Kazalo spletne strani  Kontakt  Z  English version

STATISTIČNI PODATKI V TEMATSKI KARTOGRAFIJINajrazličnejše podatke in kazalnike je mogoče nazorno in učinkovito prikazati na tematskih kartah. Tematska karta namreč poudarja eno, dve, redkeje več samostojnih tematik o naravnih ali družbenih pojavih in njihovih medsebojnih odnosih ter njihovo razporejenost v prostoru in času.

Uporabnikom smo pripravili vnaprej pripravljene tematske karte po različnih statističnih področjih, ki so navedena na levi strani.

       
Tematske karte so na voljo v formatu pdf. Karte si lahko ogledate ali natisnete. Omogočen je tudi dostop do podatkov v tabeli, ki ustrezajo prikazu pojava na posamezni tematski karti.

KAKO POIŠČETE TEMATSKO KARTO:


        1. Izberite eno izmed statističnih področij na levi strani.
        2. Izberite prostorsko raven in leto.
        3. Glede na vašo poizvedbo se odpre nabor pripravljenih tematskih kart.
        4. Tematsko karto lahko odprete; lahko pa odprete tudi podatke v tabeli.

Opozorilo: Prikaz na zaslonu lahko povečate s klikom na karto. Kvaliteta prikaza je odvisna od zaslonskih nastavitev.


O Avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.