Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
22. seja Statističnega sveta RS
Statistični svet RS je na svoji 22. seji obravnaval predlog Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2007 in predlagal generalni direktorici Statističnega urada RS mag. Ireni Križman, da ga sprejme.
Posebna objava
30.11.2006

22. seja Statističnega sveta RS je potekala v prostorih Državnega zbora RS, kjer je člane Sveta pozdravil podpredsednik DZ dr. Marko Pavliha in izpostavil pomen uradnih statističnih podatkov. Inštitucijam, ki sestavljajo slovensko državno statistiko, je izrazil priznanje za kakovost in posluh pri zagotavljanju statističnih podatkov uporabnikom.

Statistični svet je najprej obravnaval t.i. osnovni dokument za izvajanje državne statistike – Letni program statističnih raziskovanj za leto 2007, ki predstavlja skupni program Statističnega urada, pooblaščenih izvajalcev statističnih raziskovanj in petindvajsetih statističnih sosvetov, predstavnikov strokovnih organov za posamezna statistična področja. Vsebino Letnega programa je članom Sveta podrobneje predstavila generalna direktorica mag. Irena Križman. V razpravi so nekateri člani opozorili na pomen statističnih podatkov o Sloveniji tudi takrat, ko, zaradi majhnosti države in zato zanemarljivega vpliva na skupni podatek na ravni EU, ni obveze za zbiranje teh podatkov; člani Sveta menijo, da so tudi v takih primerih podatki za Slovenijo nujni zaradi primerjalne analize položaja Slovenije glede na Evropsko unijo. Člani Sveta so generalni direktorici Statističnega urada RS predlagali, da sprejme Letni program za prihodnje leto, skupaj z njihovimi pripombami.

Statistični urad RS je seznanil Svet s strategijo za celostno obvladovanje kakovosti pri izvajanju nalog državne statistike v Statističnem uradu RS, ki predstavlja združen koncept kakovosti, kot ga vsebujeta aktualni Srednjeročni program statističnih raziskovanj in predvsem Kodeks ravnanja evropske statistike.

Pri obravnavi predloga uredbe o standardni klasifikaciji teritorialnih enot so člani Sveta predlagatelju uredbe Statističnemu uradu RS priporočili nekatere vsebinske in formalne popravke, ki bodo zlasti uporabnikom olajšali razumevanje in uporabo le-te.

Statistični svet se je seznanil tudi z novo storitvijo Statističnega urada RS, ki najpomembnejšim nosilcem funkcij pri upravljanju države omogoča predhodni dostop do nekaterih podatkov. Člani Sveta so predlagali generalni direktorici Statističnega urada RS nekaj dopolnil k Protokolu ravnanja s podatki v predhodnem dostopu, ki jih bo Svet ponovno obravnaval na svoji naslednji redni seji.

Rudolf Moge, predsednik Statističnega sveta RS

Avtor: Ida Repovž Grabnar