Kazalo spletne strani  Kontakt  Z  English version
   Turizem
Prostorska raven: Leto:
select
select
ImePreglednicaTisk
Turistična ležišča, občine, Slovenija, 2016
Turistične sobe, občine, Slovenija, 2016
Prenočitve v hotelih in podobnih objektih, občine, Slovenija, 2016
Prihodi domačih turistov, občine, Slovenija, 2016
Prihodi tujih turistov, občine, Slovenija, 2016
Prenočitve domačih turistov, občine, Slovenija, 2016
Prenočitve tujih turistov, občine, Slovenija, 2016
Prihodi domačih turistov na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2016
Prihodi tujih turistov na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2016
Prenočitve domačih turistov na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2016
Prenočitve tujih turistov na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2016
Prihodi turistov po občinah, občine, Slovenija, 2016
Prenočitve turistov po občinah, občine, Slovenija, 2016
Povprečno število prenočitev domačih turistov, občine, Slovenija, 2016
Povprečno število prenočitev tujih turistov, občine, Slovenija, 2016
Prenočitve turistov iz Avstrije, občine, Slovenija, 2016
Prenočitve turistov iz Hrvaške, občine, Slovenija, 2016
Prenočitve turistov iz Italije, občine, Slovenija, 2016
Prenočitve turistov iz Nemčije, občine, Slovenija, 2016
Prenočitve turistov iz Združenega kraljestva, občine, Slovenija, 2016

O Avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.