Klasje - začetna stran
   

Izbor klasifikacij po generičnem izrazu
   
Izbor klasifikacij po modulih
   
Iskanje po klasifikacijah
   
Pretvorniki
   
Pomoč pri iskanju klasifikacij
   
   

PREGLED KLASIFIKACIJE V TABELARIČNI OBLIKI

SKIS - Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev, ESA 95
Snemanje klasifikacije:   CSV    XML    HTML


Šifra ravniŠifra kategorijeDeskriptorDeskriptor (angleški)Šifra starša
1S.1Gospodarstvo SlovenijeTotal economy 
2S.11Nefinančne družbeNon-financial corporationsS.1
5S.11001Javne nefinančne družbePublic non-financial corporations-
5S.11002Domače zasebne nefinančne družbeNational private non-financial corporations-
5S.11003Nefinančne družbe pod tujim nadzoromForeign conroled non-financial corporations-
2S.12Finančne družbeFinancial corporationsS.1
3S.121Centralna bankaThe central bankS.12
3S.122Druge denarne finančne institucijeOther monetary financial institutionsS.12
5S.12201Javne druge denarne finančne institucijeOther monetary financial institutions - public-
5S.12202Domače zasebne druge denarne finančne institucijeOther monetary financial institutions - national private-
5S.12203Druge denarne finančne institucije pod tujim nadzoromOther monetary financial institutions - foreign controlled-
3S.123Drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladovOther financial intermediaries, except insurance corporations and pension fundsS.12
5S.12301Javni drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladovOther financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds - public-
5S.12302Domači zasebni drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds - national private-
5S.12303Drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov, pod tujim nadzoromOther financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds - foreign controlled-
3S.124Izvajalci pomožnih finančnih dejavnostiFinancial auxiliariesS.12
5S.12401Javni izvajalci pomožnih finančnih dejavnostiFinancial auxiliaries - public-
5S.12402Domači zasebni izvajalci pomožnih finančnih dejavnostiFinancial auxiliaries - national private-
5S.12403Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti pod tujim nadzoromFinancial auxiliaries - foreign controlled-
3S.125Zavarovalne družbe in pokojninski skladiInsurance corporations and pension fundsS.12
5S.12501Javne zavarovalne družbe in pokojninski skladiInsurance corporations and pension funds - public-
5S.12502Domače zasebne zavarovalne družbe in pokojninski skladiInsurance corporations and pension funds - national private-
5S.12503Zavarovalne družbe in pokojninski skladi pod tujim nadzoromInsurance corporations and pension funds - foreign controlled-
2S.13DržavaGeneral governmentS.1
4S.1311Centralna državaCentral government-
5S.13111Neposredni uporabniki državnega proračunaDirect users of the state budgetS.1311
5S.13112Državni skladiState fundsS.1311
5S.13113Druge enote centralne državeOther units on the state levelS.1311
4S.1312Regionalna državaState goverment-
4S.1313Lokalna državaLocal government-
5S.13131Neposredni uporabniki proračunov občinDirect users of the municipal budgetS.1313
5S.13132Skladi lokalne državeLocal fundsS.1313
5S.13133Druge enote lokalne državeOther units on the local levelS.1313
4S.1314Skladi socialne varnostiSocial security funds-
2S.14GospodinjstvaHouseholdsS.1
3S.141Samozaposleni - delodajalciEmployersS.14
3S.142Samozaposleni - brez zaposlenihSelf-employeesS.14
3S.143ZaposleniEmployeesS.14
4S.1441Prejemniki dohodkov od lastnineRecipients of property incomes-
4S.1442Prejemniki pokojninRecipients of pensions-
4S.1443Prejemniki drugih transfernih dohodkovRecipients of other transfer incomes-
3S.145Druga gospodinjstvaOther householdsS.14
2S.15Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstvaNon-profit institutions serving householdsS.1
1S.2TujinaRest of the world 
2S.21Evropska unijaThe European UnionS.2
3S.211Države članice Evropske unijeThe member states of the European UnionS.21
3S.212Institucije Evropske unijeThe institutions of the European UnionS.21
2S.22Tretje države in mednarodne organizacijeNon-member countries and international organisationsS.2

Iskanje po izbrani klasifikaciji:
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.