Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
61. sestanek Odbora za statistični program
Odbor za statistični program kot osrednja inštitucija ESS na rednem sestanku obravnava tudi naslednje teme s področja statistike: vzorčni okvir na ravni EU, subvencioniranje projektov in uvedba novega standarda SDMX za izmenjavo podatkov.
Posebna objava
15.2.2007

Vloga Odbora za statistični program

Usklajeno delovanje institucij v EU in izvajanje njihovih politik potrebuje verodostojno in primerljivo statistiko - to zagotavlja Evropski statistični sistem (ESS). ESS sestavljajo nacionalni statistični uradi in ministrstva, agencije, nacionalne centralne banke, ki prav tako zbirajo uradne statistične podatke, in Eurostat, statistični urad Evropskih skupnosti. Odbor za statistični program pa je v okviru ESS osrednja inštitucija; srce, katerega člani so vsi generalni direktorji nacionalnih statističnih uradov, predseduje pa mu Eurostat. Odbor sodeluje tudi z Evropsko komisijo pri koordinaciji statističnih programov, razvoju metodologij in klasifikacij ter pri izvajanju usklajenih, in zato primerljivih, statističnih raziskovanj.

Vsebina 61. sestanka

Osrednje teme 61. sestanka Odbora za statistični program, ki poteka 15. februarja 2007 v Luksemburgu in se ga udeležuje generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman, so pravni predpisi o evropskih vzorčnih načrtih, po katerih lahko prostovoljno sodelujoče države posredujejo Eurostatu le podatke, pomembne na ravni EU, nadalje o za Slovenijo sicer neaktualni statistiki blagovnega transporta po celinskih plovnih poteh in tudi o načrtu posodobitve statistike podjetij, v katerem se Evropska komisija zavezuje, da bo podjetja razbremenila bremen dajanja podatkov. Člani odbora se bodo dogovorili tudi o prihodnjem načinu subvencioniranja projektov v okviru Evropskega statističnega sistema in se seznanili z vmesnimi rezultati pilotnega razvojnega projekta za izračunavanje indeksov cen stanovanjskih nepremičnin; ti rezultati kažejo, da zaradi težav, ki jih imajo pri zbiranju podatkov v nekaterih državah članicah EU, Eurostat ne bo mogel objaviti skupnih podatkov do konca leta 2007 - morda šele v letu 2008.

Med odmevnejšimi temami bodo udeleženci razpravljali tudi o eni največjih skupnih mednarodnih pobud za standardizacijo izmenjave podatkov. V tej skupni pobudi, ki izvira že iz leta 2001, so Banka za mednarodne poravnave, ECB, Eurostat, MDS, OECD, ZN in Svetovna banka predlagali za izmenjavo statističnih podatkov in metapodatkov („podatki o podatkih”) standard SDMX na osnovi formata XML. Le-ta obeta enostavnejše posredovanje podatkov iz nacionalnih statističnih uradov v te mednarodne organizacije, pa tudi izmenjavo podatkov med samimi mednarodnimi inštitucijami in statističnimi uradi.

Avtor: Ida Repovž Grabnar