Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Statistični podatki v tolarjih, preračunani v evre
Časovne vrste podatkov za pretekla leta, izražene v slovenskih tolarjih, smo za informativne in analitične namene preračunali v evre in tako preračunane podatke objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
Posebna objava
8.12.2006

Statistični urad RS objavlja finančne podatke v vsakokratni vodilni valuti, to je in bo do 31. 12. 2006 slovenski tolar, od 1. 1. 2007 dalje pa bo to vlogo prevzel evro. Za informativne in analitične namene smo nekaj podatkov, izraženih v slovenskih tolarjih, preračunali tudi v evre, in sicer za eno ali več preteklih let. Pri tem smo uporabili metodologijo, ki priporoča dva načina preračunavanja podatkov časovnih vrst: s fiksnim tečajem ali s tekočim povprečnim mesečnim, četrtletnim oz. letnim tečajem. Časovne vrste preračunanih podatkov so primerne:

  • za makroekonomske analize za Slovenijo; v tem primeru predlagamo uporabo preračuna s fiksnim tečajem, ker indeksi oz. stopnje rasti ostanejo nespremenjeni.
  • za mednarodne primerjave podatkov; v tem primeru pa predlagamo uporabo preračuna s tekočim povprečnim mesečnim, četrtletnim oz. letnim tečajem; pri tem se sicer značilnosti časovne vrste podatkov izgubijo, npr. stopnje rasti, omogočena pa je mednarodna primerljivost podatkov.

Objava podatkov od 1. 1. 2007 dalje

Statistični urad bo v letu 2007 zbiral podatke tudi za leto 2006, za zadnje leto, v katerem je vodilna valuta še slovenski tolar. Te podatke bomo preračunavali v evre po tečaju zamenjave in jih na spletnem mestu in v publikacijah prikazovali v tolarjih in evrih v dveh ločenih tabelah. Sočasni prikazi podatkov v različnih valutah bodo le v podatkovni bazi SI-STAT.

Med podatki, ki jih zbiramo, bodo prvi podani v evrih podatki o povprečnih drobnoprodajnih cenah v januarju 2007, ki so osnova za izračun inflacije oz. indeksa cen življenjskih potrebščin. Ti podatki bodo objavljeni 9. februarja 2007. Podatke o povprečnih mesečnih plačah, ki jih bomo prvič zbirali izražene v evrih, pa bomo prvič objavili 15. marca 2007, in sicer za januar 2007.

Podrobnejše pojasnilo o objavljanju podatkov v evrih je na voljo na naši spletni strani v rubriki Uvedba evra v državni statistiki.

Evro za vse nas

Dostop do podatkov
 
SI-STAT podatkovni portal
Preračuni v evre
Avtor: Ida Repovž Grabnar