Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
23. sestanek Partnerske skupine
Partnerska skupina, ki obravnava strateške zadeve Evropskega statističnega sistema, bo na 23. sestanku med drugim razpravljala o predlogih za izboljšanje njegove učinkovitosti in o možnostih za poenostavitev statistične zakonodaje; sestanka se bo udeležila tudi generalna direktorica mag. Irena Križman, članica Partnerske skupine.
Posebna objava
13.12.2006

Delo Partnerske skupine

Partnerska skupina je usmerjevalna skupina v širšem pomenu in omogoča učinkovito delovanje Odbora za statistični program, komitološkega odbora Evropske komisije. Partnerska skupina obravnava strateške zadeve Evropskega statističnega sistema, sodeluje pri pripravi predlogov rešitev ključnih problemov in s prizadevanji za izboljšanje komunikacije med državami članicami EU in Eurostatom usmerja njihove pobude. Skupino sestavlja pet generalnih direktorjev statističnih uradov držav članic EU, ki jih izvolijo člani Odbora za statistični program, generalna direktorja statističnega urada države članice, ki predseduje EU, in države članice, ki bo predsedovala EU v prihodnjem obdobju, ter generalni direktor Eurostata. Odbor za statistični program je junija 2006 v Partnersko skupino izvolil generalno direktorico slovenskega Statističnega urada, mag. Irena Križman, ki se bo tako udeležila 23. rednega sestanka.

Program obiska, teme in stališča Slovenije

Partnerska skupina bo na 23. sestanku, ki bo potekal 15.12. 2006 v Voorburgu na Nizozemsekm, bo obravnavala nekatera strateška vprašanja Evropskega statističnega sistema:

  • člani skupine bodo razpravljali o predlogu programa dela v prihodnje, ki ga je pripravil predsedujoči Partnerske skupine, direktor nizozemske statistike; program izpostavlja predvsem delovanje v smeri krepitve evropskega statističnega sistema, njegovo pravno in institucionalno reformo, problematiko človeških in finančnih virov statistike, vprašanje določanja prednostnih nalog in zmanjševanje administrativnega bremena, globalizacijo, zahteve s področja statistike, ki jih je postavil ECOFIN ter krepitev povezave z akademsko sfero;
  • program predsedovanja na področju statistike bo članom skupine predstavila bodoča predsedujoča država članica EU – Nemčija;
  • zaključke 92. konference direktorjev nacionalnih statističnih uradov držav članic EU, ki je pripravila t.i. Krakovski akcijski načrt; ta vsebuje konkretne predloge za izboljšave Evropskega statističnega sistema;
  • dokument ‘’V smeri učinkovitejšega procesa planiranja”, ki je še eden od predlogov držav članic, kako izboljšati učinkovitost Evropskega statističnega sistema in znotraj njega proces planiranja zakonodaje zaradi novih potreb po podatkih – tudi stališče Slovenije je, da je potrebno poenostaviti zakonodajo in postopke, vendar meni, da so države članice še vedno premalo vključene v sam proces načrtovanja nove zakonodaje. Predstavniki nacionalnih statističnih uradov bi morali sodelovati pri tem procesu že v fazi definiranja potreb po novih podatkih.
Avtor: Ida Repovž Grabnar