Klasje - začetna stran
   

Izbor klasifikacij po generičnem izrazu
   
Izbor klasifikacij po modulih
   
Iskanje po klasifikacijah
   
Pretvorniki
   
Pomoč pri iskanju klasifikacij
   
   

PREGLED KLASIFIKACIJE V TABELARIČNI OBLIKI

SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2
Snemanje klasifikacije:   CSV    XML    HTML


Šifra ravniŠifra kategorijeDeskriptorDeskriptor (angleški)Šifra starša
10VOJAŠKI POKLICIARMED FORCES 
201VOJAŠKI POKLICIARMED FORCES0
3011VOJAŠKI POKLICIARMED FORCES01
40110Vojaki/vojakinje in častniki/častniceArmed forces011
50110.00Vojaki/vojakinje in častniki/častnice, n.o. 0110
50110.01Častnik/častnica 0110
50110.02Podčastnik/podčastnica 0110
50110.03Vojak/vojakinja 0110
11ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE, MENEDŽERJI/MENEDŽERKELEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS 
211ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICELEGISLATORS AND SENIOR OFFICIALS1
3111ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKELEGISLATORS11
41110Zakonodajalci/zakonodajalkeLegislators111
51110.00Zakonodajalci/zakonodajalke, n.o. 1110
51110.01Predsednik/predsednica republike 1110
51110.02Predsednik/predsednica državnega zbora 1110
51110.03Poslanec/poslanka državnega zbora 1110
51110.04Predsednik/predsednica državnega sveta 1110
51110.05Svetnik/svetnica državnega sveta 1110
51110.06Predsednik/predsednica vlade 1110
51110.07Minister/ministrica  1110
51110.08Župan/županja občine  1110
51110.09Župan/županja mestne občine 1110
51110.10Predsednik/predsednica pokrajinskega sveta 1110
51110.11Predsednik/predsednica občinskega sveta  1110
51110.12Predsednik/predsednica sveta krajevne skupnosti 1110
51110.13Predsednik/predsednica sveta vaške skupnosti 1110
51110.14Predsednik/predsednica sveta četrtne skupnosti 1110
3112VISOKI DRŽAVNI URADNIKI/VISOKE DRŽAVNE URADNICESENIOR GOVERNMENT OFFICIALS11
41120Visoki uradniki/visoke uradnice državnega zboraSenior National Assembly officials112
51120.00Visoki uradniki/visoke uradnice državnega zbora, n.o. 1120
51120.01Generalni sekretar/generalna sekretarka državnega zbora 1120
51120.02Sekretar/sekretarka sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 1120
51120.03Sekretar/sekretarka poslanske skupine 1120
51120.04Sekretar/sekretarka delovnega telesa državnega zbora 1120
41121Visoki vladni uradniki/visoke vladne uradniceSenior government officials112
51121.00Visoki vladni uradniki/visoke vladne uradnice, n.o. 1121
51121.01Generalni sekretar/generalna sekretarka vlade 1121
51121.02Predstojnik/predstojnica vladne službe 1121
51121.03Državni sekretar/državna sekretarka ministrstva 1121
51121.04Predstojnik/predstojnica upravnega organa v sestavi ministrstva 1121
51121.05Predstojnik/predstojnica upravne organizacije v sestavi ministrstva 1121
51121.06Generalni sekretar/generalna sekretarka ministrstva 1121
51121.10Veleposlanik/veleposlanica 1121
51121.11Pooblaščeni minister/pooblaščena ministrica veleposlaništva 1121
51121.12Ataše/atašejka 1121
51121.13Generalni konzul/generalna konzulka  1121
51121.14Konzul/konzulka 1121
51121.15Vicekonzul/vicekonzulka 1121
51121.16Sekretar/sekretarka diplomatsko konzularnega predstavništva 1121
51121.17Načelnik/načelnica upravne enote 1121
41122Visoki uradniki/visoke uradnice lokalne samoupraveSenior local self-government officials112
51122.00Visoki uradniki/visoke uradnice lokalne samouprave, n.o. 1122
51122.01Tajnik/tajnica občine 1122
51122.02Sekretar/sekretarka občinskega sveta 1122
51122.03Vodja občinskega upravnega organa 1122
41129Visoki državni uradniki/visoke državne uradnice, d.n.Senior government officials not elsewhere classified112
51129.00Visoki državni uradniki/visoke državne uradnice, d.n., n.o. 1129
51129.02Sekretar/sekretarka državnega sveta 1129
51129.03Sekretar/sekretarka delovnih teles državnih organov 1129
51129.04Vodja službe državnih organov 1129
51129.06Varuh/varuhinja človekovih pravic 1129
51129.07Predstojnik/predstojnica državnega organa, pravosodje 1129
51129.08Sekretar/sekretarka pravosodnih organov 1129
51129.09Guverner/guvernerka Banke Slovenije 1129
51129.10Upravnik/upravnica zaporov 1129
51129.11Predsednik/predsednica računskega sodišča  1129
3114VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE INTERESNIH ORGANIZACIJSENIOR OFFICIALS OF SPECIAL-INTEREST ORGANISATIONS11
41141Visoki uradniki/visoke uradnice političnih strankSenior officials of political-party organisations114
51141.00Visoki uradniki/visoke uradnice političnih strank, n.o. 1141
51141.01Predsednik/predsednica politične stranke 1141
51141.02Sekretar/sekretarka politične stranke 1141
51141.04Svetovalec/svetovalka predsednika politične stranke 1141
41142Visoki uradniki/visoke uradnice organizacij delodajalcev, delavcev in drugih gospodarskointeresnih organizacijSenior officials of employers', workers' and other economic-interest organisations114
51142.00Visoki uradniki/visoke uradnice organizacij delodajalcev, delavcev in drugih gospodarskointeresnih organizacij, n.o. 1142
51142.01Predsednik/predsednica zbornice 1142
51142.02Sekretar/sekretarka zbornice  1142
51142.03Svetovalec/svetovalka zbornice 1142
51142.04Predsednik/predsednica poslovnega združenja 1142
51142.05Predsednik/predsednica zadružne zveze 1142
51142.06Predsednik/predsednica sindikata 1142
51142.07Sekretar/sekretarka sindikata 1142
41143Visoki uradniki/visoke uradnice humanitarnih in drugih podobnih organizacijSenior officials of humanitarian and other special-interest organisations114
51143.00Visoki uradniki/visoke uradnice humanitarnih in drugih podobnih organizacij, n.o. 1143
51143.01Predsednik/predsednica komisije za človekove pravice 1143
51143.02Predsednik/predsednica komisije za zaščito okolja 1143
51143.03Predsednik/predsednica humanitarne organizacije 1143
51143.04Predsednik/predsednica posebnih interesnih organizacij 1143
51143.05Sekretar/sekretarka humanitarne organizacije 1143
51143.06Sekretar/sekretarka posebnih interesnih organizacij 1143
212DIREKTORJI/DIREKTORICE, MENEDŽERJI/MENEDŽERKE DRUŽBCORPORATE MANAGERS1
3121DIREKTORJI/DIREKTORICE IN ČLANI/ČLANICE UPRAVE DRUŽBEDIRECTORS AND CHIEF EXECUTIVES12
41210Direktorji/direktorice in člani/članice uprave družbeDirectors and chief executives121
51210.00Direktorji/direktorice in člani/članice uprave družbe, n.o.  1210
51210.01Član/članica uprave družbe 1210
51210.02Član/članica nadzornega sveta družbe 1210
51210.03Direktor/direktorica družbe 1210
51210.04Pomočnik/pomočnica direktorja družbe 1210
51210.05Prokurist/prokuristka  1210
51210.06Rektor/rektorica univerze 1210
51210.07Prorektor/prorektorica univerze 1210
3122MENEDŽERJI/MENEDŽERKE PROIZVODNIH IN OPERATIVNIH ENOT DRUŽBEPRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS12
41221Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvuProduction and operations managers in agriculture, hunting, forestry and fishing122
51221.00Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu, n.o. 1221
51221.01Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v kmetijstvu 1221
51221.02Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v lovstvu 1221
51221.03Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v gozdarstvu 1221
51221.04Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v ribištvu 1221
41222Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodoProduction and operations managers in manufacturing122
51222.00Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo, n.o. 1222
51222.01Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v rudarstvu 1222
51222.02Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v predelovalnih dejavnostih 1222
51222.03Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za oskrbo z elektriko, plinom in vodo 1222
41223Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v gradbeništvuProduction and operations managers in construction122
51223.00Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v gradbeništvu, n.o. 1223
51223.01Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v gradbeništvu 1223
41224Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v trgovini, za popravilo motornih vozil in izdelkov široke porabeProduction and operations managers in wholesale and retail trade122
51224.00Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v trgovini, za popravilo motornih vozil in izdelkov široke poraben, n.o. 1224
51224.01Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v trgovini na debelo 1224
51224.02Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v trgovini na drobno 1224
51224.03Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za vzdrževanje in popravilo motornih vozil  1224
51224.04Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za popravilo izdelkov široke porabe 1224
41225Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v gostinstvuProduction and operations managers in restaurants and hotels122
51225.00Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v gostinstvu, n.o. 1225
51225.01Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v gostinstvu, hotela 1225
51225.02Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v gostinstvu, restavracije 1225
51225.03Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijače v hotelih in restavracijah 1225
41226Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v prometu, skladiščenju in komunikacijahProduction and operations managers in transport, storage and communications122
51226.00Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v prometu, skladiščenju in komunikacijah, n.o. 1226
51226.01Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v prometu  1226
51226.02Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v skladiščenju  1226
51226.03Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v komunikacijah  1226
51226.04Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za storitve potovalnih in turističnih agencij 1226
41227Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe za poslovne storitveProduction and operations managers in business services122
51227.00Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe za poslovne storitve, n.o. 1227
51227.01Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za poslovne storitve 1227
41228Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe za osebne storitve, čiščenje ipd.Production and operations managers in personal care, cleaning and related services122
51228.00Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe za osebne storitve, čiščenje ipd., n.o. 1228
51228.01Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za osebne storitve 1228
51228.02Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za javno higieno ipd. 1228
51228.03Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote čistilnih servisov  1228
41229Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe, d.n.Production and operations managers not elsewhere classified122
51229.00Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe, d.n., n.o. 1229
51229.01Dekan/dekanica fakultete 1229
51229.02Dekan/dekanica visoke šole 1229
51229.03Ravnatelj/ravnateljica vzgojno-izobraževalnega zavoda 1229
51229.04Poslovni direktor/poslovna direktorica zavoda v kulturi 1229
51229.05Programski direktor/programska direktorica zavoda v kulturi  1229
51229.06Direktor/direktorica filma  1229
51229.07Menedžer/menedžerka samostojnih ustvarjalcev  1229
51229.08Producent/producentka  1229
51229.09Založnik/založnica 1229
51229.10Menedžer/menedžerka športnikov 1229
51229.11Vodja rekreacijskega centra  1229
51229.12Direktor/direktorica službe zdravstvene nege 1229
51229.13Poslovni direktor/poslovna direktorica enote družbe v socialnem varstvu 1229
51229.14Direktor/direktorica območne enote službe za socialno zavarovanje 1229
51229.15Vodja oddelka za izvajanje pokojninskega zavarovanja 1229
51229.16Menedžer/menedžerka področja ali enote v javni upravi 1229
3123MENEDŽERJI/MENEDŽERKE DRUGIH ENOT DRUŽBEOTHER SPECIALIST MANAGERS12
41231Menedžerji/menedžerke finančne enote družbeFinance managers123
51231.00Menedžerji/menedžerke finančne enote družbe, n.o. 1231
51231.01Menedžer/menedžerka finančne enote družbe 1231
41232Menedžerji/menedžerke kadrovske enote, enote za splošne zadeve in odnose z delodajalci v družbiPersonnel, administration and industrial relations managers123
51232.00Menedžerji/menedžerke kadrovske enote, enote za splošne zadeve in odnose z delodajalci v družbi, n.o. 1232
51232.01Menedžer/menedžerka kadrovske enote družbe  1232
51232.02Menedžer/menedžerka enote za odnose z delodajalci v družbi 1232
51232.03Sekretar/sekretarka družbe 1232
51232.04Menedžer/menedžerka pravne enote družbe 1232
51232.05Menedžer/menedžerka enote za splošne zadeve v družbi 1232
41233Menedžerji/menedžerke enote za trženje in prodajo v družbiSales and marketing managers123
51233.00Menedžerji/menedžerke enote za trženje in prodajo v družbi, n.o. 1233
51233.01Menedžer/menedžerka enote za trženje v družbi 1233
51233.02Menedžer/menedžerka enote za prodajo v družbi 1233
41234Menedžerji/menedžerke enote za oglaševanje in odnose z javnostmi v družbiAdvertising and public relations t managers123
51234.00Menedžerji/menedžerke enote za oglaševanje in odnose z javnostmi v družbi, n.o. 1234
51234.01Menedžer/menedžerka enote za oglaševanje v družbi 1234
51234.02Menedžer/menedžerka enote za odnose z javnostmi v družbi  1234
41235Menedžerji/menedžerke nabavne in distribucijske enote družbeSupply and distribution managers123
51235.00Menedžerji/menedžerke nabavne in distribucijske enote družbe, n.o. 1235
51235.01Menedžer/menedžerka nabavne enote družbe 1235
51235.02Menedžer/menedžerka distribucijske enote družbe  1235
41236Menedžerji/menedžerke enote za računalniške storitve v družbiComputing services managers123
51236.00Menedžerji/menedžerke enote za računalniške storitve v družbi, n.o. 1236
51236.01Menedžer/menedžerka enote za računalniške storitve v družbi 1236
41237Menedžerji/menedžerke raziskovalne in razvojne enote družbeResearch and development department managers123
51237.00Menedžerji/menedžerke raziskovalne in razvojne enote družbe, n.o. 1237
51237.01Menedžer/menedžerka raziskovalne enote družbe 1237
51237.02Menedžer/menedžerka razvojne enote družbe 1237
41239Menedžerji/menedžerke drugih enot družbe, d.n.Other department managers not elsewhere classified123
51239.00Menedžerji/menedžerke drugih enot družbe, d.n., n.o. 1239
51239.01Menedžer/menedžerka enote za kakovost v družbi 1239
51239.02Menedžer/menedžerka enote za varnost v družbi 1239
213MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽBMANAGERS OF SMALL ENTERPRISES1
3131MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽBMANAGERS OF SMALL ENTERPRISES13
41311Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvuManagers of small enterprises in agriculture, hunting, forestry/ and fishing131
51311.00Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu, n.o. 1311
51311.01Menedžer/menedžerka manjše družbe v kmetijstvu  1311
51311.02Menedžer/menedžerka manjše družbe v lovstvu 1311
51311.03Menedžer/menedžerka manjše družbe v gozdarstvu 1311
51311.04Menedžer/menedžerka manjše družbe v ribištvu  1311
41312Menedžerji/menedžerke manjših družb v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodoManagers of small enterprises in manufacturing131
51312.00Menedžerji/menedžerke manjših družb v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo, n.o. 1312
51312.01Menedžer/menedžerka manjše družbe v rudarstvu 1312
51312.02Menedžer/menedžerka manjše družbe v predelovalnih dejavnostih 1312
51312.03Menedžer/menedžerka manjše družbe za oskrbo z elektriko, plinom in vodo 1312
41313Menedžerji/menedžerke manjših družb v gradbeništvuManagers of small enterprises in construction131
51313.00Menedžerji/menedžerke manjših družb v gradbeništvu, n.o. 1313
51313.01Menedžer/menedžerka manjše družbe v gradbeništvu 1313
41314Menedžerji/menedžerke manjših družb v trgovini, za popravilo motornih vozil in izdelkov široke porabeManagers of small enterprises in wholesale and retail trade131
51314.00Menedžerji/menedžerke manjših družb v trgovini, za popravilo motornih vozil in izdelkov široke porabe, n.o. 1314
51314.01Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na debelo 1314
51314.02Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na drobno 1314
51314.03Menedžer/menedžerka manjše družbe za vzdrževanje in popravilo motornih vozil 1314
51314.04Menedžer/menedžerka manjše družbe za popravilo izdelkov široke porabe 1314
41315Menedžerji/menedžerke manjših družb v gostinstvuManagers of small enterprises of restaurants and hotels131
51315.00Menedžerji/menedžerke manjših družb v gostinstvu, n.o. 1315
51315.01Menedžer/menedžerka manjše družbe, hotela 1315
51315.02Menedžer/menedžerka manjše družbe, restavracije 1315
51315.03Menedžer/menedžerka manjše družbe, kampa 1315
51315.04Menedžer/menedžerka manjše družbe v gostinstvu 1315
41316Menedžerji/menedžerke manjših družb v prometu, skladiščenju in komunikacijahManagers of small enterprises in transport, storage and communications131
51316.00Menedžerji/menedžerke manjših družb v prometu, skladiščenju in komunikacijah, n.o. 1316
51316.01Menedžer/menedžerka manjše družbe v prometu 1316
51316.02Menedžer/menedžerka manjše družbe za prevozništvo 1316
51316.03Menedžer/menedžerka manjše družbe za skladiščenje 1316
51316.04Menedžer/menedžerka manjše družbe za komunikacije 1316
51316.05Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve turističnih agencij 1316
51316.06Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve potovalnih agencij 1316
41317Menedžerji/menedžerke manjših družb za poslovne storitveManagers of small enterprises of business services enterprises131
51317.00Menedžerji/menedžerke manjših družb za poslovne storitve, n.o. 1317
51317.01Menedžer/menedžerka manjše družbe za poslovne storitve 1317
51317.02Menedžer/menedžerka manjše družbe za nepremičnine 1317
41318Menedžerji/menedžerke manjših družb za osebne storitve, čiščenje ipd.Managers of small enterprises in personal care, cleaning and related services131
51318.00Menedžerji/menedžerke manjših družb za osebne storitve, čiščenje ipd. , n.o. 1318
51318.01Menedžer/menedžerka manjše družbe za osebne storitve 1318
51318.02Menedžer/menedžerka manjše družbe za javno higieno ipd. 1318
51318.03Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve čistilnih servisov 1318
41319Menedžerji/menedžerke manjših družb, d.n.Managers of small enterprises not elsewhere classified131
51319.00Menedžerji/menedžerke manjših družb, d.n. , n.o. 1319
51319.01Menedžer/menedžerka manjše družbe za kulturo 1319
51319.02Menedžer/menedžerka manjše družbe za izobraževanje 1319
51319.03Menedžer/menedžerka manjše družbe za zdravstvo 1319
51319.04Menedžer/menedžerka manjše družbe za rekreacijo 1319
51319.05Menedžer/menedžerka manjše družbe za socialno varstvo 1319
51319.06Menedžer/menedžerka manjše družbe za športne aktivnosti 1319
12STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJEPROFESSIONALS 
221STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE FIZIKALNIH, KEMIJSKIH, MATEMATIČNIH, TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH VEDPHYSICAL, MATHEMATICAL AND ENGINEERING SCIENCE PROFESSIONALS2
3211FIZIKI/FIZIČARKE, KEMIKI/KEMIČARKE IPD.PHYSICISTS, CHEMISTS AND RELATED PROFESSIONALS21
42111Fiziki/fizičarke, astronomi/astronomkePhysicists and astronomers211
52111.00Fiziki/fizičarke, astronomi/astronomke, n.o. 2111
52111.01Astronom/astronomka 2111
52111.02Fizik/fizičarka za mehansko fiziko 2111
52111.03Jedrski fizik/jedrska fizičarka  2111
52111.04Fizik/fizičarka 2111
42112Meteorologi/meteorologinjeMeteorologists211
52112.00Meteorologi/meteorologinje, n.o. 2112
52112.01Meteorolog/meteorologinja 2112
42113Kemiki/kemičarkeChemists211
52113.00Kemiki/kemičarke, n.o. 2113
52113.01Farmacevt/farmacevtka v industriji 2113
52113.02Kemik/kemičarka za anorgansko kemijo 2113
52113.03Kemik/kemičarka v farmaciji 2113
52113.04Kemik/kemičarka za fizikalno kemijo  2113
52113.05Kemik/kemičarka za organsko kemijo  2113
52113.06Kemik analitik/kemičarka analitičarka 2113
52113.07Kemik/kemičarka 2113
42114Geologi/geologinje, geofiziki/geofizičarke ipd.Geologists and geophysicists211
52114.00Geologi/geologinje, geofiziki/geofizičarke ipd. , n.o. 2114
52114.01Geofizik/geofizičarka 2114
52114.02Geolog/geologinja 2114
52114.03Geotehnolog/geotehnologinja 2114
52114.04Hidrolog/hidrologinja 2114
52114.05Mineralog/mineraloginja 2114
52114.06Paleontolog/paleontologinja 2114
52114.07Petrolog/petrologinja 2114
52114.08Seizmolog/seizmologinja 2114
3212MATEMATIKI/MATEMATIČARKE, STATISTIKI/STATISTIČARKEMATHEMATICIANS, STATISTICIANS AND RELATED PROFESSIONALS21
42121Matematiki/matematičarke ipd.Mathematicians and related professionals212
52121.00Matematiki/matematičarke ipd. , n.o. 2121
52121.01Aktuar/aktuarka 2121
52121.02Matematik, aplikativni/matematičarka, aplikativna 2121
52121.03Matematik, raziskovalni/matematičarka, raziskovalna 2121
52121.04Operacijski raziskovalec/operacijska raziskovalka 2121
52121.05Matematik/matematičarka 2121
42122Statistiki/statističarkeStatisticians212
52122.00Statistiki/statističarke, n.o. 2122
52122.01Biometrik/biometričarka  2122
52122.02Demograf/demografinja 2122
52122.03Statistik/statističarka 2122
3213INFORMATIKI/INFORMATIČARKE IN RAČUNALNIKARJI/RAČUNALNIKARKECOMPUTING PROFESSIONALS21
42130Analitiki/analitičarke in snovalci/snovalke informacijskih sistemovComputer systems designers, analysts and programmers213
52130.00Analitiki/analitičarke in snovalci/snovalke informacijskih sistemov, n.o. 2130
52130.01Inženir/inženirka razvoja komunikacij 2130
52130.02Organizator/organizatorka informacijskih sistemov 2130
52130.03Podatkovni administrator/podatkovna administratorka 2130
52130.04Podatkovni analitik/podatkovna analitičarka 2130
52130.05Programer, razvijalec/programerka, razvijalka programov 2130
52130.06Razvijalec/razvijalka informacijskih sistemov 2130
52130.07Sistemski administrator/sistemska administratorka 2130
52130.08Sistemski analitik/sistemska analitičarka 2130
52130.09Sistemski inženir/sistemska inženirka  2130
52130.10Skrbnik/skrbnica podatkovnih baz 2130
52130.11Skrbnik/skrbnica računalniških sistemov 2130
52130.12Skrbnik/skrbnica tokov podatkov 2130
52130.13Svetovalec/svetovalka tehnične pomoči za uporabnike  2130
52130.14Vzdrževalec/vzdrževalka in skrbnik/skrbnica računalniških aplikacij 2130
3214STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH VEDARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED PROFESSIONALS21
42141Arhitekti/arhitektkeArchitects, town and traffic planners214
52141.00Arhitekti/arhitektke, n.o. 2141
52141.01Arhitekt oblikovalec/arhitektka oblikovalka 2141
52141.02Arhitekt projektant/arhitektka projektantka 2141
52141.03Arhitekt, svetovalec/arhitektka, svetovalka 2141
52141.04Arhitekt urbanist/arhitektka urbanistka 2141
52141.05Krajinski arhitekt/krajinska arhitektka 2141
52141.06Arhitekt/arhitektka 2141
52141.07Arhitekt/arhitektka, vodja del 2141
52141.08Urbanistični inšpektor/urbanistična inšpektorica 2141
42142Inženirji/inženirke gradbeništvaCivil engineers214
52142.00Inženirji/inženirke gradbeništva, n.o. 2142
52142.01Gradbeni inšpektor/gradbena inšpektorica 2142
52142.02Inženir gradbeništva, projektant/inženirka gradbeništva, projektantka 2142
52142.03Inženir gradbeništva, svetovalec/inženirka gradbeništva, svetovalka  2142
52142.04Tehnolog/tehnologinja za gradbene materiale  2142
52142.06Vodnogospodarski inšpektor/vodnogospodarska inšpektorica 2142
52142.07Inženir/inženirka gradbeništva 2142
52142.08Inženir/inženirka gradbeništva, vodja del 2142
52142.09Inšpektor/inšpektorica za graditev 2142
42143Inženirji/inženirke elektrotehnike ipd.Electrical engineers214
52143.00Inženirji/inženirke elektrotehnike ipd., n.o. 2143
52143.01Elektroenergetski inšpektor/elektroenergetska inšpektorica 2143
52143.02Inženir/inženirka elektroenergetike 2143
52143.03Inženir elektroenergetike, projektant/inženirka elektroenergetike, projektantka 2143
52143.04Inženir elektroenergetike, svetovalec/inženirka elektroenergetike, svetovalka 2143
52143.05Tehnolog/tehnologinja elektrotehnike 2143
52143.06Inženir/inženirka elektrotehnike 2143
52143.07Inženir/inženirka elektroenergetike, vodja del 2143
52143.08Inženir/inženirka elektrotehnike, vodja del 2143
42144Inženirji/inženirke elektronike, telekomunikacijElectronics and telecommunications engineers214
52144.00Inženirji/inženirke elektronike, telekomunikacij, n.o. 2144
52144.01Inženir/inženirka elektroavtomatike  2144
52144.02Inženir/inženirka signalnovarnostnih naprav  2144
52144.03Inženir/inženirka telekomunikacij 2144
52144.04Inženir/inženirka elektronike 2144
52144.05Tehnolog/tehnologinja elektronike 2144
52144.06Tehnolog/tehnologinja telekomunikacij 2144
42145Inženirji/inženirke strojništva ipd.Mechanical engineers214
52145.00Inženirji/inženirke strojništva ipd., n.o. 2145
52145.01Inženir/inženirka ladjedelništva 2145
52145.02Inženir/inženirka strojništva za procesno tehniko 2145
52145.03Inženir strojništva, avtomatik/inženirka strojništva, avtomatičarka 2145
52145.04Inženir strojništva, energetik/inženirka strojništva, energetičarka 2145
52145.05Inženir strojništva, hidravlik, pnevmatik/inženirka strojništva, hidravličarka, pnevmatičarka 2145
52145.06Inženir strojništva, konstrukter/inženirka strojništva, konstrukterka  2145
52145.07Inženir strojništva, terolog/inženirka strojništva, terologinja 2145
52145.08Inšpektor/inšpektorica parnih kotlov 2145
52145.09Inženir/inženirka strojništva 2145
52145.10Tehnolog/tehnologinja strojništva 2145
52145.11Inženir strojništva, projektant/inženirka strojništva, projektantka 2145
52145.12Inženir strojništva, svetovalec/inženirka strojništva, svetovalka 2145
52145.13Inženir/inženirka strojništva, vodja del 2145
42146Kemijski tehnologi/kemijske tehnologinje, živilski tehnologi/živilske tehnologinje ipd.Chemical engineers214
52146.00Kemijski tehnologi/kemijske tehnologinje, živilski tehnologi/živilske tehnologinje ipd., n.o. 2146
52146.01Inženir/inženirka petrokemije 2146
52146.02Kemijski tehnolog/kemijska tehnologinja 2146
52146.03Tehnolog/tehnologinja za gumarstvo 2146
52146.04Tehnolog/tehnologinja za keramiko 2146
52146.05Tehnolog/tehnologinja za papirništvo 2146
52146.06Tehnolog/tehnologinja za sintezo in predelavo polimerov 2146
52146.07Tehnolog/tehnologinja za steklarstvo 2146
52146.08Živilski tehnolog/živilska tehnologinja 2146
42147Inženirji/inženirke rudarstva, metalurgije ipd.Mining engineers, metallurgists and related professionals214
52147.00Inženirji/inženirke rudarstva, metalurgije ipd., n.o. 2147
52147.01Inženir/inženirka naftnega rudarstva 2147
52147.03Inženir rudarstva, projektant/inženirka rudarstva, projektantka 2147
52147.06Rudarski inženir/rudarska inženirka, obratovodja  2147
52147.07Elektrorudarski inšpektor/elektrorudarska inšpektorica 2147
52147.08Metalurg/metalurginja v proizvodnji 2147
52147.09Rudarski inšpektor/rudarska inšpektorica 2147
52147.10Metalurg/metalurginja  2147
52147.11Inženir/inženirka rudarstva 2147
52147.12Tehnolog/tehnologinja za metalurgijo 2147
52147.13Inženir/inženirka rudarstva za podzemno pridobivanje mineralnih surovin 2147
52147.14Inženir/inženirka rudarstva za izdelavo podzemnih objektov 2147
52147.15inženir/inženirka rudarstva za površinsko pridobivanje mineralnih surovin 2147
52147.16Inženir/inženirka geotehnologije 2147
52147.17Inženir rudarstva, svetovalec/inženirka rudarstva, svetovalka 2147
52147.18Inženir/inženirka rudarstva, vodja del 2147
42148Geodeti/geodetinje ipd.Cartographers and surveyors214
52148.00Geodeti/geodetinje ipd., n.o. 2148
52148.01Fotogrametrik/fotogrametričarka 2148
52148.02Geodet/geodetinja 2148
52148.03Geoinformacijski tehnolog/geoinformacijska tehnologinja 2148
52148.04Kartograf/kartografka 2148
42149Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških ved, d.n.Architects, engineers and related professionals not elsewhere classified214
52149.00Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških ved, d.n., n.o. 2149
52149.01Inženir/inženirka lesarstva 2149
52149.02Inženir/inženirka tekstilstva 2149
52149.03Tehnolog/tehnologinja v grafični industriji 2149
52149.04Tehnolog/tehnologinja za tekstilstvo 2149
52149.05Tehnolog/tehnologinja za usnjarstvo in krznarstvo 2149
52149.06Inženir/inženirka usnjarstva in krznarstva 2149
52149.07Inženir/inženirka predelave usnja in krzna 2149
52149.08Tehnolog/tehnologinja predelave usnja in krzna 2149
3215STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, ORGANIZACIJO IN VARNOST PRI DELU IPD.LOGISTICS, TRANSPORT TECHNOLOGY, ORGANISATION, SAFETY AT WORK AND RELATED PROFESSIONALS21
42150Strokovnjaki/strokovnjakinje za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd.Logistics, transport technology, organisation, safety at work and related professionals215
52150.00Strokovnjaki/strokovnjakinje za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd., n.o. 2150
52150.01Inženir/inženirka za logistiko 2150
52150.02Inženir/inženirka za varnost pri delu  2150
52150.03Inšpektor/inšpektorica za delo 2150
52150.04Inšpektor/inšpektorica za promet 2150
52150.05Kontrolor/kontrolorka za kakovost poslovanja 2150
52150.06Organizator/organizatorka dela 2150
52150.07Tehnolog/tehnologinja za promet 2150
222ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI/ZDRAVSTVENE STROKOVNJAKINJE, STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE BIOMEDICINSKIH, BIOLOŠKIH, BIOTEHNIČNIH VEDLIFE SCIENCE AND HEALTH PROFESSIONALS2
3221BIOLOGI/BIOLOGINJE, FARMAKOLOGI/FARMAKOLOGINJE, AGRONOMI/AGRONOMKE IPD.LIFE SCIENCE PROFESSIONALS22
42211Biologi/biologinje, ekologi/ekologinje ipd.Biologists, botanists, zoologists and related professionals221
52211.00Biologi/biologinje, ekologi/ekologinje ipd., n.o. 2211
52211.01Bakteriolog/bakteriologinja 2211
52211.02Biolog/biologinja 2211
52211.03Botanik/botaničarka 2211
52211.04Citolog/citologinja 2211
52211.05Ekolog/ekologinja 2211
52211.06Embriolog/embriologinja 2211
52211.07Genetik/genetičarka 2211
52211.08Histolog/histologinja 2211
52211.09Imunolog/imunologinja 2211
52211.10Mikrobiolog/mikrobiologinja 2211
52211.11Parazitolog/parazitologinja 2211
52211.12Zoolog/zoologinja  2211
52211.13Medicinski mikrobiolog/medicinska mikrobiologinja 2211
42212Farmakologi/farmakologinje, biokemiki/biokemičarke ipd.Pharmacologists and related professionals221
52212.00Farmakologi/farmakologinje, biokemiki/biokemičarke ipd., n.o. 2212
52212.01Anatom/anatomistka 2212
52212.02Biofizik/biofizičarka 2212
52212.03Biokemik/biokemičarka 2212
52212.04Endokrinolog/endokrinologinja 2212
52212.05Epidemiolog/epidemiologinja 2212
52212.06Farmakolog/farmakologinja 2212
52212.07Fiziolog/fiziologinja 2212
52212.08Kineziolog/kineziologinja 2212
52212.09Patofiziolog/patofiziologinja 2212
52212.11Toksikolog/toksikologinja 2212
52212.12Patolog/patologinja za živali 2212
52212.13Patolog/patologinja za rastline 2212
52212.14Analitik/analitičarka v laboratorijski medicini 2212
52212.15Medicinski biokemik/medicinska biokemičarka 2212
42213Agronomi/agronomke, zootehniki/zootehnice ipd.Agronomists and related professionals221
52213.00Agronomi/agronomke, zootehniki/zootehnice ipd., n.o. 2213
52213.01Agronom/agronomka za poljedelstvo 2213
52213.02Agronom/agronomka za sadjarstvo 2213
52213.03Agronom/agronomka za vinogradništvo 2213
52213.04Agronom/agronomka za vrtnarstvo  2213
52213.05Fitosanitarni inšpektor/fitosanitarna inšpektorica 2213
52213.06Gozdarski inšpektor/gozdarska inšpektorica 2213
52213.07Gozdarski inženir/gozdarska inženirka 2213
52213.08Kmetijski inšpektor/kmetijska inšpektorica 2213
52213.09Kmetijski svetovalec/kmetijska svetovalka 2213
52213.10Lovski inšpektor/lovska inšpektorica 2213
52213.11Ribiški inšpektor/ribiška inšpektorica 2213
52213.12Zootehnik/zootehnica za govedorejo 2213
52213.13Zootehnik/zootehnica za konjerejo 2213
52213.14Zootehnik/zootehnica za kozjerejo  2213
52213.15Zootehnik/zootehnica za ovčjerejo 2213
52213.16Zootehnik/zootehnica za perutninarstvo  2213
52213.17Zootehnik/zootehnica za prašičjerejo 2213
52213.18Agronom/agronomka 2213
52213.19Zootehnik/zootehnica 2213
3222ZDRAVNIKI/ZDRAVNICE, ZOBOZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNICE, VETERINARJI/VETERINARKE, FARMACEVTI/FARMACEVTKE IPD.HEALTH PROFESSIONALS (except nursing)22
42221Zdravniki/zdravniceMedical doctors222
52221.00Zdravniki/zdravnice, n.o. 2221
52221.01Zdravnik/zdravnica za abdominalno kirurgijo 2221
52221.02Zdravnik/zdravnica za anesteziologijo z reanimatologijo 2221
52221.03Zdravnik/zdravnica za dermatovenerologijo 2221
52221.04Zdravnik/zdravnica za družinsko medicino 2221
52221.05Zdravnik/zdravnica za epidemiologijo 2221
52221.06Zdravnik/zdravnica za fiziatrijo 2221
52221.07Zdravnik/zdravnica za ginekologijo in porodništvo 2221
52221.08Zdravnik/zdravnica za higieno 2221
52221.09Zdravnik/zdravnica za infektologijo 2221
52221.10Zdravnik/zdravnica za interno medicino 2221
52221.11Zdravnik/zdravnica za kardiovaskularno kirurgijo 2221
52221.12Zdravnik/zdravnica za kirurgijo 2221
52221.13Zdravnik/zdravnica za maksilofacialno kirurgijo 2221
52221.14Zdravnik/zdravnica za medicino dela, prometa, športa 2221
52221.16Zdravnik/zdravnica za nevrokirurgijo 2221
52221.17Zdravnik/zdravnica za nevrologijo 2221
52221.18Zdravnik/zdravnica za nuklearno medicino 2221
52221.19Zdravnik/zdravnica za oftamologijo 2221
52221.20Zdravnik/zdravnica za ortopedijo 2221
52221.21Zdravnik/zdravnica za otorinolaringologijo  2221
52221.22Zdravnik/zdravnica za patologijo 2221
52221.23Zdravnik/zdravnica za pediatrijo 2221
52221.24Zdravnik/zdravnica za plastično in rekonstruktivno kirurgijo 2221
52221.25Zdravnik/zdravnica za psihiatrijo 2221
52221.26Zdravnik/zdravnica za radioterapijo in onkologijo 2221
52221.27Zdravnik/zdravnica za rentgenologijo 2221
52221.28Zdravnik/zdravnica za socialno medicino 2221
52221.29Zdravnik/zdravnica za sodno medicino 2221
52221.30Zdravnik/zdravnica za splošno medicino 2221
52221.31Zdravnik/zdravnica za šolsko medicino 2221
52221.32Zdravnik/zdravnica za torakalno kirurgijo 2221
52221.33Zdravnik/zdravnica za transfuziologijo 2221
52221.34Zdravnik/zdravnica za travmatologijo 2221
52221.35Zdravnik/zdravnica za urologijo  2221
52221.36Zdravnik/zdravnica 2221
42222Zobozdravniki/zobozdravniceDentists222
52222.00Zobozdravniki/zobozdravnice, n.o. 2222
52222.01Zobozdravnik/zobozdravnica za oralno kirurgijo  2222
52222.02Zobozdravnik/zobozdravnica za otroško in preventivno zobozdravstvo 2222
52222.03Zobozdravnik/zobozdravnica za stomatološko protetiko 2222
52222.04Zobozdravnik/zobozdravnica za zobno in čeljustno ortopedijo 2222
52222.05Zobozdravnik/zobozdravnica za zobne in ustne bolezni 2222
52222.06Zobozdravnik/zobozdravnica 2222
42223Veterinarji/veterinarkeVeterinarians222
52223.00Veterinarji/veterinarke, n.o. 2223
52223.01Veterinar/veterinarka za kirurgijo  2223
52223.02Veterinar/veterinarka za reprodukcijo živali  2223
52223.03Veterinar/veterinarka za zdravstveno varstvo živali  2223
52223.04Veterinar/veterinarka 2223
42224Farmacevti/farmacevtkePharmacists222
52224.00Farmacevti/farmacevtke, n.o. 2224
52224.01Klinični farmacevt/klinična farmacevtka 2224
52224.02Lekarnar/lekarnarka 2224
52224.03Farmacevt/farmacevtka 2224
42229Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje v zdravstvu ipd., d.n.Health professionals (except nursing) not elsewhere classified222
52229.00Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje v zdravstvu ipd., d.n., n.o. 2229
52229.01Nadzorni zdravnik/nadzorna zdravnica 2229
52229.02Svetovalec/svetovalka za veterinarstvo 2229
52229.03Svetovalec/svetovalka za zdravstvo 2229
52229.04Veterinarski inšpektor/veterinarska inšpektorica 2229
52229.05Zdravnik, svetovalec/zdravnica, svetovalka za zdravstveno zavarovanje  2229
52229.06Zdravstveni inšpektor/zdravstvena inšpektorica 2229
52229.07Defektolog/defektologinja v zdravstvu in socialnem varstvu 2229
52229.08Logoped/logopedinja za individualno govorno terapijo 2229
52229.09Surdopedagog/surdopedagoginja za individualno slušno terapijo 2229
3223STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA ZDRAVSTVENO NEGOHEALTH CARE PROFESSIONALS22
42230Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno negoHealth care professionals223
52230.00Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego, n.o. 2230
52230.01Organizator/organizatorka zdravstvene nege 2230
52230.02Organizator/organizatorka zdravstvene vzgoje 2230
223STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJETEACHING PROFESSIONALS2
3231STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA UNIVERZITETNO, VISOKOŠOLSKO IN VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJECOLLEGE, UNIVERSITY AND HIGHER EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS23
42310Strokovnjaki/strokovnjakinje za univerzitetno, visokošolsko izobraževanjeUniversity and higher education teaching professionals231
52310.00Strokovnjaki/strokovnjakinje za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje, n.o. 2310
52310.01Visokošolski sodelavec/visokošolska sodelavka 2310
52310.02Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica 2310
42311Višješolski predavatelji/višješolske predavateljiceCollege lecturers231
52311.00Višješolski predavatelji/višješolske predavateljice, n.o. 2311
52311.01Višješolski predavatelj/višješolska predavateljica 2311
3232STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJESECONDARY EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS23
42321Strokovnjaki/strokovnjakinje za srednješolsko izobraževanjeSecondary education teaching professionals232
52321.01Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica 2321
52321.02Vzgojitelj/vzgojiteljica v dijaškem domu 2321
3233STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA PREDŠOLSKO IN OSNOVNOŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJEPRE-PRIMARY, FIRST AND SECOND STAGE BASIC EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS23
42331Osnovnošolski učitelji/osnovnošolske učiteljiceFirst and second stage of basic education teaching professionals233
52331.00Osnovnošolski učitelji/osnovnošolske učiteljice, n.o. 2331
52331.01Učitelj/učiteljica razrednega pouka 2331
52331.02Predmetni učitelj/predmetna učiteljica  2331
42332Vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrokPre-primary education teaching professionals233
52332.00Vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok, n.o. 2332
52332.01Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 2332
52332.02Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s posebnimi potrebami  2332
3234STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMISPECIAL EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS23
42340Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebamiSpecial education teaching professionals234
52340.00Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, n.o. 2340
52340.01Učitelj/učiteljica za osebe s posebnimi potrebami 2340
52340.02Vzgojitelj/vzgojiteljica v zavodu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami  2340
3235DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJEOTHER TEACHING PROFESSIONALS23
42351Strokovnjaki/strokovnjakinje za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metodeEducation methods specialists235
52351.00Strokovnjaki/strokovnjakinje za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode, n.o. 2351
52351.01Andragog/andragoginja 2351
52351.02Pedagog/pedagoginja 2351
52351.03Socialni pedagog/socialna pedagoginja 2351
52351.09Pedagoški svetovalec/pedagoška svetovalka 2351
42352Šolski inšpektorji/šolske inšpektoriceSchool inspectors235
52352.00Šolski inšpektorji/šolske inšpektorice, n.o. 2352
52352.01Šolski inšpektor/šolska inšpektorica 2352
42359Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje, d.n.Other teaching professionals not elsewhere classified235
52359.00Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje, d.n., n.o. 2359
52359.01Organizator/organizatorka izobraževanja odraslih v izobraževalnih zavodih ipd. 2359
52359.02Svetovalni delavec/svetovalna delavka v vzgojno-izobraževalnem zavodu 2359
52359.03Učitelj/učiteljica za zunajšolsko izobraževanje 2359
52359.04Šolski knjižničar/šolska knjižničarka 2359
224DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJEOTHER PROFESSIONALS2
3241STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA POSLOVANJEBUSINESS PROFESSIONALS24
42411Finančniki/finančnice, revizorji/revizorke, računovodje/računovodkinje ipd.Accountants241
52411.00Finančniki/finančnice, revizorji/revizorke, računovodje/računovodkinje ipd., n.o. 2411
52411.01Davčni inšpektor/davčna inšpektorica 2411
52411.02Davčni svetovalec/davčna svetovalka 2411
52411.03Devizni inšpektor/devizna inšpektorica 2411
52411.04Finančni analitik/finančna analitičarka 2411
52411.05Finančni inšpektor/finančna inšpektorica 2411
52411.06Finančni svetovalec/finančna svetovalka 2411
52411.07Ocenjevalec/ocenjevalka vrednosti podjetij 2411
52411.08Pooblaščeni revizor/pooblaščena revizorka 2411
52411.09Računovodja/računovodkinja  2411
52411.10Revizor/revizorka 2411
52411.11Svetovalec/svetovalka za nepremičnine 2411
52411.12Svetovalec/svetovalka za proračune  2411
42412Strokovnjaki/strokovnjakinje za kadre, analizo poklicnega dela ipd.Personnel and careers professionals241
52412.00Strokovnjaki/strokovnjakinje za kadre, analizo poklicnega dela ipd., n.o. 2412
52412.01Analitik/analitičarka poklicnega dela 2412
52412.02Organizator/organizatorka izobraževanja zaposlenega osebja v podjetjih 2412
52412.03Svetovalec/svetovalka za kadrovanje 2412
52412.04Svetovalec/svetovalka za osebno in poslovno uspešnost 2412
52412.05Svetovalec/svetovalka za poklicno izobraževanje 2412
52412.06Svetovalec/svetovalka za zaposlovanje 2412
42419Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje, d.n.Business professionals not elsewhere classified241
52419.00Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje, d.n., n.o. 2419
52419.01Svetovalec/svetovalka za ekonomiko gospodinjstva 2419
52419.02Svetovalec/svetovalka za patente 2419
52419.03Svetovalec/svetovalka za podjetništvo 2419
52419.04Svetovalec/svetovalka za prodajne metode 2419
52419.05Svetovalec/svetovalka za promocijo 2419
52419.06Svetovalec/svetovalka za trženje 2419
52419.07Svetovalec/svetovalka za odnose z javnostmi 2419
52419.08Svetovalec/svetovalka za poslovanje  2419
52419.09Projektni menedžer/projektna menedžerka 2419
52419.10Svetovalec/svetovalka za varstvo potrošnikov 2419
3242PRAVNI STROKOVNJAKI/PRAVNE STROKOVNJAKINJELEGAL PROFESSIONALS24
42421Odvetniki/odvetnice, notarji/notarke ipd.Lawyers and notaries242
52421.00Odvetniki/odvetnice, notarji/notarke ipd., n.o. 2421
52421.01Odvetnik/odvetnica 2421
52421.05Notar/notarka 2421
42422Sodniki/sodniceJudges242
52422.00Sodniki/sodnice, n.o. 2422
52422.01Vrhovni sodnik/vrhovna sodnica 2422
52422.02Višji sodnik/višja sodnica 2422
52422.03Okrožni sodnik/okrožna sodnica 2422
52422.04Okrajni sodnik/okrajna sodnica 2422
52422.05Ustavni sodnik/ustavna sodnica 2422
52422.06Sodnik/sodnica za prekrške 2422
42423Tožilci/tožilke in pravobranilci/pravobranilkeProsecutors and attorneys242
52423.00Tožilci/tožilke in pravobranilci/pravobranilke, n.o. 2423
52423.01Vrhovni državni tožilec/vrhovna državna tožilka 2423
52423.02Višji državni tožilec/višja državna tožilka 2423
52423.03Okrožni državni tožilec/okrožna državna tožilka 2423
52423.04Pomočnik/pomočnica državnega tožilca 2423
52423.05Državni pravobranilec/državna pravobranilka 2423
52423.06Pomočnik/pomočnica državnega pravobranilca 2423
42429Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje, d.n.Legal professionals not elsewhere classified242
52429.00Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje, d.n. , n.o. 2429
52429.02Pravni svetovalec/pravna svetovalka  2429
52429.03Pravnik/pravnica za javnoupravne zadeve  2429
52429.04Pravnik/pravnica 2429
52429.05Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka v pravosodnih organih 2429
3243ARHIVARJI/ARHIVARKE, KNJIŽNJIČARJI/KNJIŽNJIČARKE IPD.ARCHIVISTS, LIBRARIANS AND RELATED INFORMATION PROFESSIONALS24
42431Arhivarji/arhivarke, konservatorji/konservatorke ipd.Archivists and curators243
52431.00Arhivarji/arhivarke, konservatorji/konservatorke ipd., n.o. 2431
52431.01Arhivar/arhivarka 2431
52431.02Arhivist/arhivistka 2431
52431.03Konservator/konservatorka za kulturno dediščino 2431
52431.04Konservator/konservatorka za naravno dediščino 2431
52431.05Kustos/kustosinja 2431
52431.06Muzeolog/muzeologinja  2431
52431.07Preparator/preparatorka 2431
42432Bibliotekarji/bibliotekarke, dokumentalisti/dokumentalistke ipd.Librarians and related information professionals243
52432.00Bibliotekarji/bibliotekarke, dokumentalisti/dokumentalistke ipd., n.o. 2432
52432.01Antikvar/antikvarka 2432
52432.02Bibliotekar/bibliotekarka 2432
52432.03Dokumentalist/dokumentalistka 2432
52432.04Knjižničar/knjižničarka 2432
3244STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE DRUŽBENIH VEDSOCIAL SCIENCE AND RELATED PROFESSIONALS24
42441Ekonomisti/ekonomistkeEconomists244
52441.00Ekonomisti/ekonomistke, n.o. 2441
52441.01Ekonometrik/ekonometričarka 2441
52441.02Ekonomist/ekonomistka za bančništvo in finance 2441
52441.03Ekonomist/ekonomistka za cenovne politike 2441
52441.04Ekonomist/ekonomistka za davčne sisteme 2441
52441.05Ekonomist/ekonomistka za človeške vire 2441
52441.06Ekonomist/ekonomistka za mednarodno menjavo 2441
52441.07Ekonomist/ekonomistka za sektorske politike 2441
52441.08Ekonomist svetovalec/ekonomistka svetovalka 2441
42442Sociologi/sociologinje, antropologi/antropologinje ipd.Sociologists, anthropologists and related professionals244
52442.00Sociologi/sociologinje, antropologi/antropologinje ipd., n.o. 2442
52442.01Antropolog/antropologinja 2442
52442.02Arheolog/arheologinja 2442
52442.03Etnolog/etnologinja 2442
52442.04Geograf/geografinja 2442
52442.05Komunikolog/komunikologinja 2442
52442.06Kriminolog/kriminologinja 2442
52442.07Sociolog/sociologinja 2442
42443Filozofi/filozofinje, zgodovinarji/zgodovinarke, politologi/politologinjePhilosophers, historians and political scientists244
52443.00Filozofi/filozofinje, zgodovinarji/zgodovinarke, politologi/politologinje, n.o. 2443
52443.01Filozof/filozofinja 2443
52443.02Obramboslovec/obramboslovka 2443
52443.03Politolog/politologinja 2443
52443.04Zgodovinar/zgodovinarka 2443
42444Filologi/filologinje, prevajalci/prevajalke, tolmači/tolmačke ipd.Philologists, translators and interpreters244
52444.00Filologi/filologinje, prevajalci/prevajalke, tolmači/tolmačke ipd., n.o. 2444
52444.01Grafolog/grafologinja 2444
52444.02Jezikoslovec/jezikoslovka 2444
52444.03Konferenčni tolmač/konferenčna tolmačka 2444
52444.04Leksikograf/leksikografinja 2444
52444.05Lektor/lektorica 2444
52444.06Prevajalec/prevajalka 2444
52444.07Sodni tolmač/sodna tolmačka 2444
42445Psihologi/psihologinjePsychologists244
52445.00Psihologi/psihologinje, n.o. 2445
52445.01Psiholog/psihologinja v zdravstvu 2445
52445.02Psiholog/psihologinja v industriji  2445
52445.03Psiholog, svetovalec/psihologinja, svetovalka v posvetovalnicah 2445
52445.04Psiholog/psihologinja v športu 2445
52445.05Psiholog/psihologinja 2445
42446Socialni delavci/socialne delavkeSocial work professionals244
52446.00Socialni delavci/socialne delavke, n.o. 2446
52446.01Socialni delavec/socialna delavka v vzgoji in izobraževanju 2446
52446.02Socialni delavec/socialna delavka za delo s starejšimi občani 2446
52446.03Socialni delavec/socialna delavka v delovnem okolju 2446
52446.04Socialni delavec/socialna delavka v zdravstvu 2446
52446.05Socialni delavec/socialna delavka za delo z družino 2446
52446.06Socialni delavec/socialna delavka za delo z materialno ogroženimi 2446
52446.07Socialni delavec/socialna delavka za delo z osebami s posebnimi potrebami 2446
52446.08Socialni delavec/socialna delavka 2446
3245UMETNIŠKI USTVARJALCI, POUSTVARJALCI/UMETNIŠKE USTVARJALKE, POUSTVARJALKE IPD.WRITERS AND CREATIVE OR PERFORMING ARTISTS24
42451Pisatelji/pisateljice, novinarji/novinarke ipd.Authors, journalists and other writers245
52451.00Pisatelji/pisateljice, novinarji/novinarke ipd., n.o. 2451
52451.01Dramaturg/dramaturginja 2451
52451.02Fotoreporter/fotoreporterka 2451
52451.03Komentator/komentatorka 2451
52451.04Kritik/kritičarka 2451
52451.05Moderator/moderatorka 2451
52451.06Novinar/novinarka 2451
52451.07Pesnik/pesnica 2451
52451.08Pisatelj/pisateljica 2451
52451.09Recenzent/recenzentka 2451
52451.10Redaktor/redaktorica 2451
52451.11Scenarist/scenaristka  2451
52451.12Svetovalec/svetovalka za kulturno-umetniške programe 2451
52451.13Urednik novinar/urednica novinarka 2451
52451.14Urednik/urednica uredništva 2451
42452Kiparji/kiparke, slikarji/slikarke ipd.Sculptors, painters and related artists245
52452.00Kiparji/kiparke, slikarji/slikarke ipd., n.o. 2452
52452.01Ilustrator/ilustratorka 2452
52452.02Karikaturist/karikaturistka 2452
52452.03Kipar/kiparka 2452
52452.04Kostumograf/kostumografka 2452
52452.05Restavrator/restavratorka 2452
52452.06Scenograf/scenografka 2452
52452.07Slikar/slikarka 2452
52452.08Tapiserist/tapiseristka 2452
52452.09Umetniški oblikovalec/umetniška oblikovalka  2452
52452.10Umetnostni zgodovinar/umetnostna zgodovinarka  2452
42453Glasbeniki/glasbeniceComposers, musicians and singers245
52453.00Glasbeniki/glasbenic, n.o. 2453
52453.01Aranžer glasbe/aranžerka glasbe 2453
52453.02Dirigent /dirigentka orkestra 2453
52453.03Dirigent /dirigentka zbora 2453
52453.04Glasbeni opremljevalec/glasbena opremljevalka 2453
52453.05Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica 2453
52453.06Glasbenik/glasbenica 2453
52453.07Instrumentalist solist/instrumentalistka solistka 2453
52453.08Instrumentalist/instrumentalistka 2453
52453.09Koncertni mojster/koncertna mojstrica 2453
52453.10Korepetitor/korepetitorka 2453
52453.11Muzikolog/muzikologinja 2453
52453.12Skladatelj/skladateljica 2453
52453.13Solopevec/solopevka 2453
52453.14Zborovski pevec/zborovska pevka 2453
42454Plesalci/plesalke, koreografi/koreografkeChoreographers and dancers245
52454.00Plesalci/plesalke, koreografi/koreografke, n.o. 2454
52454.01Baletni pedagog/baletna pedagoginja 2454
52454.02Baletni plesalec/baletna plesalka  2454
52454.03Baletni solist/baletna solistka 2454
52454.04Koreograf/koreografka 2454
52454.05Plesalec/plesalka sodobnega plesa 2454
52454.06Plesalec/plesalka 2454
42455Igralci/igralke, režiserji/režiserke ipd.Film, stage and related actors and directors245
52455.00Igralci/igralke, režiserji/režiserke ipd., n.o. 2455
52455.01Animator/animatorka lutk 2455
52455.02Igralec/igralka 2455
52455.03Režiser/režiserka 2455
3246POKLICI VERSKIH DELAVCEV/DELAVKRELIGIOUS PROFESSIONALS24
42460Poklici verskih delavcev/delavkReligious professionals246
52460.00Poklici verskih delavcev/delavk, n.o. 2460
52460.01Višji duhovnik/višja duhovnica 2460
52460.02Višji samostanski duhovnik/višja samostanska duhovnica 2460
52460.03Višji misijonarski duhovnik/višja misijonarska duhovnica 2460
52460.04Duhovnik/duhovnica 2460
52460.05Duhovniški pomočnik/duhovniška pomočnica 2460
52460.06Teolog/teologinja 2460
3247DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE V JAVNI UPRAVI, D.N.OTHER PUBLIC SERVICE ADMINISTRATIVE PROFESSIONALS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED24
42470Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje v javni upravi, d.n.Other public service administrative professionals not elsewhere classified247
52470.00Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje v javni upravi, d.n., n.o. 2470
52470.01Carinski inšpektor/carinska inšpektorica 2470
52470.02Inšpektor/inšpektorica za civilno zaščito 2470
52470.03Inšpektor/inšpektorica za obrambo 2470
52470.04Inšpektor/inšpektorica za požarno varnost 2470
52470.05Inšpektor/inšpektorica za varnost osebnih podatkov 2470
52470.06Kriminalistično-tehnični izvedenec/kriminalistično-tehnična izvedenka 2470
52470.07Policijski inšpektor/policijska inšpektorica  2470
52470.08Republiški tajnik/republiška tajnica za volitve  2470
52470.09Tržni inšpektor/tržna inšpektorica 2470
52470.10Upravni inšpektor/upravna inšpektorica 2470
52470.11Kriminalistični inšpektor/kriminalistična inšpektorica 2470
52470.12Strokovnjak/strokovnjakinja za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi 2470
52470.13Strokovnjak/strokovnjakinja za spremljanje programov v javni upravi 2470
52470.14Strokovnjak/strokovnjakinja za druge naloge v javni upravi 2470
13TEHNIKI/TEHNICE IN DRUGI STROKOVNI SODELAVCI/DRUGE STROKOVNE SODELAVKETECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS 
231TEHNIKI/TEHNICE TEHNIČNIH STROKPHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE ASSOCIATE PROFESSIONALS3
3311TEHNIKI/TEHNICE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROKPHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE TECHNICIANS31
43111Tehniki/tehnice za fiziko, kemijo ipd.Chemical and physical science technicians311
53111.00Tehniki/tehnice za fiziko, kemijo ipd., n.o. 3111
53111.01Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica fizike 3111
53111.02Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica kemije 3111
53111.03Meteorološki opazovalec/meteorološka opazovalka  3111
53111.04Tehnik/tehnica za fiziko  3111
53111.05Tehnik/tehnica za geologijo  3111
53111.06Tehnik/tehnica za kemijo  3111
53111.07Tehnik/tehnica za meteorologijo 3111
43112Tehniki/tehnice za gradbeništvo, geodezijo ipd.Civil engineering technicians311
53112.00Tehniki/tehnice za gradbeništvo, geodezijo ipd., n.o. 3112
53112.01Delovodja/delovodkinja gradbeništva  3112
53112.02Gradbeni nadzornik/gradbena nadzornica 3112
53112.03Geometer/geometrinja 3112
53112.04Tehnik/tehnica za geodezijo 3112
53112.05Tehnik/tehnica za gradbeništvo  3112
53112.06Tehnik/tehnica za gradbeništvo, vodja del 3112
43113Tehniki/tehnice za elektrotehniko ipd.Electrical engineering technicians311
53113.00Tehniki/tehnice za elektrotehniko ipd., n.o. 3113
53113.01Vodja elektroenergetskih postrojev 3113
53113.02Tehnik/tehnica za elektroenergetiko 3113
53113.03Elektronadzornik/elektronadzornica 3113
53113.04Tehnik/tehnica za elektroenergetiko 3113
53113.05Tehnik/tehnica za elektroenergetske postroje 3113
53113.08Tehnik/tehnica za elektrotehniko  3113
53113.09Delovodja/delovodkinja v elektroenergetiki 3113
43114Tehniki/tehnice za elektroniko in telekomunikacijeElectronics and telecommunications engineering technicians311
53114.00Tehniki/tehnice za elektroniko in telekomunikacije, n.o. 3114
53114.01Delovodja/delovodkinja telekomunikacij 3114
53114.02Nadzornik/nadzornica telekomunikacij  3114
53114.03Tehnik/tehnica za signalnovarnostne naprave  3114
53114.04Tehnik/tehnica za telekomunikacije 3114
53114.05Tehnik/tehnica za elektroniko 3114
53114.06Tehnik/tehnica za telekomunikacije, vodja del 3114
53114.07Tehnik/tehnica za elektroniko, vodja del 3114
43115Tehniki/tehnice za strojništvo ipd.Mechanical engineering technicians311
53115.00Tehniki/tehnice za strojništvo ipd., n.o. 3115
53115.01Delovodja/delovodkinja strojništva 3115
53115.02Letalski tehnik/letalska tehnica 3115
53115.03Tehnik/tehnica za ladjedelništvo 3115
53115.04Tehnik/tehnica za procesno strojništvo 3115
53115.05Tehnik/tehnica za strojniško avtomatizacijo 3115
53115.06Tehnik/tehnica za strojniško energetiko 3115
53115.07Tehnik/tehnica za strojniško konstruktorstvo  3115
53115.08Tehnik/tehnica za strojniško tehnologijo 3115
53115.09Tehnik/tehnica za strojniško terologijo 3115
53115.10Tehnik/tehnica za strojništvo  3115
53115.11Tehnik/tehnica za strojništvo, vodja del 3115
43116Tehniki/tehnice za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd.Chemical and food processing technology technicians311
53116.00Tehniki/tehnice za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd., n.o. 3116
53116.01Delovodja/delovodkinja kemijske tehnologije 3116
53116.02Delovodja/delovodkinja gumarstva 3116
53116.03Delovodja/delovodkinja živilstva 3116
53116.04Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica kemijske tehnologije  3116
53116.05Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica v živilski industriji 3116
53116.06Tehnik/tehnica farmacevtske tehnologije 3116
53116.07Tehnik/tehnica gumarske tehnologije 3116
53116.08Tehnik/tehnica kemijske tehnologije 3116
53116.09Tehnik/tehnica keramijske tehnologije 3116
53116.10Tehnik/tehnica papirniške tehnologije  3116
53116.11Tehnik/tehnica za sintezo in predelavo polimerov 3116
53116.12Tehnik/tehnica steklarske tehnologije  3116
53116.13Tehnik/tehnica za proizvodnjo in prenos naravnega plina in nafte  3116
53116.14Tehnik/tehnica živilske tehnologije 3116
53116.15Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica v farmacevtski industriji 3116
43117Tehniki/tehnice za rudarstvo, metalurgijo ipd.Mining and metallurgical technicians311
53117.00Tehniki/tehnice za rudarstvo, metalurgijo ipd., n.o. 3117
53117.01Vodja linijske proizvodnje v metalurgiji 3117
53117.02Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica 3117
53117.03Rentgenolog/rentgenologinja v metalurgiji 3117
53117.04Tehnik/tehnica za geovrtanje  3117
53117.05Rudarski tehnik/rudarska tehnica  3117
53117.06Tehnik/tehnica metalurške tehnologije 3117
53117.07Tehnik/tehnica za metalurgijo  3117
53117.08Rudarski tehnik/rudarska tehnica za podzemno pridobivanje mineralnih surovin 3117
53117.09Rudarski tehnik/rudarska tehnica za izdelavo podzemnih objektov 3117
53117.10Rudarski tehnik/rudarska tehnica za površinsko pridobivanje mineralnih surovin 3117
53117.11Tehnik/tehnica naftnega rudarstva  3117
53117.12Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica za podzemno pridobivanje mineralnih surovin 3117
53117.13Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica za izdelavo podzemnih objektov 3117
53117.14Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica za površinsko pridobivanje mineralnih surovin 3117
53117.15Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica geovrtanja 3117
53117.16Tehnik/tehnica za rudarstvo, vodja del 3117
43118Tehnični risarji/tehnične risarkeDraughtspersons311
53118.00Tehnični risarji/tehnične risarke, n.o. 3118
53118.01Kartografski risar/kartografska risarka  3118
53118.02Litografski risar/litografska risarka 3118
53118.03Tehnični ilustrator/tehnična ilustratorka  3118
53118.04Tehnični risar/tehnična risarka za arheologijo 3118
53118.05Tehnični risar/tehnična risarka za arhitekturo  3118
53118.06Tehnični risar/tehnična risarka za elektrotehniko  3118
53118.07Tehnični risar/tehnična risarka za geodezijo 3118
53118.08Tehnični risar/tehnična risarka za gradbeništvo  3118
53118.09Tehnični risar/tehnična risarka za strojništvo 3118
53118.10Tehnični risar/tehnična risarka  3118
43119Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d.n.Physical and engineering science technicians not elsewhere classified311
53119.00Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d.n., n.o. 3119
53119.01Tehnik/tehnica grafične tehnologije  3119
53119.02Tehnik/tehnica lesarske tehnologije  3119
53119.03Tehnik/tehnica tekstilne tehnologije 3119
53119.04Tehnik/tehnica usnjarske in krznarske predelovalne tehnologije  3119
3312TEHNIKI/TEHNICE ZA RAČUNALNIŠKO PODPORO IPD.COMPUTER ASSOCIATE PROFESSIONALS31
43121Tehniki/tehnice za računalniško podporoComputer assistants312
53121.00Tehniki/tehnice za računalniško podporo, n.o. 3121
53121.01Programer/programerka 3121
53121.02Vzdrževalec/vzdrževalka programov  3121
53121.03Tehnik/tehnica za sistemsko programsko opremo 3121
53121.04Tehnik/tehnica za pomoč uporabnikom 3121
43122Računalniški operaterji/računalniške operaterkeComputer equipment operators312
53122.00Računalniški operaterji/računalniške operaterke, n.o. 3122
53122.01Računalniški operater/računalniška operaterka 3122
43123Kontrolorji/kontrolorke robotovIndustrial robot controllers312
53123.00Kontrolorji/kontrolorke robotov, n.o. 3123
53123.01Kontrolor/kontrolorka robotov 3123
53123.02Tehnik/tehnica robotov  3123
3313TEHNIKI/TEHNICE ZA UPRAVLJANJE OPTIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAVOPTICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT OPERATORS31
43131Fotografi/fotografke in operaterji/operaterke naprav za slikovni in zvočni zapisPhotographers and image and sound recording equipment operators313
53131.00Fotografi/fotografke in operaterji/operaterke naprav za slikovni in zvočni zapis, n.o. 3131
53131.01Filmski in elektronski montažer/filmska in elektronska montažerka 3131
53131.02Fotograf/fotografka  3131
53131.03Kontrolor/kontrolorka kamere 3131
53131.04Mešalec/mešalka slike  3131
53131.05Mešalec/mešalka zvoka 3131
53131.06Snemalec/snemalka slike 3131
53131.07Snemalec/snemalka zvoka 3131
53131.08Tehnik/tehnica za predvajanje programov 3131
53131.09Tehnik/tehnica za razvetljavo 3131
53131.10Tonski tehnik/tonska tehnica 3131
53131.11Videotehnik/videotehnica 3131
43132Operaterji/operaterke oddajnih, telekomunikacijskih napravBroadcasting and telecommunications equipment operators313
53132.00Operaterji/operaterke oddajnih, telekomunikacijskih naprav, n.o. 3132
53132.01Kinooperater/kinooperaterka 3132
53132.02Operater/operaterka na radijskem oddajniku 3132
53132.03Operater/operaterka na radiu  3132
53132.04Operater/operaterka na telekomunikacijah 3132
53132.05Operater/operaterka na televiziji  3132
53132.06Operater/operaterka na televizijskem oddajniku 3132
53132.07Operater/operaterka telegrafskih naprav 3132
53132.08Pomorski radiotelegrafist/pomorska radiotelegrafistka 3132
43133Operaterji/operaterke medicinskih napravMedical equipment operators313
53133.00Operaterji/operaterke medicinskih naprav, n.o. 3133
53133.01Operater/operaterka kardiopnevmografskih naprav 3133
53133.02Operater/operaterka nuklearnih medicinskih naprav 3133
53133.03Operater/operaterka rentgenskih naprav 3133
53133.04Operater/operaterka medicinskih naprav 3133
3314KAPITANI/KAPITANKE LADIJ, PILOTI/PILOTKE LETAL, KONTROLORJI/KONTROLORKE ZRAČNEGA PROMETA IPD.SHIP AND AIRCRAFT CONTROLLERS AND TECHNICIANS31
43141Častniki/častnice ladijskega stroja ipd.Ships' engineers314
53141.00Častniki/častnice ladijskega stroja ipd. , n.o. 3141
53141.01Upravitelj ladijskega stroja/upraviteljica ladijskega stroja 3141
53141.02Častnik/častnica ladijskega stroja  3141
53141.03Tehnični/tehnična vodja marine 3141
43142Kapitani/kapitanke ladij ipd.Ships' deck officers and pilots314
53142.00Kapitani/kapitanke ladij ipd. , n.o. 3142
53142.01Kapitan/kapitanka ladje 3142
53142.02Kapitan/kapitanka marine 3142
53142.03Luški kapitan/luška kapitanka  3142
53142.04Častnik/častnica krova 3142
53142.05Pomorski pilot/pomorska pilotka 3142
53142.06Pristaniški nadzornik/pristaniška nadzornica 3142
43143Piloti/pilotke letal ipd.Aircraft pilots and related associate professionals314
53143.00Piloti/pilotke letal ipd., n.o. 3143
53143.01Kapitan/kapitanka letala 3143
53143.02Koordinator/koordinatorka zračnega prometa 3143
53143.03Letalski strojnik 3143
53143.04Navigator/navigatorka letala 3143
53143.05Pilot/pilotka helikopterja 3143
53143.06Pilot/pilotka letala 3143
43144Kontrolorji/kontrolorke zračnega prometaAir traffic controllers314
53144.00Kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa, n.o. 3144
53144.01Kontrolor/kontrolorka za prilete letal 3144
53144.02Letališki kontrolor/letališka kontrolorka 3144
53144.03Območni kontrolor/območna kontrolorka 3144
53144.04Operater/operaterka opreme za zračno kontrolo 3144
43145Tehniki/tehnice za varnost zračnega prometaAir traffic safety technicians314
53145.00Tehniki/tehnice za varnost zračnega prometa, n.o. 3145
53145.01Balanser/balanserka letal 3145
53145.02Tehnik/tehnica za varnost zračnega prometa 3145
3316TEHNIKI/TEHNICE IN STROKOVNI SODELAVCI/STROKOVNE SODELAVKE ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, ORGANIZACIJO IN VARNOST PRI DELULOGISTICS, TRANSPORT TECHNOLOGY, ORGANISATION AND SAFETY AT WORK TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS31
43160Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri deluLogistics, transport technology, organisation and safety at work technicians and associate professionals316
53160.00Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu, n.o. 3160
53160.01Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za analiziranje in planiranje proizvodnih procesov 3160
53160.02Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za logistiko 3160
53160.03Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za organizacijo dela 3160
53160.04Tehnik/tehnica za tehnologijo prometa 3160
53160.05Tehnik/tehnica za varnost pri delu 3160
53160.06Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za komunalno infrastrukturo 3160
232TEHNIKI/TEHNICE IN ASISTENTI/ASISTENTKE V ZDRAVSTVU, BIOMEDICINI, BIOLOGIJI, BIOTEHNIKI IPD.LIFE SCIENCE AND HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS3
3321LABORATORIJSKI TEHNIKI/LABORATORIJSKE TEHNICE V ZDRAVSTVU, BIOMEDICINI, BIOLOGIJI, BIOTEHNIKI IPD.LIFE SCIENCE TECHNICIANS AND RELATED ASSOCIATE PROFESSIONALS32
43211Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd.Life science technicians321
53211.00Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd., n.o. 3211
53211.01Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za biofiziologijo  3211
53211.02Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica biokemije 3211
53211.03Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za biologijo 3211
53211.04Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za ekologijo 3211
53211.05Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za farmakologijo 3211
53211.06Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica mikrobiologije 3211
53211.07Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica transfuzijske medicine 3211
53211.08Tehnik/tehnica laboratorijske medicine 3211
53211.09Preparator/preparatorka živali in rastlin 3211
53211.10Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica hematologije 3211
53211.11Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica histopatologije in citopatologije 3211
53211.12Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica radiokemije 3211
53211.13Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za veterinarstvo 3211
43212Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v biotehniki ipd.Agronomy and forestry technicians321
53212.00Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v biotehniki ipd., n.o. 3212
53212.01Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za agronomijo 3212
53212.02Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za gozdarstvo 3212
53212.03Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za živinorejo 3212
43213Svetovalci, asistenti/svetovalke, asistentke v kmetijstvu in gozdarstvuFarming and forestry advisers321
53213.00Svetovalci, asistenti/svetovalke, asistentke v kmetijstvu in gozdarstvu, n.o. 3213
53213.01Kmetijski svetovalec, asistent/kmetijska svetovalka, asistentka  3213
53213.02Gozdarski svetovalec, asistent/gozdarska svetovalka, asistentka 3213
53213.03Tehnik/tehnica za kmetijsko tehnologijo 3213
53213.04Tehnik/tehnica za gozdarsko tehnologijo 3213
53213.05Tehnik/tehnica za vrtnarsko tehnologijo 3213
53213.06Organizator/organizatorka kmetijske dejavnosti 3213
3322FIZIOTERAPEVTI/FIZIOTERAPEVTKE, ZOBOZDRAVSTVENI IN VETERINARSKI ASISTENTI/ZOBOZDRAVSTVENE IN VETERINARSKE ASISTENTKE IPD.HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS (except nursing)32
43222Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za okoljsko zdravstvo, higieno ipd.Environmental health, hygiene and related associate professionals322
53222.00Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za okoljsko zdravstvo in higieno, n.o. 3222
53222.01Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za okoljsko zdravstvo in higieno 3222
43223Svetovalci/svetovalke za zdravo prehrano, dietetiko ipd.Dieticians and nutritionists322
53223.00Svetovalci/svetovalke za zdravo prehrano, dietetiko ipd., n.o. 3223
53223.01Svetovalec/svetovalka za zdravo prehrano 3223
53223.02Svetovalec/svetovalka za dietno prehrano  3223
43224Očesni optiki/očesne optičarkeOphthalmic opticians322
53224.00Očesni optiki/očesne optičarke, n.o. 3224
53224.01Očesni optik/ očesna optičarka  3224
43225Zobozdravstveni asistenti in tehniki/zobozdravstvene asistentke in tehnice ipd.Dental assistants322
53225.00Zobozdravstveni asistenti in tehniki/zobozdravstvene asistentke in tehnice ipd. , n.o. 3225
53225.01Tehnik/tehnica za zobno protetiko  3225
53225.02Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka  3225
43226Fizioterapevti/fizioterapevtke ipd.Physiotherapists and related associate professionals322
53226.00Fizioterapevti/fizioterapevtke ipd., n.o. 3226
53226.01Fizioterapevt/fizioterapevtka 3226
53226.02Kiropraktik/kiropraktičarka 3226
53226.03Tehnik/tehnica za ortopedsko tehniko 3226
43227Veterinarski asistenti/veterinarske asistentkeVeterinary assistants322
53227.00Veterinarski asistenti/veterinarske asistentke, n.o. 3227
53227.01Veterinarski asistent/veterinarska asistentka  3227
43228Farmacevtski asistenti/farmacevtske asistentkePharmaceutical assistants322
53228.00Farmacevtski asistenti/farmacevtske asistentke, n.o. 3228
53228.01Farmacevtski asistent/farmacevtska asistentka  3228
43229Fizioterapevti/fizioterapevtke, zobozdravstveni in veterinarski asistenti/zobozdravstvene in veterinarske asistentke ipd., d.n.Health associate professionals (except nursing) not elsewhere classified322
53229.00Fizioterapevti/fizioterapevtke, zobozdravstveni in veterinarski asistenti/zobozdravstvene in veterinarske asistentke ipd., d.n.., n.o. 3229
53229.01Delovni terapevt/delovna terapevtka  3229
53229.02Zdravitelj/zdraviteljica 3229
53229.03Terapevtski asistent/terapevtska asistentka za osebe s posebnimi potrebami 3229
3323MEDICINSKE SESTRENURSES AND MIDWIVES32
43231Medicinske sestreNurses323
53231.00Medicinske sestre, n.o. 3231
53231.01Medicinska sestra za intenzivno zdravstveno nego 3231
53231.02Medicinska sestra za oftalmološko zdravstveno nego 3231
53231.03Medicinska sestra za patronažno zdravstveno varstvo 3231
53231.04Medicinska sestra za porodniško-ginekološko zdravstveno nego  3231
53231.05Medicinska sestra za psihiatrično zdravstveno nego 3231
53231.06Medicinska sestra 3231
43232Medicinske sestre babiceMidwives323
53232.00Medicinske sestre babice, n.o. 3232
53232.01Medicinska sestra babica 3232
233POMOČNIKI/POMOČNICE VZGOJITELJEV/VZGOJITELJIC, INŠTRUKTORJI/INŠTRUKTORICE, UČITELJI/UČITELJICE PRAKTIČNEGA POUKA IPD.TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS3
3332POMOČNIKI/POMOČNICE VZGOJITELJEV/VZGOJITELJIC PREDŠOLSKIH OTROKPRE-PRIMARY EDUCATION TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS33
43320Pomočniki/pomočnice vzgojiteljev/vzgojiteljic predšolskih otrokPre-primary education teaching associate professionals332
53320.00Pomočniki/pomočnice vzgojiteljev/vzgojiteljic predšolskih otrok, n.o. 3320
53320.01Pomočnik/pomočnica vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih otrok 3320
3334INŠTRUKTORJI/INŠTRUKTORICE, UČITELJI/UČITELJICE PRAKTIČNEGA POUKA IPD.INSTRUCTORS, TEACHERS OF PRACTICAL LESSONS AND OTHER TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS33
43341Inštruktorji/inštruktorice (razen poklicnega in strokovnega izobraževanja)Instructors (except vocational and techical education)334
53341.00Inštruktorji/inštruktorice (razen poklicnega in strokovnega izobraževanja), n.o. 3341
53341.01Inštruktor/inštruktorica strojevodij  3341
53341.02Inštruktor/inštruktorica za jadranje in plovbo  3341
53341.03Inštruktor/inštruktorica za letenje  3341
53341.04Vozniški inštruktor/vozniška inštruktorica 3341
43342Učitelji/učiteljice praktičnega pouka, organizatorji/organizatorke praktičnega pouka in sodelavci/sodelavke učiteljaTeachers of practical lessons, organisers of practical lessons and teaching associate professionals334
53342.00Učitelji/učiteljice praktičnega pouka, organizatorji/organizatorke praktičnega pouka in sodelavci/sodelavke učitelja ipd., n.o. 3342
53342.02Šolski laborant/šolska laborantka 3342
53342.03Strokovni delavec/strokovni delavka za praktično izobraževanje vajencev pri delodajalcu 3342
53342.04Organizator/organizatorka praktičnega pouka 3342
53342.05Učitelj/učiteljica praktičnega pouka in veščin 3342
234KOMERCIALNI, POSLOVNOUPRAVNI, JAVNOUPRAVNI STROKOVNI SODELAVCI/KOMERCIALNE, POSLOVNOUPRAVNE, JAVNOUPRAVNE STROKOVNE SODELAVKE IPD.OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS3
3341KOMERCIALNI TER FINANČNI POSREDNIKI IN ZASTOPNIKI/KOMERCIALNE TER FINANČNE POSREDNICE IN ZASTOPNICE IPD.FINANCE AND SALES ASSOCIATE PROFESSIONALS34
43411Borzni posredniki/borzne posredniceSecurities and finance dealers and brokers341
53411.00Borzni posredniki/borzne posrednice, n.o. 3411
53411.01Borzni posrednik/borzna posrednica 3411
43412Zavarovalniški zastopniki/zavarovalniške zastopniceInsurance representatives341
53412.00Zavarovalniški zastopniki/zavarovalniške zastopnice, n.o. 3412
53412.01Zavarovalniški zastopnik/zavarovalniška zastopnica 3412
43413Posredniki/posrednice za nepremičnine in premičnineEstate agents341
53413.00Posredniki/posrednice za nepremičnine in premičnine, n.o. 3413
53413.01Posrednik/posrednica za nepremičnine 3413
53413.02Posrednik/posrednica za premičnine 3413
43414Zastopniki/zastopnice in organizatorji/organizatorice za potovanja ipd.Travel consultants and organisers341
53414.00Zastopniki/zastopnice in organizatorji/organizatorice za potovanja ipd., n.o. 3414
53414.01Organizator/organizatorka za potovanja 3414
53414.02Zastopnik/zastopnica za potovanja 3414
43415Tehnični in komercialni zastopniki/tehnične in komercialne zastopnice za prodajo ipd.Technical and commercial sales representatives341
53415.00Tehnični in komercialni zastopniki/tehnične in komercialne zastopnice za prodajo ipd. , n.o. 3415
53415.01Komercialist/komercialistka za prodajo 3415
53415.02Prodajni referent/prodajna referentka  3415
53415.03Svetovalec/svetovalka za poprodajne aktivnosti 3415
53415.04Svetovalec/svetovalka za prodajo  3415
53415.05Tehnični zastopnik/tehnična zastopnica za prodajo  3415
53415.06Trgovski potnik/trgovska potnica 3415
53415.07Zastopnik/zastopnica za trgovino 3415
43416Nabavni referenti/nabavne referentkeBuyers341
53416.00Nabavni referenti/nabavne referentke, n.o. 3416
53416.01Nabavni referent/nabavna referentka 3416
43417Cenilci/cenilke, dražbarji/dražbarke ipd.Appraisers, valuers and auctioneers341
53417.00Cenilci/cenilke, dražbarji/dražbarke ipd., n.o. 3417
53417.01Cenilec/cenilka 3417
53417.02Davčni ocenjevalec/davčna ocenjevalka 3417
53417.03Dražbar/dražbarka 3417
53417.04Inšpektor/inšpektorica zavarovalniških zahtevkov 3417
53417.05Zavarovalniški ocenjevalec/zavarovalniška ocenjevalka 3417
43419Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki/komercialne ter finančne posrednice in zastopnice ipd., d.n.Finance and sales associate professionals not elsewhere classified341
53419.00Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki/komercialne ter finančne posrednice in zastopnice ipd., d.n., n.o. 3419
53419.01Nabavno-prodajni referent/nabavno-prodajna referentka 3419
53419.02Referent/referentka za reklamacijo  3419
3342POSREDNIKI/POSREDNICE ZA POSLOVNE STORITVE IPD.BUSINESS SERVICES AGENTS AND TRADE BROKERS34
43421Posredniki/posrednice za prevozništvo, trgovino ipd.Trade brokers342
53421.00Posredniki/posrednice za prevozništvo, trgovino ipd., n.o. 3421
53421.01Posrednik/posrednica za prevozništvo 3421
53421.02Posrednik/posrednica za trgovino 3421
43422Špediterji/špediterke ipd.Clearing and forwarding agents342
53422.00Špediterji/špediterke ipd., n.o. 3422
53422.01Carinski deklarant/carinska deklarantka 3422
53422.02Referent/referentka za izvoz in uvoz 3422
53422.03Špediter/špediterka 3422
43423Posredniki/posrednice za zaposlovanje ipd.Employment agents and labour contractors342
53423.00Posredniki/posrednice za zaposlovanje ipd., n.o. 3423
53423.01Kadrovski referent/kadrovska referentka  3423
53423.02Posrednik/posrednica za zaposlovanje 3423
53423.03Zastopnik/zastopnica za zaposlovanje 3423
43429Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd., d.n.Business services agents and trade brokers not elsewhere classified342
53429.00Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd., d.n., n.o. 3429
53429.01Agent/agentka za kulturne prireditve  3429
53429.02Agent/agentka za literaturo  3429
53429.03Agent/agentka za propagando  3429
53429.04Agent/agentka za šport 3429
53429.05Organizator/organizatorka kongresne dejavnosti 3429
53429.06Organizator/organizatorka kulturno-razvedrilne dejavnosti 3429
53429.07Organizator/organizatorka sejemske dejavnosti 3429
53429.08Organizator/organizatorka športno-rekreacijske dejavnosti 3429
53429.09Posrednik/posrednica za poslovne dejavnosti 3429
53429.10Posrednik/posrednica za storitvene dejavnosti 3429
53429.11Upravitelj/upraviteljica nepremičnin 3429
53429.12Organizator/organizatorka turistične dejavnosti 3429
3343POSLOVNOUPRAVNI, PRAVNI IN FINANČNI STROKOVNI SODELAVCI, KNJIGOVODJE/POSLOVNOUPRAVNE, PRAVNE IN FINANČNE STROKOVNE SODELAVKE, KNJIGOVODKINJE IPD.ADMINISTRATIVE ASSOCIATE PROFESSIONALS34
43431Poslovni sekretarji/poslovne sekretarke ipd.Administrative secretaries and related associate professionals343
53431.00Poslovni sekretarji/poslovne sekretarke ipd., n.o. 3431
53431.01Korespondent/korespodentka  3431
53431.02Poslovni sekretar/poslovna sekretarka  3431
53431.03Projektni tajnik/projektna tajnica 3431
43432Pravni in finančni asistenti/pravne in finančne asistentke ipd.Legal and related business associate professionals343
53432.00Pravni in finančni asistenti/pravne in finančne asistentke ipd., n.o. 3432
53432.01Bančni asistent/bančna asistentka 3432
53432.02Referent/referentka za pravne zadeve 3432
53432.04Zavarovalniški asistent/zavarovalniška asistentka 3432
53432.05Sodni referent/sodna referentka 3432
43433Knjigovodje/knjigovodkinje ipd.Bookkeepers343
53433.00Knjigovodje/knjigovodkinje ipd., n.o. 3433
53433.01Vodja knjigovodstva 3433
53433.02Knjigovodja/knjigovodkinja 3433
43434Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd.Statistical, mathematical and related associate professionals343
53434.00Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd., n.o. 3434
53434.01Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za finančne plane in analize 3434
53434.02Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računovodske izračune in prikaze 3434
53434.03Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za statistične izračune in prikaze 3434
53434.04Strokovni sodelavec/ strokovni sodelavec za zavarovalniške izračune in prikaze 3434
43439Poslovnoupravni, pravni in finančni strokovni sodelavci, knjigovodje/poslovnoupravne, pravne in finančne strokovne sodelavke, knjigovodkinje ipd., d.n.Administrative associate professionals not elsewhere classified343
53439.00Poslovnoupravni, pravni in finančni strokovni sodelavci, knjigovodje/poslovnoupravne, pravne in finančne strokovne sodelavke, knjigovodkinje ipd., d.n., n.o. 3439
53439.01Tajnik/tajnica društva 3439
53439.02Tajnik/tajnica krajevnega urada 3439
53439.03Tajnik/tajnica organizacije  3439
3344CARINIKI/CARINICE, DAVKARJI/DAVKARICE, REFERENTI/REFERENTKE ZA SOCIALNO VARNOST IPD.CUSTOMS, TAX AND RELATED GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS34
43441Cariniki/cariniceCustoms officials344
53441.00Cariniki/carinice, n.o. 3441
53441.01Carinik/carinica 3441
43442Davkarji/davkariceGovernment tax and excise officials344
53442.00Davkarji/davkarice, n.o. 3442
53442.01Davkar kontrolor/davkarica kontrolorka 3442
53442.02Davkar izterjevalec/davkarica izterjevalka 3442
53442.03Davkar/davkarica 3442
43443Referenti/referentke za socialno varnost ipd.Government social benefits officials344
53443.00Referenti/referentke za socialno varnost ipd., n.o. 3443
53443.01Referent/referentka socialnega varstva 3443
53443.02Referent/referentka za nadomestila za brezposelnost 3443
53443.03Referent/referentka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3443
53443.05Referent/referentka za zdravstveno zavarovanje  3443
43444Referenti/referentke za koncesije, dovoljenja ipd.Government licensing officials344
53444.00Referenti/referentke za koncesije, dovoljenja ipd., n.o. 3444
53444.01Referent/referentka za izdajo koncesij 3444
53444.02Referent/referentka za izdajo potnih listov 3444
53444.03Referent/referentka za gradbena dovoljenja 3444
43449Cariniki/carinice, davkarji/davkarice, referenti/referentke za socialno varnost ipd., d.n.Customs, tax and related government associate professionals not elsewhere classified344
53449.00Cariniki/carinice, davkarji/davkarice, referenti/reerentke za socialno varnost ipd., d.n., n.o. 3449
53449.01Referent/referentka za javnoupravne zadeve 3449
53449.02Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za pripravo in spremljanje programov v javni upravi 3449
3345POLICIJSKI PREISKOVALCI/POLICIJSKE PREISKOVALKE IPD.POLICE INVESTIGATION AND RELATED ASSOCIATE PROFESSIONALS34
43450Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke ipd.Police investigation and related associate professionals345
53450.00Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke ipd., n.o. 3450
53450.01Detektiv/detektivka 3450
53450.03Kriminalistični tehnik/kriminalistična tehnica 3450
53450.04Kriminalist/kriminalistka 3450
3346STROKOVNI SODELAVCI/STROKOVNE SODELAVKE ZA SOCIALNO DELOSOCIAL WORK ASSOCIATE PROFESSIONALS34
43460Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za socialno deloSocial work associate professionals346
53460.00Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za socialno delo, n.o. 3460
53460.01Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za socialno delo 3460
53460.02Socialno zdravstveni svetovalec/socialno zdravstvena svetovalka po telefonu 3460
3347POKLICI ZA KULTURNO, RAZVEDRILNO IN ŠPORTNO DEJAVNOSTARTISTIC, ENTERTAINMENT AND SPORTS ASSOCIATE PROFESSIONALS34
43471Dekoraterji/dekoraterke, aranžerji/aranžerke, oblikovalci/oblikovalke ipd.Decorators and commercial designers347
53471.00Dekoraterji/dekoraterke, aranžerji/aranžerke, oblikovalci/oblikovalke ipd., n.o. 3471
53471.01Aranžer/aranžerka 3471
53471.02Dekorater/dekoraterka  3471
53471.03Grafični oblikovalec/grafična oblikovalka 3471
53471.04Industrijski oblikovalec/industrijska oblikovalka 3471
53471.05Modni oblikovalec/modna oblikovalka  3471
53471.06Oblikovalec/oblikovalka gledališke in filmske scene in scenske opreme 3471
43472Napovedovalci/napovedovalke, povezovalci/povezovalke ipd.Radio, television and other announcers347
53472.00Napovedovalci/napovedovalke, povezovalci/povezovalke ipd., n.o. 3472
53472.01Disko džokej/džokejka 3472
53472.02Napovedovalec/napovedovalka 3472
53472.03Povezovalec/povezovalka 3472
53472.04Voditelj/voditeljica intervjujev 3472
43473Zabaviščni glasbeniki/zabaviščne glasbenice ipd.Street, night-club and related musicians, singers and dancers347
53473.00Zabaviščni glasbeniki/zabaviščne glasbenice ipd., n.o. 3473
53473.01Zabaviščni glasbenik/zabaviščna glasbenica 3473
53473.02Zabaviščni pevec/zabaviščna pevka  3473
53473.03Zabaviščni plesalec/zabaviščna plesalka 3473
43474Artisti/artistke, komiki/komičarke ipd.Clowns, magicians, acrobats and related associate professionals347
53474.00Artisti/artistke, komiki/komičarke ipd., n.o. 3474
53474.01Artist/artistka 3474
53474.02Čarovnik/čarovnica 3474
53474.03Iluzionist/iluzionistka 3474
53474.04Komik/komičarka 3474
43475Športniki/športnice ipd.Athletes, sportspersons and related associate professionals347
53475.00Športniki/športnice ipd., n.o. 3475
53475.01Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za šport 3475
53475.02Športni sodnik/športna sodnica 3475
53475.03Športni trener/športna trenerka 3475
53475.04Športnik/športnica 3475
53475.05Vaditelj/vaditeljica športa  3475
3348ČLANI/ČLANICE SAMOSTANSKE SKUPNOSTI, DUHOVNIKOVI POMOČNIKI/DUHOVNIKOVE POMOČNICE IPD.RELIGIOUS ASSOCIATE PROFESSIONALS34
43480Člani/članice samostanske skupnosti, duhovnikovi pomočniki/duhovnikove pomočnice ipd.Religious associate professionals348
53480.00Člani/članice samostanske skupnosti, duhovnikovi pomočniki/duhovnikove pomočnice ipd., n.o. 3480
53480.01Član/članica samostanske skupnosti 3480
53480.02Misijonar/misijonarka 3480
53480.03Duhovnikov pomočnik/duhovnikova pomočnica 3480
14URADNIKI/URADNICECLERKS 
241URADNIKI/URADNICE ZA PISARNIŠKO POSLOVANJEOFFICE CLERKS4
3411STROJEPISCI/STROJEPISKE, TAJNIKI/TAJNICE IPD.SECRETARIES AND KEYBOARD-OPERATING CLERKS41
44111Stenodaktilografi/stenodaktilografke in strojepisci/strojepiskeStenographers and typists411
54111.00Stenodaktilografi/stenodaktilografke in strojepisci/strojepiske, n.o. 4111
54111.01Stenodaktilograf/stenodaktilografka 4111
54111.02Stenograf/stenografka 4111
54111.03Strojepisec/strojepiska 4111
44112Urejevalci/urejevalke in posredovalci/posredovalke besedil ipd.Word-processor and related operators411
54112.00Urejevalci/urejevalke in posredovalci/posredovalke besedil ipd., n.o. 4112
54112.01Ekranski stavec/ekranska stavka 4112
54112.02Telefaksist/telefaksistka 4112
54112.03Teleprinterist/teleprinteristka 4112
54112.04Urejevalec/urejevalka besedil  4112
44113Vnašalci/vnašalke podatkovData entry operators411
54113.00Vnašalci/vnašalke podatkov, n.o. 4113
54113.01Vnašalec/vnašalka podatkov 4113
44115Tajniki/tajnice ipd.Secretaries411
54115.00Tajniki/tajnice ipd, n.o.. 4115
54115.01Administrator/administratorka 4115
54115.02Tajnik/tajnica 4115
3412URADNIKI/URADNICE V RAČUNOVODSTVU, KNJIGOVODSTVU, STATISTIKI, FINANCAH IPD.NUMERICAL CLERKS41
44121Uradniki/uradnice v računovodstvu in knjigovodstvuAccounting and bookkeeping clerks412
54121.00Uradniki/uradnice v računovodstvu in knjigovodstvu, n.o. 4121
54121.01Uradnik/uradnica v knjigovodstvu 4121
54121.02Uradnik/uradnica v računovodstvu 4121
54121.03Uradnik/uradnica za plače 4121
44122Uradniki/uradnice v statistiki, financah ipd.Statistical and finance clerks412
54122.00Uradniki/uradnice v statistiki, financah ipd., n.o. 4122
54122.01Uradnik/uradnica za borzno poslovanje 4122
54122.02Uradnik/uradnica za davke 4122
54122.03Bančni uradnik/bančna uradnica (ne pri okencu) 4122
54122.04Uradnik/uradnica za posredništvo z nepremičninami  4122
54122.05Uradnik/uradnica za statistiko 4122
54122.06Uradnik/uradnik za vrednostne papirje 4122
54122.07Uradnik/uradnica za zavarovalništvo  4122
3413URADNIKI/URADNICE V SKLADIŠČIH, PROMETU, PRODAJI, NABAVI IPD.MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT CLERKS41
44131Skladiščniki/skladiščnice ipd.Stock clerks413
54131.00Skladiščniki/skladiščnice ipd., n.o. 4131
54131.01Vodja skladišča 4131
54131.02Skladiščnik/skladiščnica 4131
54131.03Skladiščni manipulant/skladiščna manipulantka 4131
44132Uradniki/uradnice za planiranje proizvodnje ipd.Production clerks413
54132.00Uradniki/uradnice za planiranje proizvodnje ipd., n.o. 4132
54132.01Kalkulant/kalkulantka in normirec/normirka materialov 4132
54132.03Uradnik/uradnica za planiranje proizvodnje 4132
44133Uradniki/uradnice za prometTransport clerks413
54133.00Uradniki/uradnice za promet, n.o. 4133
54133.02Referent/referentka za promet  4133
54133.03Referent/referentka za vozne rede 4133
54133.04Prometni odpravnik/prometna odpravnica 4133
54133.05Vlakovni manipulant/vlakovna manipulantka 4133
54133.06Vlakovodja 4133
44134Uradniki/uradnice za nabavo, prodajo in najemPurchase, sale and leasing clerks413
54134.00Uradniki/uradnice za nabavo, prodajo in najem, n.o. 4134
54134.01Uradnik/uradnica za nabavo in prodajo 4134
54134.02Uradnik/uradnica za najem, lising vozil 4134
54134.03Uradnik/uradnica za najem, lising plovil 4134
54134.04Uradnik/uradnica za najem, lising strojev, naprav in orodja 4134
54134.05Izposojevalec/izposojevalka športne opreme 4134
54134.06Izposojevalec/izposojevalka drugih predmetov široke porabe 4134
3414URADNIKI/URADNICE V KNJIŽNICAH, NA POŠTAH IPD.LIBRARY, MAIL AND RELATED CLERKS41
44141Uradniki/uradnice v knjižnicah, arhivih ipd.Library and filing clerks414
54141.00Uradniki/uradnice v knjižnicah, arhivih ipd., n.o. 4141
54141.01Arhivski uradnik/arhivska uradnica 4141
54141.02Fonotekar/fonotekarka 4141
54141.03Knjižnični uradnik/knjižnična uradnica 4141
54141.04Muzejski uradnik/muzejska uradnica 4141
54141.05Uradnik/uradnica za kopiranje dokumentov ipd.  4141
54141.06Videotekar/videotekarka 4141
54141.07Dokumentacijski uradnik/dokumentacijska uradnica 4141
44142Usmerjevalci/usmerjevalke in raznašalci/raznašalke pošte ipd.Mail carriers and sorting clerks414
54142.00Usmerjevalci/usmerjevalke in raznašalci/raznašalke pošte ipd., n.o. 4142
54142.01Pismonoša 4142
54142.02Referent/referentka za pošto 4142
54142.03Usmerjevalec/usmerjevalka pošte 4142
44143Koderji/koderke, korektorji/korektoriceCoding, proof-reading and related clerks414
54143.00Koderji/koderke, korektorji/korektorice, n.o. 4143
54143.01Koder/koderka 4143
54143.02Korektor/korektorica 4143
3419DRUGI URADNIKI/DRUGE URADNICE ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE, D.N.OTHER OFFICE CLERKS41
44190Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje, d.n.Other office clerks419
54190.00Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje, d.n., n.o. 4190
54190.01Uradnik/uradnica za kadrovske evidence 4190
54190.02Uradnik/uradnica za upravne evidence  4190
242URADNIKI/URADNICE ZA POSLOVANJE S STRANKAMICUSTOMER SERVICES CLERKS4
3421URADNIKI/URADNICE ZA DENARNO IN PODOBNO POSLOVANJECASHIERS, TELLERS AND RELATED CLERKS42
44211Blagajniki/blagajničarke, prodajalci/prodajalke vstopnic ipd.Cashiers and ticket clerks421
54211.00Blagajniki/blagajničarke, prodajalci/prodajalke vstopnic ipd., n.o. 4211
54211.01Blagajnik/blagajničarka 4211
54211.02Blagajnik/blagajničarka v trgovini 4211
54211.03Cestninar/cestninarka 4211
54211.04Inkasant/inkasantka 4211
54211.05Pobiralec/pobiralka parkirnine  4211
54211.06Prodajalec/prodajalka vstopnic 4211
54211.07Blagajnik, prodajalec/blagajničarka, prodajalka hitre hrane 4211
44212Uradniki/uradnice na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd.Tellers and other counter clerks421
54212.00Uradniki/uradnice na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd., n.o. 4212
54212.01Bančni uradnik/bančna uradnica pri okencu 4212
54212.02Bančni uradnik/bančna uradnica za denarno poslovanje po telefonu 4212
54212.03Blagajnik/blagajničarka na banki 4212
54212.04Blagajnik/blagajničarka na pošti 4212
54212.05Menjalec/menjalka denarja 4212
54212.06Poštni uradnik/poštna uradnica pri okencu 4212
54212.07Uradnik/uradnica v agenciji za plačilni promet pri okencu 4212
44213Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd.Bookmakers and croupiers421
54213.00Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd., n.o. 4213
54213.01Inšpektor/inšpektorica iger na igralnih mizah 4213
54213.02Kontrolor/kontrolorka iger na igralnih mizah 4213
54213.03Videokontrolor/videokontrolorka v igralnicah 4213
54213.04Vodja igralne mize  4213
54213.05Krupje/krupjejka 4213
54213.06Sprejemalec/sprejemalka stav 4213
44214Zastavljalničarji/zastavljalničarke in posojevalci/posojevalke denarjaPawnbrokers and money-lenders421
54214.00Zastavljalničarji/zastavljalničarke in posojevalci/posojevalke denarja, n.o. 4214
54214.01Zastavljalničar/zastavljalničarka 4214
54214.02Posojevalec/posojevalka denarja 4214
44215Izterjevalci/izterjevalke dolgov, zbiralci/zbiralke darov za dobrodelne nameneDebt-collectors and related workers421
54215.00Izterjevalci/izterjevalke dolgov, zbiralci/zbiralke darov za dobrodelne namene, n.o. 4215
54215.01Izvršitelj/izvršiteljica 4215
54215.02Zbiralec/zbiralka darov za dobrodelne namene 4215
3422URADNIKI/URADNICE V TURISTIČNIH IN POTOVALNIH AGENCIJAH, RECEPTORJI/RECEPTORKE, TELEFONISTI/TELEFONISTKE IPD.CLIENT INFORMATION CLERKS42
44221Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah ipd.Travel agency and related clerks422
54221.00Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah ipd., n.o. 4221
54221.01Posredovalec/posredovalka turističnih in prometnih informacij 4221
54221.02Referent/referentka za organizacijo potovanj  4221
54221.03Referent/referentka za prodajo voznih kart  4221
44222Receptorji/receptorkeReceptionists and information clerks422
54222.00Receptorji/receptorke, n.o. 4222
54222.01Vodja recepcije 4222
54222.02Informator/informatorka  4222
54222.03Receptor/receptorka 4222
44223Telefonisti/telefonistkeTelephone switchboard operators422
54223.00Telefonisti/telefonistke, n.o. 4223
54223.01Telefonist/telefonistka 4223
15POKLICI ZA STORITVE, PRODAJALCI/PRODAJALKESERVICE WORKERS AND SHOP AND MARKET SALES WORKERS 
251POKLICI ZA STORITVEPERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES WORKERS5
3511SPREMLJEVALCI/SPREMLJEVALKE POTNIKOV, VODNIKI/VODNICETRAVEL ATTENDANTS AND RELATED WORKERS51
45111Stevardi/stevardese, spremljevalci/spremljevalkeTravel attendants and travel stewards511
55111.00Stevardi/stevardese, spremljevalci/spremljevalke, n.o. 5111
55111.01Stevard/stevardesa na ladji 5111
55111.02Stevard/stevardesa na letališču  5111
55111.03Stevard/stevardesa na letalu 5111
55111.04Turistični spremljevalec/turistična spremljevalka 5111
45112Sprevodniki/sprevodniceTransport conductors511
55112.00Sprevodniki/sprevodnice, n.o. 5112
55112.01Vodja poslovnega vlaka 5112
55112.02Sprevodnik/sprevodnica 5112
55112.03Sprevodnik/sprevodnica na avtobusu 5112
55112.04Sprevodnik/sprevodnica na vlaku 5112
55112.05Sprevodnik/sprevodnica spalnika 5112
55112.06Sprevodnik/sprevodnica žičnice  5112
45113Vodniki/vodniceTravel guides511
55113.00Vodniki/vodnice, n.o. 5113
55113.01Galerijski vodnik/galerijska vodnica 5113
55113.02Gorski vodnik/gorska vodnica 5113
55113.03Jamarski vodnik/jamarska vodnica 5113
55113.04Lovski vodnik/lovska vodnica  5113
55113.05Muzejski vodnik/muzejska vodnica 5113
55113.06Ribiški vodnik/ribiška vodnica 5113
55113.07Športni vodnik/športna vodnica 5113
55113.08Turistični vodnik/turistična vodnica 5113
55113.09Vodnik/vodnica 5113
3512POKLICI ZA GOSTINSKA, GOSPODINJSKA DELA IPD.HOUSEKEEPING AND RESTAURANT SERVICES WORKERS51
45121Gospodinjci/gospodinje ipd.Housekeepers and related workers512
55121.00Gospodinjci/gospodinje ipd., n.o. 5121
55121.01Gostinski poslovodja/gostinska poslovodkinja  5121
55121.02Hotelski poslovodja/hotelska poslovodkinja 5121
55121.03Ekonom/ekonomka 5121
55121.04Gospodinjec/gospodinja v zasebnem gospodinjstvu 5121
55121.05Gostinski gospodinjec/gostinska gospodinja 5121
55121.06Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja 5121
55121.07Oskrbnik/oskrbnica 5121
55121.08Delovodja v dejavnosti čiščenja, pranja ipd. 5121
45122Kuharji/kuhariceCooks512
55122.00Kuharji/kuharice, n.o. 5122
55122.01Vodja kuhinje 5122
55122.02Dietni kuhar/dietna kuharica 5122
55122.03Glavni kuhar/glavna kuharica  5122
55122.04Kuhar/kuharica 5122
55122.05Pripravljalec/pripravljalka hitre hrane 5122
45123Natakarji/natakarice ipd.Waiters, waitresses and bartenders512
55123.00Natakarji/natakarice ipd., n.o. 5123
55123.01Vodja strežbe 5123
55123.02Glavni natakar/glavna natakarica  5123
55123.03Mešalec/mešalka pijač  5123
55123.04Natakar/natakarica  5123
55123.05Servirec/servirka 5123
55123.06Točaj/točajka 5123
55123.07Vinski svetovalec/vinska svetovalka  5123
3513POKLICI ZA ZDRAVSTVENO, HIGIENSKO, SOCIALNO OSKRBO, NEGO IPD.PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS51
45131Varuhi/varuhinje otrok, rejniki/rejniceChild-care workers513
55131.00Varuhi/varuhinje otrok, rejniki/rejnice, n.o. 5131
55131.01Rejnik/rejnica 5131
55131.02Varuh/varuhinja otrok 5131
45132Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo v zavodih ipd.Institution-based personal care workers513
55132.00Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo v zavodih ipd., n.o. 5132
55132.01Bolničar/bolničarka v socialnovarstvenem zavodu 5132
55132.02Bolničar/bolničarka v zdravstvenem zavodu 5132
55132.03Spremljevalec/spremljevalka vozila prve pomoči 5132
55132.04Varuh/varuhinja oseb s posebnimi potrebami 5132
55132.05Delovni inštruktor/delovna inštruktorica za osebe s posebnimi potrebami 5132
45133Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu ipd.Home-based personal care workers513
55133.00Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu ipd., n.o. 5133
55133.01Oskrbovalec in negovalec/oskrbovalka in negovalka na domu 5133
45139Poklici za zdravstveno, higiensko, socialno oskrbo, nego ipd., d.n.Personal care and related workers not elsewhere classified513
55139.00Poklici za zdravstveno, higiensko, socialno oskrbo, nego ipd., d.n., n.o. 5139
55139.01Bolničar/bolničarka v veterinarstvu  5139
55139.02Deratizator/deratizatorka 5139
55139.03Dezinsektor/dezinsektorka 5139
55139.04Higienik/higieničarka v veterinarstvu 5139
55139.05Razkuževalec/razkuževalka  5139
55139.06Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka 5139
3514DRUGI POKLICI ZA OSEBNE STORITVEOTHER PERSONAL SERVICES WORKERS51
45141Frizerji/frizerke, kozmetiki/kozmetičarke ipd.Hairdressers, barbers, beauticians and related workers514
55141.00Frizerji/frizerke, kozmetiki/kozmetičarke ipd., n.o. 5141
55141.01Brivec/brivka  5141
55141.02Frizer/frizerka 5141
55141.03Kozmetik/kozmetičarka 5141
55141.04Lasuljar/lasuljarka 5141
55141.05Maniker/manikerka 5141
55141.06Maser/maserka 5141
55141.07Masker/maskerka 5141
55141.08Pediker/pedikerka 5141
55141.09Vizažist, stilist/vizažistka, stilistka 5141
45142Osebni spremljevalci/osebne spremljevalkeCompanions and valets514
55142.00Osebni spremljevalci/osebne spremljevalke, n.o. 5142
55142.01Osebni spremljevalec/osebna spremljevalka 5142
45143Grobarji/grobarke, pogrebniki/pogrebnice ipd.Undertakers and embalmers514
55143.00Grobarji/grobarke, pogrebniki/pogrebnice ipd., n.o. 5143
55143.01Balzamer/balzamerka 5143
55143.02Grobar/grobarka 5143
55143.03Pogrebnik/pogrebnica 5143
45144Astrologi/astrologinje ipd.Astrologers and related workers514
55144.00Astrologi/astrologinje, n.o. 5144
55144.01Astrolog/astrologinja 5144
55144.02Vedeževalec/vedeževalka 5144
45145Poklici za družabno animiranjeSocial animation workers514
55145.00Poklici za družabno animiranje, n.o. 5145
55145.01Gostitelj/gostiteljica 5145
55145.02Hostesa 5145
55145.03Družabnik/družabnica 5145
55145.04Turistični animator/turistična animatorka 5145
45149Drugi poklici za osebne storitve, d.n.Other personal services workers not elsewhere classified514
55149.00Drugi poklici za osebne storitve, d.n , n.o. 5149
55149.04Prostitutka  5149
3516POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJAPROTECTIVE SERVICES WORKERS51
45161Gasilci/gasilke ipd.Fire-fighters516
55161.00Gasilci/gasilke ipd. , n.o. 5161
55161.04Gasilec/gasilka 5161
45162Policisti/policistkePolice officers516
55162.00Policisti/policistke, n.o. 5162
55162.01Policist/policistka 5162
45163Pazniki/paznice v zaporuPrison guards516
55163.00Pazniki/paznice v zaporu, n.o. 5163
55163.01Vodja paznikov 5163
55163.02Paznik/paznica v zaporu 5163
45169Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n.Protective services workers not elsewhere classified516
55169.00Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. , n.o. 5169
55169.01Gorski reševalec/gorska reševalka  5169
55169.02Jamarski reševalec/jamarska reševalka 5169
55169.03Lovski čuvaj/lovska čuvajka 5169
55169.04Nadzornik/nadzornica v naravnih parkih 5169
55169.05Osebni varnostnik/osebna varnostnica 5169
55169.06Reševalec/reševalka iz vode  5169
55169.07Rentgenski pregledovalec/rentgenska pregledovalka oseb, prtljage, poštnih pošiljk  5169
55169.08Ribiški čuvaj/ribiška čuvajka 5169
55169.09Varnostnik/varnostnica  5169
55169.10Vodja kopališča 5169
252MODELI, PRODAJALCI/PRODAJALKE, DEMONSTRATORJI/DEMONSTRATORKEMODELS, SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS5
3521MODELI IPD.FASHION AND OTHER MODELS52
45210Modeli ipd.Fashion and other models521
55210.00Modeli ipd. , n.o. 5210
55210.01Model 5210
55210.02Maneken/manekenka 5210
3522PRODAJALCI/PRODAJALKE V TRGOVINAH, NA STOJNICAH, PO DOMOVIH, DEMONSTRATORJI/DEMONSTRATORKESHOP SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS52
45221Prodajalci/prodajalke v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji/demonstratorkeShop salespersons, stall and market salespersons, demonstrators522
55221.00Prodajalci/prodajalke v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji/demonstratorke, n.o. 5221
55221.01Trgovski poslovodja/trgovska poslovodkinja  5221
55221.02Demonstrator/demonstratorka za prodajo 5221
55221.03Prodajalec/prodajalka 5221
45222Akviziterji/akviziterke, prodajalci/prodajalke po telefonuDoor-to-door salespersons, phone salespersons522
55222.00Akviziterji/akviziterke, prodajalci/prodajalke po telefonu, n.o. 5222
55222.01Akviziter/akviziterka 5222
55222.02Prodajalec/prodajalka po telefonu 5222
55222.03Voznik, prodajalec/voznica, prodajalka 5222
45223Cvetličarji/cvetličarkeFlorists522
55223.00Cvetličarji/cvetličarke, n.o. 5223
55223.01Cvetličar/cvetličarka 5223
16KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKESKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS 
261KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKESKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS6
3611POLJEDELCI/POLJEDELKE, VRTNARJI/VRTNARICE IPD.MARKET GARDENERS AND CROP GROWERS61
46111Poljedelci/poljedelke, sadjarji/sadjarke, vinogradniki/vinogradnice ipd.Field crop growers, fruit growers, wine growers and related workers611
56111.00Poljedelci/poljedelke, sadjarji/sadjarke, vinogradniki/vinogradnice ipd., n.o. 6111
56111.01Skupinovodja v poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu ipd.  6111
56111.02Gojitelj/gojiteljica grmičevja 6111
56111.03Hmeljar/hmeljarka 6111
56111.04Poljedelec/poljedelka 6111
56111.05Sadjar/sadjarka 6111
56111.06Vinogradnik/vinogradnica 6111
56111.07Zelenjavar/zelenjavarica 6111
46112Vrtnarji/vrtnarice ipd.Gardeners, hurticultural and nursery growers611
56112.00Vrtnarji/vrtnarice ipd., n.o. 6112
56112.01Skupinovodja v vrtnarstvu ipd. 6112
56112.02Drevesničar/drevesničarka 6112
56112.03Gojitelj/gojiteljica gob 6112
56112.04Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica  6112
56112.05Semenar/semenarka 6112
56112.06Vrtnar/vrtnarica  6112
56112.07Vrtnar povrtninar/vrtnarica povrtninarka  6112
56112.08Delovodja v vrtnarstvu 6112
3612REJCI/REJKE ŽIVALIANIMAL PRODUCERS AND RELATED WORKERS61
46121Živinorejci/živinorejkeDairy and livestock producers612
56121.00Živinorejci/živinorejke, n.o. 6121
56121.01Skupinovodja v živinoreji  6121
56121.02Govedorejec/govedorejka 6121
56121.03Konjerejec/konjerejka 6121
56121.04Kozjerejec/kozjerejka 6121
56121.05Ovčjerejec/ovčjerejka 6121
56121.06Planšar/planšarica 6121
56121.07Prašičjerejec/prašičjerejka 6121
56121.08Živinorejec/živinorejka 6121
46122Perutninarji/perutninarkePoultry producers612
56122.00Perutninarji/perutninarke, n.o. 6122
56122.01Skupinovodja v perutninarstvu 6122
56122.02Perutninar/perutninarka 6122
46129Rejci/rejke živali, d.n.Animal producers and related workers not elsewhere classified612
56129.00Rejci/rejke živali, d.n., n.o. 6129
56129.01Skupinovodja rejcev/rejk živali, d.n. 6129
56129.02Čebelar/čebelarka  6129
56129.03Dreser/dreserka živali 6129
56129.04Oskrbnik/oskrbnica živali 6129
56129.05Rejec/rejka divjadi  6129
56129.06Rejec/rejka kožuharjev 6129
56129.07Rejec/rejka malih živali 6129
56129.08Rejec/rejka nojev 6129
3613KMETOVALCI/KMETOVALKE NA MEŠANIH KMETIJAHCROP AND ANIMAL PRODUCERS61
46130Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijahCrop and animal producers613
56130.00Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijah, n.o. 6130
56130.01Kmetovalec gospodinjec/kmetovalka gospodinja 6130
56130.02Kmetovalec/kmetovalka na mešani kmetiji  6130
56130.03Delovodja v kmetijstvu 6130
56130.04Skupinovodja v kmetijstvu 6130
3614GOZDARJI/GOZDARKE IPD.FORESTRY AND RELATED WORKERS61
46141Gozdarji/gozdarke ipd.Forestry workers and loggers614
56141.00Gozdarji/gozdarke ipd., n.o. 6141
56141.01Gozdarski delovodja/gozdarska delovodkinja 6141
56141.02Gozdar/gozdarka 6141
56141.03Gozdar sekač/gozdarka sekačica 6141
56141.04Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 6141
56141.05Odpremljevalec/odpremljevalka gozdarskih proizvodov 6141
46142Oglarji/oglarkeCharcoal burners and related workers614
56142.00Oglarji/oglarke, n.o. 6142
56142.01Oglar/oglarka 6142
3615RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKE IPD.FISHERY WORKERS, HUNTERS AND TRAPPERS61
46151Ribogojci/ribogojke ipd.Aquatic-life cultivation workers615
56151.00Ribogojci/ribogojke ipd., n.o. 6151
56151.01Skupinovodja v ribogojstvu 6151
56151.02Gojitelj/gojiteljica alg 6151
56151.03Gojitelj/gojiteljica mehkužcev, rakov  6151
56151.04Gojitelj/gojiteljica školjk 6151
56151.05Ribogojec/ribogojka 6151
46152Obalni ribiči/obalne ribičke ipd.Inland and coastal waters fishery workers615
56152.00Obalni ribiči/obalne ribičke ipd., n.o. 6152
56152.01Skupinovodja obalnih ribičev/ribičk ipd. 6152
56152.02Lovec/lovka mehkužcev, rakov  6152
56152.03Obalni ribič/obalna ribička 6152
56152.04Nabiralec/nabiralka školjk 6152
46153Ribiči/ribičke na odprtem morjuDeep-sea fishery workers615
56153.00Ribiči/ribičke na odprtem morju, n.o. 6153
56153.01Skupinovodja ribičev/ribičk na odprtem morju  6153
56153.02Ribič/ribička na odprtem morju 6153
46154Lovci/lovkeHunters and trappers615
56154.00Lovci/lovke, n.o. 6154
56154.01Lovec/lovka 6154
17POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELACRAFT AND RELATED TRADES WORKERS 
271RUDARJI/RUDARKE, GRADBINCI/GRADBINKE IPD.EXTRACTION AND BUILDING TRADES WORKERS7
3711RUDARJI/RUDARKE, MINERJI/MINERKE, KAMNOSEKI/KAMNOSEKINJEMINERS, SHOTFIRERS, STONE CUTTERS AND CARVERS71
47111Rudarji/rudarke, kamnolomci/kamnolomkeMiners and quarry workers711
57111.00Rudarji/rudarke, kamnolomci/kamnolomke, n.o. 7111
57111.01Rudarski poslovodja/rudarska poslovodkinja 7111
57111.02Kamnolomec/kamnolomka 7111
57111.03Rudar/rudarka za izdelavo podzemnih objektov 7111
57111.04Rudar/rudarka, vodja odkopa 7111
57111.06Rudar/rudarka 7111
57111.07Rudar/rudarka za podzemno pridobivanje mineralnih surovin 7111
57111.08Rudar/rudarka za površinsko pridobivanje mineralnih surovin 7111
57111.09Rudar/rudarka geovrtanja 7111
57111.10Rudar/rudarka naftnega rudarstva 7111
47112Minerji/minerke ipd.Shotfirers and blasters711
57112.00Minerji/minerke ipd., n.o. 7112
57112.01Miner/minerka 7112
57112.02Pirotehnik/pirotehnica 7112
57112.03Rudarski strelec/rudarska strelka 7112
47113Kamnoseki/kamnosekinjeStone splitters, cutters and carvers711
57113.00Kamnoseki/kamnosekinje, n.o. 7113
57113.01Kamnoseški/kamnoseška skupinovodja 7113
57113.02Kamnosek/kamnosekinja 7113
3712GRADBINCI/GRADBINKE IPD.BUILDING FRAME AND RELATED TRADES WORKERS71
47121Graditelji/graditeljice s tradicionalnimi materialiBuilders, traditional materials712
57121.00Graditelji/graditeljice s tradicionalnimi materiali, n.o. 7121
57121.01Graditelj/graditeljica s tradicionalnimi materiali 7121
47122Zidarji/zidarkeBricklayers and stonemasons712
57122.00Zidarji/zidarke, n.o. 7122
57122.01Zidarski/zidarska skupinovodja 7122
57122.02Obzidovalec/obzidovalka industrijskih peči 7122
57122.03Tlakovalec/tlakovalka  7122
57122.04Zidar fasader/zidarka fasaderka 7122
57122.05Zidar/zidarka kurišč in dimnikov 7122
57122.06Zidar/zidarka za zidanje in ometavanje 7122
57122.07Zidar/zidarka  7122
47123Betonerji/betonerke ipd.Concrete placers, concrete finishers and related workers712
57123.00Betonerji/betonerke ipd. , n.o. 7123
57123.01Betoner/betonerka 7123
57123.02Teracer/teracerka  7123
57123.03Železokrivec/železokrivka 7123
47124Tesarji/tesarke ipd.Carpenters and joiners712
57124.00Tesarji/tesarke ipd., n.o. 7124
57124.01Mizar/mizarka za izdelovanje odrske opreme 7124
57124.02Stavbni mizar/stavbna mizarka 7124
57124.03Tesar/tesarka opažev 7124
57124.04Tesar/tesarka 7124
47129Gradbinci/gradbinke ipd., d.n.Building frame and related trades workers not elsewhere classified712
57129.00Gradbinci/gradbinke ipd., d.n., n.o. 7129
57129.01Monter/monterka gradbenih konstrukcij 7129
57129.02Polagalec/polagalka asfalta 7129
57129.03Vodogradbenik/vodogradbenica 7129
57129.04Vzdrževalec/vzdrževalka cest 7129
57129.05Vzdrževalec/vzdrževalka prog 7129
57129.06Vzdrževalec/vzdrževalka zgradb 7129
57129.07Cestni preglednik/cestna preglednica 7129
3713GRADBINCI/GRADBINKE ZAKLJUČNIH DEL IPD.BUILDING FINISHERS AND RELATED TRADES WORKERS71
47131Krovci/krovkeRoofers713
57131.00Krovci/krovke, n.o. 7131
57131.01Krovec/krovka 7131
47132Polagalci/polagalke podov ipd.Floor layers and tile setters713
57132.00Polagalci/polagalke podov ipd., n.o. 7132
57132.01Parketar/parketarka  7132
57132.02Polagalec/polagalka keramičnih ploščic 7132
57132.03Polagalec/polagalka podov  7132
57132.04Polagalec/polagalka tlakov 7132
47133Štukaterji/štukaterkePlasterers713
57133.00Štukaterji/štukaterke, n.o. 7133
57133.01Štukater/štukaterka 7133
47134Izolaterji/izolaterkeInsulation workers713
57134.00Izolaterji/izolaterke, n.o. 7134
57134.01Izolater/izolaterka 7134
47135Zastekljevalci/zastekljevalkeGlaziers713
57135.00Zastekljevalci/zastekljevalke, n.o. 7135
57135.01Stavbni steklar/stavbna steklarka 7135
57135.02Zastekljevalec/zastekljevalka 7135
57135.03Zastekljevalec/zastekljevalka vozil 7135
47136Monterji/monterke in vzdrževalci/vzdrževalke inštalacij in napravPlumbers and pipe fitters713
57136.00Monterji/monterke in vzdrževalci/vzdrževalke inštalacij in naprav, n.o. 7136
57136.01Delovodja/delovodkinja monterjev 7136
57136.02Izolater/izolaterka inštalacij 7136
57136.03Monter/monterka hladilnih naprav 7136
57136.04Inštalater/inštalaterka klimatskih naprav 7136
57136.05Monter/monterka ladijskih inštalacij 7136
57136.06Inštalater/inštalaterka ogrevalnih naprav 7136
57136.07Inštalater/inštalaterka plinskih naprav 7136
57136.08Inštalater/inštalaterka vodovodnih naprav 7136
57136.09Vzdrževalec/vzdrževalka komunalne opreme 7136
47137Elektroinštalaterji/elektroinštalaterkeBuilding and related electricians713
57137.00Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke, n.o. 7137
57137.01Elektroinštalater/elektroinštalaterka  7137
57137.02Elektroinštalater, specialist/elektroinštalaterka, specialistka 7137
47139Gradbinci/gradbinke zaključnih del ipd., d.n.Building finishers and related trades workers not elsewhere classified713
57139.00Gradbinci/gradbinke zaključnih del ipd., d.n., n.o. 7139
57139.01Delovodja/delovodkinja zaključnih del 7139
57139.02Stavbni dekorater/stavbna dekoraterka 7139
57139.03Izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje 7139
3714PLESKARJI/PLESKARKE IPD.PAINTERS, BUILDING STRUCTURE CLEANERS AND RELATED TRADES WORKERS71
47141Pleskarji/pleskarke, ličarji/ličarke ipd.Painters and related workers714
57141.00Pleskarji/pleskarke, ličarji/ličarke ipd., n.o. 7141
57141.01Delovodja/delovodkinja pleskarjev, ličarjev ipd. 7141
57141.02Avtoličar/avtoličarka 7141
57141.03Črkoslikar/črkoslikarka 7141
57141.04Ličar/ličarka 7141
57141.05Pleskar/pleskarka 7141
57141.06Polagalec/polagalka tapet  7141
57141.07Slikopleskar/slikopleskarka 7141
47143Dimnikarji/dimnikarke, čistilci/čistilke fasadBuilding structure cleaners714
57143.00Dimnikarji/dimnikarke, čistilci/čistilke fasad, n.o. 7143
57143.01Dimnikarski delovodja/dimikarska delovodkinja 7143
57143.02Čistilec/čistilka fasad 7143
57143.03Dimnikar/dimnikarka  7143
272KOVINARJI/KOVINARKE, STROJNI MEHANIKI/STROJNE MEHANIČARKE IPD.METAL, MACHINERY AND RELATED TRADES WORKERS7
3721LIVARJI/LIVARKE, VARILCI/VARILKE, KLEPARJI/KLEPARKE, MONTERJI/MONTERKE KONSTRUKCIJ IPD.METAL MOULDERS, WELDERS, SHEET-METAL WORKERS, STRUCTURAL- METAL PREPARERS, AND RELATED TRADES WORKERS72
47211Livarji/livarke ipd.Metal moulders and coremakers721
57211.00Livarji/livarke ipd., n.o. 7211
57211.01Jedrar/jedrarka 7211
57211.02Kalupar/kaluparka  7211
57211.03Livar/livarka 7211
57211.04Livarski kalupar/livarska kaluparka 7211
57211.05Livarski modelar/livarska modelarka 7211
57211.06Oblikovalec/oblikovalka kovin  7211
57211.07Zvonar/zvonarka  7211
47212Varilci/varilke ipd.Welders and flamecutters721
57212.00Varilci/varilke ipd., n.o. 7212
57212.01Varilec/varilka  7212
57212.02Spajalec/spajalka kovin 7212
47213Kleparji/kleparkeSheet metal workers721
57213.00Kleparji/kleparke, n.o. 7213
57213.01Avtoklepar/avtokleparka  7213
57213.02Kotlar/kotlarka 7213
57213.03Kovinopasar/kovinopasarka  7213
57213.04Stavbni klepar/stavbna kleparka 7213
57213.05Klepar/kleparka 7213
47214Monterji/monterke kovinskih konstrukcij ipd.Structural-metal preparers and erectors721
57214.00Monterji/monterke kovinskih konstrukcij ipd., n.o. 7214
57214.01Monter/monterka kovinskih konstrukcij 7214
57214.02Zakovičar/zakovičarka 7214
47215Monterji/monterke in polagalci/polagalke kablovRiggers and cable splicers721
57215.00Monterji/monterke in polagalci/polagalke kablov, n.o. 7215
57215.01Monter/monterka nosilnih in vlečnih kablov 7215
57215.02Polagalec/polagalka nosilnih in vlečnih kablov 7215
47216Podvodni monterji/podvodne monterkeUnderwater workers721
57216.00Podvodni monterji/podvodne monterke, n.o. 7216
57216.01Podvodni monter/podvodna monterka  7216
3722KOVAČI/KOVAČICE, ORODJARJI/ORODJARKE IPD.BLACKSMITHS, TOOL-MAKERS AND RELATED TRADES WORKERS72
47221Kovači/kovačiceBlacksmiths, hammer-smiths and forging-press workers722
57221.00Kovači/kovačice, n.o. 7221
57221.01Orodni kovač/orodna kovačica  7221
57221.02Podkovski kovač/podkovska kovačica 7221
57221.03Umetnostni kovač/umetnostna kovačica 7221
47222Orodjarji/orodjarke ipd.Tool-makers and related workers722
57222.00Orodjarji/orodjarke ipd., n.o. 7222
57222.01Orodjarski delovodja/orodjarska delovodkinja 7222
57222.02Ključavničar/ključavničarka  7222
57222.03Orodjar/orodjarka 7222
57222.04Puškar/puškarka  7222
47223Strugarji/strugarke ipd.Machine-tool setters and setter-operators722
57223.00Strugarji/strugarke ipd., n.o. 7223
57223.01Graver/graverka 7223
57223.02Izdelovalec/izdelovalka kovinskih polizdelkov in izdelkov 7223
57223.03Rezkalec/rezkalka  7223
57223.04Strugar/strugarka  7223
57223.05Vpenjalec/vpenjalka orodij  7223
47224Brusilci/brusilke, polirci/polirke, ostrilci/ostrilkeMetal wheel-grinders, polishers and tool sharpeners722
57224.00Brusilci/brusilke, polirci/polirke, ostrilci/ostrilke, n.o. 7224
57224.01Brusilec/brusilka kovin 7224
57224.02Ostrilec/ostrilka orodij 7224
57224.03Polirec/polirka kovin 7224
3723MEHANIKI/MEHANIČARKE, MONTERJI/MONTERKE STROJEV IN VOZILMACHINERY MECHANICS AND FITTERS72
47231Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke motornih vozil in kolesMotor vehicle mechanics and fitters723
57231.00Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke motornih vozil in koles, n.o. 7231
57231.01Delovodja/delovodkinja mehanikov/mehaničark in monterjev/monterk motornih vozil in koles 7231
57231.02Avtomehanik/avtomehaničarka 7231
57231.03Mazalec/mazalka železniških vozil 7231
57231.04Mehanik/mehaničarka za železniška vozila 7231
57231.05Mehanik/mehaničarka za dvokolesa 7231
57231.06Monter/monterka motornih vozil 7231
57231.07Monter/monterka za dvokolesa 7231
57231.08Tehnični kontrolor/tehnična kontrolorka vozil 7231
47232Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke letalAircraft engine mechanics and fitters723
57232.00Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke letal, n.o. 7232
57232.01Mehanik/mehaničarka letal 7232
57232.02Monter/monterka letal  7232
47233Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke industrijskih in drugih strojev ipd.Agricultural- or industrial-machinery mechanics and fitters723
57233.00Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke industrijskih in drugih strojev ipd. , n.o. 7233
57233.01Skupinovodja mehanikov/mehaničark in monterjev/monterk industrijskih in drugih strojev ipd. 7233
57233.02Biromehanik/biromehaničarka  7233
57233.03Hišnik, vzdrževalec/hišnica,vzdrževalka 7233
57233.04Ladijski mehanik/ladijska mehaničarka  7233
57233.05Mehanik/mehaničarka energetskih strojev in naprav  7233
57233.06Mehanik/mehaničarka hladilnih in klimatskih naprav 7233
57233.07Mehanik/mehaničarka industrijskih strojev in naprav 7233
57233.08Mehanik/mehaničarka kmetijskih strojev in naprav 7233
57233.09Monter/monterka energetskih strojev in naprav 7233
57233.10Monter/monterka hladilnih in klimatskih naprav 7233
57233.11Monter/monterka industrijskih strojev in naprav 7233
57233.12Monter/monterka kmetijskih strojev in naprav 7233
57233.13Monter/monterka ladijskih strojev 7233
57233.14Strojni ključavničar/strojna ključavničarka  7233
57233.15Strojni mehanik/strojna mehaničarka 7233
57233.16Vzdrževalec/vzdrževalka hidravličnih in pnevmatskih naprav 7233
3724MEHANIKI/MEHANIČARKE IN MONTERJI/MONTERKE ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAVELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT MECHANICS AND FITTERS72
47241Elektromehaniki/elektromehaničarke ipd.Electrical mechanics, fitters and servicers724
57241.00Elektromehaniki/elektromehaničarke ipd., n.o. 7241
57241.01Skupinovodja elektromehanikov/elektromehaničark ipd. 7241
57241.02Avtoelektričar/avtoelektričarka  7241
57241.03Elektromehanik/elektromehaničarka proizvodnih strojev in naprav  7241
57241.04Elektromehanik/elektromehaničarka  7241
57241.05Elektromehanik/elektromehaničarka železniških postrojev 7241
57241.06Elektromehanik/elektromehaničarka hladilnih in klimatskih naprav 7241
57241.07Elektromehanik/elektromehaničarka signalnih naprav 7241
57241.08Elektromehanik/elektromehaničarka telekomunikacij 7241
57241.09Elektromehanik/elektromehaničarka za železniška vozila 7241
57241.10Elektromehanik/elektromehaničarka za gospodinjske aparate 7241
57241.11Elektromehanik/elektromehaničarka za letala 7241
57241.12Elektromehanik za ladje/elektromehaničarka za ladje 7241
57241.13Elektromonter/elektromonterka 7241
57241.14Elektromonter/elektromonterka hladilnih in klimatskih naprav 7241
57241.15Elektromonter/elektromonterka proizvodnih strojev in naprav  7241
57241.16Elektromonter/elektromonterka elektroenergetskih postrojev  7241
57241.17Serviser/serviserka električnih naprav in opreme  7241
57241.18Skupinovodja elektromonterjev/elektromonterk elektroenergetskih postrojev 7241
47242Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke elektronskih naprav, serviserji/serviserkeElectronics mechanics, fitters and servicers724
57242.00Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke elektronskih naprav, serviserji/serviserke, n.o. 7242
57242.01Skupinovodja mehanikov/mehaničark in monterjev/monterk elektronskih naprav, serviserjev/serviserk 7242
57242.02Mehanik/mehaničarka avdio-video naprav in opreme 7242
57242.03Monter/monterka elektronskih avdio-video naprav in opreme 7242
57242.04Monter/monterka elektronskih naprav in opreme 7242
57242.05RTV mehanik/RTV mehaničarka  7242
57242.06RTV monter/RTV monterka  7242
57242.07Serviser/serviserka elektronskih naprav in opreme 7242
57242.08Mehanik/mehaničarka elektronskih naprav in opreme 7242
57242.09Mehanik/mehaničarka elektronskih pisarniških strojev 7242
47244Mehaniki/mehaničarke in serviserji/serviserke telekomunikacijskih napravTelegraph and telephone installers and servicers724
57244.00Mehaniki/mehaničarke in serviserji/serviserke telekomunikacijskih naprav, n.o. 7244
57244.01Skupinovodja mehanikov/mehaničark in serviserjev/serviserk telekomunikacijskih naprav 7244
57244.02Mehanik/mehaničarka naprav za prenos podatkov 7244
57244.03Mehanik/mehaničarka telefonskih naprav 7244
57244.04Serviser/serviserka terminalskih naprav (pri naročnikih) 7244
47245Monterji/monterke električnega in telekomunikacijskega omrežjaElectrical line installers, repairers and cable jointers724
57245.00Monterji/monterke električnega in telekomunikacijskega omrežja, n.o. 7245
57245.01Skupinovodja monterjev/monterk električnega omrežja  7245
57245.02Monter/monterka električnega omrežja 7245
57245.03Monter/monterka telekomunikacijskega omrežja  7245
57245.04Skupinovodja monterjev/monterk telekomunikacijskega omrežja 7245
273FINOMEHANIKI/FINOMEHANIČARKE, ROKODELCI/ROKODELKE, TISKARJI/TISKARKE IPD.PRECISION, HANDICRAFT, PRINTING AND RELATED TRADES WORKERS7
3731FINOMEHANIKI/FINOMEHANIČARKE IPD.PRECISION WORKERS IN METAL AND RELATED MATERIALS73
47311Izdelovalci/izdelovalke in popravljalci/popravljalke preciznih instrumentovPrecision-instrument makers and repairers731
57311.00Izdelovalci/izdelovalke in popravljalci/popravljalke preciznih instrumentov, n.o. 7311
57311.01Skupinovodja izdelovalcev/izdelovalk in popravljalcev/popravljalk preciznih instrumentov  7311
57311.02Finomehanik/finomehaničarka 7311
57311.03Instrumentalni optik/instrumentalna optičarka 7311
57311.04Izdelovalec/izdelovalka ortopedskih in drugih zdravstvenih pripomočkov 7311
57311.05Izdelovalec/izdelovalka preciznih naprav in opreme 7311
57311.06Kontrolor/kontrolorka preciznih instrumentov 7311
57311.08Serviser/serviserka ortopedskih in drugih zdravstvenih pripomočkov 7311
57311.09Serviser/serviserka preciznih naprav in opreme 7311
57311.10Urar/urarka  7311
47312Izdelovalci/izdelovalke, uglaševalci/uglaševalke glasbilMusical instrument makers and tuners731
57312.00Izdelovalci/izdelovalke, uglaševalci/uglaševalke glasbil, n.o. 7312
57312.01Izdelovalec/izdelovalka brenkal 7312
57312.02Izdelovalec/izdelovalka drugih glasbenih instrumentov 7312
57312.03Izdelovalec/izdelovalka godal 7312
57312.04Izdelovalec/izdelovalka kovinskih pihalnih instrumentov  7312
57312.05Izdelovalec/izdelovalka lesenih pihalnih instrumentov 7312
57312.06Izdelovalec/izdelovalka orgel in klavirjev 7312
57312.07Izdelovalec/izdelovalka harmonik 7312
57312.08Serviser/serviserka glasbenih instrumentov 7312
57312.09Uglaševalec/uglaševalka glasbenih instrumentov 7312
47313Izdelovalci/izdelovalke nakita in bižuterijeJewellery and precious-metal workers731
57313.00Izdelovalci/izdelovalke nakita in bižuterije, n.o. 7313
57313.01Zlatarski poslovodja/zlatarska poslovodkinja 7313
57313.02Bižuterist/bižuteristka  7313
57313.03Draguljar/draguljarka  7313
57313.04Filigranist/filigranistka  7313
57313.05Zlatar/zlatarka 7313
3732KERAMIKI/KERAMIČARKE, STEKLARJI/STEKLARKE IPD.POTTERS, GLASS-MAKERS AND RELATED TRADES WORKERS73
47321Lončarji/lončarke, keramiki/keramičarkeAbrasive wheel formers, potters and related workers732
57321.00Lončarji/lončarke, keramiki/keramičarke, n.o. 7321
57321.01Keramik/keramičarka 7321
57321.02Lončar/lončarka 7321
47322Steklarji/steklarkeGlass makers, cutters, grinders and finishers732
57322.00Steklarji/steklarke, n.o. 7322
57322.01Steklarski delovodja/steklarska delovodkinja 7322
57322.02Kontrolor /kontrolorka steklenih izdelkov 7322
57322.03Steklar/steklarka 7322
57322.04Steklar polirec/steklarka polirka 7322
57322.05Steklobrusilec/steklobrusilka 7322
57322.06Steklopihalec/steklopihalka 7322
57322.07Steklorezalec/steklorezalka 7322
47323Graverji/graverke stekla ipd.Glass engravers and etchers732
57323.00Graverji/graverke stekla ipd., n.o. 7323
57323.01Graver/graverka stekla 7323
57323.02Jedkalec/jedkalka stekla 7323
47324Dekoraterji/dekoraterke stekla, keramike ipd.Glass, ceramics and related decorative painters732
57324.00Dekoraterji/dekoraterke stekla, keramike ipd., n.o. 7324
57324.01Dekorater/dekoraterka keramike 7324
57324.02Dekorater lončar/dekoraterka lončarka 7324
57324.03Dekorater/dekoraterka stekla  7324
57324.04Emajler/emajlerka keramike 7324
57324.05Izdelovalec/izdelovalka keramičnega okrasja in nakita 7324
3733IZDELOVALCI/IZDELOVALKE PREDMETOV DOMAČE OBRTIHANDICRAFT WORKERS IN WOOD, TEXTILE, LEATHER AND RELATED MATERIALS73
47331Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz lesa in drugih materialovHandicraft workers in wood and related materials733
57331.00Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz lesa in drugih materialov, n.o. 7331
57331.01Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz kamna 7331
57331.02Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz lesa, trstičja, ličja, vrbja, slame ipd. 7331
57331.03Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz papirja 7331
57331.04Svečar/svečarka  7331
57331.05Ročni vrvar/ročna vrvarka 7331
47332Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz tekstilij, usnja in podobnih materialovHandicraft workers in textile, leather and related materials733
57332.00Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz tekstilij, usnja in podobnih materialov, n.o. 7332
57332.01Čipkar/čipkarica  7332
57332.02Izdelovalec/izdelovalka tekstilnih in usnjenih predmetov domače obrti 7332
57332.03Ročni predilec/ročna predilka 7332
57332.04Ročni pletilec/ročna pletilka 7332
57332.05Ročni tkalec/ročna tkalka 7332
3734TISKARSKI IN SORODNI POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELACRAFT PRINTING AND RELATED TRADES WORKERS73
47341Stavci/stavke, tiskarji/tiskarke ipd.Compositors, typesetters and related workers734
57341.00Stavci/stavke, tiskarji/tiskarke ipd., n.o. 7341
57341.01Fotostavec/fotostavka  7341
57341.02Izdelovalec/izdelovalka poskusnih odtisov  7341
57341.03Knjigotiskar/knjigotiskarka - mali format 7341
57341.04Kontrolor/kontrolorka tiskarskih izdelkov 7341
57341.05Ofsetiskar/ofsettiskarka - mali format 7341
57341.06Ročni stavec/ročna stavka 7341
57341.07Reprograf/reprografinja  7341
57341.08Strojni stavec/strojna stavka 7341
47343Izdelovalci/izdelovalke tiskovnih predlog in tiskovnih sestavkovPhotoengravers, reproduction photographers and related workers734
57343.00Izdelovalci/izdelovalke tiskovnih predlog in tiskovnih sestavkov, n.o. 7343
57343.01Fotograver/fotograverka 7343
57343.02Kemigraf/kemigrafka 7343
57343.03Kopist/kopistka v tiskarstvu 7343
57343.04Montažer/montažerka 7343
57343.05Reprodukcijski fotograf/reprodukcijska fotografka v tiskarstvu 7343
57343.06Retušer/retušerka 7343
57343.08Reprograf skanerist/reprografka skaneristka 7343
47344Razvijalci/razvijalke filmov ipd.Photographic and related workers734
57344.00Razvijalci/razvijalke filmov ipd., n.o. 7344
57344.01Filmski laborant/filmska laborantka 7344
57344.02Povečevalec/povečevalka ali zmanjševalec/zmanjševalka posnetkov  7344
57344.03Razvijalec/razvijalka filmov in izdelovalec/izdelovalka fotografij  7344
47345Knjigovezi/knjigovezkeBookbinders and related workers734
57345.00Knjigovezi/knjigovezke, n.o. 7345
57345.01Knjigovez/knjigovezka 7345
47346Ročni sitotiskarji/ročne sitotiskarkeSilk-screen, block and textile craft printers734
57346.00Ročni sitotiskarji/ročne sitotiskarke, n.o. 7346
57346.01Ročni sitotiskar/ročna sitotiskarka  7346
57346.02Ročni sitotiskar/ročna sitotiskarka na tekstilije 7346
57346.03Ročni sitotiskar/ročna sitotiskarka na kovine 7346
57346.04Ročni sitotiskar/ročna sitotiskarka na papir 7346
274DRUGI POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELAOTHER CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS7
3741PREDELOVALCI/PREDELOVALKE ŽIVIL IPD.FOOD PROCESSING AND RELATED TRADES WORKERS74
47411Mesarji/mesarke ipd.Butchers, fishmongers and related food preparers741
57411.00Mesarji/mesarke ipd., n.o. 7411
57411.01Mesarski poslovodja/mesarska poslovodkinja 7411
57411.02Črevar/črevarka 7411
57411.03Mesar/mesarka 7411
57411.04Predelovalec/predelovalka rib 7411
47412Peki/pekinje, slaščičarji/slaščičarke ipd.Bakers, pastry-cooks and confectionery makers741
57412.00Peki/pekinje, slaščičarji/slaščičarke ipd., n.o. 7412
57412.01Pekarski poslovodja/pekarska poslovodkinja 7412
57412.02Lectar-medičar/lectarka-medičarka 7412
57412.03Pek/pekinja kruha in peciva 7412
57412.04Testeninar/testeninarka  7412
57412.05Slaščičar/slaščičarka  7412
47413Predelovalci/predelovalke mlekaDairy-products makers741
57413.00Predelovalci/predelovalke mleka, n.o. 7413
57413.01Kontrolor/kontrolorka mleka 7413
57413.02Maslar/maslarka 7413
57413.03Mlekar/mlekarka 7413
57413.04Sirar/sirarka 7413
57413.05Sladoledar/sladoledarka 7413
47414Predelovalci/predelovalke sadja, zelenjave ipd.Fruit, vegetable and related preservers741
57414.00Predelovalci/predelovalke sadja, zelenjave ipd., n.o. 7414
57414.01Izdelovalec/izdelovalka sadnih in zelenjavnih sokov 7414
57414.02Oljar/oljarka 7414
57414.03Predelovalec/predelovalka sadja  7414
57414.04Predelovalec/predelovalka zelenjave 7414
57414.05Vinar/vinarka 7414
47415Ocenjevalci/ocenjevalke živil ipd.Food and beverage tasters and graders741
57415.00Ocenjevalci/ocenjevalke živil ipd., n.o. 7415
57415.01Ocenjevalec/ocenjevalka živil 7415
57415.02Kletar/kletarka  7415
47416Predelovalci/predelovalke tobaka ipd.Tobacco preparers and tobacco products makers741
57416.00Predelovalci/predelovalke tobaka ipd., n.o. 7416
57416.01Pripravljalec/pripravljalka tobaka 7416
57416.02Izdelovalec/izdelovalka tobačnih izdelkov 7416
57416.03Ocenjevalec/ocenjevalka tobaka 7416
47417Solinarji/solinarkeSaltpan workers741
57417.00Solinarji/solinarke, n.o. 7417
57417.01Vodar/vodarka v solinah 7417
47418Mlinarji/mlinariceMillers741
57418.00Mlinarji/mlinarice, n.o. 7418
57418.01Mlinar/mlinarica 7418
47419Predelovalci/predelovalke živil ipd., d.n.Food processing and related trades workers not elsewhere classified741
57419.00Predelovalci/predelovalke živil ipd., d.n., n.o. 7419
57419.01Predelovalec/predelovalka medu 7419
57419.02Izdelovalec/izdelovalka zdravil iz medu  7419
3742OBDELOVALCI/OBDELOVALKE LESA IPD.WOOD TREATERS, CABINET-MAKERS AND RELATED TRADES WORKERS74
47421Obdelovalci/obdelovalke lesaWood treaters742
57421.00Obdelovalci/obdelovalke lesa, n.o. 7421
57421.01Obdelovalec/obdelovalka lesa 7421
57421.02Impregnator/impregnatorka lesa 7421
57421.03Sušilničar/sušilničarka 7421
47422Mizarji/mizarke ipd.Cabinet makers and related workers742
57422.00Mizarji/mizarke ipd., n.o. 7422
57422.01Skupinovodja mizarjev  7422
57422.02Kontrolor/kontrolorka izdelkov iz lesa 7422
57422.03Mizar/mizarka 7422
57422.04Monter/monterka pohištva  7422
57422.05Pohištveni mizar/pohištvena mizarka 7422
57422.06Serviser/serviserka športne opreme 7422
47423Nastavljalci/nastavljalke lesnoobdelovalnih strojevWoodworking machine setters and setter-operators742
57423.00Nastavljalci/nastavljalke lesnoobdelovalnih strojev, n.o. 7423
57423.01Nastavljalec/nastavljalka lesnoobdelovalnih strojev  7423
47424Izdelovalci/izdelovalke pletenih izdelkov iz trstičja, vrbja ipd.Basketry weavers, brush makers and related workers742
57424.00Izdelovalci/izdelovalke pletenih izdelkov iz trstičja, vrbja ipd., n.o. 7424
57424.01Izdelovalec/izdelovalka pletenega pohištva iz trstičja, vrbja ipd. 7424
57424.02Izdelovalec/izdelovalka drugih pletenih izdelkov iz trstičja, vrbja ipd. 7424
3743TEKSTILNI IN OBLAČILNI POKLICI ZA NEIDUSTRIJSKI NAČIN DELATEXTILE, GARMENT AND RELATED TRADES WORKERS74
47433Krojači/krojačice, šiviljci/šivilje, klobučarji/klobučarke ipd.Tailors, dressmakers and hatters743
57433.00Krojači/krojačice, šiviljci/šivilje, klobučarji/klobučarke ipd., n.o. 7433
57433.01Kontrolor/kontrolorka šiviljskih in podobnih izdelkov 7433
57433.02Klobučar/klobučarka 7433
57433.03Krojač/krojačica 7433
57433.04Modist/modistka  7433
57433.05Šiviljec/šivilja 7433
47434Izdelovalci/izdelovalke usnjenih in krznenih oblačilFurriers and related workers743
57434.00Izdelovalci/izdelovalke usnjenih in krznenih oblačil, n.o. 7434
57434.01Krznar, izdelovalec/krznarka, izdelovalka krznenih oblačil 7434
57434.02Izdelovalec/izdelovalka usnjenih oblačil 7434
57434.03Rokavičar, usnjarski in krznarski/rokavičarka, usnjarska in krznarska 7434
47435Krojilci/krojilkeTextile, leather and related pattern-makers and cutters743
57435.00Krojilci/krojilke, n.o. 7435
57435.01Vodja krojilnice 7435
57435.02Krojilec/krojilka  7435
57435.03Krojilec klobučar/krojilka klobučarka 7435
57435.04Krojilec/krojilka konfekcije  7435
57435.05Krojilec tapetnik/krojilka tapetnica 7435
47436Šivalci/šivalke ipd.Sewers, embroiderers and related workers743
57436.00Šivalci/šivalke ipd., n.o. 7436
57436.01Dežnikar/dežnikarica 7436
57436.02Šivalec/šivalka  7436
57436.03Vezilec/vezilka 7436
47437Tapetniki/tapetniceUpholsterers and related workers743
57437.00Tapetniki/tapetnice, n.o. 7437
57437.01Izdelovalec/izdelovalka posteljnih vložkov 7437
57437.02Tapetnik dekorater/tapetnica dekoraterka 7437
57437.03Tapetnik/tapetnica vozil 7437
57437.04Pohištveni tapetnik/pohištvena tapetnica 7437
3744IZDELOVALCI/IZDELOVALKE, PREDELOVALCI/PREDELOVALKE USNJA IN KRZNAPELT, LEATHER AND SHOEMAKING TRADES WORKERS74
47441Usnjarji/usnjarke in krznarji, izdelovalci krzna/krznarke, izdelovalke krznaPelt dressers, tanners and fellmongers744
57441.00Usnjarji/usnjarke in krznarji, izdelovalci krzna/krznarke, izdelovalke krzna, n.o. 7441
57441.01Usnjar/usnjarka 7441
57441.02Krznar, izdelovalec krzna/krznarka, izdelovalka krzna 7441
47442Izdelovalci/izdelovalke obutve, usnjene galanterije ipd.Shoe-makers and related workers744
57442.00Izdelovalci/izdelovalke obutve, usnjene galanterije ipd., n.o. 7442
57442.01Čevljar/čevljarka 7442
57442.03Usnjarski galanterist/usnjarska galanteristka 7442
57442.04Sedlar in jermenar/sedlarka in jermenarka  7442
57442.05Izdelovalec/izdelovalka zgornjih delov obutve 7442
57442.06Izdelovalec/izdelovalka spodnjih delov obutve 7442
279POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA, D.N.CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED7
3799POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA, D.N.CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED79
47999Poklici za neindustrijski način dela, d.n.Craft and related trades workers not elsewhere classified799
57999.00Poklici za neindustrijski način dela, d.n., n.o. 7999
57999.01Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka  7999
18UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV IN NAPRAV, INDUSTRIJSKI IZDELOVALCI/INDUSTRIJSKE IZDELOVALKE IN SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKEPLANT AND MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS 
281UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAVSTATIONARY-PLANT AND RELATED OPERATORS8
3811UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE RUDARSKIH PROCESNIH STROJEV IN NAPRAVMINING- AND MINERAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS81
48111Upravljalci/upravljalke rudarskih procesnih strojev in napravMining-plant operators811
58111.00Upravljalci/upravljalke rudarskih procesnih strojev in naprav, n.o. 8111
58111.01Upravljalec/upravljalka rudarskih strojev in naprav 8111
48112Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za obdelavo rude in kamninMineral-ore- and stone-processing-plant operators811
58112.00Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za obdelavo rude in kamnin, n.o. 8112
58112.01Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za bogatenje rude in kamnin 8112
58112.02Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za drobljenje rude in kamnin 8112
58112.03Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za flotacijo rude in kamnin 8112
58112.04Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za mletje rude in kamnin 8112
58112.05Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za obdelavo rude in kamnin 8112
48113Upravljalci/upravljalke geovrtalnih strojev in napravWell drillers and borers and related workers811
58113.00Upravljalci/upravljalke geovrtalnih strojev in naprav, n.o. 8113
58113.01Geovrtalec/geovrtalka 8113
3812UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE METALURŠKIH PROCESNIH STROJEV IN NAPRAVMETAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS81
48121Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za pridobivanje kovinOre and metal furnace operators812
58121.00Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za pridobivanje kovin, n.o. 8121
58121.01Skupinovodja upravljalcev/upravljalk procesnih strojev in naprav za pridobivanje kovin 8121
58121.02Kontrolor/kontrolorka metalurških procesov in izdelkov 8121
58121.03Upravljalec/upravljalka peči za predelavo kovin 8121
58121.04Upravljalec/upravljalka procesnih linij za predelavo kovin 8121
58121.05Upravljalec/upravljalka talilnih peči 8121
58121.06Upravljalec/upravljalka procesnih strojev in naprav za pridobivanje kovin 8121
48122Industrijski talilci/industrijske talilke, livarji/livarke, valjavci/valjavkeMetal melters, casters and rolling-mill operators812
58122.00Industrijski talilci/industrijske talilke, livarji/livarke, valjavci/valjavke, n.o. 8122
58122.01Skupinovodja industrijskih talilcev/talilk, livarjev/livark, valjavcev/valjavk 8122
58122.02Industrijski livar/industrijska livarka  8122
58122.03Industrijski talilec/industrijska talilka 8122
58122.04Industrijski talilec livar/industrijska talilka livarka 8122
58122.05Industrijski valjavec/industrijska valjavka 8122
48123Upravljalci/upravljalke procesnih strojev za toplotno obdelavo kovinMetal-heat-treating-plant operators812
58123.00Upravljalci/upravljalke procesnih strojev za toplotno obdelavo kovin, n.o. 8123
58123.01Industrijski kalilec/industrijska kalilka 8123
58123.02Industrijski žarilec/industrijska žarilka 8123
58123.03Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za toplotno obdelavo kovin 8123
48124Upravljalci/upravljalke strojev in naprav za vlečenje, iztiskanje kovinMetal drawers and extruders812
58124.00Upravljalci/upravljalke strojev in naprav za vlečenje, iztiskanje kovin, n.o. 8124
58124.01Industrijski žičar/industrijska žičarka  8124
58124.02Upravljalec/upravljalka strojev za iztiskanje kovin 8124
58124.03Upravljalec/upravljalka strojev za vlečenje kovin 8124
3813UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE MINERALURŠKIH PROCESNIH STROJEV IN NAPRAVGLASS, CERAMICS AND RELATED PLANT OPERATORS81
48131Upravljalci/upravljalke steklarskih, keramijskih in podobnih strojev in napravGlass and ceramics kiln and related machine operators813
58131.00Upravljalci/upravljalke steklarskih, keramijskih in podobnih strojev in naprav, n.o. 8131
58131.01Skupinovodja steklarskih, keramijskih in podobnih procesnih strojev in naprav  8131
58131.02Kontrolor/kontrolorka mineralurških procesov in izdelkov 8131
58131.03Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo keramike 8131
58131.04Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo keramičnih izdelkov  8131
58131.05Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo stekla 8131
58131.06Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo steklenih izdelkov 8131
48139Upravljalci/upravljalke mineralurških procesnih strojev in naprav, d.n.Glass, ceramics and related plant operators not elsewhere classified813
58139.00Upravljalci/upravljalke mineralurških procesnih strojev in naprav, d.n.., n.o. 8139
58139.01Upravljalec/upravljalka strojev za mešanje sestavin za glino 8139
58139.02Upravljalec/upravljalka strojev za mešanje sestavin za proizvodnjo stekla  8139
58139.03Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo glazur in brusov 8139
58139.04Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo mineralnih vlaken 8139
3814UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO LESA IN IZDELAVO PAPIRJAWOOD-PROCESSING- AND PAPERMAKING-PLANT OPERATORS81
48141Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za predelavo lesaWood-processing-plant operators814
58141.00Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za predelavo lesa, n.o. 8141
58141.01Upravljalec/upravljalka iverilnika 8141
58141.02Upravljalec/upravljalka polnojarmenika 8141
58141.03Upravljalec/upravljalka procesnih linij za predelavo lesa  8141
58141.04Upravljalec/upravljalka sekalnega stroja 8141
58141.05Upravljalec/upravljalka stiskalnice za iverne ali vlaknene plošče 8141
58141.06Upravljalec/upravljalka stiskalnice za panelne plošče 8141
58141.07Upravljalec/upravljalka stiskalnice za vezane plošče 8141
58141.08Upravljalec/upravljalka stroja za razvlaknjevanje  8141
48142Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za pripravo papirjevinePaper-pulp plant operators814
58142.00Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za pripravo papirjevine, n.o. 8142
58142.01Upravljalec/upravljalka strojev za struženje lesa za pripravo papirjevine 8142
58142.02Upravljalec/upravljalka strojev za pripravo papirjevine 8142
48143Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za proizvodnjo papirjaPapermaking-plant operators814
58143.00Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za proizvodnjo papirja, n.o. 8143
58143.01Upravljalec/upravljalka procesnih strojev in naprav za proizvodnjo papirja 8143
3815UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA KEMIJSKO PREDELAVOCHEMICAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS81
48150Upravljalci/upravljalke kemijskih procesnih strojev in napravChemical-processing-plant operators815
58150.00Upravljalci/upravljalke kemijskih procesnih strojev in naprav, n.o. 8150
58150.01Upravljalec/upravljalka kemijskih procesnih strojev in naprav 8150
58150.02Upravljalec/upravljalka farmacevtskih procesnih strojev in naprav 8150
48155Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za predelavo nafte in zemeljskega plinaPetroleum- and natural-gas-refining-plant operators815
58155.00Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za predelavo nafte in zemeljskega plina, n.o. 8155
58155.01Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za predelavo nafte in zemeljskega plina 8155
48159Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za kemijsko predelavo, d.n.Chemical-processing-plant operators not elsewhere classified815
58159.00Upravljalci/upravljalke procesnih strojev in naprav za kemijsko predelavo, d.n., n.o. 8159
58159.01Kemijski laborant/kemijska laborantka 8159
58159.02Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo plina  8159
58159.03Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo koksa  8159
58159.04Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo sintetičnih vlaken 8159
58159.05Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo umetnega usnja 8159
58159.06Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo umetnih gnojil 8159
58159.07Upravljalec/upravljalka strojev za izločanje radioaktivnih snovi 8159
3816UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE ENERGETSKIH PROCESNIH STROJEV IN NAPRAVPOWER-PRODUCTION AND RELATED PLANT OPERATORS81
48161Upravljalci/upravljalke energetskih procesnih napravPower-production plant operators816
58161.00Upravljalci/upravljalke energetskih procesnih naprav, n.o. 8161
58161.01Upravljalec/upravljalka bioenergetskih naprav 8161
58161.02Upravljalec/upravljalka hidroenergetskih naprav 8161
58161.03Upravljalec/upravljalka jedrskoenergetskih naprav 8161
58161.04Upravljalec/upravljalka plinskoenergetskih naprav 8161
58161.05Upravljalec/upravljalka sončnoenergetskih naprav 8161
58161.06Upravljalec/upravljalka termoenergetskih naprav 8161
58161.07Upravljalec/upravljalka energetskih naprav 8161
48162Upravljalci/upravljalke parnih strojev in napravSteam-engine and boiler operators816
58162.00Upravljalci/upravljalke parnih strojev in naprav, n.o. 8162
58162.01Kurjač/kurjačica parne lokomotive 8162
58162.02Upravljalec/upravljalka parnega stroja na ladji 8162
58162.03Upravljalec/upravljalka parnih strojev in naprav 8162
48163Upravljalci/upravljalke vodočrpalnih, klimatskih, čistilnih naprav ipd.Incinerator, water-treatment and related plant operators816
58163.00Upravljalci/upravljalke vodočrpalnih, klimatskih, čistilnih naprav ipd. , n.o. 8163
58163.01Upravljalec/upravljalka čistilnih naprav 8163
58163.02Upravljalec/upravljalka hladilnih naprav 8163
58163.03Upravljalec/upravljalka krematorija 8163
58163.04Upravljalec/upravljalka prezračevalnih naprav 8163
58163.05Upravljalec/upravljalka sežigalne peči za odpadke 8163
58163.06Upravljalec/upravljalka vodočistilnih naprav 8163
58163.07Upravljalec/upravljalka vodočrpalnih naprav 8163
58163.08Upravljalec/upravljalka ogrevalnih naprav 8163
3817UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE INDUSTRIJSKIH ROBOTOVINDUSTRIAL-ROBOT OPERATORS81
48170Upravljalci/upravljalke industrijskih robotovIndustrial-robot operators817
58170.00Upravljalci/upravljalke industrijskih robotov, n.o. 8170
58170.01Upravljalec/upravljalka industrijskih robotov 8170
282UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO IZDELKOV IN SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE IZDELKOVMACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS8
3821UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO KOVINSKIH IN MINERALNIH IZDELKOVMETAL- AND MINERAL-PRODUCTS MACHINE OPERATORS82
48211Upravljalci/upravljalke orodnih strojevMachine-tool operators821
58211.00Upravljalci/upravljalke orodnih strojev, n.o. 8211
58211.01Skupinovodja upravljalcev orodnih strojev 8211
58211.02Kontrolor/kontrolorka kovinskih izdelkov 8211
58211.03Upravljalec/upravljalka strojev za brušenje kovin 8211
58211.04Upravljalec/upravljalka strojev za rezanje kovin 8211
58211.05Upravljalec/upravljalka strojev za rezkanje kovin 8211
58211.06Upravljalec/upravljalka strojev za skobljanje kovin 8211
58211.07Upravljalec/upravljalka strojev za varjenje kovin  8211
58211.08Upravljalec/upravljalka strojev za vrtanje kovin 8211
58211.09Upravljalec/upravljalka stružnice 8211
58211.10Upravljalec/upravljalka strojev za stiskanje kovin 8211
58211.11Upravljalec/upravljalka žično krivilnih avtomatov 8211
48212Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo cementnih in drugih mineralnih izdelkovCement and other mineral products machine operators821
58212.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo cementnih in drugih mineralnih izdelkov, n.o. 8212
58212.02Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo industrijskih diamantov  8212
58212.03Izdelovalec/izdelovalka betonskih elementov 8212
58212.04Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo izdelkov iz cementa 8212
58212.05Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo izdelkov iz umetnega kamna 8212
3822UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO KEMIJSKIH IZDELKOVCHEMICAL-PRODUCTS MACHINE OPERATORS82
48221Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo zdravil, pralnih in toaletnih sredstevPharmaceutical- and toiletry-products machine operators822
58221.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo zdravil, pralnih in toaletnih sredstev, n.o. 8221
58221.01Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo zdravil  8221
58221.02Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo pralnih sredstev 8221
58221.03Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo toaletnih izdelkov 8221
48222Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo streliva in razstrelivaAmmunition- and explosive-products machine operators822
58222.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo streliva in razstreliva, n.o. 8222
58222.01Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo vžigalic 8222
58222.02Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo streliva in razstreliva 8222
48223Upravljalci/upravljalke strojev za površinsko obdelavo kovinskih delovMetal finishing-, plating- and coating-machine operators822
58223.00Upravljalci/upravljalke strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov, n.o. 8223
58223.01Upravljalec/upravljalka strojev za galvaniziranje kovinskih delov 8223
58223.02Upravljalec/upravljalka strojev za prevlačenje kovinskih delov 8223
58223.03Upravljalec/upravljalka strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov 8223
48224Upravljalci/upravljalke strojev za izdelovanje fotografskih in mikrofilmskih izdelkovPhotographic-products machine operators822
58224.00Upravljalci/upravljalke strojev za izdelovanje fotografskih in mikrofilmskih izdelkov, n.o. 8224
58224.01Upravljalec/upravljalka strojev za obdelavo filmov 8224
58224.02Upravljalec/upravljalka strojev za povečanje ali zmanjšanje fotografij 8224
58224.03Upravljalec/upravljalka strojev za razvijanje fotografij 8224
58224.04Upravljalec/upravljalka strojev za izdelovanje fotografskih izdelkov 8224
58224.05Upravljalec/upravljalka strojev za razvijanje mikrofilmov 8224
48229Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo kemijskih izdelkov, d.n.Chemical-products machine operators not elsewhere classified822
58229.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo kemijskih izdelkov, d.n., n.o. 8229
58229.01Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo premaznih sredstev 8229
58229.02Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo drugih kemičnih izdelkov  8229
3823UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO GUMENIH IN PLASTIČNIH IZDELKOVRUBBER- AND PLASTIC-PRODUCTS MACHINE OPERATORS82
48231Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo gumenih izdelkovRubber-products machine operators823
58231.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov, n.o. 8231
58231.01Industrijski izdelovalec/industrijska izdelovalka pnevmatik 8231
58231.02Industrijski vulkanizer/industrijska vulkanizerka 8231
58231.03Kontrolor/kontrolorka gumenih izdelkov 8231
58231.04Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo gumenotehničnih izdelkov 8231
58231.05Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov 8231
58231.06Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo gumenih polizdelkov 8231
48232Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkovPlastic-products machine operators823
58232.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov, n.o. 8232
58232.01Izdelovalec/izdelovalka plastičnih laminatov 8232
58232.02Oblikovalec/oblikovalka plastike 8232
58232.03Rezalec/rezalka plastike 8232
58232.04Vbrizgovalec/vbrizgovalka plastike 8232
58232.05Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov 8232
3824UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO LESENIH IZDELKOVWOOD-PRODUCTS MACHINE OPERATORS82
48240Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo lesenih izdelkovWood-products machine operators824
58240.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov, n.o. 8240
58240.01Skupinovodja upravljalcev strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov 8240
58240.02Kontrolor/kontrolorka lesenih izdelkov 8240
58240.03Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo pohištva 8240
58240.04Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo stavbnega pohištva 8240
58240.05Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo drugih lesenih izdelkov 8240
3825UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO TISKOVIN IN OSTALIH PAPIRNIH IZDELKOVPRINTING-, BINDING- AND PAPER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS82
48251Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkovPrinting-machine operators825
58251.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov, n.o. 8251
58251.01Tiskar/tiskarka za globoki tisk 8251
58251.02Tiskar/tiskarka za ploski tisk 8251
58251.03Tiskar/tiskarka za propustni tisk 8251
58251.04Tiskar/tiskarka za tiskanje na blago 8251
58251.05Tiskar/tiskarka za tiskanje tapet 8251
58251.06Tiskar/tiskarka za visoki tisk 8251
58251.08Tiskar/tiskarka za digitalni tisk 8251
48252Upravljalci/upravljalke knjigoveških strojevBookbinding-machine operators825
58252.00Upravljalci/upravljalke knjigoveških strojev, n.o. 8252
58252.01Upravljalec/upravljalka knjigoveških strojev 8252
48253Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkovPaper-products machine operators825
58253.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov, n.o. 8253
58253.01Kartonažer/kartonažerka 8253
58253.02Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov 8253
3826UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO TEKSTILNIH, USNJENIH, KRZNENIH IZDELKOVTEXTILE-, FUR- AND LEATHER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS82
48261Upravljalci/upravljalke strojev za predenje, previjanje ipd.Fibre-preparing-, spinning- and winding-machine operators826
58261.00Upravljalci/upravljalke strojev za predenje, previjanje ipd., n.o. 8261
58261.01Upravljalec/upravljalka strojev za dodelovanje vlaknovin 8261
58261.02Upravljalec/upravljalka strojev za izdelovanje vlaknovin 8261
58261.03Upravljalec/upravljalka strojev za predenje 8261
58261.04Upravljalec/upravljalka strojev za previjanje 8261
58261.05Upravljalec/upravljalka strojev za snovanje 8261
48262Upravljalci/upravljalke strojev za pletenje, tkanje ipd.Weaving- and knitting-machine operators826
58262.00Upravljalci/upravljalke strojev za pletenje, tkanje ipd., n.o. 8262
58262.01Upravljalec/upravljalka strojev za pletenje 8262
58262.02Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo čipk 8262
58262.03Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo preprog 8262
58262.04Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tapiserij 8262
58262.05Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo vrvi 8262
58262.06Upravljalec/upravljalka strojev za tkanje 8262
48263Upravljalci/upravljalke strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd.Sewing-machine operators826
58263.00Upravljalci/upravljalke strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd., n.o. 8263
58263.01Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje oblačil iz tekstilij 8263
58263.02Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje drugih izdelkov iz tekstilij 8263
58263.03Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje oblačil iz usnja in krzna 8263
58263.04Upravljalec/upravljalka strojev za vezenje 8263
58263.05Skupinovodja upravljalcev/upravljalk strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja in krzna 8263
48264Upravljalci/upravljalke strojev za beljenje, barvanje, čiščenje tekstilij, usnja, krzna ipd.Bleaching-, dyeing- and cleaning-machine operators826
58264.00Upravljalci/upravljalke strojev za beljenje, barvanje, čiščenje tekstilij, usnja, krzna ipd., n.o. 8264
58264.01Apreter/apreterka tekstilij, usnja, krzna 8264
58264.02Barvar/barvarka tekstilij, usnja, krzna 8264
58264.03Belilec/belilka tekstilij 8264
58264.04Kemični čistilec/kemična čistilka in pralec/pralka  8264
58264.05Konfekcijski likalec/konfekcijska likalka  8264
58264.06Plemenitilec/plemenitilka tekstilij 8264
58264.07Čistilec/čistilka usnjenih in krznenih izdelkov 8264
48265Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo usnja in krznaFur- and leather-preparing-machine operators826
58265.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo usnja in krzna, n.o. 8265
58265.01Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo usnja in krzna 8265
48266Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterijeShoemaking- and related machine operators826
58266.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije, n.o. 8266
58266.01Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo obutve 8266
58266.02Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo usnjarsko tehničnih izdelkov 8266
58266.03Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo usnjene galanterije 8266
48269Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tekstilnih, usnjenih, krznenih izdelkov, d.n.Textile-, fur- and leather-products machine operators not elsewhere classified826
58269.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo tekstilnih, usnjenih, krznenih izdelkov, d.n., n.o. 8269
58269.01Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo obrob in vrvic iz tekstilij, usnja in krzna 8269
58269.02Upravljalec/upravljalka avtomatskega krojilnega stroja 8269
3827UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN PODOBNIH IZDELKOVFOOD AND RELATED PRODUCTS MACHINE OPERATORS82
48271Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo mesa in ribMeat- and fish-processing-machine operators827
58271.00Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo mesa in rib, n.o. 8271
58271.01Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo mesa 8271
58271.02Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo rib  8271
48272Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo mlečnih izdelkovDairy-products machine operators827
58272.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo mlečnih izdelkov, n.o. 8272
58272.01Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo mlečnih izdelkov 8272
48273Upravljalci/upravljalke strojev za mletje žita, kavovin, začimb ipd.Grain- and spice-milling-machine operators827
58273.00Upravljalci/upravljalke strojev za mletje žita, kavovin, začimb ipd., n.o. 8273
58273.01Upravljalec/upravljalka strojev za mletje kavovin 8273
58273.02Upravljalec/upravljalka strojev za mletje začimb 8273
58273.03Upravljalec/upravljalka strojev za mletje žita 8273
58273.04Upravljalec/upravljalka strojev za mletje živinske krme 8273
48274Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo pekarskih, slaščičarskih in podobnih izdelkovBaked-goods, cereal and chocolate-products machine operators827
58274.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo pekarskih, slaščičarskih in podobnih izdelkov, n.o. 8274
58274.01Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo konditorskih izdelkov 8274
58274.02Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo kruha in peciva 8274
58274.03Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo slaščic 8274
58274.04Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo testenin 8274
48275Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo sadja, zelenjave, rastlinskih maščob ipd.Fruit-, vegetable- and nut-processing-machine operators827
58275.00Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo sadja, zelenjave, rastlinskih maščob ipd., n.o. 8275
58275.01Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo rastlinskih maščob 8275
58275.02Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo sadja 8275
58275.03Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo zelenjave 8275
58275.04Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo drugih rastlin 8275
48276Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo sladkorja ipd.Sugar production machine operators827
58276.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo sladkorja ipd., n.o. 8276
58276.01Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo sladkorja 8276
58276.02Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo medu 8276
48277Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo čaja, kave in kakavaTea-, coffee-, and cocoa-processing-machine operators827
58277.00Upravljalci/upravljalke strojev za predelavo čaja, kave in kakava, n.o. 8277
58277.01Upravljalec/upravljalka stroja za predelavo čaja 8277
58277.02Upravljalec/upravljalka stroja za predelavo kakava 8277
58277.03Upravljalec/upravljalka stroja za predelavo kave 8277
48278Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo piva, vina ipd.Brewers, wine and other beverage machine operators827
58278.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo piva, vina ipd., n.o. 8278
58278.01Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo brezalkoholnih pijač (razen sadnih in zelenjavnih sokov) 8278
58278.02Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo piva 8278
58278.03Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo vina  8278
58278.04Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo žganih pijač  8278
48279Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo prehrambnih in podobnih izdelkov, d.n.Food and related products machine operators not elsewhere classified827
58279.00Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo prehrambnih in podobnih izdelkov, d.n., n.o. 8279
58279.01Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tobaka in tobačnih izdelkov 8279
58279.02Industrijski izdelovalec/industrijska izdelovalka drugih živil 8279
58279.03Izdelovalec/izdelovalka industrijsko pripravljenih jedi 8279
3828SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE STROJEV, NAPRAV IN IZDELKOVASSEMBLERS82
48281Sestavljalci/sestavljalke strojev in napravMechanical-machinery assemblers828
58281.00Sestavljalci/sestavljalke strojev in naprav, n.o. 8281
58281.01Sestavljalec/sestavljalka motorjev 8281
58281.02Sestavljalec/sestavljalka proizvodnih strojev 8281
58281.03Sestavljalec/sestavljalka vozil 8281
48282Sestavljalci/sestavljalke električne opreme ipd.Electrical-equipment assemblers828
58282.00Sestavljalci/sestavljalke električne opreme ipd., n.o. 8282
58282.01Impregnator/impregnatorka navitij  8282
58282.02Kontrolor/kontrolorka električnih izdelkov 8282
58282.03Navijalec/navijalka navitij in tuljav 8282
58282.04Sestavljalec/sestavljalka žičnih spletov 8282
58282.05Sestavljalec/sestavljalka električnih delov 8282
58282.06Spajalec/spajalka navitij in vezij 8282
58282.07Sestavljalec/sestavljalka električne opreme 8282
48283Sestavljalci/sestavljalke elektronskih naprav in opreme ipd.Electronic-equipment assemblers828
58283.00Sestavljalci/sestavljalke elektronskih naprav in opreme ipd., n.o. 8283
58283.01Sestavljalec/sestavljalka elektronskih naprav in opreme 8283
58283.02Sestavljalec/sestavljalka elektronskih sklopov 8283
58283.03Sestavljalec/sestavljalka mikroelektronskih vezij 8283
58283.04Sestavljalec/sestavljalka računalniških naprav in opreme 8283
58283.05Sestavljalec/sestavljalka tiskanih vezij 8283
48284Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz kovin, gume in plastikeMetal-, rubber- and plastic-products assemblers828
58284.00Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz kovin, gume in plastike, n.o. 8284
58284.01Sestavljalec/sestavljalka gumenih izdelkov 8284
58284.02Sestavljalec/sestavljalka kovinskih izdelkov 8284
58284.03Sestavljalec/sestavljalka plastičnih izdelkov 8284
58284.04Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz keramike in podobnih materialov 8284
48285Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz lesa in podobnih materialovWood and related products assemblers828
58285.00Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz lesa in podobnih materialov, n.o. 8285
58285.01Sestavljalec/sestavljalka pohištva 8285
58285.02Sestavljalec/sestavljalka stavbnega pohištva 8285
58285.03Sestavljalec/sestavljalka drugih izdelkov iz lesa in podobnih materialov 8285
48286Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz kartona, tekstilij in podobnih materialovPaperboard, textile and related products assemblers828
58286.00Sestavljalci/sestavljalke izdelkov iz kartona, tekstilij in podobnih materialov, n.o. 8286
58286.01Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz kartona 8286
58286.02Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz papirja 8286
58286.03Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz tekstilij 8286
58286.04Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz usnja 8286
3829DRUGI UPRAVLJALCI/DRUGE UPRAVLJALKE STROJEV ZA PROIZVODNJO IZDELKOV IN SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE IZDELKOV, D.N.OTHER MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS82
48290Drugi upravljalci/druge upravljalke strojev za proizvodnjo izdelkov in sestavljalci/sestavljalke izdelkov, d.n.Other machine operators and assemblers829
58290.00Drugi upravljalci/druge upravljalke strojev za proizvodnjo izdelkov in sestavljalci/sestavljalke izdelkov, d.n., n.o. 8290
58290.01Polnilec/polnilka tehničnih plinov  8290
58290.02Strojni označevalec/strojna označevalka izdelkov 8290
58290.03Strojni polnilec/strojna polnilka tekočin 8290
58290.04Strojni embaler/strojna embalerka 8290
283VOZNIKI/VOZNICE , UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE TRANSPORTNIH NAPRAV IN PREMIČNIH STROJEVDRIVERS AND MOBILE-PLANT OPERATORS8
3831VOZNIKI/VOZNICE ŽELEZNIŠKIH VOZIL IPD.LOCOMOTIVE-ENGINE DRIVERS AND RELATED WORKERS83
48311Vozniki/voznice železniških vozilLocomotive-engine drivers831
58311.00Vozniki/voznice železniških vozi, n.o. 8311
58311.01Strojevodja 8311
58311.02Voznik/voznica motornih progovnih vozil 8311
48312Železniški signalisti/železniške signalistke, premikači/premikačice ipd.Railway signallers and shunters831
58312.00Železniški signalisti/železniške signalistke, premikači/premikačice ipd., n.o. 8312
58312.01Nadzorni kretnik/nadzorna kretničarka 8312
58312.02Premikalni/premikalna vodja  8312
58312.03Železniški premikač/železniška premikačica 8312
58312.05Kretničar/kretničarka 8312
58312.06Obhodnik proge/obhodnica proge 8312
58312.07Upravljalec/upravljalka zapornic 8312
58312.08Vozovni preglednik/vozovna preglednica 8312
3832VOZNIKI/VOZNICE CESTNIH VOZILMOTOR-VEHICLE DRIVERS83
48322Vozniki/voznice osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozilCar, taxi and van drivers832
58322.00Vozniki/voznice osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, n.o. 8322
58322.01Voznik/voznica lahkega dostavnega vozila 8322
58322.02Voznik/voznica osebnega vozila 8322
58322.03Voznik/voznica reševalnega vozila 8322
58322.04Voznik/voznica taksija 8322
48323Vozniki/voznice avtobusov ipd.Bus and tram drivers832
58323.00Vozniki/voznice avtobusov ipd., n.o. 8323
58323.01Voznik/voznica avtobusa 8323
58323.02Voznik/voznica tramvaja 8323
58323.03Voznik/voznica trolejbusa 8323
48324Vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcevHeavy-truck and lorry drivers832
58324.00Vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev, n.o. 8324
58324.01Voznik/voznica cisterne  8324
58324.02Voznik/voznica tovornjaka 8324
58324.03Voznik/voznica vlačilca 8324
3833UPRAVLJALCI/UPRAVLJALKE TRANSPORTNIH NAPRAV, KMETIJSKIH IN DRUGIH PREMIČNIH STROJEVAGRICULTURAL AND OTHER MOBILE-PLANT OPERATORS83
48331Upravljalci/upravljalke premičnih kmetijskih in gozdarskih strojevMotorised farm and forestry plant operators833
58331.00Upravljalci/upravljalke premičnih kmetijskih in gozdarskih strojev, n.o. 8331
58331.01Upravljalec/upravljalka premičnih gozdarskih strojev 8331
58331.02Upravljalec/upravljalka premičnih kmetijskih strojev 8331
58331.03Voznik/voznica traktorja 8331
58331.04Skupinovodja strojnega parka v kmetijstvu 8331
48332Upravljalci/upravljalke strojev za zemeljska dela ipd.Earth-moving- and related plant operators833
58332.00Upravljalci/upravljalke strojev za zemeljska dela ipd., n.o. 8332
58332.01Upravljalec/upravljalka stroja za čiščenje ulic 8332
58332.02Upravljalec/upravljalka strojev gradbene mehanizacije 8332
58332.03Upravljalec/upravljalka strojev za progovna dela 8332
58332.04Upravljalec/upravljalka strojev za zemeljska dela 8332
58332.05Voznik/voznica teptalca na smučišču 8332
58332.06Upravljalec/upravljalka stroja za čiščenje kanalizacije 8332
48333Upravljalci/upravljalke žerjavov, dvigal ipd.Crane, hoist and related plant operators833
58333.00Upravljalci/upravljalke žerjavov, dvigal ipd., n.o. 8333
58333.01Upravljalec/upravljalka dvigala 8333
58333.02Upravljalec/upravljalka stroja za pranje avtomobilov 8333
58333.03Upravljalec/upravljalka viličarja 8333
58333.04Upravljalec/upravljalka vozil za oskrbo letal 8333
58333.05Upravljalec/upravljalka žerjava 8333
58333.06Upravljalec/upravljalka žičnice 8333
48334Upravljalci/upravljalke težkih tovornjakov z dvigalomLifting-truck operators833
58334.00Upravljalci/upravljalke težkih tovornjakov z dvigalom, n.o. 8334
58334.01Upravljalec/upravljalka težkega tovornjaka z dvigalom 8334
58334.02Upravljalec/upravljalka tovornjaka viličarja 8334
3834KRMARJI/KRMARKE, LADIJSKE STROJEVODJE, MORNARJI/MORNARKE IPD.SHIPS' DECK CREWS AND RELATED WORKERS83
48340Krmarji/krmarke, ladijski strojevodje, mornarji/mornarke ipd.Ships' deck crews and related workers834
58340.00Krmarji/krmarke, ladijski strojevodje, mornarji/mornarke ipd., n.o. 8340
58340.01Čolnar/čolnarka 8340
58340.02Krmar/krmarka 8340
58340.03Ladijski motorist/ladijska motoristka  8340
58340.04Ladijski/ladijska strojevodja  8340
58340.05Ladjevodja 8340
58340.06Mornar/mornarka  8340
58340.07Mornar - motorist/mornarka - motoristka 8340
58340.08Svetilničar/svetilničarka  8340
19POKLICI ZA PREPROSTA DELAELEMENTARY OCCUPATIONS 
291POKLICI ZA PREPROSTA PRODAJNA, STORITVENA IN KOMUNALNA DELASALES AND SERVICES ELEMENTARY OCCUPATIONS9
3911POULIČNI PRODAJALCI/POULIČNE PRODAJALKESTREET VENDORS AND RELATED WORKERS91
49110Poulični prodajalci/poulične prodajalkeStreet vendors911
59110.00Poulični prodajalci/poulične prodajalke, n.o. 9110
59110.01Krošnjar/krošnjarka 9110
59110.02Poulični prodajalec/poulična prodajalka drugih izdelkov 9110
59110.03Poulični prodajalec/poulična prodajalka hrane in pijač 9110
59110.04Prodajalec/prodajalka okrepčil na prireditvah 9110
3913ČISTILCI/ČISTILKE IPD.DOMESTIC AND RELATED HELPERS, CLEANERS AND LAUNDERERS91
49131Čistilci/čistilke in gospodinjski pomočniki/gospodinjske pomočnice na domu ipd.Domestic helpers and cleaners913
59131.00Čistilci/čistilke in gospodinjski pomočniki/gospodinjske pomočnice na domu ipd, n.o. 9131
59131.01Čistilec/čistilka na domu 9131
59131.02Gospodinjski pomočnik/gospodinjska pomočnica na domu 9131
59131.03Kuhinjski pomočnik/kuhinjska pomočnica na domu 9131
49132Drugi čistilci/druge čistilke, strežniki/strežnice ipd.Helpers and cleaners in offices, hotels and other establishments913
59132.00Drugi čistilci/druge čistilke, strežniki/strežnice ipd., n.o. 9132
59132.01Bolniški strežnik/bolniška strežnica  9132
59132.02Čistilec/čistilka pohištva in talnih oblog 9132
59132.03Čistilec/čistilka prostorov 9132
59132.04Čistilec/čistilka vozil  9132
59132.05Farmacevtski strežnik/farmacevtska strežnica 9132
59132.06Kuhinjski pomočnik/kuhinjska pomočnica (ne na domu) 9132
59132.07Sobar/sobarica 9132
59132.08Laboratorijski strežnik/laboratorijska strežnica 9132
49133Likalci/likalke, pralci/pralkeHand-launderers and pressers913
59133.00Likalci/likalke, pralci/pralke, n.o. 9133
59133.01Likalec/likalka  9133
59133.02Pralec/pralka  9133
3914HIŠNIKI/HIŠNICE, ČISTILCI/ČISTILKE OKEN IPD.BUILDING CARETAKERS, WINDOW AND RELATED CLEANERS91
49141Hišniki/hišnice ipd.Building caretakers914
59141.00Hišniki/hišnice ipd., n.o. 9141
59141.01Hišnik/hišnica 9141
59141.02Ključar/ključarka 9141
49142Čistilci/čistilke oken, ročni pralci/ročne pralke vozilVehicle, window and related cleaners914
59142.00Čistilci/čistilke oken, ročni pralci/ročne pralke vozil, n.o. 9142
59142.01Čistilec/čistilka oken 9142
59142.02Ročni pralec/ročna pralka vozil 9142
3915KURIRJI/KURIRKE, VRATARJI/VRATARICE IPD.MESSENGERS, PORTERS, DOORKEEPERS AND RELATED WORKERS91
49151Kurirji/kurirke, dostavljalci/dostavljalkeMessengers, package and luggage porters and deliverers915
59151.00Kurirji/kurirke, dostavljalci/dostavljalke, n.o. 9151
59151.01Dostavljalec/dostavljalka 9151
59151.02Hotelski nosač/hotelska nosačica 9151
59151.03Kurir/kurirka 9151
59151.04Plakater/plakaterka 9151
59151.05Postrešček 9151
59151.06Raznašalec/raznašalka 9151
59151.07Razvrščevalec/razvrščevalka pošte  9151
49152Vratarji/vratarice ipd.Doorkeepers, watchpersons and related workers915
59152.00Vratarji/vratarice ipd., n.o. 9152
59152.01Biljeter/biljeterka 9152
59152.02Garderober/garderoberka 9152
59152.03Reditelj/rediteljica 9152
59152.04Vratar/vratarica 9152
49153Oskrbovalci/oskrbovalke prodajnih in igralnih avtomatov ipd.Vending-machine money collectors, meter readers and related workers915
59153.00Oskrbovalci/oskrbovalke prodajnih in igralnih avtomatov ipd., n.o. 9153
59153.01Odčitovalec/odčitovalka s števcev 9153
59153.02Oskrbovalec/oskrbovalka prodajnih in igralnih avtomatov  9153
59153.03Urejevalec/urejevalka žetonov v igralnicah  9153
3916DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA KOMUNALNA DELA IPD.GARBAGE COLLECTORS AND RELATED LABOURERS91
49160Pometalci/pometalke, smetarji/smetarke ipd.Garbage collectors, sweepers and related labourers916
59160.00Pometalci/pometalke, smetarji/smetarke ipd., n.o. 9160
59160.01Delavec/delavka za težja hišna opravila  9160
59160.02Pometalec/pometalka 9160
59160.03Smetar/smetarka 9160
59160.04Delavec/delavka za druga preprosta komunalna dela 9160
292POKLICI ZA PREPROSTA KMETIJSKA, GOZDARSKA, LOVSKA, RIBIŠKA DELA IPD.AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED LABOURERS9
3921DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA KMETIJSKA, GOZDARSKA, LOVSKA, RIBIŠKA DELA IPD.AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED LABOURERS92
49211Delavci/delavke za preprosta kmetijska delaFarm-hands and labourers921
59211.00Delavci/delavke za preprosta kmetijska dela, n.o. 9211
59211.01Delavec/delavka za preprosta kmetijska dela 9211
49212Delavci/delavke za preprosta gozdarska delaForestry labourers921
59212.00Delavci/delavke za preprosta gozdarska dela, n.o. 9212
59212.01Delavec/delavka za preprosta gozdarska dela  9212
49213Delavci/delavke za preprosta lovska, ribiška delaFishery, hunting and trapping labourers921
59213.00Delavci/delavke za preprosta lovska, ribiška dela, n.o. 9213
59213.01Delavec/delavka za preprosta lovska dela  9213
59213.02Delavec/delavka za preprosta ribiška dela 9213
293POKLICI ZA PREPROSTA RUDARSKA IN GRADBENIŠKA DELA TER PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, TRANSPORTU IPD.LABOURERS IN MINING, CONSTRUCTION, MANUFACTURING AND TRANSPORT9
3931DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA RUDARSKA, GRADBENIŠKA DELA IPD.MINING AND CONSTRUCTION LABOURERS93
49311Delavci/delavke za preprosta kamnolomska in rudarska delaMining and quarrying labourers931
59311.00Delavci/delavke za preprosta kamnolomska in rudarska dela, n.o. 9311
59311.01Delavec/delavka za preprosta kamnolomska dela 9311
59311.02Delavec/delavka za preprosta rudarska dela 9311
49312Delavci/delavke za preprosta dela pri nizkih gradnjahConstruction and maintenance labourers: roads, dams and similar constructions931
59312.00Delavci/delavke za preprosta dela pri nizkih gradnjah, n.o. 9312
59312.01Delavec/delavka za preprosta dela pri nizkih gradnjah 9312
49313Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih gradnjahBuilding construction labourers931
59313.00Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih gradnjah, n.o. 9313
59313.01Delavec/delavka za preprosta dela pri visokih gradnjah  9313
3932DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIHMANUFACTURING LABOURERS93
49320Delavci/delavke za preprosta dela v predelovalnih dejavnostihManufacturing labourers932
59320.00Delavci/delavke za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, n.o. 9320
59320.01Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov  9320
59320.02Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov 9320
59320.03Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil  9320
59320.04Delavec/delavka za preprosta dela v obdelavi in predelavi lesa ter v proizvodnji izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva 9320
59320.05Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona, v založništvu in tiskarstvu 9320
59320.06Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva  9320
59320.07Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken  9320
59320.08Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas 9320
59320.09Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 9320
59320.10Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov 9320
59320.11Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji strojev in naprav 9320
59320.12Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji električne in optične opreme 9320
59320.13Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji vozil in plovil 9320
59320.14Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji pohištva in drugih predelovalnih dejavnostih ter v reciklaži 9320
3933DELAVCI/DELAVKE ZA PREPROSTA PREKLADALNA IN TRANSPORTNA DELATRANSPORT LABOURERS AND FREIGHT HANDLERS93
49330Delavci/delavke za preprosta prekladalna in transportna delaTransport labourers and freight handlers933
59330.00Delavci/delavke za preprosta prekladalna in transportna dela, n.o. 9330
59330.01Delavec/delavka za preprosta prekladalna dela 9330
59330.02Delavec/delavka za preprosta transportna dela 9330
299POKLICI ZA PREPROSTA DELA, D.N.ELEMENTARY OCCUPATIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED9
3999POKLICI ZA PREPROSTA DELA, D.N.ELEMENTARY OCCUPATIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED99
49999Poklici za preprosta dela, d.n.Elementary occupations not elsewhere classified999
59999.00Poklici za preprosta dela, d.n., n.o. 9999
59999.01Delavec/delavka za druga preprosta dela 9999
59999.02Delavec/delavka za preprosta priložnostna dela 9999

Iskanje po izbrani klasifikaciji:
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.