Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Poročila o kakovosti statističnih raziskovanj
S Standardnimi poročili o kakovosti uporabnikom predstavljamo podroben pregled vseh komponent kakovosti statističnih raziskovanj, kot jih opredeljuje Eurostat; tokrat objavljamo poročila za 9 raziskovanj za leto 2005.
Posebna objava
12.1.2007

Slovenski Statistični urad, podobno kot drugi državni statistični uradi v Evropski uniji, v zadnjih letih namenja vse večjo pozornost uvajanju celostnega obravnavanja kakovosti statistike. V začetku leta 2005 je Odbor za statistični program pri Evropski komisiji sprejel Kodeks ravnanja evropske statistike; potem so se državni statistični uradi EU in Eurostat zavezali k spoštovanju Kodeksa in k pripravi aktivnosti za visokokakovostno statistiko. Statistični urad RS je tako pripravil Strategijo za celostno obvladovanje kakovosti na Statističnem uradu RS 2006 – 2008 (DOC) in začel objavljati Standardna poročila o kakovosti statističnih raziskovanj.

Standardno poročilo o kakovosti statističnih raziskovanj ponuja podroben pregled šestih osnovnih in ene dodatne komponente kakovosti rezultatov statističnega raziskovanja. Komponente kakovosti, kot jih opredeljuje Eurostat, Statistični urad Evropskih skupnosti, so: ustreznost statističnih konceptov, točnost ocen, pravočasnost in točnost objave, dostopnost in jasnost informacij, primerljivost statistik in skladnost. Dodatna komponenta kakovosti so stroški statističnega raziskovanja in obremenitve ter stroški, ki jih imajo poročevalske enote.

Statistični urad RS je pripravil standardna poročila za 9 raziskovanj za leto 2005, in sicer za anketo o delovni sili, mesečno raziskovanje v gostinstvu, anketo o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih, mesečno raziskovanje o prihodku od prodaje, novih naročilih in vrednosti zalog v industriji, raziskovanju o cestnem prevozu blaga, za anketo o turističnih potovanjih domačega prebivalstva in mesečnem raziskovanju o izplačanih plačah pri pravnih osebah.

Vsa Standardna poročila o kakovosti so objavljena na naslovu http://www.stat.si/metodologija_porocila-kakovost.asp.

Avtor: Rudi Seljak