Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


 
Uspešna uvedba evra v Sloveniji
  - EUROSTAT: uvedba evra in inflacija v Sloveniji (PDF)
  - SURS: prevzem evra v Sloveniji (PPS)
  - Evropska komisija: Conference on the Euro changeover in Slovenia
Konvergenčna merila
Inflacija in spremljanje cen
  - Podrobne analize cen
  - Izračun osebne inflacije
  - UMAR: učinki prevzema evra na inflacijo (PDF)
  - UMAR: končna ocena učinka uvedbe evra na inflacijo (PDF)
 
 
Informacije za dajalce podatkov
  - Obvestilo: zbiranje
podatkov o plačah v evrih
po 1.1.2007
Objava podatkov v evrih
Preračunavanje statističnih časovnih vrst
- Povprečni devizni tečaji
Povezave:
- www.evro.si
- ZPS

Uvedba evra v državni statistiki
 
Inflacija in spremljanje cen
 Evro - za vse nas: Informacije o uvedbi evra v Sloveniji
 

Inflacijo, ki prikazuje spremembo ravni cen, v Sloveniji merimo z indeksom cen življenjskih potrebščin; ta pokaže spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini. Za primerjave inflacijskih stopenj med državami članicami EU pa izračunavamo tudi harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin; ta pa meri spremembe v ravni drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih potrošniki (domači in tuji) namenjajo za nakupe predmetov končne porabe na ozemlju Slovenije (načelo domače porabe).

EMU konvergenčni indeks cen, ki je eden od konvergenčnih meril, pa je izračunan kot 12-mesečni povprečni harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin.

V pripravah na uvedbo evra, zlasti v obdobju dvojnega označevanja cen in šest mesecev po njegovi uvedbi, Statistični urad RS poleg rednega spremljanja cen življenjskih potrebščin pripravlj še dodatne analize cen za tiste podskupine izdelkov in storitev, ki najbolj vplivajo na skupno gibanje cen in katerih cene najbolj odstopajo od gibanja cen v preteklih petih letih.

Podrobne analize cen objavljamo za:
  izdelke/storitve z največjim vplivom na inflacijo
  - izdelke/storitve z največjo spremembo cen v zadnjih 5 letih

Poleg tega pa Zveza potrošnikov Slovenije po metodologiji Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave po dogovoru med Ministrstvom za gospodarstvo, Uradom RS za varstvo potrošnikov in Statističnim uradom RS objavlja podatke o cenah posameznih izdelkov ali storitev ter opozarjal na velike, neupravičene podražitve ali pocenitve, z navedbo konkretnega prodajalca in proizvoda oz. storitve.


O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.