Klasje - začetna stran
   

Izbor klasifikacij po generičnem izrazu
   
Izbor klasifikacij po modulih
   
Iskanje po klasifikacijah
   
Pretvorniki
   
Pomoč pri iskanju klasifikacij
   
   

PREGLED KLASIFIKACIJE V TABELARIČNI OBLIKI

SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2
Snemanje klasifikacije:   CSV    XML    HTML


Šifra ravniŠifra kategorijeDeskriptorDeskriptor (angleški)Šifra starša
1AKMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVOAGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 
2A01Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitveCrop and animal production, hunting and related service activitiesA
3A01.1Pridelovanje netrajnih rastlinGrowing of non-perennial cropsA01
4A01.11Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnicGrowing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seedsA01.1
5A01.110Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnicGrowing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seedsA01.11
4A01.12Pridelovanje rižaGrowing of riceA01.1
5A01.120Pridelovanje rižaGrowing of riceA01.12
4A01.13Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnicGrowing of vegetables and melons, roots and tubersA01.1
5A01.130Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnicGrowing of vegetables and melons, roots and tubersA01.13
4A01.14Pridelovanje sladkornega trsaGrowing of sugar caneA01.1
5A01.140Pridelovanje sladkornega trsaGrowing of sugar caneA01.14
4A01.15Pridelovanje tobakaGrowing of tobaccoA01.1
5A01.150Pridelovanje tobakaGrowing of tobaccoA01.15
4A01.16Pridelovanje rastlin za vlaknaGrowing of fibre cropsA01.1
5A01.160Pridelovanje rastlin za vlaknaGrowing of fibre cropsA01.16
4A01.19Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlinGrowing of other non-perennial cropsA01.1
5A01.190Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlinGrowing of other non-perennial cropsA01.19
3A01.2Gojenje trajnih nasadovGrowing of perennial cropsA01
4A01.21VinogradništvoGrowing of grapesA01.2
5A01.210VinogradništvoGrowing of grapesA01.21
4A01.22Gojenje tropskega in subtropskega sadjaGrowing of tropical and subtropical fruitsA01.2
5A01.220Gojenje tropskega in subtropskega sadjaGrowing of tropical and subtropical fruitsA01.22
4A01.23Gojenje citrusovGrowing of citrus fruitsA01.2
5A01.230Gojenje citrusovGrowing of citrus fruitsA01.23
4A01.24Gojenje pečkatega in koščičastega sadjaGrowing of pome fruits and stone fruitsA01.2
5A01.240Gojenje pečkatega in koščičastega sadjaGrowing of pome fruits and stone fruitsA01.24
4A01.25Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnicGrowing of other tree and bush fruits and nutsA01.2
5A01.250Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnicGrowing of other tree and bush fruits and nutsA01.25
4A01.26Pridelovanje oljnih sadeževGrowing of oleaginous fruitsA01.2
5A01.260Pridelovanje oljnih sadeževGrowing of oleaginous fruitsA01.26
4A01.27Gojenje rastlin za izdelavo napitkovGrowing of beverage cropsA01.2
5A01.270Gojenje rastlin za izdelavo napitkovGrowing of beverage cropsA01.27
4A01.28Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlinGrowing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical cropsA01.2
5A01.280Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlinGrowing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical cropsA01.28
4A01.29Gojenje drugih trajnih nasadovGrowing of other perennial cropsA01.2
5A01.290Gojenje drugih trajnih nasadovGrowing of other perennial cropsA01.29
3A01.3Razmnoževanje rastlinPlant propagationA01
4A01.30Razmnoževanje rastlinPlant propagationA01.3
5A01.300Razmnoževanje rastlinPlant propagationA01.30
3A01.4ŽivinorejaAnimal productionA01
4A01.41Prireja mlekaRaising of dairy cattleA01.4
5A01.410Prireja mlekaRaising of dairy cattleA01.41
4A01.42Druga govedorejaRaising of other cattle and buffaloesA01.4
5A01.420Druga govedorejaRaising of other cattle and buffaloesA01.42
4A01.43KonjerejaRaising of horses and other equinesA01.4
5A01.430KonjerejaRaising of horses and other equinesA01.43
4A01.44Reja kamelRaising of camels and camelidsA01.4
5A01.440Reja kamelRaising of camels and camelidsA01.44
4A01.45Reja drobniceRaising of sheep and goatsA01.4
5A01.450Reja drobniceRaising of sheep and goatsA01.45
4A01.46PrašičerejaRaising of swine/pigsA01.4
5A01.460PrašičerejaRaising of swine/pigsA01.46
4A01.47Reja perutnineRaising of poultryA01.4
5A01.470Reja perutnineRaising of poultryA01.47
4A01.49Reja drugih živaliRaising of other animalsA01.4
5A01.490Reja drugih živaliRaising of other animalsA01.49
3A01.5Mešano kmetijstvoMixed farmingA01
4A01.50Mešano kmetijstvoMixed farmingA01.5
5A01.500Mešano kmetijstvoMixed farmingA01.50
3A01.6Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkovSupport activities to agriculture and post-harvest crop activitiesA01
4A01.61Storitve za rastlinsko pridelavoSupport activities for crop productionA01.6
5A01.610Storitve za rastlinsko pridelavoSupport activities for crop productionA01.61
4A01.62Storitve za živinorejo, razen veterinarskihSupport activities for animal productionA01.6
5A01.620Storitve za živinorejo, razen veterinarskihSupport activities for animal productionA01.62
4A01.63Priprava pridelkovPost-harvest crop activitiesA01.6
5A01.630Priprava pridelkovPost-harvest crop activitiesA01.63
4A01.64Obdelava semenSeed processing for propagationA01.6
5A01.640Obdelava semenSeed processing for propagationA01.64
3A01.7LovstvoHunting, trapping and related service activitiesA01
4A01.70LovstvoHunting, trapping and related service activitiesA01.7
5A01.700LovstvoHunting, trapping and related service activitiesA01.70
2A02GozdarstvoForestry and loggingA
3A02.1Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnostiSilviculture and other forestry activitiesA02
4A02.10Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnostiSilviculture and other forestry activitiesA02.1
5A02.100Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnostiSilviculture and other forestry activitiesA02.10
3A02.2SečnjaLoggingA02
4A02.20SečnjaLoggingA02.2
5A02.200SečnjaLoggingA02.20
3A02.3Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesaGathering of wild growing non-wood productsA02
4A02.30Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesaGathering of wild growing non-wood productsA02.3
5A02.300Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesaGathering of wild growing non-wood productsA02.30
3A02.4Storitve za gozdarstvoSupport services to forestryA02
4A02.40Storitve za gozdarstvoSupport services to forestryA02.4
5A02.400Storitve za gozdarstvoSupport services to forestryA02.40
2A03Ribištvo in gojenje vodnih organizmovFishing and aquacultureA
3A03.1RibištvoFishingA03
4A03.11Morsko ribištvoMarine fishingA03.1
5A03.110Morsko ribištvoMarine fishingA03.11
4A03.12Sladkovodno ribištvoFreshwater fishingA03.1
5A03.120Sladkovodno ribištvoFreshwater fishingA03.12
3A03.2Gojenje vodnih organizmovAquacultureA03
4A03.21Gojenje morskih organizmovMarine aquacultureA03.2
5A03.210Gojenje morskih organizmovMarine aquacultureA03.21
4A03.22Gojenje sladkovodnih organizmovFreshwater aquacultureA03.2
5A03.220Gojenje sladkovodnih organizmovFreshwater aquacultureA03.22
1BRUDARSTVOMINING AND QUARRYING 
2B05Pridobivanje premogaMining of coal and ligniteB
3B05.1Pridobivanje črnega premogaMining of hard coalB05
4B05.10Pridobivanje črnega premogaMining of hard coalB05.1
5B05.100Pridobivanje črnega premogaMining of hard coalB05.10
3B05.2Pridobivanje rjavega premoga in lignitaMining of ligniteB05
4B05.20Pridobivanje rjavega premoga in lignitaMining of ligniteB05.2
5B05.200Pridobivanje rjavega premoga in lignitaMining of ligniteB05.20
2B06Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plinaExtraction of crude petroleum and natural gasB
3B06.1Pridobivanje surove nafteExtraction of crude petroleumB06
4B06.10Pridobivanje surove nafteExtraction of crude petroleumB06.1
5B06.100Pridobivanje surove nafteExtraction of crude petroleumB06.10
3B06.2Pridobivanje zemeljskega plinaExtraction of natural gasB06
4B06.20Pridobivanje zemeljskega plinaExtraction of natural gasB06.2
5B06.200Pridobivanje zemeljskega plinaExtraction of natural gasB06.20
2B07Pridobivanje rudMining of metal oresB
3B07.1Pridobivanje železove rudeMining of iron oresB07
4B07.10Pridobivanje železove rudeMining of iron oresB07.1
5B07.100Pridobivanje železove rudeMining of iron oresB07.10
3B07.2Pridobivanje rud neželeznih kovinMining of non-ferrous metal oresB07
4B07.21Pridobivanje uranove in torijeve rudeMining of uranium and thorium oresB07.2
5B07.210Pridobivanje uranove in torijeve rudeMining of uranium and thorium oresB07.21
4B07.29Pridobivanje rud drugih neželeznih kovinMining of other non-ferrous metal oresB07.2
5B07.290Pridobivanje rud drugih neželeznih kovinMining of other non-ferrous metal oresB07.29
2B08Pridobivanje rudnin in kamninOther mining and quarryingB
3B08.1Pridobivanje kamna, peska in glineQuarrying of stone, sand and clayB08
4B08.11Pridobivanje kamnaQuarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slateB08.1
5B08.110Pridobivanje kamnaQuarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slateB08.11
4B08.12Pridobivanje gramoza, peska, glineOperation of gravel and sand pits, mining of clays and kaolinB08.1
5B08.120Pridobivanje gramoza, peska, glineOperation of gravel and sand pits, mining of clays and kaolinB08.12
3B08.9Pridobivanje drugih rudnin in kamninMining and quarrying n.e.c.B08
4B08.91Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojilaMining of chemical and fertilizer mineralsB08.9
5B08.910Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojilaMining of chemical and fertilizer mineralsB08.91
4B08.92Pridobivanje šoteExtraction of peatB08.9
5B08.920Pridobivanje šoteExtraction of peatB08.92
4B08.93Pridobivanje soliExtraction of saltB08.9
5B08.930Pridobivanje soliExtraction of saltB08.93
4B08.99Drugo pridobivanje rudnin in kamninOther mining and quarrying n.e.c.B08.9
5B08.990Drugo pridobivanje rudnin in kamninOther mining and quarrying n.e.c.B08.99
2B09Storitve za rudarstvoMining support service activitiesB
3B09.1Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plinaSupport activities for petroleum and natural gas miningB09
4B09.10Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plinaSupport activities for petroleum and natural gas miningB09.1
5B09.100Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plinaSupport activities for petroleum and natural gas miningB09.10
3B09.9Storitve za drugo rudarjenjeSupport activities for other mining and quarryingB09
4B09.90Storitve za drugo rudarjenjeSupport activities for other mining and quarryingB09.9
5B09.900Storitve za drugo rudarjenjeSupport activities for other mining and quarryingB09.90
1CPREDELOVALNE DEJAVNOSTIMANUFACTURING 
2C10Proizvodnja živilManufacture of food productsC
3C10.1Proizvodnja mesa in mesnih izdelkovProcessing and preserving of meat and production of meat productsC10
4C10.11Proizvodnja mesa, razen perutninskegaProcessing and preserving of meatC10.1
5C10.110Proizvodnja mesa, razen perutninskegaProcessing and preserving of meatC10.11
4C10.12Proizvodnja perutninskega mesaProcessing and preserving of poultry meatC10.1
5C10.120Proizvodnja perutninskega mesaProcessing and preserving of poultry meatC10.12
4C10.13Proizvodnja mesnih izdelkovProduction of meat and poultry meat productsC10.1
5C10.130Proizvodnja mesnih izdelkovProduction of meat and poultry meat productsC10.13
3C10.2Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcevProcessing and preserving of fish, crustaceans and molluscsC10
4C10.20Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcevProcessing and preserving of fish, crustaceans and molluscsC10.2
5C10.200Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcevProcessing and preserving of fish, crustaceans and molluscsC10.20
3C10.3Predelava in konzerviranje sadja in zelenjaveProcessing and preserving of fruit and vegetablesC10
4C10.31Predelava in konzerviranje krompirjaProcessing and preserving of potatoesC10.3
5C10.310Predelava in konzerviranje krompirjaProcessing and preserving of potatoesC10.31
4C10.32Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokovManufacture of fruit and vegetable juiceC10.3
5C10.320Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokovManufacture of fruit and vegetable juiceC10.32
4C10.39Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjaveOther processing and preserving of fruit and vegetablesC10.3
5C10.390Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjaveOther processing and preserving of fruit and vegetablesC10.39
3C10.4Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščobManufacture of vegetable and animal oils and fatsC10
4C10.41Proizvodnja olja in maščobManufacture of oils and fatsC10.4
5C10.410Proizvodnja olja in maščobManufacture of oils and fatsC10.41
4C10.42Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščobManufacture of margarine and similar edible fatsC10.4
5C10.420Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščobManufacture of margarine and similar edible fatsC10.42
3C10.5Predelava mlekaManufacture of dairy productsC10
4C10.51Mlekarstvo in sirarstvoOperation of dairies and cheese makingC10.5
5C10.510Mlekarstvo in sirarstvoOperation of dairies and cheese makingC10.51
4C10.52Proizvodnja sladoledaManufacture of ice creamC10.5
5C10.520Proizvodnja sladoledaManufacture of ice creamC10.52
3C10.6Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkovManufacture of grain mill products, starches and starch productsC10
4C10.61MlinarstvoManufacture of grain mill productsC10.6
5C10.610MlinarstvoManufacture of grain mill productsC10.61
4C10.62Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkovManufacture of starches and starch productsC10.6
5C10.620Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkovManufacture of starches and starch productsC10.62
3C10.7Proizvodnja pekarskih izdelkov in testeninManufacture of bakery and farinaceous productsC10
4C10.71Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščicManufacture of bread, manufacture of fresh pastry goods and cakesC10.7
5C10.710Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščicManufacture of bread, manufacture of fresh pastry goods and cakesC10.71
4C10.72Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščicManufacture of rusks and biscuits, manufacture of preserved pastry goods and cakesC10.7
5C10.720Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščicManufacture of rusks and biscuits, manufacture of preserved pastry goods and cakesC10.72
4C10.73Proizvodnja testeninManufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous productsC10.7
5C10.730Proizvodnja testeninManufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous productsC10.73
3C10.8Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkovManufacture of other food productsC10
4C10.81Proizvodnja sladkorjaManufacture of sugarC10.8
5C10.810Proizvodnja sladkorjaManufacture of sugarC10.81
4C10.82Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkovManufacture of cocoa, chocolate and sugar confectioneryC10.8
5C10.820Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkovManufacture of cocoa, chocolate and sugar confectioneryC10.82
4C10.83Predelava čaja in kaveProcessing of tea and coffeeC10.8
5C10.830Predelava čaja in kaveProcessing of tea and coffeeC10.83
4C10.84Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkovManufacture of condiments and seasoningsC10.8
5C10.840Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkovManufacture of condiments and seasoningsC10.84
4C10.85Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokovManufacture of prepared meals and dishesC10.8
5C10.850Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokovManufacture of prepared meals and dishesC10.85
4C10.86Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živilManufacture of homogenised food preparations and dietetic foodC10.8
5C10.860Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živilManufacture of homogenised food preparations and dietetic foodC10.86
4C10.89Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenihManufacture of other food products n.e.c.C10.8
5C10.890Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenihManufacture of other food products n.e.c.C10.89
3C10.9Proizvodnja krmil in hrane za hišne živaliManufacture of prepared animal feedsC10
4C10.91Proizvodnja krmilManufacture of prepared feeds for farm animalsC10.9
5C10.910Proizvodnja krmilManufacture of prepared feeds for farm animalsC10.91
4C10.92Proizvodnja hrane za hišne živaliManufacture of prepared pet foodsC10.9
5C10.920Proizvodnja hrane za hišne živaliManufacture of prepared pet foodsC10.92
2C11Proizvodnja pijačManufacture of beveragesC
3C11.0Proizvodnja pijačManufacture of beveragesC11
4C11.01Proizvodnja žganih pijačDistilling, rectifying and blending of spiritsC11.0
5C11.010Proizvodnja žganih pijačDistilling, rectifying and blending of spiritsC11.01
4C11.02Proizvodnja vina iz grozdjaManufacture of wine from grapeC11.0
5C11.020Proizvodnja vina iz grozdjaManufacture of wine from grapeC11.02
4C11.03Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijačManufacture of cider and other fruit winesC11.0
5C11.030Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijačManufacture of cider and other fruit winesC11.03
4C11.04Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdjaManufacture of other non-distilled fermented beveragesC11.0
5C11.040Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdjaManufacture of other non-distilled fermented beveragesC11.04
4C11.05Proizvodnja pivaManufacture of beerC11.0
5C11.050Proizvodnja pivaManufacture of beerC11.05
4C11.06Proizvodnja sladaManufacture of maltC11.0
5C11.060Proizvodnja sladaManufacture of maltC11.06
4C11.07Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vodManufacture of soft drinks, production of mineral waters and other bottled watersC11.0
5C11.070Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vodManufacture of soft drinks, production of mineral waters and other bottled watersC11.07
2C12Proizvodnja tobačnih izdelkovManufacture of tobacco productsC
3C12.0Proizvodnja tobačnih izdelkovManufacture of tobacco productsC12
4C12.00Proizvodnja tobačnih izdelkovManufacture of tobacco productsC12.0
5C12.000Proizvodnja tobačnih izdelkovManufacture of tobacco productsC12.00
2C13Proizvodnja tekstilijManufacture of textilesC
3C13.1Priprava in predenje tekstilnih vlakenPreparation and spinning of textile fibresC13
4C13.10Priprava in predenje tekstilnih vlakenPreparation and spinning of textile fibresC13.1
5C13.100Priprava in predenje tekstilnih vlakenPreparation and spinning of textile fibresC13.10
3C13.2Tkanje tekstilijWeaving of textilesC13
4C13.20Tkanje tekstilijWeaving of textilesC13.2
5C13.200Tkanje tekstilijWeaving of textilesC13.20
3C13.3Dodelava tekstilijFinishing of textilesC13
4C13.30Dodelava tekstilijFinishing of textilesC13.3
5C13.300Dodelava tekstilijFinishing of textilesC13.30
3C13.9Proizvodnja drugih tekstilijManufacture of other textilesC13
4C13.91Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialovManufacture of knitted and crocheted fabricsC13.9
5C13.910Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialovManufacture of knitted and crocheted fabricsC13.91
4C13.92Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačilManufacture of made-up textile articles, except apparelC13.9
5C13.920Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačilManufacture of made-up textile articles, except apparelC13.92
4C13.93Proizvodnja preprogManufacture of carpets and rugsC13.9
5C13.930Proizvodnja preprogManufacture of carpets and rugsC13.93
4C13.94Proizvodnja vrvi, vrvic in mrežManufacture of cordage, rope, twine and nettingC13.9
5C13.940Proizvodnja vrvi, vrvic in mrežManufacture of cordage, rope, twine and nettingC13.94
4C13.95Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačilManufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparelC13.9
5C13.950Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačilManufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparelC13.95
4C13.96Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstilaManufacture of other technical and industrial textilesC13.9
5C13.960Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstilaManufacture of other technical and industrial textilesC13.96
4C13.99Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilijManufacture of other textiles n.e.c.C13.9
5C13.990Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilijManufacture of other textiles n.e.c.C13.99
2C14Proizvodnja oblačilManufacture of wearing apparelC
3C14.1Proizvodnja oblačil, razen krznenihManufacture of wearing apparel, except fur apparelC14
4C14.11Proizvodnja usnjenih oblačilManufacture of leather clothesC14.1
5C14.110Proizvodnja usnjenih oblačilManufacture of leather clothesC14.11
4C14.12Proizvodnja delovnih oblačilManufacture of workwearC14.1
5C14.120Proizvodnja delovnih oblačilManufacture of workwearC14.12
4C14.13Proizvodnja drugih vrhnjih oblačilManufacture of other outerwearC14.1
5C14.130Proizvodnja drugih vrhnjih oblačilManufacture of other outerwearC14.13
4C14.14Proizvodnja spodnjega perilaManufacture of underwearC14.1
5C14.140Proizvodnja spodnjega perilaManufacture of underwearC14.14
4C14.19Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkovManufacture of other wearing apparel and accessoriesC14.1
5C14.190Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkovManufacture of other wearing apparel and accessoriesC14.19
3C14.2Proizvodnja krznenih izdelkovManufacture of articles of furC14
4C14.20Proizvodnja krznenih izdelkovManufacture of articles of furC14.2
5C14.200Proizvodnja krznenih izdelkovManufacture of articles of furC14.20
3C14.3Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačilManufacture of knitted and crocheted apparelC14
4C14.31Proizvodnja nogavicManufacture of knitted and crocheted hosieryC14.3
5C14.310Proizvodnja nogavicManufacture of knitted and crocheted hosieryC14.31
4C14.39Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačilManufacture of other knitted and crocheted apparelC14.3
5C14.390Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačilManufacture of other knitted and crocheted apparelC14.39
2C15Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkovManufacture of leather and related productsC
3C15.1Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkovTanning and dressing of leather, manufacture of luggage, handbags, saddlery and harness, dressing and dyeing of furC15
4C15.11Strojenje in dodelava usnja in krznaTanning and dressing of leather, dressing and dyeing of furC15.1
5C15.110Strojenje in dodelava usnja in krznaTanning and dressing of leather, dressing and dyeing of furC15.11
4C15.12Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkovManufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harnessC15.1
5C15.120Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkovManufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harnessC15.12
3C15.2Proizvodnja obutveManufacture of footwearC15
4C15.20Proizvodnja obutveManufacture of footwearC15.2
5C15.200Proizvodnja obutveManufacture of footwearC15.20
2C16Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištvaManufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture, manufacture of articles of straw and plaiting materialsC
3C16.1Žaganje, skobljanje in impregniranje lesaSawmilling and planing of woodC16
4C16.10Žaganje, skobljanje in impregniranje lesaSawmilling and planing of woodC16.1
5C16.100Žaganje, skobljanje in impregniranje lesaSawmilling and planing of woodC16.10
3C16.2Proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih izdelkovManufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materialsC16
4C16.21Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesaManufacture of veneer sheets and wood-based panelsC16.2
5C16.210Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesaManufacture of veneer sheets and wood-based panelsC16.21
4C16.22Proizvodnja sestavljenega parketaManufacture of assembled parquet floorsC16.2
5C16.220Proizvodnja sestavljenega parketaManufacture of assembled parquet floorsC16.22
4C16.23Stavbno mizarstvo in tesarstvoManufacture of other builders' carpentry and joineryC16.2
5C16.230Stavbno mizarstvo in tesarstvoManufacture of other builders' carpentry and joineryC16.23
4C16.24Proizvodnja lesene embalažeManufacture of wooden containersC16.2
5C16.240Proizvodnja lesene embalažeManufacture of wooden containersC16.24
4C16.29Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protjaManufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materialsC16.2
5C16.290Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protjaManufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materialsC16.29
2C17Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirjaManufacture of paper and paper productsC
3C17.1Proizvodnja vlaknin, papirja in kartonaManufacture of pulp, paper and paperboardC17
4C17.11Proizvodnja vlakninManufacture of pulpC17.1
5C17.110Proizvodnja vlakninManufacture of pulpC17.11
4C17.12Proizvodnja papirja in kartonaManufacture of paper and paperboardC17.1
5C17.120Proizvodnja papirja in kartonaManufacture of paper and paperboardC17.12
3C17.2Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartonaManufacture of articles of paper and paperboardC17
4C17.21Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalažeManufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboardC17.2
5C17.210Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalažeManufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboardC17.21
4C17.22Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirjaManufacture of household and sanitary goods and of toilet requisitesC17.2
5C17.220Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirjaManufacture of household and sanitary goods and of toilet requisitesC17.22
4C17.23Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirjaManufacture of paper stationeryC17.2
5C17.230Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirjaManufacture of paper stationeryC17.23
4C17.24Proizvodnja tapetManufacture of wallpaperC17.2
5C17.240Proizvodnja tapetManufacture of wallpaperC17.24
4C17.29Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartonaManufacture of other articles of paper and paperboardC17.2
5C17.290Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartonaManufacture of other articles of paper and paperboardC17.29
2C18Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisaPrinting and reproduction of recorded mediaC
3C18.1Tiskarstvo in z njim povezane storitvePrinting and service activities related to printingC18
4C18.11Tiskanje časopisovPrinting of newspapersC18.1
5C18.110Tiskanje časopisovPrinting of newspapersC18.11
4C18.12Drugo tiskanjeOther printingC18.1
5C18.120Drugo tiskanjeOther printingC18.12
4C18.13Priprava za tisk in objavoPre-press and pre-media servicesC18.1
5C18.130Priprava za tisk in objavoPre-press and pre-media servicesC18.13
4C18.14Knjigoveštvo in sorodne dejavnostiBinding and related servicesC18.1
5C18.140Knjigoveštvo in sorodne dejavnostiBinding and related servicesC18.14
3C18.2Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisaReproduction of recorded mediaC18
4C18.20Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisaReproduction of recorded mediaC18.2
5C18.200Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisaReproduction of recorded mediaC18.20
2C19Proizvodnja koksa in naftnih derivatovManufacture of coke and refined petroleum productsC
3C19.1Proizvodnja koksaManufacture of coke oven productsC19
4C19.10Proizvodnja koksaManufacture of coke oven productsC19.1
5C19.100Proizvodnja koksaManufacture of coke oven productsC19.10
3C19.2Proizvodnja naftnih derivatovManufacture of refined petroleum productsC19
4C19.20Proizvodnja naftnih derivatovManufacture of refined petroleum productsC19.2
5C19.200Proizvodnja naftnih derivatovManufacture of refined petroleum productsC19.20
2C20Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkovManufacture of chemicals and chemical productsC
3C20.1Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni oblikiManufacture of basic chemicals, fertilizers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary formsC20
4C20.11Proizvodnja tehničnih plinovManufacture of industrial gasesC20.1
5C20.110Proizvodnja tehničnih plinovManufacture of industrial gasesC20.11
4C20.12Proizvodnja barvil in pigmentovManufacture of dyes and pigmentsC20.1
5C20.120Proizvodnja barvil in pigmentovManufacture of dyes and pigmentsC20.12
4C20.13Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalijManufacture of other inorganic basic chemicalsC20.1
5C20.130Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalijManufacture of other inorganic basic chemicalsC20.13
4C20.14Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalijManufacture of other organic basic chemicalsC20.1
5C20.140Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalijManufacture of other organic basic chemicalsC20.14
4C20.15Proizvodnja gnojil in dušikovih spojinManufacture of fertilizers and nitrogen compoundsC20.1
5C20.150Proizvodnja gnojil in dušikovih spojinManufacture of fertilizers and nitrogen compoundsC20.15
4C20.16Proizvodnja plastičnih mas v primarni oblikiManufacture of plastics in primary formsC20.1
5C20.160Proizvodnja plastičnih mas v primarni oblikiManufacture of plastics in primary formsC20.16
4C20.17Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni oblikiManufacture of synthetic rubber in primary formsC20.1
5C20.170Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni oblikiManufacture of synthetic rubber in primary formsC20.17
3C20.2Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkovManufacture of pesticides and other agrochemical productsC20
4C20.20Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkovManufacture of pesticides and other agrochemical productsC20.2
5C20.200Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkovManufacture of pesticides and other agrochemical productsC20.20
3C20.3Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitovManufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and masticsC20
4C20.30Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitovManufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and masticsC20.3
5C20.300Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitovManufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and masticsC20.30
3C20.4Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstevManufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparationsC20
4C20.41Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstevManufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparationsC20.4
5C20.410Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstevManufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparationsC20.41
4C20.42Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstevManufacture of perfumes and toilet preparationsC20.4
5C20.420Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstevManufacture of perfumes and toilet preparationsC20.42
3C20.5Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkovManufacture of other chemical productsC20
4C20.51Proizvodnja razstrelivManufacture of explosivesC20.5
5C20.510Proizvodnja razstrelivManufacture of explosivesC20.51
4C20.52Proizvodnja sredstev za lepljenjeManufacture of gluesC20.5
5C20.520Proizvodnja sredstev za lepljenjeManufacture of gluesC20.52
4C20.53Proizvodnja eteričnih oljManufacture of essential oilsC20.5
5C20.530Proizvodnja eteričnih oljManufacture of essential oilsC20.53
4C20.59Proizvodnja drugih kemičnih izdelkovManufacture of other chemical products n.e.c.C20.5
5C20.590Proizvodnja drugih kemičnih izdelkovManufacture of other chemical products n.e.c.C20.59
3C20.6Proizvodnja umetnih vlakenManufacture of man-made fibresC20
4C20.60Proizvodnja umetnih vlakenManufacture of man-made fibresC20.6
5C20.600Proizvodnja umetnih vlakenManufacture of man-made fibresC20.60
2C21Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatovManufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparationsC
3C21.1Proizvodnja farmacevtskih surovinManufacture of basic pharmaceutical productsC21
4C21.10Proizvodnja farmacevtskih surovinManufacture of basic pharmaceutical productsC21.1
5C21.100Proizvodnja farmacevtskih surovinManufacture of basic pharmaceutical productsC21.10
3C21.2Proizvodnja farmacevtskih preparatovManufacture of pharmaceutical preparationsC21
4C21.20Proizvodnja farmacevtskih preparatovManufacture of pharmaceutical preparationsC21.2
5C21.200Proizvodnja farmacevtskih preparatovManufacture of pharmaceutical preparationsC21.20
2C22Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih masManufacture of rubber and plastic productsC
3C22.1Proizvodnja izdelkov iz gumeManufacture of rubber productsC22
4C22.11Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozilaManufacture of rubber tyres and tubes, retreading and rebuilding of rubber tyresC22.1
5C22.110Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozilaManufacture of rubber tyres and tubes, retreading and rebuilding of rubber tyresC22.11
4C22.19Proizvodnja drugih izdelkov iz gumeManufacture of other rubber productsC22.1
5C22.190Proizvodnja drugih izdelkov iz gumeManufacture of other rubber productsC22.19
3C22.2Proizvodnja plastičnih izdelkovManufacture of plastics productsC22
4C22.21Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih masManufacture of plastic plates, sheets, tubes and profilesC22.2
5C22.210Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih masManufacture of plastic plates, sheets, tubes and profilesC22.21
4C22.22Proizvodnja embalaže iz plastičnih masManufacture of plastic packing goodsC22.2
5C22.220Proizvodnja embalaže iz plastičnih masManufacture of plastic packing goodsC22.22
4C22.23Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvoManufacture of builders’ ware of plasticC22.2
5C22.230Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvoManufacture of builders’ ware of plasticC22.23
4C22.29Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih masManufacture of other plastic productsC22.2
5C22.290Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih masManufacture of other plastic productsC22.29
2C23Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkovManufacture of other non-metallic mineral productsC
3C23.1Proizvodnja stekla in steklenih izdelkovManufacture of glass and glass productsC23
4C23.11Proizvodnja ravnega steklaManufacture of flat glassC23.1
5C23.110Proizvodnja ravnega steklaManufacture of flat glassC23.11
4C23.12Oblikovanje in obdelava ravnega steklaShaping and processing of flat glassC23.1
5C23.120Oblikovanje in obdelava ravnega steklaShaping and processing of flat glassC23.12
4C23.13Proizvodnja votlega steklaManufacture of hollow glassC23.1
5C23.130Proizvodnja votlega steklaManufacture of hollow glassC23.13
4C23.14Proizvodnja steklenih vlakenManufacture of glass fibresC23.1
5C23.140Proizvodnja steklenih vlakenManufacture of glass fibresC23.14
4C23.19Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkovManufacture and processing of other glass, including technical glasswareC23.1
5C23.190Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkovManufacture and processing of other glass, including technical glasswareC23.19
3C23.2Proizvodnja ognjevzdržne keramikeManufacture of refractory productsC23
4C23.20Proizvodnja ognjevzdržne keramikeManufacture of refractory productsC23.2
5C23.200Proizvodnja ognjevzdržne keramikeManufacture of refractory productsC23.20
3C23.3Proizvodnja neognjevzdržne gradbene keramikeManufacture of clay building materialsC23
4C23.31Proizvodnja keramičnih ploščic in oblogManufacture of ceramic tiles and flagsC23.3
5C23.310Proizvodnja keramičnih ploščic in oblogManufacture of ceramic tiles and flagsC23.31
4C23.32Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane glineManufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clayC23.3
5C23.320Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane glineManufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clayC23.32
3C23.4Proizvodnja drugih izdelkov iz keramike in porcelanaManufacture of other porcelain and ceramic productsC23
4C23.41Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramikeManufacture of ceramic household and ornamental articlesC23.4
5C23.410Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramikeManufacture of ceramic household and ornamental articlesC23.41
4C23.42Proizvodnja sanitarne keramikeManufacture of ceramic sanitary fixturesC23.4
5C23.420Proizvodnja sanitarne keramikeManufacture of ceramic sanitary fixturesC23.42
4C23.43Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramikeManufacture of ceramic insulators and insulating fittingsC23.4
5C23.430Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramikeManufacture of ceramic insulators and insulating fittingsC23.43
4C23.44Proizvodnja druge tehnične keramikeManufacture of other technical ceramic productsC23.4
5C23.440Proizvodnja druge tehnične keramikeManufacture of other technical ceramic productsC23.44
4C23.49Proizvodnja drugih keramičnih izdelkovManufacture of other ceramic productsC23.4
5C23.490Proizvodnja drugih keramičnih izdelkovManufacture of other ceramic productsC23.49
3C23.5Proizvodnja cementa, apna, mavcaManufacture of cement, lime and plasterC23
4C23.51Proizvodnja cementaManufacture of cementC23.5
5C23.510Proizvodnja cementaManufacture of cementC23.51
4C23.52Proizvodnja apna in mavcaManufacture of lime and plasterC23.5
5C23.520Proizvodnja apna in mavcaManufacture of lime and plasterC23.52
3C23.6Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavcaManufacture of articles of concrete, cement and plasterC23
4C23.61Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvoManufacture of concrete products for construction purposesC23.6
5C23.610Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvoManufacture of concrete products for construction purposesC23.61
4C23.62Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvoManufacture of plaster products for construction purposesC23.6
5C23.620Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvoManufacture of plaster products for construction purposesC23.62
4C23.63Proizvodnja sveže betonske mešaniceManufacture of ready-mixed concreteC23.6
5C23.630Proizvodnja sveže betonske mešaniceManufacture of ready-mixed concreteC23.63
4C23.64Proizvodnja malteManufacture of mortarsC23.6
5C23.640Proizvodnja malteManufacture of mortarsC23.64
4C23.65Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementaManufacture of fibre cementC23.6
5C23.650Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementaManufacture of fibre cementC23.65
4C23.69Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavcaManufacture of other articles of concrete, plaster and cementC23.6
5C23.690Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavcaManufacture of other articles of concrete, plaster and cementC23.69
3C23.7Obdelava naravnega kamnaCutting, shaping and finishing of stoneC23
4C23.70Obdelava naravnega kamnaCutting, shaping and finishing of stoneC23.7
5C23.700Obdelava naravnega kamnaCutting, shaping and finishing of stoneC23.70
3C23.9Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkovManufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c.C23
4C23.91Proizvodnja brusilnih sredstevProduction of abrasive productsC23.9
5C23.910Proizvodnja brusilnih sredstevProduction of abrasive productsC23.91
4C23.99Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkovManufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.C23.9
5C23.990Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkovManufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.C23.99
2C24Proizvodnja kovinManufacture of basic metalsC
3C24.1Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitinManufacture of basic iron and steel and of ferro-alloysC24
4C24.10Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitinManufacture of basic iron and steel and of ferro-alloysC24.1
5C24.100Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitinManufacture of basic iron and steel and of ferro-alloysC24.10
3C24.2Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingovManufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steelC24
4C24.20Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingovManufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steelC24.2
5C24.200Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingovManufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steelC24.20
3C24.3Druga primarna predelava železa in jeklaManufacture of other products of first processing of steelC24
4C24.31Hladno vlečenje profilovCold drawing of barsC24.3
5C24.310Hladno vlečenje profilovCold drawing of barsC24.31
4C24.32Hladno valjanje trakuCold rolling of narrow stripC24.3
5C24.320Hladno valjanje trakuCold rolling of narrow stripC24.32
4C24.33Hladno oblikovanje profilov in pregibanjeCold forming or foldingC24.3
5C24.330Hladno oblikovanje profilov in pregibanjeCold forming or foldingC24.33
4C24.34Hladno vlečenje žiceCold drawing of wireC24.3
5C24.340Hladno vlečenje žiceCold drawing of wireC24.34
3C24.4Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovinManufacture of basic precious and other non-ferrous metalsC24
4C24.41Proizvodnja plemenitih kovinPrecious metals productionC24.4
5C24.410Proizvodnja plemenitih kovinPrecious metals productionC24.41
4C24.42Proizvodnja aluminijaAluminium productionC24.4
5C24.420Proizvodnja aluminijaAluminium productionC24.42
4C24.43Proizvodnja svinca, cinka in kositraLead, zinc and tin productionC24.4
5C24.430Proizvodnja svinca, cinka in kositraLead, zinc and tin productionC24.43
4C24.44Proizvodnja bakraCopper productionC24.4
5C24.440Proizvodnja bakraCopper productionC24.44
4C24.45Proizvodnja drugih neželeznih kovinOther non-ferrous metal productionC24.4
5C24.450Proizvodnja drugih neželeznih kovinOther non-ferrous metal productionC24.45
4C24.46Proizvodnja jedrskega gorivaProcessing of nuclear fuelC24.4
5C24.460Proizvodnja jedrskega gorivaProcessing of nuclear fuelC24.46
3C24.5LivarstvoCasting of metalsC24
4C24.51Litje železaCasting of ironC24.5
5C24.510Litje železaCasting of ironC24.51
4C24.52Litje jeklaCasting of steelC24.5
5C24.520Litje jeklaCasting of steelC24.52
4C24.53Litje lahkih kovinCasting of light metalsC24.5
5C24.530Litje lahkih kovinCasting of light metalsC24.53
4C24.54Litje drugih neželeznih kovinCasting of other non-ferrous metalsC24.5
5C24.540Litje drugih neželeznih kovinCasting of other non-ferrous metalsC24.54
2C25Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in napravManufacture of fabricated metal products, except machinery and equipmentC
3C25.1Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkovManufacture of structural metal productsC25
4C25.11Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delovManufacture of metal structures and parts of structuresC25.1
5C25.110Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delovManufacture of metal structures and parts of structuresC25.11
4C25.12Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištvaManufacture of doors and windows of metalC25.1
5C25.120Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištvaManufacture of doors and windows of metalC25.12
3C25.2Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, kovinskih rezervoarjev in cisternManufacture of tanks, reservoirs and containers of metalC25
4C25.21Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanjeManufacture of central heating radiators and boilersC25.2
5C25.210Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanjeManufacture of central heating radiators and boilersC25.21
4C25.29Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cisternManufacture of other tanks, reservoirs and containers of metalC25.2
5C25.290Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cisternManufacture of other tanks, reservoirs and containers of metalC25.29
3C25.3Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanjeManufacture of steam generators, except central heating hot water boilersC25
4C25.30Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanjeManufacture of steam generators, except central heating hot water boilersC25.3
5C25.300Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanjeManufacture of steam generators, except central heating hot water boilersC25.30
3C25.4Proizvodnja orožja in strelivaManufacture of weapons and ammunitionC25
4C25.40Proizvodnja orožja in strelivaManufacture of weapons and ammunitionC25.4
5C25.400Proizvodnja orožja in strelivaManufacture of weapons and ammunitionC25.40
3C25.5Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgijaForging, pressing, stamping and roll-forming of metal, powder metallurgyC25
4C25.50Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgijaForging, pressing, stamping and roll-forming of metal, powder metallurgyC25.5
5C25.500Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgijaForging, pressing, stamping and roll-forming of metal, powder metallurgyC25.50
3C25.6Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovinTreatment and coating of metals, machiningC25
4C25.61Površinska obdelava in prekrivanje kovinTreatment and coating of metalsC25.6
5C25.611Prekrivanje kovin s kovinoMetallic coating of metalsC25.61
5C25.619Druga površinska in toplotna obdelava kovinOther coating and treatment of metalsC25.61
4C25.62Mehanska obdelava kovinMachiningC25.6
5C25.620Mehanska obdelava kovinMachiningC25.62
3C25.7Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, orodjaManufacture of cutlery, tools and general hardwareC25
4C25.71Proizvodnja rezil in jedilnega priboraManufacture of cutleryC25.7
5C25.710Proizvodnja rezil in jedilnega priboraManufacture of cutleryC25.71
4C25.72Proizvodnja ključavnic, okovjaManufacture of locks and hingesC25.7
5C25.720Proizvodnja ključavnic, okovjaManufacture of locks and hingesC25.72
4C25.73Proizvodnja orodjaManufacture of toolsC25.7
5C25.731Proizvodnja ročnega orodjaManufacture of hand toolsC25.73
5C25.732Proizvodnja orodja za strojeManufacture of other toolsC25.73
3C25.9Proizvodnja drugih kovinskih izdelkovManufacture of other fabricated metal productsC25
4C25.91Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posodManufacture of steel drums and similar containersC25.9
5C25.910Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posodManufacture of steel drums and similar containersC25.91
4C25.92Proizvodnja lahke kovinske embalažeManufacture of light metal packagingC25.9
5C25.920Proizvodnja lahke kovinske embalažeManufacture of light metal packagingC25.92
4C25.93Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmetiManufacture of wire products, chain and springsC25.9
5C25.930Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmetiManufacture of wire products, chain and springsC25.93
4C25.94Proizvodnja vijačnega materiala, veziManufacture of fasteners and screw machine productsC25.9
5C25.940Proizvodnja vijačnega materiala, veziManufacture of fasteners and screw machine productsC25.94
4C25.99Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkovManufacture of other fabricated metal products n.e.c.C25.9
5C25.990Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkovManufacture of other fabricated metal products n.e.c.C25.99
2C26Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkovManufacture of computer, electronic and optical productsC
3C26.1Proizvodnja elektronskih komponent in ploščManufacture of electronic components and boardsC26
4C26.11Proizvodnja elektronskih komponentManufacture of electronic componentsC26.1
5C26.110Proizvodnja elektronskih komponentManufacture of electronic componentsC26.11
4C26.12Proizvodnja elektronskih ploščManufacture of loaded electronic boardsC26.1
5C26.120Proizvodnja elektronskih ploščManufacture of loaded electronic boardsC26.12
3C26.2Proizvodnja računalnikov in perifernih napravManufacture of computers and peripheral equipmentC26
4C26.20Proizvodnja računalnikov in perifernih napravManufacture of computers and peripheral equipmentC26.2
5C26.200Proizvodnja računalnikov in perifernih napravManufacture of computers and peripheral equipmentC26.20
3C26.3Proizvodnja komunikacijskih napravManufacture of communication equipmentC26
4C26.30Proizvodnja komunikacijskih napravManufacture of communication equipmentC26.3
5C26.300Proizvodnja komunikacijskih napravManufacture of communication equipmentC26.30
3C26.4Proizvodnja elektronskih naprav za široko raboManufacture of consumer electronicsC26
4C26.40Proizvodnja elektronskih naprav za široko raboManufacture of consumer electronicsC26.4
5C26.400Proizvodnja elektronskih naprav za široko raboManufacture of consumer electronicsC26.40
3C26.5Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav, proizvodnja urManufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation, watches and clocksC26
4C26.51Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in napravManufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigationC26.5
5C26.510Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in napravManufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigationC26.51
4C26.52Proizvodnja urManufacture of watches and clocksC26.5
5C26.520Proizvodnja urManufacture of watches and clocksC26.52
3C26.6Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih napravManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentC26
4C26.60Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih napravManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentC26.6
5C26.600Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih napravManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentC26.60
3C26.7Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opremeManufacture of optical instruments and photographic equipmentC26
4C26.70Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opremeManufacture of optical instruments and photographic equipmentC26.7
5C26.700Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opremeManufacture of optical instruments and photographic equipmentC26.70
3C26.8Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisaManufacture of magnetic and optical mediaC26
4C26.80Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisaManufacture of magnetic and optical mediaC26.8
5C26.800Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisaManufacture of magnetic and optical mediaC26.80
2C27Proizvodnja električnih napravManufacture of electrical equipmentC
3C27.1Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter naprav za distribucijo in krmiljenje elektrikeManufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatusC27
4C27.11Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjevManufacture of electric motors, generators and transformersC27.1
5C27.110Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjevManufacture of electric motors, generators and transformersC27.11
4C27.12Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrikeManufacture of electricity distribution and control apparatusC27.1
5C27.120Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrikeManufacture of electricity distribution and control apparatusC27.12
3C27.2Proizvodnja baterij in akumulatorjevManufacture of batteries and accumulatorsC27
4C27.20Proizvodnja baterij in akumulatorjevManufacture of batteries and accumulatorsC27.2
5C27.200Proizvodnja baterij in akumulatorjevManufacture of batteries and accumulatorsC27.20
3C27.3Proizvodnja oplaščenih vodnikov in naprav za ožičenjeManufacture of wiring and wiring devicesC27
4C27.31Proizvodnja kablov iz optičnih vlakenManufacture of fibre optic cablesC27.3
5C27.310Proizvodnja kablov iz optičnih vlakenManufacture of fibre optic cablesC27.31
4C27.32Proizvodnja drugih električnih kablov in žicManufacture of other electronic and electric wires and cablesC27.3
5C27.320Proizvodnja drugih električnih kablov in žicManufacture of other electronic and electric wires and cablesC27.32
4C27.33Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenjeManufacture of wiring devicesC27.3
5C27.330Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenjeManufacture of wiring devicesC27.33
3C27.4Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavoManufacture of electric lighting equipmentC27
4C27.40Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavoManufacture of electric lighting equipmentC27.4
5C27.400Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavoManufacture of electric lighting equipmentC27.40
3C27.5Proizvodnja gospodinjskih napravManufacture of domestic appliancesC27
4C27.51Proizvodnja električnih gospodinjskih napravManufacture of electric domestic appliancesC27.5
5C27.510Proizvodnja električnih gospodinjskih napravManufacture of electric domestic appliancesC27.51
4C27.52Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih napravManufacture of non-electric domestic appliancesC27.5
5C27.520Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih napravManufacture of non-electric domestic appliancesC27.52
3C27.9Proizvodnja drugih električnih napravManufacture of other electrical equipmentC27
4C27.90Proizvodnja drugih električnih napravManufacture of other electrical equipmentC27.9
5C27.900Proizvodnja drugih električnih napravManufacture of other electrical equipmentC27.90
2C28Proizvodnja drugih strojev in napravManufacture of machinery and equipment n.e.c.C
3C28.1Proizvodnja strojev za splošne nameneManufacture of general-purpose machineryC28
4C28.11Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozilaManufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle enginesC28.1
5C28.110Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozilaManufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle enginesC28.11
4C28.12Proizvodnja naprav za fluidno tehnikoManufacture of fluid power equipmentC28.1
5C28.120Proizvodnja naprav za fluidno tehnikoManufacture of fluid power equipmentC28.12
4C28.13Proizvodnja črpalk in kompresorjevManufacture of other pumps and compressorsC28.1
5C28.130Proizvodnja črpalk in kompresorjevManufacture of other pumps and compressorsC28.13
4C28.14Proizvodnja pip in ventilovManufacture of other taps and valvesC28.1
5C28.140Proizvodnja pip in ventilovManufacture of other taps and valvesC28.14
4C28.15Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energijeManufacture of bearings, gears, gearing and driving elementsC28.1
5C28.150Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energijeManufacture of bearings, gears, gearing and driving elementsC28.15
3C28.2Proizvodnja drugih naprav za splošne nameneManufacture of other general-purpose machineryC28
4C28.21Proizvodnja peči in gorilnikovManufacture of ovens, furnaces and furnace burnersC28.2
5C28.210Proizvodnja peči in gorilnikovManufacture of ovens, furnaces and furnace burnersC28.21
4C28.22Proizvodnja dvigalnih in transportnih napravManufacture of lifting and handling equipmentC28.2
5C28.220Proizvodnja dvigalnih in transportnih napravManufacture of lifting and handling equipmentC28.22
4C28.23Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)C28.2
5C28.230Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)C28.23
4C28.24Proizvodnja ročnih strojev in napravManufacture of power-driven hand toolsC28.2
5C28.240Proizvodnja ročnih strojev in napravManufacture of power-driven hand toolsC28.24
4C28.25Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstvaManufacture of non-domestic cooling and ventilation equipmentC28.2
5C28.250Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstvaManufacture of non-domestic cooling and ventilation equipmentC28.25
4C28.29Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne nameneManufacture of other general-purpose machinery n.e.c.C28.2
5C28.290Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne nameneManufacture of other general-purpose machinery n.e.c.C28.29
3C28.3Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojevManufacture of agricultural and forestry machineryC28
4C28.30Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojevManufacture of agricultural and forestry machineryC28.3
5C28.300Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojevManufacture of agricultural and forestry machineryC28.30
3C28.4Proizvodnja obdelovalnih strojevManufacture of metal forming machinery and machine toolsC28
4C28.41Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovinManufacture of metal forming machineryC28.4
5C28.410Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovinManufacture of metal forming machineryC28.41
4C28.49Proizvodnja drugih obdelovalnih strojevManufacture of other machine toolsC28.4
5C28.490Proizvodnja drugih obdelovalnih strojevManufacture of other machine toolsC28.49
3C28.9Proizvodnja drugih strojev za posebne nameneManufacture of other special-purpose machineryC28
4C28.91Proizvodnja metalurških strojevManufacture of machinery for metallurgyC28.9
5C28.910Proizvodnja metalurških strojevManufacture of machinery for metallurgyC28.91
4C28.92Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojevManufacture of machinery for mining, quarrying and constructionC28.9
5C28.920Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojevManufacture of machinery for mining, quarrying and constructionC28.92
4C28.93Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijoManufacture of machinery for food, beverage and tobacco processingC28.9
5C28.930Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijoManufacture of machinery for food, beverage and tobacco processingC28.93
4C28.94Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijoManufacture of machinery for textile, apparel and leather productionC28.9
5C28.940Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijoManufacture of machinery for textile, apparel and leather productionC28.94
4C28.95Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartonaManufacture of machinery for paper and paperboard productionC28.9
5C28.950Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartonaManufacture of machinery for paper and paperboard productionC28.95
4C28.96Proizvodnja strojev za plastiko in gumoManufacture of plastics and rubber machineryC28.9
5C28.960Proizvodnja strojev za plastiko in gumoManufacture of plastics and rubber machineryC28.96
4C28.99Proizvodnja strojev za druge posebne nameneManufacture of other special-purpose machinery n.e.c.C28.9
5C28.990Proizvodnja strojev za druge posebne nameneManufacture of other special-purpose machinery n.e.c.C28.99
2C29Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolicManufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersC
3C29.1Proizvodnja motornih vozilManufacture of motor vehiclesC29
4C29.10Proizvodnja motornih vozilManufacture of motor vehiclesC29.1
5C29.100Proizvodnja motornih vozilManufacture of motor vehiclesC29.10
3C29.2Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolicManufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles, manufacture of trailers and semi-trailersC29
4C29.20Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolicManufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles, manufacture of trailers and semi-trailersC29.2
5C29.200Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolicManufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles, manufacture of trailers and semi-trailersC29.20
3C29.3Proizvodnja delov in opreme za motorna vozilaManufacture of parts and accessories for motor vehiclesC29
4C29.31Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozilaManufacture of electrical and electronic equipment for motor vehiclesC29.3
5C29.310Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozilaManufacture of electrical and electronic equipment for motor vehiclesC29.31
4C29.32Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozilaManufacture of other parts and accessories for motor vehiclesC29.3
5C29.320Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozilaManufacture of other parts and accessories for motor vehiclesC29.32
2C30Proizvodnja drugih vozil in plovilManufacture of other transport equipmentC
3C30.1Gradnja ladij in čolnovBuilding of ships and boatsC30
4C30.11Gradnja ladij in plavajočih konstrukcijBuilding of ships and floating structuresC30.1
5C30.110Gradnja ladij in plavajočih konstrukcijBuilding of ships and floating structuresC30.11
4C30.12Proizvodnja čolnov za razvedrilo in športBuilding of pleasure and sporting boatsC30.1
5C30.120Proizvodnja čolnov za razvedrilo in športBuilding of pleasure and sporting boatsC30.12
3C30.2Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozilManufacture of railway locomotives and rolling stockC30
4C30.20Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozilManufacture of railway locomotives and rolling stockC30.2
5C30.200Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozilManufacture of railway locomotives and rolling stockC30.20
3C30.3Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovilManufacture of air and spacecraft and related machineryC30
4C30.30Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovilManufacture of air and spacecraft and related machineryC30.3
5C30.300Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovilManufacture of air and spacecraft and related machineryC30.30
3C30.4Proizvodnja bojnih vozilManufacture of military fighting vehiclesC30
4C30.40Proizvodnja bojnih vozilManufacture of military fighting vehiclesC30.4
5C30.400Proizvodnja bojnih vozilManufacture of military fighting vehiclesC30.40
3C30.9Proizvodnja drugih vozilManufacture of transport equipment n.e.c.C30
4C30.91Proizvodnja motornih kolesManufacture of motorcyclesC30.9
5C30.910Proizvodnja motornih kolesManufacture of motorcyclesC30.91
4C30.92Proizvodnja koles in invalidskih vozičkovManufacture of bicycles and invalid carriagesC30.9
5C30.920Proizvodnja koles in invalidskih vozičkovManufacture of bicycles and invalid carriagesC30.92
4C30.99Proizvodnja vprežnih in drugih vozilManufacture of other transport equipment n.e.c.C30.9
5C30.990Proizvodnja vprežnih in drugih vozilManufacture of other transport equipment n.e.c.C30.99
2C31Proizvodnja pohištvaManufacture of furnitureC
3C31.0Proizvodnja pohištvaManufacture of furnitureC31
4C31.01Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostoreManufacture of office and shop furnitureC31.0
5C31.010Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostoreManufacture of office and shop furnitureC31.01
4C31.02Proizvodnja kuhinjskega pohištvaManufacture of kitchen furnitureC31.0
5C31.020Proizvodnja kuhinjskega pohištvaManufacture of kitchen furnitureC31.02
4C31.03Proizvodnja žimnicManufacture of mattressesC31.0
5C31.030Proizvodnja žimnicManufacture of mattressesC31.03
4C31.09Proizvodnja drugega pohištvaManufacture of other furnitureC31.0
5C31.090Proizvodnja drugega pohištvaManufacture of other furnitureC31.09
2C32Druge raznovrstne predelovalne dejavnostiOther manufacturingC
3C32.1Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkovManufacture of jewellery, bijouterie and related articlesC32
4C32.11Kovanje kovancevStriking of coinsC32.1
5C32.110Kovanje kovancevStriking of coinsC32.11
4C32.12Proizvodnja nakita in podobnih izdelkovManufacture of jewellery and related articlesC32.1
5C32.120Proizvodnja nakita in podobnih izdelkovManufacture of jewellery and related articlesC32.12
4C32.13Proizvodnja bižuterijeManufacture of imitation jewellery and related articlesC32.1
5C32.130Proizvodnja bižuterijeManufacture of imitation jewellery and related articlesC32.13
3C32.2Proizvodnja glasbilManufacture of musical instrumentsC32
4C32.20Proizvodnja glasbilManufacture of musical instrumentsC32.2
5C32.200Proizvodnja glasbilManufacture of musical instrumentsC32.20
3C32.3Proizvodnja športne opremeManufacture of sports goodsC32
4C32.30Proizvodnja športne opremeManufacture of sports goodsC32.3
5C32.300Proizvodnja športne opremeManufacture of sports goodsC32.30
3C32.4Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavoManufacture of games and toysC32
4C32.40Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavoManufacture of games and toysC32.4
5C32.400Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavoManufacture of games and toysC32.40
3C32.5Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkovManufacture of medical and dental instruments and suppliesC32
4C32.50Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkovManufacture of medical and dental instruments and suppliesC32.5
5C32.500Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkovManufacture of medical and dental instruments and suppliesC32.50
3C32.9Druge predelovalne dejavnostiManufacturing n.e.c.C32
4C32.91Proizvodnja metel in krtačManufacture of brooms and brushesC32.9
5C32.910Proizvodnja metel in krtačManufacture of brooms and brushesC32.91
4C32.99Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnostiOther manufacturing n.e.c.C32.9
5C32.990Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnostiOther manufacturing n.e.c.C32.99
2C33Popravila in montaža strojev in napravRepair and installation of machinery and equipmentC
3C33.1Popravila kovinskih izdelkov, strojev in napravRepair of fabricated metal products, machinery and equipmentC33
4C33.11Popravila kovinskih izdelkovRepair of fabricated metal productsC33.1
5C33.110Popravila kovinskih izdelkovRepair of fabricated metal productsC33.11
4C33.12Popravila strojev in napravRepair of machineryC33.1
5C33.120Popravila strojev in napravRepair of machineryC33.12
4C33.13Popravila elektronskih in optičnih napravRepair of electronic and optical equipmentC33.1
5C33.130Popravila elektronskih in optičnih napravRepair of electronic and optical equipmentC33.13
4C33.14Popravila električnih napravRepair of electrical equipmentC33.1
5C33.140Popravila električnih napravRepair of electrical equipmentC33.14
4C33.15Popravila in vzdrževanje ladij in čolnovRepair and maintenance of ships and boatsC33.1
5C33.150Popravila in vzdrževanje ladij in čolnovRepair and maintenance of ships and boatsC33.15
4C33.16Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovilRepair and maintenance of aircraft and spacecraftC33.1
5C33.160Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovilRepair and maintenance of aircraft and spacecraftC33.16
4C33.17Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstevRepair and maintenance of other transport equipmentC33.1
5C33.170Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstevRepair and maintenance of other transport equipmentC33.17
4C33.19Popravila drugih napravRepair of other equipmentC33.1
5C33.190Popravila drugih napravRepair of other equipmentC33.19
3C33.2Montaža industrijskih strojev in napravInstallation of industrial machinery and equipmentC33
4C33.20Montaža industrijskih strojev in napravInstallation of industrial machinery and equipmentC33.2
5C33.200Montaža industrijskih strojev in napravInstallation of industrial machinery and equipmentC33.20
1DOSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PAROELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY 
2D35Oskrba z električno energijo, plinom in paroElectricity, gas, steam and air conditioning supplyD
3D35.1Oskrba z električno energijoElectric power generation, transmission and distributionD35
4D35.11Proizvodnja električne energijeProduction of electricityD35.1
5D35.111Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnahProduction of electricity in HE generation facilitiesD35.11
5D35.112Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnahProduction of electricity in thermal power stationsD35.11
5D35.119Druga proizvodnja električne energijeOther production of electricityD35.11
4D35.12Prenos električne energijeTransmission of electricityD35.1
5D35.120Prenos električne energijeTransmission of electricityD35.12
4D35.13Distribucija električne energijeDistribution of electricityD35.1
5D35.130Distribucija električne energijeDistribution of electricityD35.13
4D35.14Trgovanje z električno energijoTrade of electricityD35.1
5D35.140Trgovanje z električno energijoTrade of electricityD35.14
3D35.2Oskrba s plinastimi goriviManufacture of gas, distribution of gaseous fuels through mainsD35
4D35.21Proizvodnja plinaManufacture of gasD35.2
5D35.210Proizvodnja plinaManufacture of gasD35.21
4D35.22Distribucija plinastih goriv po plinovodni mrežiDistribution of gaseous fuels through mainsD35.2
5D35.220Distribucija plinastih goriv po plinovodni mrežiDistribution of gaseous fuels through mainsD35.22
4D35.23Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mrežiTrade of gas through mainsD35.2
5D35.230Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mrežiTrade of gas through mainsD35.23
3D35.3Oskrba s paro in vročo vodoSteam and air conditioning supplyD35
4D35.30Oskrba s paro in vročo vodoSteam and air conditioning supplyD35.3
5D35.300Oskrba s paro in vročo vodoSteam and air conditioning supplyD35.30
1EOSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJAWATER SUPPLY, SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES 
2E36Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vodeWater collection, treatment and supplyE
3E36.0Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vodeWater collection, treatment and supplyE36
4E36.00Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vodeWater collection, treatment and supplyE36.0
5E36.000Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vodeWater collection, treatment and supplyE36.00
2E37Ravnanje z odplakamiSewerageE
3E37.0Ravnanje z odplakamiSewerageE37
4E37.00Ravnanje z odplakamiSewerageE37.0
5E37.000Ravnanje z odplakamiSewerageE37.00
2E38Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi, pridobivanje sekundarnih surovinWaste collection, treatment and disposal activities, materials recoveryE
3E38.1Zbiranje in odvoz odpadkovWaste collectionE38
4E38.11Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkovCollection of non-hazardous wasteE38.1
5E38.110Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkovCollection of non-hazardous wasteE38.11
4E38.12Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkovCollection of hazardous wasteE38.1
5E38.120Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkovCollection of hazardous wasteE38.12
3E38.2Ravnanje z odpadkiWaste treatment and disposalE38
4E38.21Ravnanje z nenevarnimi odpadkiTreatment and disposal of non-hazardous wasteE38.2
5E38.210Ravnanje z nenevarnimi odpadkiTreatment and disposal of non-hazardous wasteE38.21
4E38.22Ravnanje z nevarnimi odpadkiTreatment and disposal of hazardous wasteE38.2
5E38.220Ravnanje z nevarnimi odpadkiTreatment and disposal of hazardous wasteE38.22
3E38.3Pridobivanje sekundarnih surovinMaterials recoveryE38
4E38.31Demontaža odpadnih napravDismantling of wrecksE38.3
5E38.310Demontaža odpadnih napravDismantling of wrecksE38.31
4E38.32Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkovRecovery of sorted materialsE38.3
5E38.320Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkovRecovery of sorted materialsE38.32
2E39Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadkiRemediation activities and other waste management servicesE
3E39.0Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadkiRemediation activities and other waste management servicesE39
4E39.00Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadkiRemediation activities and other waste management servicesE39.0
5E39.000Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadkiRemediation activities and other waste management servicesE39.00
1FGRADBENIŠTVOCONSTRUCTION 
2F41Gradnja stavbConstruction of buildingsF
3F41.1Organizacija izvedbe stavbnih projektovDevelopment of building projectsF41
4F41.10Organizacija izvedbe stavbnih projektovDevelopment of building projectsF41.1
5F41.100Organizacija izvedbe stavbnih projektovDevelopment of building projectsF41.10
3F41.2Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavbConstruction of residential and non-residential buildingsF41
4F41.20Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavbConstruction of residential and non-residential buildingsF41.2
5F41.200Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavbConstruction of residential and non-residential buildingsF41.20
2F42Gradnja inženirskih objektovCivil engineeringF
3F42.1Gradnja cest in železnicConstruction of roads and railwaysF42
4F42.11Gradnja cestConstruction of roads and motorwaysF42.1
5F42.110Gradnja cestConstruction of roads and motorwaysF42.11
4F42.12Gradnja železnic in podzemnih železnicConstruction of railways and underground railwaysF42.1
5F42.120Gradnja železnic in podzemnih železnicConstruction of railways and underground railwaysF42.12
4F42.13Gradnja mostov in predorovConstruction of bridges and tunnelsF42.1
5F42.130Gradnja mostov in predorovConstruction of bridges and tunnelsF42.13
3F42.2Gradnja objektov oskrbne infrastruktureConstruction of utility projectsF42
4F42.21Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in plineConstruction of utility projects for fluidsF42.2
5F42.210Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in plineConstruction of utility projects for fluidsF42.21
4F42.22Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacijeConstruction of utility projects for electricity and telecommunicationsF42.2
5F42.220Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacijeConstruction of utility projects for electricity and telecommunicationsF42.22
3F42.9Gradnja drugih inženirskih objektovConstruction of other civil engineering projectsF42
4F42.91Gradnja vodnih objektovConstruction of water projectsF42.9
5F42.910Gradnja vodnih objektovConstruction of water projectsF42.91
4F42.99Gradnja drugih objektov nizke gradnjeConstruction of other civil engineering projects n.e.c.F42.9
5F42.990Gradnja drugih objektov nizke gradnjeConstruction of other civil engineering projects n.e.c.F42.99
2F43Specializirana gradbena delaSpecialised construction activitiesF
3F43.1Pripravljalna dela na gradbiščuDemolition and site preparationF43
4F43.11Rušenje objektovDemolitionF43.1
5F43.110Rušenje objektovDemolitionF43.11
4F43.12Zemeljska pripravljalna delaSite preparationF43.1
5F43.120Zemeljska pripravljalna delaSite preparationF43.12
4F43.13Testno vrtanje in sondiranjeTest drilling and boringF43.1
5F43.130Testno vrtanje in sondiranjeTest drilling and boringF43.13
3F43.2Inštaliranje pri gradnjahElectrical, plumbing and other construction installation activitiesF43
4F43.21Inštaliranje električnih napeljav in napravElectrical installationF43.2
5F43.210Inštaliranje električnih napeljav in napravElectrical installationF43.21
4F43.22Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in napravPlumbing, heat and air-conditioning installationF43.2
5F43.220Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in napravPlumbing, heat and air-conditioning installationF43.22
4F43.29Drugo inštaliranje pri gradnjahOther construction installationF43.2
5F43.290Drugo inštaliranje pri gradnjahOther construction installationF43.29
3F43.3Zaključna gradbena delaBuilding completion and finishingF43
4F43.31Fasaderska in štukaterska delaPlasteringF43.3
5F43.310Fasaderska in štukaterska delaPlasteringF43.31
4F43.32Vgrajevanje stavbnega pohištvaJoinery installationF43.3
5F43.320Vgrajevanje stavbnega pohištvaJoinery installationF43.32
4F43.33Oblaganje tal in stenFloor and wall coveringF43.3
5F43.330Oblaganje tal in stenFloor and wall coveringF43.33
4F43.34Steklarska in pleskarska delaPainting and glazingF43.3
5F43.341Steklarska delaGlazingF43.34
5F43.342Pleskarska delaPaintingF43.34
4F43.39Druga zaključna gradbena delaOther building completion and finishingF43.3
5F43.390Druga zaključna gradbena delaOther building completion and finishingF43.39
3F43.9Krovstvo in druga specializirana gradbena delaOther specialised construction activitiesF43
4F43.91Postavljanje ostrešij in krovska delaRoofing activitiesF43.9
5F43.910Postavljanje ostrešij in krovska delaRoofing activitiesF43.91
4F43.99Druga specializirana gradbena delaOther specialised construction activities n.e.c.F43.9
5F43.990Druga specializirana gradbena delaOther specialised construction activities n.e.c.F43.99
1GTRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZILWHOLESALE AND RETAIL TRADE, REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES 
2G45Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozilWholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcyclesG
3G45.1Trgovina z motornimi voziliSale of motor vehiclesG45
4G45.11Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi voziliSale of cars and light motor vehiclesG45.1
5G45.110Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi voziliSale of cars and light motor vehiclesG45.11
4G45.19Trgovina z drugimi motornimi voziliSale of other motor vehiclesG45.1
5G45.190Trgovina z drugimi motornimi voziliSale of other motor vehiclesG45.19
3G45.2Vzdrževanje in popravila motornih vozilMaintenance and repair of motor vehiclesG45
4G45.20Vzdrževanje in popravila motornih vozilMaintenance and repair of motor vehiclesG45.2
5G45.200Vzdrževanje in popravila motornih vozilMaintenance and repair of motor vehiclesG45.20
3G45.3Trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozilaSale of motor vehicle parts and accessoriesG45
4G45.31Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozilaWholesale trade of motor vehicle parts and accessoriesG45.3
5G45.310Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozilaWholesale trade of motor vehicle parts and accessoriesG45.31
4G45.32Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozilaRetail trade of motor vehicle parts and accessoriesG45.3
5G45.320Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozilaRetail trade of motor vehicle parts and accessoriesG45.32
3G45.4Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremoSale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessoriesG45
4G45.40Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremoSale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessoriesG45.4
5G45.400Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremoSale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessoriesG45.40
2G46Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi voziliWholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesG
3G46.1PosredništvoWholesale on a fee or contract basisG46
4G46.11Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkovAgents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goodsG46.1
5G46.110Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkovAgents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goodsG46.11
4G46.12Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalijAgents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicalsG46.1
5G46.120Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalijAgents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicalsG46.12
4G46.13Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materialaAgents involved in the sale of timber and building materialsG46.1
5G46.130Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materialaAgents involved in the sale of timber and building materialsG46.13
4G46.14Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letalAgents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraftG46.1
5G46.140Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letalAgents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraftG46.14
4G46.15Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnineAgents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongeryG46.1
5G46.150Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnineAgents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongeryG46.15
4G46.16Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkovAgents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goodsG46.1
5G46.160Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkovAgents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goodsG46.16
4G46.17Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkovAgents involved in the sale of food, beverages and tobaccoG46.1
5G46.170Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkovAgents involved in the sale of food, beverages and tobaccoG46.17
4G46.18Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkovAgents specialised in the sale of other particular productsG46.1
5G46.180Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkovAgents specialised in the sale of other particular productsG46.18
4G46.19Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkovAgents involved in the sale of a variety of goodsG46.1
5G46.190Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkovAgents involved in the sale of a variety of goodsG46.19
3G46.2Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmiWholesale of agricultural raw materials and live animalsG46
4G46.21Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmoWholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feedsG46.2
5G46.210Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmoWholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feedsG46.21
4G46.22Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinamiWholesale of flowers and plantsG46.2
5G46.220Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinamiWholesale of flowers and plantsG46.22
4G46.23Trgovina na debelo z živimi živalmiWholesale of live animalsG46.2
5G46.230Trgovina na debelo z živimi živalmiWholesale of live animalsG46.23
4G46.24Trgovina na debelo s kožami, usnjemWholesale of hides, skins and leatherG46.2
5G46.240Trgovina na debelo s kožami, usnjemWholesale of hides, skins and leatherG46.24
3G46.3Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelkiWholesale of food, beverages and tobaccoG46
4G46.31Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavoWholesale of fruit and vegetablesG46.3
5G46.310Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavoWholesale of fruit and vegetablesG46.31
4G46.32Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelkiWholesale of meat and meat productsG46.3
5G46.320Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelkiWholesale of meat and meat productsG46.32
4G46.33Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobamiWholesale of dairy products, eggs and edible oils and fatsG46.3
5G46.330Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobamiWholesale of dairy products, eggs and edible oils and fatsG46.33
4G46.34Trgovina na debelo s pijačamiWholesale of beveragesG46.3
5G46.340Trgovina na debelo s pijačamiWholesale of beveragesG46.34
4G46.35Trgovina na debelo s tobačnimi izdelkiWholesale of tobacco productsG46.3
5G46.350Trgovina na debelo s tobačnimi izdelkiWholesale of tobacco productsG46.35
4G46.36Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelkiWholesale of sugar and chocolate and sugar confectioneryG46.3
5G46.360Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelkiWholesale of sugar and chocolate and sugar confectioneryG46.36
4G46.37Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbamiWholesale of coffee, tea, cocoa and spicesG46.3
5G46.370Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbamiWholesale of coffee, tea, cocoa and spicesG46.37
4G46.38Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužciWholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscsG46.3
5G46.380Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužciWholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscsG46.38
4G46.39Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelkiNon-specialised wholesale of food, beverages and tobaccoG46.3
5G46.390Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelkiNon-specialised wholesale of food, beverages and tobaccoG46.39
3G46.4Trgovina na debelo z izdelki za široko raboWholesale of household goodsG46
4G46.41Trgovina na debelo s tekstilomWholesale of textilesG46.4
5G46.410Trgovina na debelo s tekstilomWholesale of textilesG46.41
4G46.42Trgovina na debelo z oblačili in obutvijoWholesale of clothing and footwearG46.4
5G46.420Trgovina na debelo z oblačili in obutvijoWholesale of clothing and footwearG46.42
4G46.43Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravamiWholesale of electrical household appliancesG46.4
5G46.430Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravamiWholesale of electrical household appliancesG46.43
4G46.44Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistiliWholesale of china and glassware and cleaning materialsG46.4
5G46.440Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistiliWholesale of china and glassware and cleaning materialsG46.44
4G46.45Trgovina na debelo s parfumi in kozmetikoWholesale of perfume and cosmeticsG46.4
5G46.450Trgovina na debelo s parfumi in kozmetikoWholesale of perfume and cosmeticsG46.45
4G46.46Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materialiWholesale of pharmaceutical goodsG46.4
5G46.460Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materialiWholesale of pharmaceutical goodsG46.46
4G46.47Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetiliWholesale of furniture, carpets and lighting equipmentG46.4
5G46.470Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetiliWholesale of furniture, carpets and lighting equipmentG46.47
4G46.48Trgovina na debelo z urami in nakitomWholesale of watches and jewelleryG46.4
5G46.480Trgovina na debelo z urami in nakitomWholesale of watches and jewelleryG46.48
4G46.49Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabeWholesale of other household goodsG46.4
5G46.490Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabeWholesale of other household goodsG46.49
3G46.5Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijoWholesale of information and communication equipmentG46
4G46.51Trgovina na debelo z računalniškimi napravamiWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareG46.5
5G46.510Trgovina na debelo z računalniškimi napravamiWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareG46.51
4G46.52Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deliWholesale of electronic and telecommunications equipment and partsG46.5
5G46.520Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deliWholesale of electronic and telecommunications equipment and partsG46.52
3G46.6Trgovina na debelo s stroji, napravami, opremoWholesale of other machinery, equipment and suppliesG46
4G46.61Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremoWholesale of agricultural machinery, equipment and suppliesG46.6
5G46.610Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremoWholesale of agricultural machinery, equipment and suppliesG46.61
4G46.62Trgovina na debelo z obdelovalnimi strojiWholesale of machine toolsG46.6
5G46.620Trgovina na debelo z obdelovalnimi strojiWholesale of machine toolsG46.62
4G46.63Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi strojiWholesale of mining, construction and civil engineering machineryG46.6
5G46.630Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi strojiWholesale of mining, construction and civil engineering machineryG46.63
4G46.64Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijoWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machinesG46.6
5G46.640Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijoWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machinesG46.64
4G46.65Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvomWholesale of office furnitureG46.6
5G46.650Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvomWholesale of office furnitureG46.65
4G46.66Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremoWholesale of other office machinery and equipmentG46.6
5G46.660Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremoWholesale of other office machinery and equipmentG46.66
4G46.69Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremoWholesale of other machinery and equipmentG46.6
5G46.690Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremoWholesale of other machinery and equipmentG46.69
3G46.7Druga specializirana trgovina na debeloOther specialised wholesaleG46
4G46.71Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi goriviWholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related productsG46.7
5G46.710Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi goriviWholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related productsG46.71
4G46.72Trgovina na debelo s kovinami in rudamiWholesale of metals and metal oresG46.7
5G46.720Trgovina na debelo s kovinami in rudamiWholesale of metals and metal oresG46.72
4G46.73Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremoWholesale of wood, construction materials and sanitary equipmentG46.7
5G46.730Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremoWholesale of wood, construction materials and sanitary equipmentG46.73
4G46.74Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanjeWholesale of hardware, plumbing and heating equipment and suppliesG46.7
5G46.740Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanjeWholesale of hardware, plumbing and heating equipment and suppliesG46.74
4G46.75Trgovina na debelo s kemičnimi izdelkiWholesale of chemical productsG46.7
5G46.750Trgovina na debelo s kemičnimi izdelkiWholesale of chemical productsG46.75
4G46.76Trgovina na debelo z drugimi polizdelkiWholesale of other intermediate productsG46.7
5G46.760Trgovina na debelo z drugimi polizdelkiWholesale of other intermediate productsG46.76
4G46.77Trgovina na debelo z ostanki in odpadkiWholesale of waste and scrapG46.7
5G46.770Trgovina na debelo z ostanki in odpadkiWholesale of waste and scrapG46.77
3G46.9Nespecializirana trgovina na debeloNon-specialised wholesale tradeG46
4G46.90Nespecializirana trgovina na debeloNon-specialised wholesale tradeG46.9
5G46.900Nespecializirana trgovina na debeloNon-specialised wholesale tradeG46.90
2G47Trgovina na drobno, razen z motornimi voziliRetail trade, except of motor vehicles and motorcyclesG
3G47.1Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnahRetail sale in non-specialised storesG47
4G47.11Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živiliRetail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominatingG47.1
5G47.110Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živiliRetail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominatingG47.11
4G47.19Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnahOther retail sale in non-specialised storesG47.1
5G47.190Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnahOther retail sale in non-specialised storesG47.19
3G47.2Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelkiRetail sale of food, beverages and tobacco in specialised storesG47
4G47.21Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavoRetail sale of fruit and vegetables in specialised storesG47.2
5G47.210Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavoRetail sale of fruit and vegetables in specialised storesG47.21
4G47.22Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelkiRetail sale of meat and meat products in specialised storesG47.2
5G47.220Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelkiRetail sale of meat and meat products in specialised storesG47.22
4G47.23Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužciRetail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised storesG47.2
5G47.230Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužciRetail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised storesG47.23
4G47.24Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelkiRetail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised storesG47.2
5G47.240Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelkiRetail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised storesG47.24
4G47.25Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačamiRetail sale of beverages in specialised storesG47.2
5G47.250Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačamiRetail sale of beverages in specialised storesG47.25
4G47.26Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelkiRetail sale of tobacco products in specialised storesG47.2
5G47.260Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelkiRetail sale of tobacco products in specialised storesG47.26
4G47.29Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živiliOther retail sale of food in specialised storesG47.2
5G47.290Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živiliOther retail sale of food in specialised storesG47.29
3G47.3Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi goriviRetail sale of automotive fuel in specialised storesG47
4G47.30Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi goriviRetail sale of automotive fuel in specialised storesG47.3
5G47.301Trgovina na drobno z lastnimi motornimi goriviRetail sale of own automotive fuel in specialised storesG47.30
5G47.302Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobnoAgents involved in retail sale of automotive fuel in specialised storesG47.30
3G47.4Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravamiRetail sale of information and communication equipment in specialised storesG47
4G47.41Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programiRetail sale of computers, peripheral units and software in specialised storesG47.4
5G47.410Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programiRetail sale of computers, peripheral units and software in specialised storesG47.41
4G47.42Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravamiRetail sale of telecommunications equipment in specialised storesG47.4
5G47.420Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravamiRetail sale of telecommunications equipment in specialised storesG47.42
4G47.43Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravamiRetail sale of audio and video equipment in specialised storesG47.4
5G47.430Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravamiRetail sale of audio and video equipment in specialised storesG47.43
3G47.5Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugo gospodinjsko opremoRetail sale of other household equipment in specialised storesG47
4G47.51Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilomRetail sale of textiles in specialised storesG47.5
5G47.510Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilomRetail sale of textiles in specialised storesG47.51
4G47.52Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklomRetail sale of hardware, paints and glass in specialised storesG47.5
5G47.520Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklomRetail sale of hardware, paints and glass in specialised storesG47.52
4G47.53Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogamiRetail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised storesG47.5
5G47.530Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogamiRetail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised storesG47.53
4G47.54Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravamiRetail sale of electrical household appliances in specialised storesG47.5
5G47.540Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravamiRetail sale of electrical household appliances in specialised storesG47.54
4G47.59Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvoRetail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised storesG47.5
5G47.590Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvoRetail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised storesG47.59
3G47.6Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z izdelki za kulturo, šport in zabavoRetail sale of cultural and recreation goods in specialised storesG47
4G47.61Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigamiRetail sale of books in specialised storesG47.6
5G47.610Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigamiRetail sale of books in specialised storesG47.61
4G47.62Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinamiRetail sale of newspapers and stationery in specialised storesG47.6
5G47.621Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijamiRetail sale of newspapers in specialised storesG47.62
5G47.622Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinamiRetail sale of stationery in specialised storesG47.62
4G47.63Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisiRetail sale of music and video recordings in specialised storesG47.6
5G47.630Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisiRetail sale of music and video recordings in specialised storesG47.63
4G47.64Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremoRetail sale of sporting equipment in specialised storesG47.6
5G47.640Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremoRetail sale of sporting equipment in specialised storesG47.64
4G47.65Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavoRetail sale of games and toys in specialised storesG47.6
5G47.650Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavoRetail sale of games and toys in specialised storesG47.65
3G47.7Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelkiRetail sale of other goods in specialised storesG47
4G47.71Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačiliRetail sale of clothing in specialised storesG47.7
5G47.710Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačiliRetail sale of clothing in specialised storesG47.71
4G47.72Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelkiRetail sale of footwear and leather goods in specialised storesG47.7
5G47.720Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelkiRetail sale of footwear and leather goods in specialised storesG47.72
4G47.73Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelkiDispensing chemist in specialised storesG47.7
5G47.730Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelkiDispensing chemist in specialised storesG47.73
4G47.74Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočkiRetail sale of medical and orthopaedic goods in specialised storesG47.7
5G47.740Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočkiRetail sale of medical and orthopaedic goods in specialised storesG47.74
4G47.75Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelkiRetail sale of cosmetic and toilet articles in specialised storesG47.7
5G47.750Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelkiRetail sale of cosmetic and toilet articles in specialised storesG47.75
4G47.76Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živaliRetail sale of flowers, plants, seeds, fertilizers, pet animals and pet food in specialised storesG47.7
5G47.761Trgovina na drobno v cvetličarnahRetail sale in florist's shopsG47.76
5G47.762Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmiRetail sale of gardening material, pet animals and pet food in specialised storesG47.76
4G47.77Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitomRetail sale of watches and jewellery in specialised storesG47.7
5G47.770Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitomRetail sale of watches and jewellery in specialised storesG47.77
4G47.78Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagomOther retail sale of new goods in specialised storesG47.7
5G47.781Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očaliActivities of opticiansG47.78
5G47.782Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelkiRetail sale services of commercial art galleriesG47.78
5G47.789Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnahOther retail sale of new goods in specialised stores n.e.c.G47.78
4G47.79Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagomRetail sale of second-hand goods in storesG47.7
5G47.790Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagomRetail sale of second-hand goods in storesG47.79
3G47.8Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicahRetail sale via stalls and marketsG47
4G47.81Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelkiRetail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco productsG47.8
5G47.810Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelkiRetail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco productsG47.81
4G47.82Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijoRetail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwearG47.8
5G47.820Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijoRetail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwearG47.82
4G47.89Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagomRetail sale via stalls and markets of other goodsG47.8
5G47.890Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagomRetail sale via stalls and markets of other goodsG47.89
3G47.9Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnicRetail trade not in stores, stalls or marketsG47
4G47.91Trgovina na drobno po pošti ali po internetuRetail sale via mail order houses or via InternetG47.9
5G47.910Trgovina na drobno po pošti ali po internetuRetail sale via mail order houses or via InternetG47.91
4G47.99Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnicOther retail sale not in stores, stalls or marketsG47.9
5G47.990Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnicOther retail sale not in stores, stalls or marketsG47.99
1HPROMET IN SKLADIŠČENJETRANSPORTATION AND STORAGE 
2H49Kopenski promet, cevovodni transportLand transport and transport via pipelinesH
3H49.1Železniški potniški prometPassenger rail transport, interurbanH49
4H49.10Železniški potniški prometPassenger rail transport, interurbanH49.1
5H49.100Železniški potniški prometPassenger rail transport, interurbanH49.10
3H49.2Železniški tovorni prometFreight rail transportH49
4H49.20Železniški tovorni prometFreight rail transportH49.2
5H49.200Železniški tovorni prometFreight rail transportH49.20
3H49.3Drug kopenski potniški prometOther passenger land transportH49
4H49.31Mestni in primestni kopenski potniški prometUrban and suburban passenger land transportH49.3
5H49.310Mestni in primestni kopenski potniški prometUrban and suburban passenger land transportH49.31
4H49.32Obratovanje taksijevTaxi operationH49.3
5H49.320Obratovanje taksijevTaxi operationH49.32
4H49.39Drug kopenski potniški prometOther passenger land transport n.e.c.H49.3
5H49.391Medkrajevni in drug cestni potniški prometInterurban and other passenger road transportH49.39
5H49.392Obratovanje žičnicOperation of teleferics, funiculars, ski and cable liftsH49.39
3H49.4Cestni tovorni promet ter selitvena dejavnostFreight transport by road and removal servicesH49
4H49.41Cestni tovorni prometFreight transport by roadH49.4
5H49.410Cestni tovorni prometFreight transport by roadH49.41
4H49.42Selitvena dejavnostRemoval servicesH49.4
5H49.420Selitvena dejavnostRemoval servicesH49.42
3H49.5Cevovodni transportTransport via pipelineH49
4H49.50Cevovodni transportTransport via pipelineH49.5
5H49.500Cevovodni transportTransport via pipelineH49.50
2H50Vodni prometWater transportH
3H50.1Pomorski potniški prometSea and coastal passenger water transportH50
4H50.10Pomorski potniški prometSea and coastal passenger water transportH50.1
5H50.100Pomorski potniški prometSea and coastal passenger water transportH50.10
3H50.2Pomorski tovorni prometSea and coastal freight water transportH50
4H50.20Pomorski tovorni prometSea and coastal freight water transportH50.2
5H50.200Pomorski tovorni prometSea and coastal freight water transportH50.20
3H50.3Potniški promet po celinskih vodahInland passenger water transportH50
4H50.30Potniški promet po celinskih vodahInland passenger water transportH50.3
5H50.300Potniški promet po celinskih vodahInland passenger water transportH50.30
3H50.4Tovorni promet po celinskih vodahInland freight water transportH50
4H50.40Tovorni promet po celinskih vodahInland freight water transportH50.4
5H50.400Tovorni promet po celinskih vodahInland freight water transportH50.40
2H51Zračni prometAir transportH
3H51.1Potniški zračni prometPassenger air transportH51
4H51.10Potniški zračni prometPassenger air transportH51.1
5H51.100Potniški zračni prometPassenger air transportH51.10
3H51.2Tovorni zračni in vesoljski prometFreight air transport and space transportH51
4H51.21Tovorni zračni prometFreight air transportH51.2
5H51.210Tovorni zračni prometFreight air transportH51.21
4H51.22Vesoljski prometSpace transportH51.2
5H51.220Vesoljski prometSpace transportH51.22
2H52Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnostiWarehousing and support activities for transportationH
3H52.1SkladiščenjeWarehousing and storageH52
4H52.10SkladiščenjeWarehousing and storageH52.1
5H52.100SkladiščenjeWarehousing and storageH52.10
3H52.2Spremljajoče prometne dejavnostiSupport activities for transportationH52
4H52.21Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometuService activities incidental to land transportationH52.2
5H52.210Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometuService activities incidental to land transportationH52.21
4H52.22Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometuService activities incidental to water transportationH52.2
5H52.220Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometuService activities incidental to water transportationH52.22
4H52.23Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometuService activities incidental to air transportationH52.2
5H52.230Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometuService activities incidental to air transportationH52.23
4H52.24PretovarjanjeCargo handlingH52.2
5H52.240PretovarjanjeCargo handlingH52.24
4H52.29Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnostiOther transportation support activitiesH52.2
5H52.290Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnostiOther transportation support activitiesH52.29
2H53Poštna in kurirska dejavnostPostal and courier activitiesH
3H53.1Izvajanje univerzalne poštne storitvePostal activities under universal service obligationH53
4H53.10Izvajanje univerzalne poštne storitvePostal activities under universal service obligationH53.1
5H53.100Izvajanje univerzalne poštne storitvePostal activities under universal service obligationH53.10
3H53.2Druga poštna in kurirska dejavnostOther postal and courier activitiesH53
4H53.20Druga poštna in kurirska dejavnostOther postal and courier activitiesH53.2
5H53.200Druga poštna in kurirska dejavnostOther postal and courier activitiesH53.20
1IGOSTINSTVOACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 
2I55Gostinske nastanitvene dejavnostiAccommodationI
3I55.1Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratovHotels and similar accommodationI55
4I55.10Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratovHotels and similar accommodationI55.1
5I55.100Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratovHotels and similar accommodationI55.10
3I55.2Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanjeHoliday and other short stay accommodationI55
4I55.20Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanjeHoliday and other short stay accommodationI55.2
5I55.201Počitniški domovi in letoviščaChildren and other holiday homesI55.20
5I55.202Turistične kmetije s sobamiTourist farm houses with lodgingI55.20
5I55.203Oddajanje zasebnih sob gostomLetting of private tourist roomsI55.20
5I55.204Planinski domovi in mladinska prenočiščaMountain refuges and youth hostelsI55.20
5I55.209Druge nastanitve za krajši časOther short-stay accommodationI55.20
3I55.3Dejavnost avtokampov, taborovCamping grounds, recreational vehicle parks and trailer parksI55
4I55.30Dejavnost avtokampov, taborovCamping grounds, recreational vehicle parks and trailer parksI55.3
5I55.300Dejavnost avtokampov, taborovCamping grounds, recreational vehicle parks and trailer parksI55.30
3I55.9Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitveOther accommodationI55
4I55.90Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitveOther accommodationI55.9
5I55.900Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitveOther accommodationI55.90
2I56Dejavnost strežbe jedi in pijačFood and beverage service activitiesI
3I56.1Dejavnost restavracij in druga strežba jediRestaurants and mobile food service activitiesI56
4I56.10Dejavnost restavracij in druga strežba jediRestaurants and mobile food service activitiesI56.1
5I56.101Restavracije in gostilneRestaurants and innsI56.10
5I56.102Okrepčevalnice in podobni obratiSnack bars and similarI56.10
5I56.103Slaščičarne in kavarneSweetshops and coffee-housesI56.10
5I56.104Začasni gostinski obratiProvisory food-serving standsI56.10
5I56.105Turistične kmetije brez sobTourist farm houses without lodgingI56.10
3I56.2Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmiEvent catering and other food servicesI56
4I56.21Priložnostna priprava in dostava jediEvent catering activitiesI56.2
5I56.210Priložnostna priprava in dostava jediEvent catering activitiesI56.21
4I56.29Druga oskrba z jedmiOther food service activitiesI56.2
5I56.290Druga oskrba z jedmiOther food service activitiesI56.29
3I56.3Strežba pijačBeverage serving activitiesI56
4I56.30Strežba pijačBeverage serving activitiesI56.3
5I56.300Strežba pijačBeverage serving activitiesI56.30
1JINFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTIINFORMATION AND COMMUNICATION 
2J58ZaložništvoPublishing activitiesJ
3J58.1Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvoPublishing of books, periodicals and other publishing activitiesJ58
4J58.11Izdajanje knjigBook publishingJ58.1
5J58.110Izdajanje knjigBook publishingJ58.11
4J58.12Izdajanje imenikov in adresarjevPublishing of directories and mailing listsJ58.1
5J58.120Izdajanje imenikov in adresarjevPublishing of directories and mailing listsJ58.12
4J58.13Izdajanje časopisovPublishing of newspapersJ58.1
5J58.130Izdajanje časopisovPublishing of newspapersJ58.13
4J58.14Izdajanje revij in druge periodikePublishing of journals and periodicalsJ58.1
5J58.140Izdajanje revij in druge periodikePublishing of journals and periodicalsJ58.14
4J58.19Drugo založništvoOther publishing activitiesJ58.1
5J58.190Drugo založništvoOther publishing activitiesJ58.19
3J58.2Izdajanje programjaSoftware publishingJ58
4J58.21Izdajanje računalniških igerPublishing of computer gamesJ58.2
5J58.210Izdajanje računalniških igerPublishing of computer gamesJ58.21
4J58.29Drugo izdajanje programjaOther software publishingJ58.2
5J58.290Drugo izdajanje programjaOther software publishingJ58.29
2J59Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisiMotion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activitiesJ
3J59.1Filmska in video dejavnostMotion picture, video and television programme activitiesJ59
4J59.11Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddajMotion picture, video and television programme production activitiesJ59.1
5J59.110Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddajMotion picture, video and television programme production activitiesJ59.11
4J59.12Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddajMotion picture, video and television programme post-production activitiesJ59.1
5J59.120Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddajMotion picture, video and television programme post-production activitiesJ59.12
4J59.13Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddajMotion picture, video and television programme distribution activitiesJ59.1
5J59.130Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddajMotion picture, video and television programme distribution activitiesJ59.13
4J59.14Kinematografska dejavnostMotion picture projection activitiesJ59.1
5J59.140Kinematografska dejavnostMotion picture projection activitiesJ59.14
3J59.2Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalijSound recording and music publishing activitiesJ59
4J59.20Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalijSound recording and music publishing activitiesJ59.2
5J59.200Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalijSound recording and music publishing activitiesJ59.20
2J60Radijska in televizijska dejavnostProgramming and broadcasting activitiesJ
3J60.1Radijska dejavnostRadio broadcastingJ60
4J60.10Radijska dejavnostRadio broadcastingJ60.1
5J60.100Radijska dejavnostRadio broadcastingJ60.10
3J60.2Televizijska dejavnostTelevision programming and broadcasting activitiesJ60
4J60.20Televizijska dejavnostTelevision programming and broadcasting activitiesJ60.2
5J60.200Televizijska dejavnostTelevision programming and broadcasting activitiesJ60.20
2J61Telekomunikacijske dejavnostiTelecommunicationsJ
3J61.1Telekomunikacijske dejavnosti po vodihWired telecommunications activitiesJ61
4J61.10Telekomunikacijske dejavnosti po vodihWired telecommunications activitiesJ61.1
5J61.100Telekomunikacijske dejavnosti po vodihWired telecommunications activitiesJ61.10
3J61.2Brezžične telekomunikacijske dejavnostiWireless telecommunications activitiesJ61
4J61.20Brezžične telekomunikacijske dejavnostiWireless telecommunications activitiesJ61.2
5J61.200Brezžične telekomunikacijske dejavnostiWireless telecommunications activitiesJ61.20
3J61.3Satelitske telekomunikacijske dejavnostiSatellite telecommunications activitiesJ61
4J61.30Satelitske telekomunikacijske dejavnostiSatellite telecommunications activitiesJ61.3
5J61.300Satelitske telekomunikacijske dejavnostiSatellite telecommunications activitiesJ61.30
3J61.9Druge telekomunikacijske dejavnostiOther telecommunications activitiesJ61
4J61.90Druge telekomunikacijske dejavnostiOther telecommunications activitiesJ61.9
5J61.900Druge telekomunikacijske dejavnostiOther telecommunications activitiesJ61.90
2J62Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnostiComputer programming, consultancy and related activitiesJ
3J62.0Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnostiComputer programming, consultancy and related activitiesJ62
4J62.01Računalniško programiranjeComputer programming activitiesJ62.0
5J62.010Računalniško programiranjeComputer programming activitiesJ62.01
4J62.02Svetovanje o računalniških napravah in programihComputer consultancy activitiesJ62.0
5J62.020Svetovanje o računalniških napravah in programihComputer consultancy activitiesJ62.02
4J62.03Upravljanje računalniških naprav in sistemovComputer facilities management activitiesJ62.0
5J62.030Upravljanje računalniških naprav in sistemovComputer facilities management activitiesJ62.03
4J62.09Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnostiOther information technology and computer service activitiesJ62.0
5J62.090Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnostiOther information technology and computer service activitiesJ62.09
2J63Druge informacijske dejavnostiInformation service activitiesJ
3J63.1Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalovData processing, hosting and related activities, web portalsJ63
4J63.11Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnostiData processing, hosting and related activitiesJ63.1
5J63.110Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnostiData processing, hosting and related activitiesJ63.11
4J63.12Obratovanje spletnih portalovWeb portalsJ63.1
5J63.120Obratovanje spletnih portalovWeb portalsJ63.12
3J63.9Dejavnosti tiskovnih agencij, drugo informiranjeOther information service activitiesJ63
4J63.91Dejavnost tiskovnih agencijNews agency activitiesJ63.9
5J63.910Dejavnost tiskovnih agencijNews agency activitiesJ63.91
4J63.99Drugo informiranjeOther information service activities n.e.c.J63.9
5J63.990Drugo informiranjeOther information service activities n.e.c.J63.99
1KFINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTIFINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 
2K64Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladovFinancial service activities, except insurance and pension fundingK
3K64.1Denarno posredništvoMonetary intermediationK64
4K64.11Centralno bančništvoCentral bankingK64.1
5K64.110Centralno bančništvoCentral bankingK64.11
4K64.19Drugo denarno posredništvoOther monetary intermediationK64.1
5K64.190Drugo denarno posredništvoOther monetary intermediationK64.19
3K64.2Dejavnost holdingovActivities of holding companiesK64
4K64.20Dejavnost holdingovActivities of holding companiesK64.2
5K64.200Dejavnost holdingovActivities of holding companiesK64.20
3K64.3Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektovTrusts, funds and similar financial entitiesK64
4K64.30Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektovTrusts, funds and similar financial entitiesK64.3
5K64.300Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektovTrusts, funds and similar financial entitiesK64.30
3K64.9Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladovOther financial service activities, except insurance and pension fundingK64
4K64.91Dejavnost finančnega zakupaFinancial leasingK64.9
5K64.910Dejavnost finančnega zakupaFinancial leasingK64.91
4K64.92Drugo kreditiranjeOther credit grantingK64.9
5K64.920Drugo kreditiranjeOther credit grantingK64.92
4K64.99Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladovOther financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.K64.9
5K64.990Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladovOther financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.K64.99
2K65Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnostiInsurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social securityK
3K65.1Dejavnost zavarovanjaInsuranceK65
4K65.11Dejavnost življenjskega zavarovanjaLife insuranceK65.1
5K65.110Dejavnost življenjskega zavarovanjaLife insuranceK65.11
4K65.12Dejavnost zavarovanja, razen življenjskegaNon-life insuranceK65.1
5K65.120Dejavnost zavarovanja, razen življenjskegaNon-life insuranceK65.12
3K65.2Dejavnost pozavarovanjaReinsuranceK65
4K65.20Dejavnost pozavarovanjaReinsuranceK65.2
5K65.200Dejavnost pozavarovanjaReinsuranceK65.20
3K65.3Dejavnost pokojninskih skladovPension fundingK65
4K65.30Dejavnost pokojninskih skladovPension fundingK65.3
5K65.300Dejavnost pokojninskih skladovPension fundingK65.30
2K66Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitveActivities auxiliary to financial services and insurance activitiesK
3K66.1Pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske skladeActivities auxiliary to financial services, except insurance and pension fundingK66
4K66.11Upravljanje finančnih trgovAdministration of financial marketsK66.1
5K66.110Upravljanje finančnih trgovAdministration of financial marketsK66.11
4K66.12Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagomSecurity and commodity contracts brokerageK66.1
5K66.120Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagomSecurity and commodity contracts brokerageK66.12
4K66.19Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske skladeOther activities auxiliary to financial services, except insurance and pension fundingK66.1
5K66.190Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske skladeOther activities auxiliary to financial services, except insurance and pension fundingK66.19
3K66.2Pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske skladeActivities auxiliary to insurance and pension fundingK66
4K66.21Vrednotenje tveganja in škodeRisk and damage evaluationK66.2
5K66.210Vrednotenje tveganja in škodeRisk and damage evaluationK66.21
4K66.22Dejavnost zavarovalniških agentovActivities of insurance agents and brokersK66.2
5K66.220Dejavnost zavarovalniških agentovActivities of insurance agents and brokersK66.22
4K66.29Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske skladeOther activities auxiliary to insurance and pension fundingK66.2
5K66.290Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske skladeOther activities auxiliary to insurance and pension fundingK66.29
3K66.3Upravljanje finančnih skladovFund management activitiesK66
4K66.30Upravljanje finančnih skladovFund management activitiesK66.3
5K66.300Upravljanje finančnih skladovFund management activitiesK66.30
1LPOSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMIREAL ESTATE ACTIVITIES 
2L68Poslovanje z nepremičninamiReal estate activitiesL
3L68.1Trgovanje z lastnimi nepremičninamiBuying and selling of own real estateL68
4L68.10Trgovanje z lastnimi nepremičninamiBuying and selling of own real estateL68.1
5L68.100Trgovanje z lastnimi nepremičninamiBuying and selling of own real estateL68.10
3L68.2Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičninRenting and operating of own or leased real estateL68
4L68.20Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičninRenting and operating of own or leased real estateL68.2
5L68.200Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičninRenting and operating of own or leased real estateL68.20
3L68.3Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbiReal estate activities on a fee or contract basisL68
4L68.31Posredništvo v prometu z nepremičninamiReal estate agenciesL68.3
5L68.310Posredništvo v prometu z nepremičninamiReal estate agenciesL68.31
4L68.32Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbiManagement of real estate on a fee or contract basisL68.3
5L68.320Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbiManagement of real estate on a fee or contract basisL68.32
1MSTROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTIPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 
2M69Pravne in računovodske dejavnostiLegal and accounting activitiesM
3M69.1Pravne dejavnostiLegal activitiesM69
4M69.10Pravne dejavnostiLegal activitiesM69.1
5M69.101OdvetništvoLegal representationM69.10
5M69.102NotariatActivities of notaries publicM69.10
5M69.103Druge pravne dejavnostiOther legal activitiesM69.10
3M69.2Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanjeAccounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancyM69
4M69.20Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanjeAccounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancyM69.2
5M69.200Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanjeAccounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancyM69.20
2M70Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanjeActivities of head offices, management consultancy activitiesM
3M70.1Dejavnost uprav podjetijActivities of head officesM70
4M70.10Dejavnost uprav podjetijActivities of head officesM70.1
5M70.100Dejavnost uprav podjetijActivities of head officesM70.10
3M70.2Podjetniško in poslovno svetovanjeManagement consultancy activitiesM70
4M70.21Dejavnost stikov z javnostjoPublic relation and communication activitiesM70.2
5M70.210Dejavnost stikov z javnostjoPublic relation and communication activitiesM70.21
4M70.22Drugo podjetniško in poslovno svetovanjeBusiness and other management consultancy activitiesM70.2
5M70.220Drugo podjetniško in poslovno svetovanjeBusiness and other management consultancy activitiesM70.22
2M71Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranjeArchitectural and engineering activities, technical testing and analysisM
3M71.1Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanjeArchitectural and engineering activities and related technical consultancyM71
4M71.11Arhitekturna in urbanistična dejavnostArchitectural activitiesM71.1
5M71.111Arhitekturno projektiranjeArchitectural planningM71.11
5M71.112Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranjeLandscape architecture, urban and other planningM71.11
4M71.12Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanjeEngineering activities and related technical consultancyM71.1
5M71.121Geofizikalne meritve, kartiranjeGeo-engineering and related activitiesM71.12
5M71.129Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanjeOther engineering activities and related techical consultancyM71.12
3M71.2Tehnično preizkušanje in analiziranjeTechnical testing and analysisM71
4M71.20Tehnično preizkušanje in analiziranjeTechnical testing and analysisM71.2
5M71.200Tehnično preizkušanje in analiziranjeTechnical testing and analysisM71.20
2M72Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnostScientific research and developmentM
3M72.1Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologijeResearch and experimental development on natural sciences and engineeringM72
4M72.11Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologijeResearch and experimental development on biotechnologyM72.1
5M72.110Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologijeResearch and experimental development on biotechnologyM72.11
4M72.19Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologijeOther research and experimental development on natural sciences and engineeringM72.1
5M72.190Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologijeOther research and experimental development on natural sciences and engineeringM72.19
3M72.2Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistikeResearch and experimental development on social sciences and humanitiesM72
4M72.20Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistikeResearch and experimental development on social sciences and humanitiesM72.2
5M72.200Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistikeResearch and experimental development on social sciences and humanitiesM72.20
2M73Oglaševanje in raziskovanje trgaAdvertising and market researchM
3M73.1OglaševanjeAdvertisingM73
4M73.11Dejavnost oglaševalskih agencijAdvertising agenciesM73.1
5M73.110Dejavnost oglaševalskih agencijAdvertising agenciesM73.11
4M73.12Posredovanje oglaševalskega prostoraMedia representationM73.1
5M73.120Posredovanje oglaševalskega prostoraMedia representationM73.12
3M73.2Raziskovanje trga in javnega mnenjaMarket research and public opinion pollingM73
4M73.20Raziskovanje trga in javnega mnenjaMarket research and public opinion pollingM73.2
5M73.200Raziskovanje trga in javnega mnenjaMarket research and public opinion pollingM73.20
2M74Druge strokovne in tehnične dejavnostiOther professional, scientific and technical activitiesM
3M74.1Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvoSpecialised design activitiesM74
4M74.10Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvoSpecialised design activitiesM74.1
5M74.100Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvoSpecialised design activitiesM74.10
3M74.2Fotografska dejavnostPhotographic activitiesM74
4M74.20Fotografska dejavnostPhotographic activitiesM74.2
5M74.200Fotografska dejavnostPhotographic activitiesM74.20
3M74.3Prevajanje in tolmačenjeTranslation and interpretation activitiesM74
4M74.30Prevajanje in tolmačenjeTranslation and interpretation activitiesM74.3
5M74.300Prevajanje in tolmačenjeTranslation and interpretation activitiesM74.30
3M74.9Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnostiOther professional, scientific and technical activities n.e.c.M74
4M74.90Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnostiOther professional, scientific and technical activities n.e.c.M74.9
5M74.900Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnostiOther professional, scientific and technical activities n.e.c.M74.90
2M75VeterinarstvoVeterinary activitiesM
3M75.0VeterinarstvoVeterinary activitiesM75
4M75.00VeterinarstvoVeterinary activitiesM75.0
5M75.000VeterinarstvoVeterinary activitiesM75.00
1NDRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTIADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 
2N77Dajanje v najem in zakupRental and leasing activitiesN
3N77.1Dajanje motornih vozil v najem in zakupRenting and leasing of motor vehiclesN77
4N77.11Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakupRenting and leasing of cars and light motor vehiclesN77.1
5N77.110Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakupRenting and leasing of cars and light motor vehiclesN77.11
4N77.12Dajanje tovornjakov v najem in zakupRenting and leasing of trucksN77.1
5N77.120Dajanje tovornjakov v najem in zakupRenting and leasing of trucksN77.12
3N77.2Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo v najem in zakupRenting and leasing of personal and household goodsN77
4N77.21Dajanje športne opreme v najem in zakupRenting and leasing of recreational and sports goodsN77.2
5N77.210Dajanje športne opreme v najem in zakupRenting and leasing of recreational and sports goodsN77.21
4N77.22Dajanje videokaset in plošč v najemRenting of video tapes and disksN77.2
5N77.220Dajanje videokaset in plošč v najemRenting of video tapes and disksN77.22
4N77.29Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakupRenting and leasing of other personal and household goodsN77.2
5N77.290Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakupRenting and leasing of other personal and household goodsN77.29
3N77.3Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakupRenting and leasing of other machinery, equipment and tangible goodsN77
4N77.31Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakupRenting and leasing of agricultural machinery and equipmentN77.3
5N77.310Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakupRenting and leasing of agricultural machinery and equipmentN77.31
4N77.32Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakupRenting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipmentN77.3
5N77.320Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakupRenting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipmentN77.32
4N77.33Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakupRenting and leasing of office machinery and equipment (including computers)N77.3
5N77.330Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakupRenting and leasing of office machinery and equipment (including computers)N77.33
4N77.34Dajanje vodnih plovil v najem in zakupRenting and leasing of water transport equipmentN77.3
5N77.340Dajanje vodnih plovil v najem in zakupRenting and leasing of water transport equipmentN77.34
4N77.35Dajanje zračnih plovil v najem in zakupRenting and leasing of air transport equipmentN77.3
5N77.350Dajanje zračnih plovil v najem in zakupRenting and leasing of air transport equipmentN77.35
4N77.39Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakupRenting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.N77.3
5N77.390Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakupRenting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.N77.39
3N77.4Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih delLeasing of intellectual property and similar products, except copyrighted worksN77
4N77.40Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih delLeasing of intellectual property and similar products, except copyrighted worksN77.4
5N77.400Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih delLeasing of intellectual property and similar products, except copyrighted worksN77.40
2N78Zaposlovalne dejavnostiEmployment activitiesN
3N78.1Dejavnost pri iskanju zaposlitveActivities of employment placement agenciesN78
4N78.10Dejavnost pri iskanju zaposlitveActivities of employment placement agenciesN78.1
5N78.100Dejavnost pri iskanju zaposlitveActivities of employment placement agenciesN78.10
3N78.2Posredovanje začasne delovne sileTemporary employment agency activitiesN78
4N78.20Posredovanje začasne delovne sileTemporary employment agency activitiesN78.2
5N78.200Posredovanje začasne delovne sileTemporary employment agency activitiesN78.20
3N78.3Druga oskrba s človeškimi viriOther human resources provisionN78
4N78.30Druga oskrba s človeškimi viriOther human resources provisionN78.3
5N78.300Druga oskrba s človeškimi viriOther human resources provisionN78.30
2N79Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnostiTravel agency, tour operator and other reservation service and related activitiesN
3N79.1Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanjTravel agency and tour operator activitiesN79
4N79.11Dejavnost potovalnih agencijTravel agency activitiesN79.1
5N79.110Dejavnost potovalnih agencijTravel agency activitiesN79.11
4N79.12Dejavnost organizatorjev potovanjTour operator activitiesN79.1
5N79.120Dejavnost organizatorjev potovanjTour operator activitiesN79.12
3N79.9Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnostiOther reservation service and related activitiesN79
4N79.90Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnostiOther reservation service and related activitiesN79.9
5N79.900Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnostiOther reservation service and related activitiesN79.90
2N80Varovanje in poizvedovalne dejavnostiSecurity and investigation activitiesN
3N80.1VarovanjePrivate security activitiesN80
4N80.10VarovanjePrivate security activitiesN80.1
5N80.100VarovanjePrivate security activitiesN80.10
3N80.2Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemovSecurity systems service activitiesN80
4N80.20Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemovSecurity systems service activitiesN80.2
5N80.200Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemovSecurity systems service activitiesN80.20
3N80.3Poizvedovalne dejavnostiInvestigation activitiesN80
4N80.30Poizvedovalne dejavnostiInvestigation activitiesN80.3
5N80.300Poizvedovalne dejavnostiInvestigation activitiesN80.30
2N81Dejavnost oskrbe stavb in okoliceServices to buildings and landscape activitiesN
3N81.1Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnostCombined facilities support activitiesN81
4N81.10Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnostCombined facilities support activitiesN81.1
5N81.100Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnostCombined facilities support activitiesN81.10
3N81.2ČiščenjeCleaning activitiesN81
4N81.21Splošno čiščenje stavbGeneral cleaning of buildingsN81.2
5N81.210Splošno čiščenje stavbGeneral cleaning of buildingsN81.21
4N81.22Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opremeOther building and industrial cleaning activitiesN81.2
5N81.220Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opremeOther building and industrial cleaning activitiesN81.22
4N81.29Čiščenje cest in drugo čiščenjeOther cleaning activitiesN81.2
5N81.290Čiščenje cest in drugo čiščenjeOther cleaning activitiesN81.29
3N81.3Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okoliceLandscape service activitiesN81
4N81.30Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okoliceLandscape service activitiesN81.3
5N81.300Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okoliceLandscape service activitiesN81.30
2N82Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnostiOffice administrative, office support and other business support activitiesN
3N82.1Pisarniške dejavnostiOffice administrative and support activitiesN82
4N82.11Nudenje celovitih pisarniških storitevCombined office administrative service activitiesN82.1
5N82.110Nudenje celovitih pisarniških storitevCombined office administrative service activitiesN82.11
4N82.19Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnostiPhotocopying, document preparation and other specialised office support activitiesN82.1
5N82.190Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnostiPhotocopying, document preparation and other specialised office support activitiesN82.19
3N82.2Dejavnost klicnih centrovActivities of call centresN82
4N82.20Dejavnost klicnih centrovActivities of call centresN82.2
5N82.200Dejavnost klicnih centrovActivities of call centresN82.20
3N82.3Organiziranje razstav, sejmov, srečanjOrganisation of conventions and trade showsN82
4N82.30Organiziranje razstav, sejmov, srečanjOrganisation of conventions and trade showsN82.3
5N82.300Organiziranje razstav, sejmov, srečanjOrganisation of conventions and trade showsN82.30
3N82.9Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanjeBusiness support service activities n.e.c.N82
4N82.91Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnostiActivities of collection agencies and credit bureausN82.9
5N82.910Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnostiActivities of collection agencies and credit bureausN82.91
4N82.92PakiranjePackaging activitiesN82.9
5N82.920PakiranjePackaging activitiesN82.92
4N82.99Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanjeOther business support service activities n.e.c.N82.9
5N82.990Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanjeOther business support service activities n.e.c.N82.99
1ODEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTIPUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL SECURITY 
2O84Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnostiPublic administration and defence, compulsory social securityO
3O84.1Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnostiAdministration of the State and the economic and social policy of the communityO84
4O84.11Splošna dejavnost javne upraveGeneral public administration activitiesO84.1
5O84.110Splošna dejavnost javne upraveGeneral public administration activitiesO84.11
4O84.12Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnostiRegulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social securityO84.1
5O84.120Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnostiRegulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social securityO84.12
4O84.13Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanjeRegulation of and contribution to more efficient operation of businessesO84.1
5O84.130Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanjeRegulation of and contribution to more efficient operation of businessesO84.13
3O84.2Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnostProvision of services to the community as a wholeO84
4O84.21Urejanje zunanjih zadevForeign affairsO84.2
5O84.210Urejanje zunanjih zadevForeign affairsO84.21
4O84.22ObrambaDefence activitiesO84.2
5O84.220ObrambaDefence activitiesO84.22
4O84.23SodstvoJustice and judicial activitiesO84.2
5O84.230SodstvoJustice and judicial activitiesO84.23
4O84.24Dejavnosti za javni red in varnostPublic order and safety activitiesO84.2
5O84.240Dejavnosti za javni red in varnostPublic order and safety activitiesO84.24
4O84.25Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečahFire service activitiesO84.2
5O84.250Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečahFire service activitiesO84.25
3O84.3Dejavnost obvezne socialne varnostiCompulsory social security activitiesO84
4O84.30Dejavnost obvezne socialne varnostiCompulsory social security activitiesO84.3
5O84.300Dejavnost obvezne socialne varnostiCompulsory social security activitiesO84.30
1PIZOBRAŽEVANJEEDUCATION 
2P85IzobraževanjeEducationP
3P85.1Predšolska vzgojaPre-primary educationP85
4P85.10Predšolska vzgojaPre-primary educationP85.1
5P85.100Predšolska vzgojaPre-primary educationP85.10
3P85.2Osnovnošolsko izobraževanjePrimary educationP85
4P85.20Osnovnošolsko izobraževanjePrimary educationP85.2
5P85.200Osnovnošolsko izobraževanjePrimary educationP85.20
3P85.3Srednješolsko izobraževanjeSecondary educationP85
4P85.31Srednješolsko splošno izobraževanjeGeneral secondary educationP85.3
5P85.310Srednješolsko splošno izobraževanjeGeneral secondary educationP85.31
4P85.32Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanjeTechnical and vocational secondary educationP85.3
5P85.320Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanjeTechnical and vocational secondary educationP85.32
3P85.4Posrednješolsko izobraževanjeHigher educationP85
4P85.41Posrednješolsko neterciarno izobraževanjePost-secondary non-tertiary educationP85.4
5P85.410Posrednješolsko neterciarno izobraževanjePost-secondary non-tertiary educationP85.41
4P85.42Višješolsko in visokošolsko izobraževanjeTertiary educationP85.4
5P85.421Višješolsko izobraževanjeFirst and second stages of tertiary educationP85.42
5P85.422Visokošolsko izobraževanjeThird stage of tertiary educationP85.42
3P85.5Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanjeOther educationP85
4P85.51Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacijeSports and recreation educationP85.5
5P85.510Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacijeSports and recreation educationP85.51
4P85.52Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnostiCultural educationP85.5
5P85.520Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnostiCultural educationP85.52
4P85.53Dejavnost vozniških šolDriving school activitiesP85.5
5P85.530Dejavnost vozniških šolDriving school activitiesP85.53
4P85.59Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanjeOther education n.e.c.P85.5
5P85.590Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanjeOther education n.e.c.P85.59
3P85.6Pomožne dejavnosti za izobraževanjeEducational support activitiesP85
4P85.60Pomožne dejavnosti za izobraževanjeEducational support activitiesP85.6
5P85.600Pomožne dejavnosti za izobraževanjeEducational support activitiesP85.60
1QZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVOHUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES 
2Q86ZdravstvoHuman health activitiesQ
3Q86.1Bolnišnična zdravstvena dejavnostHospital activitiesQ86
4Q86.10Bolnišnična zdravstvena dejavnostHospital activitiesQ86.1
5Q86.100Bolnišnična zdravstvena dejavnostHospital activitiesQ86.10
3Q86.2Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnostMedical and dental practice activitiesQ86
4Q86.21Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnostGeneral medical practice activitiesQ86.2
5Q86.210Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnostGeneral medical practice activitiesQ86.21
4Q86.22Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnostSpecialist medical practice activitiesQ86.2
5Q86.220Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnostSpecialist medical practice activitiesQ86.22
4Q86.23Zobozdravstvena dejavnostDental practice activitiesQ86.2
5Q86.230Zobozdravstvena dejavnostDental practice activitiesQ86.23
3Q86.9Druge dejavnosti za zdravjeOther human health activitiesQ86
4Q86.90Druge dejavnosti za zdravjeOther human health activitiesQ86.9
5Q86.901Alternativne oblike zdravljenjaAlternative forms of medical treatmentQ86.90
5Q86.909Druge zdravstvene dejavnostiOther human health activities n.e.c.Q86.90
2Q87Socialno varstvo z nastanitvijoResidential care activitiesQ
3Q87.1Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško negoResidential nursing care activitiesQ87
4Q87.10Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško negoResidential nursing care activitiesQ87.1
5Q87.100Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško negoResidential nursing care activitiesQ87.10
3Q87.2Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih osebResidential care activities for mental retardation, mental health and substance abuseQ87
4Q87.20Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih osebResidential care activities for mental retardation, mental health and substance abuseQ87.2
5Q87.200Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih osebResidential care activities for mental retardation, mental health and substance abuseQ87.20
3Q87.3Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih osebResidential care activities for the elderly and disabledQ87
4Q87.30Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih osebResidential care activities for the elderly and disabledQ87.3
5Q87.300Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih osebResidential care activities for the elderly and disabledQ87.30
3Q87.9Drugo socialno varstvo z nastanitvijoOther residential care activitiesQ87
4Q87.90Drugo socialno varstvo z nastanitvijoOther residential care activitiesQ87.9
5Q87.900Drugo socialno varstvo z nastanitvijoOther residential care activitiesQ87.90
2Q88Socialno varstvo brez nastanitveSocial work activities without accommodationQ
3Q88.1Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebeSocial work activities without accommodation for the elderly and disabledQ88
4Q88.10Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebeSocial work activities without accommodation for the elderly and disabledQ88.1
5Q88.101Dejavnost invalidskih podjetijActivity of enterprises employing disabled personsQ88.10
5Q88.109Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebeOther social work activities without accommodation for the elderly and disabledQ88.10
3Q88.9Drugo socialno varstvo brez nastanitveOther social work activities without accommodationQ88
4Q88.91Dnevno varstvo otrokChild day-care activitiesQ88.9
5Q88.910Dnevno varstvo otrokChild day-care activitiesQ88.91
4Q88.99Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitveOther social work activities without accommodation n.e.c.Q88.9
5Q88.991Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacijActivity of humanitarian and charitable organisationsQ88.99
5Q88.999Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitveOther social work activities without accommodation n.e.c.Q88.99
1RKULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTIARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 
2R90Kulturne in razvedrilne dejavnostiCreative, arts and entertainment activitiesR
3R90.0Kulturne in razvedrilne dejavnostiCreative, arts and entertainment activitiesR90
4R90.01Umetniško uprizarjanjePerforming artsR90.0
5R90.010Umetniško uprizarjanjePerforming artsR90.01
4R90.02Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanjeSupport activities to performing artsR90.0
5R90.020Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanjeSupport activities to performing artsR90.02
4R90.03Umetniško ustvarjanjeArtistic creationR90.0
5R90.030Umetniško ustvarjanjeArtistic creationR90.03
4R90.04Obratovanje objektov za kulturne prireditveOperation of arts facilitiesR90.0
5R90.040Obratovanje objektov za kulturne prireditveOperation of arts facilitiesR90.04
2R91Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnostiLibraries, archives, museums and other cultural activitiesR
3R91.0Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnostiLibraries, archives, museums and other cultural activitiesR91
4R91.01Dejavnost knjižnic in arhivovLibrary and archives activitiesR91.0
5R91.011Dejavnost knjižnicLibrary activitiesR91.01
5R91.012Dejavnost arhivovArchives activitiesR91.01
4R91.02Dejavnost muzejevMuseums activitiesR91.0
5R91.020Dejavnost muzejevMuseums activitiesR91.02
4R91.03Varstvo kulturne dediščineOperation of historical sites and buildings and similar visitor attractionsR91.0
5R91.030Varstvo kulturne dediščineOperation of historical sites and buildings and similar visitor attractionsR91.03
4R91.04Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednotBotanical and zoological gardens and nature reserves activitiesR91.0
5R91.040Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednotBotanical and zoological gardens and nature reserves activitiesR91.04
2R92Prirejanje iger na srečoGambling and betting activitiesR
3R92.0Prirejanje iger na srečoGambling and betting activitiesR92
4R92.00Prirejanje iger na srečoGambling and betting activitiesR92.0
5R92.001Dejavnost igralnicActivities of casinosR92.00
5R92.002Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicahOther gambling and betting activitiesR92.00
2R93Športne in druge dejavnosti za prosti časSports activities and amusement and recreation activitiesR
3R93.1Športne dejavnostiSports activitiesR93
4R93.11Obratovanje športnih objektovOperation of sports facilitiesR93.1
5R93.110Obratovanje športnih objektovOperation of sports facilitiesR93.11
4R93.12Dejavnost športnih klubovActivities of sport clubsR93.1
5R93.120Dejavnost športnih klubovActivities of sport clubsR93.12
4R93.13Obratovanje fitnes objektovFitness facilitiesR93.1
5R93.130Obratovanje fitnes objektovFitness facilitiesR93.13
4R93.19Druge športne dejavnostiOther sports activitiesR93.1
5R93.190Druge športne dejavnostiOther sports activitiesR93.19
3R93.2Druge dejavnosti za prosti časOther amusement and recreation activitiesR93
4R93.21Dejavnost zabaviščnih parkovActivities of amusement parks and theme parksR93.2
5R93.210Dejavnost zabaviščnih parkovActivities of amusement parks and theme parksR93.21
4R93.29Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti časOther amusement and recreation activities n.e.c.R93.2
5R93.291Dejavnost marinOperation of marinasR93.29
5R93.292Dejavnost smučarskih centrovOperation of ski hillsR93.29
5R93.299Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti časOther amusement and recreation activities n.e.c.R93.29
1SDRUGE DEJAVNOSTIOTHER SERVICE ACTIVITIES 
2S94Dejavnost članskih organizacijActivities of membership organisationsS
3S94.1Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenjActivities of business, employers and professional membership organisationsS94
4S94.11Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenjActivities of business and employers membership organisationsS94.1
5S94.110Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenjActivities of business and employers membership organisationsS94.11
4S94.12Dejavnost strokovnih združenjActivities of professional membership organisationsS94.1
5S94.120Dejavnost strokovnih združenjActivities of professional membership organisationsS94.12
3S94.2Dejavnost sindikatovActivities of trade unionsS94
4S94.20Dejavnost sindikatovActivities of trade unionsS94.2
5S94.200Dejavnost sindikatovActivities of trade unionsS94.20
3S94.9Dejavnost drugih članskih organizacijActivities of other membership organisationsS94
4S94.91Dejavnost verskih organizacijActivities of religious organisationsS94.9
5S94.910Dejavnost verskih organizacijActivities of religious organisationsS94.91
4S94.92Dejavnost političnih organizacijActivities of political organisationsS94.9
5S94.920Dejavnost političnih organizacijActivities of political organisationsS94.92
4S94.99Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacijActivities of other membership organisations n.e.c.S94.9
5S94.991Dejavnost invalidskih organizacijActivity of membership organisations for disabled personsS94.99
5S94.999Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacijActivities of other membership organisations n.e.c.S94.99
2S95Popravila računalnikov in izdelkov za široko raboRepair of computers and personal and household goodsS
3S95.1Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih napravRepair of computers and communication equipmentS95
4S95.11Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enotRepair of computers and peripheral equipmentS95.1
5S95.110Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enotRepair of computers and peripheral equipmentS95.11
4S95.12Popravila komunikacijskih napravRepair of communication equipmentS95.1
5S95.120Popravila komunikacijskih napravRepair of communication equipmentS95.12
3S95.2Popravila izdelkov za široko raboRepair of personal and household goodsS95
4S95.21Popravila elektronskih naprav za široko raboRepair of consumer electronicsS95.2
5S95.210Popravila elektronskih naprav za široko raboRepair of consumer electronicsS95.21
4S95.22Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opremeRepair of household appliances and home and garden equipmentS95.2
5S95.220Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opremeRepair of household appliances and home and garden equipmentS95.22
4S95.23Popravila obutve in usnjene galanterijeRepair of footwear and leather goodsS95.2
5S95.230Popravila obutve in usnjene galanterijeRepair of footwear and leather goodsS95.23
4S95.24Popravila pohištvaRepair of furniture and home furnishingsS95.2
5S95.240Popravila pohištvaRepair of furniture and home furnishingsS95.24
4S95.25Popravila ur in nakitaRepair of watches, clocks and jewelleryS95.2
5S95.250Popravila ur in nakitaRepair of watches, clocks and jewelleryS95.25
4S95.29Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkovRepair of other personal and household goodsS95.2
5S95.290Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkovRepair of other personal and household goodsS95.29
2S96Druge storitvene dejavnostiOther personal service activitiesS
3S96.0Druge storitvene dejavnostiOther personal service activitiesS96
4S96.01Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnicWashing and (dry-)cleaning of textile and fur productsS96.0
5S96.010Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnicWashing and (dry-)cleaning of textile and fur productsS96.01
4S96.02Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnostHairdressing and other beauty treatmentS96.0
5S96.021Frizerska dejavnostHairdressingS96.02
5S96.022Kozmetična in pedikerska dejavnostOther beauty treatmentS96.02
4S96.03Pogrebna dejavnostFuneral and related activitiesS96.0
5S96.030Pogrebna dejavnostFuneral and related activitiesS96.03
4S96.04Dejavnosti za nego telesaPhysical well-being activitiesS96.0
5S96.040Dejavnosti za nego telesaPhysical well-being activitiesS96.04
4S96.09Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščeneOther personal service activities n.e.c.S96.0
5S96.090Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščeneOther personal service activities n.e.c.S96.09
1TDEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM, PROIZVODNJA ZA LASTNO RABOACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS, UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE 
2T97Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjemActivities of households as employers of domestic personnelT
3T97.0Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjemActivities of households as employers of domestic personnelT97
4T97.00Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjemActivities of households as employers of domestic personnelT97.0
5T97.000Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjemActivities of households as employers of domestic personnelT97.00
2T98Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno raboUndifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own useT
3T98.1Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno raboUndifferentiated goods-producing activities of private households for own useT98
4T98.10Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno raboUndifferentiated goods-producing activities of private households for own useT98.1
5T98.100Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno raboUndifferentiated goods-producing activities of private households for own useT98.10
3T98.2Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno raboUndifferentiated service-producing activities of private households for own useT98
4T98.20Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno raboUndifferentiated service-producing activities of private households for own useT98.2
5T98.200Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno raboUndifferentiated service-producing activities of private households for own useT98.20
1UDEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELESACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES 
2U99Dejavnost eksteritorialnih organizacij in telesActivities of extraterritorial organisations and bodiesU
3U99.0Dejavnost eksteritorialnih organizacij in telesActivities of extraterritorial organisations and bodiesU99
4U99.00Dejavnost eksteritorialnih organizacij in telesActivities of extraterritorial organisations and bodiesU99.0
5U99.000Dejavnost eksteritorialnih organizacij in telesActivities of extraterritorial organisations and bodiesU99.00

Iskanje po izbrani klasifikaciji:
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.