31.1 Pregled občin in njim pripadajočih prostorskih enot ter hišnih številk, 1. 1. 2011            
        Review of municipalities and appurtenant spatial units and house numbers, 1 January 2011  
                   
  Datumi uveljavitev območij občin v skladu s predpisi Številke uradnih listov s predpisi o prostorskih razdelitvah in imenih občin od l. 1994    Število2)    
Površina občin1) Number2) Hišne številke2)    
Dates of enforcement of areas of municipalities in accordance with regulations Regulations on spatial units and names of municipalities since 1994 Area of municipalities1) katastrske občine3) naselja prostorski okoliši statistični okoliši House numbers2)  
km2 cadastral communities3) settlements spatial districts statistical districts    
SLOVENIJA/SLOVENIA     20273 2695 6030 17589 8439 532546  
Ajdovščina 04. 10. 1994 60/94 245,2 28 45 141 69 5842  
Apače 14. 03. 2006 27/06 53,5 14 21 31 22 1289  
Beltinci 04. 10. 1994 60/94 62,2 8 8 42 21 2661  
Benedikt 08. 08. 1998 56/98 24,1 6 13 24 15 775  
Bistrica ob Sotli 08. 08. 1998 56/98 31,1 7 11 25 15 577  
Bled 04. 10. 1994 14. 06. 2006 60/94, 61/06 72,3 8 10 54 21 2629  
Bloke 08. 08. 1998 56/98 75,1 20 45 46 46 721  
Bohinj 04. 10. 1994 60/94 333,7 10 24 57 36 2480  
Borovnica 04. 10. 1994 60/94 42,3 3 12 43 18 977  
Bovec 04. 10. 1994 60/94 367,3 11 13 30 21 1786  
Braslovče 08. 08. 1998 56/98 55,0 14 22 60 25 1852  
Brda 04. 10. 1994 60/94 72,0 15 45 52 50 2163  
Brezovica 04. 10. 1994 60/94 91,2 5 16 57 26 3435  
Brežice 04. 10. 1994 60/94 268,1 60 109 252 162 9088  
Cankova 08. 08. 1998 59/98 30,6 8 8 13 10 718  
Celje 04. 10. 1994 60/94 94,9 20 39 400 119 9161  
Cerklje na Gorenjskem 04. 10. 1994 60/94 78,0 14 30 49 36 2270  
Cerknica 04. 10. 1994 60/94 241,0 27 65 116 85 3447  
Cerkno 04. 10. 1994 60/94 131,5 14 30 60 41 1649  
Cerkvenjak 08. 08. 1998 56/98 24,5 7 15 26 15 838  
Cirkulane 14. 03. 2006 27/06 32,1 13 13 25 15 1416  
Črenšovci 08. 08. 1998 56/98 33,7 6 6 33 14 1364  
Črna na Koroškem 04. 10. 1994 60/94 156,0 9 9 50 16 761  
Črnomelj 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 339,7 34 122 170 129 4630  
Destrnik 08. 08. 1998 56/98 34,4 13 17 24 17 978  
Divača 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 145,0 20 31 39 34 1398  
Dobje 08. 08. 1998 56/98 17,5 4 13 18 13 378  
Dobrepolje 08. 08. 1998 56/98 103,1 9 24 36 33 1319  
Dobrna 08. 08. 1998 56/98 31,7 4 11 18 12 657  
Dobrova - Polhov Gradec 08. 08. 1998 56/98 117,5 10 33 59 40 2194  
Dobrovnik/Dobronak 08. 08. 1998 56/98 31,1 3 3 7 6 567  
Dol pri Ljubljani 04. 10. 1994 60/94 33,3 10 19 34 20 1489  
Dolenjske Toplice 08. 08. 1998 56/98 110,2 7 29 39 35 1280  
Domžale 08. 08. 1998 56/98 72,3 16 50 174 63 7509  
Dornava 04. 10. 1994 60/94 28,4 8 12 25 14 929  
Dravograd 04. 10. 1994 60/94 105,0 20 25 111 32 2227  
Duplek 04. 10. 1994 60/94 40,0 11 10 41 16 2164  
Gorenja vas - Poljane 08. 08. 1998 56/98 153,3 18 73 101 75 2171  
Gorišnica 04. 10. 1994 06. 11. 1994 14. 03. 2006 60/94, 69/94, 27/06 29,1 9 11 23 13 1276  
Gorje 14. 06. 2006 61/06 116,2 5 12 36 21 991  
Gornja Radgona 04. 10. 1994 14. 03. 2006 60/94, 27/06 74,6 20 30 95 44 2785  
Gornji Grad 04. 10. 1994 60/94 90,1 6 6 22 12 813  
Gornji Petrovci 04. 10. 1994 60/94 66,8 14 14 21 16 1093  
Grad 08. 08. 1998 56/98 37,4 7 7 19 11 879  
Grosuplje 04. 10. 1994 60/94 133,8 18 67 133 81 5002  
Hajdina 08. 08. 1998 15. 06. 2002 56/98, 52/02 21,8 8 7 29 13 1278  
Hoče - Slivnica 08. 08. 1998 56/98 53,7 13 13 77 21 3481  
Hodoš/Hodos 08. 08. 1998 56/98 18,1 2 2 3 3 152  
Horjul 08. 08. 1998 56/98 32,5 4 9 17 10 832  
Hrastnik 04. 10. 1994 60/94 58,6 10 19 98 35 1852  
Hrpelje - Kozina 04. 10. 1994 60/94 194,9 20 39 48 42 1821  
Idrija 04. 10. 1994 60/94 293,6 22 38 206 92 2954  
Ig 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 98,8 9 25 47 33 2153  
Ilirska Bistrica 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 480,0 54 64 132 79 4764  
Ivančna Gorica 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 227,0 31 137 168 148 5361  
Izola/Isola 04. 10. 1994 60/94 28,6 4 9 89 27 3091  
Jesenice 08. 08. 1998 56/98 75,8 11 13 152 33 2963  
Jezersko 08. 08. 1998 56/98 68,8 2 2 6 3 279  
Juršinci 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 36,3 12 13 17 13 1004  
Kamnik 08. 08. 1998 56/98 265,6 29 102 223 122 6201  
Kanal 04. 10. 1994 60/94 146,5 15 35 66 51 2093  
Kidričevo 04. 10. 1994 60/94 71,5 15 18 50 22 1921  
Kobarid 04. 10. 1994 60/94 192,6 17 33 44 36 1902  
Kobilje 04. 10. 1994 60/94 19,7 1 1 6 3 229  
Kočevje 08. 08. 1998 56/98 555,4 32 86 177 95 3699  
Komen 04. 10. 1994 60/94 102,7 19 35 41 37 1662  
Komenda 08. 08. 1998 56/98 24,1 7 14 28 19 1515  
Koper/Capodistria 04. 10. 1994 60/94 311,2 39 105 384 173 13596  
Kostanjevica na Krki 14. 03. 2006 27/06 58,3 4 28 46 35 897  
Kostel 08. 08. 1998 56/98 56,1 8 54 56 55 557  
Kozje 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 89,7 12 23 44 27 1285  
Kranj 04. 10. 1994 15. 06. 2002 60/94, 52/02 150,9 33 49 331 97 10357  
Kranjska Gora 04. 10. 1994 60/94 256,3 6 10 38 21 2108  
Križevci 08. 08. 1998 56/98 46,2 11 16 24 19 1157  
Krško 04. 10. 1994 14. 03. 2006 60/94, 27/06 286,5 47 158 377 191 7960  
Kungota 04. 10. 1994 60/94 49,0 19 19 40 21 1693  
Kuzma 08. 08. 1998 56/98 22,9 5 5 12 9 612  
Laško 08. 08. 1998 56/98 197,5 26 85 171 110 4435  
Lenart 08. 08. 1998 14. 03. 2006 14. 06. 2006 56/98, 27/06, 61/06 62,1 21 22 64 36 2365  
Lendava/Lendva 08. 08. 1998 56/98 122,9 16 23 72 43 4687  
Litija 08. 08. 1998 15. 06. 2002 56/98, 52/02 221,4 21 107 159 120 4072  
Ljubljana 04. 10. 1994 60/90 275,0 57 38 1603 248 39008  
Ljubno 04. 10. 1994 60/94 78,9 7 9 30 15 898  
Ljutomer 08. 08. 1998 56/98 107,2 32 44 101 57 4077  
Log - Dragomer 14. 06. 2006 61/06 11,0 1 3 16 4 1041  
Logatec 04. 10. 1994 60/94 173,1 15 19 83 42 3305  
Loška dolina 08. 08. 1998 56/98 166,8 18 21 36 25 1232  
Loški Potok 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 134,5 6 17 22 20 804  
Lovrenc na Pohorju 08. 08. 1998 56/98 84,4 6 7 25 13 866  
Luče 08. 08. 1998 56/98 109,5 6 7 14 8 521  
Lukovica 04. 10. 1994 60/94 74,9 13 66 79 72 1568  
Majšperk 08. 08. 1998 56/98 72,8 14 26 53 31 1611  
Makole 14. 03. 2006 27/06 36,9 6 13 25 13 884  
Maribor 08. 08. 1998 56/98 147,5 44 32 709 108 19066  
Markovci 08. 08. 1998 56/98 29,8 8 9 29 12 1271  
Medvode 04. 10. 1994 60/94 77,6 17 31 100 47 4171  
Mengeš 04. 10. 1994 60/94 22,4 3 4 36 10 1709  
Metlika 04. 10. 1994 60/94 108,9 19 59 85 62 2724  
Mežica 04. 10. 1994 60/94 26,4 5 6 32 14 711  
Miklavž na Dravskem polju 08. 08. 1998 56/98 12,5 2 4 31 8 1955  
Miren - Kostanjevica 04. 10. 1994 60/94 62,8 14 15 38 22 1618  
Mirna Peč 08. 08. 1998 56/98 48,0 5 28 41 36 1029  
Mislinja 04. 10. 1994 60/94 112,2 8 11 66 21 1380  
Mokronog - Trebelno 14. 03. 2006 27/06 73,4 8 43 59 47 1490  
Moravče 08. 08. 1998 56/98 61,4 10 49 61 52 1569  
Moravske Toplice 04. 10. 1994 60/94 144,5 28 28 53 39 3083  
Mozirje 08. 08. 1998 05. 11. 1998 14. 06. 2006 56/98, 75/98, 61/06 53,5 7 8 49 15 1228  
Murska Sobota 04. 10. 1994 60/94 64,4 11 12 141 26 5071  
Muta 04. 10. 1994 60/94 38,8 8 6 36 13 857  
Naklo 04. 10. 1994 60/94 28,3 8 13 34 22 1458  
Nazarje 08. 08. 1998 05. 11. 1998 56/98, 75/98 43,4 5 15 24 16 745  
Nova Gorica 08. 08. 1998 14. 03. 2006 56/98, 27/06 279,5 32 43 248 97 7552  
Novo mesto 08. 08. 1998 14. 03. 2006 56/98, 27/06 235,7 31 98 314 168 9417  
Odranci 04. 10. 1994 60/94 6,9 1 1 13 4 480  
Oplotnica 08. 08. 1998 56/98 33,2 7 21 31 24 1231  
Ormož 04. 10. 1994 14. 03. 2006 60/94, 27/06 141,6 47 61 127 68 4663  
Osilnica 04. 10. 1994 60/94 36,2 3 19 19 19 211  
Pesnica 04. 10. 1994 60/94 75,8 26 30 75 35 2477  
Piran/Pirano 04. 10. 1994 60/94 44,6 5 11 112 31 4596  
Pivka 04. 10. 1994 60/94 223,3 16 29 75 48 1878  
Podčetrtek 08. 08. 1998 56/98 60,6 15 26 36 30 1480  
Podlehnik 08. 08. 1998 56/98 46,0 12 13 42 15 1072  
Podvelka 08. 08. 1998 56/98 103,9 12 11 46 16 761  
Poljčane 14. 03. 2006 27/06 37,5 8 18 39 24 1523  
Polzela 08. 08. 1998 56/98 34,0 8 8 45 14 1699  
Postojna 04. 10. 1994 60/94 269,9 25 40 174 67 3445  
Prebold 08. 08. 1998 56/98 40,6 6 8 34 13 1355  
Preddvor 08. 08. 1998 56/98 87,0 4 14 22 16 1079  
Prevalje 08. 08. 1998 56/98 58,1 16 13 71 26 1419  
Ptuj 08. 08. 1998 56/98 66,7 16 10 195 38 6165  
Puconci 04. 10. 1994 60/90 107,7 23 23 51 30 2420  
Rače - Fram 04. 10. 1994 60/94 51,2 11 13 39 19 2249  
Radeče 08. 08. 1998 56/98 52,0 7 23 46 28 1458  
Radenci 04. 10. 1994 60/94 34,1 12 22 63 29 1809  
Radlje ob Dravi 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 93,9 14 14 64 21 1545  
Radovljica 04. 10. 1994 60/94 118,7 17 52 133 68 4712  
Ravne na Koroškem 08. 08. 1998 05. 11. 1998 56/98, 75/98 63,4 14 16 138 33 1936  
Razkrižje 08. 08. 1998 56/98 9,8 5 6 8 6 479  
Rečica ob Savinji 14. 06. 2006 61/06 30,1 6 12 21 13 710  
Renče - Vogrsko 14. 03. 2006 27/06 29,5 8 6 32 19 1349  
Ribnica 08. 08. 1998 05. 11. 1998 56/98, 75/98 153,6 15 64 112 75 2591  
Ribnica na Pohorju 08. 08. 1998 56/98 59,3 5 6 21 8 429  
Rogaška Slatina 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 71,5 24 41 102 58 3184  
Rogašovci 08. 08. 1998 56/98 40,1 11 11 28 19 1168  
Rogatec 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 39,6 7 9 25 14 870  
Ruše 08. 08. 1998 56/98 60,8 8 7 52 14 1632  
Selnica ob Dravi 08. 08. 1998 56/98 64,5 11 14 47 22 1410  
Semič 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 146,7 14 47 77 73 1426  
Sevnica 08. 08. 1998 05. 11. 1998 56/98, 75/98 272,2 38 118 236 136 6634  
Sežana 04. 10. 1994 60/94 217,4 26 64 118 79 3979  
Slovenj Gradec 04. 10. 1994 60/94 173,7 18 22 160 37 4046  
Slovenska Bistrica 08. 08. 1998 14. 03. 2006 56/98, 27/06 260,1 40 79 229 112 7678  
Slovenske Konjice 04. 10. 1994 60/94 97,8 18 58 122 70 4258  
Sodražica 08. 08. 1998 05. 11. 1998 56/98, 75/98 49,5 6 23 28 24 821  
Solčava 08. 08. 1998 56/98 102,8 2 4 11 9 206  
Središče ob Dravi 14. 03. 2006 27/06 32,7 5 5 19 9 724  
Starše 04. 10. 1994 60/94 34,0 7 8 27 14 1287  
Straža 14. 03. 2006 27/06 28,5 5 11 31 18 1300  
Sveta Ana 08. 08. 1998 56/98 37,2 9 12 26 13 752  
Sveta Trojica v Slov. goricah 14. 03. 2006 27/06 25,9 9 8 25 13 739  
Sveti Andraž v Slov. goricah 08. 08. 1998 56/98 17,6 6 7 14 12 425  
Sveti Jurij 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 51,3 14 27 44 34 1243  
Sveti Jurij v Slov. goricah 14. 06. 2006 61/06 30,7 8 8 19 10 700  
Sveti Tomaž 14. 03. 2006 27/06 38,1 11 17 27 17 816  
Šalovci 08. 08. 1998 56/98 58,2 6 6 18 12 788  
Šempeter - Vrtojba 08. 08. 1998 56/98 14,9 3 2 38 11 1722  
Šenčur 04. 10. 1994 15. 06. 2002 60/94, 52/02 40,3 8 12 40 20 2298  
Šentilj 04. 10. 1994 60/94 65,0 16 22 71 33 2479  
Šentjernej 04. 10. 1994 60/94 96,0 8 58 79 66 2439  
Šentjur  08. 08. 1998 15. 06. 2002 56/98, 52/02 222,3 44 108 267 125 6617  
Šentrupert 14. 06. 2006 61/06 49,1 7 25 41 33 1149  
Škocjan 08. 08. 1998 05. 11. 1998 56/98, 75/98 60,4 10 39 44 40 1309  
Škofja Loka 08. 08. 1998 15. 06. 2002 56/98, 52/02 146,0 24 62 164 79 4749  
Škofljica 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 43,3 8 18 50 27 2699  
Šmarje pri Jelšah 04. 10. 1994 60/94 107,7 32 77 134 88 3644  
Šmarješke Toplice 14. 03. 2006 27/06 34,2 7 24 46 31 1473  
Šmartno ob Paki 04. 10. 1994 60/94 18,2 6 10 18 10 1021  
Šmartno pri Litiji 15. 06. 2002 52/02 94,9 10 55 68 62 1728  
Šoštanj 04. 10. 1994 60/94 95,6 10 11 74 27 2155  
Štore 04. 10. 1994 60/94 28,1 7 12 41 22 1023  
Tabor 08. 08. 1998 05. 11. 1998 56/98, 75/98 34,8 3 7 18 9 568  
Tišina 08. 08. 1998 56/98 38,8 12 12 24 13 1279  
Tolmin 04. 10. 1994 60/94 382,3 35 72 143 101 4297  
Trbovlje 04. 10. 1994 60/94 58,0 10 17 152 39 2637  
Trebnje 08. 08. 1998 14. 03. 2006 14. 06. 2006 56/98, 27/06, 61/06 194,6 29 153 223 171 5441  
Trnovska vas 08. 08. 1998 56/98 22,9 5 7 12 8 450  
Trzin 08. 08. 1998 56/98 8,6 1 1 16 3 1136  
Tržič 04. 10. 1994 60/94 155,4 10 35 101 52 3132  
Turnišče 04. 10. 1994 60/94 23,8 4 4 25 10 1027  
Velenje 04. 10. 1994 60/94 83,5 16 25 308 60 4740  
Velika Polana 08. 08. 1998 56/98 18,7 3 3 8 6 492  
Velike Lašče 04. 10. 1994 60/94 103,2 8 88 98 96 1624  
Veržej 08. 08. 1998 56/98 12,0 4 3 12 6 446  
Videm 08. 08. 1998 15. 06. 2002 56/98, 52/02 80,0 31 30 85 38 2402  
Vipava 04. 10. 1994 60/94 107,4 13 20 40 32 1807  
Vitanje 04. 10. 1994 60/94 59,4 8 8 51 14 743  
Vodice 04. 10. 1994 60/94 31,4 8 16 28 21 1307  
Vojnik 08. 08. 1998 56/98 75,3 21 56 100 67 2855  
Vransko 08. 08. 1998 05. 11. 1998 56/98, 75/98 53,3 8 16 28 18 838  
Vrhnika 04. 10. 1994 14. 06. 2006 60/94, 61/06 115,6 10 25 103 39 3978  
Vuzenica 04. 10. 1994 60/94 50,1 5 5 30 10 736  
Zagorje ob Savi 04. 10. 1994 60/94 147,1 19 78 223 115 3709  
Zavrč 04. 10. 1994 60/94 19,3 9 9 25 10 817  
Zreče 04. 10. 1994 60/94 67,0 13 27 62 33 1833  
Žalec 08. 08. 1998 56/98 117,1 16 39 161 68 5940  
Železniki 04. 10. 1994 60/94 163,7 14 29 71 43 1635  
Žetale 08. 08. 1998 56/98 38,0 5 5 13 6 540  
Žiri 04. 10. 1994 06. 11. 1994 60/94, 69/94 49,2 8 18 53 40 1383  
Žirovnica 08. 08. 1998 56/98 42,6 3 10 25 12 1301  
Žužemberk 08. 08. 1998 56/98 164,3 12 51 61 57 2106  
     
1) Površine občin so prevzete iz Registra prostorskih enot Republike Slovenije po stanju 1. 1. 2011. Izračunane so iz digitaliziranih obrisov posameznega prostorskega okoliša na kartah v merilu 1 : 5000 in 1 : 10000 in nato seštete na podlagi pripadnosti prostorskega okoliša višji prostorski enoti. Seštevek površin občin zato ni enak seštevku površin katastrskih občin.  
The area of municipalities is taken from the Register of Spatial Units of the Republic of Slovenia as of 1 January 2011. It is calculated from digitalised outlines of individual areas on maps 1 : 5000 and 1 : 10000 and then added on the basis of affiliation to the higher unit. Therefore, the total area of municipalities is not equal to the area of cadastral communities.  
   
2) Podatki so prevzeti iz Registra prostorskih enot po stanju 1. 1. 2011.  
Data are taken from the Register of Spatial Units as of 1 January 2011.  
   
3) Katastrske občine se lahko delijo med dve občini ali tri občine.  
Cadastral communities can be divided between two or three municipalities.