Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Statistični podatki za Slovenijo v spletni bazi OECD
OECD je v podatkovni bazi Factbook 2007 na svojih spletnih straneh prvič objavil podatke za Slovenijo.
Posebna objava
28.5.2007

Slovenski Statistični urad je zaradi aktivnega sodelovanja z mednarodnimi statističnimi organizacijami, med njimi predvsem z Odborom za statistiko OECD, leta 2005 prejel povabilo za kandidiranje Slovenije za status opazovalke v tem Odboru. Slovenija je po sklepu Vlade RS februarja 2006 zaprosila za status stalne opazovalke, statistični uradi vseh držav članic OECD pa so soglašali z dodelitvijo tega statusa Sloveniji. Statistični urad RS je tako že junija istega leta prvič sodeloval na rednem sestanku Odbora v Parizu. S prejemom omenjenega statusa pa je Statistični urad kot kakovostna statistična inštitucija dobil tudi možnost objavljanja statističnih podatkov za Slovenijo v podatkovni bazi OECD – t.i. Factbook 2007.

Podatkovna baza Factbook 2007 obsega naslednjih 12 poglavij: prebivalstvo, makroekonomski podatki, globalizacija gospodarstva, cene, energija, trg dela, znanost in tehnologija, okolje, izobraževanje, javne finance, kakovost življenja in migracije. Vsako poglavje vsebuje kratko uvodno pojasnilo, komentar podatkov za države članice OECD, navedbo virov za podatke in napotilo na dodatne informacije o posamezni temi. Vsako poglavje ponuja več rubrik s podatki, vsaka rubrika pa vsebuje besedilo, tabele in grafične prikaze.

Statistični podatki za Slovenijo, ki je kandidatka za članstvo OECD, so zaenkrat objavljeni le v tabelah (oblika xls), saj so v knjižni izdaji Factbook 2007 prikazani le podatki za države članice. Spletna baza OECD je na voljo TUKAJ.
Avtor: Ida Repovž Grabnar