Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Statistična zaupnost je temelj za delovanje državne statistike

Individualni podatki, ki jih zbira državna statistika za statistično obdelavo, ne glede na to, ali se ti nanašajo na fizične ali pravne osebe, so strogo zaupni, zato je treba z njimi ravnati skrajno skrbno in odgovorno, in se smejo uporabljati le za statistične namene, kakršno koli omogočanje dostopa do takih podatkov raziskovalcem pa mora biti v skladu z navedenim. Ohranjanje zaupanja javnosti v delovanje SURS je za SURS bistvenega pomena, saj bi morebitno nezaupanje javnosti lahko povzročilo, da bi poročevalske enote sporočale podatke netočno, in posledica tega bi bilo znižanje kakovosti statističnih podatkov.  

SURS tako podpira znanstvenoraziskovalno delo na temelju mikropodatkov; za ta namen je razvil sistem pravil in postopkov, ki omogočajo raziskovalcem poglobljene analize ob nezmanjšanem spoštovanju načela statistične zaupnosti: ustanovil je OVP kot svetovalno telo generalnega direktorja SURS; strogo je določil namen uporabe mikropodatkov, natančno je predvidel omejen izbor oseb, ki jim je dovoljeno dostopati do mikropodatkov, izoblikoval je natančen postopek za pridobitev dostopa ter pravila in načine dostopa.

 
Povezane vsebine