Downlod the table in Excel format              Close the window
1.6    Nadmorska višina  naselij, kjer so sedeži občin
         Height above sea level of seats of municipalities
    m
Naselje (sedež občine)1)  Občina1) Nadmorska višina2)
Settlement (seat of municipality)1) Municipality1) Height above
    sea level2)
     
Ajdovščina Ajdovščina 106
Beltinci Beltinci 178
Benedikt v Slov. goricah Benedikt 253
Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli 203
Bled Bled 500
Nova vas Bloke 720
Bohinjska Bistrica   Bohinj 509
Borovnica Borovnica 299
Bovec Bovec 451
Braslovče Braslovče 303
Dobrovo  Brda 115
Brezovica pri Ljubljani Brezovica 296
Brežice Brežice 158
Cankova Cankova 216
Celje Celje 238
Cerklje na Gorenjskem Cerklje na Gorenjskem 391
Cerknica Cerknica 559
Cerkno Cerkno 355
Cerkvenjak Cerkvenjak 343
Črenšovci Črenšovci 170
Črna na Koroškem Črna na Koroškem 586
Črnomelj Črnomelj 172
Vintarovci Destrnik 231
Divača Divača 437
Dobje pri Planini Dobje 560
Videm Dobrepolje 442
Dobrna Dobrna 376
Dobrova Dobrova - Polhov Gradec 314
Dobrovnik/Dobronak Dobrovnik/Dobronak 173
Dol pri Ljubljani Dol pri Ljubljani 268
Dolenjske Toplice Dolenjske Toplice 179
Domžale Domžale 303
Dornava Dornava 217
Dravograd Dravograd 385
Spodnji Duplek Duplek 237
Gorenja vas Gorenja vas - Poljane 426
Gorišnica Gorišnica 210
Gornja Radgona Gornja Radgona 209
Gornji Grad Gornji Grad 433
Gornji Petrovci Gornji Petrovci 284
Grad Grad 350
Grosuplje Grosuplje 338
Zgornja Hajdina Hajdina 229
Spodnje Hoče Hoče - Slivnica 279
Hodoš/Hodos Hodoš/Hodos 235
Horjul Horjul 345
Hrastnik Hrastnik 298
Hrpelje Hrpelje - Kozina 501
Idrija Idrija 340
Ig Ig 292
Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica 440
Ivančna Gorica Ivančna Gorica 325
Izola/Isola Izola/Isola 2
Jesenice Jesenice 585
Zgornje Jezersko Jezersko 884
Juršinci Juršinci 234
Kamnik Kamnik 382
Kanal Kanal 106
Kidričevo Kidričevo 239
Kobarid Kobarid 235
Kobilje Kobilje 186
Kočevje Kočevje 465
Komen Komen 273
Komenda Komenda 350
Koper/Capodistria Koper/Capodistria 4
Fara Kostel 223
Kozje Kozje 274
Kranj Kranj 386
Kranjska Gora Kranjska Gora 803
Križevci pri Ljutomeru Križevci 184
Krško Krško 162
Zgornja Kungota Kungota 273
Kuzma Kuzma 267
Laško Laško 262
Lenart v Slov. goricah Lenart 261
Lendava/Lendva Lendava/Lendva 161
Litija Litija 241
Ljubljana Ljubljana 295
Ljubno ob Savinji Ljubno 436
Ljutomer Ljutomer 174
Logatec Logatec 481
Lož Loška dolina 593
Hrib-Loški Potok Loški Potok 776
Lovrenc na Pohorju Lovrenc na Pohorju 439
Luče Luče 521
Lukovica pri Domžalah Lukovica 339
Majšperk Majšperk 262
Maribor Maribor 275
Markovci Markovci 280
Medvode Medvode 312
Mengeš Mengeš 315
Metlika Metlika 167
Mežica Mežica 482
Miklavž na Dravskem polju Miklavž na Dravskem polju 259
Miren Miren - Kostanjevica 50
Mirna Peč Mirna Peč 233
Mislinja Mislinja 588
Moravče Moravče 381
Moravske Toplice Moravske Toplice 201
Mozirje Mozirje 340
Murska Sobota Murska Sobota 189
Muta Muta 369
Naklo Naklo 408
Nazarje Nazarje 365
Nova Gorica Nova Gorica 93
Novo mesto Novo mesto 189
Odranci Odranci 172
Oplotnica Oplotnica 375
Ormož Ormož 216
Osilnica Osilnica 298
Pesnica pri Mariboru Pesnica 266
Piran/Pirano Piran/Pirano 23
Pivka Pivka 548
Podčetrtek Podčetrtek 224
Podlehnik Podlehnik 231
Podvelka Podvelka 356
Polzela Polzela 290
Postojna Postojna 555
Prebold Prebold 280
Preddvor Preddvor 496
Prevalje Prevalje 452
Ptuj Ptuj 229
Puconci Puconci 206
Rače Rače - Fram 260
Radeče Radeče 194
Radenci Radenci 200
Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi 380
Radovljica Radovljica 488
Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem 395
Šafarsko Razkrižje 293
Ribnica Ribnica 492
Ribnica na Pohorju Ribnica na Pohorju 695
Rogaška Slatina Rogaška Slatina 228
Rogašovci Rogašovci 237
Rogatec Rogatec 234
Ruše Ruše 309
Selnica ob Dravi Selnica ob Dravi 312
Semič Semič 314
Sevnica Sevnica 182
Sežana Sežana 370
Slovenj Gradec Slovenj Gradec 410
Slovenska Bistrica Slovenska Bistrica 271
Slovenske Konjice Slovenske Konjice 326
Sodražica Sodražica 540
Solčava Solčava 642
Starše Starše 239
Sv. Ana v Slov. goricah Sveta Ana 355
Vitomarci Sveti Andraž v Slov. goricah 294
Sveti Jurij ob Ščavnici Sveti Jurij 232
Šalovci Šalovci 243
Šempeter pri Gorici Šempeter - Vrtojba 71
Šenčur Šenčur 402
Šentilj v Slov. goricah Šentilj 295
Šentjernej Šentjernej 195
Šentjur pri Celju Šentjur pri Celju 260
Škocjan Škocjan 175
Škofja Loka Škofja Loka 354
Škofljica Škofljica 312
Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah 236
Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki 314
Šoštanj Šoštanj 360
Štore Štore 264
Tabor Tabor 323
Tišina Tišina 215
Tolmin Tolmin 198
Trbovlje Trbovlje 307
Trebnje Trebnje 293
Trnovska vas Trnovska vas 230
Trzin Trzin 299
Tržič Tržič 520
Turnišče Turnišče 170
Velenje Velenje 400
Velika Polana Velika Polana 166
Velike Lašče Velike Lašče 523
Veržej Veržej 183
Videm pri Ptuju Videm 221
Vipava Vipava 118
Vitanje Vitanje 459
Vodice Vodice 337
Vojnik Vojnik 286
Vransko Vransko 345
Vrhnika Vrhnika 293
Vuzenica Vuzenica 366
Zagorje ob Savi Zagorje ob Savi 269
Zavrč Zavrč 240
Zreče Zreče 396
Žalec Žalec 256
Železniki Železniki 466
Žetale Žetale 302
Žiri Žiri 481
Žirovnica Žirovnica 560
Žužemberk Žužemberk 240
1) Stanje 1. 1. 2002. / As of 1 January 2002.   
2) Nadmorske višine so izračunane na podlagi interpolacije višin digitalnega modela reliefa 100 x 100 metrov
    glede na centroid naselja (kjer je sedež občine),  ki se vodi v Registru prostorskih enot.
    Height above sea level is calculated on the basis of interpolating the heights of the digital relief model 
    100 x 100 metres as regards the centroid of the settlement (where the seat of the municipality is),
    which is kept in the Register of Spatial Units.
Vir: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Geodetska uprava Republike Slovenije
Source: Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy - Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia