Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Tematska kartografija, Slovenija, 2011

1. junij 2011, E-objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Objavljamo več kot 200 novih tematskih kart za slovenske občine in statistične regije s kazalniki za različna vsebinska področja statistike.

Kartografske statistične zgodbe iz vsakdanjega življenja

Razpoložljivost in dostopnost statističnih podatkov, prikazanih na vnaprej pripravljenih tematskih kartah, se na spletnih straneh Statističnega urada z vsakoletnimi objavami povečujeta. Vse daljše časovne vrste podatkov na tematskih kartah prikazujejo razvoj in spremembe na različnih družbenih in gospodarskih področjih. Iz njih je mogoče ugotavljati, kako prebivalci v različnih delih Slovenije živijo danes in kako so živeli nekaj let prej; razbrati je mogoče, kje, na katerem področju življenja so bili v kakem letu bolj dejavni, vitalni ali mobilni kot drugje in kako se je to med leti spreminjalo. Slikovni prikaz statističnih podatkov je lahko zelo učinkovit pripomoček za to, da vsakdanje življenjske teme bolje in lažje razumemo, obenem pa v kratkem času tudi podrobneje spoznamo. Na spletnih straneh Statističnega urada so uporabnikom na voljo tematske karte z vsebinsko najrazličnejšimi podatki, ki se nanašajo na posamezne občine in statistične regije. Vse te podatke je mogoče pregledovati z enostavnima interaktivnima orodjema Tematsko kartografijo in Interaktivnim statističnim atlasom Slovenije.


Kaj nam kažejo tematske karte o staranju prebivalstva v Sloveniji?

Podatki za Slovenijo kažejo, da se njeno prebivalstvo tako kot v drugih razvitih državah sveta stara. Sredi leta 2010 je bil prebivalec Slovenije v povprečju star 41,6 leta, v zadnjih desetih letih pa je postal v povprečju starejši za skoraj 3 leta. O razlikah v povprečnih starostih prebivalcev po slovenskih občinah lahko podrobneje izvemo iz Tematske kartografije. Karta 1 kaže, da imajo obmejne občine povečini starejše prebivalstvo, občine s povprečno najmanj starimi prebivalci pa prevladujejo v notranjosti države. Podobno sliko nam pokažejo tudi karte s podatki o povprečni starosti moških in žensk. Ženske so v Sloveniji v povprečju starejše od moških; s podrobnejšo primerjavo podatkov po občinah pa lahko ugotovimo, da so ženske starejše od moških prav v vseh slovenskih občinah in da se razlike v starosti med moškimi in ženskami v posamezni občini gibljejo tudi do 6 let.

Kako je povprečna starost v slovenskih občinah naraščala v zadnjih desetih letih, si je na nazoren način mogoče ogledati tudi v Interaktivnem statističnem atlasu Slovenije. Karte nam pokažejo, da je bila leta 2000 povprečna starost prebivalcev nad 40 let le v vsaki deseti slovenski občini, medtem ko je za leto 2010 že veljalo obratno: povprečna starost prebivalcev nad 40 let je bila zabeležena že v 90 % slovenskih občin. Povedano drugače: le še v vsaki deseti slovenski občini so bili prebivalci v povprečju stari manj kot 40 let. Natančen opazovalec bo lahko opazil, da stalni trend naraščanja povprečne starosti po letu 2000 ne velja za vse slovenske občine. Med take izjeme sodi na primer občina Komenda: povprečna starost prebivalcev te občine se namreč zadnja leta znižuje, njeni prebivalci pa sodijo med najmlajše v Sloveniji.

Z uporabo obeh omenjenih interaktivnih orodij boste lahko odkrili še veliko zanimivih razlik med slovenskimi občinami in statističnimi regijami ter ugotovili kako in kje so potekale spremembe skozi čas. Vabimo vas torej, da se lotite zanimivega pregledovanja kart v Tematski kartografiji in Interaktivnem statističnem atlasu Slovenije.

Karta 1: Povprečna starost prebivalcev, občine, Slovenija, 1. 7. 2009
Karta 1: Povprečna starost prebivalcev, občine, Slovenija, 1. 7. 2009
Vira: SURS, GURS
Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Upravno-teritorialna razdelitev'

23.1.2015 Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. januar 2015 - končni podatki
23.10.2014 Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. oktober 2014 – končni podatki
1.10.2014 Krajevna imena, Slovenija, 2014
24.7.2014 Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. julij 2014 - končni podatki
19.6.2014 Regionalni kazalniki s področja izobraževanja in kulture, Slovenija, 2012 - končni podatki
12.6.2014 Slovenske občine v številkah, 2014
29.5.2014 Tematska kartografija, Slovenija, 2014
29.4.2014 Slovenske regije v številkah, 2014
24.4.2014 Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. april 2014 - končni podatki
9.4.2014 Regionalni kazalniki trga dela, Slovenija, 2013

» Ostale zadnje novice v področju 'Upravno-teritorialna razdelitev'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.