Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Mednarodno posvetovanje Statistični dnevi 2007
17. statistični dnevi, letošnji pod naslovom »Zmanjševanje administrativnih bremen zbiranja podatkov v statističnih raziskovanjih«, bodo potekali od 5. do 7. novembra v Radencih.
Posebna objava
16.4.2007

Statistične dneve tokrat prvič soorganiziramo Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Statistično društvo Slovenije in Statistični urad RS. Osrednja tema tega že 17. mednarodnega posvetovanja statistikov, uporabnikov in dajalcev statističnih podatkov bo, kot pove že naslov, »Zmanjševanje administrativnih bremen zbiranja podatkov v statističnih raziskovanjih«.

Pomen razbremenjevanja dajalce podatkov
Zmanjševanje obremenitev poročanja, poenostavitve in določanje prednostnih nalog na področju statistike je tudi osrednje sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu in Svetu. Ena od možnosti je intenzivnejša uporaba administrativnih virov za nadomeščanje statističnih raziskovanj. Slovenska statistika je pravno urejena tako, da lahko pridobiva podatke iz vseh virov in jih povezuje za statistični namen. Je iniciator uvajanja integriranega pristopa do klasifikacij in drugih metodoloških standardov, ki se uporabljajo pri zbiranju, obdelavi, analiziranju ter izkazovanju statističnih podatkov.
Zmanjševanje administrativnih bremen bo v plenarnem delu posvetovanja obravnavano z vidika rabe administrativnih podatkov za nadomeščanje anketnih raziskovanj kot tudi z vidika prenove procesov in uvajanja metodoloških inovacij ob podpori informacijko-komunikacijske tehnologije.

Učinkovitejše izkoriščanje administrativnih virov
Statistiki se vse bolj zavedajo pomena nadomeščanja anketnih raziskovanj z administrativnimi viri, kar zahteva nove metodologije, spremembe pri zbiranju in obdelavi podatkov ipd. To pa zahteva posodobljen način zbiranja podatkov od primarnih (t.j. administrativnih) virov.
V okviru okroglih miz bo posvetovanje odprlo problematiko o konkretnih izzivih ob uvajanju popolnega registrskega popisa v Sloveniji okrog leta 2011, predvsem z vidika dogovora z uporabniki o podatkih, ki jih s takim popisom ne bo mogoče zbrati.

Medinstitucionalno sodelovanje na področju statistike
Posebna okrogla miza bo namenjena razpravi o strategiji medinstitucionalnega pristopa k objavljanju statističnih podatkov. Posebej velik izziv za statistične urade predstavljata priprava in izvajanje strategije medinstitucionalnega objavljanja državnih in resornih statistik – povezovalna vloga nacionalnih statističnih uradov za razvoj resornih statistik in spletne ponudne podatkov uporabnikom tako postaja še pomembnejša.

Vse informacije in prijave so možne na spletnih straneh www.statisticni-dnevi.si.

Vljudno vabljeni!

Avtor: Mojca Noč Razinger