Kazalo spletne strani  Kontakt  Z  English version
   Kmetijstvo in ribištvo
Prostorska raven: Leto:
select
select
ImePreglednicaTisk
Kmetijska zemljišča v uporabi, statistične regije, 2013
Kmetijska gospodarstva, ki redijo živino, statistične regije, Slovenija, 2013

O Avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.