Klasje - začetna stran
   

Izbor klasifikacij po generičnem izrazu
   
Izbor klasifikacij po modulih
   
Iskanje po klasifikacijah
   
Pretvorniki
   
Pomoč pri iskanju klasifikacij
   
   

PREGLED KLASIFIKACIJE V TABELARIČNI OBLIKI

KLASIUS-SRV_d1i - Diseminacijska izvedenka KLASIUS-SRV, Segment 1, izobraževalni izidi, 2011
Snemanje klasifikacije:   CSV    XML    HTML


Šifra ravniŠifra kategorijeDeskriptorDeskriptor (angleški)Šifra starša
1AOsnovnošolska ali manjBasic or less 
2AABrez izobrazbe, nepopolna osnovnošolskaNo education, incomplete basicA
3AA.00Brez izobrazbeNo educationAA
4AA.000Brez izobrazbeNo educationAA.00
5AA.00000Brez izobrazbeNo educationAA.000
3AA.11Nepopolna osnovnošolskaIncomplete basicAA
4AA.110Nepopolna osnovnošolskaIncomplete basicAA.11
5AA.11001Nepopolna nižja stopnja osnovnošolskeIncomplete 1st stage of basicAA.110
5AA.11002Popolna nižja stopnja osnovnošolskeComplete 1st stage of basicAA.110
5AA.11003Nepopolna višja stopnja osnovnošolskeIncomplete 2nd stage of basicAA.110
5AA.11099Nepopolna osnovnošolska, d.n.Incomplete basic, n.e.c.AA.110
2ABOsnovnošolskaBasicA
3AB.12OsnovnošolskaBasicAB
4AB.120OsnovnošolskaBasicAB.12
5AB.12001OsnovnošolskaBasicAB.120
5AB.12099Osnovnošolska, d.n.Basic, n.e.c.AB.120
1BSrednješolskaUpper secondary 
2BANižja poklicna, srednja poklicnaShort-term vocational, vocational upper secondaryB
3BA.13Nižja poklicnaShort-term vocational upper secondaryBA
4BA.130Nižja poklicnaShort-term vocational upper secondaryBA.13
5BA.13001Nižja poklicnaShort-term vocational upper secondaryBA.130
5BA.13099Nižja poklicna, d.n.Short-term vocational upper secondary, n.e.c.BA.130
3BA.14Srednja poklicnaVocational upper secondaryBA
4BA.140Srednja poklicnaVocational upper secondaryBA.14
5BA.14001Srednja poklicnaVocational upper secondaryBA.140
5BA.14099Srednja poklicna, d.n.Vocational upper secondary, n.e.c.BA.140
2BBSrednja strokovna, srednja splošnaTechnical, general upper secondaryB
3BB.15Srednja strokovna, srednja splošnaTechnical, general upper secondaryBB
4BB.150Srednja strokovna, srednja splošnaTechnical, general upper secondaryBB.15
5BB.15001Srednja strokovnaTechnical upper secondaryBB.150
5BB.15002Srednja splošnaGeneral upper secondaryBB.150
5BB.15099Srednja strokovna, srednja splošna, d.n.Technical, general upper secondary, n.e.c.BB.150
1CVišješolska, visokošolskaTertiary 
2CAVišješolska, visokošolskaTertiaryC
3CA.16Visokošolska 1. stopnje ipd.1st cycle of higher etc.CA
4CA.161Višješolska (prejšnja), višja strokovnaShort-term higher (former), higher vocationalCA.16
5CA.16101Višja strokovnaHigher vocationalCA.161
5CA.16102Višješolska (prejšnja)Short-term higher (former)CA.161
5CA.16199Višješolska (prejšnja), višja strokovna, d.n.Short-term higher (former), higher vocational, n.e.c.CA.161
4CA.162Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.1st cycle of higher, professional higher (former) etc.CA.16
5CA.16201Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)Specialization after short-term higher (former)CA.162
5CA.16202Visokošolska strokovna (prejšnja)Professional higher (former)CA.162
5CA.16203Visokošolska strokovna (1. bolonjska stopnja)Professional higher (1st Bologna cycle)CA.162
5CA.16204Visokošolska univerzitetna (1. bolonjska stopnja)Academic higher (1st Bologna cycle)CA.162
5CA.16299Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., d.n.1st cycle of higher, professional higher (former) etc., n.e.c.CA.162
3CA.17Visokošolska 2. stopnje ipd.2nd cycle of higher etc.CA
4CA.170Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.2nd cycle of higher, professional higher (former) etc.CA.17
5CA.17001Specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)Specialization after professional higher (former)CA.170
5CA.17002Visokošolska univerzitetna (prejšnja)Academic higher (former)CA.170
5CA.17003Magistrska (2. bolonjska stopnja)Master (2nd Bologna cycle)CA.170
5CA.17099Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., d.n.2nd cycle of higher, professional higher (former) etc., n.e.c.CA.170
3CA.18Visokošolska 3. stopnje ipd.3rd cycle of higher etc.CA
4CA.181Magisterij znanosti (prejšnji) ipd."Magisterij" of science (former) etc.CA.18
5CA.18101Specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)Specialization after academic (former)CA.181
5CA.18102Magisterij znanosti (prejšnji)"Magisterij" of science (former)CA.181
5CA.18199Magisterij znanosti (prejšnji) ipd., d.n."Magisterij" of science (former) etc., n.e.c.CA.181
4CA.182Doktorat znanostiDoctorate of scienceCA.18
5CA.18201Doktorat znanosti (prejšnji)Doctorate of science (former)CA.182
5CA.18202Doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja)Doctorate of science (3rd Bologna cycle)CA.182
5CA.18299Doktorat znanosti, d.n.Doctorate of science, n.e.c.CA.182

Iskanje po izbrani klasifikaciji:
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.