Klasje - začetna stran
   

Izbor klasifikacij po generičnem izrazu
   
Izbor klasifikacij po modulih
   
Iskanje po klasifikacijah
   
Pretvorniki
   
Pomoč pri iskanju klasifikacij
   
   
KLASJE - strežnik za statistične klasifikacije  

KLASJE je zbirka klasifikacij in nomenklatur za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

Povezave do najbolj iskanih klasifikacij lahko najdete v spodnjem seznamu, ostale pa lahko poiščete s pomočjo povezav v levem meniju.


» Revizija klasifikacije dejavnosti SKD 2008/NACE Rev. 2

» STANDARDNE KLASIFIKACIJE:

SKD 2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2008 V2

Pojasnila h klasifikaciji SKD 2008
Šifrant kratkih nazivov postavk SKD 2008 v slovenskem jeziku
Šifrant kratkih nazivov postavk SKD 2008 v angleškem jeziku
Publikacija SKD 2008 (14 MB)
Šifrant skupin dejavnosti po namenu porabe proizvodov (MIGS)
Stvarno kazalo (delovno gradivo)
Vprašanja in odgovori SKD 2008

SKD 2008 DEM - Standardna klasifikacija dejavnosti za demografijo podjetij

Šifrant SKD 2008 za demografijo podjetij

SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002

Pojasnila k Standardni klasifikaciji dejavnosti
Abecedno kazalo SKD

CPA 2008 - Klasifikacija proizvodov po dejavnosti, verzija 2008

UREDBA o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA)

CPA 2008 (6 MB)

CC-SI - Klasifikacija vrst objektov 2012

Metodološka pojasnila
Zbirka odgovorov glede CC-SI
PDF CC-SI - Klasifikacija vrst objektov 2012 s pojasnili

 

SKP-08 - Standardna klasifikacija poklicev 2008 (uporaba v statističnih raziskovanjih postopoma od 1.1.2011 dalje, v raznih administrativnih obrazcih (npr. obrazec M) in evidencah skladno s predpisi, ki urejajo ta področja)
  UREDBA o Standardni klasifikaciji poklicev 2008
   Metodološka pojasnila SKP-08
   E-iskalnik SKP-08
   Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni


SKP - Standardna klasifikacija poklicev (SKP-V2)

Metodološka pojasnila
Prilagoditev SKP novi organiziranosti klasifikacij na SURS
Opisi skupin poklicev, SKP-V2, 2000
Kodirni seznam poklicev - sistematični, avgust 2006

Kodirni seznam poklicev - abecedni, avgust 2006

 

KLASIUS - Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja

a KLASIUS-SRV

a KLASIUS-P

KN - Kombinirana nomenklatura, 2013

SKTE - SKTE – Standardna klasifikacija teritorialnih enot, 2015a

SKIS - Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev, ESR2010

SMTK Rev. 4 - Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija, Rev.4

Države in druga ozemlja – slovenski standard ISO 3166, 2013a

NIP - Nomenklatura industrijskih proizvodov

NIP 2004 - izpis šifer in merskih enot
NIP 2005 - izpis šifer in merskih enot
NIP 2006 - izpis šifer in merskih enot

NIP 2007 - izpis šifer in merskih enot

NIP 2008 - izpis šifer in merskih enot

NIP 2009 - izpis šifer in merskih enot

NIP 2010 - izpis šifer in merskih enot

NIP 2011 - izpis šifer in merskih enot

NIP 2012 - izpis šifer in merskih enot

NIP 2013 - izpis šifer in merskih enot

NIP 2014 - izpis šifer in merskih enot

NIP - 2011 priloga k NIP 2008

NIP - 2012 priloga k NIP 2011

Priloga k NIP 2013

Priloga k NIP 2014


POVEZAVE do tujih klasifikacijskih strežnikov
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.