Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Javni odvoz in odlagališča odpadkov, Slovenija, 2010 – končni podatki

6. oktober 2011, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V Sloveniji je v letu 2010 nastalo 422 kg komunalnih odpadkov na prebivalca oziroma 1,2 kg na prebivalca na dan.

Količine nastalih komunalnih odpadkov manjše
V letu 2010 je v Sloveniji nastalo 863.877 ton komunalnih odpadkov, od tega 3 484 ton nevarnih komunalnih odpadkov. Glede na leto 2009 se je količina nastalih komunalnih odpadkov zmanjšala za 5,4 %, količina nastalih nevarnih komunalnih odpadkov pa se je prav tako zmanjšala za 2,6 %.

Količine odpadkov, zbranih z javnim odvozom, manjše
Z javnim odvozom je bilo v letu 2010 zbranih za 3,6 % manj komunalnih in njim podobnih odpadkov kakor leto prej.

Z javnim odvozom je bilo zbranih največ t.i. drugih komunalnih odpadkov, 75,7 %, 9 % je bilo odpadne embalaže, 8,4 % je bilo ločeno zbranih frakcij, ter 6,9 % odpadkov z vrtov in parkov.

Količine odpadkov, odloženih na odlagališčih za nenevarne odpadke, manjše
V letu 2010 je bilo v Sloveniji na odlagališčih za nenevarne odpadke odloženih 272 kg komunalnih odpadkov na prebivalca oziroma 304 kg vseh odpadkov na prebivalca. Količina vseh odloženih odpadkov na odlagališčih za nenevarne odpadke se je glede na leto 2009 zmanjšala za 17 %, medtem ko se je količina odloženih komunalnih odpadkov zmanjšala za 11 %.

V letu 2010 je bilo največ odpadkov odloženih na odlagališčih za nenevarne odpadke (75,5 %), na industrijskih odlagališčih je bilo odloženih 23,5 % odpadkov, na odlagališčih za nevarne odpadke pa manj kot 1 %.

Tabela 1: Količine z javnim odvozom zbranih komunalnih in njim podobnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami, Slovenija, 2010
Skupna letna količina odpadkov, zbranih z javnim odvozom (t)
Skupaj 1)796.413
Ločeno zbrane frakcije (razen odpadne embalaže)67.128
Odpadki z vrtov in parkov54.923
Drugi komunalni odpadki602.903
Odpadna embalaža71.459
1) Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.
Vir: SURS
Tabela 2: Odložene količine odpadkov, Slovenija, 2010
Odložene količine odpadkov (t)
Odloženo skupaj 1)825.303
Odloženo na odlagališčih za nenevarne odpadke (komunalnih odlagališčih)623.223
Odloženo na industrijskih odlagališčih194.078
Odloženo na odlagališčih za nevarne odpadke8.000
1) Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.
Vir: SURS
Grafikon 1: Količine odpadkov, odložene na komunalnih odlagališčih, Slovenija
Grafikon 1: Količine odpadkov, odložene na komunalnih odlagališčih, Slovenija
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Okolje'

18.2.2015 Računi izdatkov za upravljanje naravnih virov, Slovenija, 2012
12.1.2015 Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija, 2013 – končni podatki
18.12.2014 Kazalniki trajnostnega razvoja, Slovenija, 2013 – končni podatki
17.12.2014 Posebne vrste odpadkov, Slovenija, 2012, 2013 - končni podatki
17.12.2014 Računi snovnih tokov, Slovenija, 2013
16.12.2014 Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija, 2012
10.12.2014 Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija, 2012
PRESTAVITEV OBJAVE
19.11.2014 Računi izdatkov za varstvo okolja, Slovenija, 2012
18.11.2014 Odpadki, Slovenija, 2013 - končni podatki
23.10.2014 Javni vodovod, Slovenija, 2013 - končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Okolje'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.