Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Predlog nove Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008)
Statistični urad Republike Slovenije bo kot nosilec standardne klasifikacije dejavnosti do konca leta 2007 pripravil novo različico le te, ki bo usklajena z evropsko klasifikacijo.
Posebna objava
26.4.2007

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je statistični standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov, pomembnih za prikaz značilnosti nekega gospodarstva, in za spremljanje razvojnih gibanj in strukturnih sprememb. SKD se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.
 
Trenutno je v veljavi še Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2002), januarja 2007 pa je začela veljati nova evropska Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 (NACE Rev. 2) in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih, ki določa, da morajo države članice EU svoje nacionalne statistične klasifikacije dejavnosti do konca leta 2007 uskladiti z novo,  2. revidirano izdajo NACE (NACE Rev. 2).
 
Naloga Statističnega urada Republike Slovenije kot nosilca klasifikacije SKD je, da pripravi novo različico SKD, ki bo usklajena z NACE Rev. 2. Končni rezultat notranjih in zunanjih usklajevanj je predlog nove Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008).

Avtor: Polonca Polajnar