32.1 Pregled mestnih naselij in naselij mestnih območij, merila za uvrstitev, sedeži občin, podatki o prebivalstvu in delovno aktivnem prebivalstvu, Slovenija, 1. 1. 2011
       Review of urban settlements and settlements within urban areas, classification criteria, seats of municipalities, data on population and persons in employment, Slovenia, 1 January 2011
 
           
Mestno naselje (M) in naselje mestnega območja (NMO) Občina Merila za uvrstitev1) Sedež občine v mestnem naselju (M) ali naselju mestnega območja (NMO) Prebivalstvo2)  Delovno aktivno prebivalstvo po naselju prebivališča3)4)
Urban settlement (M) and settlement within urban area (NMO) Municipality Classification criteria1) Seat of municipality in urban settlement (M) or settlement within urban area (NMO) Population2) Persons in employment by settlement of residence3)4)
      Da/Yes  
      Ne/No    
SLOVENIJA/SLOVENIA 2050189 804482
SKUPAJ/TOTAL 1024330 406302
Ajdovščina (M) Ajdovščina 1 Da/Yes 6656 2814
Beltinci (M) Beltinci 3 Da/Yes 2394 828
Bled (M) Bled 1 Da/Yes 5181 1968
Borovnica (M) Borovnica 3 Da/Yes 2162 966
Bovec (M) Bovec 3 Da/Yes 1631 630
Brezovica pri Ljubljani (M) Brezovica 3 Da/Yes 2862 1272
Brežice (M) Brežice 1 Da/Yes 6573 2469
Celje (M) Celje 1 Da/Yes 37520 14502
Šmarjeta pri Celju (NMO) Celje 4 Ne/No 219 85
Cerknica (M) Cerknica 1 Da/Yes 3928 1668
Cerkno (M) Cerkno 3 Da/Yes 1596 765
Črna na Koroškem (M) Črna na Koroškem 2 Da/Yes 2409 841
Črnomelj (M) Črnomelj 1 Da/Yes 5776 2392
Domžale (M) Domžale 1 Da/Yes 12406 5219
Rodica (NMO) Domžale 4 Ne/No 857 346
Spodnje Jarše (NMO) Domžale 4 Ne/No 621 266
Srednje Jarše (NMO) Domžale 4 Ne/No 674 294
Vir (M) Domžale 1 Ne/No 3415 1444
Dravograd (M) Dravograd 1 Da/Yes 3289 1272
Gornja Radgona (M) Gornja Radgona 1 Da/Yes 3159 1161
Grosuplje (M) Grosuplje 1 Da/Yes 7098 3061
Spodnje Hoče (M) Hoče - Slivnica 2 Da/Yes 2555 1044
Hrastnik (M) Hrastnik 1 Da/Yes 5621 2009
Idrija (M) Idrija 1 Da/Yes 5955 2386
Ilirska Bistrica (M) Ilirska Bistrica 1 Da/Yes 4553 1721
Ivančna Gorica (M) Ivančna Gorica 3 Da/Yes 1988 944
Izola/Isola (M) Izola/Isola 1 Da/Yes 11223 4626
Jagodje/Jagodje (NMO) Izola/Isola 4 Ne/No 2225 891
Jesenice (M) Jesenice 1 Da/Yes 13440 5321
Hrušica (NMO) Jesenice 4 Ne/No 1722 720
Podkočna (NMO) Jesenice 4 Ne/No 57 17
Slovenski Javornik (NMO) Jesenice 4 Ne/No 2002 733
Koroška Bela (M) Jesenice 2 Ne/No 2160 869
Kamnik (M) Kamnik 1 Da/Yes 13644 5885
Mekinje (NMO) Kamnik 4 Ne/No 1582 594
Kočevje (M) Kočevje 1 Da/Yes 8672 3147
Dolga vas (NMO) Kočevje 4 Ne/No 829 329
Šalka vas (NMO) Kočevje 4 Ne/No 758 261
Koper/Capodistria (M) Koper/Capodistria 1 Da/Yes 24996 10536
Ankaran/Ancaran (M) Koper/Capodistria 1 Ne/No 3278 1483
Kranj (M) Kranj 1 Da/Yes 36874 15296
Britof (NMO) Kranj 4 Ne/No 1908 758
Hrastje (NMO) Kranj 4 Ne/No 1051 425
Kokrica (NMO) Kranj 4 Ne/No 1646 604
Kranjska Gora (M) Kranjska Gora 3 Da/Yes 1439 595
Krško (M) Krško 1 Da/Yes 7097 3018
Leskovec pri Krškem (NMO) Krško 4 Ne/No 1021 421
Senovo (M) Krško 2 Ne/No 2343 879
Laško (M) Laško 1 Da/Yes 3456 1299
Lenart v Slov. Goricah (M) Lenart 2 Da/Yes 3006 1208
Lendava/Lendva (M) Lendava/Lendva 1 Da/Yes 3129 1159
Litija (M) Litija 1 Da/Yes 6467 2837
Ljubljana (M) Ljubljana 1 Da/Yes 272220 109225
Spodnje Gameljne (NMO) Ljubljana 4 Ne/No 581 219
Srednje Gameljne (NMO) Ljubljana 4 Ne/No 676 273
Zgornje Gameljne (NMO) Ljubljana 4 Ne/No 482 183
Ljutomer (M) Ljutomer 1 Da/Yes 3460 1235
Logatec (M) Logatec 1 Da/Yes 8942 3885
Maribor (M) Maribor 1 Da/Yes 95171 33844
Bresternica (NMO) Maribor 4 Ne/No 1377 474
Celestrina (NMO) Maribor 4 Ne/No 300 111
Dogoše (NMO) Maribor 4 Ne/No 763 289
Hrenca (NMO) Maribor 4 Ne/No 144 46
Kamnica (NMO) Maribor 4 Ne/No 1638 622
Laznica (NMO) Maribor 4 Ne/No 315 106
Limbuš (NMO) Maribor 4 Ne/No 2040 769
Malečnik (NMO) Maribor 4 Ne/No 553 208
Meljski Hrib (NMO) Maribor 4 Ne/No 289 104
Pekel (NMO) Maribor 4 Ne/No 170 59
Pekre (NMO) Maribor 4 Ne/No 1517 520
Počehova (NMO) Maribor 4 Ne/No 358 140
Razvanje (NMO) Maribor 4 Ne/No 1357 505
Ribniško selo (NMO) Maribor 4 Ne/No 292 113
Rošpoh - del (NMO) Maribor 4 Ne/No 816 273
Trčova (NMO) Maribor 4 Ne/No 740 273
Vinarje (NMO) Maribor 4 Ne/No 238 79
Vodole (NMO) Maribor 4 Ne/No 203 81
Za Kalvarijo (NMO) Maribor 4 Ne/No 157 48
Zrkovci (NMO) Maribor 4 Ne/No 629 236
Medvode (M) Medvode 1 Da/Yes 5178 1992
Mengeš (M) Mengeš 1 Da/Yes 6112 2524
Metlika (M) Metlika 1 Da/Yes 3273 1377
Mežica (M) Mežica 1 Da/Yes 3254 1153
Miklavž na Dravskem polju (M) Miklavž na Dravskem polju 1 Da/Yes 3854 1481
Miren (M) Miren - Kostanjevica 3 Da/Yes 1460 532
Mozirje (M) Mozirje 3 Da/Yes 2085 853
Murska Sobota (M) Murska Sobota 1 Da/Yes 11614 4212
Černelavci (NMO) Murska Sobota 4 Ne/No 1272 465
Muta (M) Muta 2 Da/Yes 2300 852
Naklo (M) Naklo 3 Da/Yes 1716 670
Nova Gorica (M) Nova Gorica 1 Da/Yes 13178 5293
Kromberk (NMO) Nova Gorica 4 Ne/No 2081 912
Pristava (NMO) Nova Gorica 4 Ne/No 377 154
Rožna Dolina (NMO) Nova Gorica 4 Ne/No 1118 425
Solkan (M) Nova Gorica 1 Ne/No 3324 1299
Novo mesto (M) Novo mesto 1 Da/Yes 23341 9586
Ormož (M) Ormož 2 Da/Yes 2174 824
Piran/Pirano (M) Piran/Pirano 1 Da/Yes 4192 1729
Lucija/Lucia (M) Piran/Pirano 1 Ne/No 5872 2417
Portorož/Portorose (M) Piran/Pirano 2 Ne/No 2947 1186
Pivka (M) Pivka 3 Da/Yes 2088 901
Polzela (M) Polzela 2 Da/Yes 2380 877
Postojna (M) Postojna 1 Da/Yes 9183 4090
Prebold (M) Prebold 3 Da/Yes 1709 714
Prevalje (M) Prevalje 1 Da/Yes 4643 1646
Ptuj (M) Ptuj 1 Da/Yes 18164 6718
Rače (M) Rače - Fram 3 Da/Yes 2529 1022
Radeče (M) Radeče 3 Da/Yes 2168 895
Radenci (M) Radenci 2 Da/Yes 2201 776
Radlje ob Dravi (M) Radlje ob Dravi 2 Da/Yes 2811 1004
Radovljica (M) Radovljica 1 Da/Yes 5940 2137
Lesce (M) Radovljica 2 Ne/No 2835 1103
Ravne na Koroškem (M) Ravne na Koroškem 1 Da/Yes 6979 2568
Dobja vas (NMO) Ravne na Koroškem 4 Ne/No 700 252
Ribnica (M) Ribnica 1 Da/Yes 3604 1437
Rogaška Slatina (M) Rogaška Slatina 1 Da/Yes 5111 2300
Rogatec (M) Rogatec 3 Da/Yes 1558 676
Ruše (M) Ruše 1 Da/Yes 4503 1668
Sevnica (M) Sevnica 1 Da/Yes 4660 1951
Sežana (M) Sežana 1 Da/Yes 5531 2443
Slovenj Gradec (M) Slovenj Gradec 1 Da/Yes 7519 2897
Slovenska Bistrica (M) Slovenska Bistrica 1 Da/Yes 7454 2994
Slovenske Konjice (M) Slovenske Konjice 1 Da/Yes 4869 1946
Šempeter pri Gorici (M) Šempeter - Vrtojba 1 Da/Yes 3760 1480
Vrtojba (NMO) Šempeter - Vrtojba 4 Ne/No 2591 1050
Šenčur (M) Šenčur 3 Da/Yes 3152 1399
Šentjur (M) Šentjur 1 Da/Yes 4762 1940
Škofja Loka (M) Škofja Loka 1 Da/Yes 11969 4995
Binkelj (NMO) Škofja Loka 4 Ne/No 175 73
Puštal (NMO) Škofja Loka 4 Ne/No 630 220
Stara Loka (NMO) Škofja Loka 4 Ne/No 830 222
Trata (NMO) Škofja Loka 4 Ne/No 206 108
Šmarje pri Jelšah (M) Šmarje pri Jelšah 3 Da/Yes 1779 623
Šmartno pri Litiji (M) Šmartno pri Litiji 3 Da/Yes 1444 611
Šoštanj (M) Šoštanj 2 Da/Yes 2880 1268
Štore (M) Štore 3 Da/Yes 1937 740
Tolmin (M) Tolmin 1 Da/Yes 3534 1390
Trbovlje (M) Trbovlje 1 Da/Yes 15163 5528
Trebnje (M) Trebnje 2 Da/Yes 3477 1520
Trzin (M) Trzin 1 Da/Yes 3844 1617
Tržič (M) Tržič 1 Da/Yes 3865 1652
Loka (NMO) Tržič 4 Ne/No 354 136
Bistrica pri Tržiču (M) Tržič 1 Ne/No 2996 1099
Ročevnica (NMO) Tržič 4 Ne/No 529 157
Turnišče (M) Turnišče 3 Da/Yes 1509 552
Velenje (M) Velenje 1 Da/Yes 25456 10243
Vipava (M) Vipava 3 Da/Yes 1771 737
Vrhnika (M) Vrhnika 1 Da/Yes 8413 3524
Verd (NMO) Vrhnika 4 Ne/No 1891 800
Zagorje ob Savi (M) Zagorje ob Savi 1 Da/Yes 6439 2492
Zreče (M) Zreče 2 Da/Yes 2935 1313
Žalec (M) Žalec 1 Da/Yes 4943 2077
Šempeter v Savinjski dolini (M) Žalec 2 Ne/No 2021 716
Železniki (M) Železniki 1 Da/Yes 3075 1403
Žiri (M) Žiri 1 Da/Yes 3588 1468
1) Merila za opredelitev mestnih naselij so navedena v metodoloških pojasnilih.
    Criteria for defining urban settlements are explained in methodological explanations.
2) Glej metodološka pojasnila v poglavju 4 - Prebivalstvo.
    See methodological explanations in Chapter 4 - Population.
3) Glej metodološka pojasnila v poglavju 12 - Aktivno prebivalstvo.
    See methodological explanations in Chapter 12 - Labour force.
4) Stanje se nanaša na dan 31. 12. 2010. Vir za delovno aktivno prebivalstvo (vključno s kmeti) je Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). 
    Od julija 2009 se za prebivališče osebe, ki ima poleg stalnega prebivališča prijavljeno začasno prebivališče, upošteva naslov začasnega prebivališča; pred tem smo te  
    osebe upoštevali na naslovu stalnega prebivališča.
   The situation as of 31 December 2010. The source for persons in employment (including farmers) is the Statistical Register of Employment (SRE).
    For a person who has a temporary residence in addition to the permanent residence, from July 2009 on the address of the temporary residence is taken into account;
    before that they were counted at the address of their permanent residence.