Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Poslovanje podjetij po dejavnosti in velikostnih razredih, podrobni podatki, Slovenija, 2010 - začasni podatki

24. november 2011, E-objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V podatkovni bazi SI-STAT so na voljo podrobnejši začasni podatki o poslovanju podjetij za leto 2010 po dejavnostih in velikostnih razredih zaposlenosti.

Največ prihodka ustvarila velika podjetja v predelovalni dejavnosti

V letu 2010 so podjetja v pretežno tržnih dejavnostih (od B do N, vendar brez K, in S95) ustvarila 76 milijard EUR čistega prihodka od prodaje. Največ prihodka med mikropodjetji (tj. med podjetji z do 9 zaposlenimi osebami) so ustvarila podjetja v drugih storitvenih dejavnostih (od H do N brez K, ter S95), 34 %, in mikropodjetja v dejavnosti trgovina (G), 39 %. Med majhnimi podjetji (tj. med takimi, ki so imela od 10 do 49 oseb, ki delajo) je največ prihodka ustvarila trgovina (G), 43 %. Med srednje velikimi podjetji (tj. med takimi, ki so imela od 50 do 249 oseb, ki delajo) so največ prihodka ustvarila podjetja v industrijskih dejavnostih (B-E), 42 %, in podjetja v dejavnosti trgovina (G) 36 %. Med velikimi podjetji (tj. med takimi, ki so imela 250 ali več oseb, ki delajo) so največ prihodka ustvarila podjetja v industrijskih dejavnostih (B-E), 54 %, najmanj pa podjetja v dejavnosti gradbeništvo (F) 4 %.

Majhna podjetja ustvarila več dodane vrednosti v storitvenih dejavnostih, večja v industrijskih dejavnostih

Podjetja so v letu 2010 ustvarila 17,5 milijarde EUR dodane vrednosti v stroških faktorjev. Med mikropodjetji so ustvarila največ dodane vrednosti podjetja v drugih storitvenih dejavnostih (H-N brez K, ter S95), 45 %. Tudi med majhnimi podjetji so ustvarila največ dodane vrednosti podjetja v drugih storitvenih dejavnostih, in sicer 34 %. Med vsemi srednje velikimi in velikimi podjetji so največ dodane vrednosti ustvarila podjetja v industrijski dejavnosti (B-E), in sicer srednje velika 47 %, velika podjetja pa 58 %.

Tabela 1: Podatki strukturne statistike podjetij, Slovenija, 2010
Velikost in dejavnostPodjetjaOsebe,
ki delajo
ZaposleniPrihodekDodana
vrednost
Investicije
število1000 EUR
Mikro podjetja107.745192.093122.80515.958.2583.708.424925.204
B77206164zz2.696
C14.96829.60819.5641.934.794591.606126.745
D609708270199.89722.22055.363
E238504395zz6.074
F17.86135.01522.3862.032.064562.517135.807
G22.73941.60429.0046.207.401825.414120.324
H8.15115.0799.0691.256.881309.61597.425
I7.80617.09511.704589.599185.68057.026
J5.6878.3724.879552.093177.48923.506
L2.0552.8801.893461.752159.073176.897
M22.05432.97219.4732.170.544732.45198.534
N4.3886.5723.457382.61995.71624.089
S951.1121.47854758.51019.043718
Majhna podjetja5.937114.302113.45615.655.1743.369.696781.847
B22zzzzz
C1.46830.30330.1073.257.634836.314170.788
D18zz519.92237.99969.140
E551.3931.392zzz
F1.13921.12620.8361.371.543417.96064.689
G1.27824.11624.0066.715.653863.092153.379
H4568.9788.8671.039.738251.60488.932
I4127.0546.947331.759127.55567.491
J248zz647.067203.52026.382
L65zzzz60.183
M556zz1.064.216374.79050.981
N2104.2434.230244.47490.354z
S9510zzzzz
Srednje velika
podjetja
1.223126.584126.56818.890.0654.063.881733.898
B654954970.21925.10519.339
C52357.03657.0325.660.5861.561.791264.988
D111.2351.2351.736.488192.88338.602
E505.1345.134378.936123.05017.384
F14113.05613.0531.544.644271.66039.274
G20520.67220.6726.879.528754.256133.889
H625.8735.866709.498457.958104.632
I454.5374.535267.560110.56537.057
J414.2444.244665.345224.24554.604
L10zzzz2.663
M585.7295.729zzz
N707.5057.505zzz
S951zzzzz
Velika podjetja229171.857171.85725.826.5206.359.8561.572.250
B2zzzzz
C11579.69079.69011.926.1053.030.254510.678
D11zz1.602.433455.605356.130
E62.3802.380zzz
F198.7408.7401.122.141139.50526.069
G2831.42631.4267.489.381918.762190.988
H1420.91520.9151.483.382817.418289.260
I115.1155.115275.715126.91740.366
J8zz1.145.024497.19767.246
L000000
M3zzzzz
N129.5629.562zzz
S95000000
SSP SKUPAJ115.134604.836534.68676.330.01717.501.8574.013.199
Vir: SURS
z zaupen podatek
Grafikon 1: Struktura oseb, ki delajo, po velikostnih razredih podjetij glede na število zaposlenih in skupinah dejavnosti, Slovenija, 2010
Grafikon 1: Struktura oseb, ki delajo, po velikostnih razredih podjetij glede na število zaposlenih in skupinah dejavnosti, Slovenija, 2010
Vir: SURS
Grafikon 2: Struktura dodane vrednosti po velikostnih razredih podjetij glede na število zaposlenih in skupinah dejavnosti, Slovenija, 2010
Grafikon 2: Struktura dodane vrednosti po velikostnih razredih podjetij glede na število zaposlenih in skupinah dejavnosti, Slovenija, 2010
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
V objavi prikazujemo podatke strukturne statistike podjetij (SSP) po Standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008. Področja dejavnosti, ki jih spremljamo v okviru strukturne statistike podjetij, so: B – rudarstvo, C – predelovalne dejavnosti, D – oskrba z električno energijo, plinom in paro, E - oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, F – gradbeništvo, G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, H – promet in skladiščenje, I – gostinstvo, J – informacijske in komunikacijske dejavnosti, L – poslovanje z nepremičninami, M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti ter oddelek S95 – popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo.

Velikost podjetij je opredeljena s številom oseb, ki v njem delajo:
  • mikro podjetja imajo do 9 oseb, ki delajo
  • majhna podjetja imajo od 10 do 49 oseb, ki delajo
  • srednje velika podjetja imajo od 50 do 249 oseb, ki delajo
  • velika podjetja imajo 250 ali več oseb, ki delajo.

 

 

Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Naslednja objava podatkov:
23. junij 2015

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Poslovni subjekti'

29.1.2015 Hitrorastoča podjetja, Slovenija, 2013 – končni podatki
18.12.2014 Investicije v osnovna sredstva, Slovenija, 2013 – končni podatki
16.12.2014 Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija, 2012 – končni podatki
12.12.2014 Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - začasni podatki
26.11.2014 Podjetja, Slovenija, 2013 - končni podatki
21.11.2014 Poslovanje podjetij po dejavnosti in velikostnih razredih, Slovenija, 2013 - začasni podatki
29.9.2014 Kako pomembna je vloga malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji?
18.9.2014 Poslovanje podjetij po dejavnosti in kohezijskih regijah, Slovenija, 2012 – končni podatki
17.9.2014 Demografija podjetij, Slovenija, 2012 – končni podatki
12.9.2014 Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, 2. četrtletje 2014 - začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Poslovni subjekti'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.