Kazalo spletne strani  Kontakt  Z  English version
   Prebivalstvo
Prostorska raven: Leto:
select
select
ImePreglednicaTisk
Gostota prebivalstva, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Prebivalstvo po občinah, Slovenija, 1. julij 2016
Povprečna starost prebivalcev, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Povprečna starost moških, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Povprečna starost žensk, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Prebivalci, stari od 0 do 14 let, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Moški, stari od 0 do 14 let, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Ženske, stare od 0 do 14 let, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Prebivalci, stari 65 ali več let, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Moški, stari 65 ali več let, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Ženske, stare 65 ali več let, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Prebivalci, stari 80 ali več let, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Moški, stari 80 ali več let, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Ženske, stare 80 ali več let, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Indeks staranja, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Indeks staranja za moške, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Indeks staranja za ženske, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Koeficient starostne odvisnosti, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Koeficient starostne odvisnosti mladih, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Koeficient starostne odvisnosti starih, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Tuji državljani, ki so prebivalci Republike Slovenije, občine, Slovenija, 1. julij 2016
Moški z imenom Franc, občine, Slovenija, 1. januar 2016
Ženske z imenom Marija, občine, Slovenija, 1. januar 2016
Prebivalci s priimkom Novak, občine, Slovenija, 1. januar 2016
Živorojeni, občine, Slovenija, 2016
Umrli, občine, Slovenija, 2016
Naravni prirast, občine, Slovenija, 2016
Priseljeni iz tujine, občine, Slovenija, 2016
Odseljeni v tujino, občine, Slovenija, 2016
Selitveni prirast s tujino, občine, Slovenija, 2016
Priseljeni iz drugih občin, občine, Slovenija, 2016
Odseljeni v druge občine, občine, Slovenija, 2016
Selitveni prirast med občinami, občine, Slovenija, 2016
Skupni selitveni prirast, občine, Slovenija, 2016
Skupni prirast, občine, Slovenija, 2016
Sklenitve zakonskih zvez, občine, Slovenija, 2016
Razveze zakonskih zvez, občine, Slovenija, 2016

O Avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.