:: Statistical Office of the Republic of Slovenia - How frequent are the same names of settlements and streets? ::
Site map Home page Contact us Slovenian version

How frequent are the same names of settlements and streets?
 
Enter settlement or street name and select searching criteria:Pomoč
How to search the database?
Into the search engine enter the name (whole or part of) of the desired settlement or street. The search result is shown in two forms – as a table and as a chart. Then select the desired settlement or street via the table or the chart and you will get the basic statistical data on it.
  Selected settlement reviews


Selected street reviews

 
Share |

LIST OF SETTLEMENTS, WHOSE NAME CONTAINS '-'
Number of hits: 56

For detailed information about the settlement, click on the settlement name in the table below or on the icon showing settlement location on the map. Detailed information will be shown under the map.

SettlementMunicipality
BREZOVEC - DELLENDAVA
BRLOG - DELSODRAŽICA
BRLOG - DELVELIKE LAŠČE
ČEČE - DELHRASTNIK
ČEČE - DELTRBOVLJE
DOL-SUHAREČICA OB SAVINJI
DRAŽEN VRH - DELSVETA ANA
GORENJA VAS - RETEČEŠKOFJA LOKA
GOZD-REKAŠMARTNO PRI LITIJI
GRADIŠČE-K. O. GRAD. IN POLJ.ŠMARTNO PRI LITIJI
GRADIŠČE-K. O. ŠT. LOVRENCLITIJA
GROBELNO - DELŠENTJUR
GROBELNO - DELŠMARJE PRI JELŠAH
HRASTJE-MOTARADENCI
HRIB-LOŠKI POTOKLOŠKI POTOK
KAČIČE-PAREDDIVAČA
KALCE-NAKLOKRŠKO
KAL-KORITNICABOVEC
KANDRŠE - DELLITIJA
KANDRŠE - DELZAGORJE OB SAVI
KONJŠICA - DELLITIJA
KONJŠICA - DELZAGORJE OB SAVI
KOROMAČI-BOŠKINIKOPER
OSTROŽNO PRI PONIKVI - DELŠENTJUR
PAKA - DELMISLINJA
PINCE-MAROFLENDAVA
PRAPREČE - DELTRBOVLJE
PRAPREČE - DELZAGORJE OB SAVI
PRAPRETNO PRI HRASTNIKU - DELHRASTNIK
PRI CERKVI-STRUGEDOBREPOLJE
RAZBORE-K. O. JEŽNI VRHŠMARTNO PRI LITIJI
RDEČI BREG - DELLOVRENC NA POHORJU
RDEČI BREG - DELPODVELKA
ROŠPOH - DELKUNGOTA
ROŠPOH - DELMARIBOR
SELE - DELRAVNE NA KOROŠKEM
SETNICA - DELDOBROVA-POLHOV GRADEC
SETNICA - DELMEDVODE
SREDNJA VAS - GORIČEKRANJ
SREDNJA VAS-LOŠKI POTOKLOŠKI POTOK
SREDNJA VAS-POLJANEGORENJA VAS-POLJANE
STARA VAS-BIZELJSKOBREŽICE
ŠMARJE-SAPGROSUPLJE
TOLSTI VRH P. R. NA K. - DELDRAVOGRAD
TOLSTI VRH P. R. NA K. - DELRAVNE NA KOROŠKEM
VRHE - DELTRBOVLJE
VRHE - DELZAGORJE OB SAVI
VURMAT - DELPODVELKA
VURMAT - DELSELNICA OB DRAVI
ZADLAZ-ČADRGTOLMIN
ZADLAZ-ŽABČETOLMIN
ZAJASOVNIK - DELKAMNIK
ZAJASOVNIK - DELVRANSKO
ZAPLANA - DELLOGATEC
ZGORNJI SLEMEN - DELMARIBOR
ZGORNJI SLEMEN - DELSELNICA OB DRAVI

EXPLANATION: For clearer presentation, only the first 50 naselij, meeting the search criterion are shown on the map.
To see the entire list, limit your search criterion.
Settlements, that meet the search criterionSettlements, that meet the search criterion    Selected settlementSelected settlement    Shown settlementShown settlement

About authors

© Statistical Office of the Republic of Slovenia.
Use and publication of data is allowed provided the source is acknowledged.