Klasje - začetna stran
   

Izbor klasifikacij po generičnem izrazu
   
Izbor klasifikacij po modulih
   
Iskanje po klasifikacijah
   
Pretvorniki
   
Pomoč pri iskanju klasifikacij
   
   

PREGLED KLASIFIKACIJE V TABELARIČNI OBLIKI

SKP-08 - Standardna klasifikacija poklicev 2008, V1
Snemanje klasifikacije:   CSV    XML    HTML


Šifra ravniŠifra kategorijeDeskriptorDeskriptor (angleški)Šifra starša
10VOJAŠKI POKLICIArmed forces occupations 
201Častniki/častniceCommissioned armed forces officers0
3011Častniki/častniceCommissioned armed forces officers01
40110Častniki/častniceCommissioned armed forces officers011
202Podčastniki/podčastniceNon-commissioned armed forces officers0
3021Podčastniki/podčastniceNon-commissioned armed forces officers02
40210Podčastniki/podčastniceNon-commissioned armed forces officers021
203Vojaki/vojakinjeArmed forces occupations, other ranks0
3031Vojaki/vojakinjeArmed forces occupations, other ranks03
40310Vojaki/vojakinjeArmed forces occupations, other ranks031
11ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE, MENEDŽERJI/MENEDŽERKEManagers 
211Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice in člani/članice uprave družbeChief executives, senior officials and legislators1
3111Zakonodajalci/zakonodajalke in visoki uradniki/visoke uradniceLegislators and senior officials11
41111Zakonodajalci/zakonodajalkeLegislators111
41112Visoki državni uradniki/visoke državne uradniceSenior government officials111
41114Visoki uradniki/visoke uradnice interesnih organizacijSenior officials of special-interest organizations111
3112Generalni direktorji/generalne direktorice in člani/članice uprave družbeManaging directors and chief executives11
41120Generalni direktorji/generalne direktorice in člani/članice uprave družbeManaging directors and chief executives112
212Menedžerji/menedžerke za splošne poslovne funkcije in komercialoAdministrative and commercial managers1
3121Menedžerji/menedžerke za splošne poslovne funkcijeBusiness services and administration managers12
41211Finančni menedžerji/finančne menedžerkeFinance managers121
41212Menedžerji/menedžerke za kadrovske in splošne zadeveHuman resource managers121
41213Menedžerji/menedžerke za oblikovanje politik in strateško načrtovanjePolicy and planning managers121
41219Menedžerji/menedžerke za splošne poslovne funkcije, d. n.Business services and administration managers not elsewhere classified121
3122Menedžerji/menedžerke za trženje, prodajo in razvojSales, marketing and development managers12
41221Menedžerji/menedžerke za trženje in prodajoSales and marketing managers122
41222Menedžerji/menedžerke za oglaševanje in odnose z javnostmiAdvertising and public relations managers122
41223Menedžerji/menedžerke za raziskave in razvojResearch and development managers122
213Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo in specializirane strokovne in tehnične storitveProduction and specialised services managers1
3131Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvuProduction managers in agriculture, forestry and fisheries13
41311Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v kmetijstvu in gozdarstvuAgricultural and forestry production managers131
41312Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v ribištvu in ribogojstvuAquaculture and fisheries production managers131
3132Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in distribucijiManufacturing, mining, construction, and distribution managers13
41321Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v predelovalnih dejavnostih in za oskrbo z energentiManufacturing managers132
41322Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v rudarski dejavnostiMining managers132
41323Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v gradbeništvuConstruction managers132
41324Menedžerji/menedžerke za nabavo, storitve na področju logistike, skladiščenja, transporta in pošteSupply, distribution and related managers132
3133Menedžerji/menedžerke za informacijsko-komunikacijsko tehnologijoInformation and communications technology service managers13
41330Menedžerji/menedžerke za informacijsko-komunikacijsko tehnologijoInformation and communications technology service managers133
3134Menedžerji/menedžerke za specializirane strokovne in tehnične storitveProfessional services managers13
41341Vodstveni poklici za varstvo otrokChild care services managers134
41342Menedžerji/menedžerke v zdravstvuHealth services managers134
41343Menedžerji/menedžerke za varstvo starejših občanovAged care services managers134
41344Menedžerji/menedžerke za skupnostne in socialnovarstvene storitve (razen varstva starejših občanov)Social welfare managers134
41345Vodstveni poklici v vzgoji in izobraževanjuEducation managers134
41346Menedžerji/menedžerke finančnih in zavarovalniških podružnicFinancial and insurance services branch managers134
41347Menedžerji/menedžerke v kulturi in umetnostiCultural and arts managers134
41349Menedžerji/menedžerke za specializirane strokovne in tehnične storitve, d. n.Professional services managers not elsewhere classified134
214Menedžerji/menedžerke v gostinstvu, trgovini in drugih storitvahHospitality, retail and other services managers1
3141Menedžerji/menedžerke v gostinstvuHotel and restaurant managers14
41411Menedžerji/menedžerke v hotelirstvuHotel managers141
41412Menedžerji/menedžerke v restavracijah in podobnih gostinskih obratihRestaurant managers141
3142Menedžerji/menedžerke v trgovini na drobno in v trgovini na debeloRetail and wholesale trade managers14
41420Menedžerji/menedžerke v trgovini na drobno in trgovini na debeloRetail and wholesale trade managers142
3143Menedžerji/menedžerke v drugih storitvahOther services managers14
41431Menedžerji/menedžerke športnih, rekreativnih in razvedrilnih centrovSports, recreation and cultural centre managers143
41432Menedžerji/menedžerke turističnih in potovalnih agencijTravel agency managers143
41439Menedžerji/menedžerke v drugih storitvah, d.n.Services managers not elsewhere classified143
12STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJEProfessionals 
221Strokovnjaki/strokovnjakinje matematično-naravoslovnih in tehnično–tehnoloških vedScience and engineering professionals2
3211Strokovnjaki/strokovnjakinje fizikalnih in zemeljskih vedPhysical and earth science professionals21
42111Fiziki/fizičarke in astronomi/astronomkePhysicists and astronomers211
42112Meteorologi/meteorologinjeMeteorologists211
42113Kemiki/kemičarkeChemists211
42114Geologi/geologinje in geofiziki/geofizičarkeGeologists and geophysicists211
3212Matematiki/matematičarke, aktuarji/aktuarke in statistiki/statističarkeMathematicians, actuaries and statisticians21
42120Matematiki/matematičarke, aktuarji/aktuarke in statistiki/statističarkeMathematicians, actuaries and statisticians212
3213Biologi/biologinje, agronomi/agronomke, ekologi/ekologinje ipd.Life science professionals21
42131Biologi/biologinje, botaniki/botaničarke, zoologi/zoologinje ipd.Biologists, botanists, zoologists and related professionals213
42132Strokovnjaki/strokovnjakinje v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvuFarming, forestry and fisheries advisers213
42133Strokovnjaki/strokovnjakinje za varstvo okoljaEnvironmental protection professionals213
3214Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških strok (razen elektrotehnike)Engineering professionals (excluding electrotechnology)21
42141Inženirji in tehnologi/inženirke in tehnologinje v industriji in proizvodnjiIndustrial and production engineers214
42142Inženirji/inženirke gradbeništvaCivil engineers214
42143Inženirji/inženirke za tehnično-tehnološke in organizacijske rešitve varovanja okoljaEnvironmental engineers214
42144Inženirji/inženirke strojništva ipd.Mechanical engineers214
42145Inženirji/inženirke kemije, živilstva ipd.Chemical engineers214
42146Inženirji/inženirke rudarstva, metalurgije ipd.Mining engineers, metallurgists and related professionals214
42147Strokovnjaki/strokovnjakinje za logistiko in tehnologijo prometaLogistics and transport technology professionals214
42149Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških strok (razen elektrotehnike), d. n.Engineering professionals not elsewhere classified214
3215Inženirji/inženirke na področjih elektrotehnologijeElectrotechnology engineers21
42151Inženirji/inženirke elektrotehnikeElectrical engineers215
42152Inženirji/inženirke elektronikeElectronics engineers215
42153Inženirji/inženirke telekomunikacijTelecommunications engineers215
3216Arhitekti/arhitektke, prostorski načrtovalci/prostorske načrtovalke, geodeti/geodetinje in oblikovalci/oblikovalkeArchitects, planners, surveyors and designers21
42161Arhitekti/arhitektkeBuilding architects216
42162Krajinski arhitekti/krajinske arhitektkeLandscape architects216
42163Industrijski in modni oblikovalci/industrijske in modne oblikovalke ipd.Product and garment designers216
42164Prostorski in prometni načrtovalci/prostorske in prometne načrtovalkeTown and traffic planners216
42165Kartografi in geodeti/kartografinje in geodetinjeCartographers and surveyors216
42166Grafični in multimedijski oblikovalci/grafične in multimedijske oblikovalkeGraphic and multimedia designers216
222Zdravstveni strokovnjaki/zdravstvene strokovnjakinjeHealth professionals2
3221Zdravniki/zdravniceMedical doctors22
42211Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke splošne medicineGeneralist medical practitioners221
42212Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke (razen splošne medicine)Specialist medical practitioners221
3222Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno in babiško negoNursing and midwifery professionals22
42221Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno negoNursing professionals222
42222Strokovnjaki/strokovnjakinje za babiško negoMidwifery professionals222
3223Strokovnjaki/strokovnjakinje za tradicionalno in dopolnilno medicinoTraditional and complementary medicine professionals22
42230Strokovnjaki/strokovnjakinje za tradicionalno in dopolnilno medicinoTraditional and complementary medicine professionals223
3225Veterinarji/veterinarkeVeterinarians22
42250Veterinarji/veterinarkeVeterinarians225
3226Drugi zdravstveni strokovnjaki/druge zdravstvene strokovnjakinjeOther health professionals22
42261Zobozdravniki/zobozdravniceDentists226
42262Farmacevti/farmacevtkePharmacists226
42263Strokovnjaki/strokovnjakinje za okoljsko zdravstvo in higienoEnvironmental and occupational health and hygiene professionals226
42264Fizioterapevti/fizioterapevtkePhysiotherapists226
42265Svetovalci/svetovalke za zdravo prehrano, dietetiko ipd.Dieticians and nutritionists226
42266Avdiologi in govorni terapevti/avdiologinje in govorne terapevtkeAudiologists and speech therapists226
42267Optometristi/optometristkeOptometrists and ophthalmic opticians226
42269Zdravstveni strokovnjaki/zdravstvene strokovnjakinje, d. n.Health professionals not elsewhere classified226
223Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanjeTeaching professionals2
3231Visokošolski in višješolski učitelji/visokošolske in višješolske učiteljiceUniversity and higher education teachers23
42311Visokošolski učitelji in sodelavci/visokošolske učiteljice in sodelavke na visokošolskih zavodihUniversity and professional higher education teachers and assistants231
42312Učitelji in sodelavci/učiteljice in sodelavke višjih strokovnih šolHigher vocational education teachers and assistants231
3232Učitelji in sodelavci/učiteljice in sodelavke za poučevanje poklicno-specifičnih predmetov in praktičnega poukaVocational education teachers23
42321Učitelji in sodelavci/učiteljice in sodelavke za poučevanje poklicno-specifičnih predmetov in vsebinTeachers and assistants of vocational subjects232
42322Učitelji/učiteljice praktičnega poukaTeachers of practical subjects and skills232
3233Učitelji/učiteljice splošnoizobraževalnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah in vzgojitelji/vzgojiteljice v dijaških domovihSecondary education teachers23
42331Učitelji/učiteljice splošnoizobraževalnih predmetov v srednjih šolah in vzgojitelji/vzgojiteljice v dijaških domovihUpper secondary education general subject teachers and teachers in student residence233
42332Predmetni učitelji/predmetne učiteljice v osnovni šoliLower secondary education subject teacher233
3234Učitelji/učiteljice razrednega pouka in vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrokPrimary school and early childhood teachers23
42341Učitelji/učiteljice razrednega poukaPrimary school teachers234
42342Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev/vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic predšolskih otrokEarly childhood educators234
3235Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanjeOther teaching professionals23
42351Pedagoški svetovalci in šolski inšpektorji/pedagoške svetovalke in šolske inšpektoriceEducation methods specialists235
42352Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebamiSpecial needs teachers235
42353Učitelji/učiteljice tujih jezikov v neformalnem izobraževanjuOther language teachers235
42354Učitelji/učiteljice glasbe v glasbenih šolah, zasebni vaditelji/zasebne vaditeljice glasbeOther music teachers235
42355Učitelji/učiteljice plesa, slikanja in drugih umetnosti v neformalnem izobraževanjuOther arts teachers235
42356Predavatelji/predavateljice tečajev informacijskih tehnologij v neformalnem izobraževanjuInformation technology trainers235
42357Strokovnjaki/strokovnjakinje za svetovanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega delaCounseling and organization of educational work professionals235
42359Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje, d. n.Teaching professionals not elsewhere classified235
224Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanjeBusiness and administration professionals2
3241Strokovnjaki/strokovnjakinje za finančno poslovanjeFinance professionals24
42411Strokovnjaki/strokovnjakinje za računovodstvo, revizijo ipd.Accountants241
42412Finančni in naložbeni svetovalci/finančne in naložbene svetovalkeFinancial and investment advisers241
42413Finančni analitiki/finančne analitičarkeFinancial analysts241
3242Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje procesov dela in ljudiAdministration professionals24
42421Analitiki/analitičarke poslovnih procesov in organizacije delaManagement and organization analysts242
42422Strokovnjaki/strokovnjakinje za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepovPolicy administration professionals242
42423Strokovnjaki/strokovnjakinje za razvoj kadrov in karierno svetovanjePersonnel and careers professionals242
42424Strokovnjaki/strokovnjakinje za usposabljanje in izobraževanje kadrov v organizacijahTraining and staff development professionals242
3243Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo, trženje in odnose z javnostmiSales, marketing and public relations professionals24
42431Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo, oglaševanje in trženjeAdvertising and marketing professionals243
42432Strokovnjaki/strokovnjakinje za odnose z javnostmiPublic relations professionals243
42433Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo tehničnih in medicinskih izdelkov (razen IKT)Technical and medical sales professionals (excluding ICT)243
42434Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo izdelkov in storitev informacijsko-komunikacijske tehnologijeInformation and communications technology sales professionals243
42435Strokovnjaki/strokovnjakinje za razvoj in prodajo turističnih produktovTourist products development and sales professionals243
225Strokovnjaki/strokovnjakinje za informacijsko-komunikacijsko tehnologijoInformation and communications technology professionals2
3251Razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke programske opreme in aplikacijSoftware and applications developers and analysts25
42511Sistemski analitiki/sistemske analitičarkeSystems analysts251
42512Razvijalci/razvijalke programske opremeSoftware developers251
42513Razvijalci/razvijalke spletnih in multimedijskih rešitevWeb and multimedia developers251
42514Programerji/programerke računalniških aplikacijApplications programmers251
42519Razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke programske opreme in aplikacij, d. n.Software and applications developers and analysts not elsewhere classified251
3252Strokovnjaki/strokovnjakinje za podatkovne zbirke in računalniška omrežjaDatabase and network professionals25
42521Snovalci in administratorji/snovalke in administratorke podatkovnih bazDatabase designers and administrators252
42522Sistemski administratorji/sistemske administratorkeSystems administrators252
42523Strokovnjaki/strokovnjakinje za računalniška omrežjaComputer network professionals252
42529Strokovnjaki/strokovnjakinje za podatkovne baze in računalniška omrežja, d. n.Database and network professionals not elsewhere classified252
226Strokovnjaki/strokovnjakinje za pravo, družboslovje, kulturo ipd.Legal, social and cultural professionals2
3261Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinjeLegal professionals26
42611Odvetniki/odvetnice, tožilci/tožilke, pravobranilci/pravobranilkeLawyers261
42612Sodniki/sodniceJudges261
42619Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje, d. n.Legal professionals not elsewhere classified261
3262Bibliotekarji/bibliotekarke, arhivarji in konservatorji/arhivarke in konservatorkeLibrarians, archivists and curators26
42621Arhivarji in konservatorji/arhivarke in konservatorkeArchivists and curators262
42622Bibliotekarji/bibliotekarke, dokumentalisti/dokumentalistke ipd.Librarians and related information professionals262
3263Strokovnjaki/strokovnjakinje za družboslovje, socialno delo in poklici verskih delavcev/delavkSocial and religious professionals26
42631Ekonomisti/ekonomistkeEconomists263
42632Sociologi/sociologinje, antropologi/antropologinje ipd.Sociologists, anthropologists and related professionals263
42633Filozofi/filozofinje, zgodovinarji in politologi/zgodovinarke in politologinjePhilosophers, historians and political scientists263
42634Psihologi/psihologinjePsychologists263
42635Strokovnjaki/strokovnjakinje za socialno delo in svetovanjeSocial work and counselling professionals263
42636Poklici verskih delavcev/delavkReligious professionals263
3264Pisatelji/pisateljice, novinarji/novinarke in jezikoslovci/jezikoslovkeAuthors, journalists and linguists26
42641Pisatelji/pisateljice ipd.Authors and related writers264
42642Novinarji/novinarkeJournalists264
42643Prevajalci/prevajalke, tolmači/tolmačke, lektorji/lektorice in drugi jezikoslovci/druge jezikoslovkeTranslators, interpreters and other linguists264
3265Umetniški ustvarjalci, poustvarjalci/umetniške ustvarjalke, poustvarjalkeCreative and performing artists26
42651Vizualni umetniki/vizualne umetniceVisual artists265
42652Glasbeniki/glasbenice, pevci/pevke, skladatelji/skladateljiceMusicians, singers and composers265
42653Plesalci/plesalke, koreografi/koreografinjeDancers and choreographers265
42654Filmski, gledališki direktorji in producenti/filmske, gledališke direktorice in producentke ipd.Film, stage and related directors and producers265
42655Igralci/igralkeActors265
42656Napovedovalci/napovedovalke na radiu, televiziji in v drugih medijihAnnouncers on radio, television and other media265
42659Umetniški ustvarjalci, poustvarjalci/umetniške ustvarjalke, poustvarjalke, d. n.Creative and performing artists not elsewhere classified265
13TEHNIKI IN DRUGI STROKOVNI SODELAVCI/TEHNICE IN DRUGE STROKOVNE SODELAVKETechnicians and associate professionals 
231Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strokScience and engineering associate professionals3
3311Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strokPhysical and engineering science technicians31
43111Tehniki/tehnice za fiziko, kemijo ipd.Chemical and physical science technicians311
43112Tehniki/tehnice za gradbeništvo, geodezijo ipd.Civil engineering technicians311
43113Tehniki/tehnice za elektrotehniko ipd.Electrical engineering technicians311
43114Tehniki/tehnice za elektronikoElectronics engineering technicians311
43115Tehniki/tehnice za strojništvo ipd.Mechanical engineering technicians311
43116Tehniki/tehnice za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd.Chemical engineering technicians311
43117Tehniki/tehnice za rudarstvo, metalurgijo ipd.Mining and metallurgical technicians311
43118Tehnični risarji/tehnične risarkeDraughtspersons311
43119Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d. n.Physical and engineering science technicians not elsewhere classified311
3312Nadzorniki/nadzornice v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvuMining, manufacturing and construction supervisors31
43121Rudarski nadzorniki/rudarske nadzorniceMining supervisors312
43122Nadzorniki/nadzornice v predelovalnih dejavnostihManufacturing supervisors312
43123Gradbeni nadzorniki/gradbene nadzorniceConstruction supervisors312
3313Tehniki/tehnice za nadzor procesov in napravProcess control technicians31
43131Upravljavci/upravljavke energetskih procesnih strojevPower production plant operators313
43132Upravljavci/upravljavke sežigalnih, čistilnih naprav za vodo ipd.Incinerator and water treatment plant operators313
43133Kontrolorji/kontrolorke kemijskih procesnih strojev in napravChemical processing plant controllers313
43134Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za predelavo nafte in zemeljskega plinaPetroleum and natural gas refining plant operators313
43135Kontrolorji/kontrolorke metalurških proizvodnih procesovMetal production process controllers313
43139Tehniki/tehnice za nadzor procesov in naprav, d. n.Process control technicians not elsewhere classified313
3314Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd.Life science technicians and related associate professionals31
43141Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v biomedicini, biologiji, farmakologiji (razen v zdravstvu)Life science technicians (excluding medical)314
43142Laboratorijski tehniki in asistenti svetovalci/laboratorijske tehnice in asistentke svetovalke v kmetijstvuAgricultural technicians314
43143Laboratorijski tehniki in asistenti svetovalci/laboratorijske tehnice in asistentke svetovalke v gozdarstvuForestry technicians314
3315Kapitani/kapitanke ladij, piloti/pilotke letal, kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa ipd.Ship and aircraft controllers and technicians31
43151Častniki/častnice ladijskega stroja ipd.Ships' engineers315
43152Kapitani/kapitanke ladij ipd.Ships' deck officers and pilots315
43153Piloti/pilotke letal ipd.Aircraft pilots and related associate professionals315
43154Kontrolorji/kontrolorke zračnega prometaAir traffic controllers315
43155Tehniki/tehnice za varnost zračnega prometaAir traffic safety electronics technicians315
232Tehniki in strokovni sodelavci/tehnice in strokovne sodelavke v zdravstvuHealth associate professionals3
3321Tehniki/tehnice v zdravstvu in farmacijiMedical and pharmaceutical technicians32
43211Operaterji/operaterke medicinskih napravMedical imaging and therapeutic equipment technicians321
43212Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v zdravstvu in patologijiMedical and pathology laboratory technicians321
43213Farmacevtski tehniki in asistenti/farmacevtske tehnice in asistentkePharmaceutical technicians and assistants321
43214Tehniki/tehnice zobne protetike, ortopedskih in drugih zdravstvenih pripomočkovMedical and dental prosthetic technicians321
3322Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za zdravstveno in babiško negoNursing and midwifery associate professionals32
43221Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za zdravstveno negoNursing associate professionals322
43222Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za babiško negoMidwifery associate professionals322
3323Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za tradicionalno in dopolnilno medicinoTraditional and complementary medicine associate professionals32
43230Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za tradicionalno in dopolnilno medicinoTraditional and complementary medicine associate professionals323
3324Veterinarski tehniki in asistenti/veterinarske tehtnice in asistentkeVeterinary technicians and assistants32
43240Veterinarski tehniki in asistenti/veterinarske tehnice in asistentkeVeterinary technicians and assistants324
3325Drugi tehniki in strokovni sodelavci/druge tehnice in strokovne sodelavke v zdravstvuOther health associate professionals32
43251Zobozdravstveni asistenti/zobozdravstvene asistentkeDental assistants and therapists325
43254Očesni optiki/očesne optičarkeDispensing opticians325
43257Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za okoljsko zdravstvo, higieno, zdravstvo pri delu ipd.Environmental and occupational health inspectors and associates325
43259Drugi tehniki in strokovni sodelavci/druge tehnice in strokovne sodelavke v zdravstvu, d. n.Health associate professionals not elsewhere classified325
233Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za poslovanje in upravljanjeBusiness and administration associate professionals3
3331Finančni strokovni sodelavci, knjigovodje/finančne strokovne sodelavke, knjigovodkinje ipd.Financial and mathematical associate professionals33
43311Borzni posredniki/borzne posredniceSecurities and finance dealers and brokers331
43312Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za krediteCredit and loans officers331
43313Knjigovodje in strokovni sodelavci/knjigovodkinje in strokovne sodelavke v računovodstvuAccounting associate professionals331
43314Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za statistične, zavarovalne izračune in prikaze ipd.Statistical, mathematical and related associate professionals331
43315Cenilci in strokovni sodelavci/cenilke in strokovne sodelavke za ocenitev škodeValuers and loss assessors331
3332Zastopniki in posredniki/zastopnice in posrednice za prodajo in nabavoSales and purchasing agents and brokers33
43321Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki/zavarovalne zastopnice in zavarovalne posredniceInsurance representatives332
43322Komercialni zastopniki/komercialne zastopnice za prodajo ipd.Commercial sales representatives332
43323Nabavni referenti/nabavne referentkeBuyers332
43324Posredniki/posrednice za prevozništvo, trgovino ipd.Trade brokers332
3333Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd.Business services agents33
43331Špediterji/špediterke ipd.Clearing and forwarding agents333
43332Organizatorji/organizatorke konferenc in dogodkovConference and event planners333
43333Posredniki/posrednice za zaposlovanje ipd.Employment agents and contractors333
43334Posredniki/posrednice, upravljavci/upravljavke nepremičninReal estate agents and property managers333
43335Tehniki in strokovni sodelavci/tehnice in strokovne sodelavke za logistiko, tehnologijo prometaLogistics and transport technology technicians and associate professionals333
43339Posredniki/posrednice za poslovne storitve, d. n.Business services agents not elsewhere classified333
3334Splošni in specializirani poslovni sekretarji/splošne in specializirane poslovne sekretarkeAdministrative and specialised secretaries33
43341Nadzorniki/nadzornice uradnikov za poslovanje s strankami in pisarniško poslovanje ipd.Office supervisors334
43343Poslovni sekretarji/poslovne sekretarkeAdministrative and executive secretaries334
3335Cariniki, davkarji, referenti/carinice, davkarice, referentke za socialno varnost ipd.Regulatory government associate professionals33
43351Cariniki/cariniceCustoms and border inspectors335
43352Davkarji/davkariceGovernment tax and excise officials335
43353Referenti/referentke za socialno varnost ipd.Government social benefits officials335
43354Referenti/referentke za koncesije, dovoljenja ipd.Government licensing officials335
43355Policijski preiskovalci/policijske preiskovalkePolice inspectors and detectives335
43359Cariniki, davkarji, referenti/carinice, davkarice, referentke za socialno varnost ipd., d. n.Regulatory government associate professionals not elsewhere classified335
234Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve, socialno delo, šport, kulturo, umetnost ipd.Legal, social, cultural and related associate professionals3
3341Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve, socialno delo in verske skupnostiLegal, social and religious associate professionals34
43411Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve in zasebni detektivi/zasebne detektivkeLegal and related associate proffesionals341
43412Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za socialno deloSocial work associate professionals341
43413Poklicni člani/poklicne članice verskih skupnostiReligious associate professionals341
3342Delavci/delavke na področju športa in prostočasnih gibalnih dejavnostiSports and fitness workers34
43421Športniki/športniceAthletes and sports players342
43422Športni trenerji/športne trenerke, športni sodniki/športne sodnice in druge uradne osebeSports coaches, instructors and officials342
43423Inštruktorji in drugi voditelji/inštruktorice in druge voditeljice prostočasnih gibalnih dejavnostiFitness and recreation instructors and program leaders342
3343Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za kulturne, razvedrilne in umetniške dejavnosti ter kulinarikoArtistic, cultural and culinary associate professionals34
43431Fotografi/fotografinjePhotographers343
43432Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za oblikovanje, dekoraterji/dekoraterke, aranžerji/aranžerke ipd.Interior designers and decorators343
43433Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke v galerijah, muzejih in knjižnicahGallery, museum and library technicians343
43434Glavni kuharji/glavne kuharice ipd.Chefs343
43435Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za kulturne, razvedrilne in umetniške dejavnosti ter kulinariko, d. n.Other artistic and cultural associate professionals343
235Informacijsko-komunikacijski tehniki/informacijsko-komunikacijske tehniceInformation and communications technicians3
3351Tehniki/tehnice za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter podporo uporabnikomInformation and communications technology operations and user support technicians35
43511Tehniki/tehnice za informacijsko-komunikacijsko tehnologijoInformation and communications technology operations technicians351
43512Tehniki/tehnice za podporo uporabnikom na področju informacijsko-komunikacijske tehnologijeInformation and communications technology user support technicians351
43513Tehniki/tehnice za računalniška omrežja in sistemeComputer network and systems technicians351
43514Tehniki/tehnice za vzdrževanje, nadzor in podporo delovanja spletnega okoljaWeb technicians351
3352Tehniki/tehnice za telekomunikacije in oddajanjeTelecommunications and broadcasting technicians35
43521Tehniki operaterji/tehnice operaterke oddajnih in avdiovizualnih napravBroadcasting and audio-visual technicians352
43522Tehniki/tehnice za telekomunikacijeTelecommunications engineering technicians352
14URADNIKI/URADNICEClerical support workers 
241Uradniki/uradnice za pisarniško poslovanjeGeneral and keyboard clerks4
3411Uradniki/uradnice za splošno pisarniško poslovanjeGeneral office clerks41
44110Uradniki/uradnice za splošno pisarniško poslovanjeGeneral office clerks411
3412Tajniki/tajniceSecretaries (general)41
44120Tajniki/tajniceSecretaries (general)412
3413Strojepisci/strojepiske ipd.Keyboard operators41
44131Strojepisci/strojepiske in urejevalci/urejevalke besedilTypists and word processing operators413
44132Vnašalci/vnašalke podatkovData entry clerks413
242Uradniki/uradnice za poslovanje s strankamiCustomer services clerks4
3421Uradniki/uradnice za denarno in podobno poslovanjeTellers, money collectors and related clerks42
44211Uradniki/uradnice na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd.Bank tellers and related clerks421
44212Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd.Bookmakers, croupiers and related gaming workers421
44213Zastavljalničarji in posojevalci denarja/zastavljalničarke in posojevalke denarjaPawnbrokers and money-lenders421
44214Izterjevalci/izterjevalke dolgov, zbiralci/zbiralke darov za dobrodelne nameneDebt-collectors and related workers421
3422Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah, receptorji/receptorke, telefonisti/telefonistke ipd.Client information workers42
44221Referenti/referentke v turističnih in potovalnih agencijahTravel consultants and clerks422
44222Posredovalci informacij/posredovalke informacij v klicnih centrihContact centre information clerks422
44223Telefonisti/telefonistkeTelephone switchboard operators422
44224Hotelski receptorji/hotelske receptorkeHotel receptionists422
44225Uradniki/uradnice za reševanje pritožb in reklamacijEnquiry clerks422
44226Receptorji/receptorke (razen v hotelu)Receptionists (general)422
44227Anketarji/anketarkeSurvey and market research interviewers422
44229Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah, receptorji/receptorke, telefonisti/telefonistke ipd., d. n.Client information workers not elsewhere classified422
243Uradniki/uradnice v računovodstvu, knjigovodstvu, statistiki, financah, skladiščih, prometu ipd.Numerical and material recording clerks4
3431Uradniki/uradnice v računovodstvu, knjigovodstvu, statistiki, financah ipd.Numerical clerks43
44311Uradniki/uradnice v računovodstvu in knjigovodstvuAccounting and bookkeeping clerks431
44312Uradniki/uradnice v statistiki, financah, zavarovalništvuStatistical, finance and insurance clerks431
44313Uradniki/uradnice za plačePayroll clerks431
3432Uradniki/uradnice v skladiščih, prometu, nabavi, prodaji ipd.Material-recording and transport clerks43
44321Skladiščniki in uradniki/skladiščnice in uradnice za nabavo in prodajoStock clerks432
44322Uradniki/uradnice za izračune količin materialov v proizvodnji, gradbeništvu ipd.Production clerks432
44323Prometni odpravniki/prometne odpravnice, referenti/referentke za promet ipd.Transport clerks432
244Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanjeOther clerical support workers4
3441Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanjeOther clerical support workers44
44411Knjižnični uradniki/knjižnične uradniceLibrary clerks441
44412Usmerjevalci in raznašalci/usmerjevalke in raznašalke pošte ipd.Mail carriers and sorting clerks441
44413Koderji/koderke, korektorji/korektorice ipd.Coding, proof-reading and related clerks441
44415Arhivski uradniki/arhivske uradnice, uradniki/uradnice za kopiranje dokumentov ipd.Filing and copying clerks441
44416Uradniki/uradnice za kadrovske zadevePersonnel clerks441
44419Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje, d. n.Clerical support workers not elsewhere classified441
15POKLICI ZA STORITVE, PRODAJALCI/PRODAJALKEService and sales workers 
251Poklici za osebne storitvePersonal service workers5
3511Stevardi/stevardese, sprevodniki/sprevodnice in vodniki/vodniceTravel attendants, conductors and guides51
45111Stevardi/stevardese ipd.Travel attendants and travel stewards511
45112Sprevodniki/sprevodniceTransport conductors511
45113Vodniki/vodniceTravel guides511
3512Kuharji/kuhariceCooks51
45120Kuharji/kuhariceCooks512
3513Natakarji/natakarice ipd.Waiters and bartenders51
45131Natakarji/natakariceWaiters513
45132Točaji/točajkeBartenders513
3514Frizerji/frizerke, kozmetiki/kozmetičarke ipd.Hairdressers, beauticians and related workers51
45141Frizerji/frizerkeHairdressers514
45142Kozmetiki/kozmetičarke ipd.Beauticians and related workers514
3515Poklici za gospodinjska dela, hišniki/hišniceBuilding and housekeeping supervisors51
45151Delovodje v dejavnosti čiščenja in za gospodinjstvo v uradih, hotelih in drugih ustanovahCleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishments515
45152Gospodinjci/gospodinje v zasebnem gospodinjstvuDomestic housekeepers515
45153Vzdrževalci/vzdrževalke in upravljavci/upravljavke stavbBuilding caretakers515
3516Drugi poklici za osebne storitveOther personal services workers51
45161Astrologi/astrologinje, vedeževalci/vedeževalke ipd.Astrologers, fortune-tellers and related workers516
45162Družabniki/družabniceCompanions and valets516
45163Grobarji/grobarke, pogrebniki/pogrebnice ipd.Undertakers and embalmers516
45164Oskrbniki/oskrbnice in negovalci/negovalke živaliPet groomers and animal care workers516
45165Vozniški inštruktorji/vozniške inštruktoriceDriving instructors516
45169Drugi poklici za osebne storitve, d. n.Personal services workers not elsewhere classified516
252Prodajalci/prodajalkeSales workers5
3521Poulični prodajalci/poulične prodajalke hrane, prodajalci/prodajalke na stojnicahStreet and market salespersons52
45211Prodajalci/prodajalke na stojnicahStall and market salespersons521
45212Poulični prodajalci/poulične prodajalke hraneStreet food salespersons521
3522Prodajalci/prodajalke v trgovinahShop salespersons52
45221Trgovci/trgovke v lastnih trgovinahShop keepers522
45222Trgovski poslovodje/trgovske poslovodkinjeShop supervisors522
45223Prodajalci/prodajalkeShop sales assistants522
3523Blagajniki/blagajničarke, prodajalci/prodajalke vstopnic ipd.Cashiers and ticket clerks52
45230Blagajniki/blagajničarke, prodajalci/prodajalke vstopnic ipd.Cashiers and ticket clerks523
3524Drugi prodajalci/druge prodajalke ipd.Other sales workers52
45241Modeli ipd.Fashion and other models524
45242Demonstratorji/demonstratorke za prodajoSales demonstrators524
45243Prodajalci/prodajalke po domovihDoor to door salespersons524
45244Prodajalci/prodajalke po telefonuContact centre salespersons524
45245Prodajalci/prodajalke na bencinskih črpalkahService station attendants524
45246Prodajalci/prodajalke hitre hrane (za strežnim pultom)Food service counter attendants524
45249Prodajalci/prodajalke ipd., d. n.Sales workers not elsewhere classified524
253Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo, varstvo otrok in pomoč pri poukuPersonal care workers5
3531Varovalci/varuške otrok in delavci/delavke za pomoč pri poukuChild care workers and teachers' aides53
45311Varovalci/varuške otrokChild care workers531
45312Delavci/delavke za pomoč pri poukuTeachers' aides531
3532Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo ipd.Personal care workers in health services53
45321Bolničarji negovalci/bolničarke negovalke v zavodihHealth care assistants532
45322Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domuHome-based personal care workers532
45329Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo ipd., d. n.Personal care workers in health services not elsewhere classified532
254Poklici za varovanje oseb in premoženjaProtective services workers5
3541Poklici za varovanje oseb in premoženjaProtective services workers54
45411Gasilci/gasilke ipd.Fire-fighters541
45412Policisti/policistkePolice officers541
45413Pazniki/paznice v zaporuPrison guards541
45414Varnostniki/varnostniceSecurity guards541
45419Poklici za varovanje oseb in premoženja, d. n.Protective services workers not elsewhere classified541
16KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKESkilled agricultural, forestry and fishery workers 
261Kmetovalci/kmetovalkeMarket-oriented skilled agricultural workers6
3611Poljedelci/poljedelke, vrtnarji/vrtnarice ipd.Market gardeners and crop growers61
46111Poljedelci in zelenjavarji/poljedelke in zelenjavariceField crop and vegetable growers611
46112Sadjarji/sadjarke, vinogradniki/vinogradnice ipd.Tree and shrub crop growers611
46113Vrtnarji in drevesničarji/vrtnarice in drevesničarkeGardeners, horticultural and nursery growers611
46114Kmetovalci/kmetovalke mešane rastlinske pridelaveMixed crop growers611
3612Rejci/rejke živaliAnimal producers61
46121Živinorejci/živinorejkeLivestock and dairy producers612
46122Perutninarji/perutninarkePoultry producers612
46123Čebelarji/čebelarke ipd.Apiarists and sericulturists612
46129Rejci/rejke živali, d. n.Animal producers not elsewhere classified612
3613Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijahMixed crop and animal producers61
46130Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijahMixed crop and animal producers613
262Gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke, lovci/lovkeMarket-oriented skilled forestry, fishery and hunting workers6
3621Gozdarji/gozdarke ipd.Forestry and related workers62
46210Gozdarji/gozdarke ipd.Forestry and related workers621
3622Ribiči/ribičke, lovci/lovke ipd.Fishery workers, hunters and trappers62
46221Ribogojci/ribogojke ipd.Aquaculture workers622
46222Obalni ribiči/obalne ribičke ipd.Inland and coastal waters fishery workers622
46223Ribiči/ribičke na odprtem morjuDeep-sea fishery workers622
46224Lovci/lovke ipd.Hunters and trappers622
17POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELACraft and related trades workers 
271Gradbinci/gradbinke ipd. (razen elektroinštalaterjev/elektroinštalaterk)Building and related trades workers, excluding electricians7
3711Gradbinci/gradbinke ipd.Building frame and related trades workers71
47112Zidarji/zidarke ipd.Bricklayers and related workers711
47113Kamonoseki/kamnosekinjeStonemasons, stone cutters, splitters and carvers711
47114Betonerji/betonerke ipd.Concrete placers, concrete finishers and related workers711
47115Tesarji/tesarke ipd.Carpenters and joiners711
47119Gradbinci/gradbinke ipd., d. n.Building frame and related trades workers not elsewhere classified711
3712Gradbinci/gradbinke zaključnih del ipd.Building finishers and related trades workers71
47121Krovci/krovkeRoofers712
47122Polagalci/polagalke podov ipd.Floor layers and tile setters712
47123Izvajalci/izvajalke suhomontažne gradnje, štukaterji/štukaterke ipd.Plasterers712
47124Izolaterji/izolaterkeInsulation workers712
47125Zastekljevalci/zastekljevalkeGlaziers712
47126Monterji/monterke in serviserji/serviserke vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd.Plumbers and pipe fitters712
47127Monterji in serviserji/monterke in serviserke klimatskih in hladilnih napravAir conditioning and refrigeration mechanics712
47129Gradbinci/gradbinke zaključnih del ipd., d. n.Building finishers and related trades workers not elsewhere classified712
3713Pleskarji/pleskarke ipd.Painters, building structure cleaners and related trades workers71
47131Pleskarji/pleskarke ipd.Painters and related workers713
47132Ličarji in loščilci/ličarke in loščilkeSpray painters and varnishers713
47133Dimnikarji/dimnikarice, čistilci/čistilke fasadBuilding structure cleaners713
272Kovinarji/kovinarke, strojni mehaniki/strojne mehaničarke ipd.Metal, machinery and related trades workers7
3721Livarji/livarke, varilci/varilke, kleparji/kleparke, monterji/monterke konstrukcij ipd.Sheet and structural metal workers, moulders and welders, and related workers72
47211Livarji/livarke ipd.Metal moulders and coremakers721
47212Varilci/varilke ipd.Welders and flamecutters721
47213Kleparji/kleparkeSheet-metal workers721
47214Pripravljavci in monterji/pripravljavke in monterke kovinskih konstrukcijStructural-metal preparers and erectors721
47215Monterji in polagalci/monterke in polagalke kablovRiggers and cable splicers721
3722Kovači/kovačice, orodjarji/orodjarke ipd.Blacksmiths, toolmakers and related trades workers72
47221Kovači/kovačiceBlacksmiths, hammersmiths and forging press workers722
47222Orodjarji/orodjarke ipd.Toolmakers and related workers722
47223Strugarji/strugarke ipd.Metal working machine tool setters and operators722
47224Polirci/polirke, brusilci/brusilke, ostrilci/ostrilkeMetal polishers, wheel grinders and tool sharpeners722
3723Mehaniki/mehaničarke, serviserji/serviserke strojev in vozilMachinery mechanics and repairers72
47231Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke motornih vozil in kolesMotor vehicle mechanics and repairers723
47232Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke letalAircraft engine mechanics and repairers723
47233Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke kmetijskih, industrijskih in drugih strojevAgricultural and industrial machinery mechanics and repairers723
47234Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke koles ipd.Bicycle and related repairers723
273Poklici za rokodelskoobrtna in tiskarska delaHandicraft and printing workers7
3731Poklici za finomehanična in druga rokodelskoobrtna delaHandicraft workers73
47311Finomehaniki, drugi izdelovalci in serviserji/finomehaničarke, druge izdelovalke in serviserke preciznih instrumentovPrecision-instrument makers and repairers731
47312Izdelovalci/izdelovalke, uglaševalci/uglaševalke glasbilMusical instrument makers and tuners731
47313Izdelovalci/izdelovalke nakita in bižuterijeJewellery and precious-metal workers731
47314Keramiki/keramičarke ipd.Potters and related workers731
47315Steklarji/steklarke ipd.Glass makers, cutters, grinders and finishers731
47316Izdelovalci/izdelovalke izveskov, dekoraterji/dekoraterke, graverji/graverke, jedkalci/jedkalke stekla, keramike in drugih materialovSign writers, decorative painters, engravers and etchers731
47317Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz lesa, vrbja in podobnih materialovHandicraft workers in wood, basketry and related materials731
47318Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz tekstilij, usnja in podobnih materialovHandicraft workers in textile, leather and related materials731
47319Poklici za finomehanična in druga rokodelskoobrtna dela, d. n.Handicraft workers not elsewhere classified731
3732Poklici za tiskarska delaPrinting trades workers73
47321Poklici za pripravo tiskaPre-press technicians732
47322Tiskarji/tiskarkePrinters732
47323Poklici za zaključna tiskarska dela in knjigovezi/knjigovezkePrint finishing and binding workers732
274Monterji in serviserji/monterke in serviserke električnih in elektronskih naprav ipd.Electrical and electronic trades workers7
3741Monterji in serviserji/monterke in serviserke električnih naprav ipd.Electrical equipment installers and repairers74
47411Elektroinštalaterji/elektroinštalaterkeBuilding and related electricians741
47412Elektromehaniki/elektromehaničarkeElectrical mechanics and fitters741
47413Monterji/monterke električnega omrežjaElectrical line installers and repairers741
3742Monterji in serviserji/monterke in serviserke elektronskih naprav ipd.Electronics and telecommunications installers and repairers74
47421Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke elektronskih napravElectronics mechanics and servicers742
47422Monterji in serviserji/monterke in serviserke naprav s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije in omrežjaInformation and communications technology installers and servicers742
275Predelovalci/predelovalke živil, obdelovalci/obdelovalke lesa, oblačilni in drugi poklici za neindustrijski način delaFood processing, wood working, garment and other craft and related trades workers7
3751Predelovalci/predelovalke živil ipd.Food processing and related trades workers75
47511Mesarji/mesarke ipd.Butchers, fishmongers and related food preparers751
47512Peki/pekinje, slaščičarji/slaščičarke ipd.Bakers, pastry-cooks and confectionery makers751
47513Predelovalci/predelovalke mlekaDairy-products makers751
47514Predelovalci/predelovalke sadja, zelenjave ipd.Fruit, vegetable and related preservers751
47515Kontrolorji in ocenjevalci/kontrolorke in ocenjevalke živil ipd.Food and beverage tasters and graders751
47516Predelovalci/predelovalke tobaka ipd.Tobacco preparers and tobacco products makers751
3752Obdelovalci/obdelovalke lesa, mizarji/mizarke ipd.Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers75
47521Obdelovalci/obdelovalke lesaWood treaters752
47522Mizarji/mizarke ipd.Cabinet-makers and related workers752
47523Upravljavci/upravljavke lesnoobdelovalnih strojev ipd.Woodworking-machine tool setters and operators752
3753Oblačilni in drugi poklici za neindustrijski način delaGarment and related trades workers75
47531Krojači/krojačice, šiviljci/šivilje, izdelovalci/izdelovalke usnjenih in krznenih oblačil, klobučarji/klobučarke ipd.Tailors, dressmakers, furriers and hatters753
47532Krojilci/krojilke ipd.Garment and related pattern-makers and cutters753
47533Šivalci/šivalke ipd.Sewing, embroidery and related workers753
47534Tapetniki/tapetnice ipd.Upholsterers and related workers753
47535Usnjarji/usnjarke in izdelovalci/izdelovalke krznaPelt dressers, tanners and fellmongers753
47536Izdelovalci/izdelovalke obutve, usnjene galanterije ipd.Shoemakers and related workers753
3754Drugi poklici za neindustrijski način dela ipd.Other craft and related workers75
47541Potapljači/potapljačiceUnderwater divers754
47542Minerji/minerke ipd.Shotfirers and blasters754
47543Kontrolorji/kontrolorke in ocenjevalci/ocenjevalke kakovosti neživilskih proizvodovProduct graders and testers (excluding foods and beverages)754
47544Razkuževalci in drugi dezinsektorji/razkuževalke in druge dezinsektorke ipd.Fumigators and other pest and weed controllers754
47549Drugi poklici za neindustrijski način dela ipd., d. n.Craft and related workers not elsewhere classified754
18UPRAVLJAVCI/UPRAVLJAVKE STROJEV IN NAPRAV, INDUSTRIJSKI IZDELOVALCI/INDUSTRIJSKE IZDELOVALKE IN SESTAVLJAVCI/SESTAVLJAVKEPlant and machine operators, and assemblers 
281Upravljavci/upravljavke strojev in napravStationary plant and machine operators8
3811Upravljavci/upravljavke rudarskih procesnih strojev in napravMining and mineral processing plant operators81
48111Rudarji/rudarke, kamnolomci/kamnolomke ipd.Miners and quarriers811
48112Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za obdelavo rude in kamninMineral and stone processing plant operators811
48113Upravljavci/upravljavke geovrtalnih strojev in naprav ipd.Well drillers and borers and related workers811
48114Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo cementnih, mineralnih in drugih izdelkov iz kamnaCement, stone and other mineral products machine operators811
3812Upravljavci/upravljavke procesnih strojev za pridobivanje in obdelavo kovin ter površinsko obdelavo kovinskih delovMetal processing and finishing plant operators81
48121Upravljavci/upravljavke procesnih strojev za pridobivanje in obdelavo kovinMetal processing plant operators812
48122Upravljavci/upravljavke strojev za površinsko obdelavo kovinskih delovMetal finishing, plating and coating machine operators812
3813Upravljavci/upravljavke kemijskih procesnih strojev in naprav za izdelavo fotografskih izdelkov ipd.Chemical and photographic products plant and machine operators81
48131Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za kemijsko predelavo in proizvodnjo kemijskih izdelkovChemical products plant and machine operators813
48132Upravljavci/upravljavke naprav za izdelavo fotografskih in mikrofilmskih izdelkovPhotographic products machine operators813
3814Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo gumenih, plastičnih in papirnih izdelkovRubber, plastic and paper products machine operators81
48141Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo gumenih izdelkovRubber products machine operators814
48142Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkovPlastic products machine operators814
48143Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo papirnih izdelkovPaper products machine operators814
3815Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo tekstilnih, krznenih, usnjenih izdelkovTextile, fur and leather products machine operators81
48151Upravljavci/upravljavke strojev za pripravo vlaken, predenje, previjanje ipd.Fibre preparing, spinning and winding machine operators815
48152Upravljavci/upravljavke strojev za pletenje, tkanje ipd.Weaving and knitting machine operators815
48153Upravljavci/upravljavke strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd.Sewing machine operators815
48154Upravljavci/upravljavke strojev za beljenje, barvanje ipd. obdelavo tekstilij, usnja, krznaBleaching, dyeing and fabric cleaning machine operators815
48155Upravljavci/upravljavke strojev za pripravo usnja in krznaFur and leather preparing machine operators815
48156Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterijeShoemaking and related machine operators815
48157Kemični čistilci/kemične čistilke, upravljavci/upravljavke pralnih strojev ipd.Laundry machine operators815
48159Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo tekstilnih, krznenih, usnjenih izdelkov, d. n.Textile, fur and leather products machine operators not elsewhere classified815
3816Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo prehrambnih in podobnih izdelkovFood and related products machine operators81
48160Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo prehrambnih in podobnih izdelkovFood and related products machine operators816
3817Upravljavci/upravljavke procesnih strojev za predelavo lesa in proizvodnjo papirjaWood processing and papermaking plant operators81
48171Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za pripravo papirjevine in proizvodnjo papirjaPulp and papermaking plant operators817
48172Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za predelavo lesaWood processing plant operators817
3818Drugi upravljavci/druge upravljavke strojev in napravOther stationary plant and machine operators81
48181Upravljavci/upravljavke steklarskih, keramičnih in podobnih strojev in napravGlass and ceramics plant operators818
48182Upravljavci/upravljavke parnih strojev in kotlovSteam engine and boiler operators818
48183Upravljavci/upravljavke strojev za pakiranje, ustekleničenje in označevanjePacking, bottling and labelling machine operators818
48189Drugi upravljavci/druge upravljavke strojev in naprav, d. n.Stationary plant and machine operators not elsewhere classified818
282Sestavljavci/sestavljavke strojev, naprav in izdelkovAssemblers8
3821Sestavljavci/sestavljavke strojev, naprav in izdelkovAssemblers82
48211Sestavljavci/sestavljavke mehanskih strojev in napravMechanical machinery assemblers821
48212Sestavljavci/sestavljavke električne in elektronske opremeElectrical and electronic equipment assemblers821
48219Sestavljavci/sestavljavke strojev, naprav in izdelkov, d. n.Assemblers not elsewhere classified821
283Vozniki/voznice, upravljavci/upravljavke transportnih naprav in premičnih strojevDrivers and mobile plant operators8
3831Vozniki/voznice železniških vozil ipd.Locomotive engine drivers and related workers83
48311Vozniki/voznice železniških vozilLocomotive engine drivers831
48312Premikači/premikačke, pregledniki/preglednice vagonov ipd.Railway brake, signal and switch operators831
3832Vozniki/voznice osebnih vozil, lahkih dostavnih vozil in motornih kolesCar, van and motorcycle drivers83
48321Vozniki/voznice motornih kolesMotorcycle drivers832
48322Vozniki/voznice osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozilCar, taxi and van drivers832
3833Vozniki/voznice težkih tovornjakov in avtobusovHeavy truck and bus drivers83
48331Vozniki/voznice avtobusov ipd.Bus and tram drivers833
48332Vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcevHeavy truck and lorry drivers833
3834Upravljavci/upravljavke premičnih napravMobile plant operators83
48341Upravljavci/upravljavke premičnih kmetijskih in gozdarskih strojevMobile farm and forestry plant operators834
48342Upravljavci/upravljavke strojev za zemeljska dela ipd.Earthmoving and related plant operators834
48343Upravljavci/upravljavke žerjavov, dvigal ipd.Crane, hoist and related plant operators834
48344Upravljavci/upravljavke težkih tovornjakov z dvigalomLifting truck operators834
3835Krmarji/krmarke, ladijski/ladijske strojevodje, mornarji/mornarke ipd.Ships' deck crews and related workers83
48350Krmarji/krmarke, ladijski/ladijske strojevodje, mornarji/mornarke ipd.Ships' deck crews and related workers835
19POKLICI ZA PREPROSTA DELAElementary occupations 
291Čistilci/čistilke, pralci/pralke, gospodinjski pomočniki/gospodinjske pomočnice ipd.Cleaners and helpers9
3911Čistilci in gospodinjski pomočniki/čistilke in gospodinjske pomočnice ipd.Domestic, hotel and office cleaners and helpers91
49111Čistilci in gospodinjski pomočniki/čistilke in gospodinjske pomočnice v zasebnih gospodinjstvihDomestic cleaners and helpers911
49112Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki/čistilke, strežnice in gospodinjske pomočnice ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovahCleaners and helpers in offices, hotels and other establishments911
3912Ročni čistilci in pralci/ročne čistilke in pralke vozil, oken, tekstilij ipd.Vehicle, window, laundry and other hand cleaning workers91
49121Ročni pralci in likalci/ročne pralke in likalke oblačil, tekstilij ipd.Hand launderers and pressers912
49122Pralci/pralke vozilVehicle cleaners912
49123Čistilci/čistilke okenWindow cleaners912
49129Drugi čistilci/druge čistilkeOther cleaning workers912
292Delavci/delavke za preprosta kmetijska, gozdarska in ribiška delaAgricultural, forestry and fishery labourers9
3921Delavci/delavke za preprosta kmetijska, gozdarska in ribiška delaAgricultural, forestry and fishery labourers92
49211Delavci/delavke za preprosta poljedelska delaCrop farm labourers921
49212Delavci/delavke za preprosta živinorejska delaLivestock farm labourers921
49213Delavci/delavke za preprosta kmetijska dela na mešanih kmetijahMixed crop and livestock farm labourers921
49214Delavci/delavke za preprosta vrtnarska in hortikulturna delaGarden and horticultural labourers921
49215Delavci/delavke za preprosta gozdarska delaForestry labourers921
49216Delavci/delavke za preprosta ribiška in akvakulturna delaFishery and aquaculture labourers921
293Delavci/delavke za preprosta dela v rudarstvu, gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih in transportuLabourers in mining, construction, manufacturing and transport9
3931Delavci/delavke za preprosta rudarska in gradbeniška delaMining and construction labourers93
49311Delavci/delavke za preprosta rudarska in kamnolomska delaMining and quarrying labourers931
49312Delavci/delavke za preprosta dela pri nizkih gradnjahCivil engineering labourers931
49313Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih gradnjahBuilding construction labourers931
3932Delavci/delavke za preprosta dela v predelovalnih dejavnostihManufacturing labourers93
49321Delavci/delavke za ročno pakiranjeHand packers932
49329Delavci/delavke za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n.Manufacturing labourers not elsewhere classified932
3933Delavci/delavke za preprosta transportna in skladiščna delaTransport and storage labourers93
49331Upravljavci/upravljavke ročnih vozičkov in vozil na pedaleHand and pedal vehicle drivers933
49332Vozniki/voznice vprežnih vozil in strojevDrivers of animal-drawn vehicles and machinery933
49333Delavci/delavke za preprosta prekladalna delaFreight handlers933
49334Delavci/delavke za polnjenje policShelf fillers933
294Pomočniki/pomočnice za pripravo hraneFood preparation assistants9
3941Pomočniki/pomočnice za pripravo hraneFood preparation assistants94
49411Pripravljavci/pripravljavke hitre hraneFast food preparers941
49412Kuhinjski pomočniki/kuhinjske pomočniceKitchen helpers941
295Delavci/delavke za preprosta poulična prodajna in storitvena delaStreet and related sales and service workers9
3951Delavci/delavke za preprosta poulična storitvena delaStreet and related service workers95
49510Delavci/delavke za preprosta poulična storitvena delaStreet and related service workers951
3952Poulični prodajalci/poulične prodajalke (razen hrane)Street vendors (excluding food)95
49520Poulični prodajalci/poulične prodajalke (razen hrane)Street vendors (excluding food)952
296Delavci/delavke za preprosta komunalna dela ipd.Refuse workers and other elementary workers9
3961Delavci/delavke za preprosta komunalna delaRefuse workers96
49611Delavci/delavke za odvoz odpadkovGarbage and recycling collectors961
49612Razvrščevalci/razvrščevalke odpadkovRefuse sorters961
49613Pometači/pometačice ipd.Sweepers and related labourers961
3962Drugi delavci/druge delavke za preprosta delaOther elementary workers96
49621Kurirji/kurirke, dostavljavci/dostavljavke ipd.Messengers, package deliverers and luggage porters962
49622Delavci/delavke za preprosta priložnostna delaOdd job persons962
49623Odčitovalci/odčitovalke števcev in oskrbovalci/oskrbovalke prodajnih in igralnih avtomatovMeter readers and vending-machine collectors962
49629Drugi delavci/druge delavke za preprosta dela, d. n.Elementary workers not elsewhere classified962

Iskanje po izbrani klasifikaciji:
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.