Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Slovenske regije v številkah 2011

30. marec 2011, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Šesta izdaja publikacije Slovenske regije v številkah znova ponuja celovit in zanimiv pregled raznolikosti slovenskih statističnih in kohezijskih regij.

Regionalni statistični podatki in kazalniki za leto 2009

V bogatem naboru statističnih podatkov in kazalnikov, zbranih v publikaciji, si lahko tokrat ogledate, v čem so si bile slovenske regije v letu 2009 med seboj podobne ali enake in v čem so se razlikovale. V enostavnih tabelah lahko na primer preverite, v katerem delu Slovenije so v istem letu ljudje živeli najdlje ali pa kje je bil izkazan največji delež t. i. prezgodnjih smrti; iz preprostega grafikona pa na primer lahko razberete, v katerih predelih Slovenije so si leta 2009 domači in tudi tuji turisti v povprečju privoščili najdaljši počitniški oddih. Predstavitev prostorske raznolikosti pojavov s tematskimi kartami je še bolj pestra in učinkovita, saj te karte običajno posredujejo več kot le en podatek. V publikaciji lahko tako iz tematske karte razberete, kako je bilo v letu 2009 v posamezni statistični regiji poskrbljeno za javni odvoz komunalnih odpadkov, iz preračunov na prebivalca pa, kje v Sloveniji so bile zbrane ali odložene količine odpadkov največje. Primerjava pojavov med regijami je kljub njihovim različnim velikostim vedno objektivna, saj so posamezni pojavi preračunani na površine regij ali pa na enake izbrane skupine prebivalcev po regijah.


Ogledalo statističnih in kohezijskih regij

Tabelarične in grafične predstavitve regionalnih podatkov iz prvega dela dopolnjujejo profili (opisi bistvenih lastnosti) vsake izmed dvanajstih statističnih in dveh kohezijskih regij v drugem delu publikacije – v Ogledalu regije. Tu so za posamezno regijo podani nekateri najpomembnejši statistični podatki, starostna piramida ter kratek komentar, ki zaokroža celovito predstavitev vsakega posameznega dela Slovenije.

Publikacija Slovenske regije v številkah 2011 je na ogled na naši spletni strani.

Komunalni odpadki in storitve javnega odvoza, statistične regije, Slovenija, 2009
Komunalni odpadki in storitve javnega odvoza, statistične regije, Slovenija, 2009
Vira: SURS, GURS
Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
16. junij 2015

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Upravno-teritorialna razdelitev'

23.1.2015 Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. januar 2015 - končni podatki
23.10.2014 Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. oktober 2014 – končni podatki
1.10.2014 Krajevna imena, Slovenija, 2014
24.7.2014 Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. julij 2014 - končni podatki
19.6.2014 Regionalni kazalniki s področja izobraževanja in kulture, Slovenija, 2012 - končni podatki
12.6.2014 Slovenske občine v številkah, 2014
29.5.2014 Tematska kartografija, Slovenija, 2014
29.4.2014 Slovenske regije v številkah, 2014
24.4.2014 Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. april 2014 - končni podatki
9.4.2014 Regionalni kazalniki trga dela, Slovenija, 2013

» Ostale zadnje novice v področju 'Upravno-teritorialna razdelitev'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.