Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2006-2009 – končni podatki

29. november 2011, Statistične informacije
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Splošne podatke o izdatkih za formalno izobraževanje v Sloveniji za obdobje 2006–2009 objavljamo v Statističnih informacijah.


 Skupni (javni, zasebni in mednarodni) izdatki za izobraževalne ustanove so bili v letu 2009 za več kot 4 % višji kot v letu 2008 njihov delež v BDP se je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 povečal na vseh ravneh izobraževanja, najbolj na ravni osnovnošolskega in terciarnega izobraževanja.

V strukturi vseh izdatkov za izobraževalne ustanove so javni izdatki predstavljali nekaj manj kot 88 %, zasebni 11 %, mednarodni pa manj kot 1 %.

Skupni javni izdatki države in občin, namenjeni za formalno izobraževanje v Sloveniji, so v letu 2009 znašali 2.014 milijonov EUR ali 5,7 % BDP, od tega 2,49 % za osnovnošolsko izobraževanje; 1,38 % za terciarno izobraževanje, 1,26 % za srednješolsko izobraževanje in 0,56 % za predšolsko izobraževanje.

V letu 2009 so se izdatki države za formalno izobraževanje v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 5,6 %; znašali so 1.694 milijonov EUR, izdatki občin pa so se zmanjšali za 3,6 %, na 338 milijonov EUR.

Država je 44 % vseh sredstev za formalno izobraževanje namenila za osnovnošolsko izobraževanje, 29 % za terciarno, 26 % za srednješolsko in le 1 % za predšolsko izobraževanje.

Občine pa so več kot polovico vseh sredstev za formalno izobraževanje namenile za predšolsko izobraževanje (54 %), 44 % za osnovnošolsko izobraževanje, le nekaj več kot 2 % pa za srednješolsko in terciarno izobraževanje skupaj.

Proračunska sredstva države in občin za formalno izobraževanje so namenjena izobraževalnim ustanovam ter gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam. V letu 2009 je bilo izobraževalnim ustanovam namenjenih 92 % teh sredstev ali 1.857 milijonov EUR, za transferje gospodinjstvom in za druge zasebne entitete pa 8 % teh sredstev ali 156 milijonov EUR.

Ogled publikacije: Statistične informacije
Grafikon 1: Struktura celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2009
Grafikon 1: Struktura celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2009
Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Izobraževanje'

26.2.2015 Vzgojno-izobraževalna dejavnost glasbenih šol v Sloveniji ob koncu šolskega leta 2013/14 in ob začetku šolskega leta 2014/15 – končni podatki
24.2.2015 Študenti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, študijsko leto 2014/15, Slovenija - začasni podatki
19.12.2014 Dijaški in študentski domovi ter druge ustanove, ki omogočajo študentom bivanje, Slovenija, šolsko/študijsko leto 2013/14 - končni podatki
27.11.2014 Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2012 - končni podatki
14.11.2014 Mednarodni dan študentov 2014
28.10.2014 Pedagoško osebje na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah, Slovenija, študijsko leto 2013/14
3.10.2014 Svetovni dan učiteljev 2014
24.9.2014 Štipendisti, Slovenija, 31. 12. 2013 - končni podatki
21.8.2014 Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, podrobni podatki, Slovenija, 2013
24.7.2014 Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2012 - začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Izobraževanje'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.