Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Letna energetska statistika, Slovenija, 2010 - končni podatki

4. oktober 2011, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Leto 2010 je bilo v luči energetske statistike v marsičem podobno predhodnemu letu. Tako se je oskrba z energijo povečala za 2 %, končna poraba energije pa za 3 %.

V letu 2010 se je v Sloveniji končna poraba energije glede na leto 2009 povečala za 3 %
Na višjo skupno končno porabo je vplivala predvsem višja poraba obnovljivih virov energije za 10 %, toplote za 7 % ter električne energije in zemeljskega plina za 6 %. Ponovno, že drugo leto zapored pa se je znižala poraba tekočih goriv in sicer za 2 %. Medtem, ko je poraba dizelskega goriva ostala približno na isti ravni kot leto prej, pa se je poraba motornih bencinov v letu 2010 znižala za 5 %.
Poraba biogoriv (biobencin in biodizel) v prometu se je v letu 2010 glede na leto 2009 povečala za 53 %, vendar je v skupni porabi energije v prometu še vedno predstavljala le 2,5 %.

V letu 2010 je bila energetska odvisnost Slovenije 48 %
Energetska odvisnost Slovenije je bila v letu 2010 še vedno relativno nizka in sicer 48 %. V primerjavi z letom 2009 se je povišala za 0,8 odstotne točke. Med domače vire energije v Sloveniji prištevamo domač premog, električno energijo proizvedeno v nuklearni elektrarni in hidroelektrarnah ter obnovljive vire energije (biomasa, bioplin, odpadki). S temi viri pokrijemo 52 % potreb po energiji. Pri ostalih energetskih virih kot so premogi višjih kurilnosti, naftni proizvodi in zemeljski plin pa je Slovenija odvisna od uvoza.

Delež električne energije proizvedene iz obnovljivih virov v Sloveniji je v letu 2010 znašal 30 %
V letu 2010 je bil v Sloveniji delež električne energije proizvedene iz obnovljivih virov enak kot v letu 2009, to je 30 %. Izrazit porast proizvedene električne energije je bil v letu 2010 zabeležen pri fotovoltaiki (za 222 %) in bioplinu (za 117 %), vendar so bile proizvedene količine še vedno relativno skromne in so skupaj dosegle manj kot pol odstotka celotne proizvedene električne energije v Sloveniji.
Deleži proizvedene električne energije iz obnovljivih virov so bili naslednji: 95 % električne energije je bilo proizvedene v hidroelektrarnah, dobra 2 % iz lesa in lesnih ostankov, 1 % iz bioplina, 2 % pa skupaj iz ostalih virov (deponijski plin, fotovoltaika, plin čistilnih naprav in industrijski odpadki).

Tabela 1: Energetski kazalniki, Slovenija, 2000, 2005, 2009 - 2010
Enota200020052009201010/09 (%)
Domača proizvodnja1000 toe3.1513.4953.6593.7552,6
Oskrba z energijo1000 toe6.3957.2047.0157.1792,3
Končna poraba 1000 toe4.5615.0944.9345.0773,0
Energetska odvisnost%515248480,8
Energetska intenzivnost - Oskrba z energijo/BDP toe/mio EUR 20003443252932960,9
Energetska intenzivnost - Končna poraba/BDP toe/mio EUR 20002462302062091,5
Poraba el. en. / BDPMWh/mio EUR 20005745804784994,4
Poraba el. en. na prebivalcakWh/preb.5.4136.4255.5805.9035,8
Delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v celotni proizvodnji električne energije%292430300,1
Delež električne energije iz obnovljivih virov v bruto porabi električne energije %32243734-2,4
Vir: SURS
Grafikon 1: Oskrba z energijo1), Slovenija, 2010
Grafikon 1: Oskrba z energijo<sup>1)</sup>, Slovenija, 2010
1)Trgovanje z električno energijo ni vključeno. Vir: SURS
Grafikon 2: Končna poraba energije, Slovenija, 2010
Grafikon 2: Končna poraba energije, Slovenija, 2010
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Zaradi uskladitve z mednarodno metodologijo za pripravo energetske bilance so bile vrednosti zemeljskega plina iz naravnih enot v energijske vrednosti od leta 2000 naprej preračunane s spodnjo kalorično vrednostjo.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Naslednja objava podatkov:
15. maj 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Energetika'

25.2.2015 Energetika, Slovenija, januar 2015 - začasni podatki
26.1.2015 Energetika, Slovenija, december 2014 - začasni podatki
24.12.2014 Energetika, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
4.12.2014 Cene energentov, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - začasni podatki
25.11.2014 Energetika, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
24.10.2014 Energetika, Slovenija, september 2014 - začasni podatki
9.10.2014 Energetika, podrobni podatki, Slovenija, 2013 - končni podatki
9.10.2014 Poraba energije in goriv v gospodinjstvih, Slovenija, 2013 - končni podatki
25.9.2014 Energetika, Slovenija, avgust 2014 - začasni podatki
4.9.2014 Cene energentov, Slovenija, 2. četrtletje 2014 - začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Energetika'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.