Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Cene energentov, Slovenija, 1. polletje 2011

5. september 2011, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Cene zemeljskega plina za gospodinjstva in električne energije za industrijo v Sloveniji so se v prvem polletju 2011 znižale za 2%. V istem obdobju so se zvišale cene zemeljskega plina za industrijo (2 %) in cene električne energije za gospodinjstva (1%).

Povprečna cena električne energije za gospodinjstva se je v Sloveniji v prvem polletju 2011 zvišala za 1 %. Povprečna cena za industrijo pa se je za 2 % znižala.

Povprečna maloprodajna cena električne energije za gospodinjstva je v Sloveniji v prvem polletju 2011 znašala 14 EUR/100 kWh, to je za 1 % več kot v drugem polletju 2010.

Povprečna cena električne energije brez davka na dodano vrednost za industrijo se je v obravnavanem obdobju znižala za 2 %, na 9 EUR/100 kWh. V strukturi cene brez davka na dodano vrednost je delež za energijo znašal 67 %, delež omrežnine 23 %, delež prispevkov in dodatkov pa 10 % končne cene.

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjstva se je v Sloveniji v prvem polletju 2011 znižala za 2 %. Povprečna cena za industrijo pa se je za 2 % zvišala.

Povprečna maloprodajna cena zemeljskega plina za gospodinjstva je v Sloveniji v prvem polletju 2011 znašala 18 EUR/GJ, to je za 2 % manj kot v drugi polovici 2010.

Cena zemeljskega plina brez davka na dodano vrednost se je v Sloveniji v prvi polovici leta 2011 v primerjavi z drugo polovico leta 2010 za manjše industrijske porabnike znižala za 6 %, za večje industrijske porabnike pa zvišala za 4 %. Povprečna cena na ravni Slovenije se je zvišala za 2 % in je znašala 11 EUR/GJ.

Cene električne energije v Sloveniji so bile tudi v drugi polovici leta 2010 nižje od povprečja v EU-27, cene zemeljskega plina v Sloveniji pa so bile za 18 % oziroma za 26 % višje od povprečja v EU-27.

Mednarodna primerjava cen je zaradi dostopnosti podatkov drugih držav članic EU trenutno mogoča za drugo polletje 2010. V tem obdobju je cena električne energije za industrijo (skupina Ic) znašala 96 % povprečja v EU-27, cena električne energije za gospodinjstva (skupina Dc) pa 83 % povprečja v EU-27.

Cene zemeljskega plina so bile v Sloveniji v drugem polletju 2010 tako za gospodinjstva (skupina D2) kot za industrijo (skupina I3) višje od povprečja v EU-27, in sicer cene za gospodinjstva za 18 %, cene za industrijo pa za 26 %.
Tabela 1: Cene električne energije za gospodinjstva (EUR/100 kWh), Slovenija, prvo polletje 2011
Porabniška skupina (interval letne porabe)Cena z davkiCena brez DDVCena brez davka
SLOVENIJA, povprečno14,3711,9810,81
DA (< 1 000 kWh)23,0019,1715,78
DB (1 000 < 2 500 kWh)16,7313,9412,11
DC (2 500 < 5 000 kWh)14,4112,0110,79
DD (5 000 < 15 000 kWh)13,3211,1010,24
DE (>= 15 000 kWh)12,5910,499,90
Vir: SURS
Tabela 2: Cene električne energije za industrijo (EUR/100 kWh), Slovenija, prvo polletje 2011
Porabniška skupina (interval letne porabe)Cena z davkiCena brez DDVCena brez davka
SLOVENIJA, povprečno11,099,248,30
IA (< 20 MWh)17,2614,3812,71
IB (20 < 500 MWh)13,7711,4710,58
IC (500 < 2 000 MWh)11,859,878,89
ID (2 000 < 20 000 MWh)10,198,497,55
IE (20 000 < 70 000 MWh)9,047,536,71
IF (70 000 <= 150 000 MWh)9,207,666,77
Vir: SURS
Tabela 3: Cene zemeljskega plina za gospodinjstva (EUR/GJ), Slovenija, prvo polletje 2011
Porabniška skupina (interval letne porabe)Cena z davkiCena brez DDVCena brez davka
SLOVENIJA, povprečno18,3215,2614,03
D1 (< 20 GJ; < 529 Sm3 (GCV))22,2618,5517,32
D2 (20 < 200 GJ; 529 < 5287 Sm3 (GCV))18,5615,4714,23
D3 (>= 200 GJ; >=5287 Sm3 (GCV))16,2113,5112,27
Vir: SURS
Tabela 4: Cene zemeljskega plina za industrijo (EUR/GJ), Slovenija, prvo polletje 2011
Porabniška skupina (interval letne porabe)Cena z davkiCena brez DDVCena brez davka
SLOVENIJA, povprečno13,1210,949,70
I1 (< 1 000 GJ)17,5614,6313,39
I2 (1 000 < 10 000 GJ)17,5614,6413,40
I3 (10 000 < 100 000 GJ)14,9112,4211,19
I4 (100 000 < 1 000 000 GJ)zzz
I5 (1 000 000 <= 4 000 000 GJ)zzz
z statistično zaupno
Vir: SURS
Grafikon 1: Gibanje povprečnih cen električne energije, Slovenija
Grafikon 1: Gibanje povprečnih cen električne energije, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Gibanje povprečnih cen zemeljskega plina, Slovenija
Grafikon 2: Gibanje povprečnih cen zemeljskega plina, Slovenija
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Naslednja objava podatkov:
5. marec 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Energetika'

24.12.2014 Energetika, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
4.12.2014 Cene energentov, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - začasni podatki
25.11.2014 Energetika, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
24.10.2014 Energetika, Slovenija, september 2014 - začasni podatki
9.10.2014 Energetika, podrobni podatki, Slovenija, 2013 - končni podatki
9.10.2014 Poraba energije in goriv v gospodinjstvih, Slovenija, 2013 - končni podatki
25.9.2014 Energetika, Slovenija, avgust 2014 - začasni podatki
4.9.2014 Cene energentov, Slovenija, 2. četrtletje 2014 - začasni podatki
25.8.2014 Energetika, Slovenija, julij 2014 - začasni podatki
25.7.2014 Energetika, Slovenija, junij 2014 - začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Energetika'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.