Kazalo spletne strani  Kontakt  Z  English version
   Upravno-teritorialna razdelitev
Prostorska raven: Leto:
select
select
ImePreglednicaTisk
Povprečna površina naselij, občine, Slovenija, 1. januar 2016
Hišne številke, občine, Slovenija, 1. januar 2016

O Avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.