Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Računi snovnih tokov - kazalniki NVS, DPS in FTB, Slovenija, 2010 - končni podatki

8. december 2011, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Vrednosti kazalnikov neposredni vnos snovi (NVS) in domača poraba snovi (DPS) sta se v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zmanjšali; NVS za 3,4 % in DPS za 5,4 %, vrednost kazalnika fizična trgovska bilanca (FTB) pa se je povečala za 4,2 %.

Vrednost kazalnika neposredni vnos snovi (NVS) manjša

Vrednost kazalnika neposredni vnos snovi (NVS) sestavljata vrednost izkoriščanja domačih virov (IDV) in vrednost celotnega uvoza snovi; izkoriščanje domačih virov je v letu 2010 pomenilo 62,5 % NVS, celoten uvoz snovi pa 37,5 % NVS. Vrednost kazalnika NVS se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zmanjšala za 3,4 % (nekoliko se je povečala proizvodnja biomase, izkoriščanje fosilnih energetskih surovin in celoten uvoz snovi, medtem ko se je izkoriščanje mineralnih surovin zmanjšalo za dobrih 10 %). Glede na leto 2000 pa se je vrednost kazalnika NVS v letu 2010 povečala, in sicer za 7,3 % ali na 45,0 milijona ton; največja vrednost v celotnem obdobju 2000–2010 je bila dosežena v letu 2007 (60,2 milijona ton). Tudi vrednost NVS na osebo se je od leta 2000 do leta 2007 pretežno povečevala in v letu 2007 dosegla najvišjo vrednost, 29,9 ton na osebo, nato pa se je zmanjšala in v letu 2010 dosegla vrednost 22,0 ton na osebo.

Vrednost kazalnika domača poraba snovi (DPS) manjša

V letu 2010 se je vrednost tega kazalnika v primerjavi z letom 2009 zmanjšala za 5,4 % (zaradi zmanjšanja izkoriščanja mineralnih surovin, kjub manjšemu povečanju izkoriščanja fosilnih energetskih surovin in celotnega izvoza snovi). V primerjavi z letom 2000 se je vrednost kazalnika DPS v letu 2010 zmanjšala za 4,1 % in dosegla vrednost 32,9 milijona ton; najvišjo vrednost pa je ta kazalnik dosegel v letu 2007 (48,0 milijona ton). Tudi vrednost DPS na osebo je v omenjenem obdobju pretežno naraščala in v letu 2007 dosegla najvišjo vrednost, 23,9 tone na osebo, nato se je zmanjšala in v letu 2010 dosegla vrednost 16,1 tone na osebo.

Vrednost kazalnika fizična trgovska bilanca (FTB) večja

V letu 2010 se je vrednost tega kazalnika v primerjavi z letom 2009 povečala za 4,2 % (zaradi povečanja tako celotnega uvoza kot tudi izvoza). V primerjavi z letom 2000 se je vrednost kazalnika FTB v letu 2010 povečala za 14,0 % ali na vrednost 4,8 milijona ton. Najvišjo vrednost je ta kazalnik dosegel v letu 2007, in sicer 9,5 milijona ton. Tudi vrednost FTB na osebo je v omenjenem obdobju do leta 2007 pretežno naraščala in v tem letu dosegla 4,7 tone na osebo, nato je upadla in v letu 2010 dosegla 2,3 tone na osebo.

Tabela 1: Sestava neposrednega vnosa snovi (NVS), Slovenija, 2010
1000 ton
NVS45.004,3
biomasa5.482,8
fosilne energetske surovine4.435,6
minerali18.216,0
celotni uvoz snovi16.870,0
Vir: SURS
Tabela 2: Sestava domače porabe snovi (DPS), Slovenija, 2010
1000 ton
DPS32.898,3
biomasa5.482,8
fosilne energetske surovine4.435,6
minerali18.216,0
celotni uvoz snovi16.870,0
celotni izvoz snovi12.106,0
Vir: SURS
Tabela 3: Fizična trgovska bilanca (FTB), Slovenija, 2010
1000 ton
FTB4.764,0
celotni uvoz snovi16.870,0
celotni izvoz snovi12.106,0
Vir: SURS
Grafikon 1: Kazalniki neposredni vnos snovi (NVS), izkoriščanje domačih virov (IDV) in celotni uvoz snovi, Slovenija, 2000 - 2010
Grafikon 1: Kazalniki neposredni vnos snovi (NVS), izkoriščanje domačih virov (IDV) in celotni uvoz snovi, Slovenija, 2000 - 2010
Vir: SURS
Grafikon 2: Kazalniki domača poraba snovi (DPS), neposredni vnos snovi (NVS) in celotni izvoz snovi, Slovenija, 2000 - 2010
Grafikon 2: Kazalniki domača poraba snovi (DPS), neposredni vnos snovi (NVS) in celotni izvoz snovi, Slovenija, 2000 - 2010
Vir: SURS
Grafikon 3: Kazalniki fizična trgovska bilanca (FTB), celotni uvoz in izvoz snovi, Slovenija, 2000 - 2010
Grafikon 3: Kazalniki fizična trgovska bilanca (FTB), celotni uvoz in izvoz snovi, Slovenija, 2000 - 2010
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
17. december 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Okolje'

18.2.2015 Računi izdatkov za upravljanje naravnih virov, Slovenija, 2012
12.1.2015 Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija, 2013 – končni podatki
18.12.2014 Kazalniki trajnostnega razvoja, Slovenija, 2013 – končni podatki
17.12.2014 Posebne vrste odpadkov, Slovenija, 2012, 2013 - končni podatki
17.12.2014 Računi snovnih tokov, Slovenija, 2013
16.12.2014 Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija, 2012
10.12.2014 Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija, 2012
PRESTAVITEV OBJAVE
19.11.2014 Računi izdatkov za varstvo okolja, Slovenija, 2012
18.11.2014 Odpadki, Slovenija, 2013 - končni podatki
23.10.2014 Javni vodovod, Slovenija, 2013 - končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Okolje'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.