Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Krajevna imena, Slovenija, 2011 - končni podatki

15. julij 2011, E-objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V Sloveniji je bilo med naselji z enakimi imeni največ Gradišč, Pristav, Brezij, Dolenjih vasi, Potokov in Raven, med ulicami z enakimi imeni pa največ Šolskih, Prešernovih, Cankarjevih, Vrtnih, in Gregorčičevih.


Krajevna imena

Prvega januarja 2011 je bilo v Sloveniji 6.030 naselij in 10.197 ulic. Vsa naselja in vse ulice so vključeni v aplikacijo Krajevna imena; ta omogoča enostavno pregledovanje nabora slovenskih naselij in ulic.


30 imen naselij se ponovi petkrat ali večkrat

Med slovenskimi naselji, evidentiranimi v začetku leta 2011, je bilo veliko enakoimenskih. Med temi je bilo največ, 328, takih, ki so se ponovila dvakrat. 83 imen naselij se je ponovilo trikrat, 28 štirikrat, 30 pa petkrat ali večkrat. Največkrat sta se ponovili imeni Gradišče in Pristava, osemkrat; po sedemkrat so se ponovila imena Brezje, Dolenja vas, Potok in Ravne, po šestkrat pa Brdo, Dobrava, Draga, Javorje, Kal, Laze, Log, Planina, Podkraj, Selce in Trnovec.


Besedni oblak 1: Najpogostejša imena naselij, Slovenija, 2011Vir: SURS
Za izdelavo je bilo uporabljeno orodje Wordle.


Le 11 naselij meri 50 km2
ali več
Po površini največje naselje v Sloveniji je bilo tudi v začetku januarja 2011 naselje Ljubljana. Merilo je 164 km2. Vsa druga naselja so merila manj kot 100 km2. Med temi je bilo 10 takih, ki so bila uvrščena v velikostni razred od 50 do 100 km2, in sicer Snežnik (občina Ilirska Bistrica), Trenta (občina Bovec), Krnica (občina Gorje), Stara Fužina (občina Bohinj), Kamniška Bistrica (občina Kamnik), Mojstrana (občina Kranjska Gora), Ukanc, Nemški Rovt (obe v občini Bohinj), Kokra (občina Preddvor) in Podstenice (občina Dolenjske Toplice).


Šolsko ulico imajo v 42 občinah

V začetku leta 2011 je bilo med ulicami z enakimi imeni največ Šolskih ulic. Šolsko ulico so imeli namreč v kar 42 občinah. Nekatere so imele celo več ulic s tem imenom: v občini Domžale so bile na primer štiri (v naseljih Domžale, Dob, Ihan in Spodnje Jarše), v občini Lendava so bile tri (v naseljih Genterovci, Kapca in Hotiza), po dve pa so imeli v občinah Maribor (v naseljih Maribor in Limbuš), Ribnica (v naseljih Ribnica in Dolenja vas), Slovenska Bistrica (v naseljih Slovenska Bistrica in Zgornja Polskava) in Slovenske Konjice (v naseljih Loče in Slovenske Konjice).


Ižanska cesta v Ljubljani ima 470 hišnih številk
V začetku leta 2011 je imela največ hišnih številk Ižanska cesta v občini Ljubljana, 470; sledili sta ji ulica Podlubnik v občini Škofja Loka s 356 hišnimi številkami in Dunajska cesta v občini Ljubljana s 328 hišnimi številkami. Vse preostale ulice v Sloveniji so imele manj kot 300 hišnih številk. Največ ulic je imelo od 1 do 100 hišnih številk, in sicer 9.776 ulic (to je približno 96 % vseh ulic v Sloveniji). 142 ulic je imelo od 100 do 200 hišnih številk, le 17 ulic pa je imelo od 200 do 300 hišnih številk. Ugotovili smo, da obstajajo tudi ulice brez hišnih številk; takih ulic je bilo 259 (to je približno 2,5 %).

Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
1. oktober 2015

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Upravno-teritorialna razdelitev'

23.1.2015 Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. januar 2015 - končni podatki
23.10.2014 Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. oktober 2014 – končni podatki
1.10.2014 Krajevna imena, Slovenija, 2014
24.7.2014 Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. julij 2014 - končni podatki
19.6.2014 Regionalni kazalniki s področja izobraževanja in kulture, Slovenija, 2012 - končni podatki
12.6.2014 Slovenske občine v številkah, 2014
29.5.2014 Tematska kartografija, Slovenija, 2014
29.4.2014 Slovenske regije v številkah, 2014
24.4.2014 Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. april 2014 - končni podatki
9.4.2014 Regionalni kazalniki trga dela, Slovenija, 2013

» Ostale zadnje novice v področju 'Upravno-teritorialna razdelitev'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.