Kazalo spletne strani  Kontakt  Z  English version
   Nacionalni računi
Prostorska raven: Leto:
select
select
ImePreglednicaTisk
Bruto dodana vrednost, statistične regije, Slovenija, 2012
Prebivalstvo, statistične regije, Slovenija, 2013 in bruto domači proizvod, statistične regije, Slovenija, 2012

O Avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.