Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Javna kanalizacija, Slovenija, 2010 – končni podatki

18. oktober 2011, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V letu 2010 je bilo v Sloveniji iz javne kanalizacije odvedenih 173,3 milijona m3 odpadnih voda, to  je za 2,9 % več kot v letu 2009.

Zmanjšanje nastalih količin komunalnih odpadnih voda v letu 2010, predvsem zaradi manjše porabe vode v gospodinjstvih
Gospodinjstva so v letu 2010 proizvedla za 6,4 % manj komunalne odpadne vode kot v letu 2009.

V letu 2010 je bilo v Sloveniji iz javne kanalizacije odvedenih 173,3 milijona m3 odpadnih voda različnega izvora, od tega 0,3 % iz kmetijstva, gozdarstva in ribištva, 8,6 % iz industrijskih dejavnosti (od tega iz rudarstva 9,9 %, iz predelovalnih dejavnosti 84,4 %, iz oskrbe z električno energijo 3,9 %, iz gradbeništva 1,8 %), 5,2 % iz drugih dejavnosti, 34,3 % iz gospodinjstev, 51,7 % pa drugih odpadnih vod (padavinska voda, zaledne vode, udori iz morja ipd.).

Približno dve tretjini odpadnih voda prečiščenih in izpuščenih iz kanalizacijskih sistemov
V primerjavi s preteklim letom je bilo v letu 2010 za 9,4 % več prečiščenih in za 11,6 % manj neprečiščenih odpadnih voda, izpuščenih iz javne kanalizacije.

73,2 % odpadnih voda, izpuščenih v letu 2010 iz kanalizacijskih sistemov, je bilo prečiščenih v čistilnih napravah, 26,8 % pa je ostalo neprečiščenih. Od skupno 46,4 milijona m3 neprečiščenih odpadnih voda jih je bilo 71,2 % neposredno izpuščenih v površinske vode, 28,8 % pa v podtalnice. Prečiščene odpadne vode v skupni količini 127 milijonov m3 pa so bile skoraj v celoti izpuščene v površinske vode (87 %); le majhen odstotek teh voda (13 %) je bil izpuščen v podtalnico.

Tabela 1: Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2010
1000 m3
Viri onesnaževanja odpadnih voda - Skupaj173.326
Odpadne vode iz kmetijstva, gozdarstva, ribištva506
Odpadne vode iz industrijskih dejavnosti - skupaj14.831
Rudarstvo1.465
Predelovalne dejavnosti12.516
Oskrba z električno energijo575
Gradbeništvo275
Odpadne vode iz ostalih dejavnosti8.931
Odpadne vode iz gospodinjstev59.395
Ostale odpadne vode89.663
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtorica:
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Okolje'

12.1.2015 Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija, 2013 – končni podatki
18.12.2014 Kazalniki trajnostnega razvoja, Slovenija, 2013 – končni podatki
17.12.2014 Posebne vrste odpadkov, Slovenija, 2012, 2013 - končni podatki
17.12.2014 Računi snovnih tokov, Slovenija, 2013
16.12.2014 Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija, 2012
10.12.2014 Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija, 2012
PRESTAVITEV OBJAVE
19.11.2014 Računi izdatkov za varstvo okolja, Slovenija, 2012
18.11.2014 Odpadki, Slovenija, 2013 - končni podatki
23.10.2014 Javni vodovod, Slovenija, 2013 - končni podatki
23.10.2014 Kazalniki zelene rasti

» Ostale zadnje novice v področju 'Okolje'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.