Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
23. seja Statističnega sveta RS
Statistični svet RS se je na 23. seji seznanil s Poročilom o izvedbi Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2006 in podprl vsebinske in organizacijske okvire za pripravo Srednjeročnega programa za obdobje 2008-2012.
Posebna objava
15.5.2007

Statistični svet je obravnaval Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2006, ki ga je članom podrobneje predstavila generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman. Člani Sveta so Statističnemu uradu in ostalim pooblaščenim inštitucijam za izvajanje statističnih raziskovanj izrekli priznanje za vsebinsko bogat in kakovostno predstavljen prikaz nalog po statističnih področjih v preteklem letu. Svet je zato predlagal generalni direktorici Statističnega urada RS, da poročilo sprejme, skupaj z njihovimi dodatnimi predlogi.

Statistični urada RS, koordinator inštitucij, pooblaščenih za izvajanje statističnih raziskovanj, je člane Sveta seznanil s pripravo Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj za obdobje 2008-2012. V programu bodo poslanstvo, glavni cilji in strateške usmeritve slovenske državne statistike prenovljeni, upoštevajoč aktualne izzive in potrebe uporabnikov in dajalcev podatkov. Program bo vsebinsko skladen s srednjeročnim programom EU, ki pa, zaradi še odprtih proceduralnih postopkov in številnih pripomb držav članic na njegovo vsebino, trenutno še ni znan. Slovenski srednjeročni program za prihodnje petletno obdobje bo tako v strokovni razpravi do jeseni, Vlada RS pa ga bo sprejela predvidoma v oktobru. Svet je pripravo nacionalnega srednjeročnega programa podprl.

Svet se je seznanil tudi s tekočimi aktivnostmi Statističnega urada: z delom Odbora za varstvo podatkov v letu 2006; z obiskom strokovnih preglednikov od 14. do 16. maja 2007 glede izvajanja Kodeksa ravnanja evropske statistike – ob tej priložnosti bodo pregledniki obiskali tudi Državni zbor, kjer se bodo srečali z nekaterimi člani Sveta; z izdajo Popisnega atlasa Slovenije 2002, ki je skupni projekt Geografskega inštituta in Statističnega urada, in s predlogom za prevod le-tega v nekatere jezike držav članic EU. Statistični svet je tudi imenoval svojega člana dr. Janeza Stareta v skupino oseb z dostopom do nekaterih podatkov pred uradno objavo kot instrument, ki bo onemogočal vplivanje na te podatke.


Rudolf Moge, predsednik Statističnega sveta RS

Avtor: Ida Repovž Grabnar