Kazalo spletne strani  Kontakt  Z  English version
   Trg dela
Prostorska raven: Leto:
select
select
ImePreglednicaTisk
Stopnja registrirane brezposelnosti, občine, Slovenija, 2016
Stopnja registrirane brezposelnosti za moške, občine, Slovenija, 2016
Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske, občine, Slovenija, 2016
Relativna razlika med stopnjama registrirane brezposelnosti za ženske in za moške, občine, Slovenija, 2016
Stopnja dolgotrajne brezposelnosti (več kot eno leto), občine, Slovenija, 2016
Registrirano brezposelno prebivalstvo z osnovnošolsko izobrazbo ali manj, občine, Slovenija, 2016
Registrirano brezposelno prebivalstvo s srednješolsko izobrazbo, občine, Slovenija, 2016
Registrirano brezposelno prebivalstvo z višjo, visokošolsko izobrazbo, občine, Slovenija, 2016
Indeks delovne migracije, občine, Slovenija, 2016
Indeks delovne migracije za moške, občine, Slovenija, 2016
Indeks delovne migracije za ženske, občine, Slovenija, 2016
Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov), ki delajo v občini prebivališča, občine, Slovenija, 2016
Delovno aktivni moški (brez kmetov), ki delajo v občini prebivališča, občine, Slovenija, 2016
Delovno aktivne ženske (brez kmetic), ki delajo v občini prebivališča, občine, Slovenija, 2016
Delovni migranti (brez kmetov), ki delajo zunaj občine prebivališča, občine, Slovenija, 2016
Delovni migranti, moški (brez kmetov), ki delajo zunaj občine prebivališča, občine, Slovenija, 2016
Delovni migranti, ženske (brez kmetic), ki delajo zunaj občine prebivališča, občine, Slovenija, 2016
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo pri pravnih osebah, občine, Slovenija, 2016
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo pri pravnih osebah, občine, Slovenija, 2016
Indeks povprečne mesečne bruto plače, občine, Slovenija, 2016
Indeks povprečne mesečne neto plače, občine, Slovenija, 2016
Povprečna mesečna bruto plača za plačano uro, občine, Slovenija, 2016
Povprečna mesečna neto plača za plačano uro, občine, Slovenija, 2016
Povprečna mesečna bruto plača za plačano naduro, občine, Slovenija, 2016
Zaposlene osebe z izplačanimi nadurami, občine, Slovenija, 2016
Zaposlene osebe, ki so prejele zaostala izplačila, občine, Slovenija, 2016
Stopnja aktivnosti, občine, Slovenija, 2016
Stopnja aktivnosti za moške, občine, Slovenija, 2016
Stopnja aktivnosti za ženske, občine, Slovenija, 2016
Stopnja delovne aktivnosti, občine, Slovenija, 2016
Stopnja delovne aktivnosti za moške, občine, Slovenija, 2016
Stopnja delovne aktivnosti za ženske, občine, Slovenija, 2016

O Avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.