Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Statistika o tujih notranjih povezanih podjetjih, Slovenija, 2005

29. december 2008, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V letu 2005 je bilo v Sloveniji 1.798 tujih povezanih podjetij in ta  so v tem letu ustvarila 20,6 % prihodka od prodaje in 16,4 % investicij.

Največ podjetij med tujimi povezanimi podjetji, ki so v Sloveniji delovala v letu 2005, je spadalo v področje dejavnosti trgovina; popravila motornih vozil

V letu 2005 je obstajalo v Sloveniji 1.798 tujih povezanih podjetij. Največji delež med temi podjetji so obsegala tista, ki so delovala v področju dejavnosti trgovina, popravila motornih vozil in izdelki široke porabe (to je področje G po SKD), in sicer 46,6 %. Precejšnji delež med temi podjetji so obsegala tudi podjetja, ki so delovala v dejavnostih nepremičnine, najem, poslovne storitve (področje K), in industrija (področja C, D in E), in sicer 20,1 % oz. 18,0 %.

Večji del prihodka od prodaje v letu 2005 so tuja povezana podjetja ustvarila v industriji

V letu 2005 so tuja povezana podjetja ustvarila 12.413 milijonov EUR prihodka od prodaje. Največ prihodka od prodaje, 46,0 %, so navedena podjetja ustvarila v dejavnostih industrija (področja C + D + E) in trgovina (področje G), 44,5 %.

Tuja povezana podjetja so v letu 2005 obsegala 2 % vseh aktivnih podjetij v strukturni statistiki podjetij

V letu 2005 so tuja notranja povezana podjetja predstavljala 2,0 % vseh aktivnih podjetji v strukturni statistiki podjetij (SSP) v Sloveniji. 

Tuja povezana podjetja so v okviru SSP zaposlovala 11 % vseh oseb, ki delajo, in ustvarila 20,6 % prihodka od prodaje ter 16,4 % vseh investicij v opredmetena osnovna sredstva.

Med tujimi povezanimi podjetji v Sloveniji so bila v letu 2005 najštevilnejša avstrijska, nemška, italijanska, hrvaška in švicarska podjetja, in sicer jih je bilo skupaj 66 %

V letu 2005 so med tujimi povezanimi podjetji v Sloveniji obsegala največji delež podjetja iz Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške in Švice, in sicer skupaj 66,0 %. Tuja povezana podjetja omenjenih držav so med vsemi tujimi povezanimi podjetji v Sloveniji zaposlovala 61,3 % vseh oseb, ki delajo, in ustvarila 56,8 % vsega prihodka od prodaje ter 65,3 % vseh investicij v opredmetena osnovna sredstva.
Tuja povezana podjetja1), Slovenija, 2005
2005
Število podjetij1.798
Število oseb, ki delajo 62.818
Prihodek od prodaje v 1000 EUR12.413.813
Vrednost proizvodnje v 1000 EUR7.544.584
Dodana vrednost v stroških faktorjev v 1000 EUR2.271.251
Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva v 1000 EUR801.524
1) Tuja povezana podjetja v področjih dejavnosti od C (Rudarstvo)
do K (Nepremičnine, najem, poslovne storitve) brez J (Finančno posredništvo).
Tuja povezana podjetja po najpomembnejših državah lastnicah, Slovenija, 2005
PodjetjaOsebe,Prihodki odBruto investicije
ki delajoprodajev opredmetena
osnovna sredstva
številoštevilo1000 EUR1000 EUR
Avstrija43412.8933.041.183299.229
Nemčija24110.5221.460.12458.117
Italija2195.143583.68055.409
Hrvaška1982.455296.3667.364
Švica947.4661.664.438103.631
Naslednja objava podatkov:
31. avgust 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Ekonomska globalizacija'

18.12.2014 Kazalniki globalizacije, Slovenija, 2013
3.10.2014 Tuja notranja podjetja, Slovenija, 2012 - končni podatki
29.9.2014 Skupine podjetij, Slovenija, 2012 - končni podatki
6.3.2014 Skupine podjetij, Slovenija, 2012 - končni podatki
27.12.2013 Kazalniki globalizacije, Slovenija, 2007–2012 – začasni podatki
10.10.2013 Skupine podjetij, Slovenija, 2011 – končni podatki
3.10.2013 Tuja notranja podjetja, Slovenija, 2007–2011 – končni podatki
3.10.2012 Tuja notranja povezana podjetja, Slovenija, 2010 - končni podatki
12.4.2012 Skupine podjetij, Slovenija, 2010 – končni podatki
27.10.2011 Mednarodno oddajanje del in poslovanje podjetij, Slovenija, 2000 - 2008 – končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Ekonomska globalizacija'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.