Klasje - začetna stran
   

Izbor klasifikacij po generičnem izrazu
   
Izbor klasifikacij po modulih
   
Iskanje po klasifikacijah
   
Pretvorniki
   
Pomoč pri iskanju klasifikacij
   
   

PREGLED KLASIFIKACIJE V TABELARIČNI OBLIKI

CPA_2002 - Klasifikacija proizvodov po dejavnosti, 2002
Snemanje klasifikacije:   CSV    XML    HTML


Šifra ravniŠifra kategorijeDeskriptorDeskriptor (angleški)Šifra starša
1AKMETIJSKI, LOVSKI IN GOZDARSKI PROIZVODI IN STORITVEPRODUCTS OF AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY 
3A01KMETIJSKI PRIDELKI IN STORITVE, LOV IN LOVSKE STORITVEPRODUCTS OF AGRICULTURE, HUNTING AND RELATED SERVICES-
4A01.1POLJŠČINE, VRTNINE IN OKRASNE RASTLINECrops, products of market gardening and horticultureA01
5A01.11Žita in druge poljščineCereals and other crops n.e.c.A01.1
6A01.11.1ŽitaCerealsA01.11
7A01.11.11Trda pšenicaDurum wheatA01.11.1
7A01.11.12Navadna pšenica in soržicaSoft wheat and meslinA01.11.1
7A01.11.13KoruzaMaize (corn)A01.11.1
7A01.11.14Riž, neoluščenRice, not huskedA01.11.1
7A01.11.15JečmenBarleyA01.11.1
7A01.11.16Rž, ovesRye, oatsA01.11.1
7A01.11.17Ajda, druga žitaOther cerealsA01.11.1
6A01.11.2Druge poljščinePotatoes, dried leguminous vegetables, edible roots and tubersA01.11
7A01.11.21KrompirPotatoesA01.11.2
7A01.11.22Sušene stročnice, v zrnuDried leguminous vegetables, shelledA01.11.2
7A01.11.23Koreni in gomolji z visoko vsebnostjo škroba ali inulinaEdible roots and tubers with high starch or inulin contentA01.11.2
6A01.11.3Oljna semena in plodoviOil seeds and oleaginous fruitsA01.11
7A01.11.31SojaSoya beansA01.11.3
7A01.11.32Zemeljski oreškiGround nutsA01.11.3
7A01.11.33Seme sončnic, sezama, žafranike, ogrščice, oljne repice, gorčiceSunflower, sesamum, safflower, rape, colza and mustard seedsA01.11.3
7A01.11.34Seme bombažaCotton seedsA01.11.3
7A01.11.35Druga oljna semena in plodoviOil seeds and oleaginous fruits n.e.c.A01.11.3
6A01.11.4Nepredelani tobakUnmanufactured tobaccoA01.11
7A01.11.40Nepredelani tobakUnmanufactured tobaccoA01.11.4
6A01.11.5Rastline za pridobivanje sladkorjaPlants used for sugar manufacturingA01.11
7A01.11.51Sladkorna pesaSugar beetA01.11.5
7A01.11.52Sladkorni trsSugar caneA01.11.5
6A01.11.6Slama in krmaStraw and forageA01.11
7A01.11.60Slama in krmaStraw and forageA01.11.6
6A01.11.7Rastlinske surovine za tekstilRaw vegetable materials used in textilesA01.11
7A01.11.71BombažCotton, whether or not ginnedA01.11.7
7A01.11.72JutaJute and other textile bast fibres, except flax, true hemp and ramieA01.11.7
7A01.11.73Lan, konoplja, sisal in druga tekstilna vlaknaFlax and true hemp, sisal and other textile fibres of the genus Agave, rawA01.11.7
6A01.11.8Naravni kavčukNatural rubberA01.11
7A01.11.80Naravni kavčukNatural rubberA01.11.8
6A01.11.9Rastline, ki se uporabljajo v parfumeriji, farmaciji ipd., seme sladkorne pese in krmnih rastlin, druge rastlinske surovinePlants for perfumery, pharmacy and the like, sugar beet seeds, seeds of forage plants, other raw vegetable materialsA01.11
7A01.11.91Rastline, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne in podobne namenePlants used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposesA01.11.9
7A01.11.92Seme sladkorne pese in seme krmnih rastlinSugar beet seeds and seeds of forage plantsA01.11.9
7A01.11.93Hmelj in druge rastlinske surovineOther raw vegetable materialsA01.11.9
5A01.12Vrtnine, okrasne rastline, seme in sadikeVegetables, horticultural specialities and nursery productsA01.1
6A01.12.1Vrtnine, sveže ali ohlajeneOther vegetables, fresh or chilledA01.12
7A01.12.11Vrtnine čebulnice in korenovkeRoot and tuber vegetablesA01.12.1
7A01.12.12Vrtnine plodovkeVegetables cultivated for their fruitsA01.12.1
7A01.12.13Druge vrtnineOther vegetables n.e.c.A01.12.1
6A01.12.2Sadike, rezano cvetje, seme okrasnih in sadnih rastlin, seme vrtninLive plants, cut flowers and flower buds, flower seeds and fruit seeds, vegetable seedsA01.12
7A01.12.21Sadike, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci in cepiči, gobji micelijiLive plants, bulbs, tubers and roots, cuttings and slips, mushroom spawnA01.12.2
7A01.12.22Rezano cvetje in zelenjeCut flowers and flower budsA01.12.2
7A01.12.23Seme gozdnega drevja in okrasnih rastlinFlower seeds and fruit seedsA01.12.2
7A01.12.24Seme vrtninVegetable seedsA01.12.2
5A01.13Sadje, začimbe in rastline za izdelavo napitkovFruit, nuts, beverage and spice cropsA01.1
6A01.13.1GrozdjeGrapesA01.13
7A01.13.11Namizno grozdjeTable grapesA01.13.1
7A01.13.12Drugo sveže grozdjeOther grapes, freshA01.13.1
6A01.13.2Drugo sadjeOther fruit and nutsA01.13
7A01.13.21Tropsko sadjeDates, figs, bananas, coconuts, Brazil nuts, cashew nuts, pineapples, avocados, mangoes, guavasA01.13.2
7A01.13.22CitrusiCitrus fruitA01.13.2
7A01.13.23Drugo sveže sadje, rožičiOther fruit, locust beansA01.13.2
7A01.13.24Olive in lupinasto sadjeOlives and other nutsA01.13.2
6A01.13.3Rastline za izdelavo napitkovBeverage cropsA01.13
7A01.13.31Kava, nepražena, nedekofeiniziranaCoffee, not roasted, not decaffeinatedA01.13.3
7A01.13.32Zeleni, črni in delno fermentiran čaj, v zavitkih preko 3 kgGreen tea (not fermented), black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content > 3 kgA01.13.3
7A01.13.33Mate čajMatéA01.13.3
7A01.13.34Kakav v zrnjuCocoa beansA01.13.3
6A01.13.4Začimbe, nepredelaneSpices, not processedA01.13
7A01.13.40Začimbe, nepredelaneSpices, not processedA01.13.4
4A01.2ŽIVE ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODILive animals and animal productsA01
5A01.21Živo govedo in njegovi proizvodiBovine cattle, live and their productsA01.2
6A01.21.1Živo govedoBovine cattle, liveA01.21
7A01.21.11Živo govedo, razen teletBovine cattle, live, other than calvesA01.21.1
7A01.21.12TeletaCalvesA01.21.1
6A01.21.2Surovo kravje mlekoRaw milk from bovine cattleA01.21
7A01.21.20Surovo kravje mlekoRaw milk from bovine cattleA01.21.2
6A01.21.3Bikovo semeBovine semenA01.21
7A01.21.30Bikovo semeBovine semenA01.21.3
5A01.22Žive ovce, koze, konji, osli, mule, mezgi ter njihovi proizvodiSheep, goats, horses, asses, mules and hinnies, live, and their productsA01.2
6A01.22.1Žive ovce, koze, konji, osli, mule in mezgiSheep, goats, horses, asses, mules and hinnies, liveA01.22
7A01.22.11Žive ovceSheep, liveA01.22.1
7A01.22.12Žive kozeGoats, liveA01.22.1
7A01.22.13Živi konji, osli, mule in mezgiHorses, asses, mules and hinnies, liveA01.22.1
6A01.22.2Surovo ovčje in kozje mlekoRaw milk from sheep and goatsA01.22
7A01.22.21Surovo ovčje mlekoRaw milk from sheepA01.22.2
7A01.22.22Surovo kozje mlekoRaw milk from goatsA01.22.2
6A01.22.3Volna in živalska dlakaWool and animal hairA01.22
7A01.22.31Strižena volnaShorn wool, greasy, including fleece-washed shorn woolA01.22.3
7A01.22.32Druga živalska dlaka, tudi žima, nemikana in nečesanaFine or coarse animal hair (including horsehair), not carded or combedA01.22.3
5A01.23Živi prašičiSwine, liveA01.2
6A01.23.1Živi prašičiSwine, liveA01.23
7A01.23.10Živi prašičiSwine, liveA01.23.1
5A01.24Živa perutnina in jajcaPoultry, live, and eggsA01.2
6A01.24.1Živa perutninaPoultry, liveA01.24
7A01.24.10Živa perutninaPoultry, liveA01.24.1
6A01.24.2Jajca, celaEggs, in shellA01.24
7A01.24.20Jajca, celaEggs, in shellA01.24.2
5A01.25Druge žive živali in njihovi proizvodiOther animals, live, and their productsA01.2
6A01.25.1Druge žive živaliOther live animalsA01.25
7A01.25.10Druge žive živaliOther live animalsA01.25.1
6A01.25.2Drugi živalski proizvodiOther animal productsA01.25
7A01.25.21Naravni medNatural honeyA01.25.2
7A01.25.22Polži in žabji kraki, nekuhaniSnails, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine except sea snails, frogs' legs, fresh, chilled or frozenA01.25.2
7A01.25.23Drugi užitni živalski proizvodiEdible products of animal origin n.e.c.A01.25.2
7A01.25.24Kokoni sviloprejkeSilk-worm cocoons suitable for reelingA01.25.2
7A01.25.25Živalski voski in spermacetiInsect waxes and spermacetiA01.25.2
6A01.25.3Surovo krzno in kožeRaw furskins and miscellaneous raw hides and skinsA01.25
7A01.25.31Surovo krzno divjadiRaw furskins, except of fur-bearing lambsA01.25.3
7A01.25.32Surovo astrahansko in podobno krznoRaw furskins of fur-bearing lambsA01.25.3
7A01.25.33Surove svinjske kože, kože plazilcev in drugih živali, neobdelaneMiscellaneous raw hides and skinsA01.25.3
4A01.4STORITVE ZA KMETIJSTVO, RAZEN VETERINARSKIH, UREJANJE PARKOV IN VRTOVAgricultural and animal husbandry services, except veterinary services, landscape gardening servicesA01
5A01.41Storitve za rastlinsko pridelavo, urejanje parkov in vrtovAgricultural services, landscape gardening servicesA01.4
6A01.41.1Storitve za rastlinsko pridelavo, urejanje parkov in vrtovAgricultural services, landscape gardening servicesA01.41
7A01.41.11Storitve za rastlinsko pridelavoServices incidental to agricultural productionA01.41.1
7A01.41.12Urejanje vrtov, parkov, igrišč, pokopališčPlanting and maintenance services of gardens, parks and cemeteriesA01.41.1
5A01.42Storitve za živinorejo, razen veterinarskihAnimal husbandry services (except veterinary services)A01.4
6A01.42.1Storitve za živinorejo, razen veterinarskihAnimal husbandry services (except veterinary services)A01.42
7A01.42.10Storitve za živinorejo, razen veterinarskihAnimal husbandry services (except veterinary services)A01.42.1
4A01.5Lov in lovske storitveHunting, trapping, game propagation and related servicesA01
5A01.50Lov in lovske storitveHunting, trapping, game propagation and related servicesA01.5
6A01.50.1Lov in lovske storitveHunting, trapping, game propagation and related servicesA01.50
7A01.50.10Lov in lovske storitveHunting, trapping, game propagation and related servicesA01.50.1
3A02GOZDNI PROIZVODI IN GOZDARSKE STORITVEPRODUCTS OF FORESTRY, LOGGING AND RELATED SERVICES-
4A02.0GOZDNI PROIZVODI IN GOZDARSKE STORITVEProducts of forestry, logging and related servicesA02
5A02.01Gozdni sortimenti, naravne gume, surova pluta, drugi gozdni proizvodiWood in the rough, natural gums, natural cork, other forestry productsA02.0
6A02.01.1Gozdni sortimentiWood in the roughA02.01
7A02.01.11Oblovina iglavcevLogs of coniferous woodA02.01.1
7A02.01.12Oblovina listavcevLogs of non-coniferous woodA02.01.1
7A02.01.13Oblovina tropskih drevesnih vrstLogs of tropical woodA02.01.1
7A02.01.14DrvaFuel woodA02.01.1
7A02.01.15Drobni tehnični lesOther wood in the rough, including split poles and picketsA02.01.1
6A02.01.2Naravne gume in drevesne smoleNatural gumsA02.01
7A02.01.21Balata, gutaperča, čikl in podobne naravne gumeBalata, gutta-percha, guayula, chicle and similar natural gumsA02.01.2
7A02.01.22Šelak, drevesne smole, balzamiLac, natural gums, resins, gum-resins and balsamsA02.01.2
6A02.01.3Naravna pluta, surovaNatural cork, raw or simply preparedA02.01
7A02.01.30Naravna pluta, surovaNatural cork, raw or simply preparedA02.01.3
6A02.01.4Drugi gozdni proizvodiOther forestry productsA02.01
7A02.01.41Deli rastlin, trave, mahovi in lišaji, primerni za okrasParts of plants, grasses, mosses and lichens suitable for ornamental purposesA02.01.4
7A02.01.42Drug rastlinski material za pletarstvo, polnjenje, tapeciranje, barvanje ali strojenje, drugi rastlinski proizvodiVegetable materials n.e.c., for plaiting, stuffing, padding, dyeing or tanning, vegetable products n.e.c.A02.01.4
6A02.01.5Les na panjuStanding timberA02.01
7A02.01.50Les na panjuStanding timberA02.01.5
6A02.01.6Storitve gozdnih drevesnicForest trees nurseries servicesA02.01
7A02.01.60Storitve gozdnih drevesnicForest trees nurseries servicesA02.01.6
5A02.02Gozdarske storitveServices incidental to forestry and loggingA02.0
6A02.02.1Gozdarske storitveServices incidental to forestry and loggingA02.02
7A02.02.10Gozdarske storitveServices incidental to forestry and loggingA02.02.1
1BRIBE IN DRUG VODNI ULOV, STORITVE ZA RIBIŠTVOFISH AND OTHER FISHING PRODUCTS, SERVICES INCIDENTAL TO FISHING 
3B05RIBE IN DRUG VODNI ULOV, STORITVE ZA RIBIŠTVOFISH AND OTHER FISHING PRODUCTS, SERVICES INCIDENTAL TO FISHING-
4B05.0RIBE IN DRUG VODNI ULOV, STORITVE ZA RIBIŠTVOFish and other fishing products, services incidental to fishingB05
5B05.00Ribe in drug vodni ulov, storitve za ribištvoFish and other fishing products, services incidental to fishingB05.0
6B05.00.1Ribe, žive, sveže ali ohlajeneFish, live, fresh or chilledB05.00
7B05.00.11Ribe, živeFish, liveB05.00.1
7B05.00.12Ribe, sveže ali ohlajeneFish, fresh or chilledB05.00.1
6B05.00.2Raki, školjke, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeniCrustaceans, not frozen, oysters, other aquatic invertebrates, live, fresh or chilledB05.00
7B05.00.21Raki, nezamrznjeniCrustaceans, not frozenB05.00.2
7B05.00.22Ostrige, sveže ali ohlajeneOystersB05.00.2
7B05.00.23Drugi mehkužci, školjke in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeniOther molluscs or shellfish and aquatic invertebrates, live, fresh or chilledB05.00.2
6B05.00.3Morska trava, alge, spužve, korale, školjčne lupine in podobni materialiOther aquatic productsB05.00
7B05.00.31Školjčne lupine, korale, oklepi mehkužcev, sipine kosti ipd.Corals and similar products, shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-boneB05.00.3
7B05.00.32SpužveNatural sponges of animal originB05.00.3
7B05.00.33Morska trava in druge alge, sveže ali posušeneSeaweeds and other algaeB05.00.3
6B05.00.4BiseriPearlsB05.00
7B05.00.41Naravni biseri, neobdelaniNatural pearls, unworkedB05.00.4
7B05.00.42Gojeni biseri, neobdelaniCultured pearls, unworkedB05.00.4
6B05.00.5Storitve za ribolovServices incidental to fishingB05.00
7B05.00.50Storitve za ribolovServices incidental to fishingB05.00.5
6B05.00.6Storitve za ribogojstvoServices incidental to fish farmingB05.00
7B05.00.60Storitve za ribogojstvoServices incidental to fish farmingB05.00.6
1CENERGETSKE SUROVINE, RUDE IN KAMNINEPRODUCTS FROM MINING AND QUARRYING 
2CAPREMOG, ŠOTA, SUROVA NAFTA IN ZEMELJSKI PLIN, URANOVA IN TORIJEVA RUDACOAL AND LIGNITE, PEAT, CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS, URANIUM AND THORIUMC
3CA10PREMOG, ŠOTACOAL AND LIGNITE, PEATCA
4CA10.1ČRNI PREMOGHard coalCA10
5CA10.10Črni premogHard coalCA10.1
6CA10.10.1Črni premogCoalCA10.10
7CA10.10.11Črni premog, neskepljenCoal, not agglomeratedCA10.10.1
7CA10.10.12Črni premog, skepljenBriquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coalCA10.10.1
7CA10.10.13Storitve, povezane s kopanjem premogaServices incidental to hard coal extractionCA10.10.1
4CA10.2RJAVI PREMOG IN LIGNITLigniteCA10
5CA10.20Rjavi premog in lignitLigniteCA10.2
6CA10.20.1Rjavi premog in lignitLigniteCA10.20
7CA10.20.10Rjavi premog in lignitLigniteCA10.20.1
4CA10.3ŠOTAPeatCA10
5CA10.30ŠotaPeatCA10.3
6CA10.30.1ŠotaPeatCA10.30
7CA10.30.10ŠotaPeatCA10.30.1
3CA11SUROVA NAFTA IN ZEMELJSKI PLIN, STORITVE V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA, RAZEN GEOLOŠKIH RAZISKOVANJCRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS, SERVICES INCIDENTAL TO OIL AND GAS EXTRACTION, EXCLUDING SURVEYINGCA
4CA11.1SUROVA NAFTA IN ZEMELJSKI PLINCrude petroleum and natural gasCA11
5CA11.10Surova nafta in zemeljski plinCrude petroleum and natural gasCA11.1
6CA11.10.1Nafta, surovaPetroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crudeCA11.10
7CA11.10.10Nafta, surovaPetroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crudeCA11.10.1
6CA11.10.2Zemeljski plinNatural gas, liquefied or in gaseous stateCA11.10
7CA11.10.20Zemeljski plinNatural gas, liquefied or in gaseous stateCA11.10.2
6CA11.10.3Utekočinjanje zemeljskega plinaLiquefaction and regasification services of natural gas for transportationCA11.10
7CA11.10.30Utekočinjanje zemeljskega plinaLiquefaction and regasification services of natural gas for transportationCA11.10.3
6CA11.10.4Bituminozni skrilavci in pesekBituminous or oil shale and tar sandsCA11.10
7CA11.10.40Bituminozni skrilavci in pesekBituminous or oil shale and tar sandsCA11.10.4
4CA11.2STORITVE V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA, RAZEN GEOLOŠKIH RAZISKOVANJServices incidental to oil and gas extraction, excluding surveyingCA11
5CA11.20Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, razen geoloških raziskovanjServices incidental to oil and gas extraction, excluding surveyingCA11.2
6CA11.20.1Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, razen geoloških raziskovanjServices incidental to oil and gas extraction, excluding surveyingCA11.20
7CA11.20.11Vrtanje naftnih in plinskih vrtinDrilling services incidental to oil and gas extractionCA11.20.1
7CA11.20.12Druge storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in plinaDerrick erection, repair and dismantling services and related services incidental to oil and gas extractionCA11.20.1
3CA12URANOVA IN TORIJEVA RUDAURANIUM AND THORIUM ORESCA
4CA12.0URANOVA IN TORIJEVA RUDAUranium and thorium oresCA12
5CA12.00Uranova in torijeva rudaUranium and thorium oresCA12.0
6CA12.00.1Uranova in torijeva rudaUranium and thorium oresCA12.00
7CA12.00.10Uranova in torijeva rudaUranium and thorium oresCA12.00.1
2CBRUDE IN KAMNINEMETAL ORES AND OTHER MINING AND QUARRYING PRODUCTSC
3CB13RUDEMETAL ORESCB
4CB13.1ŽELEZOVA RUDAIron oresCB13
5CB13.10Železova rudaIron oresCB13.1
6CB13.10.1Železova rudaIron oresCB13.10
7CB13.10.10Železova rudaIron oresCB13.10.1
4CB13.2RUDE NEŽELEZNIH KOVIN, RAZEN URANOVE IN TORIJEVENon-ferrous metal ores, except uranium and thorium oresCB13
5CB13.20Rude neželeznih kovin, razen uranove in torijeveNon-ferrous metal ores, except uranium and thorium oresCB13.2
6CB13.20.1Rude neželeznih kovin in koncentrati, razen uranove in torijeve ter njunih koncentratovNon-ferrous metal ores and concentrates, other than uranium or thorium ores and their concentratesCB13.20
7CB13.20.11Bakrova ruda in koncentratiCopper ores and concentratesCB13.20.1
7CB13.20.12Nikljeva ruda in koncentratiNickel ores and concentratesCB13.20.1
7CB13.20.13Aluminijeva ruda in koncentratiAluminium ores and concentratesCB13.20.1
7CB13.20.14Rude in koncentrati plemenitih kovinPrecious metal ores and concentratesCB13.20.1
7CB13.20.15Svinčeve, cinkove in kositrove rude in koncentratiLead, zinc and tin ores and concentratesCB13.20.1
7CB13.20.16Rude in koncentrati drugih neželeznih kovinOther non-ferrous metal ores and concentratesCB13.20.1
3CB14RUDNINE IN KAMNINEOTHER MINING AND QUARRYING PRODUCTSCB
4CB14.1KAMEN, NEOBDELANStoneCB14
5CB14.11Okrasni in gradbeni kamen, neobdelanOrnamental or building stoneCB14.1
6CB14.11.1Okrasni in gradbeni kamen, neobdelanOrnamental or building stoneCB14.11
7CB14.11.11Marmor in drug apnenčev kamen, neobdelanMarble and other calcareous ornamental or building stoneCB14.11.1
7CB14.11.12Granit, peščenjak in drug okrasni in gradbeni kamen, neobdelanGranite, sandstone and other ornamental or building stoneCB14.11.1
5CB14.12Apnenec, sadra in kredaLimestone, gypsum and chalkCB14.1
6CB14.12.1Apnenec in sadraLimestone and gypsumCB14.12
7CB14.12.10Apnenec in sadraLimestone and gypsumCB14.12.1
6CB14.12.2Kreda in dolomitChalk and dolomiteCB14.12
7CB14.12.20Kreda in dolomitChalk and dolomiteCB14.12.2
5CB14.13SkrilavecSlateCB14.1
6CB14.13.1SkrilavecSlateCB14.13
7CB14.13.10SkrilavecSlateCB14.13.1
4CB14.2PESEK IN GLINASand and clayCB14
5CB14.21Gramoz in pesekGravel and sandCB14.2
6CB14.21.1Gramoz in pesekGravel and sandCB14.21
7CB14.21.11Naravni pesekNatural sandsCB14.21.1
7CB14.21.12Prodniki, gramoz, drobljen in lomljen kamen, kameni prahGranules, chippings and powder, pebbles, gravelCB14.21.1
7CB14.21.13Makadam, termakadamMacadam, tarred macadamCB14.21.1
5CB14.22Gline in kaolinClays and kaolinCB14.2
6CB14.22.1Gline in kaolinClays and kaolinCB14.22
7CB14.22.11Kaolin in druge kaolinske glineKaolin and other kaolinic claysCB14.22.1
7CB14.22.12Druge gline, šamotne in dinas zemljineOther clays, andalusite, kyantite and sillimanite, mullite, chamotte or dinas earthsCB14.22.1
4CB14.3MINERALI ZA KEMIJSKO PROIZVODNJO IN GNOJILAChemical and fertilizer mineralsCB14
5CB14.30Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojilaChemical and fertilizer mineralsCB14.3
6CB14.30.1Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojilaChemical and fertilizer mineralsCB14.30
7CB14.30.11Naravni fosfati, naravne kalijeve soliNatural calcium or aluminium calcium phosphates, carnallite, sylvite, other crude natural potassium saltsCB14.30.1
7CB14.30.12Nepraženi železovi piriti, surovo žveploUnroasted iron pyrites, crude or unrefined sulphurCB14.30.1
7CB14.30.13Drugi minerali za kemijsko proizvodnjoOther chemical mineralsCB14.30.1
4CB14.4SOLSaltCB14
5CB14.40SolSaltCB14.4
6CB14.40.1Sol in čisti natrijev kloridSalt and pure sodium chlorideCB14.40
7CB14.40.10Sol in čisti natrijev kloridSalt and pure sodium chlorideCB14.40.1
4CB14.5DRUGE RUDNINE IN KAMNINEOther mining and quarrying products n.e.c.CB14
5CB14.50Druge rudnine in kamnineOther mining and quarrying products n.e.c.CB14.5
6CB14.50.1Naravni bitumen in asfalt, asfaltne kamnineBitumen and asphalt, natural, asphaltites and asphaltic rockCB14.50
7CB14.50.10Naravni bitumen in asfalt, asfaltne kamnineBitumen and asphalt, natural, asphaltites and asphaltic rockCB14.50.1
6CB14.50.2Dragi in poldragi kamni, naravna brusila in drugi mineraliPrecious and semi-precious stones, pumice stone, emery, natural abrasives, other minerals n.e.c.CB14.50
7CB14.50.21Dragi in poldragi kamni (razen industrijskih diamantov), neobdelaniPrecious and semi-precious stones (excluding industrial diamonds), unworked or simply sawn or roughly shapedCB14.50.2
7CB14.50.22Industrijski diamanti, plovec, naravni korund in druga naravna brusilaIndustrial diamonds, pumice stone, emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasivesCB14.50.2
7CB14.50.23Kremen, vermikulit, silikatna fosilna moka, steatit in druge rudnine in kamnineOther minerals n.e.c.CB14.50.2
1DPROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIMANUFACTURED PRODUCTS 
2DAHRANA, PIJAČE, KRMILA IN TOBAČNI IZDELKIFOOD PRODUCTS, BEVERAGES AND TOBACCOD
3DA15HRANA, PIJAČE IN KRMILAFOOD PRODUCTS AND BEVERAGESDA
4DA15.1MESO IN MESNI IZDELKIMeat and meat productsDA15
5DA15.11Sveže, ohlajeno, zamrznjeno meso, razen perutninskega in divjačineFresh and preserved meat, except poultryDA15.1
6DA15.11.1Meso in užitni klavnični proizvodi goveda, prašičev, koz, konjev in oslovMeat and edible offal of bovine animals, swine, goats, horses, assesDA15.11
7DA15.11.11Goveje meso, sveže ali ohlajenoMeat of bovine animals, fresh or chilledDA15.11.1
7DA15.11.12Goveje meso, zamrznjenoMeat of bovine animals, frozenDA15.11.1
7DA15.11.13Svinjsko meso, sveže ali ohlajenoMeat of swine, fresh or chilledDA15.11.1
7DA15.11.14Svinjsko meso, zamrznjenoMeat of swine, frozenDA15.11.1
7DA15.11.15Ovčje meso, sveže ali ohlajenoMeat of sheep, fresh or chilledDA15.11.1
7DA15.11.16Ovčje meso, zamrznjenoMeat of sheep, frozenDA15.11.1
7DA15.11.17Kozje mesoMeat of goatsDA15.11.1
7DA15.11.18Konjsko, oslovo, mulje ali mezgovo mesoMeat of horses, asses, mules or hinniesDA15.11.1
7DA15.11.19Užitna drobovinaEdible offalDA15.11.1
6DA15.11.2Puljena mastna volna in surove kožePulled wool and raw hides and skins of bovine or equine animalsDA15.11
7DA15.11.21Mastna volna, puljenaPulled woolDA15.11.2
7DA15.11.24Surove goveje in konjske kože, celeRaw hides and skins of bovine or equine animals, wholeDA15.11.2
7DA15.11.25Surove goveje in konjske kože, razen celihRaw hides and skins of bovine or equine animals, otherDA15.11.2
7DA15.11.26Surove ovčje in jančje kožeRaw hides and skins of sheep and lambsDA15.11.2
7DA15.11.27Surove kozje kožeRaw hides and skins of goats or kidsDA15.11.2
6DA15.11.3Živalske maščobeFats of bovine animals, sheep, goats and pigsDA15.11
7DA15.11.30Živalske maščobeFats of bovine animals, sheep, goats and pigsDA15.11.3
6DA15.11.4Surovi živalski odpadki, neprimerni za prehrano ljudiRaw offal, inedibleDA15.11
7DA15.11.40Surovi živalski odpadki, neprimerni za prehrano ljudiRaw offal, inedibleDA15.11.4
6DA15.11.9Storitve za proizvodnjo svežega ali konzerviranega mesa, razen perutninskegaIndustrial services for fresh and preserved meat, except poultryDA15.11
7DA15.11.99Storitve za proizvodnjo svežega in konzerviranega mesa, razen perutninskegaIndustrial services for fresh and preserved meat, except poultryDA15.11.9
5DA15.12Sveže, ohlajeno, zamrznjeno perutninsko meso in divjačinaFresh and preserved poultry meatDA15.1
6DA15.12.1Meso in užitna drobovina perutnine in divjadi, sveža ali ohlajenaMeat and edible offal of poultryDA15.12
7DA15.12.11Meso in užitna drobovina perutnine, sveža ali ohlajenaMeat and edible offal of poultry, fresh or chilledDA15.12.1
7DA15.12.12Meso in užitna drobovina perutnine, zamrznjenaMeat and edible offal of poultry, frozenDA15.12.1
7DA15.12.13Meso in užitna drobovina kuncev, divjadi in drugih živali, razen žabjih krakovOther meat and edible offal, including rabbit meat but excluding frogs' legsDA15.12.1
7DA15.12.14Perutninska maščobaFats of poultryDA15.12.1
6DA15.12.2Perje in ptičje kožeFeathers and skins of birds with feathersDA15.12
7DA15.12.20Perje in ptičje kožeFeathers and skins of birds with feathersDA15.12.2
6DA15.12.9Storitve za proizvodnjo svežega in konzerviranega perutninskega mesaIndustrial services for fresh and preserved poultry meatDA15.12
7DA15.12.99Storitve za proizvodnjo svežega in konzerviranega perutninskega mesaIndustrial services for fresh and preserved poultry meatDA15.12.9
5DA15.13Mesni izdelkiMeat and poultry meat productsDA15.1
6DA15.13.1Mesni izdelkiPreserves and preparations of meat, meat offal or bloodDA15.13
7DA15.13.11Meso in užitna drobovina, soljena, v slanici, sušena ali prekajena, užitna mesna moka in zdrob iz mesaMeat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked, edible flours and meals of meat or meat offalDA15.13.1
7DA15.13.12Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovine ali krvi, ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ipd. ,Other prepared and preserved meat, meat offal or blood, extracts and juices of meat, fish and aquatic invertebratesDA15.13.1
7DA15.13.13Moka, zdrob in peleti iz mesa, neprimerni za prehrano ljudi, ocvirkiFlours, meals and pellets of meat unfit for human consumption, greavesDA15.13.1
6DA15.13.9Kuhanje in drugo pripravljanje mesnih izdelkovCooking and other preparation services for the production of meat productsDA15.13
7DA15.13.90Kuhanje in drugo pripravljanje mesnih izdelkovCooking and other preparation services for the production of meat productsDA15.13.9
7DA15.13.99Druge storitve za proizvodnjo mesnih izdelkovIndustrial services for meat and poultry meat productsDA15.13.9
4DA15.2PREDELANE IN KONZERVIRANE RIBE IN RIBJI IZDELKIProcessed and preserved fish and fish productsDA15
5DA15.20Predelane in konzervirane ribe in ribji izdelkiProcessed and preserved fish and fish productsDA15.2
6DA15.20.1Predelane in konzervirane ribe in ribji izdelkiProcessed and preserved fish and fish productsDA15.20
7DA15.20.11Ribe, ribji fileti, drugo ribje meso, jetra in ikre, sveže ali ohlajeneFish fillets, other fish meat and fish livers and roes, fresh or chilledDA15.20.1
7DA15.20.12Ribe, ribji fileti, drugo ribje meso, jetra in ikre, zamrznjeneFish, fish fillets, other fish meat and fish livers and roes, frozenDA15.20.1
7DA15.20.13Ribe, prekajene, sušene, soljene ali v slanici, zdrob, moka ali peleti iz rib, primerni za prehrano ljudiFish, dried, salted or in brine, smoked fish, meal, powder or pellets of fish fit for human consumptionDA15.20.1
7DA15.20.14Ribe, drugače pripravljene ali konzervirane, kaviarFish, otherwise prepared or preserved, caviar and caviar substitutes from fish eggsDA15.20.1
7DA15.20.15Raki, zamrznjeni, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, zamrznjeni, sušeni, soljeni ali v slaniciCrustaceans, frozen, molluscs and other aquatic invertebrates, frozen, dried, salted or in brineDA15.20.1
7DA15.20.16Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzerviraniOther prepared and preserved products of crustaceans, molluscs and other aquatic invertebratesDA15.20.1
7DA15.20.17Moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neprimerni za prehrano ljudiFlours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumptionDA15.20.1
7DA15.20.18Drugi neužitni izdelki iz rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjevOther inedible products of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebratesDA15.20.1
6DA15.20.9Prekajevanje in drugo konzerviranje kot storitev pri pripravi ribjih izdelkovSmoking and other preservation and preparation services for manufacture of fish productsDA15.20
7DA15.20.90Prekajevanje in drugo konzerviranje kot storitev pri pripravi ribjih izdelkovSmoking and other preservation and preparation services for manufacture of fish productsDA15.20.9
4DA15.3PREDELANO IN KONZERVIRANO SADJE IN VRTNINEProcessed and preserved fruit and vegetablesDA15
5DA15.31Predelan in konzerviran krompirProcessed and preserved potatoesDA15.3
6DA15.31.1Predelan in konzerviran krompirProcessed and preserved potatoesDA15.31
7DA15.31.11Krompir, zamrznjenPotatoes, frozenDA15.31.1
7DA15.31.12Krompir, konzerviranPreserved potatoesDA15.31.1
6DA15.31.9Kuhanje in druge storitve pri proizvodnji izdelkov iz krompirjaCooking and other preparation services for potatoes and potato productsDA15.31
7DA15.31.90Kuhanje in druge storitve pri proizvodnji izdelkov iz krompirjaCooking and other preparation services for potatoes and potato productsDA15.31.9
5DA15.32Sadni in zelenjavni sokoviFruit and vegetable juicesDA15.3
6DA15.32.1Sadni in zelenjavni sokoviFruit and vegetable juicesDA15.32
7DA15.32.10Sadni in zelenjavni sokoviFruit and vegetable juicesDA15.32.1
6DA15.32.9Storitve za proizvodnjo sadnih in zelenjavnih sokovIndustrial services for fruit and vegetable juicesDA15.32
7DA15.32.99Storitve za proizvodnjo sadnih in zelenjavnih sokovIndustrial services for fruit and vegetable juicesDA15.32.9
5DA15.33Drugo predelano in konzervirano sadje in vrtnineProcessed and preserved fruit and vegetables n.e.c.DA15.3
6DA15.33.1Predelane in konzervirane vrtnine, razen krompirjaProcessed and preserved vegetables, excluding potatoesDA15.33
7DA15.33.11Vrtnine, zamrznjeneVegetables, frozenDA15.33.1
7DA15.33.12Vrtnine, začasno konzerviraneVegetables provisionally preservedDA15.33.1
7DA15.33.13Vrtnine, sušeneDried vegetablesDA15.33.1
7DA15.33.14Vrtnine, konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kisliniVegetables, preserved otherwise than by vinegar or acetic acidDA15.33.1
7DA15.33.15Vrtnine, konzervirane v kisu ali ocetni kisliniVegetables preserved by vinegar or acetic acidDA15.33.1
6DA15.33.2Predelano in konzervirano sadje in orehiProcessed and preserved fruit and nutsDA15.33
7DA15.33.21Sadje in orehi, zamrznjeniFruit and nuts, uncooked or cooked, frozenDA15.33.2
7DA15.33.22Marmelade, džemi, sadni želeji, pireji in namazi iz sadjaJams, fruit jellies and fruit or nut puree and pastesDA15.33.2
7DA15.33.23Oreški, praženi, soljeni ali drugače konzerviraniNuts, ground-nuts, roasted, salted or otherwise prepared n.e.c.DA15.33.2
7DA15.33.24Sadje in orehi, začasno konzervirani, ne za takojšnjo prehranoFruit and nuts, provisionally preserved, not for immediate consumptionDA15.33.2
7DA15.33.25Drugo konzervirano sadjeOther preserved fruitsDA15.33.2
7DA15.33.26Koščice in jedrca marelic, breskev ali slivApricot, peach or plum stones and kernelsDA15.33.2
6DA15.33.3Rastlinski odpadki in ostankiVegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-productsDA15.33
7DA15.33.30Rastlinski odpadki in ostankiVegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-productsDA15.33.3
6DA15.33.9Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkovCooking and other preparation services for the preservation of fruit and vegetablesDA15.33
7DA15.33.90Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkovCooking and other preparation services for the preservation of fruit and vegetablesDA15.33.9
4DA15.4ŽIVALSKA IN RASTLINSKA OLJA IN MAŠČOBEAnimal and vegetable oils and fatsDA15
5DA15.41Surova olja in maščobeCrude oils and fatsDA15.4
6DA15.41.1Živalska in rastlinska olja in maščobe, surovaAnimal and vegetable oils and fats, crudeDA15.41
7DA15.41.11Živalska olja in maščobe, surove in rafinirane, razen govejih, ovčjih, kozjih, svinjskih in perutninskih maščobAnimal oils and fats, crude and refined, except fats of bovine animals, sheep, goats, pigs and poultryDA15.41.1
7DA15.41.12Surova rastlinska olja, predvsem za prehranoSoya-bean, ground-nut, olive, sunflower-seed, safflower, cotton-seed, rape, colza and mustard oil, crudeDA15.41.1
7DA15.41.13Surova rastlinska olja, predvsem za neprehrambene namenePalm, coconut, palm kernel, babassu and linseed oil, crudeDA15.41.1
6DA15.41.2Linters iz bombažaCotton lintersDA15.41
7DA15.41.20Linters iz bombažaCotton lintersDA15.41.2
6DA15.41.3Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj, moka in zdrob iz oljnih semen ali plodovOil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils, flours and meals of oil seeds or oleaginous fruitsDA15.41
7DA15.41.31Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali oljOil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oilsDA15.41.3
7DA15.41.32Moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov, razen iz gorčiceFlours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, except those of mustardDA15.41.3
6DA15.41.9Storitve za proizvodnjo surovih olj in maščobIndustrial services for crude oils and fatsDA15.41
7DA15.41.99Storitve za proizvodnjo surovih olj in maščobIndustrial services for crude oils and fatsDA15.41.9
5DA15.42Rafinirana olja in maščobeRefined oils and fatsDA15.4
6DA15.42.1Rafinirana olja in maščobeRefined oils and fats, except residuesDA15.42
7DA15.42.11Rafinirana, kemično nemodificirana rastlinska olja, predvsem za prehranoSoya-bean, ground-nut, olive, sunflower-seed, safflower, cotton-seed, rape, colza, sesame and mustard oil and their fractions, refined but not chemically modifiedDA15.42.1
7DA15.42.12Rafinirana, kemično nemodificirana rastlinska olja, predvsem za neprehrambene namenePalm, coconut, palm kernel, babassu and linseed oil and their fractions, refined but not chemically modified, castor, tung and jojoba oil and fixed vegetable fats and oils (except maize oil) and their fractions n.e.c.DA15.42.1
7DA15.42.13Živalske ali rastlinske masti in olja ter njihove frakcije, hidriraneAnimal or vegetable fats and oils and their fractions, hydrogenated, esterified, but not further preparedDA15.42.1
6DA15.42.2Rastlinski voski , degras, ostanki pri predelavi maščobnih snovi, živalskih ali rastlinskih voskovVegetable waxes (excluding triglycerides), degras, residues resulting from treatment of fatty substances or animal or vegetable waxesDA15.42
7DA15.42.20Rastlinski voski, degras, ostanki pri predelavi maščobnih snovi, živalskih ali rastlinskih voskovVegetable waxes (excluding triglycerides), degras, residues resulting from treatment of fatty substances or animal or vegetable waxesDA15.42.2
6DA15.42.9Storitve za proizvodnjo rafiniranih olj in maščobIndustrial services for refined oils and fatsDA15.42
7DA15.42.99Storitve za proizvodnjo rafiniranih olj in maščobIndustrial services for refined oils and fatsDA15.42.9
5DA15.43Margarine in podobne jedilne maščobeMargarine and similar edible fatsDA15.4
6DA15.43.1Margarina in podobne jedilne maščobeMargarine and similar edible fatsDA15.43
7DA15.43.10Margarina in podobne jedilne maščobeMargarine and similar edible fatsDA15.43.1
6DA15.43.9Storitve za proizvodnjo margarine in podobnih jedilnih maščobIndustrial services for margarine and similar edible fatsDA15.43
7DA15.43.99Storitve za proizvodnjo margarine in podobnih jedilnih maščobIndustrial services for margarine and similar edible fatsDA15.43.9
4DA15.5MLEČNI IZDELKI IN SLADOLEDDairy products and ice creamDA15
5DA15.51Mlečni izdelkiDairy productsDA15.5
6DA15.51.1Predelano tekoče mleko in smetanaProcessed liquid milk and creamDA15.51
7DA15.51.11Predelano tekoče mleko, do 6% maščobeProcessed liquid milkDA15.51.1
7DA15.51.12Mleko in smetana z več kot 6 % maščobe, nezgoščena, neslajenaMilk and cream of > 6 % fat, not concentrated or sweetenedDA15.51.1
6DA15.51.2Mleko in smetana v trdnih oblikahMilk and cream in solid formsDA15.51
7DA15.51.20Mleko in smetana v trdnih oblikahMilk and cream in solid formsDA15.51.2
6DA15.51.3Maslo in mlečni namaziButter and dairy spreadsDA15.51
7DA15.51.30Maslo in mlečni namaziButter and dairy spreadsDA15.51.3
6DA15.51.4Sir in skutaCheese and curdDA15.51
7DA15.51.40Sir in skutaCheese and curdDA15.51.4
6DA15.51.5Drugi mlečni izdelkiOther dairy productsDA15.51
7DA15.51.51Mleko in smetana, zgoščena ali oslajena, razen v trdnih oblikahMilk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, other than in solid formsDA15.51.5
7DA15.51.52Jogurt in drugo kislo ali fermentirano mleko ali smetanaYoghurt and other fermented or acidified milk or creamDA15.51.5
7DA15.51.53KazeinCaseinDA15.51.5
7DA15.51.54Laktoza in laktozni sirupLactose and lactose syrupDA15.51.5
7DA15.51.55SirotkaWheyDA15.51.5
6DA15.51.9Storitve za proizvodnjo mlečnih izdelkovIndustrial services for dairy productsDA15.51
7DA15.51.99Storitve za proizvodnjo mlečnih izdelkeovIndustrial services for dairy productsDA15.51.9
5DA15.52SladoledIce cream and other edible iceDA15.5
6DA15.52.1SladoledIce cream and other edible iceDA15.52
7DA15.52.10SladoledIce cream and other edible iceDA15.52.1
6DA15.52.9Storitve za proizvodnjo sladoledaIndustrial services for ice cream and other edible iceDA15.52
7DA15.52.99Storitve za proizvodnjo sladoledaIndustrial services for ice cream and other edible iceDA15.52.9
4DA15.6MLEVSKI IZDELKI, ŠKROB IN ŠKROBNI IZDELKIGrain mill products, starches and starch productsDA15
5DA15.61Mlevski izdelkiGrain mill productsDA15.6
6DA15.61.1Luščen rižHusked riceDA15.61
7DA15.61.10Luščen rižHusked riceDA15.61.1
6DA15.61.2MokaCereal and vegetable flour, mixes thereofDA15.61
7DA15.61.21Pšenična ali soržična mokaWheat or meslin flourDA15.61.2
7DA15.61.22Druga žitna mokaOther cereal flour, n.e.c.DA15.61.2
7DA15.61.23Moka in zdrob iz vrtninVegetable flour and mealDA15.61.2
7DA15.61.24Mešanice in testo za izdelavo pekarskih izdelkovMixes for preparation of bakers' waresDA15.61.2
6DA15.61.3Zdrob, kosmiči in drugi žitni mlevski izdelkiGroats, meal and pellets and other cereal grain productsDA15.61
7DA15.61.31Drobljenec in zdrob iz pšeniceGroats and meal of wheatDA15.61.3
7DA15.61.32Drobljenec, zdrob in peleti iz drugih žitCereal groats, meal and pellets n.e.c.DA15.61.3
7DA15.61.33Žitni kosmiči in drugi mlevski izdelkiBreakfast cereals and other cereal grain productsDA15.61.3
6DA15.61.4Obdelan rižRice, milledDA15.61
7DA15.61.40Obdelan rižRice, milledDA15.61.4
6DA15.61.5Otrobi in drugi mlevski ostankiBran, sharps and other residues from the working of cerealsDA15.61
7DA15.61.50Otrobi in drugi mlevski ostankiBran, sharps and other residues from the working of cerealsDA15.61.5
6DA15.61.9Storitve za proizvodnjo mlevskih izdelkovIndustrial services for grain mill productsDA15.61
7DA15.61.99Storitve za proizvodnjo mlevskih izdelkovIndustrial services for grain mill productsDA15.61.9
5DA15.62Škrobi in škrobni izdelkiStarches and starch productsDA15.6
6DA15.62.1Koruzno olje in njegove frakcije, kemično nemodificiraneMaize (corn) oil and its fractions, not chemically modifiedDA15.62
7DA15.62.10Koruzno olje in njegove frakcije, kemično nemodificiraneMaize (corn) oil and its fractions, not chemically modifiedDA15.62.1
6DA15.62.2Škrob in škrobni izdelki, drugi sladkorji in sladkorni sirupiStarches and starch products, sugars and sugar syrups n.e.c.DA15.62
7DA15.62.21Glukoza, fruktoza in drugi izdelki, pridobljeni s hidrolizo škrobaGlucose and glucose syrup, fructose and fructose syrup, invert sugar, sugars and sugar syrups n.e.c., artificial honey, caramelDA15.62.2
7DA15.62.22Škrob, inulin, pšenični gluten, dekstrini in drugi modificirani škrobiStarches, inulin, wheat gluten, dextrins and other modified starchesDA15.62.2
7DA15.62.23Tapioka in njeni nadomestki iz škrobaTapioca and substitutes prepared from starch in flakes, grains and the likeDA15.62.2
6DA15.62.3Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostankiResidues of starch manufacture and similar residuesDA15.62
7DA15.62.30Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostankiResidues of starch manufacture and similar residuesDA15.62.3
6DA15.62.9Storitve za proizvodnjo škroba in škrobnih izdelkovIndustrial services for starches and starch productsDA15.62
7DA15.62.99Storitve za proizvodnjo škroba in škrobnih izdelkovIndustrial services for starches and starch productsDA15.62.9
4DA15.7PRIPRAVLJENA ŽIVALSKA KRMILAPrepared animal feedsDA15
5DA15.71Pripravljena krmila za domače živaliPrepared animal feeds for farm animalsDA15.7
6DA15.71.1Pripravljena krmila za domače živali, razen zdroba in peletov iz lucernePrepared animal feeds for farm animals, except lucerne meal and pelletsDA15.71
7DA15.71.10Pripravljena krmila za domače živali, razen zdroba in peletov iz lucernePrepared animal feeds for farm animals, except lucerne meal and pelletsDA15.71.1
6DA15.71.2Zdrob in peleti iz lucerneLucerne (alfalfa) meal and pelletsDA15.71
7DA15.71.20Zdrob in peleti iz lucerneLucerne (alfalfa) meal and pelletsDA15.71.2
6DA15.71.9Storitve za proizvodnjo krmilIndustrial services for prepared animal feeds for farm animalsDA15.71
7DA15.71.99Storitve za proizvodnjo krmilIndustrial services for prepared animal feeds for farm animalsDA15.71.9
5DA15.72Pripravljena hrana za hišne živaliPrepared pet foodDA15.7
6DA15.72.1Pripravljena hrana za hišne živaliPrepared pet foodDA15.72
7DA15.72.10Pripravljena hrana za hišne živaliPrepared pet foodDA15.72.1
6DA15.72.9Storitve za proizvodnjo hrane za hišne živaliIndustrial services for prepared pet foodDA15.72
7DA15.72.99Storitve za proizvodnjo hrane za hišne živaliIndustrial services for prepared pet foodDA15.72.9
4DA15.8DRUGA ŽIVILAOther food productsDA15
5DA15.81Kruh, sveže pecivo in slaščiceBread, fresh pastry goods and cakesDA15.8
6DA15.81.1Kruh, sveže pecivo in slaščiceBread, fresh pastry goods and cakesDA15.81
7DA15.81.11Svež kruhFresh breadDA15.81.1
7DA15.81.12Sveže pecivo in slaščiceFresh pastry goods and cakesDA15.81.1
6DA15.81.9Storitve za proizvodnjo kruha, svežega peciva in slaščicIndustrial services for bread, fresh pastry goods and cakesDA15.81
7DA15.81.99Storitve za proizvodnjo kruha, svežega peciva in slaščicIndustrial services for bread, fresh pastry goods and cakesDA15.81.9
5DA15.82Prepečenec in piškoti, trajno pecivoRusks and biscuits, preserved pastry goods and cakesDA15.8
6DA15.82.1Prepečenec in piškoti, trajno pecivoRusks and biscuits, preserved pastry goods and cakesDA15.82
7DA15.82.11Hrustljavi kruh, prepečenec, toast in podobni izdelkiCrispbread, rusks, toasted bread and similar toasted productsDA15.82.1
7DA15.82.12Medenjaki, sladki biskviti, vaflji, oblati ipd.Gingerbread and the like, sweet biscuits, waffles and wafersDA15.82.1
7DA15.82.13Drug kruh in pekarski izdelkiOther bread and other bakers' waresDA15.82.1
6DA15.82.9Storitve za proizvodnjo prepečenca in piškotovIndustrial services for rusks and biscuits, preserved pastry goods and cakesDA15.82
7DA15.82.99Storitve za proizvodnjo prepečenca in piškotovIndustrial services for rusks and biscuits, preserved pastry goods and cakesDA15.82.9
5DA15.83SladkorSugarDA15.8
6DA15.83.1SladkorSugar, except waste of sugar manufactureDA15.83
7DA15.83.11Surovi sladkorRaw cane or beet sugar, in solid formDA15.83.1
7DA15.83.12Rafinirani sladkor, brez dodatkov za aromo ali barvoRefined cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, not containing added flavouring or colouring matterDA15.83.1
7DA15.83.13Rafinirani sladkor z dodatki za aromo ali barvo, javorjev sladkor in sirupRefined cane or beet sugar, containing added flavouring or colouring matter, maple sugar and maple syrupDA15.83.1
7DA15.83.14MelaseMolassesDA15.83.1
6DA15.83.2Odpadki pri proizvodnji sladkorjaBeet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufactureDA15.83
7DA15.83.20Odpadki pri proizvodnji sladkorjaBeet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufactureDA15.83.2
6DA15.83.9Storitve za proizvodnjo sladkorjaIndustrial services for sugarDA15.83
7DA15.83.99Storitve za proizvodnjo sladkorjaIndustrial services for sugarDA15.83.9
5DA15.84Kakav, čokolada in sladkorni izdelkiCocoa, chocolate and sugar confectioneryDA15.8
6DA15.84.1KakavCocoaDA15.84
7DA15.84.11Kakavova masaCocoa pasteDA15.84.1
7DA15.84.12Kakavovo maslo, mast in oljeCocoa butter, fat and oilDA15.84.1
7DA15.84.13Kakav v prahu, brez dodanega sladkorja ali drugih sladilCocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matterDA15.84.1
7DA15.84.14Kakav v prahu, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladiliCocoa powder, containing added sugar or other sweetening matterDA15.84.1
6DA15.84.2Čokolada in sladkorni izdelkiChocolate and sugar confectioneryDA15.84
7DA15.84.21Čokolada in kakavni izdelki v razsutem stanju ali v zavitkih nad 2 kgChocolate and food preparations containing cocoa (except sweetened cocoa powder), in bulk formsDA15.84.2
7DA15.84.22Čokolada in kakavni izdelki v zavitkih pod 2 kgChocolate and food preparations containing cocoa (except sweetened cocoa powder), other than in bulk formsDA15.84.2
7DA15.84.23Sladkorni izdelki (tudi bela čokolada) brez kakavaSugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoaDA15.84.2
7DA15.84.24Sadje, orehi, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorjuFruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugarDA15.84.2
6DA15.84.3Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakavaCocoa shells, husks, skins and other cocoa wasteDA15.84
7DA15.84.30Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakavaCocoa shells, husks, skins and other cocoa wasteDA15.84.3
6DA15.84.9Storitve za proizvodnjo kakava, čokolade in sladkornih izdelkovIndustrial services for cocoa, chocolate and sugar confectioneryDA15.84
7DA15.84.99Storitve za proizvodnjo kakava, čokolade in sladkornih izdelkovIndustrial services for cocoa, chocolate and sugar confectioneryDA15.84.9
5DA15.85TestenineMacaroni, noodles, couscous and similar farinaceous productsDA15.8
6DA15.85.1TestenineMacaroni, noodles, couscous and similar farinaceous productsDA15.85
7DA15.85.11Testenine, nekuhane, nepolnjene ali ne drugače pripravljeneUncooked pasta, not stuffed or otherwise preparedDA15.85.1
7DA15.85.12Kuhane, polnjene ali drugače pripravljene testenine, kuskusPasta cooked, stuffed or otherwise prepared, couscousDA15.85.1
6DA15.85.9Storitve za proizvodnjo testeninIndustrial services for macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous productsDA15.85
7DA15.85.99Storitve za proizvodnjo testeninIndustrial services for macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous productsDA15.85.9
5DA15.86Kava in čajCoffee and teaDA15.8
6DA15.86.1Kava in čajCoffee and teaDA15.86
7DA15.86.11Kava, pražena ali dekofeiniziranaCoffee, decaffeinated or roastedDA15.86.1
7DA15.86.12Kavni nadomestki, ekstrakti, esence in koncentratiCoffee substitutes, extracts, essences and concentrates of coffee or coffee substitutes, coffee husks and skinsDA15.86.1
7DA15.86.13Zeleni, črni in delno fermentiran čaj, v zavitkih pod 3 kgGreen tea (not fermented), black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content ? 3 kgDA15.86.1
7DA15.86.14Ekstrakti, esence, ali koncentrati pravega ali mate čaja ter pripravki iz njihExtracts, essences, concentrates and preparations of tea or matéDA15.86.1
7DA15.86.15Zeliščni čajiHerb infusionsDA15.86.1
6DA15.86.9Storitve za proizvodnjo kave in čajaIndustrial services for coffee and teaDA15.86
7DA15.86.99Storitve za proizvodnjo kave in čajaIndustrial services for coffee and teaDA15.86.9
5DA15.87Dišave in začimbeCondiments and seasoningsDA15.8
6DA15.87.1Kis, omake, mešanice začimb, gorčična moka in zdrob, pripravljena gorčicaVinegar, sauces, mixed condiments, mustard flour and meal, prepared mustardDA15.87
7DA15.87.11KisVinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acidDA15.87.1
7DA15.87.12Omake, mešanice dišav in začimb, gorčična moka in zdrob, pripravljena gorčicaSauces, mixed condiments and mixed seasonings, mustard flour and meal and prepared mustardDA15.87.1
6DA15.87.2Začimbe, obdelaneSpices, processedDA15.87
7DA15.87.20Začimbe, obdelaneSpices, processedDA15.87.2
6DA15.87.9Storitve za proizvodnjo dišav in začimbIndustrial services for condiments and seasoningsDA15.87
7DA15.87.99Storitve za proizvodnjo dišav in začimbIndustrial services for condiments and seasoningsDA15.87.9
5DA15.88Homogenizirana in dietetična živilaHomogenized food preparations and dietetic foodDA15.8
6DA15.88.1Homogenizirana in dietetična živilaHomogenized food preparations and dietetic foodDA15.88
7DA15.88.10Homogenizirana in dietetična živilaHomogenized food preparations and dietetic foodDA15.88.1
6DA15.88.9Storitve za proizvodnjo homogeniziranih in dietetičnih živilIndustrial services for homogenized food preparations and dietetic foodDA15.88
7DA15.88.99Storitve za proizvodnjo homogeniziranih in dietetičnih živilIndustrial services for homogenized food preparations and dietetic foodDA15.88.9
5DA15.89Druga živila, rastlinski izvlečkiOther food products n.e.c.DA15.8
6DA15.89.1Druga živilaSoups, eggs, yeasts and other food productsDA15.89
7DA15.89.11Juhe, raguji in pripravki zanjeSoups and broths and preparations thereofDA15.89.1
7DA15.89.12Jajca brez lupine, jajčni albuminEggs, not in shell, and eggs yolks, fresh or preserved, egg albuminDA15.89.1
7DA15.89.13Kvas, pecilni prašekYeasts (active or inactive), other single-cell micro-organisms, dead, prepared baking powdersDA15.89.1
7DA15.89.14Aromatizirani sirupi, praški za puding, druga živilaMiscellaneous food products n.e.c.DA15.89.1
6DA15.89.2Rastlinski izvlečki, pektinske snoviVegetable saps and extracts, peptic substances, mucilages and thickenersDA15.89
7DA15.89.20Rastlinski izvlečki, pektinske snoviVegetable saps and extracts, peptic substances, mucilages and thickenersDA15.89.2
6DA15.89.9Storitve za proizvodnjo drugih živilIndustrial services for other food products n.e.c.DA15.89
7DA15.89.99Storitve za proizvodnjo drugih živilIndustrial services for other food products n.e.c.DA15.89.9
4DA15.9PIJAČEBeveragesDA15
5DA15.91Žgane pijačeDistilled alcoholic beveragesDA15.9
6DA15.91.1Žgane pijačeDistilled alcoholic beveragesDA15.91
7DA15.91.10Žgane pijačeDistilled alcoholic beveragesDA15.91.1
6DA15.91.9Storitve za proizvodnjo žganih pijačIndustrial services for distilled alcoholic beveragesDA15.91
7DA15.91.99Storitve za proizvodnjo žganih pijačIndustrial services for distilled alcoholic beveragesDA15.91.9
5DA15.92Etilni alkoholEthyl alcoholDA15.9
6DA15.92.1Etilni alkoholEthyl alcoholDA15.92
7DA15.92.11Nedenaturirani etilni alkohol, koncentracije nad 80 %Undenatured ethyl alcohol, of alcoholic strength ? 80 %DA15.92.1
7DA15.92.12Denaturirani alkoholiEthyl alcohol and other denatured spirits of any strengthDA15.92.1
6DA15.92.9Storitve za proizvodnjo etilnega alkoholaIndustrial services for ethyl alcoholDA15.92
7DA15.92.99Storitve za proizvodnjo etilnega alkoholaIndustrial services for ethyl alcoholDA15.92.9
5DA15.93VinaWinesDA15.9
6DA15.93.1VinaWines, except wine leesDA15.93
7DA15.93.11Peneča vinaSparkling wineDA15.93.1
7DA15.93.12Vino iz svežega grozdja, razen penečih vin, grozdni moštWine of fresh grapes, except sparkling wine, grape mustDA15.93.1
6DA15.93.2Vinska usedlina, vinski kamenWine lees, argolDA15.93
7DA15.93.20Vinska usedlina, vinski kamenWine lees, argolDA15.93.2
6DA15.93.9Storitve za proizvodnjo vinaIndustrial services for winesDA15.93
7DA15.93.99Storitve za proizvodnjo vinaIndustrial services for winesDA15.93.9
5DA15.94Druge fermetirane pijače in sadna vinaCider and other fruit winesDA15.9
6DA15.94.1Druge fermentirane pijače in sadna vinaOther fermented beverages (e.g., cider, perry, mead), mixed beverages containing alcoholDA15.94
7DA15.94.10Druge fermentirane pijače in sadna vinaOther fermented beverages (e.g., cider, perry, mead), mixed beverages containing alcoholDA15.94.1
6DA15.94.9Storitve za proizvodnjo drugih fermentiranih pijačIndustrial services for cider and other fruit winesDA15.94
7DA15.94.99Storitve za proizvodnjo drugih fermentiranih pijačIndustrial services for cider and other fruit winesDA15.94.9
5DA15.95Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdjaOther non-distilled fermented beveragesDA15.9
6DA15.95.1Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdjaVermouth and other flavoured wine of fresh grapesDA15.95
7DA15.95.10Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdjaVermouth and other flavoured wine of fresh grapesDA15.95.1
6DA15.95.9Storitve za proizvodnjo vermuta in aromatiziranih vin iz svežega grozdjaIndustrial services for other non-distilled fermented beveragesDA15.95
7DA15.95.99Storitve za proizvodnjo vermuta in aromatiziranih vin iz svežega grozdjaIndustrial services for other non-distilled fermented beveragesDA15.95.9
5DA15.96PivoBeer made from maltDA15.9
6DA15.96.1PivoBeer, except dregs from brewingDA15.96
7DA15.96.10PivoBeer, except dregs from brewingDA15.96.1
6DA15.96.2Ostanki in odpadki pivovarn in destilarnBrewing or distilling dregsDA15.96
7DA15.96.20Ostanki in odpadki pivovarn in destilarnBrewing or distilling dregsDA15.96.2
6DA15.96.9Storitve za proizvodnjo pivaIndustrial services for beer made from maltDA15.96
7DA15.96.99Storitve za proizvodnjo pivaIndustrial services for beer made from maltDA15.96.9
5DA15.97SladMaltDA15.9
6DA15.97.1SladMaltDA15.97
7DA15.97.10SladMaltDA15.97.1
6DA15.97.9Storitve za proizvodnjo sladaIndustrial services for maltDA15.97
7DA15.97.99Storitve za proizvodnjo sladaIndustrial services for maltDA15.97.9
5DA15.98Vode in brezalkoholne pijačeMineral waters and soft drinksDA15.9
6DA15.98.1Vode in brezalkoholne pijačeMineral waters and soft drinksDA15.98
7DA15.98.11Vode, neslajene, nearomatiziraneMineral waters and aerated waters, not sweetened nor flavouredDA15.98.1
7DA15.98.12Druge brezalkoholne pijačeOther non alcoholic beveragesDA15.98.1
6DA15.98.9Storitve za proizvodnjo brezalkoholnih pijačIndustrial services for mineral waters and soft drinksDA15.98
7DA15.98.99Storitve za proizvodnjo brezalkoholnih pijačIndustrial services for mineral waters and soft drinksDA15.98.9
3DA16TOBAČNI IZDELKITOBACCO PRODUCTSDA
4DA16.0TOBAČNI IZDELKITobacco productsDA16
5DA16.00Tobačni izdelkiTobacco productsDA16.0
6DA16.00.1Tobačni izdelkiTobacco products, except refuseDA16.00
7DA16.00.11Cigare, cigarilosi in cigarete, iz tobaka ali tobačnih nadomestkovCigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or tobacco substitutesDA16.00.1
7DA16.00.12Drug predelan tobak in tobačni nadomestkiOther manufactured tobacco and substitutes, homogenized or reconstituted tobacco, tobacco extracts and essencesDA16.00.1
6DA16.00.2Tobačni odpadkiTobacco refuseDA16.00
7DA16.00.20Tobačni odpadkiTobacco refuseDA16.00.2
6DA16.00.9Storitve za proizvodnjo tobačnih izdelkovIndustrial services for tobacco productsDA16.00
7DA16.00.99Storitve za proizvodnjo tobačnih izdelkovIndustrial services for tobacco productsDA16.00.9
2DBTEKSTIL, TEKSTILNI IN KRZNENI IZDELKI, OBLAČILATEXTILES AND TEXTILE PRODUCTSD
3DB17TEKSTILTEXTILESDB
4DB17.1TEKSTILNA PREJA IN SUKANECTextile yarn and threadDB17
5DB17.10Tekstilna preja in sukanecTextile yarn and threadDB17.1
6DB17.10.1Maščobe iz volne, lanolinWool grease (including lanolin)DB17.10
7DB17.10.10Maščobe iz volne, lanolinWool grease (including lanolin)DB17.10.1
6DB17.10.2Naravna vlakna, pripravljena za predenjeNatural textile fibres prepared for spinningDB17.10
7DB17.10.20Naravna vlakna, pripravljena za predenjeNatural textile fibres prepared for spinningDB17.10.2
6DB17.10.3Sintetična in umetna vlakna, pripravljena za predenjeMan-made textile staple fibres processed for spinningDB17.10
7DB17.10.30Sintetična in umetna vlakna, pripravljena za predenjeMan-made textile staple fibres processed for spinningDB17.10.3
6DB17.10.4Preja in sukanec iz naravnih vlakenTextile yarn and thread of natural fibresDB17.10
7DB17.10.41Svilena preja, ki ni pripravljena za prodajo na drobnoSilk yarn, not put up for retail saleDB17.10.4
7DB17.10.42Volnena preja, ki ni pripravljena za prodajo na drobnoWool yarn, not put up for retail saleDB17.10.4
7DB17.10.43Bombažna preja, ki ni pripravljena za prodajo na drobnoCotton yarn, not put up for retail saleDB17.10.4
7DB17.10.44Lanena prejaFlax yarnDB17.10.4
7DB17.10.45Sukanci in preje iz naravnih vlakenSewing thread and yarnDB17.10.4
7DB17.10.46Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken, preja iz papirjaYarn of jute or of other textile bast fibres, yarn of other vegetable textile fibres, paper yarnDB17.10.4
6DB17.10.5Preja in sukanec iz umetnih in sintetičnih filamentov ali rezanih vlakenTextile yarn and thread of man-made filaments or staple fibresDB17.10
7DB17.10.51Preja iz sintetičnih in umetnih filamentov, ki ni pripravljena za prodajo na drobnoYarn of synthetic and artificial filament, not put up for retail saleDB17.10.5
7DB17.10.52Preja iz sintetičnih rezanih vlaken, ki ni pripravljena za prodajo na drobnoYarn of synthetic staple fibres, not put up for retail saleDB17.10.5
7DB17.10.53Preja iz sintetičnih rezanih vlaken, mešanih z volno, ki ni pripravljena za prodajo na drobnoYarn of synthetic staple fibres mixed with wool, not put up for retail saleDB17.10.5
7DB17.10.54Preja iz umetnih rezanih vlaken, ki ni pripravljena za prodajo na drobnoYarn of artificial staple fibres, not put up for retail saleDB17.10.5
7DB17.10.55Sukanci in preje iz umetnih in sintetičnih filamentov in vlakenSewing thread and yarn of artificial and synthetic filaments and fibresDB17.10.5
6DB17.10.6Odpadki naravnih vlakenSilk waste, waste of wool or of fine or coarse animal hair, cotton wasteDB17.10
7DB17.10.61Svileni odpadkiSilk waste, not carded or combedDB17.10.6
7DB17.10.62Odpadki volne ali druge živalske dlakeWaste of wool or of fine or coarse animal hairDB17.10.6
7DB17.10.63Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali druge živalske dlakeGarnetted stock of wool or of fine or coarse animal hairDB17.10.6
7DB17.10.64Bombažni odpadki, razen razvlaknjenihWaste of cotton yarn, including thread wasteDB17.10.6
7DB17.10.65Razvlaknjeni bombažni odpadkiGarnetted stock and other cotton wasteDB17.10.6
6DB17.10.9Obdelava naravnih vlakenPreparation services of natural textile fibresDB17.10
7DB17.10.90Obdelava naravnih vlakenPreparation services of natural textile fibresDB17.10.9
4DB17.2TKANINETextile fabricsDB17
5DB17.20TkanineTextile fabricsDB17.2
6DB17.20.1Tkanine iz naravnih vlaken, razen bombažaWoven fabrics (except special fabrics), of natural fibres other than cottonDB17.20
7DB17.20.10Tkanine iz naravnih vlaken, razen bombažaWoven fabrics (except special fabrics), of natural fibres other than cottonDB17.20.1
6DB17.20.2Bombažne tkanineWoven fabrics (except special fabrics), of cottonDB17.20
7DB17.20.20Bombažne tkanineWoven fabrics (except special fabrics), of cottonDB17.20.2
6DB17.20.3Tkanine iz umetnih in sintetičnih prejWoven fabrics (except special fabrics), of man-made filaments and staple fibresDB17.20
7DB17.20.31Tkanine iz sintetičnih in umetnih filamentnih prejWoven fabrics of synthetic filament yarn and artificial filament yarnDB17.20.3
7DB17.20.32Tkanine iz sintetičnih rezanih vlakenWoven fabrics of synthetic staple fibresDB17.20.3
7DB17.20.33Tkanine iz umetnih rezanih vlakenWoven fabrics of artificial staple fibresDB17.20.3
6DB17.20.4Tkanine s florom, frotirne in druge posebne tkaninePile fabrics, terry towelling and other special fabricsDB17.20
7DB17.20.40Tkanine s florom, frotirne in druge posebne tkaninePile fabrics, terry towelling and other special fabricsDB17.20.4
6DB17.20.9Storitve za proizvodnjo tkaninIndustrial services for textile fabricsDB17.20
7DB17.20.99Storitve za proizvodnjo tkaninIndustrial services for textile fabricsDB17.20.9
4DB17.3DODELAVA TEKSTILIJTextile finishing servicesDB17
5DB17.30Dodelava tekstilijTextile finishing servicesDB17.3
6DB17.30.1Beljenje, barvanje in tiskanje vlaken in prejBleaching, dyeing and printing services of textile fibres and yarnsDB17.30
7DB17.30.10Beljenje, barvanje in tiskanje vlaken in prejBleaching, dyeing and printing services of textile fibres and yarnsDB17.30.1
6DB17.30.2Beljenje in barvanje tekstilijBleaching and dyeing services of fabricsDB17.30
7DB17.30.21Beljenje tekstilijBleaching services of fabricsDB17.30.2
7DB17.30.22Barvanje tekstilijDyeing services of fabricsDB17.30.2
6DB17.30.3Tiskanje tekstilijPrinting services of fabricsDB17.30
7DB17.30.30Tiskanje tekstilijPrinting services of fabricsDB17.30.3
6DB17.30.4Druga dodelava tekstilij, razen impregniranja in prevlekanjaOther textile finishing servicesDB17.30
7DB17.30.40Druga dodelava tekstilij, razen impregniranja in prevlekanjaOther textile finishing servicesDB17.30.4
4DB17.4TEKSTILNI IZDELKI, RAZEN OBLAČILMade-up textile articles, except apparelDB17
5DB17.40Tekstilni izdelki, razen oblačilMade-up textile articles, except apparelDB17.4
6DB17.40.1Tekstilni izdelki za gospodinjstvoMade-up textile articles for the householdDB17.40
7DB17.40.11Odeje, razen električnihBlankets and travelling rugs, except electric blanketsDB17.40.1
7DB17.40.12Posteljno periloBed linenDB17.40.1
7DB17.40.13Namizno periloTable linenDB17.40.1
7DB17.40.14Kopalniško in kuhinjsko periloToilet and kitchen linenDB17.40.1
7DB17.40.15Zavese in zastiralaCurtains (including drapes) and interior blinds, curtain or bed valancesDB17.40.1
7DB17.40.16Drugi tekstilni izdelki za notranje opremljanje, kompleti za izdelavo tapiserij ipd.Other furnishing articles n.e.c., sets of woven fabric and yarn for making up into rugs, tapestries and the likeDB17.40.1
6DB17.40.2Drugi tekstilni izdelkiOther made-up textile articlesDB17.40
7DB17.40.21VrečeSacks and bags, of a kind used for the packing of goodsDB17.40.2
7DB17.40.22Ponjave, platnene strehe, jadra, šotori in platnena oprema za taborjenjeTarpaulins, awnings and sunblinds, sails for boats, sailboards or landcraft, tents and camping goodsDB17.40.2
7DB17.40.23Padala, tudi krmiljena, z deli in priboromParachutes (including dirigible parachutes) and rotochutes, parts thereofDB17.40.2
7DB17.40.24Spalne vreče, posteljninaSleeping bags, articles of beddingDB17.40.2
7DB17.40.25Drugi končni tekstilni izdelki, razen oblačilOther made-up textile articles, including dress patternsDB17.40.2
6DB17.40.9Popravila ponjav, jader, platnene opreme za taborjenje in podobnih tekstilnih izdelkovRepair services of tarpaulins and camping equipment, and other made-up textile articlesDB17.40
7DB17.40.90Popravila ponjav, jader, platnene opreme za taborjenje in podobnih tekstilnih izdelkovRepair services of tarpaulins and camping equipment, and other made-up textile articlesDB17.40.9
7DB17.40.99Storitve za proizvodnjo tekstilnih izdelkov, razen oblačilIndustrial services for made-up textile articles, except apparelDB17.40.9
4DB17.5PREPROGE, VRVI, MREŽE IN DRUGE TEKSTILIJEOther textilesDB17
5DB17.51Preproge in druga tekstilna talna prekrivalaCarpets and rugsDB17.5
6DB17.51.1Preproge in druga tekstilna talna prekrivalaCarpets and rugsDB17.51
7DB17.51.11Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, vozlanaCarpets and other textile floor coverings, knottedDB17.51.1
7DB17.51.12Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, tkanaCarpets and other textile floor coverings, wovenDB17.51.1
7DB17.51.13Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, taftiranaCarpets and other textile floor coverings, tuftedDB17.51.1
7DB17.51.14Druge preproge in tekstilna talna prekrivala, tudi iz polstiOther carpets and textile floor coverings, including those of feltDB17.51.1
6DB17.51.9Storitve za proizvodnjo preprog in drugih tekstilnih talnih prekrivalIndustrial services for carpets and rugsDB17.51
7DB17.51.99Storitve za proizvodnjo preprog in drugih tekstilnih talnih prekrivalIndustrial services for carpets and rugsDB17.51.9
5DB17.52Vrvi, mrežeCordage, rope, twine and nettingDB17.5
6DB17.52.1Vrvi, mrežeCordage, rope, twine and netting, except wasteDB17.52
7DB17.52.11VrviTwine, cordage, rope and cables, of jute or other textile bast fibresDB17.52.1
7DB17.52.12Mreže iz tekstilnih materialov, izdelki iz preje, trakov ipd.Knotted netting of twine, cordage or rope, made up nets of textile materials, articles of yarn, strip n.e.c.DB17.52.1
6DB17.52.2Tekstilni ostanki in odpadkiRags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of textile materialsDB17.52
7DB17.52.20Tekstilni ostanki in odpadkiRags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of textile materialsDB17.52.2
6DB17.52.9Popravila mrež in izdelkov iz vrviRepair services of nets and ropeworkDB17.52
7DB17.52.90Popravila mrež in izdelkov iz vrviRepair services of nets and ropeworkDB17.52.9
7DB17.52.99Storitve za proizvodnjo vrvi in mrežIndustrial services for cordage, rope, twine and nettingDB17.52.9
5DB17.53Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačilNonwovens and articles made from nonwovens, except apparelDB17.5
6DB17.53.1Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačilNonwovens and articles made from nonwovens, except apparelDB17.53
7DB17.53.10Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačilNonwovens and articles made from nonwovens, except apparelDB17.53.1
6DB17.53.9Storitve za proizvodnjo netkanega tekstila in izdelkov iz njega, razen oblačilIndustrial services for nonwovens and articles made from nonwovens, except apparelDB17.53
7DB17.53.99Storitve za proizvodnjo netkanega tekstila in izdelkov iz njega, razen oblačilIndustrial services for nonwovens and articles made from nonwovens, except apparelDB17.53.9
5DB17.54Čipke, polst in druge tekstilijeOther textiles n.e.c.DB17.5
6DB17.54.1Til, čipke, trakovi, vezenineTulles, lace, narrow woven fabrics, trimmings and embroideryDB17.54
7DB17.54.11Trakovi, ozke tkanine za šiviljstvo ipd.Narrow woven fabrics, trimmings and the likeDB17.54.1
7DB17.54.12Til in drugo mrežasto blago, čipkeTulles and other net fabrics, knitted or crocheted fabrics, lace in the piece, in strips or in motifsDB17.54.1
7DB17.54.13VezenineEmbroidery in the piece, in strips or in motifsDB17.54.1
6DB17.54.2Polst, tudi impregnirana, prekrita ali laminiranaFelt, coated, covered or laminatedDB17.54
7DB17.54.20Polst, tudi impregnirana, prekrita ali laminiranaFelt, coated, covered or laminatedDB17.54.2
6DB17.54.3Druge tekstilijeOther textile articlesDB17.54
7DB17.54.31Vata iz tekstilnih materialovWadding of textile materials and articles thereof, textile flock and dust and mill nepsDB17.54.3
7DB17.54.32Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom, preja in trakovi, impregnirani ali prevlečeni z gumo ali plastikoRubber thread and cord, textile covered, textile yarn and strip, impregnated or covered with rubber or plasticsDB17.54.3
7DB17.54.33Metalizirana prejaMetallized yarnDB17.54.3
7DB17.54.34Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane prejeWoven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallized yarn n.e.c.DB17.54.3
7DB17.54.35Obvita preja in trakovi, ženiljska prejaGimped yarn and strip, chenille yarn, loop wale-yarnDB17.54.3
7DB17.54.36Kord tkanine za avtomobilske gume, iz poliamidov, poliestra ali viskoznega rajonaTyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayonDB17.54.3
7DB17.54.37Druge tkanine, impregnirane, prevlečeneTextile fabrics, impregnated, coated or covered n.e.c.DB17.54.3
7DB17.54.38Tekstilni izdelki za tehnično raboTextile products and articles for technical usesDB17.54.3
7DB17.54.39Prešiti tekstilni izdelki v metražiQuilted textile products in the pieceDB17.54.3
6DB17.54.9Storitve za proizvodnjo drugih tekstilijIndustrial services for other textiles n.e.c.DB17.54
7DB17.54.99Storitve za proizvodnjo drugih tekstilijIndustrial services for other textiles n.e.c.DB17.54.9
4DB17.6PLETENI IN KVAČKANI TEKSTILNI MATERIALIKnitted or crocheted fabricsDB17
5DB17.60PLETENI IN KVAČKANI TEKSTILNI MATERIALIKnitted or crocheted fabricsDB17.6
6DB17.60.1Pleteni ali kvačkani tekstilni materialiKnitted or crocheted fabricsDB17.60
7DB17.60.11Plišasti materiali, pleteni ali kvačkaniPile fabrics, terry fabrics, knitted or crochetedDB17.60.1
7DB17.60.12Drugi pleteni ali kvačkani materialiOther knitted or crocheted fabricsDB17.60.1
6DB17.60.9Storitve za proizvodnjo pletenih ali kvačkanih materialovIndustrial services for knitted or crocheted fabricsDB17.60
7DB17.60.99Storitve za proizvodnjo pletenih ali kvačkanih materialovIndustrial services for knitted or crocheted fabricsDB17.60.9
4DB17.7PLETENI IN KVAČKANI IZDELKIKnitted and crocheted articlesDB17
5DB17.71Nogavice, pletene ali kvačkaneKnitted and crocheted hosieryDB17.7
6DB17.71.1Nogavice, pletene ali kvačkanePanty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, knitted or crochetedDB17.71
7DB17.71.10Nogavice, pletene ali kvačkanePanty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, knitted or crochetedDB17.71.1
6DB17.71.9Storitve za proizvodnjo nogavicIndustrial services for knitted and crocheted hosieryDB17.71
7DB17.71.99Storitve za proizvodnjo nogavicIndustrial services for knitted and crocheted hosieryDB17.71.9
5DB17.72Pleteni in kvačkani puloverji, jope, brezrokavniki in podobni izdelkiKnitted and crocheted pullovers, cardigans and similar articlesDB17.7
6DB17.72.1Jope, puloverji, brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkaniJerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crochetedDB17.72
7DB17.72.10Jope, puloverji, brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkaniJerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crochetedDB17.72.1
6DB17.72.9Storitve za proizvodnjo pletenih in kvačkanih puloverjev, jop, brezrokavnikov in podobnih izdelkovIndustrial services for knitted and crocheted pullovers, cardigans and similar articlesDB17.72
7DB17.72.99Storitve za proizvodnjo pletenih in kvačkanih puloverjev, jop, brezrokavnikov in podobnih izdelkovIndustrial services for knitted and crocheted pullovers, cardigans and similar articlesDB17.72.9
3DB18OBLAČILA, KRZNO, KRZNENI IZDELKIWEARING APPAREL, FURSDB
4DB18.1USNJENA OBLAČILALeather clothesDB18
5DB18.10Usnjena oblačilaLeather clothesDB18.1
6DB18.10.1Usnjena oblačilaLeather clothesDB18.10
7DB18.10.10Usnjena oblačilaLeather clothesDB18.10.1
6DB18.10.9Storitve za proizvodnjo usnjenih oblačilIndustrial services for leather clothesDB18.10
7DB18.10.99Storitve za proizvodnjo usnjenih oblačilIndustrial services for leather clothesDB18.10.9
4DB18.2DRUGA OBLAČILA, RAZEN USNJENIH, OBLAČILNI DODATKIOther wearing apparel and accessoriesDB18
5DB18.21Delovna oblačilaWorkwearDB18.2
6DB18.21.1Moška delovna oblačilaMen's workwearDB18.21
7DB18.21.11Moški delovni in poklicni kompleti, suknjiči in jopičiMen's ensembles, jackets and blazers, industrial and occupationalDB18.21.1
7DB18.21.12Moške delovne in poklicne hlačeMen's trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, industrial and occupationalDB18.21.1
6DB18.21.2Ženska delovna oblačilaWomen's workwearDB18.21
7DB18.21.21Ženski delovni in poklicni kompleti in jakneWomen's ensembles and jackets, industrial and occupationalDB18.21.2
7DB18.21.22Ženske delovne in poklicne hlačeWomen's trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, industrial and occupationalDB18.21.2
6DB18.21.3Druga delovna in poklicna oblačilaOther workwearDB18.21
7DB18.21.30Druga delovna in poklicna oblačilaOther workwearDB18.21.3
6DB18.21.9Storitve za proizvodnjo delovnih oblačilIndustrial services for workwearDB18.21
7DB18.21.99Storitve za proizvodnjo delovnih oblačilIndustrial services for workwearDB18.21.9
5DB18.22Vrhnja oblačilaOuterwearDB18.2
6DB18.22.1Vrhnja oblačila iz pletenih materialovOuterwear, knitted or crochetedDB18.22
7DB18.22.11Moški ali fantovski površniki, plašči, ogrinjala, anoraki in podobna oblačila, iz pletenih materialovMen's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks and similar articles, knitted or crochetedDB18.22.1
7DB18.22.12Moške ali fantovske obleke, suknjiči, jopiči, hlače iz pletenih materialovMen's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, knitted or crochetedDB18.22.1
7DB18.22.13Ženski ali dekliški površniki, plašči, ogrinjala, anoraki in podobna oblačila, iz pletenih materialovWomen's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks, wind-cheaters, knitted or crochetedDB18.22.1
7DB18.22.14Ženski ali dekliški kostimi, jakne, obleke, krila, hlače, iz pletenih materialovWomen's or girls' suits, ensembles, jackets, dresses, skirts, trousers, bib and brace overalls, shorts, knitted or crochetedDB18.22.1
6DB18.22.2Moška ali fantovska vrhnja oblačila iz tkaninOther outerwear, for men and boysDB18.22
7DB18.22.21Moški ali fantovski površniki, plašči, ogrinjala, anoraki, vetrovke in podobna oblačila, iz tkaninMen's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks, wind-cheaters, wind-jackets and similar articlesDB18.22.2
7DB18.22.22Moške ali fantovske obleke in kompleti, iz tkaninMen's or boys' suits and ensemblesDB18.22.2
7DB18.22.23Moški ali fantovski suknjiči in jopiči, iz tkaninMen's or boys' jackets and blazersDB18.22.2
7DB18.22.24Moške ali fantovske hlače, kombinezoni, kratke hlače, iz tkaninMen's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shortsDB18.22.2
6DB18.22.3Ženska in dekliška vrhnja oblačila, iz tkaninOther outerwear, for women and girlsDB18.22
7DB18.22.31Ženski in dekliški površniki, plašči, ogrinjala, anoraki, vetrovke in podobna oblačila, iz tkaninWomen's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks, wind-cheaters, wind-jackets and similar articlesDB18.22.3
7DB18.22.32Ženski ali dekliški kostimi in kompleti, iz tkaninWomen's or girls' suits and ensemblesDB18.22.3
7DB18.22.33Ženske ali dekliške jakne, iz tkaninWomen's or girls' jacketsDB18.22.3
7DB18.22.34Ženske ali dekliške obleke, krila in hlačna krila, iz tkaninWomen's or girls' dresses, skirts and divided skirtsDB18.22.3
7DB18.22.35Ženske hlače, kombinezoni, kratke hlače, iz tkaninWomen's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shortsDB18.22.3
6DB18.22.4Rabljena oblačilaWorn clothing and other worn articlesDB18.22
7DB18.22.40Rabljena oblačilaWorn clothing and other worn articlesDB18.22.4
6DB18.22.9Storitve za proizvodnjo vrhnjih oblačilIndustrial services for outerwearDB18.22
7DB18.22.99Storitve za proizvodnjo vrhnjih oblačilIndustrial services for outerwearDB18.22.9
5DB18.23PeriloUnderwearDB18.2
6DB18.23.1Perilo iz pletenih materialovUnderwear, knitted and crochetedDB18.23
7DB18.23.11Moške ali fantovske srajce, iz pletenih materialovMen's or boys' shirts, knitted or crochetedDB18.23.1
7DB18.23.12Moške ali fantovske spodnje hlače, pižame, kopalni plašči in podobna oblačila, iz pletenih materialovMen's or boys' underpants, briefs, pyjamas, dressing gowns and similar articles, knitted or crochetedDB18.23.1
7DB18.23.13Ženske ali dekliške bluze in srajce, iz pletenih materialovWomen's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crochetedDB18.23.1
7DB18.23.14Ženske ali dekliške spodnje hlačke, spalne srajce, jutranje halje in podobna oblačila, iz pletenih materialovWomen's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, dressing gowns and similar articles, knitted or crochetedDB18.23.1
6DB18.23.2Perilo iz tkaninUnderwear, not knitted or crochetedDB18.23
7DB18.23.21Moške ali fantovske srajce iz tkaninMen's or boys' shirts, not knitted or crochetedDB18.23.2
7DB18.23.22Moške ali fantovske spodnje majice in druge majice, spodnje hlače, pižame, kopalni plašči, iz tkaninMen's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, pyjamas, dressing gowns, not knitted or crochetedDB18.23.2
7DB18.23.23Ženske ali dekliške bluze in srajce, iz tkaninWomen's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, not knitted or crochetedDB18.23.2
7DB18.23.24Ženske in dekliške spodnje majice, spodnje hlačke, spalne srajce, kopalni plašči, pižame, domače halje in podobna oblačila, iz tkaninWomen's and girls' singlets and other vests, slips, petticoats, panties, nightdresses, bath robes, dressing gowns and similar articles, not knitted or crochetedDB18.23.2
7DB18.23.25Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, in podobni izdelkiBrassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, not knitted or crochetedDB18.23.2
6DB18.23.3T-majice in spodnje majice, iz pletenih materialovT-shirts, singlets and other vests, knitted or crochetedDB18.23
7DB18.23.30T-majice in spodnje majice, iz pletenih materialovT-shirts, singlets and other vests, knitted or crochetedDB18.23.3
6DB18.23.9Storitve za proizvodnjo perilaIndustrial services for underwearDB18.23
7DB18.23.99Storitve za proizvodnjo perilaIndustrial services for underwearDB18.23.9
5DB18.24Športna in druga oblačila, pokrivala in oblačilni dodatkiOther wearing apparel and accessories n.e.c.DB18.2
6DB18.24.1Oblačila za dojenčke, športna oblačila in oblačilni dodatki, iz pletenih materialovBabies' garments, tracksuits and other garments, clothing accessories and parts, knitted or crochetedDB18.24
7DB18.24.11Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, iz pletenih materialovBabies' garments and clothing accessories, knitted or crochetedDB18.24.1
7DB18.24.12Trenirke, smučarske obleke, kopalke in druga športna oblačila, iz pletenih materialovTracksuits, skisuits, swimwear and other garments, knitted or crochetedDB18.24.1
7DB18.24.13Rokavice vseh vrst, iz pletenih materialovGloves, mittens and mitts, knitted or crochetedDB18.24.1
7DB18.24.14Drugi gotovi oblačilni dodatki, iz pletenih materialovOther made-up clothing accessories and parts of garments or of clothing accessories, knitted or crochetedDB18.24.1
6DB18.24.2Oblačila za dojenčke, športna oblačila in oblačilni dodatki, iz tkaninBabies' garments, other garments and other clothing accessories, of textile fabric, not knitted or crochetedDB18.24
7DB18.24.21Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, iz tkaninBabies' garments and clothing accessories, of textile fabric, not knitted or crochetedDB18.24.2
7DB18.24.22Trenirke, smučarske obleke, kopalke in druga športna oblačila, iz tkaninTracksuits, skisuits and swimwear, other garments not knitted or crochetedDB18.24.2
7DB18.24.23Robci, šali, rute, kravate, metuljčki, rokavice in drugi oblačilni dodatki ali deli oblačil, iz tkaninHandkerchiefs, shawls, ties, gloves and other made-up clothing accessories, parts of garments or of clothing accessories, of textile fabric, not knitted or crocheted, n.e.c.DB18.24.2
6DB18.24.3Oblačilni dodatki iz usnja, oblačila iz polsti ali netkanih tekstilnih materialov, oblačila iz impregniranih, gumiranih ali plastificiranih tkaninClothing accessories of leather, garments made up of felt or nonwovens, garments made up of coated textile fabricsDB18.24
7DB18.24.31Oblačilni dodatki iz usnja ali nadomestkov usnjaClothing accessories of leather or of composition leatherDB18.24.3
7DB18.24.32Oblačila iz polsti ali drugih netkanih tekstilnih materialov, oblačila iz impregniranih ali prevlečenih tkaninGarments made up of felt or nonwovens, textile fabrics impregnated or coatedDB18.24.3
6DB18.24.4Klobuki in druga pokrivalaHats and headgearDB18.24
7DB18.24.41Klobučni tulci, stožci, valji in podobni izdelki iz polstiHat shapes, hat forms, hat bodies and hoodsDB18.24.4
7DB18.24.42Klobuki, mrežice za laseHats and other headgear, hairnetsDB18.24.4
7DB18.24.43Druga pokrivala, ščitniki za oči ipd.Other headgear, head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgearDB18.24.4
6DB18.24.9Storitve za proizvodnjo športnih in drugih oblačil in dodatkovIndustrial services for other wearing apparel and accessories n.e.c.DB18.24
7DB18.24.99Storitve za proizvodnjo športnih in drugih oblačil in dodatkovIndustrial services for other wearing apparel and accessories n.e.c.DB18.24.9
4DB18.3KRZNO IN KRZNENI IZDELKIFurs, articles of furDB18
5DB18.30Krzno in krzneni izdelkiFurs, articles of furDB18.3
6DB18.30.1Krzno in krzneni izdelkiFurs, articles of furDB18.30
7DB18.30.11Strojeno ali obdelano krznoTanned or dressed furskinsDB18.30.1
7DB18.30.12Krznena oblačila in oblačilni dodatki, razen pokrivalArticles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin, except headgearDB18.30.1
7DB18.30.13Umetno krzno in izdelki iz njegaArtificial fur and articles thereofDB18.30.1
6DB18.30.9Storitve za proizvodnjo krzna in krznenih izdelkovIndustrial services for furs, articles of furDB18.30
7DB18.30.99Storitve za proizvodnjo krzna in krznenih izdelkovIndustrial services for furs, articles of furDB18.30.9
2DCUSNJE, OBUTEV IN USNJENI IZDELKI, RAZEN OBLAČILLEATHER AND LEATHER PRODUCTSD
3DC19USNJE, OBUTEV IN USNJENI IZDELKI, RAZEN OBLAČILLEATHER AND LEATHER PRODUCTSDC
4DC19.1USNJELeatherDC19
5DC19.10UsnjeLeatherDC19.1
6DC19.10.1Semiš usnje, lakasto usnje, plastovito usnjeChamois leather, patent leather and patent laminated leather, metallized leatherDC19.10
7DC19.10.11Semiš usnjeChamois leatherDC19.10.1
7DC19.10.12Lakasto in plastovito usnjePatent leather and patent laminated leather, metallized leatherDC19.10.1
6DC19.10.2Goveje usnje in usnje kopitarjevLeather, of bovine or equine animals, without hairDC19.10
7DC19.10.21Goveje usnje, cele kožeLeather, of bovine animals, without hair, wholeDC19.10.2
7DC19.10.22Goveje usnje, razen celih kožLeather, of bovine animals, without hair, not wholeDC19.10.2
7DC19.10.23Usnje kopitarjevLeather, of equine animals, without hairDC19.10.2
6DC19.10.3Ovčje, kozje ali svinjsko usnjeLeather of sheep, goat or swine, without hairDC19.10
7DC19.10.31Ovčje ali jagnječje usnjeSheep or lamb skin leather, without woolDC19.10.3
7DC19.10.32Kozje ali kozličje usnjeGoat or kid skin leather, without hairDC19.10.3
7DC19.10.33Svinjsko usnjeLeather of swineDC19.10.3
6DC19.10.4Usnje drugih živali, umetno usnje na osnovi naravnega usnjaLeather of other animals, composition leather with a basis of leatherDC19.10
7DC19.10.41Usnje drugih živaliLeather of other animals, without hair onDC19.10.4
7DC19.10.42Umetno usnje na osnovi naravnega usnjaComposition leather with a basis of leatherDC19.10.4
6DC19.10.5Usnjeni ostanki, prah, mokaWaste of leather, leather dust, powder and flourDC19.10
7DC19.10.50Usnjeni ostanki, prah, mokaWaste of leather, leather dust, powder and flourDC19.10.5
6DC19.10.9Storitve za proizvodnjo usnjaIndustrial services for leatherDC19.10
7DC19.10.99Storitve za proizvodnjo usnjaIndustrial services for leatherDC19.10.9
4DC19.2POTOVALNA GALANTERIJA, SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKILuggage, handbags and the like, saddlery and harnessDC19
5DC19.20Potovalna galanterija, sedlarski in jermenarski izdelkiLuggage, handbags and the like, saddlery and harnessDC19.2
6DC19.20.1Potovalna galanterija, sedlarski in jermenarski izdelkiLuggage, handbags and the like, saddlery and harness, other articles of leatherDC19.20
7DC19.20.11Sedlarski in jermenarski izdelki, iz katerih koli materialovSaddlery and harness for any animal, of any materialDC19.20.1
7DC19.20.12Kovčki, torbice in podobni izdelki, iz katerih koli materialovLuggage, handbags and the like, of any materialDC19.20.1
7DC19.20.13Pasovi za ročne ure, nekovinskiWatch straps, watch bands and watch bracelets and parts thereofDC19.20.1
7DC19.20.14Drugi izdelki iz naravnega ali umetnega usnja, tudi za stroje in tehnično uporaboOther articles of leather or composition leather, including articles used in machinery or mechanical appliancesDC19.20.1
6DC19.20.9Storitve za proizvodnjo potovalne galanterije in usnjenih izdelkovIndustrial services for luggage, handbags and the like, saddlery and harnessDC19.20
7DC19.20.99Storitve za proizvodnjo potovalne galanterije in usnjenih izdelkovIndustrial services for luggage, handbags and the like, saddlery and harnessDC19.20.9
4DC19.3OBUTEVFootwearDC19
5DC19.30ObutevFootwearDC19.3
6DC19.30.1Obutev, razen športne in zaščitneFootwear other than sports and protective footwearDC19.30
7DC19.30.11Nepremočljiva obutev z gornjiki iz gume ali plastikeWaterproof footwear, with outer soles and uppers of rubber or plasticsDC19.30.1
7DC19.30.12Druga obutev z gornjiki iz gume ali plastikeFootwear with outer soles and uppers of rubber or plasticsDC19.30.1
7DC19.30.13Obutev z gornjiki iz usnjaFootwear with uppers of leatherDC19.30.1
7DC19.30.14Obutev z gornjiki iz tekstilnih materialov, razen športne obutveFootwear with uppers of textile materials, other than sports footwearDC19.30.1
6DC19.30.2Športna obutevSports footwearDC19.30
7DC19.30.21Smučarska obutevSki-boots and cross-country ski footwear, snowboard bootsDC19.30.2
7DC19.30.22Športna obutev z gumijastimi ali plastičnimi podplati in gornjiki iz tekstilnih materialovTraining shoes and the like with rubber or plastic soles and textile uppersDC19.30.2
7DC19.30.23Druga športna obutev, razen drsalnih čevljev z vgrajenimi drsalkamiOther sports footwear, except skating bootsDC19.30.2
6DC19.30.3Zaščitna in druga obutevProtective and other footwear n.e.c.DC19.30
7DC19.30.31Obutev s kovinsko kapicoFootwear incorporating a protective metal toe-capDC19.30.3
7DC19.30.32Lesena obutev, razna posebna obutev, druga obutevWooden footwear, miscellaneous special footwear and other footwear n.e.c.DC19.30.3
6DC19.30.4Deli obutveParts of footwearDC19.30
7DC19.30.40Deli obutveParts of footwearDC19.30.4
6DC19.30.9Storitve za proizvodnjo obutveIndustrial services for footwearDC19.30
7DC19.30.99Storitve za proizvodnjo obutveIndustrial services for footwearDC19.30.9
2DDLES, LESENI, PLUTOVINASTI, PLETARSKI IZDELKI, RAZEN POHIŠTVAWOOD AND PRODUCTS OF WOOD AND CORK (EXCEPT FURNITURE), ARTICLES OF STRAW AND PLAITING MATERIALSD
3DD20LES, LESENI, PLUTOVINASTI, PLETARSKI IZDELKI, RAZEN POHIŠTVAWOOD AND PRODUCTS OF WOOD AND CORK (EXCEPT FURNITURE), ARTICLES OF STRAW AND PLAITING MATERIALSDD
4DD20.1LES, ŽAGAN, SKOBLJAN ALI IMPREGNIRANWood, sawn, planed or impregnatedDD20
5DD20.10Les, žagan, skobljan ali impregniranWood, sawn, planed or impregnatedDD20.1
6DD20.10.1Les, vzdolžno žagan ali rezan, debeline nad 6 mm, neimpregnirani železniški pragoviWood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, > 6 mm thick, railway or tramway sleepers of wood not impregnatedDD20.10
7DD20.10.10Les, vzdolžno žagan ali rezan, debeline nad 6 mm, neimpregnirani železniški pragoviWood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, > 6 mm thick, railway or tramway sleepers of wood not impregnatedDD20.10.1
6DD20.10.2Les, profiliran, lesna volna, lesna moka, lesni sekanci in iveriWood continuously shaped along any of its edges or faces, wood wool, wood flour, wood in chips or particlesDD20.10
7DD20.10.21Les, profiliranWood, continuously shaped along any of its edges or facesDD20.10.2
7DD20.10.22Lesna volna, lesna mokaWood wool, wood flourDD20.10.2
7DD20.10.23Lesni sekanci in iveriWood in chips or particlesDD20.10.2
6DD20.10.3Drogovi in železniški pragovi, impregniraniWood in the rough, railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, impregnated or otherwise treatedDD20.10
7DD20.10.31Drogovi, impregniraniWood in the rough, treated with paint, stains, creosote or other preservativesDD20.10.3
7DD20.10.32Železniški pragovi, impregniraniRailway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, impregnatedDD20.10.3
6DD20.10.4Žagovina, lesni odpadki in ostankiSawdust and wood waste and scrapDD20.10
7DD20.10.40Žagovina, lesni odpadki in ostankiSawdust and wood waste and scrapDD20.10.4
6DD20.10.9Impregnacija in sušenje lesaImpregnation of timber servicesDD20.10
7DD20.10.90Impregnacija in sušenje lesaImpregnation of timber servicesDD20.10.9
4DD20.2FURNIR, VEZANE, IVERNE, VLAKNENE, PANELNE IN DRUGE PLOŠČEVeneer sheets, plywood, laminboard, particle board, fibre board and other panels and boardsDD20
5DD20.20Furnir, vezane, iverne, vlaknene, panelne in druge ploščeVeneer sheets, plywood, laminboard, particle board, fibre board and other panels and boardsDD20.2
6DD20.20.1Vezane, iverne, vlaknene, panelne in druge ploščeBoards and panelsDD20.20
7DD20.20.11Vezane plošče iz furnirskih listovPlywood consisting solely of sheets of woodDD20.20.1
7DD20.20.12Druge vezane plošče, furnirane plošče in podobne laminirane ploščeOther plywood, veneered panels and similar laminated woodDD20.20.1
7DD20.20.13Iverne in podobne plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialovParticle boards and similar boards of wood or other ligneous materialsDD20.20.1
7DD20.20.14Vlaknene plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialovFibreboard of wood or other ligneous materialsDD20.20.1
7DD20.20.15Dodelava ploščFinishing services of boards and panelsDD20.20.1
6DD20.20.2Furnir, zgoščen lesVeneer sheets, sheets for plywood, densified woodDD20.20
7DD20.20.21Furnir, rezan ali luščenVeneer sheets and sheets for plywood and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, of a thickness ? 6 mmDD20.20.2
7DD20.20.22Zgoščen lesDensified wood, in blocks, plates, strips or profile shapesDD20.20.2
4DD20.3IZDELKI STAVBNEGA MIZARSTVA IN TESARSTVABuilders' joinery and carpentry, of woodDD20
5DD20.30Izdelki stavbnega mizarstva in tesarstvaBuilders' joinery and carpentry, of woodDD20.3
6DD20.30.1Izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva, razen montažnih stavbBuilders' joinery and carpentry (except prefabricated buildings), of woodDD20.30
7DD20.30.11Okna, vrata, okviri in podboji, iz lesaWindows, French windows and their frames, doors and their frames and thresholds, of woodDD20.30.1
7DD20.30.12Parketne deščice, opaži za betonska dela, skodle, iz lesaParquet panels, shuttering for concrete constructional work, shingles and shakes, of woodDD20.30.1
7DD20.30.13Drugi leseni izdelki stavbnega mizarstva in tesarstvaBuilders' joinery and carpentry, of wood, n.e.c.DD20.30.1
6DD20.30.2Lesene montažne stavbePrefabricated wooden buildingsDD20.30
7DD20.30.20Lesene montažne stavbePrefabricated wooden buildingsDD20.30.2
6DD20.30.9Vgrajevanje izdelkov stavbnega mizarstva in tesarstva lastne izdelave, postavljanje lesenih montažnih stavb lastne izdelaveInstallation (erection) work of self-manufactured builders' joinery and carpentry of wood, and of self-manufactured prefabricated wooden buildingsDD20.30
7DD20.30.90Vgrajevanje izdelkov stavbnega mizarstva in tesarstva lastne izdelave, postavljanje lesenih montažnih stavb lastne izdelaveInstallation (erection) work of self-manufactured builders' joinery and carpentry of wood, and of self-manufactured prefabricated wooden buildingsDD20.30.9
7DD20.30.99Storitve za proizvodnjo lesenih izdelkov stavbnega mizarstva in tesarstvaIndustrial services for builders' joinery and carpentry, of woodDD20.30.9
4DD20.4LESENA EMBALAŽAWooden containersDD20
5DD20.40Lesena embalažaWooden containersDD20.4
6DD20.40.1Lesena embalažaWooden containersDD20.40
7DD20.40.11Palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesaPallets, box pallets and other load boards of woodDD20.40.1
7DD20.40.12Druga lesena embalaža in njeni deliOther wooden containers and parts thereofDD20.40.1
6DD20.40.9Popravila in vzdrževanje lesene embalažeRepair and maintenance services of wooden containers and palletsDD20.40
7DD20.40.90Popravila in vzdrževanje lesene embalažeRepair and maintenance services of wooden containers and palletsDD20.40.9
7DD20.40.99Storitve za proizvodnjo lesene embalažeIndustrial services for wooden containersDD20.40.9
4DD20.5DRUGI IZDELKI IZ LESA, IZDELKI IZ PLUTE, SLAME IN PLETARSKIH MATERIALOVOther products of wood, articles of cork, straw and plaiting materialsDD20
5DD20.51Drugi izdelki iz lesaOther products of woodDD20.5
6DD20.51.1Drugi izdelki iz lesaOther products of woodDD20.51
7DD20.51.11Leseno orodje, škatle za orodje, držaji , čevljarska kopitaTools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, boot or shoe lasts and trees, of woodDD20.51.1
7DD20.51.12Lesena namizna posoda ali priborTableware and kitchenware, of woodDD20.51.1
7DD20.51.13Lesene intarzije in vdelan les, leseni okraskiWood marquetry and inlaid wood, cases for jewellery or cutlery, statuettes and other ornaments, of woodDD20.51.1
7DD20.51.14Leseni okvirji za slike ipd., drugi leseni izdelkiWooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects and other articles of woodDD20.51.1
6DD20.51.9Popravila in vzdrževanje drugih lesenih izdelkovRepair and maintenance services of wooden products n.e.c.DD20.51
7DD20.51.90Popravila in vzdrževanje drugih lesenih izdelkovRepair and maintenance services of wooden products n.e.c.DD20.51.9
7DD20.51.99Storitve za proizvodnjo drugih lesenih izdelkovIndustrial services for other products of woodDD20.51.9
5DD20.52Izdelki iz plute, slame in pletarskih materialovArticles of cork, straw and plaiting materialsDD20.5
6DD20.52.1Izdelki iz plute, slame in pletarskih materialovArticles of cork, straw or other plaiting materials, basketware and wickerworkDD20.52
7DD20.52.11Naravna pluta, grobo obdelana ali zmleta plutaNatural cork, debacked or roughly squared or in blocks, plates, sheets or strip, crushed, granulated or ground cork, waste corkDD20.52.1
7DD20.52.12Izdelki iz naravne pluteArticles of natural corkDD20.52.1
7DD20.52.13Bloki, valji, listi, plošče raznih oblik, iz aglomerirane pluteBlocks, plates, sheets and strips, tiles of any shape, solid cylinders, of agglomerated corkDD20.52.1
7DD20.52.14Drugi izdelki iz aglomerirane pluteAgglomerated cork, articles of agglomerated cork n.e.c.DD20.52.1
7DD20.52.15Izdelki iz slame in drugih pletarskih materialov, košarski in pletarski izdelkiManufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials, basketware and wickerworkDD20.52.1
6DD20.52.9Storitve za proizvodnjo izdelkov iz plute, slame in pletarskih materialovIndustrial services for articles of cork, straw and plaiting materialsDD20.52
7DD20.52.99Storitve za proizvodnjo izdelkov iz plute, slame in pletarskih materialovIndustrial services for articles of cork, straw and plaiting materialsDD20.52.9
2DEVLAKNINE, PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI, ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVEPULP, PAPER AND PAPER PRODUCTS, RECORDED MEDIA, PRINTING SERVICESD
3DE21VLAKNINE, PAPIR IN PAPIRNI IZDELKIPULP, PAPER AND PAPER PRODUCTSDE
4DE21.1VLAKNINE, PAPIR IN KARTONPulp, paper and paperboardDE21
5DE21.11VlakninePulpDE21.1
6DE21.11.1VlakninePulps of wood or other fibrous cellulosic materialDE21.11
7DE21.11.11Kemična lesna celuloza, topljivaChemical wood pulp, dissolving gradesDE21.11.1
7DE21.11.12Kemična lesna celuloza, kavstična ali sulfatna, razen topljiveChemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving gradesDE21.11.1
7DE21.11.13Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljiveChemical wood pulp, sulphite, other than dissolving gradesDE21.11.1
7DE21.11.14Lesovina, polkemična lesna celuloza, celuloza iz drugih vlaknastih celuloznih materialov razen lesaMechanical wood pulp, semi-chemical wood pulp, pulps of fibrous cellulosic material other than woodDE21.11.1
6DE21.11.9Storitve za proizvodnjo vlakninIndustrial services for pulpDE21.11
7DE21.11.99Storitve za proizvodnjo vlakninIndustrial services for pulpDE21.11.9
5DE21.12Papir in kartonPaper and paperboardDE21.1
6DE21.12.1Časopisni in drug grafični papir, nepremazan, neobdelanNewsprint, handmade paper and other uncoated paper or paperboard for graphic purposesDE21.12
7DE21.12.11Časopisni papir v zvitkih ali polahNewsprint, in rolls or sheetsDE21.12.1
7DE21.12.12Ročno izdelan papirHandmade paper and paperboardDE21.12.1
7DE21.12.13Papirna podlaga za premaze, občutljive za svetlobo, toploto, elektriko, podlaga za karbon papir in tapetePaper and paperboard used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper, carbonizing base paper, wallpaper baseDE21.12.1
7DE21.12.14Drug nepremazan grafični papirOther paper and paperboardDE21.12.1
6DE21.12.2Papir za uporabo v gospodinjstvu ali za higienske namene, nepremazan ovojni (kraft) papirToilet tissue stock, uncoated kraftliner and other uncoated paper and paperboardDE21.12
7DE21.12.21Vpojni papir za brisače, robčke ipd. (tissue papir), širine nad 36 cmToilet or facial tissue stock, towel or napkin stock, cellulose wadding and webs of cellulose fibresDE21.12.2
7DE21.12.22Kraftliner, nepremazanKraftliner, uncoatedDE21.12.2
7DE21.12.23Drug nepremazan ovojni (kraft) papir, kraft papir za vreče, krep ali gubastOther uncoated kraft paper and paperboard, sack kraft paper, creped or crinkledDE21.12.2
7DE21.12.24Papir iz polceluloze za valovit sloj (fluting)Fluting paper (corrugated medium), in rolls or sheetsDE21.12.2
7DE21.12.25TestlinerTestliner paper and paperboard, uncoatedDE21.12.2
6DE21.12.3Drug nepremazan papir ali karton, nenarezan cigaretni papirOther uncoated paper and paperboard, cigarette paper not cut to sizeDE21.12
7DE21.12.30Drug nepremazan papir ali karton, nenarezan cigaretni papirOther uncoated paper and paperboard, cigarette paper not cut to sizeDE21.12.3
6DE21.12.4Pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir, pavs papir in drugi glazirani prozorni ali prosojni papirjiVegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papersDE21.12
7DE21.12.40Pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir, pavs papir in drugi glazirani prozorni ali prosojni papirjiVegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papersDE21.12.4
6DE21.12.5Obdelan ali premazan papir ali kartonProcessed paper and paperboardDE21.12
7DE21.12.51Sestavljen, lepljen papir ali karton, površinsko nepremazan ali impregniranComposite paper and paperboard, not surface-coated or impregnatedDE21.12.5
7DE21.12.52Drug papir ali karton , krep ali gubast, reliefni ali perforiranPaper and paperboard, creped, crinkled, embossed or perforated, n.e.c.DE21.12.5
7DE21.12.53Papir ali karton za grafične namene, premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmiPaper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, coated with kaolin or with other inorganic substancesDE21.12.5
7DE21.12.54Drugi papirji ali kartoni, razen tistih za grafične namene, premazani s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmiKraft paper and paperboard (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other inorganic substancesDE21.12.5
7DE21.12.55Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje, v zvitkih ali listih širine nad 36 cmCarbon paper, self-copy paper and other copying or transfer paper, in rolls or sheetsDE21.12.5
7DE21.12.56Papir ali karton, premazan, impregniran, prekrit, površinsko barvan ali tiskan, v zvitkih ali listihPaper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface coloured or printed, in rolls or sheetsDE21.12.5
7DE21.12.57Drugi premazani papirji in kartoniOther paper, paperboard, cellulose wadding and webs of soft celluloseDE21.12.5
6DE21.12.6Odpadki in ostanki iz papirja in kartonaWaste and scrap of paper and paperboardDE21.12
7DE21.12.60Odpadki in ostanki iz papirja in kartonaWaste and scrap of paper and paperboardDE21.12.6
6DE21.12.9Storitve za proizvodnjo papirja in kartonaIndustrial services for paper and paperboardDE21.12
7DE21.12.99Storitve za proizvodnjo papirja in kartonaIndustrial services for paper and paperboardDE21.12.9
4DE21.2IZDELKI IZ PAPIRJA IN KARTONAArticles of paper and paperboardDE21
5DE21.21Valoviti papir in karton ter embalaža iz papirja in kartonaCorrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboardDE21.2
6DE21.21.1Valovit papir ali karton ter embalaža iz papirja ali kartonaCorrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboardDE21.21
7DE21.21.11Valoviti papir ali kartonCorrugated paper and paperboard, in rolls or sheetsDE21.21.1
7DE21.21.12Vreče in vrečke iz papirjaSacks and bags of paperDE21.21.1
7DE21.21.13Škatle in podobna embalaža iz valovitega papirja in kartonaCartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboardDE21.21.1
7DE21.21.14Škatle in podobna embalaža iz nevalovitega papirja in kartonaFolding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboardDE21.21.1
7DE21.21.15Druga papirna embalažaBox files, letter trays, storage boxes and similar articles of a kind used in offices, shops or the like, of paperDE21.21.1
6DE21.21.9Storitve za proizvodnjo valovitega papirja in kartona ter papirne embalažeIndustrial services for corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboardDE21.21
7DE21.21.99Storitve za proizvodnjo valovitega papirja in kartona ter papirne embalažeIndustrial services for corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboardDE21.21.9
5DE21.22Gospodinjski, higienski in toaletni izdelki iz papirjaHousehold and toilet paper and paper productsDE21.2
6DE21.22.1Gospodinjski, higienski in toaletni izdelki iz papirjaHousehold and toilet paper and paper productsDE21.22
7DE21.22.11Toaletni papir, robčki, brisače, namizni prti in serviete iz papirjaToilet paper, handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels, tablecloths and serviettes, of paperDE21.22.1
7DE21.22.12Izdelki za osebno higieno, oblačilni predmeti in pribor iz papirne mase, papirja, celulozne vate ipd.Sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibresDE21.22.1
7DE21.22.13Pladnji, posode, krožniki, kozarci ipd. iz papirja ali kartonaTrays, dishes, plates and cups and the like, of paper or paperboardDE21.22.1
6DE21.22.9Storitve za proizvodnjo gospodinjskih, higienskih in toaletnih izdelkov iz papirjaIndustrial services for household and toilet paper and paper productsDE21.22
7DE21.22.99Storitve za proizvodnjo gospodinjskih, higienskih in toaletnih izdelkov iz papirjaIndustrial services for household and toilet paper and paper productsDE21.22.9
5DE21.23Pisalne potrebščine iz papirjaPaper stationeryDE21.2
6DE21.23.1Pisalne potrebščine iz papirjaPaper stationeryDE21.23
7DE21.23.11Karbon papir, samokopirni papir in drugi kopirni papirji širine do 36 cm, matrice za razmnoževanje ipd., papir, premazan z lepilomCarbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers, duplicator stencil and offset plates of paper, gummed or adhesive paperDE21.23.1
7DE21.23.12Pisemske ovojnice, zložene pisemske kartice in dopisnice brez slike, kompleti za dopisovanje v papirnih škatlahEnvelopes, letter cards, plain postcards of paper or paperboard, boxes containing paper stationeryDE21.23.1
7DE21.23.13Drug papir ali karton za pisanje, tiskanje ali drugo grafično rabo, tiskan, reliefen ali perforiranOther paper and paperboard, of a kind used for writing or printing or other graphic purposes, printed, embossed or perforatedDE21.23.1
6DE21.23.9Storitve za proizvodnjo pisalnih potrebščin iz papirjaIndustrial services for paper stationeryDE21.23
7DE21.23.99Storitve za proizvodnjo pisalnih potrebščin iz papirjaIndustrial services for paper stationeryDE21.23.9
5DE21.24TapeteWallpaperDE21.2
6DE21.24.1TapeteWallpaperDE21.24
7DE21.24.11Tapete in podobne obloge za stene, šipe ipd., iz papirjaWallpaper and similar wall coverings, window transparencies of paperDE21.24.1
7DE21.24.12Tapete iz tekstilnih materialovTextile wall coveringsDE21.24.1
6DE21.24.9Storitve za proizvodnjo tapetIndustrial services for wallpaperDE21.24
7DE21.24.99Storitve za proizvodnjo tapetIndustrial services for wallpaperDE21.24.9
5DE21.25Drugi izdelki iz papirja in kartonaOther articles of paper and paperboard n.e.c.DE21.2
6DE21.25.1Drugi izdelki iz papirja in kartonaOther articles of paper and paperboard n.e.c.DE21.25
7DE21.25.11Talne obloge na papirni podlagiFloor coverings on a base of paper or paperboardDE21.25.1
7DE21.25.12Nalepke iz papirjaLabels of paper or paperboardDE21.25.1
7DE21.25.13Filtrirni bloki in plošče iz papirne maseFilter blocks, slabs and plates, of paper pulpDE21.25.1
7DE21.25.14Narezan cigaretni papir, vretena, motki ipd., filtrirni papir ali karton, drugi izdelki iz papirja in kartonaCigarette paper, bobbins, spools, cops and similar supports, filter paper and paperboard, other articles of paper and paperboard n.e.c.DE21.25.1
6DE21.25.9Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz papirja in kartonaIndustrial services for other articles of paper and paperboard n.e.c.DE21.25
7DE21.25.99Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz papirja in kartonaIndustrial services for other articles of paper and paperboard n.e.c.DE21.25.9
3DE22TISKANO GRADIVO, POSNETI NOSILCI ZAPISA, TISKARSKE STORITVEPRINTED MATTER AND RECORDED MEDIADE
4DE22.1KNJIGE, ČASOPISI IN DRUGO TISKANO GRADIVO, POSNETI NOSILCI ZAPISABooks, newspapers and other printed matter and recorded mediaDE22
5DE22.11KnjigeBooksDE22.1
6DE22.11.1Knjige, brošure, letaki ipd., v prostih listihPrinted books, brochures, leaflets and similar printed matter, in single sheetsDE22.11
7DE22.11.10Knjige, brošure, letaki ipd., v prostih listihPrinted books, brochures, leaflets and similar printed matter, in single sheetsDE22.11.1
6DE22.11.2Knjige, brošure ipd., vezane ali na elektronskih medijihBooks, brochures, leaflets and the like, printed and electronicDE22.11
7DE22.11.21Knjige, brošure ipd., vezaneBooks, brochures, leaflets and the like, printedDE22.11.2
7DE22.11.22Knjige, brošure ipd., na elektronskih medijihBooks, brochures, leaflets and the like, electronicDE22.11.2
6DE22.11.3Slovarji in enciklopedijeDictionaries and encyclopaedia, and serial instalments thereof, printed and electronicDE22.11
7DE22.11.31Slovarji in enciklopedije, tiskaniDictionaries and encyclopaedia, and serial instalments thereof, printedDE22.11.3
7DE22.11.32Slovarji in enciklopedije, na elektronskih medijihDictionaries and encyclopaedia, and serial instalments thereof, electronicDE22.11.3
6DE22.11.4Atlasi in podobna kartografska dela v knjižni oblikiAtlases and other books of maps or charts, printed and electronicDE22.11
7DE22.11.41Atlasi in podobna kartografska dela v knjižni obliki, tiskanaAtlases and other books of maps or charts, printedDE22.11.4
7DE22.11.42Atlasi in podobna kartografska dela v knjižni obliki, na elektronskih medijihAtlases and other books of maps or charts, electronicDE22.11.4
6DE22.11.5Zemljevidi, hidrografske karte, globusi in podobna kartografska dela, ne v knjižni oblikiMaps and hydrographic or similar charts, globes, other than in book form, printed and electronicDE22.11
7DE22.11.51Zemljevidi, hidrografske karte, globusi in podobna kartografska dela, ne v knjižni obliki, tiskanaMaps and hydrographic or similar charts, globes, other than in book form, printedDE22.11.5
7DE22.11.52Zemljevidi, hidrografske karte, globusi in podobna kartografska dela, ne v knjižni obliki, na elektronskih medijihMaps and hydrographic or similar charts, globes, other than in book form, electronicDE22.11.5
6DE22.11.6Prodaja oglaševalskega prostora v knjigahSale of advertising space in books, printed and electronicDE22.11
7DE22.11.61Prodaja oglaševalskega prostora v tiskanih knjigahSale of advertising space in books, printedDE22.11.6
7DE22.11.62Prodaja oglaševalskega prostora v knjigah na elektronskih medijihSale of advertising space in books, electronicDE22.11.6
6DE22.11.9Storitve za proizvodnjo knjigIndustrial services for booksDE22.11
7DE22.11.99Storitve za proizvodnjo knjigIndustrial services for booksDE22.11.9
5DE22.12Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo najmanj štirikrat tedenskoNewspapers, journals and periodicals, appearing at least four times a weekDE22.1
6DE22.12.1Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo najmanj štirikrat tedenskoNewspapers, journals and periodicals, appearing at least four times a week, printed and electronicDE22.12
7DE22.12.11Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko, tiskaneNewspapers, journals and periodicals, appearing at least four times a week, printedDE22.12.1
7DE22.12.12Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko, na elektronskih medijihNewspapers, journals and periodicals, appearing at least four times a week, electronicDE22.12.1
6DE22.12.2Prodaja oglaševalskega prostora v časopisih, revijah in periodičnih publikacijah, ki izhajajo najmanj štirikrat tedenskoSale of advertising space in newspapers, journals and periodicals, appearing at least four times a week, printed and electronicDE22.12
7DE22.12.21Prodaja oglaševalskega prostora v časopisih, revijah in periodičnih publikacijah, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko,tiskanihSale of advertising space in newspapers, journals and periodicals, appearing at least four times a week, printedDE22.12.2
7DE22.12.22Prodaja oglaševalskega prostora v časopisih, revijah in periodičnih publikacijah, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko, na elektronskih medijihSale of advertising space in newspapers, journals and periodicals, appearing at least four times a week, electronicDE22.12.2
6DE22.12.9Storitve za proizvodnjo časopisov, revij in periodičnih publikacij, ki izhajajo najmanj štirikrat tedenskoIndustrial services for newspapers, journals and periodicals, appearing at least four times a weekDE22.12
7DE22.12.99Storitve za proizvodnjo časopisov, revij in periodičnih publikacij, ki izhajajo najmanj štirikrat tedenskoIndustrial services for newspapers, journals and periodicals, appearing at least four times a weekDE22.12.9
5DE22.13Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat tedenskoNewspapers, journals and periodicals, appearing less than four times a weekDE22.1
6DE22.13.1Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat tedenskoNewspapers, journals and periodicals, appearing less than four times a week, printed and electronicDE22.13
7DE22.13.11Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko, tiskaniNewspapers, journals and periodicals, appearing less than four times a week, printedDE22.13.1
7DE22.13.12Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko, na elektronskih medijihNewspapers, journals and periodicals, appearing less than four times a week, electronicDE22.13.1
6DE22.13.2Prodaja oglaševalskega prostora v časopisih, revijah in periodičnih publikacijah, ki izhajajo manj kot štirikrat tedenskoSale of advertising space in newspapers, journals and periodicals, appearing less than four times a week, printed and electronicDE22.13
7DE22.13.21Prodaja oglaševalskega prostora v časopisih, revijah in periodičnih publikacijah, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko, tiskanihSale of advertising space in newspapers, journals and periodicals, appearing less than four times a week, printedDE22.13.2
7DE22.13.22Prodaja oglaševalskega prostora v časopisih, revijah in periodičnih publikacijah, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko, na elektronskih medijihSale of advertising space in newspapers, journals and periodicals, appearing less than four times a week, electronicDE22.13.2
6DE22.13.9Storitve za proizvodnjo časopisov, revij in periodičnih publikacij, ki izhajajo manj kot štirikrat tedenskoIndustrial services for newspapers, journals and periodicals, appearing less than four times a weekDE22.13
7DE22.13.99Storitve za proizvodnjo časopisov, revij in periodičnih publikacij, ki izhajajo manj kot štirikrat tedenskoIndustrial services for newspapers, journals and periodicals, appearing less than four times a weekDE22.13.9
5DE22.14Posneti nosilci zvočnega zapisaSound recordingsDE22.1
6DE22.14.1Posneti nosilci zvočnega zapisaRecords, tapes, CDs, DVDs and other recorded media for sound phenomenaDE22.14
7DE22.14.11Gramofonske, laserske in podobne plošče z zvočnimi posnetkiGramophone records, CDs and DVDsDE22.14.1
7DE22.14.12Magnetni trakovi z zvočnimi posnetkiRecorded magnetic tapes with sound onlyDE22.14.1
6DE22.14.2Notni materialPrinted music, printed and electronicDE22.14
7DE22.14.21Notni material, tiskanPrinted music, printedDE22.14.2
7DE22.14.22Notni material, na elektronskih medijihPrinted music, electronicDE22.14.2
6DE22.14.9Storitve za proizvodnjo posnetih nosilcev zvočnega zapisaIndustrial services for sound recordingsDE22.14
7DE22.14.99Storitve za proizvodnjo posnetih nosilcev zvočnega zapisaIndustrial services for sound recordingsDE22.14.9
5DE22.15Razglednice, čestitke, slike in podobno tiskano gradivoPostcards, greeting cards, pictures and similar matterDE22.1
6DE22.15.1Razglednice, čestitke, slike in podobno tiskano gradivoPostcards, greeting cards, pictures and other matter, printed and electronicDE22.15
7DE22.15.11Ilustrirane dopisnice, razglednice, čestitke ipd., tiskaneIllustrated postcards, cards bearing greetings and the like, printedDE22.15.1
7DE22.15.12Ilustrirane dopisnice, razglednice, čestitke ipd., na elektronskih medijihIllustrated postcards, cards bearing greetings and the like, electronicDE22.15.1
7DE22.15.13Slike, risbe in fotografije, tiskanePictures, designs and photographs, printedDE22.15.1
7DE22.15.14Slike, risbe in fotografije, na elektronskih medijihPictures, designs and photographs, electronicDE22.15.1
7DE22.15.15Izdelki za preslikovanje (dekalkomanije), koledarji, tiskaniTransfers (decalcomanias), calendars, printedDE22.15.1
7DE22.15.16Izdelki za preslikovanje (dekalkomanije), koledarji, na elektronskih medijihTransfers (decalcomanias), calendars, electronicDE22.15.1
6DE22.15.2Prodaja oglaševalskega prostora na koledarjih, razglednicah, slikah in podobnem tiskanem gradivuSale of advertising space on postcards, greeting cards, pictures and similar matter, printed and electronicDE22.15
7DE22.15.21Prodaja oglaševalskega prostora na tiskanih koledarjih, razglednicah, slikah in podobnem tiskanem gradivuSale of advertising space on postcards, greeting cards, pictures and similar matter, printedDE22.15.2
7DE22.15.22Prodaja oglaševalskega prostora na koledarjih, razglednicah, slikah in podobnem gradivu na elektronskih medijihSale of advertising space on postcards, greeting cards, pictures and similar matter, electronicDE22.15.2
6DE22.15.9Storitve za proizvodnjo drugega tiskanega gradivaIndustrial services for postcards, greeting cards, pictures and similar matterDE22.15
7DE22.15.99Storitve za proizvodnjo drugega tiskanega gradivaIndustrial services for postcards, greeting cards, pictures and similar matterDE22.15.9
4DE22.2TISKARSKE STORITVEPrinting services and services related to printingDE22
5DE22.21Tiskanje časopisovNewspaper printing servicesDE22.2
6DE22.21.1Tiskanje časopisovNewspaper printing servicesDE22.21
7DE22.21.10Tiskanje časopisovNewspaper printing servicesDE22.21.1
5DE22.22Drugo tiskanjePrinting services n.e.c.DE22.2
6DE22.22.1Znamke, čeki, bankovci, reklamno gradivo, komercialni katalogi ipd., druge tiskovineStamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, commercial catalogues and the like, other printed matter n.e.c.DE22.22
7DE22.22.11Nove znamke, kolki, čeki, bankovci ipd.New stamps, stamp-impressed paper, cheque forms, banknotes and the likeDE22.22.1
7DE22.22.12Reklamno gradivo, plakati, prodajni katalogi ipd.Trade advertising material, commercial catalogues and the likeDE22.22.1
7DE22.22.13Druge tiskovineOther printed matter n.e.c.DE22.22.1
6DE22.22.2Zvezki, rokovniki, knjigovodske knjige, obrazci in druge tiskovineRegisters, account books, binders, forms and other articles of stationery, of paper or paperboardDE22.22
7DE22.22.20Zvezki, rokovniki, knjigovodske knjige, obrazci in druge tiskovineRegisters, account books, binders, forms and other articles of stationery, of paper or paperboardDE22.22.2
6DE22.22.3Tiskanje drugega gradiva, razen časopisovPrinting services, other than printing of newspaperDE22.22
7DE22.22.31Tiskanje knjigBook printing servicesDE22.22.3
7DE22.22.32Drugo tiskanjeOther printing services n.e.c.DE22.22.3
5DE22.23KnjigoveštvoBookbinding servicesDE22.2
6DE22.23.1KnjigoveštvoBookbinding servicesDE22.23
7DE22.23.10KnjigoveštvoBookbinding servicesDE22.23.1
5DE22.24Priprava za tiskPre-press servicesDE22.2
6DE22.24.1Priprava na tiskPre-press servicesDE22.24
7DE22.24.10Priprava na tiskPre-press servicesDE22.24.1
6DE22.24.2Tiskarske plošče, klišeji, valji in podobne tiskarske napravePrinting plates or cylinders and other impressed media for use in printingDE22.24
7DE22.24.20Tiskarske plošče, klišeji, valji in podobne tiskarske napravePrinting plates or cylinders and other impressed media for use in printingDE22.24.2
5DE22.25Pomožne storitve za tiskarstvoAncillary services related to printingDE22.2
6DE22.25.1Pomožne storitve za tiskarstvoAncillary services related to printingDE22.25
7DE22.25.10Pomožne storitve za tiskarstvoAncillary services related to printingDE22.25.1
4DE22.3RAZMNOŽEVANJE POSNETIH NOSILCEV ZAPISAReproduction services of recorded mediaDE22
5DE22.31Razmnoževanje zvočnih zapisovReproduction services of sound recordingDE22.3
6DE22.31.1Razmnoževanje zvočnih zapisovReproduction services of sound recordingDE22.31
7DE22.31.10Razmnoževanje zvočnih zapisovReproduction services of sound recordingDE22.31.1
5DE22.32Razmnoževanje video zapisovReproduction services of video recordingDE22.3
6DE22.32.1Razmnoževanje video zapisovReproduction services of video recordingDE22.32
7DE22.32.10Razmnoževanje video zapisovReproduction services of video recordingDE22.32.1
5DE22.33Razmnoževanje računalniških zapisovReproduction services of softwareDE22.3
6DE22.33.1Razmnoževanje računalniških zapisovReproduction services of softwareDE22.33
7DE22.33.10Razmnoževanje računalniških zapisovReproduction services of softwareDE22.33.1
2DFKOKS, NAFTNI DERIVATI, JEDRSKO GORIVOCOKE, REFINED PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUELD
3DF23KOKS, NAFTNI DERIVATI, JEDRSKO GORIVOCOKE, REFINED PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUELDF
4DF23.1KOKSCoke oven productsDF23
5DF23.10KoksCoke oven productsDF23.1
6DF23.10.1KoksCoke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, retort carbonDF23.10
7DF23.10.10KoksCoke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, retort carbonDF23.10.1
6DF23.10.2Katran iz premogovTar distilled from coal, lignite or peat, other mineral tarsDF23.10
7DF23.10.20Katran iz premogovTar distilled from coal, lignite or peat, other mineral tarsDF23.10.2
6DF23.10.9Storitve za proizvodnjo koksaIndustrial services for coke oven productsDF23.10
7DF23.10.99Storitve za proizvodnjo koksaIndustrial services for coke oven productsDF23.10.9
4DF23.2NAFTNI DERIVATIRefined petroleum productsDF23
5DF23.20Naftni derivatiRefined petroleum productsDF23.2
6DF23.20.1Tekoča goriva in olja, pridobljena iz nafteFuel oil and gas, lubricating oilsDF23.20
7DF23.20.11Motorni benciniMotor spirit (gasoline), including aviation spiritDF23.20.1
7DF23.20.12Bencinsko reaktivno gorivoSpirit type (gasoline type) jet fuelDF23.20.1
7DF23.20.13Druga lahka naftna olja in specialni benciniOther light petroleum oils, light preparations n.e.c.DF23.20.1
7DF23.20.14Kerozin in drugi petrolejiKerosene, including kerosene type jet fuelDF23.20.1
7DF23.20.15Dizelsko gorivo in druga težka plinska oljaGas oilsDF23.20.1
7DF23.20.16Srednje težka naftna olja za petrokemijoOther medium petroleum oils, medium preparations n.e.c.DF23.20.1
7DF23.20.17Mazut, težka kurilna oljaFuel oils n.e.c.DF23.20.1
7DF23.20.18Mazalna in druga naftna oljaLubricating petroleum oils, heavy preparations n.e.c.DF23.20.1
6DF23.20.2Naftni pliniPetroleum gases and other gaseous hydrocarbons, except natural gasDF23.20
7DF23.20.21Propan in butan, utekočinjenaPropane and butane, liquefiedDF23.20.2
7DF23.20.22Etilen, propilen, butilen, butadien in drugi utekočinjeni ali plinasti ogljikovodiki, suroviEthylene, propylene, butylene, butadiene and other petroleum gases or gaseous hydrocarbons, except natural gasDF23.20.2
6DF23.20.3Drugi naftni proizvodiOther petroleum productsDF23.20
7DF23.20.31Vazelin, parafin, voski in mazivaPetroleum jelly, paraffin wax, petroleum and other waxesDF23.20.3
7DF23.20.32Naftni koks, naftni bitumen in drugi proizvodi iz naftePetroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oilsDF23.20.3
6DF23.20.4Odpadna oljaWaste oilDF23.20
7DF23.20.40Odpadna oljaWaste oilDF23.20.4
6DF23.20.9Storitve za proizvodnjo naftnih derivatovIndustrial services for refined petroleum productsDF23.20
7DF23.20.99Storitve za proizvodnjo naftnih derivatovIndustrial services for refined petroleum productsDF23.20.9
4DF23.3JEDRSKO GORIVONuclear fuelDF23
5DF23.30Jedrsko gorivoNuclear fuelDF23.3
6DF23.30.1Radioaktivni elementi, izotopi, ostankiRadioactive elements, isotopes and compounds, radioactive residuesDF23.30
7DF23.30.11Naravni uran in njegove spojineNatural uranium and its compoundsDF23.30.1
7DF23.30.12Obogateni uran in plutonij ter njune spojineEnriched uranium and plutonium and their compoundsDF23.30.1
7DF23.30.13Osiromašeni uran in torij ter njune spojineDepleted uranium and thorium and their compoundsDF23.30.1
7DF23.30.14Drugi radioaktivni elementi, njihovi izotopi in spojine, radioaktivni ostankiRadioactive elements and isotopes and their compounds n.e.c., radioactive residuesDF23.30.1
6DF23.30.2Gorilni elementi (polnjenja) za jedrske reaktorjeFuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactorsDF23.30
7DF23.30.20Gorilni elementi (polnjenja) za jedrske reaktorjeFuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactorsDF23.30.2
6DF23.30.9Obdelava radioaktivnih odpadkovTreatment services of radioactive wasteDF23.30
7DF23.30.90Obdelava radioaktivnih odpadkovTreatment services of radioactive wasteDF23.30.9
2DGKEMIKALIJE, KEMIČNI IZDELKI IN UMETNA VLAKNACHEMICALS, CHEMICAL PRODUCTS AND MAN-MADE FIBRESD
3DG24KEMIKALIJE, KEMIČNI IZDELKI IN UMETNA VLAKNACHEMICALS, CHEMICAL PRODUCTS AND MAN-MADE FIBRESDG
4DG24.1OSNOVNE KEMIKALIJEBasic chemicalsDG24
5DG24.11Tehnični pliniIndustrial gasesDG24.1
6DG24.11.1Tehnični pliniIndustrial gasesDG24.11
7DG24.11.11Vodik, argon, žlahtni plini, dušik in kisikHydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygenDG24.11.1
7DG24.11.12Ogljikov dioksid in druge anorganske kisikove spojine z nekovinamiCarbon dioxide and other inorganic oxygen compounds of non-metalsDG24.11.1
7DG24.11.13Utekočinjen in stisnjen zrakLiquid and compressed airDG24.11.1
6DG24.11.9Storitve za proizvodnjo tehničnih plinovIndustrial services for industrial gasesDG24.11
7DG24.11.99Storitve za proizvodnjo tehničnih plinovIndustrial services for industrial gasesDG24.11.9
5DG24.12Barvila, pigmenti in strojilaDyes and pigmentsDG24.1
6DG24.12.1Oksidi, peroksidi in hidroksidiOxides, peroxides and hydroxidesDG24.12
7DG24.12.11Cinkovi in titanovi oksidiZinc oxide and peroxide, titanium oxideDG24.12.1
7DG24.12.12Kromovi, manganovi, svinčevi in bakrovi oksidiChromium, manganese, lead and copper oxides and hydroxidesDG24.12.1
7DG24.12.13Drugi kovinski oksidi, hidroksidi in peroksidiOther metal oxides, hydroxides and peroxidesDG24.12.1
6DG24.12.2Barvila in strojilaTanning or dyeing extracts, tannins and their derivatives, colouring matter n.e.c.DG24.12
7DG24.12.21Sintetična organska barvilaSynthetic organic colouring matter and colour lakes and preparations based thereonDG24.12.2
7DG24.12.22Strojila, tanini, barvila rastlinskega ali živalskega izvoraTanning extracts of vegetable origin, tannins and their derivatives, colouring matter of vegetable or animal originDG24.12.2
7DG24.12.23Sintetična organska in anorganska strojilaSynthetic organic and inorganic tanning substances, tanning preparationsDG24.12.2
7DG24.12.24Druga barvila in pigmenti, anorganski luminoforiColouring matter n.e.c., inorganic products of a kind used as luminophoresDG24.12.2
6DG24.12.9Storitve za proizvodnjo barvil, pigmentov in strojilIndustrial services for dyes and pigmentsDG24.12
7DG24.12.99Storitve za proizvodnjo barvil, pigmentov in strojilIndustrial services for dyes and pigmentsDG24.12.9
5DG24.13Druge osnovne anorganske kemikalijeOther basic inorganic chemicalsDG24.1
6DG24.13.1Kemični elementi, anorganske kisline in spojineChemical elements n.e.c., inorganic acids and compoundsDG24.13
7DG24.13.11NekovineMetalloidsDG24.13.1
7DG24.13.12Halogenske ali žveplove spojine nekovinHalogen or sulphur compounds of non-metalsDG24.13.1
7DG24.13.13Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine, kovine redkih zemelj, skandij in itrij, živo srebroAlkali or alkaline-earth metals, rare earth metals, scandium and yttrium, mercuryDG24.13.1
7DG24.13.14Klorovodik, žveplena kislina, difosforjev pentoksid, druge anorganske kisline, silicijev in žveplov dioksidHydrogen chloride, oleum, diphosphorus pentaoxide, other inorganic acids, silicon and sulphur dioxideDG24.13.1
7DG24.13.15Oksidi, hidroksidi in peroksidi, hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske soliOxides, hydroxides and peroxides, hydrazine and hydroxylamine and their inorganic saltsDG24.13.1
6DG24.13.2Kovinski halogenidi, hipokloriti, klorati in perkloratiMetallic halogenates, hypochlorites, chlorates and perchloratesDG24.13
7DG24.13.21Kovinski halogenidiMetallic halogenatesDG24.13.2
7DG24.13.22Hipokloriti, klorati in perkloratiHypochlorites, chlorates and perchloratesDG24.13.2
6DG24.13.3Soli žveplovih, fosforovih, dušikovih, ogljikovih kislinSulphides, sulphates, nitrates, phosphates and carbonatesDG24.13
7DG24.13.31Soli žveplovih kislinSulphides, sulphites and sulphatesDG24.13.3
7DG24.13.32Soli fosforovih kislinPhosphinates, phosphonates, phosphates and polyphosphatesDG24.13.3
7DG24.13.33KarbonatiCarbonatesDG24.13.3
6DG24.13.4Soli kovinskih kislinSalts of other metalsDG24.13
7DG24.13.41Oksi- in peroksi soli kovinskih kislin, plemenite kovine v koloidnem stanju ali amalgamihSalts of oxometallic or peroxometallic acids, colloidal precious metalsDG24.13.4
7DG24.13.42Destilirana voda, klorcian, amalgami navadnih kovinOther inorganic compounds n.e.c., including distilled water, amalgams other than amalgams of precious metalsDG24.13.4
6DG24.13.5Izotopi, vodikov peroksid, karbidi, peizoelektrični kremen in druge osnovne anorganske kemikalijeOther basic inorganic chemicals n.e.c.DG24.13
7DG24.13.51Izotopi in njihove spojineIsotopes n.e.c. and compounds thereofDG24.13.5
7DG24.13.52Cianidi, fulminati, cianati, silikati, borati, druge soli anorganskih kislinCyanides, cyanide oxides and complex cyanides, fulminates, cyanates and thiocyanates, silicates, borates, perborates, other salts of inorganic acids or peroxoacidsDG24.13.5
7DG24.13.53Vodikov peroksidHydrogen peroxideDG24.13.5
7DG24.13.54Fosfidi, karbidi, hidridi, nitridi, azidi, silicidi in boridiPhosphides, carbides, hydrides, nitrides, azides, silicides and boridesDG24.13.5
7DG24.13.55Spojine kovin redkih zemelj, itrija ali skandijaCompounds of rare earth metals, of yttrium or of scandiumDG24.13.5
7DG24.13.56Rafinirano žveplo, razen sublimiranega, precipitiranega in kolodialnegaRefined sulphur excluding sublimed, precipitated and colloidalDG24.13.5
7DG24.13.57Praženi železovi piritiRoasted iron pyritesDG24.13.5
7DG24.13.58Piezoelektrični kremen, drugi sintetični ali prenarejeni dragi ali poldragi kamni, neobdelaniPiezo-electric quartz, other synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, unworkedDG24.13.5
6DG24.13.9Storitve za proizvodnjo drugih osnovnih anorganskih kemikalijIndustrial services for other basic inorganic chemicalsDG24.13
7DG24.13.99Storitve za proizvodnjo drugih osnovnih anorganskih kemikalijIndustrial services for other basic inorganic chemicalsDG24.13.9
5DG24.14Druge osnovne organske kemikalijeOther basic organic chemicalsDG24.1
6DG24.14.1Ogljikovodiki in njihovi derivatiHydrocarbons and their derivativesDG24.14
7DG24.14.11Aciklični ogljikovodikiAcyclic hydrocarbonsDG24.14.1
7DG24.14.12Ciklični ogljikovodikiCyclic hydrocarbonsDG24.14.1
7DG24.14.13Klorirani derivati acikličnih ogljikovodikovChlorinated derivatives of acyclic hydrocarbonsDG24.14.1
7DG24.14.14Sulfonirani, nitrirani ali nitrozirani derivati ogljikovodikov, halogenirani ali nehalogeniraniSulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenatedDG24.14.1
7DG24.14.15Drugi derivati ogljikovodikovOther derivatives of hydrocarbonsDG24.14.1
6DG24.14.2Alkoholi, fenoli in njihovi derivati, industrijski maščobni alkoholiAlcohols, phenols, phenol-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives, industrial fatty alcoholsDG24.14
7DG24.14.21Industrijski maščobni alkoholiIndustrial fatty alcoholsDG24.14.2
7DG24.14.22Monohidroksilni alkoholiMonohydric alcoholsDG24.14.2
7DG24.14.23Dioli, polialkoholi, ciklični alkoholi in njihovi derivatiDiols, polyalcohols, cyclical alcohols and derivatives thereofDG24.14.2
7DG24.14.24Fenoli, fenolni alkoholi in njihovi derivatiPhenols, phenol-alcohols and derivatives of phenolsDG24.14.2
6DG24.14.3Industrijske monokarbonske maščobne kisline, karboksilne kisline in njihovi derivatiIndustrial monocarboxylic fatty acids, carboxylic acids and their derivativesDG24.14
7DG24.14.31Industrijske monokarboksilne maščobne kislineIndustrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refiningDG24.14.3
7DG24.14.32Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi derivatiSaturated acyclic monocarboxylic acids and their derivativesDG24.14.3
7DG24.14.33Nenasičene monokarboksilne, ciklanske, ciklenske ali cikloterpenske aciklične polikarboksilne kisline in njihovi derivatiUnsaturated monocarboxylic, cyclanic, cyclenic or cycloterpenic acyclic polycarboxylic acids and their derivativesDG24.14.3
7DG24.14.34Aromatske polikarboksilne in karboksilne kisline z dodatnimi kisikovimi funkcijami, njihovi derivati, razen salicilne kisline in njenih soliAromatic polycarboxylic and carboxylic acids with additional oxygen functions, and their derivatives except salicyclic acid and its saltsDG24.14.3
6DG24.14.4Organske spojine z dušikovimi funkcijamiOrganic compounds with nitrogen functionsDG24.14
7DG24.14.41Spojine z aminskimi funkcijamiAmine function compoundsDG24.14.4
7DG24.14.42Amino spojine s kisikovo funkcijo, razen lizina in glutaminske kislineOxygen-function amino-compounds, except lysine and glutamic acidDG24.14.4
7DG24.14.43Ureini, spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine z nitrilno funkcijo, njihovi derivatiUreines, carboxymide-function compounds, nitrile function compounds, derivatives thereofDG24.14.4
7DG24.14.44Spojine z drugimi dušikovimi funkcijamiCompounds with other nitrogen functionsDG24.14.4
6DG24.14.5Organsko žveplove spojine in druge organsko-anorganske spojine, heterociklične spojineOrgano-sulphur compounds and other organo-inorganic compounds, heterocyclic compounds n.e.c.DG24.14
7DG24.14.51Organsko žveplove spojine in druge organsko-anorganske spojineOrgano-sulphur and other organo-inorganic compoundsDG24.14.5
7DG24.14.52Druge heterociklične spojine, nukleinske kisline in njihove soliHeterocyclic compounds n.e.c., nucleic acids and their saltsDG24.14.5
7DG24.14.53Estri fosforne kisline in drugih anorganskih kislin in njihove soli, njihovi derivatiPhosphoric esters and esters of other inorganic acids, and their salts, derivatives thereofDG24.14.5
6DG24.14.6Etri, organski peroksidi, epoksidi, acetali in hemiacetali, druge organske spojineEthers, organic peroxides, epoxides, acetals and hemiacetals, other organic compoundsDG24.14
7DG24.14.61Spojine z aldehidno funkcijoAldehyde function compoundsDG24.14.6
7DG24.14.62Spojine s ketonsko in kinonsko funkcijoKetone and quinone function compoundsDG24.14.6
7DG24.14.63Etri, organski peroksidi, epoksidi, acetali in hemiacetali in njihovi derivatiEthers, organic peroxides, epoxides, acetals and hemiacetals and their derivativesDG24.14.6
7DG24.14.64Encimi in druge organske spojineEnzymes and other organic compounds n.e.c.DG24.14.6
6DG24.14.7Derivati rastlinskih smol, lesno oglje, fenoli, benzen, kreozotna olja in druge osnovne organske kemikalijeMiscellaneous basic organic chemical productsDG24.14
7DG24.14.71Derivati rastlinskih smol, aktivni naravni mineralni proizvodi, tal-oljeDerivates of vegetable or resin productsDG24.14.7
7DG24.14.72Lesno ogljeWood charcoalDG24.14.7
7DG24.14.73Fenoli, benzen, kreozotna olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo premogovega katranaOils and other products of the distillation of high temperature coal tar, pitch and pitch tarDG24.14.7
6DG24.14.8Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, razen tal-oljaResidual lyes from the manufacture of wood pulp, excluding tall oilDG24.14
7DG24.14.80Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, razen tal-oljaResidual lyes from the manufacture of wood pulp, excluding tall oilDG24.14.8
6DG24.14.9Storitve za proizvodnjo drugih osnovnih organskih kemikalijIndustrial services for other basic organic chemicalsDG24.14
7DG24.14.99Storitve za proizvodnjo drugih osnovnih organskih kemikalijIndustrial services for other basic organic chemicalsDG24.14.9
5DG24.15Gnojila in dušikove spojineFertilizers and nitrogen compoundsDG24.1
6DG24.15.1Solitrna kislina, sulfonitritna kislina, amoniakNitric acid, sulphonitric acids, ammoniaDG24.15
7DG24.15.10Solitrna kislina, sulfonitritna kislina, amoniakNitric acid, sulphonitric acids, ammoniaDG24.15.1
6DG24.15.2Amonijev klorid (salmijak), nitriti, kalijevi nitrati, triamonijev fosfat, amonijevi karbonatiAmmonium chloride, nitrites, nitrates of potassium, ammonium carbonatesDG24.15
7DG24.15.20Amonijev klorid, nitriti, kalijevi nitrati, amonijevi karbonatiAmmonium chloride, nitrites, nitrates of potassium, ammonium carbonatesDG24.15.2
6DG24.15.3Dušikova gnojila, mineralna ali kemičnaNitrogenous fertilizers, mineral or chemicalDG24.15
7DG24.15.30Dušikova gnojila, mineralna ali kemičnaNitrogenous fertilizers, mineral or chemicalDG24.15.3
6DG24.15.4Fosfatna gnojila, mineralna ali kemičnaPhosphatic fertilizers, mineral or chemicalDG24.15
7DG24.15.40Fosfatna gnojila, mineralna ali kemičnaPhosphatic fertilizers, mineral or chemicalDG24.15.4
6DG24.15.5Kalijeva gnojila, mineralna ali kemičnaPotassic fertilizers, mineral or chemicalDG24.15
7DG24.15.50Kalijeva gnojila, mineralna ali kemičnaPotassic fertilizers, mineral or chemicalDG24.15.5
6DG24.15.6Živalska ali rastlinska gnojila, kompostAnimal or vegetable fertilizers n.e.c.DG24.15
7DG24.15.60Živalska ali rastlinska gnojila, kompostAnimal or vegetable fertilizers n.e.c.DG24.15.6
6DG24.15.7Natrijev nitratSodium nitrateDG24.15
7DG24.15.70Natrijev nitratSodium nitrateDG24.15.7
6DG24.15.8Druga gnojilaFertilizers n.e.c.DG24.15
7DG24.15.80Druga gnojilaFertilizers n.e.c.DG24.15.8
6DG24.15.9Storitve za proizvodnjo gnojil in dušikovih spojinIndustrial services for fertilizers and nitrogen compoundsDG24.15
7DG24.15.99Storitve za proizvodnjo gnojil in dušikovih spojinIndustrial services for fertilizers and nitrogen compoundsDG24.15.9
5DG24.16Plastične mase v primarni oblikiPlastics in primary formsDG24.1
6DG24.16.1Polietileni v primarni oblikiPolymers of ethylene, in primary formsDG24.16
7DG24.16.10Polietileni v primarni oblikiPolymers of ethylene, in primary formsDG24.16.1
6DG24.16.2Polimeri stirena v primarni oblikiPolymers of styrene, in primary formsDG24.16
7DG24.16.20Polimeri stirena v primarni oblikiPolymers of styrene, in primary formsDG24.16.2
6DG24.16.3Polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarni oblikiPolymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary formsDG24.16
7DG24.16.30Polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarni oblikiPolymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary formsDG24.16.3
6DG24.16.4Polietri in poliestri, polikarbonati, alkidne in epoksidne smolePolyethers and polyesters, polycarbonates, alkyd and epoxide resinsDG24.16
7DG24.16.40Polietri in poliestri, polikarbonati, alkidne in epoksidne smolePolyethers and polyesters, polycarbonates, alkyd and epoxide resinsDG24.16.4
6DG24.16.5Druge plastične mase v primarni oblikiOther plastics in primary forms, ion exchangersDG24.16
7DG24.16.51Polimeri propilena ali drugih olefinov, v primarni oblikiPolymers of propylene or of other olefins, in primary formsDG24.16.5
7DG24.16.52Polimeri vinilacetata ali drugih vinil estrov in drugi vinilni polimeri, v primarni oblikiPolymers of vinyl acetate or of other vinyl esters and other vinyl polymers, in primary formsDG24.16.5
7DG24.16.53Akrilni polimeri v primarni oblikiAcrylic polymers, in primary formsDG24.16.5
7DG24.16.54Poliamidi v primarni oblikiPolyamides, in primary formsDG24.16.5
7DG24.16.55Sečninske (urea) smole, tiourea smole in melaminske smole, v primarni oblikiUrea resins, thiourea resins and melamine resins, in primary formsDG24.16.5
7DG24.16.56Druge amino smole, fenolne smole in poliuretani, v primarni oblikiOther amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary formsDG24.16.5
7DG24.16.57Silikoni v primarni oblikiSilicones, in primary formsDG24.16.5
7DG24.16.58Ionski izmenjevalci, druge plastične mase v primarni oblikiOther plastics, in primary forms, n.e.c.DG24.16.5
6DG24.16.6Odpadki in ostanki iz plastičnih masWaste, parings and scrap, of plasticsDG24.16
7DG24.16.60Odpadki in ostanki iz plastičnih masWaste, parings and scrap, of plasticsDG24.16.6
6DG24.16.9Storitve za proizvodnjo plastičnih mas v primarni oblikiIndustrial services for plastics in primary formsDG24.16
7DG24.16.99Storitve za proizvodnjo plastičnih mas v primarni oblikiIndustrial services for plastics in primary formsDG24.16.9
5DG24.17Sintetični kavčuk v primarni oblikiSynthetic rubber in primary formsDG24.1
6DG24.17.1Sintetični kavčuk v primarni oblikiSynthetic rubberDG24.17
7DG24.17.10Sintetični kavčuk v primarni oblikiSynthetic rubberDG24.17.1
6DG24.17.9Storitve za proizvodnjo sintetičnega kavčukaIndustrial services for synthetic rubber in primary formsDG24.17
7DG24.17.99Storitve za proizvodnjo sintetičnega kavčukaIndustrial services for synthetic rubber in primary formsDG24.17.9
4DG24.2RAZKUŽILA, PESTICIDI IN DRUGI AGROKEMIČNI IZDELKIPesticides and other agro-chemical productsDG24
5DG24.20Razkužila, pesticidi in drugi agrokemični izdelkiPesticides and other agro-chemical productsDG24.2
6DG24.20.1Razkužila, pesticidi in drugi agrokemični izdelkiPesticides and other agro-chemical productsDG24.20
7DG24.20.11InsekticidiInsecticides and acaricidesDG24.20.1
7DG24.20.12HerbicidiHerbicidesDG24.20.1
7DG24.20.13Sredstva proti klitju in regulatorji rasti rastlinAnti-sprouting products and plant growth regulatorsDG24.20.1
7DG24.20.14RazkužilaDisinfectantsDG24.20.1
7DG24.20.15Fungicidi, rodenticidi in podobni izdelkiFungicides, rodenticides and similar productsDG24.20.1
6DG24.20.9Storitve za proizvodnjo pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkovIndustrial services for pesticides and other agro-chemical productsDG24.20
7DG24.20.99Storitve za proizvodnjo pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkovIndustrial services for pesticides and other agro-chemical productsDG24.20.9
4DG24.3BARVE, LAKI IN PODOBNI PREMAZI, TISKARSKE BARVE IN KITIPaints, varnishes and similar coatings, printing ink and masticsDG24
5DG24.30Barve, laki in podobni premazi, kiti, tiskarske barvePaints, varnishes and similar coatings, printing ink and masticsDG24.3
6DG24.30.1Premazna sredstva na osnovi polimerovPaints and varnishes based on polymersDG24.30
7DG24.30.11Premazna sredstva na osnovi polimerov, v vodnem medijuPaints and varnishes based on acrylic or vinyl polymers, in an aqueous mediumDG24.30.1
7DG24.30.12Premazna sredstva na osnovi polimerov, v nevodnem medijuPaints and varnishes based on polyesters, acrylic or vinyl polymers, in a non-aqueous medium, solutionsDG24.30.1
6DG24.30.2Druga premazna sredstva, emajli, kiti ipd., slikarske in tiskarske barveOther paints and varnishes and related products, artists' colour and printing inkDG24.30
7DG24.30.21Steklasti emajli, sredstva za motnenje, , pripravljeni pigmenti, glazure, lošči ipd.Prepared pigments, opacifiers and colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes, liquid lustres and the like, glass fritDG24.30.2
7DG24.30.22Druga premazna sredstva, kiti in tesnilne mase, pripravljeni sikativi, organska topilaOther paints and varnishes, prepared driersDG24.30.2
7DG24.30.23Slikarske barve, šolske barvice ipd.Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the likeDG24.30.2
7DG24.30.24Tiskarske barvePrinting inkDG24.30.2
6DG24.30.9Storitve za proizvodnjo barv, lakov, kitovIndustrial services for paints, varnishes and similar coatings, printing ink and masticsDG24.30
7DG24.30.99Storitve za proizvodnjo barv, lakov, kitovIndustrial services for paints, varnishes and similar coatings, printing ink and masticsDG24.30.9
4DG24.4FARMACEVTSKE SUROVINE IN PREPARATIPharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical productsDG24
5DG24.41Farmacevtske surovineBasic pharmaceutical productsDG24.4
6DG24.41.1Salicilne kisline, njihove soli in estriSalicylic acid, O-acetylsalicylic acid, their salts and estersDG24.41
7DG24.41.10Salicilne kisline, njihove soli in estriSalicylic acid, O-acetylsalicylic acid, their salts and estersDG24.41.1
6DG24.41.2Lizin, glutaminska kislina in njune soli, kvarterne amonijeve soli in hidroksidi, fosfoaminolipidi, amidi in njihovi derivati in soliLysine, glutamic acid and their salts, quaternary ammonium salts and hydroxides, phosphoaminolipids, amides and their derivatives and salts thereofDG24.41
7DG24.41.20Lizin, glutaminska kislina in njune soli, kvarterne amonijeve soli in hidroksidi, fosfoaminolipidi, amidi in njihovi derivati in soliLysine, glutamic acid and their salts, quarternary ammonium salts and hydroxides, phosphoaminolipids, amides and their derivatives and salts thereofDG24.41.2
6DG24.41.3Laktoni, heterociklične spojine z dušikovimi heteroatomi, ki imajo v strukturi nekondenziran pirazolov, pirimidinski, piperazinski, nekondenziran triazinski ali nekondeniziran fenotiazinov obroč, hidantoin in njegovi derivati, sulfonamidiLactones, heterocyclic compounds with N-hetero-atom(s) only, cont.an unfused pyrazole ring, a pyrimidine ring, a piperazine ring, an unfused triazine ring or a phenothiazine ring system not further fused, hydantoin and its derivatives, sulphonamidesDG24.41
7DG24.41.31Laktoni, heterociklične spojine z dušikovimi heteroatomi, ki imajo v strukturi nekondenziran pirazolov, pirimidinski, piperazinski, nekondenziran triazinski ali nekondeniziran fenotiazinov obroč, hidantoin in njegovi derivatiLactones n.e.c., heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing an unfused pyrazole ring, a pyrimidine ring, a piperazine ring, an unfused triazine ring or a phenothiazine ring system not further fused, hydantoin and its derivativesDG24.41.3
7DG24.41.32SulfonamidiSulphonamidesDG24.41.3
6DG24.41.4Kemično čisti sladkorji, sladkorni etri, estri in njihove soliSugars, chemically pure, n.e.c., sugar ethers and esters and their salts, n.e.c.DG24.41
7DG24.41.40Kemično čisti sladkorji, sladkorni etri, estri in njihove soliSugars, chemically pure, n.e.c., sugar ethers and esters and their salts, n.e.c.DG24.41.4
6DG24.41.5Provitamini, vitamini in hormoni, glikozidi in rastlinski alkaloidi in njihovi derivati, antibiotikiProvitamins, vitamins and hormones, glycosides and vegetable alkaloids and their derivatives, antibioticsDG24.41
7DG24.41.51Provitamini, vitamini in njihovi derivatiProvitamins, vitamins and their derivativesDG24.41.5
7DG24.41.52Hormoni in njihovi derivati, drugi steroidi, ki se uporabljajo predvsem kot hormoniHormones, derivatives thereof, other steroids, used primarily as hormonesDG24.41.5
7DG24.41.53Glikozidi, rastlinski alkaloidi, njihove soli, etri, estri in drugi derivatiGlycosides, vegetable alkaloids, their salts, ethers, esters and other derivativesDG24.41.5
7DG24.41.54AntibiotikiAntibioticsDG24.41.5
6DG24.41.6Žleze in drugi organi, njihovi ekstrakti in druge človeške ali živalske snoviGlands and other organs, extracts thereof and other human or animal substances n.e.c.DG24.41
7DG24.41.60Žleze in drugi organi, njihovi ekstrakti in druge človeške ali živalske snoviGlands and other organs, extracts thereof and other human or animal substances n.e.c.DG24.41.6
6DG24.41.9Storitve za proizvodnjo farmacevtskih surovinIndustrial services for basic pharmaceutical productsDG24.41
7DG24.41.99Storitve za proizvodnjo farmacevtskih surovinIndustrial services for basic pharmaceutical productsDG24.41.9
5DG24.42Farmacevtski preparatiPharmaceutical preparationsDG24.4
6DG24.42.1ZdravilaMedicamentsDG24.42
7DG24.42.11Zdravila, ki vsebujejo peniciline ali druge antibiotikeMedicaments, containing penicillins or other antibioticsDG24.42.1
7DG24.42.12Zdravila, ki vsebujejo hormone, brez antibiotikovMedicaments, containing hormones, but not antibioticsDG24.42.1
7DG24.42.13Zdravila, ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate, brez hormonov ali antibiotikovMedicaments, containing alkaloids or derivatives thereof, but not hormones or antibioticsDG24.42.1
6DG24.42.2Drugi farmacevtski izdelkiOther pharmaceutical productsDG24.42
7DG24.42.21Antiserumi in cepivaAntisera and vaccinesDG24.42.2
7DG24.42.22Kemični kontracepcijski preparati na osnovi hormonov ali spermicidovChemical contraceptive preparations based on hormones or spermicidesDG24.42.2
7DG24.42.23Zobni cement, diagnostični reagenti za uporabo na ljudeh in drugi farmacevtski izdelkiDiagnostic reagents and other pharmaceutical productsDG24.42.2
7DG24.42.24Lepljive obveze, kirurški katgut ipd, kompleti za prvo pomočAdhesive dressings, catgut and similar materials, first-aid boxesDG24.42.2
7DG24.42.25Farmacevtski odpadkiWaste pharmaceuticalsDG24.42.2
6DG24.42.9Storitve za proizvodnjo farmacevtskih preparatovIndustrial services for pharmaceutical preparationsDG24.42
7DG24.42.99Storitve za proizvodnjo farmacevtskih preparatovIndustrial services for pharmaceutical preparationsDG24.42.9
4DG24.5GLICERIN, MILA IN DETERGENTI, ČISTILA IN LOŠČILA, PARFUMI IN TOALETNA SREDSTVAGlycerol, soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparationsDG24
5DG24.51Glicerin, mila in detergenti, čistila in loščilaGlycerol, soap and detergents, cleaning and polishing preparationsDG24.5
6DG24.51.1GlicerinGlycerolDG24.51
7DG24.51.10GlicerinGlycerolDG24.51.1
6DG24.51.2Organska površinsko aktivna sredstva, razen milaOrganic surface-active agents, except soapDG24.51
7DG24.51.20Organska površinsko aktivna sredstva, razen milaOrganic surface-active agents, except soapDG24.51.2
6DG24.51.3Milo, detergentiSoap, washing and cleaning preparationsDG24.51
7DG24.51.31MiloSoap and organic surface-active products and preparations for use as soapDG24.51.3
7DG24.51.32Detergenti in pralni preparatiDetergents and washing preparationsDG24.51.3
6DG24.51.4Sredstva za odišavljanje prostorov, voski, loščilaOdiferous preparations and waxesDG24.51
7DG24.51.41Sredstva za odišavljanje prostorovPreparations for perfuming or deodorizing roomsDG24.51.4
7DG24.51.42Umetni in pripravljeni voskiArtificial waxes and prepared waxesDG24.51.4
7DG24.51.43Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla, vozila, steklo ali kovinePolishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metalDG24.51.4
7DG24.51.44Čistilne paste in praški ter druga sredstva za čiščenje z drgnjenjemScouring pastes and powders and other scouring preparationsDG24.51.4
6DG24.51.9Storitve za proizvodnjo glicerina in čistil Industrial services for glycerol, soap and detergents, cleaning and polishing preparationsDG24.51
7DG24.51.99Storitve za proizvodnjo glicerina in čistilIndustrial services for glycerol, soap and detergents, cleaning and polishing preparationsDG24.51.9
5DG24.52Parfumi in toaletna sredstvaPerfumes and toilet preparationsDG24.5
6DG24.52.1Parfumi in toaletna sredstvaPerfumes and toilet preparationsDG24.52
7DG24.52.11Parfumi in toaletne vodicePerfumes and toilet watersDG24.52.1
7DG24.52.12Sredstva za ličenje ustnic in očiLip and eye make-up preparationsDG24.52.1
7DG24.52.13Sredstva za nego rok in nogManicure or pedicure preparationsDG24.52.1
7DG24.52.14Praški za kozmetično ali toaletno raboPowders for cosmetic or toilet useDG24.52.1
7DG24.52.15Druga lepotilna sredstva in kreme za nego kožeBeauty, make-up or skin-care preparations (including sun tan preparations), n.e.c.DG24.52.1
7DG24.52.16Šamponi, laki za lase, preparati za trajno kodranje ali utrjevanje lasShampoos, hair lacquers, preparations for permanent waving or straighteningDG24.52.1
7DG24.52.17Drugi losioni in sredstva za nego lasLotions and other preparations for use on the hair n.e.c.DG24.52.1
7DG24.52.18Sredstva za ustno ali zobno higienoPreparations for oral or dental hygiene (including denture fixative pastes and powders), dental flossDG24.52.1
7DG24.52.19Brivski preparati, deodoranti za osebno nego, druga kozmetična in toaletna sredstvaShaving preparations, personal deodorants and antiperspirants, bath preparations, other perfumery, cosmetic or toilet preparations n.e.c.DG24.52.1
6DG24.52.9Storitve za proizvodnjo parfumov in toaletnih sredstevIndustrial services for perfumes and toilet preparationsDG24.52
7DG24.52.99Storitve za proizvodnjo parfumov in toaletnih sredstevIndustrial services for perfumes and toilet preparationsDG24.52.9
4DG24.6RAZSTRELIVA, LEPILA, ETERIČNA OLJA IN DRUGI KEMIČNI IZDELKIOther chemical productsDG24
5DG24.61RazstrelivaExplosivesDG24.6
6DG24.61.1RazstrelivaExplosivesDG24.61
7DG24.61.11Smodnik in pripravljena razstrelivaPropellent powders and prepared explosivesDG24.61.1
7DG24.61.12Vžigalne vrvice,detonatorji ipd.Safety fuses, detonating fuses, caps, igniters, electric detonatorsDG24.61.1
7DG24.61.13Pirotehnični izdelki za ognjemeteFireworksDG24.61.1
7DG24.61.14Signalne rakete in drugi pirotehnični izdelkiSignalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles, excluding fireworksDG24.61.1
6DG24.61.9Storitve za proizvodnjo razstrelivIndustrial services for explosivesDG24.61
7DG24.61.99Storitve za proizvodnjo razstrelivIndustrial services for explosivesDG24.61.9
5DG24.62LepilaGlues and gelatinesDG24.6
6DG24.62.1LepilaGlues and gelatinesDG24.62
7DG24.62.10LepilaGlues and gelatinesDG24.62.1
6DG24.62.9Storitve za proizvodnjo lepilIndustrial services for glues and gelatinesDG24.62
7DG24.62.99Storitve za proizvodnjo lepilIndustrial services for glues and gelatinesDG24.62.9
5DG24.63Eterična olja, mešanice dišavnih snoviEssential oilsDG24.6
6DG24.63.1Eterična olja, mešanice dišavnih snoviEssential oils, mixtures of odoriferous substancesDG24.63
7DG24.63.10Eterična olja, mešanice dišavnih snoviEssential oils, mixtures of odoriferous substancesDG24.63.1
6DG24.63.9Storitve za proizvodnjo eteričnih oljIndustrial services for essential oilsDG24.63
7DG24.63.99Storitve za proizvodnjo eteričnih oljIndustrial services for essential oilsDG24.63.9
5DG24.64Fotografski kemični materialPhotographic chemical materialDG24.6
6DG24.64.1Fotografske plošče, filmi, fotografski papir, kemični preparati za fotografske namenePhotographic plates and film, instant print film, chemical preparations and unmixed products for photographic usesDG24.64
7DG24.64.11Fotografske plošče, filmi, fotografski papirPhotographic plates and film and instant print film, sensitized, unexposed, photographic paperDG24.64.1
7DG24.64.12Kemični preparati za fotografske nameneSensitizing emulsions for photographic uses, chemical preparations for photographic uses n.e.c.DG24.64.1
6DG24.64.9Storitve za proizvodnjo fotografskega kemičnega materialaIndustrial services for photographic chemical materialDG24.64
7DG24.64.99Storitve za proizvodnjo fotografskega kemičnega materialaIndustrial services for photographic chemical materialDG24.64.9
5DG24.65Neposneti nosilci zapisovPrepared unrecorded mediaDG24.6
6DG24.65.1Neposneti nosilci zapisovPrepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena, excluding cinematographic filmDG24.65
7DG24.65.10Neposneti nosilci zapisovPrepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena, excluding cinematographic filmDG24.65.1
6DG24.65.9Storitve za proizvodnjo neposnetih nosilcev zapisovIndustrial services for prepared unrecorded mediaDG24.65
7DG24.65.99Storitve za proizvodnjo neposnetih nosilcev zapisovIndustrial services for prepared unrecorded mediaDG24.65.9
5DG24.66Kemično modificirane maščobe, črnila, reagenti, aditivi in drugi kemični izdelkiOther chemical products n.e.c.DG24.6
6DG24.66.1Kemično modificirane živalske ali rastlinske maščobe in oljaChemically modified animal or vegetable fats and oils, inedible mixtures of animal or vegetable fats or oilsDG24.66
7DG24.66.10Kemično modificirane živalske ali rastlinske maščobe in oljaChemically modified animal or vegetable fats and oils, inedible mixtures of animal or vegetable fats or oilsDG24.66.1
6DG24.66.2Črnila in tuši, razen tiskarskihWriting or drawing ink and other inksDG24.66
7DG24.66.20Črnila in tuši, razen tiskarskihWriting or drawing ink and other inksDG24.66.2
6DG24.66.3Mazalni preparati, dodatki za mineralna olja, sredstva proti zamrzovanjuLubricating preparations, additives, anti-freezing preparationsDG24.66
7DG24.66.31Mazalni preparatiLubricating preparationsDG24.66.3
7DG24.66.32Preparati proti detonaciji, dodatki za mineralna oljaAnti-knock preparations, additives for mineral oils and similar productsDG24.66.3
7DG24.66.33Tekočine za hidravlične zavore, sredstva proti zamrzovanjuHydraulic brake fluids, anti-freezing preparations and prepared de-icing fluidsDG24.66.3
6DG24.66.4Reagenti, aditivi, katalizatorji in drugi kemični izdelkiMiscellaneous other chemical productsDG24.66
7DG24.66.41Peptoni ter druge proteinske snovi in njihovi derivati, kožni prahPeptones, other protein substances and their derivatives, n.e.c., hide powderDG24.66.4
7DG24.66.42Mase za oblikovanje, tudi za zobno protetiko, polnila za gasilne naprave, diagnostični ali laboratorijski reagenti ipd.Modelling pastes, dental wax and other preparations for use in dentistry with a basis of plaster, preparations and charges for fire-extinguishers, prepared culture media for development of micro-organisms, composite diagnostic or laboratory reagentsDG24.66.4
7DG24.66.43Kemični elementi in spojine, dopirane, za uporabo v elektronikiChemical elements in disk form and compounds doped for use in electronicsDG24.66.4
7DG24.66.44Aktivno ogljeActivated carbonDG24.66.4
7DG24.66.45Sredstva za dodelavo, za pospeševanje barvanja ipd., za tekstil, papir, usnje ipd.Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dye-stuffs and similar productsDG24.66.4
7DG24.66.46Preparati za dekapiranje, varjenje, stabilizatorji za gumo ali plastične mase ipd., katalizatorjiPickling preparations, fluxes, prepared rubber accelerators, compound plasticizers and stabilizers for rubber or plastics, catalytic preparations n.e.c., mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes n.e.c.DG24.66.4
7DG24.66.47Vezivna sredstva za livarske kalupePrepared binders for foundry moulds or cores, chemical productsDG24.66.4
7DG24.66.48Anorganska topila, antikorozijski preparati, sredstva za galvaniziranje in drugi kemični izdelkiMiscellaneous other chemical products n.e.c.DG24.66.4
7DG24.66.49Ostanki pri izdelavi kemikalij in kemičnih izdelkovResidual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or includedDG24.66.4
6DG24.66.9Storitve za proizvodnjo drugih kemičnih izdelkovIndustrial services for other chemical products n.e.c.DG24.66
7DG24.66.99Storitve za proizvodnjo drugih kemičnih izdelkovIndustrial services for other chemical products n.e.c.DG24.66.9
4DG24.7UMETNA ALI SINTETIČNA VLAKNAMan-made fibresDG24
5DG24.70Umetna in sintetična vlaknaMan-made fibresDG24.7
6DG24.70.1Sintetična vlaknaSynthetic fibresDG24.70
7DG24.70.11Prameni in rezana vlakna iz sintetičnih filamentov, nemikana ali nečesanaSynthetic filament tow and staple fibres, not carded or combedDG24.70.1
7DG24.70.12Preja velike trdnosti iz poliamidov in poliestrovHigh tenacity yarn of nylon or other polyamides and of polyestersDG24.70.1
7DG24.70.13Teksturirana enonitna sintetična prejaTextured yarn and other yarn, singleDG24.70.1
7DG24.70.14Sintetični monofilament in trakovi ipd.Synthetic monofilament, strip and the like, of synthetic textile materialsDG24.70.1
6DG24.70.2Celulozna in druga umetna vlaknaCellulosic and other artificial fibresDG24.70
7DG24.70.21Prameni in rezana vlakna iz celuloznih in drugih umetnih filamentov, nemikana ali nečesanaCellulosic and other artificial filament tow and cellulosic and other artificial staple fibres, not carded or combedDG24.70.2
7DG24.70.22Preja velike trdnosti iz viskoznega rajonaHigh tenacity yarn of viscose rayonDG24.70.2
7DG24.70.23Teksturirana enonitna preja iz celuloznih in drugih umetnih filamentovCellulosic and other artificial textured yarn and single yarnDG24.70.2
7DG24.70.24Celulozni in drug umetni monofilament in trakovi ipd.Cellulosic and other artificial monofilament, strip and the like, of cellulosic and other artificial textile materialsDG24.70.2
6DG24.70.3Odpadki iz umetnih ali sintetičnih vlakenWaste of man-made fibresDG24.70
7DG24.70.30Odpadki iz umetnih ali sintetičnih vlakenWaste of man-made fibresDG24.70.3
6DG24.70.9Storitve za proizvodnjo umetnih ali sintetičnih vlakenIndustrial services for man-made fibresDG24.70
7DG24.70.99Storitve za proizvodnjo umetnih ali sintetičnih vlakenIndustrial services for man-made fibresDG24.70.9
2DHIZDELKI IZ GUME IN PLASTIČNIH MASRUBBER AND PLASTIC PRODUCTSD
3DH25IZDELKI IZ GUME IN PLASTIČNIH MASRUBBER AND PLASTIC PRODUCTSDH
4DH25.1IZDELKI IZ GUMERubber productsDH25
5DH25.11Plašči in zračnice za vozilaNew and used rubber tyres and tubesDH25.1
6DH25.11.1Novi plašči in zračnice za vozilaNew rubber tyres and tubesDH25.11
7DH25.11.11Novi plašči za osebne avtomobileNew pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on motor carsDH25.11.1
7DH25.11.12Novi plašči za motorna kolesa ali dvokolesaNew pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on motorcycles or bicyclesDH25.11.1
7DH25.11.13Novi plašči za avtobuse, tovornjake ali letalaNew pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on buses, lorries or aircraftDH25.11.1
7DH25.11.14Plašči za kmetijske stroje, drugi novi plaščiAgrarian tyres, other new pneumatic tyres, of rubberDH25.11.1
7DH25.11.15Zračnice, polne gume, gume z zračnimi komorami, zamenljivi ščitnikiInner tubes, solid or cushion tyres, interchangeable tyre treads and tyre flaps, of rubberDH25.11.1
7DH25.11.16Profilirani trakovi za protektiranje plaščevCamel-back strips for retreading rubber tyresDH25.11.1
6DH25.11.2Rabljene zračnice in plaščiUsed pneumatic tyres, of rubberDH25.11
7DH25.11.20Rabljene zračnice in plaščiUsed pneumatic tyres, of rubberDH25.11.2
6DH25.11.9Storitve za proizvodnjo plaščev in zračnic za vozilaIndustrial services for new and used rubber tyres and tubesDH25.11
7DH25.11.99Storitve za proizvodnjo plaščev in zračnic za vozilaIndustrial services for new and used rubber tyres and tubesDH25.11.9
5DH25.12Protektirani plaščiRetreaded pneumatic tyres, of rubberDH25.1
6DH25.12.1Protektirani plaščiRetreaded pneumatic tyres, of rubberDH25.12
7DH25.12.10Protektirani plaščiRetreaded pneumatic tyres, of rubberDH25.12.1
6DH25.12.9Storitve za proizvodnjo protektiranih plaščevIndustrial services for retreaded pneumatic tyres, of rubberDH25.12
7DH25.12.99Storitve za proizvodnjo protektiranih plaščevIndustrial services for retreaded pneumatic tyres, of rubberDH25.12.9
5DH25.13Drugi izdelki iz gumeOther rubber productsDH25.1
6DH25.13.1Regenerirana guma v primarni obliki ali v ploščah, listih ali trakovihReclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or stripDH25.13
7DH25.13.10Regenerirana guma v primarni obliki ali v ploščah, listih ali trakovihReclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or stripDH25.13.1
6DH25.13.2Nevulkanizirani kavčuk in izdelki iz njega, gumene niti, kord, plošče, listi, trakovi, palice, razen iz trde gumeUnvulcanized rubber and articles thereof, vulcanized rubber, other than hard rubber, in thread, cord, plates, sheets, strip, rods and profile shapesDH25.13
7DH25.13.20Nevulkanizirani kavčuk in izdelki iz njega, gumene niti, kord, plošče, listi, trakovi, palice, razen iz trde gumeUnvulcanized rubber and articles thereof, vulcanized rubber, other than hard rubber, in thread, cord, plates, sheets, strip, rods and profile shapesDH25.13.2
6DH25.13.3Gumene cevi, razen iz trde gumeTubes, pipes and hoses, of vulcanized rubber other than hard rubberDH25.13
7DH25.13.30Gumene cevi, razen iz trde gumeTubes, pipes and hoses, of vulcanized rubber other than hard rubberDH25.13.3
6DH25.13.4Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni ipd.Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanized rubberDH25.13
7DH25.13.40Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni ipd.Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanized rubberDH25.13.4
6DH25.13.5Gumirani tekstilni materiali, razen korda za avtomobilske plaščeRubberized textile fabrics, except tyre cord fabricDH25.13
7DH25.13.50Gumirani tekstilni materiali, razen korda za avtomobilske plaščeRubberized textile fabrics, except tyre cord fabricDH25.13.5
6DH25.13.6Gumena oblačila in oblačilni dodatki, razen iz trde gumeArticles of apparel and clothing accessories, of vulcanized rubber other than hard rubberDH25.13
7DH25.13.60Gumena oblačila in oblačilni dodatki, razen iz trde gumeArticles of apparel and clothing accessories, of vulcanized rubber other than hard rubberDH25.13.6
6DH25.13.7Drugi gumeni izdelki, trda guma, izdelki iz trde gumeArticles of vulcanized rubber n.e.c., hard rubber, articles of hard rubberDH25.13
7DH25.13.71Gumeni higienski ali farmacevtski izdelki, razen iz trde gumeHygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanized rubber other than hard rubberDH25.13.7
7DH25.13.72Gumene talne obloge, prevleke in predpražniki, razen iz trde ali penaste gumeFloor coverings and mats, of vulcanized rubber other than cellularDH25.13.7
7DH25.13.73Drugi gumeni, trda guma v vseh oblikah in izdelki iz njeOther articles of vulcanized rubber n.e.c., hard rubber in all forms and articles thereofDH25.13.7
6DH25.13.8Odpadki in ostanki iz mehke gumeWaste, parings and scrap of rubber (except hard rubber) and powders and granulesDH25.13
7DH25.13.80Odpadki in ostanki iz mehke gumeWaste, parings and scrap of rubber (except hard rubber) and powders and granulesDH25.13.8
6DH25.13.9Popravila in vzdrževanje izdelkov iz gume, razen plaščev in zračnic za vozilaRepair and maintenance services of other rubber products (excl. tyres)DH25.13
7DH25.13.90Popravila in vzdrževanje izdelkov iz gume, razen plaščev in zračnic za vozilaRepair and maintenance services of other rubber products (excl. tyres)DH25.13.9
7DH25.13.99Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz gumeIndustrial services for other rubber productsDH25.13.9
4DH25.2IZDELKI IZ PLASTIČNIH MASPlastic productsDH25
5DH25.21Plošče, listi, folije, cevi in profili iz plastičnih masPlastic plates, sheets, tubes and profilesDH25.2
6DH25.21.1Monofilamenti s premerom nad 1 mm, palice in profili iz plastičnih masMonofilament > 1 mm, rods, sticks and profile shapes, of plasticsDH25.21
7DH25.21.10Monofilamenti s premerom nad 1 mm, palice in profili iz plastičnih masMonofilament > 1 mm, rods, sticks and profile shapes, of plasticsDH25.21.1
6DH25.21.2Cevi in fitingi iz plastičnih masTubes, pipes and hoses and fittings thereof, of plasticsDH25.21
7DH25.21.21Umetna čreva iz strjenih beljakovin ali celuloznih materialov, toge cevi iz plastičnih masArtificial guts, of hardened proteins or of cellulosic materials, tubes, pipes and hoses, rigid, of plasticsDH25.21.2
7DH25.21.22Druge cevi in fitingi iz plastičnih masOther tubes, pipes, hoses and fittings, of plasticsDH25.21.2
6DH25.21.3Plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neojačani ali nekombinirani z drugimi materialiPlates, sheets, film, foil and strip, of plastics, not supported or similarly combined with other materialsDH25.21
7DH25.21.30Plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neojačani ali nekombinirani z drugimi materialiPlates, sheets, film, foil and strip, of plastics, not supported or similarly combined with other materialsDH25.21.3
6DH25.21.4Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih masOther plates, sheets, film, foil and strip, of plasticsDH25.21
7DH25.21.41Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, celičaste struktureOther plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, cellularDH25.21.4
7DH25.21.42Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neceličaste struktureOther plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellularDH25.21.4
6DH25.21.9Montaža, popravila in vzdrževanje plastičnih cevi in tovarniških cevnih sistemovInstallation, repair and maintenance services of tubes, pipes and hoses, of plastics, including installation services of pipe systems in industrial plantsDH25.21
7DH25.21.91Montaža plastičnih cevi in tovarniških cevnih sistemovInstallation services of tubes, pipes and hoses, of plastics, including installation services of pipe systems in industrial plantsDH25.21.9
7DH25.21.92Popravila in vzdrževanje plastičnih cevi in tovarniških cevnih sistemovRepair and maintenance services of tubes, pipes and hoses, of plastics, and of systems of plastic pipes in industrial plantsDH25.21.9
7DH25.21.99Storitve za proizvodnjo plošč, listov, folij, cevi in profilov iz plastičnih masIndustrial services for plastic plates, sheets, tubes and profilesDH25.21.9
5DH25.22Embalaža iz plastičnih masPackaging products of plasticsDH25.2
6DH25.22.1Embalaža iz plastičnih masPackaging products of plasticsDH25.22
7DH25.22.11Vreče in vrečke iz polimerov etilenaSacks and bags (including cones), of polymers of ethyleneDH25.22.1
7DH25.22.12Vreče in vrečke iz drugih plastičnih mas, razen etilenskihSacks and bags (including cones), of other plastics than polymers of ethyleneDH25.22.1
7DH25.22.13Škatle, zaboji in podobni izdelki iz plastičnih masBoxes, cases, crates and similar articles of plasticsDH25.22.1
7DH25.22.14Baloni, plastenke in podobni izdelki iz plastičnih masCarboys, bottles, flasks and similar articles of plasticsDH25.22.1
7DH25.22.15Pokrovi in drugi izdelki za pakiranje iz plastičnih masOther packaging products of plasticsDH25.22.1
6DH25.22.9Storitve za proizvodnjo embalaže iz plastičnih masIndustrial services for packaging products of plasticsDH25.22
7DH25.22.99Storitve za proizvodnjo embalaže iz plastičnih masIndustrial services for packaging products of plasticsDH25.22.9
5DH25.23Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvoBuilders' ware of plasticsDH25.2
6DH25.23.1Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo, razen montažnih stavbBuilders' ware (except prefabricated buildings), of plasticsDH25.23
7DH25.23.11Talne, stenske ali stropne obloge iz plastičnih mas, v zvitkih ali v ploščahFloor, wall or ceiling coverings of plastics, in rolls or in the form of tilesDH25.23.1
7DH25.23.12Kopalne kadi, umivalniki, straniščne školjke in podobni sanitarni izdelki iz plastičnih masBaths, wash-basins, lavatory pans and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plasticsDH25.23.1
7DH25.23.13Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode, s prostornino nad 300 l, iz plastičnih masReservoirs, tanks, vats and similar containers, capacity > 300 l, of plasticsDH25.23.1
7DH25.23.14Vrata, okna, podboji, okviri ter pragovi za vrata, naoknice, rolete, senčniki ter podobni izdelki in njihovi deli, iz plastičnih masDoors, windows and frames and thresholds for doors, shutters, blinds and similar articles and parts thereof, of plasticsDH25.23.1
7DH25.23.15Drugi izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvoOther builders' ware of plastics n.e.c.DH25.23.1
6DH25.23.2Montažne stavbe iz plastičnih masPrefabricated buildings of plasticsDH25.23
7DH25.23.20Montažne stavbe iz plastičnih masPrefabricated buildings of plasticsDH25.23.2
6DH25.23.9Vgrajevanje plastičnih gradbenih izdelkov lastne izdelave, postavljanje plastičnih stavb lastne izdelaveInstallation (erection) work of self-manufactured builders' ware and prefabricated buildings of plasticsDH25.23
7DH25.23.90Vgrajevanje plastičnih gradbenih izdelkov lastne izdelave, postavljanje plastičnih stavb lastne izdelaveInstallation (erection) work of self-manufactured builders' ware and prefabricated buildings of plasticsDH25.23.9
7DH25.23.99Storitve za proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvoIndustrial services for builders' ware of plasticsDH25.23.9
5DH25.24Oblačila in drugi izdelki iz plastičnih masOther plastic productsDH25.2
6DH25.24.1Oblačila in oblačilni dodatki iz plastičnih masApparel and clothing accessories (including gloves), of plasticsDH25.24
7DH25.24.10Oblačila in oblačilni dodatki iz plastičnih masApparel and clothing accessories (including gloves), of plasticsDH25.24.1
6DH25.24.2Drugi izdelki iz plastičnih masOther plastic products n.e.c.DH25.24
7DH25.24.21Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi, pasovi iz plastičnih mas, v zvitkih in drugih ravnih oblikah, širine do 20 cmSelf-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, in rolls of a width ? 20 cmDH25.24.2
7DH25.24.22Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi, pasovi iz plastičnih mas, v zvitkih in drugih ravnih oblikah, širine nad 20 cmSelf-adhesive plates, sheets, film, foil, tape and other flat shapes, of plastics, in rolls of a width > 20 cmDH25.24.2
7DH25.24.23Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni pribor iz plastičnih masTableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plasticsDH25.24.2
7DH25.24.24Deli za svetilke ipd., iz plastičnih masParts n.e.c. for lamps and lighting fitting, illuminated name-plates and the like, of plasticsDH25.24.2
7DH25.24.25Čelade, kape in druga pokrivala, iz gume ali plastičnih masSafety headgear, hats and other headgear, of rubber or plasticsDH25.24.2
7DH25.24.26Izolirni deli za električne naprave, iz plastičnih masElectrical insulating fittings of plasticsDH25.24.2
7DH25.24.27Pisarniški in šolski pribor iz plastičnih masOffice or school supplies of plasticsDH25.24.2
7DH25.24.28Okovje in pribor za pohištvo, karoserije ipd., kipci in drugi okrasni predmeti iz plastičnih mas, drugi izdelki iz plastičnih masFittings for furniture, coachwork or the like, of plastics, statuettes and other ornamental articles, of plastics, other articles, of plasticsDH25.24.2
6DH25.24.9Deli naprav, iz plastičnih masManufacturing services of plastic partsDH25.24
7DH25.24.90Deli naprav, iz plastičnih masManufacturing services of plastic partsDH25.24.9
2DIDRUGI NEKOVINSKI MINERALNI IZDELKIOTHER NON METALLIC MINERAL PRODUCTSD
3DI26DRUGI NEKOVINSKI MINERALNI IZDELKIOTHER NON METALLIC MINERAL PRODUCTSDI
4DI26.1STEKLO IN STEKLENI IZDELKIGlass and glass productsDI26
5DI26.11Ravno steklo, neobdelanoFlat glassDI26.1
6DI26.11.1Ravno steklo, neobdelanoFlat glassDI26.11
7DI26.11.11Lito, valjano, vlečeno ali pihano steklo, v ploščah, toda drugače neobdelanoGlass cast, rolled, drawn or blown, in sheets, but not otherwise workedDI26.11.1
7DI26.11.12Floatno steklo in površinsko brušeno ali polirano steklo, v ploščah, toda drugače neobdelanoFloat glass and surface ground or polished glass, in sheets, but not otherwise workedDI26.11.1
6DI26.11.9Storitve za proizvodnjo ravnega steklaIndustrial services for flat glassDI26.11
7DI26.11.99Storitve za proizvodnjo ravnega steklaIndustrial services for flat glassDI26.11.9
5DI26.12Oblikovano in obdelano ravno stekloShaped and processed flat glassDI26.1
6DI26.12.1Oblikovano in obdelano ravno stekloShaped and processed flat glassDI26.12
7DI26.12.11Steklo v ploščah, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, toda neuokvirjeno ali montiranoGlass in sheets, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or mountedDI26.12.1
7DI26.12.12Varnostno stekloSafety glassDI26.12.1
7DI26.12.13Steklena ogledala, večplastni panelni elementi za izolacijo, iz steklaGlass mirrors, multiple walled insulating units of glassDI26.12.1
6DI26.12.9Dodelava ravnega steklaFinishing services of flat glassDI26.12
7DI26.12.90Dodelava ravnega steklaFinishing services of flat glassDI26.12.9
5DI26.13Votlo stekloHollow glassDI26.1
6DI26.13.1Votlo stekloHollow glassDI26.13
7DI26.13.11Steklenice in druga steklena embalaža, razen ampul, zamaški in pokrovi iz steklaBottles, jars, phials and other containers, of glass, except ampoules, stoppers, lids and other closures, of glassDI26.13.1
7DI26.13.12Stekleni kozarciDrinking glasses other than of glass-ceramicsDI26.13.1
7DI26.13.13Namizni, kuhinjski, toaletni, pisarniški ter okrasni izdelki iz steklaGlassware of a kind used for table or kitchen purposes, for toilet, office, indoor decorations and the likeDI26.13.1
7DI26.13.14Stekleni vložki za termovke ali druge vakuumske posodeGlass inners for vacuum flasks or for other vacuum vesselsDI26.13.1
6DI26.13.9Dodelava votlega steklaFinishing services of hollow glassDI26.13
7DI26.13.91Dodelava steklenih kozarcev in druge namizne steklenineFinishing services of drinking glasses and other glassware of a kind used for table or kitchen purposeDI26.13.9
7DI26.13.92Dodelava steklenic in druge steklene embalažeFinishing services of glass containersDI26.13.9
5DI26.14Steklena vlaknaGlass fibresDI26.1
6DI26.14.1Steklena vlaknaGlass fibresDI26.14
7DI26.14.11Prameni, roving preja in rezane niti iz steklenih vlakenSlivers, rovings, yarn and chopped strands, of glass fibreDI26.14.1
7DI26.14.12Koprena (voal), mreže, mat, plošče in drugi izdelki iz steklenih vlaken, razen tkaninVoiles, webs, mats, mattresses, boards and other articles of glass fibres, except woven fabricsDI26.14.1
6DI26.14.9Storitve za proizvodnjo steklenih vlakenIndustrial services for glass fibresDI26.14
7DI26.14.99Storitve za proizvodnjo steklenih vlakenIndustrial services for glass fibresDI26.14.9
5DI26.15Drugo steklo, obdelano, tudi tehnična stekleninaOther glass, processed, including technical glasswareDI26.1
6DI26.15.1Drugi stekleni polizdelkiOther glass, semi-finishedDI26.15
7DI26.15.11Steklene krogle, palice, cevi, neobdelane, stekleni odpadki in ostankiGlass in the mass, in balls (except microspheres), rods or tubes, unworked, waste and scrap of glassDI26.15.1
7DI26.15.12Bloki, opeke, ploščice in drugi izdelki iz stekla za gradbeništvo, (vitražno, večcelično, penasto steklo ipd.)Paving blocks, bricks, tiles and other articles of pressed or moulded glass, leaded lights and the like, multicellular or foam glass in blocks, plates or similar formsDI26.15.1
6DI26.15.2Tehnična steklenina in drugi izdelki iz steklaTechnical and other glassDI26.15
7DI26.15.21Stekleni deli za žarnice, katodne cevi ipd.Glass envelopes, open, and glass parts thereof, for electric lamps, cathode-ray tubes or the likeDI26.15.2
7DI26.15.22Stekla za ure in očala, optično neobdelanaGlasses for clocks, watches or spectacles, not optically worked, hollow spheres and their segments, for the manufacture of such glassesDI26.15.2
7DI26.15.23Laboratorijski, higienski ali farmacevtski stekleni izdelki, steklene ampuleLaboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, ampoules of glassDI26.15.2
7DI26.15.24Stekleni deli svetil, napisnih tabel ipd.Glass parts for lamps and lighting fittings, illuminated signs, name-plates and the likeDI26.15.2
7DI26.15.25Stekleni električni izolatorjiElectrical insulators of glassDI26.15.2
7DI26.15.26Drugi stekleni izdelkiArticles of glass n.e.c.DI26.15.2
6DI26.15.9Montaža, popravila in vzdrževanje steklenih cevi in tovarniških cevnih sistemov, dodelava tehnične steklenineInstallation, repair, maintenance and finishing services of tubes and pipes, of glass, including installation services for glass pipe systems in industrial plantsDI26.15
7DI26.15.91Montaža steklenih cevi in tovarniških cevnih sistemovInstallation services of tubes and pipes, of glass, including installation services for glass pipe systems in industrial plantsDI26.15.9
7DI26.15.92Popravila in vzdrževanje steklenih cevi in tovarniških cevnih sistemovRepair and maintenance services of tubes and pipes, of glass, and of systems of glass pipes in industrial plantsDI26.15.9
7DI26.15.93Dodelava tehnične in druge steklenineFinishing services of other glass, including technical glasswareDI26.15.9
4DI26.2KERAMIČNI IZDELKI, RAZEN ZA GRADBENIŠTVONon-refractory ceramic goods other than for construction purposes, refractory ceramic productsDI26
5DI26.21Keramični gospodinjski in okrasni izdelkiCeramic household and ornamental articlesDI26.2
6DI26.21.1Keramični gospodinjski in okrasni izdelkiCeramic household and ornamental articlesDI26.21
7DI26.21.11Namizna in kuhinjska posoda, drugi gospodinjski in toaletni predmeti, iz porcelanaTableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or chinaDI26.21.1
7DI26.21.12Namizna in kuhinjska posoda, drugi gospodinjski in toaletni predmeti, iz druge keramikeTableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or chinaDI26.21.1
7DI26.21.13Kipci in drugi okrasni predmeti iz keramikeStatuettes and other ornamental ceramic articlesDI26.21.1
6DI26.21.9Storitve za proizvodnjo gospodinjske keramikeIndustrial services for ceramic household and ornamental articlesDI26.21
7DI26.21.99Storitve za proizvodnjo gospodinjske keramikeIndustrial services for ceramic household and ornamental articlesDI26.21.9
5DI26.22Sanitarna keramikaSanitary ceramic fixturesDI26.2
6DI26.22.1Sanitarna keramikaSanitary ceramic fixturesDI26.22
7DI26.22.10Sanitarna keramikaSanitary ceramic fixturesDI26.22.1
6DI26.22.9Storitve za proizvodnjo sanitarne keramikeIndustrial services for sanitary ceramic fixturesDI26.22
7DI26.22.99Storitve za proizvodnjo sanitarne keramikeIndustrial services for sanitary ceramic fixturesDI26.22.9
5DI26.23Keramični izolatorji in izolirni deliCeramic insulators and insulating fittingsDI26.2
6DI26.23.1Keramični izolatorji in izolirni deliCeramic insulators and insulating fittingsDI26.23
7DI26.23.10Keramični izolatorji in izolirni deliCeramic insulators and insulating fittingsDI26.23.1
6DI26.23.9Montaža keramičnih izolatorjev in izolirnih delovInstallation services of electric insulators and insulating fittings of ceramicsDI26.23
7DI26.23.90Montaža keramičnih izolatorjev in izolirnih delovInstallation services of electric insulators and insulating fittings of ceramicsDI26.23.9
7DI26.23.99Storitve za proizvodnjo keramičnih izolatorjevIndustrial services for ceramic insulators and insulating fittingsDI26.23.9
5DI26.24Tehnični izdelki iz keramikeTechnical ceramic waresDI26.2
6DI26.24.1Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporaboCeramic wares for laboratory, chemical or other technical usesDI26.24
7DI26.24.11Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz porcelanaCeramic wares for laboratory, chemical or other technical uses, of porcelain or chinaDI26.24.1
7DI26.24.12Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz druge keramikeCeramic wares for laboratory, chemical or other technical uses, other than of porcelain or chinaDI26.24.1
6DI26.24.9Storitve za proizvodnjo tehnične keramikeIndustrial services for technical ceramic waresDI26.24
7DI26.24.99Storitve za proizvodnjo tehnične keramikeIndustrial services for technical ceramic waresDI26.24.9
5DI26.25Keramični izdelki za vrtnarstvo in drugi izdelki iz keramike, razen za gradbeništvoCeramic articles n.e.c.DI26.2
6DI26.25.1Keramični izdelki za vrtnarstvo in drugi izdelki iz keramike, razen za gradbeništvoCeramic articles n.e.c.DI26.25
7DI26.25.11Keramični lonci, korita in podobni izdelki za uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvuCeramic articles for use in agriculture and for the conveyance or packing of goodsDI26.25.1
7DI26.25.12Drugi izdelki iz keramike, razen za gradbeništvoOther non-structural ceramic articles n.e.c.DI26.25.1
6DI26.25.9Storitve za proizvodnjo vrtnarske in druge keramikeIndustrial services for ceramic articles n.e.c.DI26.25
7DI26.25.99Storitve za proizvodnjo vrtnarske in druge keramikeIndustrial services for ceramic articles n.e.c.DI26.25.9
5DI26.26Izdelki iz ognjevzdržne keramikeRefractory ceramic goodsDI26.2
6DI26.26.1Izdelki iz ognjevzdržne keramikeRefractory ceramic goodsDI26.26
7DI26.26.11Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični izdelki iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljinBricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals or earthsDI26.26.1
7DI26.26.12Ognjevzdržna opeka, bloki, ploščice in drugi gradbeni keramični izdelki, razen tistih iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljinRefractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than of siliceous fossil meals or earthsDI26.26.1
7DI26.26.13Ognjevzdržni cementi, malte, betoni in podobne zmesiRefractory cements, mortars, concretes and similar compositions n.e.c.DI26.26.1
7DI26.26.14Nežgani ognjevzdržni izdelki, drugi ognjevzdržni keramični izdelkiUnfired refractory products and other refractory ceramic goodsDI26.26.1
6DI26.26.9Storitve za proizvodnjo ognjevzdržne keramikeIndustrial services for refractory ceramic goodsDI26.26
7DI26.26.99Storitve za proizvodnjo ognjevzdržne keramikeIndustrial services for refractory ceramic goodsDI26.26.9
4DI26.3ZIDNE IN TALNE KERAMIČNE PLOŠČICECeramic tiles and flagsDI26
5DI26.30Zidne in talne keramične ploščiceCeramic tiles and flagsDI26.3
6DI26.30.1Zidne in talne keramične ploščiceCeramic tiles and flagsDI26.30
7DI26.30.10Zidne in talne keramične ploščiceCeramic tiles and flagsDI26.30.1
6DI26.30.9Storitve za proizvodnjo zidnih in talnih keramičnih ploščicIndustrial services for ceramic tiles and flagsDI26.30
7DI26.30.99Storitve za proizvodnjo zidnih in talnih keramičnih ploščicIndustrial services for ceramic tiles and flagsDI26.30.9
4DI26.4OPEKA, STREŠNIKI, CEVI IN DRUGI GRADBENI KERAMIČNI IZDELKIBricks, tiles and construction products, in baked clayDI26
5DI26.40Opeka, strešniki, cevi in drugi gradbeni keramični izdelkiBricks, tiles and construction products, in baked clayDI26.4
6DI26.40.1Opeka, strešniki, cevi in drugi gradbeni keramični izdelkiBricks, tiles and construction products, in baked clayDI26.40
7DI26.40.11Neognjevzdržna keramična opeka, tlakovci, zidaki ipd.Non-refractory ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the likeDI26.40.1
7DI26.40.12Keramični strešniki, dimna vodila in druga gradbena keramikaRoofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goodsDI26.40.1
7DI26.40.13Keramične cevi, napeljave, žlebovi in cevni zveznikiCeramic pipes, conduits, guttering and pipe fittingsDI26.40.1
6DI26.40.9Montaža, popravila in vzdrževanje keramičnih cevi in tovarniških cevnih sistemovInstallation, repair and maintenance services of ceramic pipes, conduit, guttering and pipe fittings, including installation services for pipe systems in industrial plantsDI26.40
7DI26.40.91Montaža keramičnih cevi in tovarniških cevnih sistemovInstallation services of ceramic pipes, conduit, guttering and pipe fittings, including installation services for pipe systems in industrial plantsDI26.40.9
7DI26.40.92Popravila in vzdrževanje keramičnih cevi in tovarniških cevnih sistemovRepair and maintenance services of ceramic pipes, conduit, guttering and pipe fittings, and of systems of ceramic pipes in industrial plantsDI26.40.9
7DI26.40.99Storitve za proizvodnjo gradbene keramikeIndustrial services for bricks, tiles and construction products, in baked clayDI26.40.9
4DI26.5CEMENT, APNO IN MAVECCement, lime and plasterDI26
5DI26.51CementCementDI26.5
6DI26.51.1CementCementDI26.51
7DI26.51.11Cementni klinkerjiCement clinkersDI26.51.1
7DI26.51.12Portlandski, aluminatni in drugi cementiPortland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cementsDI26.51.1
6DI26.51.9Storitve za proizvodnjo cementaIndustrial services for cementDI26.51
7DI26.51.99Storitve za proizvodnjo cementaIndustrial services for cementDI26.51.9
5DI26.52ApnoLimeDI26.5
6DI26.52.1ApnoLimeDI26.52
7DI26.52.10ApnoLimeDI26.52.1
6DI26.52.9Storitve za proizvodnjo apnaIndustrial services for limeDI26.52
7DI26.52.99Storitve za proizvodnjo apnaIndustrial services for limeDI26.52.9
5DI26.53MavecPlasterDI26.5
6DI26.53.1MavecPlasterDI26.53
7DI26.53.10MavecPlasterDI26.53.1
6DI26.53.9Storitve za proizvodnjo mavcaIndustrial services for plasterDI26.53
7DI26.53.99Storitve za proizvodnjo mavcaIndustrial services for plasterDI26.53.9
4DI26.6IZDELKI IZ BETONA, CEMENTA ALI MAVCAArticles of concrete, plaster and cementDI26
5DI26.61Betonski izdelki za gradbeništvoConcrete products for construction purposesDI26.6
6DI26.61.1Betonski izdelki za gradbeništvoConcrete products for constructionDI26.61
7DI26.61.11Zidarski bloki, tlakovci, zidaki in podobni izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamnaTiles, flagstones, bricks and similar articles, of cement, concrete or artificial stoneDI26.61.1
7DI26.61.12Montažni gradbeni elementi iz cementa, betona ali umetnega kamnaPrefabricated structural components for building or civil engineering, of cement, concrete or artificial stoneDI26.61.1
7DI26.61.13Cevi iz cementa, betona ali umetnega kamnaPipes of cement, concrete or artificial stoneDI26.61.1
6DI26.61.2Montažne zgradbe iz betonaPrefabricated buildings of concreteDI26.61
7DI26.61.20Montažne zgradbe iz betonaPrefabricated buildings of concreteDI26.61.2
6DI26.61.9Storitve za proizvodnjo betonskih izdelkov za gradbeništvoIndustrial services for concrete products for construction purposesDI26.61
7DI26.61.99Storitve za proizvodnjo betonskih izdelkov za gradbeništvoIndustrial services for concrete products for construction purposesDI26.61.9
5DI26.62Mavčni izdelki za gradbeništvoPlaster products for construction purposesDI26.6
6DI26.62.1Mavčni izdelki za gradbeništvoPlaster products for construction purposesDI26.62
7DI26.62.10Mavčni izdelki za gradbeništvoPlaster products for construction purposesDI26.62.1
6DI26.62.9Storitve za proizvodnjo mavčnih izdelkov za gradbeništvoIndustrial services for plaster products for construction purposesDI26.62
7DI26.62.99Storitve za proizvodnjo mavčnih izdelkov za gradbeništvoIndustrial services for plaster products for construction purposesDI26.62.9
5DI26.63Sveži betonReady-mixed concreteDI26.6
6DI26.63.1Sveži betonReady-mixed concreteDI26.63
7DI26.63.10Sveži betonReady-mixed concreteDI26.63.1
6DI26.63.9Storitve za proizvodnjo svežega betonaIndustrial services for ready-mixed concreteDI26.63
7DI26.63.99Storitve za proizvodnjo svežega betonaIndustrial services for ready-mixed concreteDI26.63.9
5DI26.64MalteMortarsDI26.6
6DI26.64.1MalteMortarsDI26.64
7DI26.64.10MalteMortarsDI26.64.1
6DI26.64.9Storitve za proizvodnjo malteIndustrial services for mortarsDI26.64
7DI26.64.99Storitve za proizvodnjo malteIndustrial services for mortarsDI26.64.9
5DI26.65Izdelki iz vlaknatega cementaArticles of fibre cementDI26.6
6DI26.65.1Izdelki iz vlaknatega cementaArticles of fibre cementDI26.65
7DI26.65.11Plošče, bloki, ipd. iz rastlinskih vlaken, slame ali lesnih odpadkov, aglomerirani s cementom ali drugimi mineralnimi veziviBoards, blocks and similar articles of vegetable fibre, straw or wood waste, agglomerated with mineral bindersDI26.65.1
7DI26.65.12Izdelki iz azbestnega cementa, iz cementa s celuloznimi vlakni ipd.Articles of asbestos-cement, cellulose fibre-cement or the likeDI26.65.1
6DI26.65.9Storitve za proizvodnjo izdelkov iz vlaknatega cementaIndustrial services for articles of fibre cementDI26.65
7DI26.65.99Storitve za proizvodnjo izdelkov iz vlaknatega cementaIndustrial services for articles of fibre cementDI26.65.9
5DI26.66Drugi izdelki iz mavca, betona ali cementaOther articles of plaster, concrete or cementDI26.6
6DI26.66.1Drugi izdelki iz mavca, betona ali cementaOther articles of plaster, concrete or cementDI26.66
7DI26.66.11Drugi izdelki iz mavca ali mavčnih mešanicOther articles of plaster or compositions based on plaster n.e.c.DI26.66.1
7DI26.66.12Drugi izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamnaArticles of cement, concrete or artificial stone n.e.c.DI26.66.1
6DI26.66.9Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz mavca, betona ali cementaIndustrial services for other articles of plaster, concrete or cementDI26.66
7DI26.66.99Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz mavca, betona ali cementaIndustrial services for other articles of plaster, concrete or cementDI26.66.9
4DI26.7OBDELAN NARAVNI KAMENCut, shaped and finished ornamental and building stone and articles thereofDI26
5DI26.70Obdelan naravni kamenCut, shaped and finished ornamental and building stone and articles thereofDI26.7
6DI26.70.1Obdelan naravni kamenCut, shaped and finished ornamental and building stone and articles thereofDI26.70
7DI26.70.11Marmor, lehnjak, alabaster, obdelan, rezan ali žaganMarble, travertine, alabaster, worked, artificially coloured granules and powder of marble, travertine, alabasterDI26.70.1
7DI26.70.12Kamnite kocke, plošče, robniki ipd, obdelan granit in drug naravni kamenOther worked ornamental or building stone and articles thereof, other artificially coloured granules and powder of natural stone, articles of agglomerated slateDI26.70.1
7DI26.70.13Kamnoseška delaStone working servicesDI26.70.1
6DI26.70.9Storitve za proizvodnjo obdelanega naravnega kamnaIndustrial services for cut, shaped and finished ornamental and building stone and articles thereofDI26.70
7DI26.70.99Storitve za proizvodnjo obdelanega naravnega kamnaIndustrial services for cut, shaped and finished ornamental and building stone and articles thereofDI26.70.9
4DI26.8BRUSILNA SREDSTVA IN DRUGI NEKOVINSKI MINERALNI IZDELKIOther non-metallic mineral productsDI26
5DI26.81Brusilna sredstvaAbrasive productsDI26.8
6DI26.81.1Brusilna sredstvaAbrasive productsDI26.81
7DI26.81.11Mlinski kamni, brusi ipd.Millstones, grindstones, grinding wheels and the likeDI26.81.1
7DI26.81.12Brusni prah ali zrna na podlagi iz tekstila, papirja ali kartonaAbrasive powder or grain, on a base of textile fabric, paper or paperboardDI26.81.1
6DI26.81.9Montaža, popravila iz vzdrževanje mlinskih, drobilnih, polirnih kamnov ipd.Installation, repair and maintenance services of millstones, grindstones, polishing stones and the likeDI26.81
7DI26.81.90Montaža, popravila iz vzdrževanje mlinskih, drobilnih, polirnih kamnov ipd.Installation, repair and maintenance services of millstones, grindstones, polishing stones and the likeDI26.81.9
7DI26.81.99Storitve za proizvodnjo brusilnih sredstevIndustrial services for abrasive productsDI26.81.9
5DI26.82Drugi nekovinski mineralni izdelkiOther non-metallic mineral products n.e.c.DI26.8
6DI26.82.1Drugi nekovinski mineralni izdelkiOther non-metallic mineral products n.e.c.DI26.82
7DI26.82.11Predelana azbestna vlakna, mešanice na osnovi azbesta, izdelki iz teh mešanic, torni materiali za zavore, sklopke ipd.Fabricated asbestos fibres, mixtures with a basis of asbestos, articles of such mixtures, friction material for brakes, clutches and the like, not mountedDI26.82.1
7DI26.82.12Izdelki iz asfalta ali podobnih materialovArticles of asphalt or of similar materialDI26.82.1
7DI26.82.13Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta ali bitumna ipd.Bituminous mixtures based on natural asphalt or bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitchDI26.82.1
7DI26.82.14Umetni grafitArtificial graphite, colloidal or semi-colloidal graphite, preparations based on graphite or other carbon in the form of semi-manufacturesDI26.82.1
7DI26.82.15Umetni korundArtificial corundumDI26.82.1
7DI26.82.16Mineralna volna, vermikulit in drugi izdelki iz kamnin in mineralovNon-metallic mineral products n.e.c.DI26.82.1
6DI26.82.9Storitve za proizvodnjo drugih nekovinskih mineralnih izdelkovIndustrial services for other non-metallic mineral products n.e.c.DI26.82
7DI26.82.99Storitve za proizvodnjo drugih nekovinskih mineralnih izdelkovIndustrial services for other non-metallic mineral products n.e.c.DI26.82.9
2DJKOVINE IN KOVINSKI IZDELKIBASIC METALS AND FABRICATED METAL PRODUCTSD
3DJ27KOVINEBASIC METALSDJ
4DJ27.1ŽELEZO IN JEKLO TER FEROZLITINEBasic iron and steel and ferro-alloysDJ27
5DJ27.10Železo in jeklo ter ferozlitineBasic iron and steel and ferro-alloysDJ27.1
6DJ27.10.1Surovo železo, žlindra in železovi ostankiBasic products of iron and steel, slag and dross and ferrous scrapDJ27.10
7DJ27.10.11Grodelj in zrcalovina v štrucah, blokih ali drugih primarnih oblikah, železova gobaPig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms. Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous productsDJ27.10.1
7DJ27.10.12Granule in prah iz grodlja, zrcalovine, železa ali jeklaGranules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steelDJ27.10.1
7DJ27.10.13Žlindra, železni odpadki, ostanki, odpadni ingotiSlag and dross, ferrous scrapDJ27.10.1
6DJ27.10.2FerozlitineFerro alloysDJ27.10
7DJ27.10.20FerozlitineFerro alloysDJ27.10.2
6DJ27.10.3Ingoti, druge primarne oblike in polizdelkiIngots, other primary forms and semi-finished productsDJ27.10
7DJ27.10.31Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz nelegiranega jeklaIngots, other primary forms and semi-finished products (of non- alloy steel)DJ27.10.3
7DJ27.10.32Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz nerjavnega jeklaIngots, other primary forms and semi-finished products (of stainless steel)DJ27.10.3
7DJ27.10.33Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz drugih legiranih jekel, razen nerjavnegaIngots, other primary forms and semi-finished products (of alloy steel other than of stainless steel)DJ27.10.3
6DJ27.10.4Polizdelki iz nerjavnega jeklaProducts of stainless steelDJ27.10
7DJ27.10.41Ploščati izdelki, razen hladno valjanih, širine pod 600 mm, iz nerjavnega jeklaFlat products, other than cold rolled products < 600mm wide (of stainless steel)DJ27.10.4
7DJ27.10.42Toplo valjana žica, iz nerjavnega jeklaHot rolled wire rod in coil (of stainless steel)DJ27.10.4
7DJ27.10.43Toplo valjane palice, kotni in drugi profili, iz nerjavnega jeklaHot rolled and forged bars and sections (of stainless steel)DJ27.10.4
6DJ27.10.5Toplo valjani ploščati izdelki in žica, iz hitroreznega jeklaHot rolled flat and long products of high speed steelDJ27.10
7DJ27.10.50Toplo valjani ploščati izdelki in žica, iz hitroreznega jeklaHot rolled flat and long products of high speed steelDJ27.10.5
6DJ27.10.6Toplo valjani ploščati izdelki iz drugih jekel, razen nerjavnega in hitroreznegaHot rolled flat products (of steel other than of stainless and high speed steel)DJ27.10
7DJ27.10.60Toplo valjani ploščati izdelki iz drugih jekel, razen nerjavnega in hitroreznegaHot rolled flat products (of steel other than of stainless and high speed steel)DJ27.10.6
6DJ27.10.7Hladno valjani ali prevlečeni ploščati izdelki, širine >= 600 mm, iz jekla, razen nerjavnega in hitroreznegaCold rolled and coated flat products, (of steel other than of stainless and high speed steel)DJ27.10
7DJ27.10.71Hladno valjani ploščati izdelki, širine >= 600 mm, iz jekla, razen nerjavnega in hitroreznegaCold rolled flat products, >= 600 mm wide (of steel other than of stainless and high speed steel)DJ27.10.7
7DJ27.10.72Platirani, prevlečeni ali prekriti ploščati izdelki, širine >= 600 mm, iz jekla, razen nerjavnega in hitroreznegaCoated flat products, >= 600 mm wide (of steel other than of stainless and high speed steel)DJ27.10.7
6DJ27.10.8Toplo valjane palice in žica, iz železa ali jekla, razen nerjavnega in hitroreznegaHot rolled rod and barsDJ27.10
7DJ27.10.81Toplo valjana žica iz železa ali nelegiranega jeklaHot rolled wire rod (of non-alloy steel)DJ27.10.8
7DJ27.10.82Toplo valjana žica iz legiranega jekla, razen nerjavnega in hitroreznegaHot rolled wire rod (of alloy steel other than of stainless steel and high speed steel)DJ27.10.8
7DJ27.10.83Toplo valjana palice iz jekla, razen nerjavnega in hitroreznegaHot rolled bars (of steel other than of stainless and high speed steel)DJ27.10.8
6DJ27.10.9Težki profili, piloti, tračnice in deli za železniške tire, iz železa ali jeklaHeavy sections, sheet piling, welded sections and railway material of steelDJ27.10
7DJ27.10.91Težki profili iz železa ali nelegiranega jeklaHeavy sectionsDJ27.10.9
7DJ27.10.92Piloti, tračnice in deli za železniške tire, iz jeklaSheet piling, welded sections and railway material (of steel)DJ27.10.9
7DJ27.10.99Storitve za proizvodnjo železa in jekla v primarni oblikiIndustrial services for basic iron and steel and ferro-alloysDJ27.10.9
4DJ27.2CEVI IZ ŽELEZA ALI JEKLATubesDJ27
5DJ27.21Litoželezne cevi in cevni fitingiTubes and tube fittings, of cast ironDJ27.2
6DJ27.21.1Litoželezne cevi in votli profiliTubes, pipes and hollow profiles, of cast ironDJ27.21
7DJ27.21.10Litoželezne cevi in votli profiliTubes, pipes and hollow profiles, of cast ironDJ27.21.1
6DJ27.21.2Litoželezni cevni fitingiCast fittings, of iron or steelDJ27.21
7DJ27.21.20Litoželezni cevni fitingiCast fittings, of iron or steelDJ27.21.2
6DJ27.21.9Storitve za proizvodnjo litoželeznih cevi in fitingovIndustrial services for tubes and tube fittings, of cast ironDJ27.21
7DJ27.21.99Storitve za proizvodnjo litoželeznih cevi in fitingovIndustrial services for tubes and tube fittings, of cast ironDJ27.21.9
5DJ27.22Jeklene cevi in cevni fitingiSteel tubes and steel tube fittingsDJ27.2
6DJ27.22.1Jeklene cevi in votli profiliTubes, pipes and hollow profiles, of iron or steelDJ27.22
7DJ27.22.10Jeklene cevi in votli profiliTubes, pipes and hollow profiles, of iron or steelDJ27.22.1
6DJ27.22.2Jekleni cevni fitingiTubes or pipe fittings, of iron or steel, n.e.c.DJ27.22
7DJ27.22.20Jekleni cevni fitingiTubes or pipe fittings, of iron or steel, n.e.c.DJ27.22.2
6DJ27.22.9Storitve za proizvodnjo jeklenih cevi in fitingovIndustrial services for steel tubes and steel tube fittingsDJ27.22
7DJ27.22.99Storitve za proizvodnjo jeklenih cevi in fitingovIndustrial services for steel tubes and steel tube fittingsDJ27.22.9
4DJ27.3DRUGI ŽELEZNI IN JEKLENI POLIZDELKIOther first processed iron and steelDJ27
5DJ27.31Hladno dodelani izdelki iz železa ali jeklaCold drawn productsDJ27.3
6DJ27.31.1Hladno dodelane palice iz železa ali nelegiranega jeklaOther bars and rods of iron or non-alloy steelDJ27.31
7DJ27.31.10Hladno dodelane palice iz železa ali nelegiranega jeklaOther bars and rods of iron or non-alloy steelDJ27.31.1
6DJ27.31.2Hladno dodelani profili iz železa ali nelegiranega jekla, hladno dodelane palice iz legiranega jeklaAngles, shapes and sections of iron or non-alloy steel, other bars and rods of other alloy steelDJ27.31
7DJ27.31.20Hladno dodelani profili iz železa ali nelegiranega jekla, hladno dodelane palice iz legiranega jeklaAngles, shapes and sections of iron or non-alloy steel, other bars and rods of other alloy steelDJ27.31.2
6DJ27.31.3Palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla, kotniki in profili iz legiranega jeklaBars, rods, angles, shapes and sections, of stainless steel, angles, shapes and sections of alloy steelDJ27.31
7DJ27.31.30Palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla, kotniki in profili iz legiranega jeklaBars, rods, angles, shapes and sections, of stainless steel, angles, shapes and sections of alloy steelDJ27.31.3
6DJ27.31.9Storitve za proizvodnjo hladno dodelanih polizdelkov iz železa ali jeklaIndustrial services for cold drawn productsDJ27.31
7DJ27.31.99Storitve za proizvodnjo hladno dodelanih polizdelkov iz železa ali jeklaIndustrial services for cold drawn productsDJ27.31.9
5DJ27.32Hladno valjani ozki trakoviCold-rolled narrow stripDJ27.3
6DJ27.32.1Hladno valjani trak iz železa ali jekla, širine < 600 mm, neprevlečen, neplatiran, neprekritFlat cold rolled steel products, uncoated, < 600 mm wideDJ27.32
7DJ27.32.10Hladno valjani trak iz železa ali jekla, širine < 600 mm, neprevlečen, neplatiran, neprekritFlat cold rolled steel products, uncoated, < 600 mm wideDJ27.32.1
6DJ27.32.2Hladno valjani trak iz železa ali jekla, širine < 600 mm, prevlečen, platiran ali prekritFlat cold rolled steel products, clad, plated or coated, < 600 mm wideDJ27.32
7DJ27.32.20Hladno valjani trak iz železa ali jekla, širine < 600 mm, prevlečen, platiran ali prekritFlat cold rolled steel products, clad, plated or coated, < 600 mm wideDJ27.32.2
6DJ27.32.9Storitve za proizvodnjo hladno valjanih ozkih trakovIndustrial services for cold-rolled narrow stripDJ27.32
7DJ27.32.99Storitve za proizvodnjo hladno valjanih ozkih trakovIndustrial services for cold-rolled narrow stripDJ27.32.9
5DJ27.33Hladno oblikovani profili iz železa, nelegiranega ali nerjavnega jeklaCold formed or folded products of iron, non-alloy steel or stainless steelDJ27.3
6DJ27.33.1Hladno oblikovani profili iz železa, nelegiranega ali nerjavnega jeklaCold formed or folded products of iron, non-alloy steel or stainless steelDJ27.33
7DJ27.33.11Hladno oblikovani profili iz železa ali nelegiranega jeklaAngles, shapes and sections of iron or non-alloy steelDJ27.33.1
7DJ27.33.12Hladno oblikovani profili iz nerjavnega jeklaAngles, shapes and sections of stainless steelDJ27.33.1
6DJ27.33.9Storitve za proizvodnjo hladno oblikovanih profilov iz železa, nelegiranega ali nerjavnega jeklaIndustrial services for cold formed or folded products of iron, non-alloy steel or stainless steelDJ27.33
7DJ27.33.99Storitve za proizvodnjo hladno oblikovanih profilov iz železa, nelegiranega ali nerjavnega jeklaIndustrial services for cold formed or folded products of iron, non-alloy steel or stainless steelDJ27.33.9
5DJ27.34Hladno oblikovana žica iz železa ali jeklaWireDJ27.3
6DJ27.34.1Hladno oblikovana žica iz železa ali jeklaWireDJ27.34
7DJ27.34.11Hladno oblikovana žica iz železa ali nelegiranega jeklaWire of iron or non-alloy steelDJ27.34.1
7DJ27.34.12Hladno oblikovana žica iz nerjavnega ali drugega legiranega jeklaWire of stainless steel or other alloy steelDJ27.34.1
6DJ27.34.9Storitve za proizvodnjo hladno oblikovane žiceIndustrial services for wireDJ27.34
7DJ27.34.99Storitve za proizvodnjo hladno oblikovane žiceIndustrial services for wireDJ27.34.9
4DJ27.4NEŽELEZNE KOVINEBasic precious metals and other non-ferrous metalsDJ27
5DJ27.41Plemenite kovinePrecious metalsDJ27.4
6DJ27.41.1Srebro, neobdelano, v obliki polizdelkov ali v prahuSilver, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder formDJ27.41
7DJ27.41.10Srebro, neobdelano, v obliki polizdelkov ali v prahuSilver, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder formDJ27.41.1
6DJ27.41.2Zlato, neobdelano, v obliki polizdelkov ali v prahuGold, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder formDJ27.41
7DJ27.41.20Zlato, neobdelano, v obliki polizdelkov ali v prahuGold, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder formDJ27.41.2
6DJ27.41.3Platina in druge plemenite kovine, neobdelane, v obliki polizdelkov ali v prahuPlatinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder formDJ27.41
7DJ27.41.30Platina in druge plemenite kovine, neobdelane, v obliki polizdelkov ali v prahuPlatinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder formDJ27.41.3
6DJ27.41.4Navadne kovine ali srebro, platirano z zlatom, neobdelano, razen kot polizdelkiBase metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufacturedDJ27.41
7DJ27.41.40Navadne kovine ali srebro, platirano z zlatom, neobdelano, razen kot polizdelkiBase metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufacturedDJ27.41.4
6DJ27.41.5Navadne kovine, platirane s srebrom in navadne kovine, srebro ali zlato, platirane s platino, neobdelano, razen kot polizdelkiBase metals clad with silver and base metals, silver or gold clad with platinum, not further worked than semi-manufacturedDJ27.41
7DJ27.41.50Navadne kovine, platirane s srebrom in navadne kovine, srebro ali zlato, platirane s platino, neobdelano, razen kot polizdelkiBase metals clad with silver and base metals, silver or gold clad with platinum, not further worked than semi-manufacturedDJ27.41.5
6DJ27.41.6Odpadki in ostanki plemenitih kovinWaste and scrap of precious metalDJ27.41
7DJ27.41.61Odpadki in ostanki zlata ali kovin, platiranih z zlatomWaste and scrap of gold or of metal clad with goldDJ27.41.6
7DJ27.41.62Odpadki in ostanki drugih plemenitih kovinWaste and scrap of platinum and of other precious metalsDJ27.41.6
6DJ27.41.9Storitve za proizvodnjo plemenitih kovinIndustrial services for precious metalsDJ27.41
7DJ27.41.99Storitve za proizvodnjo plemenitih kovinIndustrial services for precious metalsDJ27.41.9
5DJ27.42Aluminij in polizdelki iz aluminijaAluminium and aluminium productsDJ27.4
6DJ27.42.1Surovi aluminij, glinicaAluminium, unwrought, aluminaDJ27.42
7DJ27.42.11Surovi aluminijAluminium, unwroughtDJ27.42.1
7DJ27.42.12Glinica (aluminijev oksid)Aluminium oxide, excluding artificial corundumDJ27.42.1
6DJ27.42.2Polizdelki iz aluminija ali aluminijevih zlitinSemi-finished products of aluminium or aluminium alloysDJ27.42
7DJ27.42.21Aluminijev prah in luskeAluminium powders and flakesDJ27.42.2
7DJ27.42.22Palice in profili iz aluminijaAluminium bars, rods and profilesDJ27.42.2
7DJ27.42.23Žica iz aluminijaAluminium wireDJ27.42.2
7DJ27.42.24Plošče, pločevina in trakovi iz aluminija, debeline nad 0,2 mmAluminium plates, sheets and strip, > 0.2 mm thickDJ27.42.2
7DJ27.42.25Folija iz aluminija, debeline do 0,2 mmAluminium foil, ? 0.2 mm thickDJ27.42.2
7DJ27.42.26Cevi in cevni fitingi iz aluminijaAluminium tubes, pipes and tube or pipe fittingsDJ27.42.2
6DJ27.42.3Pepel, odpadki in ostanki iz aluminijaWaste and scrap of aluminium, ash and residues containing mainly aluminiumDJ27.42
7DJ27.42.31Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno aluminijAsh and residues containing mainly aluminiumDJ27.42.3
7DJ27.42.32Odpadki in ostanki aluminijaAluminium waste and scrapDJ27.42.3
6DJ27.42.9Storitve za proizvodnjo aluminijaIndustrial services for aluminium and aluminium productsDJ27.42
7DJ27.42.99Storitve za proizvodnjo aluminijaIndustrial services for aluminium and aluminium productsDJ27.42.9
5DJ27.43Svinec, cink in kositer ter polizdelki iz njihLead, zinc and tin and products thereofDJ27.4
6DJ27.43.1Surovi svinec, cink in kositerLead, zinc and tin, unwroughtDJ27.43
7DJ27.43.11Surovi svinecLead, unwroughtDJ27.43.1
7DJ27.43.12Surovi cinkZinc, unwroughtDJ27.43.1
7DJ27.43.13Surovi kositerTin, unwroughtDJ27.43.1
6DJ27.43.2Polizdelki iz svinca, cinka, in kositra ali njihovih zlitinSemi-finished products of lead, zinc and tin or their alloysDJ27.43
7DJ27.43.21Svinčene palice, profili in žicaLead bars, rods, profiles and wireDJ27.43.2
7DJ27.43.22Svinčene plošče, pločevina, trak in folije, svinčev prah in luskeLead plates, sheets, strip and foil, lead powders and flakesDJ27.43.2
7DJ27.43.23Svinčene cevi in cevni fitingiLead tubes, pipes and tube or pipe fittingsDJ27.43.2
7DJ27.43.24Cinkov prah in luskeZinc dust, powders and flakesDJ27.43.2
7DJ27.43.25Cinkove palice, profili, plošče, trakovi, pločevina, folija, žicaZinc bars, rods, profiles and wire, zinc plates, sheets, strip and foilDJ27.43.2
7DJ27.43.26Cinkove cevi in cevni fitingiZinc tubes, pipes and tube or pipe fittingsDJ27.43.2
7DJ27.43.27Kositrne palice, profili in žicaTin bars, rods, profiles and wireDJ27.43.2
7DJ27.43.28Kositrne plošče, pločevina, trak in folije, kositrov prah in luskeTin plates, sheets, strip and foil, tin powders and flakesDJ27.43.2
7DJ27.43.29Kositrne cevi in cevni fitingiTin tubes, pipes and tube or pipe fittingsDJ27.43.2
6DJ27.43.3Pepel, odpadki in ostanki iz svinca, cinka in kositraWaste and scrap of lead, zinc and tin, ash and residues containing mainly zinc or leadDJ27.43
7DJ27.43.31Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno svinec ali cinkAsh and residues containing mainly zinc or leadDJ27.43.3
7DJ27.43.32Odpadki in ostanki iz svinca, cinka in kositraWaste and scrap of lead, zinc and tinDJ27.43.3
6DJ27.43.9Storitve za proizvodnjo svinca, cinka in kositraIndustrial services for lead, zinc and tin and products thereofDJ27.43
7DJ27.43.99Storitve za proizvodnjo svinca, cinka in kositraIndustrial services for lead, zinc and tin and products thereofDJ27.43.9
5DJ27.44Baker in polizdelki iz bakraCopper productsDJ27.4
6DJ27.44.1Surovi baker, bakrov kamen, cementni bakerCopper, unwrought, copper mattes, cement copperDJ27.44
7DJ27.44.11Bakrov kamen, cementni bakerCopper mattes, cement copperDJ27.44.1
7DJ27.44.12Nerafinirani baker, bakrene anode za elektrolitno rafinacijoCopper, unrefined, copper anodes for electrolytic refiningDJ27.44.1
7DJ27.44.13Rafinirani baker in surove bakrove zlitineRefined copper and copper alloys, unwrought, master alloys of copperDJ27.44.1
6DJ27.44.2Polizdelki iz bakra ali bakrovih zlitinSemi-finished products of copper or copper alloysDJ27.44
7DJ27.44.21Bakrov prah in luskeCopper powders and flakesDJ27.44.2
7DJ27.44.22Bakrene palice in profiliCopper bars, rods and profilesDJ27.44.2
7DJ27.44.23Bakrena žicaCopper wireDJ27.44.2
7DJ27.44.24Bakrene plošče, pločevina in trak, debeline nad 0,15 mmCopper plates, sheets and strip, > 0.15 mm thickDJ27.44.2
7DJ27.44.25Bakrena folija, debeline do 0,15 mmCopper foil, ? 0.15 mm thickDJ27.44.2
7DJ27.44.26Bakrene cevi in cevni fitingiCopper tubes, pipes and tube or pipe fittingsDJ27.44.2
6DJ27.44.3Pepel, odpadki in ostanki iz bakraWaste and scrap of copper, ash and residues containing mainly copperDJ27.44
7DJ27.44.31Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno bakerAsh and residues containing mainly copperDJ27.44.3
7DJ27.44.32Odpadki in ostanki iz bakraCopper waste and scrapDJ27.44.3
6DJ27.44.9Storitve za proizvodnjo bakraIndustrial services for copper productsDJ27.44
7DJ27.44.99Storitve za proizvodnjo bakraIndustrial services for copper productsDJ27.44.9
5DJ27.45Nikelj in druge neželezne kovine in polizdelki iz njihOther non-ferrous metal productsDJ27.4
6DJ27.45.1Surovi nikelj, vmesni izdelki pri metalurgiji nikljaNickel, unwrought, intermediate products of nickel metallurgyDJ27.45
7DJ27.45.11Nikljev kamen in drugi vmesni izdelki pri metalurgiji nikljaNickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgyDJ27.45.1
7DJ27.45.12Surovi nikeljNickel, unwroughtDJ27.45.1
6DJ27.45.2Polizdelki iz niklja ali nikljevih zlitinSemi-finished products of nickel or nickel alloysDJ27.45
7DJ27.45.21Nikljev prah in luskeNickel powders and flakesDJ27.45.2
7DJ27.45.22Nikljeve palice, profili in žicaNickel bars, rods, profiles and wireDJ27.45.2
7DJ27.45.23Nikljeve plošče, pločevina, trak in folijeNickel plates, sheets, strip and foilDJ27.45.2
7DJ27.45.24Nikljeve cevi in cevni fitingiNickel tubes, pipes and tube or pipe fittingsDJ27.45.2
6DJ27.45.3Druge neželezne kovine in polizdelki iz njih, kermetiOther non-ferrous metals and articles thereof, cermets, ash and residues, containing metals or metallic compoundsDJ27.45
7DJ27.45.30Druge neželezne kovine in polizdelki iz njih, kermetiOther non-ferrous metals and articles thereof, cermets, ash and residues, containing metals or metallic compoundsDJ27.45.3
6DJ27.45.4Odpadki in ostanki iz niklja, pepel in ostanki, ki vsebujejo druge kovine ali njihove spojineWaste and scrap of nickel, ash and residues containing other metals and metal compoundsDJ27.45
7DJ27.45.41Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno vanadij ali druge kovine in kovinske spojineAsh and residues containing mainly vanadium or other metals or metal compoundsDJ27.45.4
7DJ27.45.42Odpadki in ostanki iz nikljaNickel waste and scrapDJ27.45.4
6DJ27.45.9Storitve za proizvodnjo drugih neželeznih kovinIndustrial services for other non-ferrous metal productsDJ27.45
7DJ27.45.99Storitve za proizvodnjo drugih neželeznih kovinIndustrial services for other non-ferrous metal productsDJ27.45.9
4DJ27.5LIVARSTVOFoundry work servicesDJ27
5DJ27.51Litje železaCasting services of ironDJ27.5
6DJ27.51.1Litje železaCasting services of ironDJ27.51
7DJ27.51.11Litje temprane litineCasting services of malleable cast ironDJ27.51.1
7DJ27.51.12Litje nodularne litineCasting services of spheroidal cast ironDJ27.51.1
7DJ27.51.13Litje sive litineCasting services of grey cast ironDJ27.51.1
5DJ27.52Litje jeklaCasting services of steelDJ27.5
6DJ27.52.1Litje jeklaCasting services of steelDJ27.52
7DJ27.52.10Litje jeklaCasting services of steelDJ27.52.1
5DJ27.53Litje lahkih kovinCasting services of light metalsDJ27.5
6DJ27.53.1Litje lahkih kovinCasting services of light metalsDJ27.53
7DJ27.53.10Litje lahkih kovinCasting services of light metalsDJ27.53.1
5DJ27.54Litje drugih neželeznih kovinCasting services of other non-ferrous metalsDJ27.5
6DJ27.54.1Litje drugih neželeznih kovinCasting services of other non-ferrous metalsDJ27.54
7DJ27.54.10Litje drugih neželeznih kovinCasting services of other non-ferrous metalsDJ27.54.1
3DJ28KOVINSKI IZDELKI, RAZEN STROJEV IN NAPRAVFABRICATED METAL PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENTDJ
4DJ28.1KOVINSKI IZDELKI ZA GRADBENIŠTVOStructural metal productsDJ28
5DJ28.11Kovinske konstrukcije in njihovi deliMetal structures and parts of structuresDJ28.1
6DJ28.11.1Kovinske montažne stavbePrefabricated buildings of metalDJ28.11
7DJ28.11.10Kovinske montažne stavbePrefabricated buildings of metalDJ28.11.1
6DJ28.11.2Kovinski gradbeni izdelki in njihovi deliStructural metal products and parts thereofDJ28.11
7DJ28.11.21Kovinski mostovi in deli za mostoveBridges and bridge-sections of iron or steelDJ28.11.2
7DJ28.11.22Kovinski stolpi in predalčni stebriTowers and lattice masts of iron or steelDJ28.11.2
7DJ28.11.23Druge kovinske konstrukcije in njihovi deliOther structures and parts of structures, plates, rods, angles, shapes and the like, of iron, steel or aluminiumDJ28.11.2
6DJ28.11.9Montaža kovinskih konstrukcij lastne izdelave, popravila in vzdrževanje kovinskih konstrukcijInstallation (erection) work of self-manufactured metal structures, repair and maintenance services of metal structuresDJ28.11
7DJ28.11.91Montaža kovinskih konstrukcij lastne izdelaveInstallation (erection) work of self-manufactured metal structuresDJ28.11.9
7DJ28.11.92Popravila in vzdrževanje kovinskih konstrukcijRepair and maintenance services of metal structuresDJ28.11.9
7DJ28.11.99Storitve za proizvodnjo kovinskih konstrukcijIndustrial services for metal structures and parts of structuresDJ28.11.9
5DJ28.12Kovinska vrata in oknaBuilders' carpentry and joinery of metalDJ28.1
6DJ28.12.1Kovinska vrata in oknaDoors, windows and their frames and thresholds for doors, of metalDJ28.12
7DJ28.12.10Kovinska vrata in oknaDoors, windows and their frames and thresholds for doors, of metalDJ28.12.1
6DJ28.12.9Vgrajevanje kovinskih vrat in oken lastne izdelaveInstallation (erection) work of self-manufactured builders' carpentry and joinery of metalDJ28.12
7DJ28.12.90Vgrajevanje kovinskih vrat in oken lastne izdelaveInstallation (erection) work of self-manufactured builders' carpentry and joinery of metalDJ28.12.9
7DJ28.12.99Storitve za proizvodnjo kovinskih vrat in okenIndustrial services for builders' carpentry and joinery of metalDJ28.12.9
4DJ28.2CISTERNE, REZERVOARJI IN PODOBNE POSODE IZ KOVIN, RADIATORJI IN KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJETanks, reservoirs and containers of metal, central heating radiators and boilersDJ28
5DJ28.21Cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovinTanks, reservoirs and containers of metalDJ28.2
6DJ28.21.1Cisterne, rezervoarji in podobne posode iz kovinTanks, reservoirs and containers of metalDJ28.21
7DJ28.21.11Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode iz kovin, s prostornino najmanj 300 lReservoirs, tanks, vats and similar containers, of metal, > 300 lDJ28.21.1
7DJ28.21.12Jeklenke in druge kovinske posode za stisnjen ali utekočinjen plinContainers for compressed or liquefied gas, of metalDJ28.21.1
6DJ28.21.9Montaža, popravila in vzdrževanje kovinskih cistern, rezervoarjev in podobnih posod, razen za ogrevanjeInstallation, repair and maintenance services of tanks, reservoirs and containers of metal (other than for building heating)DJ28.21
7DJ28.21.91Montaža kovinskih cistern, rezervoarjev in podobnih posod, razen za ogrevanjeInstallation services of tanks, reservoirs and containers, of metal (other than for building heating)DJ28.21.9
7DJ28.21.92Popravila in vzdrževanje kovinskih cistern, rezervoarjev in podobnih posod, razen za ogrevanjeRepair and maintenance services of tanks, reservoirs and containers of metal (other than for building heating)DJ28.21.9
7DJ28.21.99Storitve za proizvodnjo kovinskih cistern, rezervoarjev in podobnih posodIndustrial services for tanks, reservoirs and containers of metalDJ28.21.9
5DJ28.22Radiatorji in kotli za centralno ogrevanjeCentral heating radiators and boilersDJ28.2
6DJ28.22.1Radiatorji in kotli za centralno ogrevanjeRadiators and boilersDJ28.22
7DJ28.22.11Radiatorji, razen električno ogrevanihRadiators for central heating, not electrically heated, of iron or steelDJ28.22.1
7DJ28.22.12Kotli za centralno ogrevanjeBoilers for central heatingDJ28.22.1
7DJ28.22.13Deli kotlov za centralno ogrevanjeParts of boilers for central heatingDJ28.22.1
6DJ28.22.9Montaža, popravila in vzdrževanje kotlov za centralno ogrevanjeInstallation, repair and maintenance services of central heating boilersDJ28.22
7DJ28.22.91Montaža kotlov za centralno ogrevanjeInstallation services of central heating boilersDJ28.22.9
7DJ28.22.92Popravila in vzdrževanje kotlov za centralno ogrevanjeRepair and maintenance services of central heating boilersDJ28.22.9
7DJ28.22.99Storitve za proizvodnjo radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanjeIndustrial services for central heating radiators and boilersDJ28.22.9
4DJ28.3KOTLI ZA PRIDOBIVANJE VODNE PARE, JEDRSKI REAKTORJISteam generators, except central heating hot water boilersDJ28
5DJ28.30Kotli za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje s toplo vodoSteam generators, except central heating hot water boilersDJ28.3
6DJ28.30.1Kotli za pridobivanje vodne pare in njihovi deliSteam generators and parts thereofDJ28.30
7DJ28.30.11Kotli za pridobivanje pare, kotli za pregreto vodoSteam or other vapour generating boilers, super-heated water boilersDJ28.30.1
7DJ28.30.12Pomožne naprave za kotle, kondenzatorji za parne strojeAuxiliary plant for use with boilers, condensers for steam or other vapour power unitsDJ28.30.1
7DJ28.30.13Deli kotlov za pridobivanje vodne pareParts of steam generatorsDJ28.30.1
6DJ28.30.2Jedrski reaktorji in njihovi deliNuclear reactors and parts thereofDJ28.30
7DJ28.30.21Jedrski reaktorjiNuclear reactorsDJ28.30.2
7DJ28.30.22Deli za jedrske reaktorjeParts of nuclear reactorsDJ28.30.2
6DJ28.30.9Montaža, popravila in vzdrževanje kotlov za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanjeInstallation, repair and maintenance services of steam generators, except central heating hot water boilers, including installation services for metal pipe systems in industrial plantsDJ28.30
7DJ28.30.91Montaža kotlov za pridobivanje vodne pare (razen kotlov za centralno ogrevanje) ter pripadajočih kovinskih cevnih sistemov v tovarnahInstallation services of steam generators, except central heating hot water boilers, including installation services for metal pipe systems in industrial plantsDJ28.30.9
7DJ28.30.92Popravila in vzdrževanje kotlov za pridobivanje vodne pare (razen kotlov za centralno ogrevanje) ter pripadajočih kovinskih cevnih sistemov v tovarnahRepair and maintenance services of steam generators (except central heating hot water boilers) and of systems of metal pipes in industrial plantsDJ28.30.9
7DJ28.30.99Storitve za proizvodnjo kotlov za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanjeIndustrial services for steam generators, except central heating hot water boilersDJ28.30.9
4DJ28.4KOVANJE, STISKANJE, VTISKOVANJE IN VALJANJE KOVIN, PRAŠNA METALURGIJAForging, pressing, stamping and roll forming services of metal, powder metallurgyDJ28
5DJ28.40Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgijaForging, pressing, stamping and roll forming services of metal, powder metallurgyDJ28.4
6DJ28.40.1Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovinForging, pressing, stamping and roll forming services of metalDJ28.40
7DJ28.40.11Prosto kovanje ali hladno preoblikovanje kovinForging services of metalDJ28.40.1
7DJ28.40.12Utopno kovanjeStamping services of metalDJ28.40.1
7DJ28.40.13Stiskanje, vtiskovanje, valjanje in drugo preoblikovanje kovinOther forming services of metalDJ28.40.1
6DJ28.40.2Prašna metalurgijaPowder metallurgyDJ28.40
7DJ28.40.20Prašna metalurgijaPowder metallurgyDJ28.40.2
4DJ28.5OBDELAVA IN PREKRIVANJE KOVIN, SPLOŠNA MEHANIČNA DELATreatment and coating services of metal, general mechanical engineering servicesDJ28
5DJ28.51Obdelava in prekrivanje kovinTreatment and coating services of metalDJ28.5
6DJ28.51.1Prekrivanje kovinCoating services of metalDJ28.51
7DJ28.51.11Prekrivanje kovin s kovinoMetallic coating servicesDJ28.51.1
7DJ28.51.12Prekrivanje kovin z nekovinskimi materialiNon-metallic coating servicesDJ28.51.1
6DJ28.51.2Druga obdelava kovinOther treatment services of metalDJ28.51
7DJ28.51.21Toplotna obdelava kovin, razen prekrivanja s kovinamiHeat treatment services of metal, other than metallic coatingDJ28.51.2
7DJ28.51.22Barvanje, graviranje, eloksiranje in druga površinska obdelava kovinOther surface treatment services of metalDJ28.51.2
5DJ28.52Splošna mehanična delaGeneral mechanical engineering servicesDJ28.5
6DJ28.52.1Struženje kovinskih delovTurning of metal partsDJ28.52
7DJ28.52.10Struženje kovinskih delovTurning of metal partsDJ28.52.1
6DJ28.52.2Druga splošna mehanična delaOther general mechanical engineering servicesDJ28.52
7DJ28.52.20Druga splošna mehanična delaOther general mechanical engineering servicesDJ28.52.2
4DJ28.6REZILA, ORODJE, KLJUČAVNICE IN OKOVJECutlery, tools and general hardwareDJ28
5DJ28.61RezilaCutleryDJ28.6
6DJ28.61.1RezilaCutleryDJ28.61
7DJ28.61.11Noži (razen za stroje) in škarje ter njihova rezilaKnives (except for machines) and scissors and blades thereofDJ28.61.1
7DJ28.61.12Brivske naprave (neelektrične) in britviceRazors and razor blades, including razor blade blanks in stripsDJ28.61.1
7DJ28.61.13Drugi rezilni predmetiOther articles of cutlery, manicure or pedicure sets and instrumentsDJ28.61.1
7DJ28.61.14Kuhinjski in namizni priborSpoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tablewareDJ28.61.1
6DJ28.61.9Storitve za proizvodnjo rezilIndustrial services for cutleryDJ28.61
7DJ28.61.99Storitve za proizvodnjo rezilIndustrial services for cutleryDJ28.61.9
5DJ28.62OrodjeToolsDJ28.6
6DJ28.62.1Ročno orodje za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu ali gozdarstvuHand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestryDJ28.62
7DJ28.62.10Ročno orodje za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu ali gozdarstvuHand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestryDJ28.62.1
6DJ28.62.2Ročne žage, rezila za žage vseh vrstHand saws, blades for saws of all kindsDJ28.62
7DJ28.62.20Ročne žage, rezila za žage vseh vrstHand saws, blades for saws of all kindsDJ28.62.2
6DJ28.62.3Drugo ročno orodjeOther hand toolsDJ28.62
7DJ28.62.30Drugo ročno orodjeOther hand toolsDJ28.62.3
6DJ28.62.4Zamenljivo orodje za obdelovalne strojeInterchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine toolsDJ28.62
7DJ28.62.40Zamenljivo orodje za obdelovalne strojeInterchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine toolsDJ28.62.4
6DJ28.62.5Noži za stroje, orodje za stiskanje, kovanje, prebijanje in drugo orodjeOther toolsDJ28.62
7DJ28.62.50Noži za stroje, orodje za stiskanje, kovanje, prebijanje in drugo orodjeOther toolsDJ28.62.5
6DJ28.62.9Popravila in vzdrževanje orodjaRepair and maintenance services of toolsDJ28.62
7DJ28.62.90Popravila in vzdrževanje orodjaRepair and maintenance services of toolsDJ28.62.9
7DJ28.62.99Storitve za proizvodnjo orodjaIndustrial services for toolsDJ28.62.9
5DJ28.63Ključavnice in okovjeLocks and hingesDJ28.6
6DJ28.63.1Ključavnice in okovjePadlocks and locks, clasps and frames with clasps, keys and parts thereof, hinges of base metalDJ28.63
7DJ28.63.11Obešanke in ključavnice za vozila in pohištvoPadlocks, locks used for motor vehicles and locks used for furniture, of base metalDJ28.63.1
7DJ28.63.12Druge ključavniceOther locks, of base metalDJ28.63.1
7DJ28.63.13Zapirala in okovja z zapirali , ključi, deli ključavnicClasps and frames with clasps, incorporating locks, parts, keys presented separatelyDJ28.63.1
7DJ28.63.14Okovje za motorna vozila, pohištvo ipd.Hinges, mountings, fittings and similar articles, suitable for motor vehicles, doors, windows, furniture and the like, of base metalDJ28.63.1
6DJ28.63.9Montaža, popravila in vzdrževanje ključavnic in zapiralnih sistemovInstallation, repair and maintenance services of locks and sophisticated locking systemsDJ28.63
7DJ28.63.90Montaža, popravila in vzdrževanje ključavnic in zapiralnih sistemovInstallation, repair and maintenance services of locks and sophisticated locking systemsDJ28.63.9
7DJ28.63.99Storitve za proizvodnjo ključavnic in okovjaIndustrial services for locks and hingesDJ28.63.9
4DJ28.7DRUGI KOVINSKI IZDELKIOther fabricated metal productsDJ28
5DJ28.71Železni ali jekleni sodi, škatle, tanki in podobne posode, prostornine do 300 lSteel drums and similar containersDJ28.7
6DJ28.71.1Železni ali jekleni sodi, škatle, tanki in podobne posode, prostornine do 300 lTanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (excluding gas), of iron or steelDJ28.71
7DJ28.71.11Železni ali jekleni sodi, škatle, tanki in podobne posode, prostornine 50 – 300 lTanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (excluding gas), of iron or steel, of a capacity ? 50 l but ? 300 lDJ28.71.1
7DJ28.71.12Železni ali jekleni sodi, škatle, tanki in podobne posode, prostornine do 50 lTanks, casks, drums, cans (except those to be closed by soldering or crimping), boxes and similar containers, for any material (excluding gas), of iron or steel, of a capacity < 50 lDJ28.71.1
6DJ28.71.9Montaža, popravila in vzdrževanje železnih ali jeklenih posod prostornine do 300 lInstallation, repair and maintenance services of iron or steel boxes of a capacity not exceeding 300 litresDJ28.71
7DJ28.71.90Montaža, popravila in vzdrževanje železnih ali jeklenih posod prostornine do 300 lInstallation, repair and maintenance services of iron or steel boxes of a capacity not exceeding 300 litresDJ28.71.9
7DJ28.71.99Storitve za proizvodnjo železnih ali jeklenih posod prostornine do 300 lIndustrial services for steel drums and similar containersDJ28.71.9
5DJ28.72Lahka kovinska embalažaLight containers, of metalDJ28.7
6DJ28.72.1Lahka kovinska embalažaLight containers, of metalDJ28.72
7DJ28.72.11Lahka kovinska embalaža, razen iz aluminijaCans, of iron or steel, to be closed by soldering or crimping, of a capacity < 50 lDJ28.72.1
7DJ28.72.12Aluminijasta embalažaAluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (excluding gas), of a capacity ? 300 lDJ28.72.1
7DJ28.72.13Kovinski zamaški in pokroviCrown corks and stoppers, caps and lids, of base metalDJ28.72.1
6DJ28.72.9Storitve za proizvodnjo lahke kovinske embalažeIndustrial services for light containers, of metalDJ28.72
7DJ28.72.99Storitve za proizvodnjo lahke kovinske embalažeIndustrial services for light containers, of metalDJ28.72.9
5DJ28.73Žični izdelkiWire productsDJ28.7
6DJ28.73.1Žični izdelkiWire productsDJ28.73
7DJ28.73.11Vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz železa ali jekla, električno neizoliraniStranded wire, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulatedDJ28.73.1
7DJ28.73.12Bodeča žica, vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz bakra ali aluminija, električno neizoliraniBarbed wire, of iron or steel, stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper or aluminium, not electrically insulatedDJ28.73.1
7DJ28.73.13Tkanine, rešetke, mreže in ograje iz železne, jeklene ali bakrene žiceCloth, grills, netting and fencing, of iron, steel or copper wire, expanded metal, of iron, steel or copperDJ28.73.1
7DJ28.73.14Žeblji, risalni žebljički, sponke in podobni kovinski izdelkiNails, tacks, drawing pins, staples and similar articlesDJ28.73.1
7DJ28.73.15Oplaščena žica, palice, elektrode ipd. za varjenje ali spajkanjeWire, rods, tubes, plates, electrodes, coated or cored with flux materialDJ28.73.1
7DJ28.73.16Igle za šivanje, pletenje in podobni izdelki za ročna delaSewing needles, knitting needles and similar articles for use in the handDJ28.73.1
6DJ28.73.9Storitve za proizvodnjo žičnih izdelkovIndustrial services for wire productsDJ28.73
7DJ28.73.99Storitve za proizvodnjo žičnih izdelkovIndustrial services for wire productsDJ28.73.9
5DJ28.74Izdelki za pritrjevanje, verige in vzmetiFasteners, screw machine products, chain and springsDJ28.7
6DJ28.74.1Izdelki za pritrjevanje, vzmetiFasteners, screw machine productsDJ28.74
7DJ28.74.11Železni ali jekleni vijačni material, z navojiThreaded fasteners, of iron or steel, n.e.c.DJ28.74.1
7DJ28.74.12Železni ali jekleni izdelki za pritrjevanje, brez navojevNon-threaded fasteners, of iron or steel, n.e.c.DJ28.74.1
7DJ28.74.13Bakreni izdelki za pritrjevanje, z navoji in brez njihNon-threaded and threaded fasteners, of copperDJ28.74.1
7DJ28.74.14Železne, jeklene ali bakrene vzmeti in njihova peresaSprings and leaves for springs, of iron or steel, copper springsDJ28.74.1
6DJ28.74.2Verige (razen verig za mehanski prenos energije) in njihovi deliChain (except articulated link chain) and parts thereofDJ28.74
7DJ28.74.20Verige (razen verig za mehanski prenos energije) in njihovi deliChain (except articulated link chain) and parts thereofDJ28.74.2
6DJ28.74.9Storitve za proizvodnjo izdelkov za pritrjevanje, verig in vzmetiIndustrial services for fasteners, screw machine products, chain and springsDJ28.74
7DJ28.74.99Storitve za proizvodnjo izdelkov za pritrjevanje, verig in vzmetiIndustrial services for fasteners, screw machine products, chain and springsDJ28.74.9
5DJ28.75Sanitarni, gospodinjski in drugi kovinski izdelkiOther fabricated metal products n.e.c.DJ28.7
6DJ28.75.1Sanitarni in gospodinjski kovinski izdelkiMetal articles for bathroom and kitchenDJ28.75
7DJ28.75.11Sanitarni izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra ali aluminijaSinks, wash-basins, baths and other sanitary ware and parts thereof, of iron, steel, copper or aluminiumDJ28.75.1
7DJ28.75.12Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra ali aluminijaTable, kitchen or household articles and parts thereof, of iron, steel, copper or aluminiumDJ28.75.1
6DJ28.75.2Drugi kovinski izdelki, razen kovinskega orožjaOther metal goods, except swords, cutlasses, bayonets and similar armsDJ28.75
7DJ28.75.21Armirani ali ojačani sefi, trezorji in vrataArmoured or reinforced safes, strong-boxes and doors, of base metalDJ28.75.2
7DJ28.75.22Pisarniška opremaSmall office or desk equipment, of base metalDJ28.75.2
7DJ28.75.23Mehanizmi za mape, sponke, kartotečni jezdeci in podobni pisarniški predmeti, iz navadnih kovinFittings for loose-leaf binders or files, letter clips and similar office articles, and staples in strips, of base metalDJ28.75.2
7DJ28.75.24Kipci, okvirji in drugi okrasni predmeti, iz navadnih kovinStatuettes and other ornaments and photograph, picture or similar frames and mirrors, of base metalDJ28.75.2
7DJ28.75.25Kljuke, očesca, zaponke ipd., iz navadnih kovinHooks, eyes, clasps and the like, of base metalDJ28.75.2
7DJ28.75.26Pogonski vijaki in lopatice za ladje ali čolneShips' or boats' propellers and blades thereofDJ28.75.2
7DJ28.75.27Drugi izdelki iz navadnih kovinOther articles of base metal n.e.c.DJ28.75.2
6DJ28.75.3Sablje, meči, bajoneti, sulice ipd. ter njihovi deliSwords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereofDJ28.75
7DJ28.75.30Sablje, meči, bajoneti, sulice ipd. ter njihovi deliSwords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereofDJ28.75.3
6DJ28.75.9Montaža, popravila vzdrževanje drugih kovinskih izdelkovInstallation, repair and maintenance services of other metal products n.e.c.DJ28.75
7DJ28.75.90Montaža, popravila vzdrževanje drugih kovinskih izdelkovInstallation, repair and maintenance services of other metal products n.e.c.DJ28.75.9
7DJ28.75.99Storitve za proizvodnjo drugih kovinskih izdelkovIndustrial services for other fabricated metal products n.e.c.DJ28.75.9
2DKSTROJI IN NAPRAVEMACHINERY AND EQUIPMENT N.E.C.D
3DK29STROJI IN NAPRAVEMACHINERY AND EQUIPMENT N.E.C.DK
4DK29.1STROJI ZA PROIZVODNJO IN IZKORIŠČANJE MEHANSKE ENERGIJE, RAZEN MOTORJEV ZA LETALA IN VOZILAMachinery for the production and use of mechanical power, except aircraft, vehicle and cycle enginesDK29
5DK29.11Motorji in turbine, razen za letala in motorna vozilaEngines and turbines except aircraft, vehicle and cycle enginesDK29.1
6DK29.11.1Motorji, razen za letala in motorna vozilaEnginesDK29.11
7DK29.11.11Izvenkrmni motorji za plovilaOutboard motors for marine propulsionDK29.11.1
7DK29.11.12Drugi bencinski batni motorji, razen za motorna vozilaMarine propulsion spark-ignition engines, other enginesDK29.11.1
7DK29.11.13Batni motorji s kompresijskim vžigom (dizelski motorji), razen za motorna vozilaOther compression-ignition internal combustion piston enginesDK29.11.1
6DK29.11.2TurbineTurbinesDK29.11
7DK29.11.21Parne turbineSteam turbines and other vapour turbinesDK29.11.2
7DK29.11.22Vodne turbine in vodna kolesaHydraulic turbines and water wheelsDK29.11.2
7DK29.11.23Plinske turbine, razen turboreaktivnih in turbopropelerskihGas turbines, other than turbo-jets and turbo-propellersDK29.11.2
6DK29.11.3Deli za turbineParts of turbinesDK29.11
7DK29.11.31Deli za parne turbineParts of steam and other vapour turbinesDK29.11.3
7DK29.11.32Deli in regulatorji za vodne turbine in vodna kolesaParts of hydraulic turbines, water wheels including regulatorsDK29.11.3
7DK29.11.33Deli za plinske turbine, razen turboreaktivnih in turbopropelerskihParts of gas turbines, excluding turbo-jets and turbo-propellersDK29.11.3
6DK29.11.9Montaža, vzdrževanje in popravila motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozilaInstallation, maintenance and repair services of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle enginesDK29.11
7DK29.11.91Montaža motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozilaInstallation services of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle enginesDK29.11.9
7DK29.11.92Vzdrževanje in popravila motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozilaMaintenance and repair services of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle enginesDK29.11.9
7DK29.11.99Storitve za proizvodnjo motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozilaIndustrial services for engines and turbines except aircraft, vehicle and cycle enginesDK29.11.9
5DK29.12Črpalke in kompresorjiPumps and compressorsDK29.1
6DK29.12.1Hidravlični in pnevmatični pogonski stroji in motorjiHydraulic and pneumatic power engines and motorsDK29.12
7DK29.12.11Linearno delujoči hidravlični in pnevmatični pogonski strojiLinear acting (cylinders) hydraulic and pneumatic power engines and motorsDK29.12.1
7DK29.12.12Drugi hidravlični in pnevmatični pogonski strojiOther hydraulic and pneumatic power engines and motorsDK29.12.1
6DK29.12.2Črpalke za tekočinePumps for liquids, liquid elevatorsDK29.12
7DK29.12.21Črpalke za goriva, maziva, hladilne tekočine ter beton, ročne črpalkePumps for fuel, lubricants, cooling-medium and concreteDK29.12.2
7DK29.12.22Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem, za tekočineOther reciprocating positive displacement pumps for liquidsDK29.12.2
7DK29.12.23Rotacijske črpalke za tekočineOther rotary positive displacement pumps for liquidsDK29.12.2
7DK29.12.24Centrifugalne in druge črpalke za tekočine, dvigala za tekočineOther centrifugal pumps for liquids, other pumps, liquid elevatorsDK29.12.2
6DK29.12.3Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski kompresorjiAir or vacuum pumps, air or other gas compressorsDK29.12
7DK29.12.31Vakuumske črpalkeVacuum pumpsDK29.12.3
7DK29.12.32Zračne črpalke na ročni ali nožni pogonHand or foot-operated air pumpsDK29.12.3
7DK29.12.33Kompresorji za hladilne napraveCompressors for refrigeration equipmentDK29.12.3
7DK29.12.34Zračni kompresorji, vgrajeni na podvozje s kolesiAir compressors mounted on a wheeled chassis for towingDK29.12.3
7DK29.12.35TurbokompresorjiTurbo-compressorsDK29.12.3
7DK29.12.36Batni kompresorjiReciprocating displacement compressorsDK29.12.3
7DK29.12.37Rotacijski kompresorjiRotary displacement compressors, single-shaft or multi-shaftDK29.12.3
7DK29.12.38Drugi kompresorjiCompressors for use in civil aircraft and other compressorsDK29.12.3
6DK29.12.4Deli za črpalke, kompresorje ter hidravlične in pnevmatične pogonske strojeParts of pumps, compressors and hydraulic and pneumatic power engines and motorsDK29.12
7DK29.12.41Deli za hidravlične in pnevmatične pogonske stroje in motorjeParts of hydraulic and pneumatic power engines and motorsDK29.12.4
7DK29.12.42Deli za črpalke in dvigala za tekočineParts of pumps, parts of liquid elevatorsDK29.12.4
7DK29.12.43Deli za zračne ali vakuumske črpalke, zračne ali plinske kompresorjeParts of air or vacuum pumps, of air or gas compressors, of fans, of hoodsDK29.12.4
6DK29.12.9Montaža, vzdrževanje in popravila črpalk in kompresorjevInstallation, maintenance and repair services of pumps and compressorsDK29.12
7DK29.12.91Montaža črpalk in kompresorjevInstallation services of pumps and compressorsDK29.12.9
7DK29.12.92Vzdrževanje in popravila črpalk in kompresorjevMaintenance and repair services of pumps and compressorsDK29.12.9
7DK29.12.99Storitve za proizvodnjo črpalk in kompresorjevIndustrial services for pumps and compressorsDK29.12.9
5DK29.13Pipe in ventiliTaps and valvesDK29.1
6DK29.13.1Pipe in ventiliTaps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the likeDK29.13
7DK29.13.11Redukcijski ventili, varnostni ventiliPressure-reducing, control, check and safety valvesDK29.13.1
7DK29.13.12Pipe, zasuni, ventili za sanitarne napeljave in centralno ogrevanjeTaps, cocks, valves for sinks, wash basins, bidets, water cisterns bath and similar fixtures, central heating radiator valvesDK29.13.1
7DK29.13.13Procesni krmilni ventili, zasuni in pipeProcess control valves, gate valves, globe valves and other valvesDK29.13.1
6DK29.13.2Deli za pipe in ventileParts of taps and valves and similar articlesDK29.13
7DK29.13.20Deli za pipe in ventileParts of taps and valves and similar articlesDK29.13.2
6DK29.13.9Montaža, vzdrževanje in popravila pip in ventilovInstallation, repair and maintenance services of taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like of metalDK29.13
7DK29.13.91Montaža pip in ventilovInstallation services of taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like of metalDK29.13.9
7DK29.13.92Vzdrževanje in popravila pip in ventilovRepair and maintenance services of taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like of metalDK29.13.9
7DK29.13.99Storitve za proizvodnjo pip in ventilovIndustrial services for taps and valvesDK29.13.9
5DK29.14Ležaji, gredi, zobniki in drugi elementi za mehanski prenos energijeBearings, gears, gearing and driving elementsDK29.1
6DK29.14.1Kotalni ležajiBall or roller bearingsDK29.14
7DK29.14.10Kotalni ležajiBall or roller bearingsDK29.14.1
6DK29.14.2Gredi, zobniki in drugi elementi za mehanski prenos energijeOther bearings, gears, gearing and driving elementsDK29.14
7DK29.14.21Verige za mehanski prenos energije, kovinskeArticulated link chain, of iron or steelDK29.14.2
7DK29.14.22Transmisijske gredi in ročiceTransmission shafts (including cam and crank shafts) and cranksDK29.14.2
7DK29.14.23Ležajna ohišja in drsni ležajiBearing housings and plain shaft bearingsDK29.14.2
7DK29.14.24Zobniki in zobniški prenosi, krogljična navojna vretena, menjalnikiGears and gearing, ball or roller screws, gear boxes and other speed changersDK29.14.2
7DK29.14.25Vztrajniki in jermeniceFlywheels and pulleys including pulley blocksDK29.14.2
7DK29.14.26Sklopke in gredne veziClutches and shaft couplings including universal jointsDK29.14.2
6DK29.14.3Deli za ležaje, gredi, zobnike ipd.Parts of bearings, gearings and driving elementsDK29.14
7DK29.14.31Krogle, igle in valjčki in drugi deli za kotalne ležajeBalls, needles and rollers, parts of ball or roller bearingsDK29.14.3
7DK29.14.32Deli verig za mehanski prenos energijeParts of articulated link chain of iron or steelDK29.14.3
7DK29.14.33Deli za druge ležaje in elemente za mehanski prenos energijeParts of bearing and driving elements n.e.c.DK29.14.3
6DK29.14.9Montaža, vzdrževanje in popravila ležajev, gredi, zobnikov in elementov za mehanski prenos energijeInstallation, repair and maintenance services of bearings, gears, gearing and driving elementsDK29.14
7DK29.14.90Montaža, vzdrževanje in popravila ležajev, gredi, zobnikov in elementov za mehanski prenos energijeInstallation, repair and maintenance services of bearings, gears, gearing and driving elementsDK29.14.9
7DK29.14.99Storitve za proizvodnjo ležajev, gredi, zobnikov in drugih elementov za mehanski prenos energijeIndustrial services for bearings, gears, gearing and driving elementsDK29.14.9
4DK29.2PEČI, DVIGALNE, KLIMATSKE IN DRUGE NAPRAVE ZA SPLOŠNO RABOOther general purpose machineryDK29
5DK29.21Peči in gorilnikiFurnaces and furnace burnersDK29.2
6DK29.21.1Peči in gorilnikiOvens and furnace burners and parts thereofDK29.21
7DK29.21.11Gorilniki za peči, mehanske kurilne napraveFurnace burners, mechanical stokers and grates, mechanical ash dischargers and the likeDK29.21.1
7DK29.21.12Industrijske ali laboratorijske peči in kurilne naprave (razen pekarniških peči), neelektričneIndustrial or laboratory furnaces and ovens, non-electric, including incinerators, but excluding bakery ovensDK29.21.1
7DK29.21.13Industrijske ali laboratorijske peči in kurilne naprave, električneIndustrial or laboratory electric furnaces and ovens, induction or dielectric heating equipmentDK29.21.1
7DK29.21.14Deli za gorilnike, peči in kurilne napraveParts of furnace burners, furnaces and ovensDK29.21.1
6DK29.21.9Montaža, vzdrževanje in popravila gorilnikov, peči in kurilnih napravInstallation, maintenance and repair services of furnaces and furnace burnersDK29.21
7DK29.21.91Montaža gorilnikov, peči in kurilnih napravInstallation services of furnaces and furnace burnersDK29.21.9
7DK29.21.92Vzdrževanje in popravila gorilnikov, peči in kurilnih napravMaintenance and repair services of furnaces and furnace burnersDK29.21.9
7DK29.21.99Storitve za proizvodnjo gorilnikov, peči in kurilnih napravIndustrial services for furnaces and furnace burnersDK29.21.9
5DK29.22Dvigalne in transportne naprave ter njihovi deliLifting and handling equipmentDK29.2
6DK29.22.1Dvigalne in transportne napraveLifting and handling equipment and parts thereofDK29.22
7DK29.22.11Škripčevja in škripciPulley tackle and hoists n.e.c.DK29.22.1
7DK29.22.12Vitli, vretenska dvigalaPit-head winding gear, winches specially designed for underground use, other winches, capstansDK29.22.1
7DK29.22.13Dvigala za vozilaJacks, hoists of a kind used for raising vehiclesDK29.22.1
7DK29.22.14Žerjavi, portalna in druga dvigalaDerricks, cranes, mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a craneDK29.22.1
7DK29.22.15Viličarji, transportni vozičkiFork-lift trucks, other works trucks, tractors of the type used on railway station platformsDK29.22.1
7DK29.22.16Hišna dvigala, tekoče stopniceLifts, skip hoists, escalators and moving walkwaysDK29.22.1
7DK29.22.17Pnevmatični in drugi elevatorji, konvejerjiPneumatic and other continuous action elevators and conveyors, for goods or materialsDK29.22.1
7DK29.22.18Druge dvigalne in transportne napraveOther lifting, handling, loading or unloading machineryDK29.22.1
7DK29.22.19Deli za dvigalne in transportne napraveParts of lifting and handling equipmentDK29.22.1
6DK29.22.2Transportne posode, lopate, žlice, grabila in prijemala za žerjave, bagre ipd.Buckets, shovels, grabs and grips for cranes, excavators and the likeDK29.22
7DK29.22.20Transportne posode, lopate, žlice, grabila in prijemala za žerjave, bagre ipd.Buckets, shovels, grabs and grips for cranes, excavators and the likeDK29.22.2
6DK29.22.9Montaža, vzdrževanje in popravila dvigalnih in transportnih napravInstallation, maintenance and repair services of lifting and handling equipmentDK29.22
7DK29.22.91Montaža dvigalnih in transportnih naprav, razen hišnih dvigal in tekočih stopnicInstallation services of lifting and handling equipment, except of lifts and escalatorsDK29.22.9
7DK29.22.92Vzdrževanje in popravila dvigalnih in transportnih napravMaintenance and repair services of lifting and handling equipmentDK29.22.9
7DK29.22.99Storitve za proizvodnjo dvigalnih in transportnih napravIndustrial services for lifting and handling equipmentDK29.22.9
5DK29.23Negospodinjske hladilne in prezračevalne napraveNon-domestic cooling and ventilation equipmentDK29.2
6DK29.23.1Toplotni izmenjevalniki, klimatske in hladilne naprave, naprave za filtriranje plinovHeat exchange units, air conditioning and refrigeration equipment, filtering machineryDK29.23
7DK29.23.11Toplotni izmenjevalniki in naprave za utekočinjenje plinovHeat exchange units and machinery for liquefying air or other gasesDK29.23.1
7DK29.23.12Klimatske napraveAir conditioning machinesDK29.23.1
7DK29.23.13Oprema za hlajenje in zamrzovanje, toplotne črpalke, razen za gospodinjstvaRefrigeration and freezing equipment and heat pumps, except household type equipmentDK29.23.1
7DK29.23.14Stroji in naprave za filtriranje ali čiščenje plinovMachinery and apparatus for filtering or purifying gases n.e.c.DK29.23.1
6DK29.23.2Ventilatorji, razen gospodinjskihFans, other than table, floor, wall, window, ceiling or roof fansDK29.23
7DK29.23.20Ventilatorji, razen gospodinjskihFans, other than table, floor, wall, window, ceiling or roof fansDK29.23.2
6DK29.23.3Deli za hladilne in zamrzovalne naprave ter toplotne črpalkeParts of refrigeration and freezing equipment and heat pumpsDK29.23
7DK29.23.30Deli za hladilne in zamrzovalne naprave ter toplotne črpalkeParts of refrigeration and freezing equipment and heat pumpsDK29.23.3
6DK29.23.9Montaža, vzdrževanje in popravila negospodinjskih hladilnih in prezračevalnih napravInstallation, maintenance and repair services of non-domestic cooling and ventilation equipmentDK29.23
7DK29.23.91Montaža negospodinjskih hladilnih in prezračevalnih napravInstallation services of non-domestic cooling and ventilation equipmentDK29.23.9
7DK29.23.92Vzdrževanje in popravila negospodinjskih hladilnih in prezračevalnih napravMaintenance and repair services of non-domestic cooling and ventilation equipmentDK29.23.9
7DK29.23.99Storitve za proizvodnjo negospodinjskih hladilnih in prezračevalnih napravIndustrial services for non-domestic cooling and ventilation equipmentDK29.23.9
5DK29.24Druge naprave za splošno raboOther general purpose machinery n.e.c.DK29.2
6DK29.24.1Plinski generatorji, naprave za destilacijo in filtriranje tekočinGas generators, distilling, filtering or rectifying apparatusDK29.24
7DK29.24.11Plinski generatorji, naprave za destilacijoProducer gas or water gas generators, acetylene gas generators and the like, distilling or rectifying plantDK29.24.1
7DK29.24.12Naprave za filtriranje ali čiščenje tekočinFiltering or purifying machinery and apparatus, for liquidDK29.24.1
7DK29.24.13Naprave za filtriranje olj in goriv za motorje z notranjim izgorevanjemOil filters, petrol filters and intake air filters for internal combustion enginesDK29.24.1
6DK29.24.2Naprave za čiščenje steklenic, pakiranje in tehtanje, naprave za pršenje, kovinska tesnilaMachinery for cleaning bottles, packing and weighing, spraying machinery, gaskets of metal sheetingDK29.24
7DK29.24.21Naprave za čiščenje, polnjenje ali zapiranje steklenic ali drugih posodMachinery for cleaning, filling, packing or wrapping bottles or other containersDK29.24.2
7DK29.24.22Osebne in gospodinjske tehtnice, dozirne tehtnicePersonal and household weighing machines and scales, scales for continuous weighing of goods on conveyors, constant weight scales and scales for discharging a predetermined weightDK29.24.2
7DK29.24.23Druge tehtniceWeighing machinery n.e.c.DK29.24.2
7DK29.24.24Gasilni aparati, razpršilne pištole, naprave za brizganje peska ali pare ipd.Fire extinguishers, spray guns, steam or sand blasting machines and similar mechanical appliances except for use in agricultureDK29.24.2
7DK29.24.25Kovinska tesnilaGaskets of metal sheeting, mechanical sealsDK29.24.2
6DK29.24.3Centrifuge, kalandri, prodajni avtomatiCentrifuges, calendering and vending machinesDK29.24
7DK29.24.31CentrifugeCentrifuges n.e.c.DK29.24.3
7DK29.24.32Kalandri ali druge naprave za valjanje, razen za kovine ali stekloCalendering or other rolling machines, excluding metal or glassDK29.24.3
7DK29.24.33Prodajni avtomatiAutomatic goods-vending machinesDK29.24.3
6DK29.24.4Druge naprave za obdelavo materialov s spremembo temperatureMachinery n.e.c. for the treatment of materials by a process involving a change of temperatureDK29.24
7DK29.24.40Druge naprave za obdelavo materialov s spremembo temperatureMachinery n.e.c. for the treatment of materials by a process involving a change of temperatureDK29.24.4
6DK29.24.5Deli strojev in naprav za splošno raboParts of other general purpose machineryDK29.24
7DK29.24.51Deli za plinske generatorjeParts of gas or water gas generatorsDK29.24.5
7DK29.24.52Deli za centrifuge, filtrirne napraveParts of centrifuges, parts of filtering or purifying machinery and apparatus for liquids or gasesDK29.24.5
7DK29.24.53Deli za kalandre, deli za razpršilne naprave, deli za tehtniceParts of calendering or other rolling machines, parts of spraying machinery, weights for weighing machinesDK29.24.5
7DK29.24.54Deli za stroje, razen električnih priključkovMachinery parts, not containing electrical connectors n.e.c.DK29.24.5
6DK29.24.6Industrijski pomivalni strojiDish washing machines, of the industrial typeDK29.24
7DK29.24.60Industrijski pomivalni strojiDish washing machines, of the industrial typeDK29.24.6
6DK29.24.7Deli za industrijske pomivalne stroje ter stroje za čiščenje, polnjenje, pakiranje ali zapiranjeParts of dish washing machines and machines for cleaning, filling, packing or wrappingDK29.24
7DK29.24.70Deli za industrijske pomivalne stroje ter stroje za čiščenje, polnjenje, pakiranje ali zapiranjeParts of dish washing machines and machines for cleaning, filling, packing or wrappingDK29.24.7
6DK29.24.9Montaža, vzdrževanje in popravila drugih naprav za splošno raboInstallation, maintenance and repair services of other general purpose machinery n.e.c.DK29.24
7DK29.24.91Montaža drugih strojev in naprav za splošno raboInstallation services of other general purpose machinery n.e.c.DK29.24.9
7DK29.24.92Vzdrževanje in popravila drugih strojev in naprav za splošno raboMaintenance and repair services of other general purpose machinery n.e.c.DK29.24.9
7DK29.24.99Storitve za proizvodnjo drugih strojev in naprav za splošno raboIndustrial services for other general purpose machinery n.e.c.DK29.24.9
4DK29.3KMETIJSKI IN GOZDARSKI STROJIAgricultural and forestry machineryDK29
5DK29.31Kmetijski traktorjiAgricultural tractorsDK29.3
6DK29.31.1Enoosni traktorjiPedestrian-controlled tractorsDK29.31
7DK29.31.10Enoosni traktorjiPedestrian-controlled tractorsDK29.31.1
6DK29.31.2Drugi kmetijski traktorjiOther agricultural tractorsDK29.31
7DK29.31.21Kmetijski traktorji z močjo motorja do 37 kWTractors, with an engine power ? 37 kWDK29.31.2
7DK29.31.22Kmetijski traktorji z močjo motorja 37 - 59 kWTractors, with an engine power > 37 kW but ? 59 kWDK29.31.2
7DK29.31.23Kmetijski traktorji z močjo motorja nad 59 kWTractors, with an engine power > 59 kWDK29.31.2
7DK29.31.24Drugi traktorjiTractors, used and othersDK29.31.2
6DK29.31.9Vzdrževanje in popravila kmetijskih traktorjevMaintenance and repair services of agricultural tractorsDK29.31
7DK29.31.90Vzdrževanje in popravila kmetijskih traktorjevMaintenance and repair services of agricultural tractorsDK29.31.9
7DK29.31.99Storitve za proizvodnjo kmetijskih traktorjevIndustrial services for agricultural tractorsDK29.31.9
5DK29.32Drugi kmetijski in gozdarski strojiOther agricultural and forestry machineryDK29.3
6DK29.32.1Kmetijski in gozdarski stroji za pripravo prstiAgricultural and forestry machinery for soil preparation or cultivationDK29.32
7DK29.32.11Plugi in krožne branePloughs and disc harrowsDK29.32.1
7DK29.32.12Brane razen krožnih, rahljalniki, okopalnikiHarrows (excluding disc harrows), scarifiers, cultivators, weeders and hoesDK29.32.1
7DK29.32.13Sejalnice in sadilnikiSeeders, planters and transplantersDK29.32.1
7DK29.32.14Trosilniki gnojilManure spreaders and fertilizer distributorsDK29.32.1
7DK29.32.15Valjarji za trate, rezalniki za grmičjeAgricultural and forestry machinery n.e.c., lawn or sports-ground rollersDK29.32.1
6DK29.32.2Kosilnice za travoMowers for lawns, parks or sports groundsDK29.32
7DK29.32.20Kosilnice za travoMowers for lawns, parks or sports groundsDK29.32.2
6DK29.32.3Žetveni strojiHarvesting machineryDK29.32
7DK29.32.31Druge kosilnice, tudi traktorskeMowers (including cutter bars for tractor mounting), n.e.c.DK29.32.3
7DK29.32.32Stroji za spravilo senaHay-making machineryDK29.32.3
7DK29.32.33BalirkeStraw or fodder balers, including pick-up balersDK29.32.3
7DK29.32.34Drugi stroji za žetev in mlatenjeHarvesting and threshing machinery n.e.c.DK29.32.3
6DK29.32.4Stroji in naprave za brizganje in razprševanje tekočin ali prahu, za kmetijstvo ali vrtnarstvoMachinery for projecting, dispersing or spraying liquids or powders for agriculture or horticultureDK29.32
7DK29.32.40Stroji in naprave za brizganje in razprševanje tekočin ali prahu, za kmetijstvo ali vrtnarstvoMachinery for projecting, dispersing or spraying liquids or powders for agriculture or horticultureDK29.32.4
6DK29.32.5Samonakladalne ali samorazkladalne prikolice in polprikolice za kmetijstvoSelf-loading or unloading trailers and semi-trailers for agricultureDK29.32
7DK29.32.50Samonakladalne ali samorazkladalne prikolice in polprikolice za kmetijstvoSelf-loading or unloading trailers and semi-trailers for agricultureDK29.32.5
6DK29.32.6Drugi kmetijski ali gozdarski strojiOther agricultural or forestry machinery n.e.c.DK29.32
7DK29.32.61Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje jajc, sadja ali drugih pridelkov, razen semen in zrnjaMachines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, except seed, grain or dried leguminous vegetablesDK29.32.6
7DK29.32.62Molzni strojiMilking machinesDK29.32.6
7DK29.32.63Stroji in naprave za pripravo krmil, strojne naprave za vzrejo perutnine, valilniceMachinery for preparing animal feeding stuffs, poultry-keeping machinery, poultry incubators and broodersDK29.32.6
7DK29.32.64Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje semena in zrnjaMachines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetablesDK29.32.6
7DK29.32.65Druge naprave za kmetijstvo in gozdarstvoAgricultural, horticultural, forestry, poultry- or bee-keeping machinery n.e.c.DK29.32.6
6DK29.32.7Deli za kmetijske in gozdarske strojeParts of agricultural and forestry machineryDK29.32
7DK29.32.70Deli za kmetijske in gozdarske strojeParts of agricultural and forestry machineryDK29.32.7
6DK29.32.9Montaža, vzdrževanje in popravila kmetijskih in gozdarskih strojevInstallation, maintenance and repair services of agricultural and forestry machineryDK29.32
7DK29.32.91Montaža kmetijskih in gozdarskih strojevInstallation services of agricultural and forestry machineryDK29.32.9
7DK29.32.92Vzdrževanje in popravila kmetijskih in gozdarskih strojevMaintenance and repair services of agricultural and forestry machineryDK29.32.9
7DK29.32.99Storitve za proizvodnjo kmetijskih in gozdarskih strojevIndustrial services for other agricultural and forestry machineryDK29.32.9
4DK29.4OBDELOVALNI STROJIMachine toolsDK29
5DK29.41Ročni prenosni obdelovalni stroji in deli zanjePortable hand held power toolsDK29.4
6DK29.41.1Ročni prenosni obdelovalni stroji in deli zanjePortable hand held power toolsDK29.41
7DK29.41.11Ročni prenosni obdelovalni strojiPortable hand held power toolsDK29.41.1
7DK29.41.12Deli za ročne prenosne obdelovalne strojeParts of portable hand held power toolsDK29.41.1
6DK29.41.9Storitve za proizvodnjo ročnih prenosnih obdelovalnih strojevIndustrial services for portable hand held power toolsDK29.41
7DK29.41.99Storitve za proizvodnjo ročnih prenosnih obdelovalnih strojevIndustrial services for portable hand held power toolsDK29.41.9
5DK29.42Drugi stroji za obdelavo kovin, razen ročnihOther metalworking machine toolsDK29.4
6DK29.42.1Stroji in centri za obdelavo materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala z laserjem, ultrazvokom, elektroerozijo ipd.Machine tools for working metals, operated by laser and the like, machining centres and the likeDK29.42
7DK29.42.11Stroji za obdelavo materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala z laserjem, ultrazvokom, elektroerozijo ipd.Machine tools for working any material by removal of material by laser, ultrasonic and the likeDK29.42.1
7DK29.42.12Centri za strojno obdelavo, stroji s samostojnimi obdelovalnimi enotami in prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo kovinMachining centres, unit construction machines and multi-station transfer machines, for working metalDK29.42.1
6DK29.42.2Stružnice, vrtalni in rezkalni stroji za obdelavo kovinLathes, boring and milling machine toolsDK29.42
7DK29.42.21Stružnice za obdelavo kovinLathes for removing metalDK29.42.2
7DK29.42.22Obdelovalni stroji za vrtanje, povrtavanje ali rezkanje kovinMachine tools for drilling, boring or milling metalDK29.42.2
7DK29.42.23Drugi stroji za vrezovanje navojevMachine tools for threading or tapping metal, n.e.c.DK29.42.2
6DK29.42.3Drugi stroji za obdelavo kovinOther machine tools for working metalsDK29.42
7DK29.42.31Stroji za posnemanje robov, ostrenje, brušenje, poliranje, žaganje, odrezovanje ali drugačno končno obdelavo kovinMachine tools for deburring, sharpening, grinding, planing, sawing, cutting-off or otherwise finishing metalsDK29.42.3
7DK29.42.32Stroji za upogibanje, robljenje, ravnanje, striženje in izrezovanje kovin, numerično krmiljeniMachines for bending, folding, straightening, shearing, punching and notching metal, numerically controlledDK29.42.3
7DK29.42.33Stroji za upogibanje, robljenje, ravnanje, striženje in izrezovanje kovin, brez numeričnega krmiljenjaMachines for bending, folding, straightening, shearing, punching and notching metal, not numerically controlledDK29.42.3
7DK29.42.34Stroji in kladiva za kovanje ali stiskanje v utopih, stiskalnice za obdelavo kovinForging or die-stamping machines and hammers, hydraulic presses and presses for working metalsDK29.42.3
7DK29.42.35Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov, brez odvzemanja materialaMachine tools n.e.c. for working metal, sintered metal carbides or cermets, without removing materialDK29.42.3
6DK29.42.4Deli strojev za obdelavo kovinParts and accessories for metalworking machine toolsDK29.42
7DK29.42.40Deli strojev za obdelavo kovinParts and accessories for metalworking machine toolsDK29.42.4
6DK29.42.9Montaža, vzdrževanje in popravila strojev za obdelavo kovinInstallation, maintenance and repair services of metalworking machine toolsDK29.42
7DK29.42.91Montaža strojev za obdelavo kovinInstallation services of metalworking machine toolsDK29.42.9
7DK29.42.92Vzdrževanje in popravila strojev za obdelavo kovinMaintenance and repair services of metalworking machine toolsDK29.42.9
7DK29.42.99Storitve za proizvodnjo drugih strojev za obdelavo kovinIndustrial services for other metalworking machine toolsDK29.42.9
5DK29.43Drugi obdelovalni stroji, razen ročnih in strojev za obdelavo kovinOther machine tools n.e.c.DK29.4
6DK29.43.1Stroji za obdelavo kamna, lesa in podobnih trdih materialov, stiskalnice za izdelavo lesnih ploščMachine tools for working stone, wood and similar hard materialsDK29.43
7DK29.43.11Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona ali podobnih mineralnih materialov ali za hladno obdelavo steklaMachine tools for working stone, ceramics, concrete or similar mineral materials or for cold working glassDK29.43.1
7DK29.43.12Stroji za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih trdih materialov, stiskalnice za izdelavo lesnih ploščMachine tools for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materialsDK29.43.1
6DK29.43.2Stroji in naprave za varjenje in spajkanjeSoldering, brazing and welding tools, surface tempering and hot spraying machines and apparatusDK29.43
7DK29.43.20Stroji in naprave za varjenje in spajkanjeSoldering, brazing and welding tools, surface tempering and hot spraying machines and apparatusDK29.43.2
6DK29.43.3Deli in pribor za obdelovalne strojeParts and accessories of machine toolsDK29.43
7DK29.43.31Orodna vpenjala in samoodpiralne glave za rezanje navojevTool holders and self-opening dieheads, for machine toolsDK29.43.3
7DK29.43.32Vpenjala za obdelovanceWork holders for machine toolsDK29.43.3
7DK29.43.33Razdelilne glave in druge posebne naprave za obdelovalne strojeDividing heads and other special attachments for machine toolsDK29.43.3
7DK29.43.34Deli in pribor za stroje za obdelavo lesa, plute, kamna, trde gume in podobnih trdih materialovParts and accessories of machine tools for working wood, cork, stone, hard rubber and similar hard materialsDK29.43.3
7DK29.43.35Deli za varilne napraveParts of other machine toolsDK29.43.3
6DK29.43.9Montaža, vzdrževanje in popravila strojev za obdelavo lesa, plute, kamna, trde gume in podobnih trdih materialovInstallation, maintenance and repair services of machine tools for working wood, cork, stone, hard rubber and similar hard materialsDK29.43
7DK29.43.91Montaža strojev za obdelavo lesa, plute, kamna, trde gume in podobnih trdih materialovInstallation services of machine tools for working wood, cork, stone, hard rubber and similar hard materialsDK29.43.9
7DK29.43.92Vzdrževanje in popravila strojev za obdelavo lesa, plute, kamna, trde gume in podobnih trdih materialovMaintenance and repair services of machine tools for working wood, cork, stone, hard rubber and similar hard materialsDK29.43.9
7DK29.43.99Storitve za proizvodnjo drugih obdelovalnih strojev, razen za kovineIndustrial services for other machine tools n.e.c.DK29.43.9
4DK29.5DRUGI STROJI IN NAPRAVE ZA POSEBNE NAMENEOther special purpose machineryDK29
5DK29.51Metalurški stroji in napraveMachinery for metallurgyDK29.5
6DK29.51.1Metalurški stroji in napraveMachinery for metallurgy and parts thereofDK29.51
7DK29.51.11Konverterji, livarski lonci, kokile za ingote, livarski stroji, valjalne progeConverters, ladles, ingot moulds and casting machines, metal-rolling millsDK29.51.1
7DK29.51.12Deli za metalurške stroje in napraveParts of machines for metallurgy, parts of metal-rolling millsDK29.51.1
6DK29.51.9Montaža, vzdrževanje in popravila metalurških strojev in napravInstallation, maintenance and repair services of machinery for metallurgyDK29.51
7DK29.51.91Montaža metalurških strojev in napravInstallation services of machinery for metallurgyDK29.51.9
7DK29.51.92Vzdrževanje in popravila metalurških strojev in napravMaintenance and repair services of machinery for metallurgyDK29.51.9
7DK29.51.99Storitve za proizvodnjo metalurškihe strojev in napravIndustrial services for machinery for metallurgyDK29.51.9
5DK29.52Stroji in naprave za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvoMachinery for mining, quarrying and constructionDK29.5
6DK29.52.1Rudarski stroji in napraveMachinery for miningDK29.52
7DK29.52.11Kontinuirano delujoča dvigala in transportni trakovi za delo pod zemljoContinuous-action elevators and conveyors, for underground useDK29.52.1
7DK29.52.12Stroji za spodrezovanje premoga ali kamnin ter za vrtanje predorovCoal or rock cutters and tunnelling machinery, other boring and sinking machineryDK29.52.1
6DK29.52.2Samovozni stroji za zemeljska delaEarthmoving and excavating machinery, self-propelled, and parts thereofDK29.52
7DK29.52.21Samovozni buldožerji in poravnalni strojiSelf propelled bulldozers and angledozersDK29.52.2
7DK29.52.22Samovozni grederji in ravnalnikiSelf-propelled graders and levellersDK29.52.2
7DK29.52.23Samovozni skreperjiSelf-propelled scrapersDK29.52.2
7DK29.52.24Samovozni zbijalni stroji in cestni valjarjiSelf-propelled tamping machines and road-rollersDK29.52.2
7DK29.52.25Samovozni čelni lopatasti nakladalnikiSelf-propelled front-end shovel loadersDK29.52.2
7DK29.52.26Samovozni bagri, nakladalniki z vrtljivo nadgradnjo, razen čelnih lopatastih nakladalnikovSelf-propelled mechanical shovels, excavators and shovel loaders, with a 360 degree revolving superstructure, except front-end shovel loadersDK29.52.2
7DK29.52.27Drugi samovozni žlični bagri in nakladalniki, drugi samovozni stroji za kopanjeOther self-propelled mechanical shovels, excavators and shovel loaders, other self-propelled machinery for miningDK29.52.2
7DK29.52.28Plugi za poravnalne stroje ali buldožerjeBulldozer or angledozer bladesDK29.52.2
6DK29.52.3Drugi stroji in naprave za kopanjeOther excavating machineryDK29.52
7DK29.52.30Drugi stroji in naprave za kopanjeOther excavating machineryDK29.52.3
6DK29.52.4Stroji in naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje kamenja, rud in drugih mineralnih materialov, naprave za izdelavo livarskih kalupovMachinery for sorting, grinding, mixing and similar treatment of earth, stone, ores and other mineral substances, foundry moulds forming machineryDK29.52
7DK29.52.40Stroji in naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje kamenja, rud in drugih mineralnih materialov, naprave za izdelavo livarskih kalupovMachinery for sorting, grinding, mixing and similar treatment of earth, stone, ores and other mineral substances, foundry moulds forming machineryDK29.52.4
6DK29.52.5Traktorji goseničarjiTrack-laying tractorsDK29.52
7DK29.52.50Traktorji goseničarjiTrack-laying tractorsDK29.52.5
6DK29.52.6Deli strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvoParts of machinery for mining, quarrying and constructionDK29.52
7DK29.52.61Deli strojev in naprav za vrtanje, kopanje ali dvigovanje, deli za žerjaveParts for boring or sinking or excavating machinery, parts of cranesDK29.52.6
7DK29.52.62Deli strojev in naprav za obdelavo zemlje, rudnin in drugih mineralnih snoviParts of machinery for sorting, grinding or other treatment of earth, stone and the likeDK29.52.6
6DK29.52.9Montaža, vzdrževanje in popravila strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvoInstallation, maintenance and repair services of machinery for mining, quarrying and constructionDK29.52
7DK29.52.91Montaža strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvoInstallation services of machinery for mining, quarrying and constructionDK29.52.9
7DK29.52.92Vzdrževanje in popravila strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje naravnih kamnin in gradbeništvoMaintenance and repair services of machinery for mining, quarrying and constructionDK29.52.9
7DK29.52.99Storitve za proizvodnjo strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvoIndustrial services for machinery for mining, quarrying and constructionDK29.52.9
5DK29.53Stroji in naprave za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkovMachinery for food, beverage and tobacco processingDK29.5
6DK29.53.1Stroji in naprave za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkovMachinery for food, beverage and tobacco processing, except parts thereofDK29.53
7DK29.53.11Centrifugalni separatorji smetaneCentrifugal cream separatorsDK29.53.1
7DK29.53.12Stroji in naprave za mlekarneDairy machineryDK29.53.1
7DK29.53.13Stroji in naprave za mletje ali predelavo žita in sušenih vrtninMachinery for milling or working of cereals or dried vegetables n.e.c.DK29.53.1
7DK29.53.14Stroji in naprave za proizvodnjo vina, sadnih sokov in podobnih pijačMachinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices and similar beveragesDK29.53.1
7DK29.53.15Neelektrične pekarniške peči, sušilnice za kmetijske pridelke, negospodinjska oprema za kuhanje ali ogrevanjeNon-electric bakery ovens, dryers for agricultural products, non-domestic equipment for cooking or heatingDK29.53.1
7DK29.53.16Drugi stroji in naprave za industrijsko pripravo ali proizvodnjo živil in pijač, tudi maščob in oljMachinery n.e.c. for the industrial preparation or manufacture of food or drink, including fats or oilsDK29.53.1
7DK29.53.17Stroji za pripravo ali predelavo tobakaMachinery for preparing or making up tobacco n.e.c.DK29.53.1
6DK29.53.2Deli strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkovParts of machinery for food, beverage and tobacco processingDK29.53
7DK29.53.21Deli za molzne in mlekarniške stroje in naprave, deli za stroje in naprave za proizvodnjo pijačParts of milking machines and dairy machinery, parts of machinery for beverage processingDK29.53.2
7DK29.53.22Deli strojev in naprav za proizvodnjo živilParts of machinery for food processingDK29.53.2
7DK29.53.23Deli strojev in naprav za predelavo tobakaParts of machinery for tobacco processingDK29.53.2
6DK29.53.9Montaža, vzdrževanje in popravila strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkovInstallation, maintenance and repair services of machinery for food, beverage and tobacco processingDK29.53
7DK29.53.91Montaža strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkovInstallation services of machinery for food, beverage and tobacco processingDK29.53.9
7DK29.53.92Vzdrževanje in popravila strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkovMaintenance and repair services of machinery for food, beverage and tobacco processingDK29.53.9
7DK29.53.99Storitve za proizvodnjo strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkovIndustrial services for machinery for food, beverage and tobacco processingDK29.53.9
5DK29.54Stroji in naprave za proizvodnjo tekstila, oblačil, usnja in usnjenih izdelkovMachinery for textile, apparel and leather productionDK29.5
6DK29.54.1Stroji in naprave za pripravo, predenje, tkanje in pletenje tekstilaMachinery for preparing, spinning, weaving and knitting textilesDK29.54
7DK29.54.11Stroji za proizvodnjo tekstilnih vlakenMachines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials, machines for preparing textile fibresDK29.54.1
7DK29.54.12Stroji za proizvodnjo prejeTextile spinning machines, textile doubling, twisting, winding or reeling machinesDK29.54.1
7DK29.54.13Strojne statveWeaving machinesDK29.54.1
7DK29.54.14Pletilni stroji, šivalno-pletilni in podobni strojiKnitting machines, stitch-bonding machines and similar machines, machines for tuftingDK29.54.1
7DK29.54.15Pomožni stroji in naprave za izdelavo tekstilaAuxiliary machinery for use with machines for working textilesDK29.54.1
6DK29.54.2Drugi stroji in naprave za proizvodnjo tekstila in oblačil, tudi šivalni strojiOther machinery for textile and apparel production, including sewing machinesDK29.54
7DK29.54.21Stroji in naprave za dodelavo prediva in tkanin, stroji za proizvodnjo polstiMachinery for washing, cleaning, wringing, ironing, pressing, dyeing, reeling and the like of textile yarn and fabrics, machinery for finishing of feltDK29.54.2
7DK29.54.22Pralni in sušilni stroji s kapaciteto nad 10 kg perila, stroji za kemično čiščenjeLaundry-type washing machines, dry-cleaning machines, drying machines, with a capacity > 10 kgDK29.54.2
7DK29.54.23Šivalni stroji, razen strojev za spenjanje knjig in gospodinjskih šivalnih strojevSewing machines, except book sewing machines and household sewing machinesDK29.54.2
6DK29.54.3Stroji in naprave za proizvodnjo usnja, obutve in usnjenih izdelkovMachinery for working hides, skins or leather or for making or repairing footwear and other articlesDK29.54
7DK29.54.30Stroji in naprave za proizvodnjo usnja, obutve in usnjenih izdelkovMachinery for working hides, skins or leather or for making or repairing footwear and other articlesDK29.54.3
6DK29.54.4Deli in pribor za stroje in naprave za proizvodnjo tekstila, oblačil, usnjaParts and accessories of machinery for textile, apparel and leather productionDK29.54
7DK29.54.41Deli in pribor za tkalne in predilne strojeParts and accessories of machines for weaving and spinningDK29.54.4
7DK29.54.42Deli za šivalne, pralne in usnjarske strojeParts of machinery for other production of textiles and apparel and for the working of leatherDK29.54.4
6DK29.54.5Gospodinjski šivalni strojiSewing machines of the household typeDK29.54
7DK29.54.50Gospodinjski šivalni strojiSewing machines of the household typeDK29.54.5
6DK29.54.9Montaža, vzdrževanje in popravila tekstilnih in usnjarskih strojevInstallation, maintenance and repair services of machinery for textile, apparel and leather productionDK29.54
7DK29.54.91Montaža tekstilnih in usnjarskih strojevInstallation services of machinery for textile, apparel and leather productionDK29.54.9
7DK29.54.92Vzdrževanje in popravila tekstilnih in usnjarskih strojevMaintenance and repair services of machinery for textile, apparel and leather productionDK29.54.9
7DK29.54.99Storitve za proizvodnjo tekstilnih in usnjarskih strojevIndustrial services for machinery for textile, apparel and leather productionDK29.54.9
5DK29.55Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartonaMachinery for paper and paperboard productionDK29.5
6DK29.55.1Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartonaMachinery for paper and paperboard production and parts thereofDK29.55
7DK29.55.11Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartonaMachinery for paper and paperboard production, except parts thereofDK29.55.1
7DK29.55.12Deli strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartonaParts of machinery for paper and paperboard productionDK29.55.1
6DK29.55.9Montaža, vzdrževanje in popravila strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartonaInstallation, maintenance and repair services of machinery for paper and paperboard productionDK29.55
7DK29.55.91Montaža strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartonaInstallation services of machinery for paper and paperboard productionDK29.55.9
7DK29.55.92Vzdrževanje in popravila strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartonaMaintenance and repair services of machinery for paper and paperboard productionDK29.55.9
7DK29.55.99Storitve za proizvodnjo strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartonaIndustrial services for machinery for paper and paperboard productionDK29.55.9
5DK29.56Stroji in naprave za druge posebne nameneOther special purpose machinery n.e.c.DK29.5
6DK29.56.1Stroji in naprave za tiskanje in vezavo knjigPrinting and book-binding machinery and parts thereofDK29.56
7DK29.56.11Knjigoveški stroji in napraveBook-binding machinery, including book-sewing machinesDK29.56.1
7DK29.56.12Stroji in naprave za izdelavo tiskarskih stavkovMachinery, apparatus and equipment, for type-setting, for preparing or making printing blocks, platesDK29.56.1
7DK29.56.13Stroji in naprave za ofsetno tiskanje, razen pisarniškihOffset printing machinery, excluding those of the office typeDK29.56.1
7DK29.56.14Drugi tiskarski stroji in naprave, razen pisarniškihOther printing machinery, excluding those of the office typeDK29.56.1
7DK29.56.15Deli za tiskarske in knjigoveške stroje in napraveParts of printing and book-binding machineryDK29.56.1
6DK29.56.2Stroji in naprave za razne posebne nameneMiscellaneous special purpose machinery and parts thereofDK29.56
7DK29.56.21Sušilne centrifuge za tekstilne izdelkeCentrifugal clothes-dryersDK29.56.2
7DK29.56.22Sušilnice za les, papir ali karton, druge negospodinjske sušilniceDryers for wood, paper pulp, paper or paperboard, non-domestic dryers n.e.c.DK29.56.2
7DK29.56.23Drugi stroji in naprave za oblikovanje gume ali plastičnih masMachinery n.e.c. for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materialsDK29.56.2
7DK29.56.24Utopi, modelne plošče, livarski modeli in kalupiMoulds, moulding boxes for metal foundry, mould bases, moulding patternsDK29.56.2
7DK29.56.25Drugi stroji in naprave za posebne nameneSpecial purpose machinery n.e.c.DK29.56.2
7DK29.56.26Deli strojev in naprav za druge posebne nameneParts of other special purpose machineryDK29.56.2
6DK29.56.9Montaža, vzdrževanje in popravila strojev in naprav za posebne nameneInstallation, maintenance and repair services of other special purpose machinery n.e.c.DK29.56
7DK29.56.91Montaža strojev in naprav za posebne nameneInstallation services of other special purpose machinery n.e.c.DK29.56.9
7DK29.56.92Vzdrževanje in popravila strojev in naprav za posebne nameneMaintenance and repair services of other special purpose machinery n.e.c.DK29.56.9
7DK29.56.99Storitve za proizvodnjo drugih strojev in naprav za posebne nameneIndustrial services for other special purpose machinery n.e.c.DK29.56.9
4DK29.6OROŽJE IN STRELIVOWeapons and ammunitionDK29
5DK29.60Orožje in strelivoWeapons and ammunitionDK29.6
6DK29.60.1Orožje in strelivoWeapons and ammunition and parts thereofDK29.60
7DK29.60.11Tanki in druga oklepna bojna vozila ter njihovi deliMotorized tanks and other armoured fighting vehicles and parts thereofDK29.60.1
7DK29.60.12Vojaško orožje, razen pištol, mečev, sabelj ipd.Military weapons, other than revolvers, pistols, swords and the likeDK29.60.1
7DK29.60.13Pištole, lovske in športne puške in drugo orožjeRevolvers, pistols, other firearms and similar devices, other armsDK29.60.1
7DK29.60.14Bombe, strelivo in projektili ter njihovi deliBombs, missiles and similar munitions of war, cartridges, other ammunition and projectiles and parts thereofDK29.60.1
7DK29.60.15Deli za orožjeParts of military weapons and other armsDK29.60.1
6DK29.60.9Montaža, vzdrževanje in popravila orožjaInstallation, maintenance and repair services of weapons and weapons systemsDK29.60
7DK29.60.91Montaža orožjaInstallation services of weapons and weapons systemsDK29.60.9
7DK29.60.92Vzdrževanje in popravila orožjaMaintenance and repair services of weapons and weapons systemsDK29.60.9
7DK29.60.99Storitve za proizvodnjo orožja in strelivaIndustrial services for weapons and ammunitionDK29.60.9
4DK29.7DRUGE GOSPODINJSKE NAPRAVEDomestic appliances n.e.c.DK29
5DK29.71Električne gospodinjske napraveElectric domestic appliancesDK29.7
6DK29.71.1Hladilniki in zamrzovalniki, pralni in pomivalni stroji, električne odeje, ventilatorjiRefrigerators and freezers, washing machines, electric blankets, fansDK29.71
7DK29.71.11Gospodinjski hladilniki in zamrzovalnikiRefrigerators and freezers, of the household typeDK29.71.1
7DK29.71.12Gospodinjski pomivalni strojiDish washing machines, of the household typeDK29.71.1
7DK29.71.13Gospodinjski pralni in sušilni strojiCloth washing and drying machines, of the household typeDK29.71.1
7DK29.71.14Električne odejeElectric blanketsDK29.71.1
7DK29.71.15Gospodinjski ventilatorji in napeFans and ventilating or recycling hoods of the domestic typeDK29.71.1
6DK29.71.2Druge električne gospodinjske napraveOther electrical domestic appliances n.e.c.DK29.71
7DK29.71.21Elektromehanične gospodinjske naprave z lastnim elektromotorjemElectro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motorDK29.71.2
7DK29.71.22Električni brivniki in naprave za striženje lasShavers, hair-removing appliances and hair clippers, with self-contained electric motorDK29.71.2
7DK29.71.23Elektrotermične naprave za urejanje las ali sušenje rok, električni likalnikiElectro-thermic hair-dressing or hand-drying apparatus, electric smoothing IronsDK29.71.2
7DK29.71.24Cvrtniki, opekači, kavni avtomati in druge gospodinjske elektrotermične napraveOther electro-thermic appliancesDK29.71.2
7DK29.71.25Električni grelniki vodeElectrical instantaneous or storage water heaters and immersion heatersDK29.71.2
7DK29.71.26Električne naprave za ogrevanje prostorovElectric space heating apparatus and electric soil heating apparatusDK29.71.2
7DK29.71.27Mikrovalovne pečiceMicrowave ovensDK29.71.2
7DK29.71.28Druge električne pečice, štedilniki, kuhalniki ipd.Other ovens, cookers, cooking plates, boiling rings, grillers, roastersDK29.71.2
7DK29.71.29Električni grelni uporiElectric heating resistorsDK29.71.2
6DK29.71.3Deli za električne gospodinjske napraveParts of electric domestic appliancesDK29.71
7DK29.71.30Deli za električne gospodinjske napraveParts of electric domestic appliancesDK29.71.3
6DK29.71.9Montaža, vzdrževanje in popravila profesionalnih električnih naprav iz razreda 29.71Installation, repair and maintenance services of professional electric appliances of 29.71DK29.71
7DK29.71.90Montaža, vzdrževanje in popravila profesionalnih električnih naprav iz razreda 29.71Installation, repair and maintenance services of professional electric appliances of 29.71DK29.71.9
7DK29.71.99Storitve za proizvodnjo električnih gospodinjskih napravIndustrial services for electric domestic appliancesDK29.71.9
5DK29.72Neelektrične gospodinjske napraveNon-electric domestic appliancesDK29.7
6DK29.72.1Neelektrične gospodinjske napraveDomestic cooking and heating equipment, non-electricDK29.72
7DK29.72.11Neelektrične gospodinjske naprave za kuhanjeDomestic cooking appliances and plate warmers, of iron or steel or of copper, non electricDK29.72.1
7DK29.72.12Neelektrične gospodinjske naprave za ogrevanje prostoraOther domestic appliances, for gas fuel or for both gas and other fuels, for liquid fuel or for solid fuelDK29.72.1
7DK29.72.13Neelektrični grelniki zrakaAir heaters or hot air distributors n.e.c., of iron or steel, non-electricDK29.72.1
7DK29.72.14Sončni, plinski in drugi neelektrični pretočni ali akumulacijski grelniki vodeWater heaters, instantaneous or storage, non-electricDK29.72.1
6DK29.72.2Deli za štedilnike, kuhalnike in podobne neelektrične gospodinjske napraveParts of stoves, cookers, plate warmers and similar non-electric domestic appliancesDK29.72
7DK29.72.20Deli za štedilnike, kuhalnike in podobne neelektrične gospodinjske napraveParts of stoves, cookers, plate warmers and similar non-electric domestic appliancesDK29.72.2
6DK29.72.9Storitve za proizvodnjo neelektričnih gospodinjskih napravIndustrial services for non-electric domestic appliancesDK29.72
7DK29.72.99Storitve za proizvodnjo neelektričnih gospodinjskih napravIndustrial services for non-electric domestic appliancesDK29.72.9
2DLELEKTRIČNA IN OPTIČNA OPREMAELECTRICAL AND OPTICAL EQUIPMENTD
3DL30PISARNIŠKI STROJI IN RAČUNALNIKIOFFICE MACHINERY AND COMPUTERSDL
4DL30.0PISARNIŠKI STROJI IN RAČUNALNIKIOffice machinery and computersDL30
5DL30.01Pisarniški strojiOffice machinery and parts thereofDL30.0
6DL30.01.1Pisalni in računski stojiTypewriters, word-processing and calculating machines and parts thereofDL30.01
7DL30.01.11Avtomatski pisalni stroji in stroji za obdelavo besedilaAutomatic typewriters and word-processing machinesDL30.01.1
7DL30.01.12Drugi pisalni strojiOther typewritersDL30.01.1
7DL30.01.13Računski stroji, stroji za knjiženje, registrirne blagajne ipd.Calculating and accounting machines, cash registers and similar machines incorporating a calculating deviceDL30.01.1
7DL30.01.14Deli in oprema za pisalne in računske strojeParts and accessories of typewriters and calculating machinesDL30.01.1
6DL30.01.2Fotokopirne naprave, pisarniški stroji za ofsetno tiskanje in podobni strojiPhoto-copying apparatus, offset printing and other office machinery and parts thereofDL30.01
7DL30.01.21Fotokopirne napravePhoto-copying apparatus incorporating an optical system or of the contact type and thermo-copying apparatusDL30.01.2
7DL30.01.22Pisarniški stroji za ofsetno tiskanjeOffset printing machinery, sheet fed, office typeDL30.01.2
7DL30.01.23Bankomati in drugi pisarniški strojiOther office machinesDL30.01.2
7DL30.01.24Deli in oprema za pisarniške strojeParts and accessories of other office machinesDL30.01.2
7DL30.01.25Deli in oprema za fotokopirne napraveParts and accessories of photocopying apparatusDL30.01.2
6DL30.01.9Montaža pisarniških strojevInstallation services of office machineryDL30.01
7DL30.01.90Montaža pisarniških strojevInstallation services of office machineryDL30.01.9
7DL30.01.99Storitve za proizvodnjo pisarniških strojevIndustrial services for office machinery and parts thereofDL30.01.9
5DL30.02Računalniške napraveComputers and other information processing equipmentDL30.0
6DL30.02.1Računalniki in druge naprave za obdelavo podatkovComputing machinery and parts and accessories thereofDL30.02
7DL30.02.11Analogne ali hibridne naprave za obdelavo podatkovAnalogue or hybrid automatic data processing machinesDL30.02.1
7DL30.02.12Prenosne digitalne naprave za obdelavo podatkov, z maso do 10 kg, npr. prenosni računalniki, notesnikiPortable digital automatic data processing machines, weighing ? 10 kg, such as laptops, notebooks and sub-notebooksDL30.02.1
7DL30.02.13Digitalne procesne enote s pomnilnikom, vhodno in izhodno enotoDigital automatic data processing machines, comprising in the same housing at least a central processing unit and an input and an output unit, whether or not combinedDL30.02.1
7DL30.02.14Digitalne naprave za obdelavo podatkov, v obliki sistemaDigital automatic data processing machines presented in the form of systemsDL30.02.1
7DL30.02.15Druge digitalne naprave za obdelavo podatkovOther digital automatic data processing machines, whether or not containing in the same housing one or two of the following types of units: storage units, input units, output unitsDL30.02.1
7DL30.02.16Vhodne ali izhodne enoteInput or output units, whether or not containing storage units in the same housingDL30.02.1
7DL30.02.17Pomnilne enoteStorage unitsDL30.02.1
7DL30.02.18Druge naprave za obdelavo podatkov.Other units of automatic data processing machines n.e.c.DL30.02.1
7DL30.02.19Deli in oprema naprav za obdelavo podatkovParts and accessories of computing machinesDL30.02.1
6DL30.02.2Sestavljanje računalnikovAssembly services of computer modulesDL30.02
7DL30.02.20Sestavljanje računalnikovAssembly services of computer modulesDL30.02.2
6DL30.02.9Inštaliranje naprav za obdelavo podatkovInstallation services of computers and other data processing equipmentDL30.02
7DL30.02.90Inštaliranje naprav za obdelavo podatkovInstallation services of computers and other data processing equipmentDL30.02.9
3DL31DRUGI ELEKTRIČNI STROJI IN NAPRAVEELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS N.E.C.DL
4DL31.1ELEKTROMOTORJI, GENERATORJI IN TRANSFORMATORJIElectric motors, generators and transformersDL31
5DL31.10Elektromotorji, generatorji in transformatorjiElectric motors, generators and transformersDL31.1
6DL31.10.1Elektromotorji z močjo do 37,5 W, drugi enosmerni motorji in generatorjiMotors of an output ? 37.5 W, other DC motors, DC generatorsDL31.10
7DL31.10.10Elektromotorji z močjo do 37,5 W, drugi enosmerni motorjiin generatorjiMotors of an output ? 37.5 W, other DC motors, DC generatorsDL31.10.1
6DL31.10.2Univerzalni, izmenični/enosmerni motorji z močjo nad 37,5 W, drugi izmenični motorji in generatorji (alternatorji)Universal AC/DC motors of an output > 37.5 W, other AC motors, AC generators (alternators)DL31.10
7DL31.10.21Univerzalni, izmenični/enosmerni motorji z močjo nad 37,5 WUniversal AC/DC motors of an output > 37.5 WDL31.10.2
7DL31.10.22Enofazni motorji na izmenični tokAC motors, single-phaseDL31.10.2
7DL31.10.23Večfazni motorji na izmenični tok z močjo do 750 WAC motors, multi-phase, of an output ? 750 WDL31.10.2
7DL31.10.24Večfazni motorji na izmenični tok z močjo od 750 W do 75 kWAC motors, multi-phase, of an output > 750 W but ? 75 kWDL31.10.2
7DL31.10.25Večfazni motorji na izmenični tok z močjo nad 75 kWAC motors, multi-phase, of an output > 75 kWDL31.10.2
7DL31.10.26Generatorji izmeničnega toka (alternatorji)AC generators (alternators)DL31.10.2
6DL31.10.3Električni generatorski agregati in rotacijski pretvornikiElectric generating sets and rotary convertersDL31.10
7DL31.10.31Agregati z dizelskim motorjemGenerating sets with compression-ignition internal combustion piston enginesDL31.10.3
7DL31.10.32Agregati z bencinskim motorjem, drugi agregati, električni rotacijski pretvornikiGenerating sets with spark-ignition engines, other generating sets, electric rotary convertersDL31.10.3
6DL31.10.4Električni transformatorjiElectrical transformersDL31.10
7DL31.10.41Transformatorji z izolacijsko tekočinoLiquid dielectric transformersDL31.10.4
7DL31.10.42Drugi transformatorji, nazivne moči pod 16 kVAOther transformers, having a power handling capacity ? 16 kVADL31.10.4
7DL31.10.43Drugi transformatorji, nazivne moči nad 16 kVAOther transformers, having a power handling capacity > 16 kVADL31.10.4
6DL31.10.5Dušilke za žarnice, statični pretvorniki, drugi induktorjiBallasts for discharge lamps or tubes, static converters, other inductorsDL31.10
7DL31.10.50Dušilke za žarnice, statični pretvorniki, drugi induktorjiBallasts for discharge lamps or tubes, static converters, other inductorsDL31.10.5
6DL31.10.6Deli za elektromotorje, generatorje in transformatorjeParts of electrical motors, generators and transformersDL31.10
7DL31.10.61Deli za elektromotorje in generatorjeParts suitable for electrical motors and generatorsDL31.10.6
7DL31.10.62Deli za transformatorje, induktorje in statične pretvornikeParts of transformers, inductors and static convertersDL31.10.6
6DL31.10.9Montaža, vzdrževanje, popravila in previjanje elektromotorjev, generatorjev in transformatorjevInstallation, maintenance, repair and rewinding services of electrical motors, generators and transformersDL31.10
7DL31.10.91Montaža elektromotorjev, generatorjev in transformatorjevInstallation services of electrical motors, generators and transformersDL31.10.9
7DL31.10.92Vzdrževanje, popravila in previjanje elektromotorjev, generatorjev in transformatorjevMaintenance, repair and rewinding services of electrical motors, generators and transformersDL31.10.9
7DL31.10.99Storitve za proizvodnjo elektromotorjev, generatorjev in transformatorjevIndustrial services for electric motors, generators and transformersDL31.10.9
4DL31.2NAPRAVE ZA DISTRIBUCIJO IN KRMILJENJE ELEKTRIKEElectricity distribution and control apparatusDL31
5DL31.20Naprave za distribucijo in krmiljenje elektrikeElectricity distribution and control apparatusDL31.2
6DL31.20.1Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov, napetosti nad 1000 VElectrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, for a voltage > 1 000 VDL31.20
7DL31.20.10Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov, napetosti nad 1000 VElectrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, for a voltage > 1 000 VDL31.20.1
6DL31.20.2Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov, za napetosti do 1000 VElectrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, for a voltage ? 1 000 VDL31.20
7DL31.20.21Varovalke, za napetosti do 1000 VFuses, for a voltage ? 1 000 VDL31.20.2
7DL31.20.22Avtomatska izklopna stikala, za napetosti do 1000 VAutomatic circuit breakers, for a voltage ? 1 000 VDL31.20.2
7DL31.20.23Druge naprave za varovanje električnih tokokrogov, napetosti do 1000 VApparatus for protecting electrical circuits n.e.c., for a voltage ? 1 000 VDL31.20.2
7DL31.20.24Releji, za napetosti do 1000 VRelays, for a voltage ? 1 000 VDL31.20.2
7DL31.20.25Druga stikala., za napetosti do 1000 VSwitches n.e.c., for a voltage ? 1 000 VDL31.20.2
7DL31.20.26Žarnična podnožja, za napetosti do 1000 VLamp-holders, for a voltage ? 1 000 VDL31.20.2
7DL31.20.27Vtiči, vtičnice, konektorji in druge naprave za povezavo v električnih tokokrogihPlugs, sockets and other apparatus for switching or protecting electrical circuits n.e.c.DL31.20.2
6DL31.20.3Krmilne ploščeBoardsDL31.20
7DL31.20.31Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov, za napetosti do 1000 VBoards and other bases, equipped with electrical switching or protecting apparatus, for a voltage ? 1 000 VDL31.20.3
7DL31.20.32Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov, za napetosti do 1000 VBoards and other bases, equipped with electrical switching or protecting apparatus, for a voltage > 1 000 VDL31.20.3
6DL31.20.4Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrikeParts of electricity distribution or control apparatusDL31.20
7DL31.20.40Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrikeParts of electricity distribution or control apparatusDL31.20.4
6DL31.20.9Montaža, vzdrževanje in popravila naprav za distribucijo in krmiljenje elektrikeInstallation, maintenance and repair services of electricity distribution and control apparatusDL31.20
7DL31.20.91Montaža naprav za krmiljenje in distribucijo elektrikeInstallation services of electricity distribution and control apparatusDL31.20.9
7DL31.20.92Vzdrževanje in popravila naprav za distribucijo in krmiljenje elektrikeMaintenance and repair services of electricity distribution and control apparatusDL31.20.9
7DL31.20.99Storitve za proizvodnjo naprav za krmiljenje in distribucijo elektrikeIndustrial services for electricity distribution and control apparatusDL31.20.9
4DL31.3IZOLIRANI ELEKTRIČNI KABLI IN ŽICEInsulated wire and cableDL31
5DL31.30Izolirani električni kabli in žiceInsulated wire and cableDL31.3
6DL31.30.1Izolirani električni kabli in žica, kabli iz optičnih vlakenInsulated wire and cable, optical fibre cablesDL31.30
7DL31.30.11Izolirana žica za navitjaInsulated winding wireDL31.30.1
7DL31.30.12Koaksialni kabliCoaxial cable and other coaxial electric conductorsDL31.30.1
7DL31.30.13Drugi električni vodniki za napetosti do 1000 VOther electric conductors, for a voltage ? 1 000 VDL31.30.1
7DL31.30.14Električni vodniki za napetosti nad 1000 VElectric conductors, for a voltage > 1 000 VDL31.30.1
7DL31.30.15Kabli iz oplaščenih optičnih vlakenOptical fibre cables made up of individually sheathed fibresDL31.30.1
6DL31.30.9Storitve za proizvodnjo izoliranih električnih vodnikovIndustrial services for insulated wire and cableDL31.30
7DL31.30.99Storitve za proizvodnjo izoliranih električnih vodnikovIndustrial services for insulated wire and cableDL31.30.9
4DL31.4AKUMULATORJI, PRIMARNI ČLENI IN BATERIJEAccumulators, primary cells and primary batteriesDL31
5DL31.40Akumulatorji, primarni členi in baterijeAccumulators, primary cells and primary batteriesDL31.4
6DL31.40.1Primarni členi in primarne baterijePrimary cells and primary batteries and parts thereofDL31.40
7DL31.40.11Primarni členi in primarne baterijePrimary cells and primary batteriesDL31.40.1
7DL31.40.12Deli za primarne člene in baterijeParts of primary cells and primary batteriesDL31.40.1
6DL31.40.2Električni akumulatorjiElectric accumulators and parts thereofDL31.40
7DL31.40.21Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjevLead-acid accumulators for starting piston enginesDL31.40.2
7DL31.40.22Drugi svinčevi akumulatorji, razen za zagon batnih motorjevLead-acid accumulators, excluding for starting piston enginesDL31.40.2
7DL31.40.23Nikelj-kadmijevi, nikelj-železovi in drugi električni akumulatorjiNickel-cadmium and nickel-iron and other electric accumulatorsDL31.40.2
7DL31.40.24Deli za električne akumulatorjeParts of electric accumulators including separatorsDL31.40.2
6DL31.40.3Izrabljene baterije, odpadni akumulatorjiWaste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators, spent primary cells, primary batteries and electric accumulatorsDL31.40
7DL31.40.30Izrabljene baterije, odpadni akumulatorjiWaste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators, spent primary cells, primary batteries and electric accumulatorsDL31.40.3
6DL31.40.9Storitve za proizvodnjo baterij in akumulatorjevIndustrial services for accumulators, primary cells and primary batteriesDL31.40
7DL31.40.99Storitve za proizvodnjo baterij in akumulatorjevIndustrial services for accumulators, primary cells and primary batteriesDL31.40.9
4DL31.5NAPRAVE IN OPREMA ZA RAZSVETLJAVOLighting equipment and electric lampsDL31
5DL31.50Naprave in oprema za razsvetljavoLighting equipment and electric lampsDL31.5
6DL31.50.1Žarnice, sijalke, obločniceElectric filament or discharge lamps, arc lampsDL31.50
7DL31.50.11Zaprti reflektorski vložki z vgrajenimi žarnicamiSealed beam lamp unitsDL31.50.1
7DL31.50.12Volframove halogenske žarnice, razen ultravijoličnih ali infrardečihTungsten halogen filament lamps, excluding ultraviolet or infra-red lampsDL31.50.1
7DL31.50.13Žarnice z žarilno nitko, moči do 200 W in za napetosti nad 100 VFilament lamps of a power ? 200 W and for a voltage > 100 V n.e.c.DL31.50.1
7DL31.50.14Druge žarnice z žarilno nitkoFilament lamps n.e.c.DL31.50.1
7DL31.50.15Sijalke na razelektrenje, ultravijolične ali infrardeče žarnice, obločniceDischarge lamps, ultra-violet or infra-red lamps, arc lampsDL31.50.1
6DL31.50.2Svetilke, lestenci, osvetljene napisne tableLamps and lighting fittingsDL31.50
7DL31.50.21Prenosne električne svetilke z lastnim virom energijePortable electric lamps worked by dry batteries, accumulators, magnetosDL31.50.2
7DL31.50.22Električne namizne ali stoječe svetilkeElectric table, desk, bedside or floor-standing lampsDL31.50.2
7DL31.50.23Neelektrične svetilke in svetilaNon-electrical lamps and lighting fittingsDL31.50.2
7DL31.50.24Osvetljeni znaki, osvetljene napisne table ipd.Illuminated signs, illuminated name-plates and the likeDL31.50.2
7DL31.50.25Lestenci in druga električna stropna ali stenska svetilaChandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittingsDL31.50.2
6DL31.50.3Druga svetilaOther lamps and lighting fittingsDL31.50
7DL31.50.31Bliskovne žarnice, bliskovne kocke ipd.Photographic flashbulbs, flashcubes and the likeDL31.50.3
7DL31.50.32Okrasna električna razsvetljava, npr. za novoletne jelke ipd.Lighting sets of a kind used for Christmas treesDL31.50.3
7DL31.50.33Žarometi za odprte prostoreSearchlights and spotlightsDL31.50.3
7DL31.50.34Druge električne svetilke in svetilaOther lamps and lighting fittings n.e.c.DL31.50.3
6DL31.50.4Deli žarnic, svetilk in svetilParts for lamps and lighting equipmentDL31.50
7DL31.50.41Deli žarnicParts for filament or discharge lampsDL31.50.4
7DL31.50.42Deli svetilk in svetilParts of lamps and lighting fittingsDL31.50.4
6DL31.50.9Storitve za proizvodnjo naprav in opreme za razsvetljavoIndustrial services for lighting equipment and electric lampsDL31.50
7DL31.50.99Storitve za proizvodnjo naprav in opreme za razsvetljavoIndustrial services for lighting equipment and electric lampsDL31.50.9
4DL31.6ELEKTRIČNA OPREMA ZA STROJE IN VOZILA, DRUGA ELEKTRIČNA OPREMAElectrical equipment n.e.c.DL31
5DL31.61Električna oprema za stroje in vozilaElectrical equipment for engines and vehicles n.e.c.DL31.6
6DL31.61.1Kompleti vodnikov za vžigIgnition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or shipsDL31.61
7DL31.61.10Kompleti vodnikov za vžigIgnition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or shipsDL31.61.1
6DL31.61.2Druga električna oprema za stroje in vozilaOther electrical equipment n.e.c., for engines and vehicles, and parts thereofDL31.61
7DL31.61.21Vžigalne svečke, magnetni vžigalniki, dinamomagneti, magnetni vztrajniki, razdelilniki, vžigalne tuljaveSparking plugs, ignition magnetos, magneto-dynamos, magnetic flywheels, distributors, ignition coilsDL31.61.2
7DL31.61.22Električni zaganjalniki, zaganjalniki-generatorji in drugi generatorji za vozilaStarter motors and dual purpose starter-generators, other generators and other equipmentDL31.61.2
7DL31.61.23Električna oprema za razsvetljavo in signalizacijo za vozila, vetrobranski brisalci, naprave za odmrzovanjeElectrical lighting or signalling equipment, windscreen wipers, defrosters and demisters for motor vehicles and motorcyclesDL31.61.2
7DL31.61.24Deli druge električne opreme za stroje in vozilaParts of other electrical equipment n.e.c. for engines, motor vehicles and motorcyclesDL31.61.2
6DL31.61.9Montaža električne opreme za stroje in vozilaInstallation services of electrical equipment, n.e.c., for engines, motor vehicles and motorcyclesDL31.61
7DL31.61.90Montaža električne opreme za stroje in vozilaInstallation services of electrical equipment, n.e.c., for engines, motor vehicles and motorcyclesDL31.61.9
7DL31.61.99Storitve za proizvodnjo električne opreme za stroje in vozilaIndustrial services for electrical equipment for engines and vehicles n.e.c.DL31.61.9
5DL31.62Druga električna opremaOther electrical equipment n.e.c.DL31.6
6DL31.62.1Druga električna opremaOther electrical equipment n.e.c. and parts thereofDL31.62
7DL31.62.11Električne naprave za zvočno ali vizualno signalizacijo, razen za vozilaElectric sound or visual signalling apparatus except for cycles and motor vehiclesDL31.62.1
7DL31.62.12Trajni magneti, elektromagnetne sklopke in zavore, magnetne vpenjalne in dvižne glave, deli zanjePermanent magnets, electromagnetic couplings, clutches and brakes, magnetic lifting heads, parts thereofDL31.62.1
7DL31.62.13Električni stroji in naprave s posebnimi funkcijamiElectrical machines and apparatus having individual functionsDL31.62.1
7DL31.62.14Električni izolatorji, izolirni deli za električne strojeElectrical insulators, insulating fittings for electrical machines or equipment, electrical conduit tubingDL31.62.1
7DL31.62.15Ogljikove elektrode in drugi izdelki iz grafita za uporabo v elektrotehnikiCarbon electrodes and other articles of graphite or other carbon for electrical purposesDL31.62.1
7DL31.62.16Deli druge električne opreme, električni deli drugih strojev in napravParts of other electrical equipment, electrical parts of machinery or apparatus n.e.c.DL31.62.1
6DL31.62.9Montaža, vzdrževanje in popravila druge električne opremeInstallation, maintenance and repair services of other electrical equipment n.e.c.DL31.62
7DL31.62.91Montaža druge električne opreme, razen signalne opreme za ceste in letališčaInstallation services of other electrical equipment n.e.c., except electrical signalling equipment for motorways, roads and airportsDL31.62.9
7DL31.62.92Vzdrževanje in popravila druge električne opremeMaintenance and repair services of other electrical equipment n.e.c.DL31.62.9
7DL31.62.99Storitve za proizvodnjo druge električne opremeIndustrial services for other electrical equipment n.e.c.DL31.62.9
3DL32RADIJSKE, TELEVIZIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE NAPRAVE IN OPREMARADIO, TELEVISION AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUSDL
4DL32.1ELEKTRONKE, ELEKTRONSKI VENTILI IN DRUGE ELEKTRONSKE KOMPONENTEElectronic valves and tubes and other electronic componentsDL32
5DL32.10Elektronke, elektronski ventili in druge elektronske komponenteElectronic valves and tubes and other electronic componentsDL32.1
6DL32.10.1Električni kondenzatorjiElectrical capacitorsDL32.10
7DL32.10.11Nespremenljivi kondenzatorji za tokokroge s frekvenco 50/60 Hz, s kapacitivno močjo do 0,5 kVArFixed capacitors for 50/60 Hz circuits having a reactive power handling capacity ? 0.5 kvarDL32.10.1
7DL32.10.12Drugi nespremenljivi kondenzatorjiOther fixed capacitorsDL32.10.1
7DL32.10.13Spremenljivi ali nastavljivi kondenzatorjiVariable or adjustable (pre-set) capacitorsDL32.10.1
6DL32.10.2Električni upori, razen grelnih uporov, reostati, potenciometriElectrical resistors, except heating resistorsDL32.10
7DL32.10.20Električni upori, razen grelnih uporov, reostati, potenciometriElectrical resistors, except heating resistorsDL32.10.2
6DL32.10.3Tiskana vezjaPrinted circuitsDL32.10
7DL32.10.30Tiskana vezjaPrinted circuitsDL32.10.3
6DL32.10.4Katodne cevi, mikrovalovne elektronkeThermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes, including cathode ray tubesDL32.10
7DL32.10.41Katodne ceviCathode-ray television picture tubes, television camera tubes, other cathode-ray tubesDL32.10.4
7DL32.10.42Mikrovalovne elektronkeMagnetrons, klystrons, microwave tubes and other valve tubesDL32.10.4
6DL32.10.5Diode, tranzistorji, polprevodniški elementiDiodes and transistorsDL32.10
7DL32.10.51Diode, tranzistorji, tiristorji, diac in triac elementiDiodes, transistors, thyristors, diacs and triacsDL32.10.5
7DL32.10.52Polprevodniški elementi, svetleče diode (LED), montirani piezoelektrični kristali, deli zanjeSemiconductor devices, light-emitting diodes, mounted piezo-electric crystals, parts thereofDL32.10.5
6DL32.10.6Elektronska integrirana vezja in mikrosestaviElectronic integrated circuits and microassembliesDL32.10
7DL32.10.61Kartice z vgrajenim elektronskim integriranim vezjem (»pametne kartice«)Cards incorporating an electronic integrated circuit ("smart cards")DL32.10.6
7DL32.10.62Druga elektronska integrirana vezja in mikrosestaviOther electronic integrated circuitsDL32.10.6
6DL32.10.7Deli za elektronke in druge elektronske komponenteParts of electronic valves and tubes and of other electronic componentsDL32.10
7DL32.10.71Deli za električne kondenzatorjeParts of electrical capacitorsDL32.10.7
7DL32.10.72Deli za električne upore, reostate in potenciometreParts of electrical resistors, rheostats and potentiometersDL32.10.7
7DL32.10.73Drugi deli za elektronke in druge elektronske komponenteParts of electronic valves and tubes and of other electronic components n.e.c.DL32.10.7
6DL32.10.9Storitve v zvezi s tiskanjem vezij in izdelavo elektronskih integriranih vezijServices connected with printing of circuits and services connected with manufacturing of electronic integrated circuitsDL32.10
7DL32.10.91Storitve v zvezi s tiskanjem vezijServices connected with printing of circuitsDL32.10.9
7DL32.10.92Storitve v zvezi z izdelavo elektronskih integriranih vezijServices connected with manufacturing of electronic integrated circuitsDL32.10.9
4DL32.2TELEVIZIJSKI IN RADIJSKI ODDAJNIKI, NAPRAVE ZA TELEFONIJO IN TELEGRAFIJOTelevision and radio transmitters, apparatus for line telephony and telegraphyDL32
5DL32.20Televizijski in radijski oddajniki, naprave za telefonijo in telegrafijoTelevision and radio transmitters, apparatus for line telephony and telegraphyDL32.2
6DL32.20.1Televizijski in radijski oddajniki, televizijske kamereRadio or television transmission apparatus, television camerasDL32.20
7DL32.20.11Televizijski in radijski oddajnikiTransmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio broadcasting or televisionDL32.20.1
7DL32.20.12Televizijske kamereTelevision camerasDL32.20.1
6DL32.20.2Električne naprave za telefonijo ali telegrafijoElectrical apparatus for line telephony or line telegraphy, videophonesDL32.20
7DL32.20.20Električne naprave za telefonijo ali telegrafijoElectrical apparatus for line telephony or line telegraphy, videophonesDL32.20.2
6DL32.20.3Deli telefonskih ali telegrafskih napravParts of electrical telephonic or telegraphic apparatusDL32.20
7DL32.20.30Deli telefonskih ali telegrafskih napravParts of electrical telephonic or telegraphic apparatusDL32.20.3
6DL32.20.9Montaža, vzdrževanje in popravila televizijskih in radijskih oddajnikov ter naprav za telefonijo in telegrafijoInstallation, maintenance and repair services of television and radio transmitters and of apparatus for line telephony and telegraphyDL32.20
7DL32.20.91Montaža televizijskih in radijskih oddajnikov ter naprav za telefonijo in telegrafijoInstallation services of television and radio transmitters and of apparatus for line telephony and telegraphyDL32.20.9
7DL32.20.92Vzdrževanje in popravila televizijskih in radijskih oddajnikov ter naprav za telefonijo in telegrafijoMaintenance and repair services of television and radio transmitters and of apparatus for line telephony and telegraphyDL32.20.9
7DL32.20.99Storitve za proizvodnjo televizijskih in radijskih oddajnikov ter naprav za telefonijo in telegrafijoIndustrial services for television and radio transmitters, apparatus for line telephony and telegraphyDL32.20.9
4DL32.3TELEVIZIJSKI IN RADIJSKI SPREJEMNIKI, NAPRAVE ZA SNEMANJE IN PREDVAJANJE ZVOČNIH IN VIDEO ZAPISOVTelevision and radio receivers, sound or video recording or reproducing apparatus and associated goodsDL32
5DL32.30Televizijski in radijski sprejemniki, naprave za sprejemanje in predvajanje zvočnih in video zapisovTelevision and radio receivers, sound or video recording or reproducing apparatus and associated goodsDL32.3
6DL32.30.1Radijski sprejemnikiRadio broadcast receiversDL32.30
7DL32.30.11Radijski sprejemniki, razen za motorna vozilaRadio broadcast receivers (except for cars), capable of operating without an external source of powerDL32.30.1
7DL32.30.12Radijski sprejemniki za motorna vozilaRadio broadcast receivers not capable of operating without an external source of powerDL32.30.1
6DL32.30.2Televizijski sprejemnikiTelevision receiversDL32.30
7DL32.30.20Televizijski sprejemnikiTelevision receiversDL32.30.2
6DL32.30.3Naprave za snemanje in predvajanje zvočnih in video zapisovApparatus for sound and video recording and reproducingDL32.30
7DL32.30.31Gramofoni, kasetofoni in druge naprave za predvajanje zvočnih zapisovTurntables, record-players, cassette-players and other sound reproducing apparatusDL32.30.3
7DL32.30.32Magnetofoni in druge naprave za zapis zvokaMagnetic tape recorders and other sound recording apparatusDL32.30.3
7DL32.30.33Videorekorderji, videokamere in druge naprave za snemanje ali predvajanje video zapisov, digitalni fotoaparatiVideo recording or reproducing apparatus, camcorders and still image video cameras, digital photographic camerasDL32.30.3
6DL32.30.4Mikrofoni, zvočniki, slušalke, avdiofrekvenčni ojačevalnikiMicrophones, loudspeakers, reception apparatus for radio-telephony or telegraphyDL32.30
7DL32.30.41Mikrofoni in stojala zanjeMicrophones and stands thereofDL32.30.4
7DL32.30.42Zvočniki, slušalkeLoudspeakers, headphones, earphones and combined microphone/speaker setsDL32.30.4
7DL32.30.43Audiofrekvenčni ojačevalnikiAudio-frequency electric amplifiers, electric sound amplifier setsDL32.30.4
7DL32.30.44Radijski pozivnikiReception apparatus for radio-telephony or radio-telegraphy n.e.c.DL32.30.4
6DL32.30.5Deli za zvočne in video naprave, anteneParts of sound and video equipment, aerialsDL32.30
7DL32.30.51Deli za zvočne in video napraveParts and accessories of sound and video equipmentDL32.30.5
7DL32.30.52Antene vseh vrst, deli radijskih sprejemnikov in oddajnikov, deli za radarsko opremoAerials and reflectors of all kind and parts thereof, parts of radio receivers and transmitters, parts of radar equipmentDL32.30.5
6DL32.30.9Montaža, vzdrževanje in popravila profesionalne radijske, televizijske, zvočne in video opremeInstallation, maintenance and repair services of professional radio, television, sound and video equipmentDL32.30
7DL32.30.91Montaža profesionalne radijske, televizijske, zvočne in video opremeInstallation services of professional radio, television, sound and video equipmentDL32.30.9
7DL32.30.92Vzdrževanje in popravila profesionalne radijske, televizijske, zvočne in video opremeMaintenance and repair services of professional radio, television, sound and video equipmentDL32.30.9
7DL32.30.99Storitve za proizvodnjo televizijskih in radijskih sprejemnikov ter naprav za snemanje in predvajanje zvočnih ali video zapisovIndustrial services for television and radio receivers, sound or video recording or reproducing apparatus and associated goodsDL32.30.9
3DL33MEDICINSKI, FINOMEHANIČNI IN OPTIČNI INSTRUMENTI IN NAPRAVE, UREMEDICAL, PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND CLOCKSDL
4DL33.1MEDICINSKI INSTRUMENTI, NAPRAVE IN OPREMAMedical and surgical equipment and orthopaedic appliancesDL33
5DL33.10Medicinski instrumenti, naprave in opremaMedical and surgical equipment and orthopaedic appliancesDL33.1
6DL33.10.1Medicinski instrumenti in naprave, ortopedski pripomočkiMedical and surgical equipment and orthopaedic appliances and parts thereofDL33.10
7DL33.10.11Medicinske naprave, ki uporabljajo alfa, beta ali gama žarkeApparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiationsDL33.10.1
7DL33.10.12Elektrodiagnostične naprave ter medicinske naprave, ki uporabljajo infrardeče ali ultravijolične žarkeElectro-diagnostic apparatus and ultraviolet or infra-red ray apparatus used in medical scienceDL33.10.1
7DL33.10.13Zobozdravniški instrumenti in napraveOther instruments and appliances used in dental sciencesDL33.10.1
7DL33.10.14Medicinski in laboratorijski sterilizatorjiMedical, surgical or laboratory sterilizersDL33.10.1
7DL33.10.15Injekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile ipd., oftalmološki in drugi instrumenti in napraveSyringes, needles, catheters, cannulae and the like, ophthalmic and other instruments and appliances n.e.c.DL33.10.1
7DL33.10.16Terapevtski instrumenti in naprave, dihalni pripomočkiTherapeutic instruments and appliances, breathing appliancesDL33.10.1
7DL33.10.17Umetni sklepi in drugi umetni deli telesa, proteze in oporniceArtificial joints, orthopaedic appliances, artificial teeth, dental fittings, artificial parts of the body n.e.c.DL33.10.1
7DL33.10.18Slušni pripomočki, srčni spodbujevalniki, deli in ortopedskih in protetskih napravHearing aids, pacemakers, parts thereof, parts and accessories of prostheses and orthopaedic appliancesDL33.10.1
6DL33.10.2Medicinsko, zobozdravniško, veterinarsko pohištvoMedical, surgical, dental or veterinary furniture, barbers' chairs and similar chairs and parts thereofDL33.10
7DL33.10.20Medicinsko, zobozdravniško, veterinarsko pohištvoMedical, surgical, dental or veterinary furniture, barbers' chairs and similar chairs and parts thereofDL33.10.2
6DL33.10.9Montaža, vzdrževanje in popravila medicinskih napravInstallation, maintenance and repair services of medical and surgical equipment and apparatusDL33.10
7DL33.10.91Montaža medicinskih napravInstallation services of medical and surgical equipment and apparatusDL33.10.9
7DL33.10.92Vzdrževanje in popravila medicinskih napravMaintenance and repair services of medical and surgical equipment and apparatusDL33.10.9
7DL33.10.99Storitve za proizvodnjo medicinskih instrumentov in napravIndustrial services for medical and surgical equipment and orthopaedic appliancesDL33.10.9
4DL33.2MERILNI, KONTROLNI, PREIZKUŠEVALNI, NAVIGACIJSKI IN DRUGI INSTRUMENTI IN NAPRAVEInstruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposesDL33
5DL33.20Merilni, kontrolni, preizkuševalni, navigacijski in drugi instrumenti in napraveInstruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposesDL33.2
6DL33.20.1Navigacijski, meteorološki, geofizikalni in podobni instrumenti in napraveNavigational, meteorological, geophysical and similar instruments and appliancesDL33.20
7DL33.20.11Kompasi in drugi navigacijski instrumenti in napraveDirection-finding compasses, other navigational instruments and appliancesDL33.20.1
7DL33.20.12Geodetski, hidrografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in napraveSurveying, hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliancesDL33.20.1
6DL33.20.2Radarji, naprave za radijsko navigacijo in radijsko daljinsko upravljanjeRadar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatusDL33.20
7DL33.20.20Radarji, naprave za radijsko navigacijo in radijsko daljinsko upravljanjeRadar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatusDL33.20.2
6DL33.20.3Precizne tehtnice, instrumenti za risanje, računanje, merjenje dolžine ipd.Precision balances, instruments for drawing, calculating, measuring length and the likeDL33.20
7DL33.20.31Tehtnice z občutljivostjo do 0,05 gBalances of a sensitivity of 5 cg or betterDL33.20.3
7DL33.20.32Risalne deske in naprave ter drugi instrumenti za risanje, označevanje, računanjeDrafting tables and machines and other drawing, marking-out or mathematical calculating instrumentsDL33.20.3
7DL33.20.33Ročna merila za merjenje dolžineInstruments for measuring length, for use in the handDL33.20.3
6DL33.20.4Instrumenti za merjenje električnih veličin ali ionizirajočih sevanjInstruments for measuring electrical quantities or ionizing radiationsDL33.20
7DL33.20.41Instrumenti in naprave za merjenje ali odkrivanje ionizirajočih sevanjInstruments and apparatus for measuring or detecting ionizing radiationsDL33.20.4
7DL33.20.42Katodni osciloskopi in oscilografiCathode-ray oscilloscopes and cathode-ray oscillographsDL33.20.4
7DL33.20.43Instrumenti za merjenje električnih veličin, brez registrirnih napravInstruments for measuring electrical quantities without a recording deviceDL33.20.4
7DL33.20.44Instrumenti in naprave za merjenje in kontrolo telekomunikacijskih napravInstruments and apparatus for telecommunicationsDL33.20.4
7DL33.20.45Drugi instrumenti in naprave za merjenje ali preizkušanje električnih veličinInstruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities n.e.c.DL33.20.4
6DL33.20.5Instrumenti za preizkušanje drugih fizikalnih lastnostiInstrument for checking other physical characteristicsDL33.20
7DL33.20.51Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri in psihrometriHydrometers, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometersDL33.20.5
7DL33.20.52Instrumenti za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka in drugih spremenljivih veličin pri tekočinah in plinihInstruments for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids and gasesDL33.20.5
7DL33.20.53Drugi instrumenti in naprave za fizikalne ali kemične analizeInstruments and apparatus for physical or chemical analysis n.e.c.DL33.20.5
6DL33.20.6Drugi merilni, kontrolni in preizkuševalni instrumenti in napraveOther measuring, checking and testing instruments and appliancesDL33.20
7DL33.20.61Elektronski mikroskopi, difrakcijske napraveMicroscopes (except optical microscopes) and diffraction apparatusDL33.20.6
7DL33.20.62Naprave za preizkušanje mehanskih lastnosti materialovMachines and appliances for testing the mechanical properties of materialsDL33.20.6
7DL33.20.63Merilniki proizvodnje ali porabe plina, tekočin ali električnega tokaGas, liquid or electricity supply or production metersDL33.20.6
7DL33.20.64Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kazalniki hitrosti in tahometri, stroboskopiRevolution and production counters, taximeters, speed indicators and tachometers, stroboscopesDL33.20.6
7DL33.20.65Drugi instrumenti in naprave za merjenje ali preizkušanjeMeasuring or checking instruments, appliances and machines n.e.c.DL33.20.6
6DL33.20.7Termostati, manostati in drugi instrumenti in naprave za avtomatsko reguliranje ali kontroliranjeThermostats, manostats and other automatic regulating or controlling instruments and apparatusDL33.20
7DL33.20.70Termostati, manostati in drugi instrumenti in naprave za avtomatsko reguliranje ali kontroliranjeThermostats, manostats and other automatic regulating or controlling instruments and apparatusDL33.20.7
6DL33.20.8Deli instrumentov in naprav za merjenje, kontrolo, preizkušanje, navigacijoParts of instruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposesDL33.20
7DL33.20.81Deli in pribor za merilne, preizkuševalne, navigacijske instrumente in napraveParts and accessories for the goods of 33.20.1, 33.20.32, 33.20.33, 33.20.4, 33.20.5, 33.20.62 and 33.20.65, parts n.e.c.DL33.20.8
7DL33.20.82Deli in pribor za elektronske mikroskope in difrakcijske aparateParts and accessories of microscopes (other than optical) and of diffraction apparatusDL33.20.8
7DL33.20.83Deli in pribor za števceParts and accessories for the goods of 33.20.63 and 33.20.64DL33.20.8
7DL33.20.84Deli in pribor za instrumente in naprave za avtomatsko regulacijo in krmiljenjeParts and accessories of instruments and apparatus of 33.20.7DL33.20.8
6DL33.20.9Montaža, vzdrževanje in popravila instrumentov in naprav za merjenje, kontrolo, preizkušanje, navigacijoInstallation, maintenance and repair services of instruments and apparatus for measuring, checking, testing, navigating and other purposesDL33.20
7DL33.20.91Montaža instrumentov in naprav za merjenje, kontrolo, preizkušanje, navigacijoInstallation services of instruments and apparatus for measuring, checking, testing, navigating and other purposesDL33.20.9
7DL33.20.92Vzdrževanje in popravila instrumentov in naprav za merjenje, kontrolo, preizkušanje, navigacijoMaintenance and repair services of instruments and apparatus for measuring, checking, testing, navigating and other purposesDL33.20.9
7DL33.20.99Storitve za proizvodnjo instrumentov in naprav za merjenje, kontrolo, preizkušanje, navigacijoIndustrial services for instruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposesDL33.20.9
4DL33.3PROJEKTIRANJE IN SESTAVLJANJE LINIJ ZA INDUSTRIJSKO PROCESNO KRMILJENJEIndustrial process control equipmentDL33
5DL33.30Projektiranje in sestavljanje linij za industrijsko procesno krmiljenjeIndustrial process control equipmentDL33.3
6DL33.30.1Projektiranje in sestavljanje linij za industrijsko procesno krmiljenjeDesign and assembly services of industrial process control equipment, also for automated production plantsDL33.30
7DL33.30.10Projektiranje in sestavljanje linij za industrijsko procesno krmiljenjeDesign and assembly services of industrial process control equipment, also for automated production plantsDL33.30.1
6DL33.30.9Popravila in vzdrževanje linij za industrijsko procesno krmiljenjeRepair and maintenance services of industrial process control equipmentDL33.30
7DL33.30.90Popravila in vzdrževanje linij za industrijsko procesno krmiljenjeRepair and maintenance services of industrial process control equipmentDL33.30.9
4DL33.4OPTIČNI INSTRUMENTI IN FOTOGRAFSKE NAPRAVEOptical instruments and photographic equipmentDL33
5DL33.40Optični instrumenti in fotografske napraveOptical instruments and photographic equipmentDL33.4
6DL33.40.1Očala, leče in deli za očalaSpectacles, lenses and parts thereofDL33.40
7DL33.40.11Kontaktne leče, leče za očalaContact lenses, spectacle lenses of any materialDL33.40.1
7DL33.40.12Očala, sončna, zaščitna, za korekcijo vida in drugaSpectacles, goggles and the like, corrective, protective or otherDL33.40.1
7DL33.40.13Okvirji za očalaFrames and mountings for spectacles, goggles or the likeDL33.40.1
7DL33.40.14Deli okvirjev za očalaParts of frames and mountings for spectacles, goggles or the likeDL33.40.1
6DL33.40.2Drugi optični instrumentiOther optical instruments and parts thereofDL33.40
7DL33.40.21Neoplaščena optična vlakna, folije in plošče iz polarizirajočega materiala, prizme, leče, filtri ipd.Sheets, plates of polarizing material, lenses, filters and the likeDL33.40.2
7DL33.40.22Daljnogledi, optični teleskopi, drugi astronomski instrumenti, optični mikroskopiBinoculars, monoculars and other optical telescopes, other astronomical instruments, optical microscopesDL33.40.2
7DL33.40.23Naprave s tekočimi kristali, laserji, razen laserskih diod, drugi optični instrumenti in napraveLiquid crystal devices, lasers, except laser diodes, other optical appliances and instruments n.e.c.DL33.40.2
7DL33.40.24Deli in pribor za optične instrumente in napraveParts and accessories of other optical instrumentsDL33.40.2
6DL33.40.3Fotografske napravePhotographic equipment and parts thereofDL33.40
7DL33.40.31Objektivi za kamere, projektorje, povečevalnike ipd.Objective lenses for cameras, projectors or photographic enlargers or reducersDL33.40.3
7DL33.40.32Fotografske naprave za pripravo tiskovnih stavkov ali valjev, fotografske naprave za mikrofilm ipd.Cameras for preparing printing plates or cylinders, cameras for recording documents on microfilm, microfiche and the likeDL33.40.3
7DL33.40.33FotoaparatiInstant print cameras and other camerasDL33.40.3
7DL33.40.34Filmske kamereCinematographic camerasDL33.40.3
7DL33.40.35Filmski in drugi projektorjiCinematographic projectors, slide projectors, other image projectorsDL33.40.3
7DL33.40.36Bliskovke, povečevalniki, naprave za fotografske laboratorije, projekcijski zasloniFlashlights, photographic enlargers, apparatus for photographic laboratories, negatoscopes, projection screensDL33.40.3
7DL33.40.37Čitalniki za mikrofilme, mikrokartice ipd.Microfilm, microfiche or other microform readersDL33.40.3
7DL33.40.38Deli in pribor za fotografske napraveParts and accessories of photographic equipmentDL33.40.3
6DL33.40.9Montaža, popravila in vzdrževanje profesionalnih fotografskih in kinematografskih naprav ter optičnih instrumentovInstallation, repair and maintenance services of professional photographic, cinematographic and optical instrumentsDL33.40
7DL33.40.91Montaža profesionalnih fotografskih in kinematografskih naprav ter optičnih instrumentovInstallation services of professional photographic, cinematographic and optical instrumentsDL33.40.9
7DL33.40.92Popravila in vzdrževanje profesionalnih fotografskih in kinematografskih naprav ter optičnih instrumentovRepair and maintenance services of professional photographic, cinematographic and optical instrumentsDL33.40.9
7DL33.40.99Storitve za proizvodnjo optičnih instrumente in fotografskih napravIndustrial services for optical instruments and photographic equipmentDL33.40.9
4DL33.5URE, DELI ZA UREWatches and clocksDL33
5DL33.50Ure, deli za ureWatches and clocksDL33.5
6DL33.50.1UreWatches and clocks, except movements and partsDL33.50
7DL33.50.11Osebne ure z ohišjem iz plemenitih kovinWrist-watches, pocket-watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metalDL33.50.1
7DL33.50.12Druge osebne ure, tudi štopariceOther wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watchesDL33.50.1
7DL33.50.13Ure za instrumentne plošče in podobne ure za vozilaInstrument panel clocks and clocks of a similar type for vehiclesDL33.50.1
7DL33.50.14Budilke, stenske in druge ureClocks with watch movements, alarm clocks and wall clocks, other clocksDL33.50.1
6DL33.50.2Deli za ureWatch and clock movements and partsDL33.50
7DL33.50.21Urni mehanizmi za osebne ure, kompletni in sestavljeniWatch movements, complete and assembledDL33.50.2
7DL33.50.22Urni mehanizmi za druge ure, razen osebnih, kompletni in sestavljeniClock movements, complete and assembledDL33.50.2
7DL33.50.23Kompletni urni mehanizmi za osebne ure, nesestavljeni, nekompletni urni mehanizmi za osebne ureComplete watch movements, unassembled or partly assembled, incomplete watch movements, assembledDL33.50.2
7DL33.50.24Grobi urni mehanizmi za osebne ureRough watch movementsDL33.50.2
7DL33.50.25Drugi urni mehanizmiComplete, incomplete and rough clock movements, unassembledDL33.50.2
7DL33.50.26Okrovi za ure in deli zanjeWatch and clock cases and parts thereofDL33.50.2
7DL33.50.27Kovinski pasovi za ročne ure ter deli zanjeWatch straps, watch bands and watch bracelets and parts thereof of metalDL33.50.2
7DL33.50.28Drugi deli za ureOther clock and watch partsDL33.50.2
7DL33.50.29Naprave za kontrolo in beleženje časa, časovna stikalaTime-registers, time-recorders, parking meters, time switches with clock or watch movementDL33.50.2
6DL33.50.9Montaža, vzdrževanje in popravila industrijskih instrumentov in naprav za merjenje in kontrolo časaInstallation, maintenance and repair services of industrial time measure instruments and apparatusDL33.50
7DL33.50.91Montaža industrijskih instrumentov in naprav za merjenje in kontrolo časaInstallation services of industrial time measure instruments and apparatusDL33.50.9
7DL33.50.92Vzdrževanje in popravila industrijskih instrumentov in naprav za merjenje in kontrolo časaMaintenance and repair services of industrial time measure instruments and apparatusDL33.50.9
7DL33.50.99Storitve za proizvodnjo urIndustrial services for watches and clocksDL33.50.9
2DMVOZILA IN PLOVILATRANSPORT EQUIPMENTD
3DM34MOTORNA VOZILA, PRIKOLICE, POLPRIKOLICEMOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERSDM
4DM34.1MOTORNA VOZILA IN NJIHOVI MOTORJIMotor vehiclesDM34
5DM34.10Motorna vozila in njihovi motorjiMotor vehiclesDM34.1
6DM34.10.1Motorji z notranjim zgorevanjem za vozilaInternal combustion engines of a kind used for motor vehicles and motorcyclesDM34.10
7DM34.10.11Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila, na vžig s svečko, s prostornino valja do vključno 1000 cm3Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines for vehicles, of a cylinder capacity ? 1 000 cm3DM34.10.1
7DM34.10.12Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila, na vžig s svečko, s prostornino valja preko 1000 cm3Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines for vehicles, of a cylinder capacity > 1 000 cm3DM34.10.1
7DM34.10.13Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila, na kompresijski vžig (dizel motorji)Compression-ignition internal combustion piston engines for vehiclesDM34.10.1
6DM34.10.2Osebni avtomobiliPassenger carsDM34.10
7DM34.10.21Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, s prostornino valja do vključno 1500 cm3, novaVehicles with spark-ignition engine of a cylinder capacity ? 1 500 cm3, newDM34.10.2
7DM34.10.22Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, s prostornino valja nad 1500 cm3, novaVehicles with spark-ignition engine of a cylinder capacity > 1 500 cm3, newDM34.10.2
7DM34.10.23Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem na kompresijski vžig (dizel ali poldizel), novaVehicles with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), newDM34.10.2
7DM34.10.24Drugi osebni avtomobiliOther motor vehicles for the transport of persons n.e.c.DM34.10.2
7DM34.10.25Rabljeni osebni avtomobiliMotor cars for the transport of persons, usedDM34.10.2
6DM34.10.3Motorna vozila za prevoz 10 ali več osebMotor vehicles for the transport of 10 or more personsDM34.10
7DM34.10.30Motorna vozila za prevoz 10 ali več osebMotor vehicles for the transport of 10 or more personsDM34.10.3
6DM34.10.4Tovorna motorna vozilaMotor vehicles for the transport of goodsDM34.10
7DM34.10.41Tovorna vozila z dizelskimi ali poldizelskimi motorji, novaGoods vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), new