Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

Podatkovni portal SI-STAT
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Interaktivna orodja

Interaktivni statistični atlas, tematska kartografija, baza imen in priimkov, baza krajevnih imen, prebivalstvena piramida, baza rojstnih dni.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Evropski statistični sistem
Kaj je ESS in kako deluje, pravni okvir, kodeks ravnanja evropske statistike in zavezanost kakovosti

 
Metodologije
 
Elektronsko poročanje
 
Klasifikacije (Klasje)
 
 

 Metodologije

Intrastat

S 1. junijem 2004 je v Sloveniji steklo novo statistično raziskovanje Intrastat. Podjetja-poročevalske enote morajo mesečno poročati o svoji blagovni menjavi znotraj Skupnosti. V EU je bil Intrastat uveden 1. januarja 1993 z vzpostavitvijo enotnega trga in je nadomestil podatke iz carinskih deklaraciji, ki se v trgovini med državami članicami ne uporabljajo več.

» Spletišče Intrastat (spletni obrazec, nadzor nad pošiljkami podatkov)


Pomoč uporabnikom (help desk):

Tel.: 05 297 67 00 (Intrastat)
Faks: 05 297 67 68 (Intrastat)
E-pošta: curs.intrastat@gov.si

E-pošta za prijave za elektronsko poročanje:
curs.intrastat-prijava@gov.si

Navodila za odpiranje datotek


Zakonodaja:

Zakon o državni statistiki

Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council

Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004

Commision Regulation (EC) No 1982/2004

Uredba (ES) št. 222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

Uredba Komisije (EU) št. 91/2010

Uredba Komisije (EU) št. 96/2010

Uredba Komisije (EU) št. 1093/2013

Uredba Komisije (EU) št. 1106/2012 (Geonomenklatura 2013) 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1001/2013 (Kombinirana nomenklatura za 2014)

Uredba Sveta (EU) št. 1326/2013 (spremembe Kombinirane nomenklature za 2014)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1101/2014 (Kombinirana nomenklatura za 2015)pdf Navodila za poročevalske enote 2015 NOVO!

pdf Navodila za poročevalske enote 2014

pdf Intrastat guide 2015 NEW!

pdf Intrastat guide 2014 pdf Napotki za vključitev v elektronsko poročanje za Intrastat NOVO!

pdf Guidelines for inclusion in electronic reporting for Intrastat NEW!Nomenklature, klasifikacije in šifranti:
  Šifranti, veljavni v 2015 NOVO!
    Šifrant skrajšanih nazivov KN s šifrantom dodatnih merskih enot (3. list) NOVO!
    Nove šifre KN v letu 2015 NOVO!
    Šifre KN iz leta 2014, ki niso več veljavne NOVO!
    Korelacijska tabela šifer KN 2014-2015 NOVO!
    Korelacijska tabela šifer KN 2015-2014 NOVO!
  Šifranti, veljavni v 2014 in 2015
    Šifrant držav
    Pogoji dobave (Incoterms) 
    Vrsta posla
    Vrsta transporta
    Lega kraja
    Tok blaga
    Vloga dokumenta
    Zadnji dokument
  Šifranti, veljavni v 2014
    Šifrant skrajšanih nazivov KN s šifrantom dodatnih merskih enot (3. list)
    Nove šifre KN v letu 2014
    Šifre KN iz leta 2013, ki v letu 2014 niso več veljavne
    Korelacijska tabela šifer KN 2013-2014
    Korelacijska tabela šifer KN 2014-2013

Elektronska izmenjava podatkov:

PDF Navodila za namestitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov

Navodila za namestitev in uporabo spletnega digitalnega potrdila z brskalnikom Mozilla Firefox NOVO!

Priročnik za Implementacijo XML Sporočil


Pri pošiljanju sporočil v test je v sporočilu treba obvezno označiti:
Message/Header/TestIndikator=1

Pri pošiljanju sporočil v produkcijo je v sporočilu treba obvezno označiti:
Message/Header/TestIndikator=0


Electronic reporting for Intrastat:

PDF Instructions for the installation of the component for electronic signatures of the documents

Guide for the implementation of XML messages


When sending messages into the test environment it is required to mark in the message:
Message/Header/TestIndikator=1

When sending messages into the production environment it is required to mark in the message: Message/Header/TestIndikator=0Obveščanje poročevalskih enot:


Vprašalnik za podjetja-poročevalske enote za Intrastat

Primer dopisa poročevalskim enotam

Prijava za vključitev v poročanje za Intrastat

Pooblastilo za poročanje za Intrastat prek tretje osebe-deklaranta
Communication with PSIs:


Questionnaire for trade operators-PSIs in Intrastat

Example of notification of obligation to report

Application for inclusion in Intrastat reporting

Authorisation form for Intrastat reporting for TDPsPovezave:

Brskalnik po carinski tarifi
Carinska uprava RS
Carinska uprava RS, tečajna lista za preračun zneskov v domačo valuto
Davčna uprava RS
Banka Slovenije, tečaji
Vlada RS
Eurostat
Eur Lex
Ramon, Eurostatov strežnik klasifikacij

O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.