Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Raziskovalci oddajo prošnjo za pridobitev dostopa na predpisanem obrazcu

Postopek za pridobitev dostopa do mikropodatkov se začne tako, da raziskovalci izpolnijo »Obrazec za pridobitev mikropodatkov«; vanj vpišejo informacije o statistični analizi oz. raziskovalni nalogi, o vsebini želenih mikropodatkov in podatke o raziskovalcih, ki bodo dostopali do mikropodatkov. Prošnje obravnava Odbor za varstvo podatkov (OVP) na SURS. OVP pripravi tudi predlog sklepa za kolegij generalne direktorice SURS, ki odloči o prošnji. 

Po pozitivni odločitvi o prošnji pripravi SURS pogodbo za dostop do mikropodakov; v tej pogodbi določimo namen uporabe podatkov, vrsto in trajanje dostopa ter opredelimo vsebino posameznih baz mikropodatkov. Pogodbo sklenemo z raziskovalno ustanovo ali z registriranim raziskovalcem, vsi raziskovalci pa podpišejo izjavo o varstvu podatkov. 

Raziskovalci, ki jim je bil odobren dostop do mikropodatkov z daljave, izpolnijo obrazec »Vloga za dodelitev pravic uporabniku za oddaljen dostop v omrežje HKOM« in ga posredujejo na SURS. Vlogo s soglasjem nato pošljemo na Direktorat za informatiko in e-storitve (MNZ). 

 
Povezane vsebine