Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

Podatkovni portal SI-STAT
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Interaktivna orodja

Interaktivni statistični atlas, tematska kartografija, baza imen in priimkov, baza krajevnih imen, prebivalstvena piramida, baza rojstnih dni.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Evropski statistični sistem
Kaj je ESS in kako deluje, pravni okvir, kodeks ravnanja evropske statistike in zavezanost kakovosti

 
Metodologije
 
Elektronsko poročanje
 
Klasifikacije (Klasje)
 
 

 Metodologije > Vprašalniki
 

Vprašalniki v področju 'Okolje'

  
 
Ime vprašalnika Oznaka Leto
Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, za leto 2014ODP2015
Vprašalnik za statistično raziskovanje: Javna kanalizacija, za leto 2014VOD-K2015
Vprašalnik za statistično raziskovanje: Namakalni sistemi, 2014VOD-N2015
Vprašalnik za statistično raziskovanje Izkoriščanje voda v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo in oskrbi z vodo, za leto 2014VOD-UVI2015
Vprašalnik za raziskovanje Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, za leto 2013ODP2014
Vprašalnik za statistično raziskovanje Izdatki za varstvo okolja, za leto 2013OKI2014
Vprašalnik za statistično raziskovanje Izdatki za varstvo okolja pri izvajalcih služb varstva okolja, za leto 2013OKI-S2014
Vprašalnik za statistično raziskovanje: Javna kanalizacija, za leto 2013VOD-K2014
Vprašalnik za statistično raziskovanje: Namakalni sistemi, 2013VOD-N2014
Vprašalnik za statistično raziskovanje Izkoriščanje voda v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo in oskrbi z vodo, za leto 2013VOD-UVI2014
Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za preteklo leto (2012)ODP2013
Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov v preteklem letu (2012)ODP-P2013
Letno poročilo o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za preteklo leto (2012)ODP-Z2013
Vprašalnik za statistično raziskovanje Letno statistično raziskovanje o izdatkih za varstvo okolja, 2012OKI2013
Vprašalnik za statistično raziskovanje: Letno statistično raziskovanje o izdatkih za varstvo okolja, priloga, 2012OKI2013
Vprašalnik za statistično raziskovanje Letno statistično raziskovanje o izdatkih za varstvo okolja pri izvajalcih služb varstva okolja, 2012OKI-S2013
Vprašalnik za statistično raziskovanje: Letno statistično raziskovanje o izdatkih za varstvo okolja pri izvajalcih služb varstva okolja, priloga, 2012OKI-S2013
Vprašalnik za statistično raziskovanje: Letno statistično raziskovanje o javni kanalizaciji, 2012VOD-K2013
Vprašalnik za statisticno raziskovanje: Letno statisticno raziskovanje o namakalnih sistemih, 2012VOD-N2013
Vprašalnik za statistično raziskovanje Letno statistično raziskovanje o izkoriščanju voda v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo in oskrbi z vodo, 2012VOD-UVI2013
Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za preteklo leto (2011)ODP2012
Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov v preteklem letu (2011)ODP-P2012
Letno poročilo o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za preteklo leto (2011)ODP-Z2012
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja za leto 2011OKI2012
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja pri izvajalcih služb varstva okolja za leto 2011OKI-S2012
Vprašalnik o javni kanalizaciji, 2011VOD-K2012
Letni vprašalnik o namakalnih sistemih, 2011VOD-N2012
Vprašalnik o izkoriščanju voda v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo in oskrbi z vodo za leto 2011VOD-UVI2012
Vprašalnik o izkoriščanju voda v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo in oskrbi z vodo za leto 2011 - NAVODILAVOD-UVI/navodila 2012
Poročilo o javnem vodovodu, 2011VOD-V2012
Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za preteklo leto (2010)ODP2011
Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov v preteklem letu (2010)ODP-P2011
Letno poročilo o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za preteklo leto (2010)ODP-Z2011
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja za leto 2010OKI2011
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja pri izvajalcih služb varstva okolja za leto 2010OKI-S2011
Vprašalnik o javni kanalizaciji, 2010VOD-K2011
Vprašalnik o javni kanalizaciji, 2010 - NAVODILAVOD-K/navodila2011
Letni vprašalnik o namakalnih sistemih, 2010VOD-N2011
Letni vprašalnik o namakalnih sistemih, 2010 - NavodilaVOD-N2011
Vprašalnik o izkoriščanju voda v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo in oskrbi z vodo za leto 2010VOD-UVI2011
Vprašalnik o izkoriščanju voda v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo in oskrbi z vodo za leto 2010 - NAVODILAVOD-UVI/navodila 2011
Poročilo o javnem vodovodu, 2010VOD-V2011
Letno poročilo o količinah odpadkov pripeljanih na odlagališča v preteklem letu (2009)KO-U2010
Letno poročilo o zbranih komunalnih odpadkih pri izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja (2009)KO-Z2010
Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za preteklo leto (2009)ODP2010
Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov v preteklem letu (2009)ODP-P2010
Letno poročilo o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za preteklo leto (2009)ODP-Z2010
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja za leto 2009OKI2010
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja pri izvajalcih služb varstva okolja za leto 2009OKI-S2010
Vprašalnik o javni kanalizaciji, 2009VOD-K2010
Letni vprašalnik o namakalnih sistemih, 2009VOD-N2010
Vprašalnik o izkoriščanju voda v kmetijstvu, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih, 2009VOD-UVI2010
Poročilo o javnem vodovodu, 2009VOD-V2010
Vprašalnik o oceni škode, ki so jo povzročile elementarne nesreče v letu 2008ELNES2009
Vprašalnik o količinah odpadkov pripeljanih na odlagališča v preteklem letu (2008)KO-U2009
Letno poročilo o zbranih komunalnih odpadkih v preteklem letu (2008)KO-Z2009
Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za preteklo leto (2008)ODP2009
Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov drugih imetnikov v preteklem letu (2008)ODP-P2009
Letno poročilo o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za preteklo leto (2008)ODP-Z2009
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja za leto 2008OKI2009
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja pri izvajalcih služb varstva okolja za leto 2008OKI-S2009
Vprašalnik o javni kanalizaciji, 2008VOD-K2009
Letni vprašalnik o namakalnih in osuševalnih sistemih, 2008VOD-N2009
Vprašalnik o izkoriščanju voda v kmetijstvu, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih, 2008VOD-UVI2009
Poročilo o javnem vodovodu, 2008VOD-V2009
Vprašalnik o oceni škode, ki so jo povzročile elementarne nesreče v letu 2007ELNES2008
Vprašalnik o količinah odpadkov pripeljanih na odlagališča v preteklem letu (2007)KO-U2008
Letno poročilo o zbranih komunalnih odpadkih v preteklem letu (2007)KO-Z2008
Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za preteklo leto (2007)ODP2008
Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov drugih imetnikov v preteklem letu (2007)ODP-P2008
Letno poročilo o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za preteklo leto (2007)ODP-Z2008
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja za leto 2007OKI2008
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja pri izvajalcih služb varstva okolja za leto 2007OKI-S2008
Vprašalnik o javni kanalizaciji, 2007VOD-K2008
Letni vprašalnik o namakalnih in osuševalnih sistemih, 2007VOD-N2008
Vprašalnik o izkoriščanju voda v kmetijstvu, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih, 2007VOD-UVI2008
Poročilo o javnem vodovodu, 2007VOD-V2008
Vprašalnik o oceni škode, ki so jo povzročile elementarne nesreče v letu 2006ELNES2007
Letno poročilo o količinah odpadkov pripeljanih na odlagališča v preteklem letu (2006) KO-U2007
Letno poročilo o zbranih komunalnih odpadkih v preteklem letu (2006)KO-Z2007
Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za preteklo leto (2006)ODP2007
Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov drugih imetnikov v preteklem letu (2006)ODP-P2007
Letno poročilo o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za preteklo leto (2006)ODP-Z2007
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja za leto 2006OKI2007
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja pri izvajalcih služb varstva okolja za leto 2006OKI-S2007
Pilotno raziskovanje o nastajanju odpadkov v manjših poslovnih subjektih v letu 2006PP-ODP2007
Vprašalnik o javni kanalizaciji, 2006VOD-K2007
Letni vprašalnik o namakalnih in osuševalnih sistemih, 2006VOD-N2007
Vprašalnik o izkoriščanju voda v industriji, 2006VOD-UVI2007
Poročilo o javnem vodovodu, 2006VOD-V2007
Vprašalnik o oceni škode, ki so jo povzročile elementarne nesreče v letu 2005ELNES2006
Vprašalnik o količinah odpadkov pripeljanih na odlagališča v preteklem letu (2005)KO-U2006
Vprašalnik o zbranih komunalnih odpadkih v preteklem letu (2005)KO-Z2006
Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za leto 2005ODP2006
Vprašalnik o predelavi/odstranjevanju odpadkov drugih imetnikov v preteklem letu (2005)ODP-P2006
Vprašalnik o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za preteklo leto (2005)ODP-Z2006
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja pri izvajalcih služb varstva okolja za leto 2005OKI-S2006
Vprašalnik o javni kanalizaciji, 2005VOD-K2006
Vprašalnik o namakalnih in osuševalnih sistemih, 2005VOD-N2006
Vprašalnik o izkoriščanju voda v industriji, 2005VOD-UVI2006
Poročilo o javnem vodovodu, 2005VOD-V2006
Poročilo o oceni škode, ki so jo povzročile elementarne nesreče v letu 2004ELNES2005
Poročilo o količinah odpadkov pripeljanih na odlagališča v letu 2004KO-U2005
Poročilo o zbranih komunalnih odpadkih v letu 2004KO-Z2005
Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za leto 2004ODP2005
Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov, 2004ODP-P2005
Letno poročilo o zbiranju odpadkov, 2004ODP-Z2005
Raziskava o izdatkih za varstvo okolja za leto 2004OKI2005
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja pri izvajalci javnih služb varstva okolja za leto 2004OKI-S2005
Poročilo o javni kanalizaciji, 2004VOD-K2005
Poročilo o namakalnih in osuševalnih sistemih, 2004VOD-N2005
Poročilo o izkoriščanju voda in varstvu voda pred onesnaževanjem v industriji, 2004VOD-UVI2005
Poročilo o javnem vodovodu, 2004VOD-V2005
Poročilo o oceni škode, ki so jo povzročile elementarne nesreče v letu 2003ELNES2004
Raziskava o izdatkih za varstvo okolja za leto 2003OKI2004
Vprašalnik o izdatkih za varstvo okolja pri izvajalci javnih služb varstva okolja za leto 2003OKI-S2004
Poročilo o javni kanalizaciji, 2003VOD-K2004
Poročilo o namakalnih in osuševalnih sistemih, 2003VOD-N2004
Poročilo o izkoriščanju voda in varstvu voda pred onesnaževanjem v industriji, 2003VOD-UVI2004
Poročilo o javnem vodovodu, 2003VOD-V2004
Poročilo o javni kanalizaciji, 2002VOD-K2003
Poročilo o namakalnih in osuševalnih sistemih, 2002VOD-N2003
Poročilo o javnem vodovodu, 2002VOD-V2003
Poročilo o varstvu pred škodljivim delovanjem vod in urejanjem rečnih strug, 2002VOD-VAR 2003
Poročilo o javnem vodovodu, 2001VOD-V2002
 
 
 
O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.