Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, september 2011 - začasni podatki

30. november 2011, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Prihodek od prodaje storitev v septembru 2011 v večini skupin storitvenih dejavnosti višji od prihodka v avgustu 2011 in septembru 2010.

Prihodek od prodaje storitev v septembru 2011 višji kot prejšnji mesec v večini skupin storitvenih dejavnosti
Prihodek od prodaje storitev se je v septembru 2011 v primerjavi s prihodkom v avgustu 2011 najbolj povečal v skupini druge strokovne in tehnične dejavnosti (za 9,0 %), sledile so skupine druge informacijske dejavnosti (za 5,2 %), pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (za 3,4 %) ter arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje (za 1,9 %).

Prihodek od prodaje storitev se je v tej primerjavi najbolj zmanjšal v skupini pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje (za 5,4 %) ter v skupini dejavnost v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi (za 3,9 %).

Prihodek od prodaje storitev v večini skupin storitvenih dejavnosti višji kot pred enim letom
Prihodek od prodaje storitev se je v septembru 2011 v primerjavi s prihodkom v septembru 2010 najbolj povečal v skupini druge strokovne in tehnične dejavnosti (za 15,1 %), sledile so skupine kopenski promet; cevovodni transport (za 13,2 %), pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (za 12,7 %) ter oglaševanje in raziskovanje trga (za 9,6 %).

Prihodek od prodaje storitev se je v tej primerjavi najbolj zmanjšal v skupini druge informacijske dejavnosti (za 33,0 %) ter v skupini arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje (za 6,6 %).

Podrobnejši podatki o indeksih prihodka v storitvenih dejavnostih za september 2011 so vam hkrati na voljo v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.
Tabela 1: Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, september 2011
IX 2011
VIII 2011
IX 2011
IX 2010
Trgovina na debelo in posredništvo99,1105,5
Kopenski promet; cevovodni transport97,4113,2
Vodni prometzz
Zračni prometzz
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti100,9106,7
Poštna in kurirska dejavnost97,3102,6
Gostinstvo100,3106,9
Založništvo99,2101,0
Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi96,1102,3
Radijska in televizijska dejavnost101,2103,3
Telekomunikacijske dejavnosti99,396,1
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti101,5102,5
Druge informacijske dejavnosti105,267,0
Pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje94,6101,3
Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje101,993,4
Oglaševanje in raziskovanje trga100,6109,6
Druge strokovne in tehnične dejavnosti109,0115,1
Zaposlovalne dejavnosti101,2109,4
Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti99,8107,8
Varovanje in poizvedovalne dejavnosti101,3100,6
Čiščenje97,4100,0
Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti103,4112,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za predhodni mesec, so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za isti mesec predhodnega leta, so podatki prilagojeni številu delovnih dni (izločeni so vplivi koledarja).

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Naslednja objava podatkov:
30. januar 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Trgovina in druge storitvene dejavnosti'

31.12.2014 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
31.12.2014 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
28.11.2014 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, september 2014 - začasni podatki
28.11.2014 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
30.10.2014 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, avgust 2014 - začasni podatki
30.10.2014 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, september 2014 - začasni podatki
30.9.2014 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, julij 2014 - začasni podatki
30.9.2014 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, avgust 2014 - začasni podatki
29.8.2014 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, junij 2014 - začasni podatki
29.8.2014 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, julij 2014 - začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Trgovina in druge storitvene dejavnosti'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.