Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, februar 2013 – končni podatki
V februarju 2013 5 % več prihodov turistov, število prenočitev na enaki ravni kot v februarju 2012.
E-objava
25.4.2013


V februarju 2013 več prihodov turistov

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v februarju 2013 zabeleženih preko 185.000 prihodov turistov in preko 542.000 njihovih prenočitev, to je za 5 % več prihodov turistov in približno enako število prenočitev, kot jih je bilo v februarju 2012.

Prihodov domačih turistov je bilo za 6 % več, vendar so ti ustvarili manj prenočitev (1 % manj). Prihodov tujih turistov in prav tako njihovih prenočitev pa je bilo po 3 % več.

Domači turisti številčnejši od tujih

V februarju 2013 je bilo od vseh prihodov turistov 55 % prihodov domačih in 45 % prihodov tujih turistov.

Tuji turisti so pri nas v februarju 2013 ustvarili 41 % vseh turističnih prenočitev. Ključni evropski trgi, od koder so prihajali turisti, ki so v februarju 2013 ustvarili največ prenočitev tujih turistov pri nas, so bili: Italija (18 %), Avstrija (14 %), Hrvaška (13 %), Združeno kraljestvo (7 %), Madžarska, Srbija in Nemčija (po 6 %) ter Ruska federacija (5 %).

Z vidika pomembnejših turističnih trgov pri ruskih in britanskih turistih največje povečanje števila prenočitev

Z vidika pomembnejših turističnih trgov so v Sloveniji v februarju 2013 ustvarili več prenočitev kot v februarju 2012 turisti iz Ruske federacije (za 53 % več), iz Združenega kraljestva (za 9 % več), iz Hrvaške (za 7 % več), iz Avstrije (za 4 % več) in iz Madžarske (za 3 % več). Število prenočitev italijanskih turistov je ostalo na približno enaki ravni. Manj prenočitev kot v februarju 2012 pa so ustvarili turisti iz Nemčije (za 3 % manj) in iz Srbije (za 13 % manj).

Vse več turistov prihaja v Slovenijo tudi iz čezmorskih dežel

Turisti z oddaljenih, čezmorskih trgov – iz Združenih držav, iz Kanade, iz Japonske, iz Kitajske, iz Republike Koreje in iz drugih azijskih držav – so ustvarili 4 % vseh prenočitev tujih turistov pri nas. Prenočitev kitajskih turistov je bilo v februarju 2013 za 14 % več kot v februarju 2012, tistih iz Združenih držav za 20 % več in iz Kanade za 50 % več. Število prenočitev japonskih turistov pa se je glede na februar 2012 zmanjšalo za 16 %.

V gorskih in obmorskih občinah več prenočitev turistov kot lani, v zdraviliških občinah pa manj

Največ prenočitev vseh turistov je bilo v februarju 2013 zabeleženih v zdraviliških občinah, preko 207.000 ali za 6 % manj kot v februarju 2012. Na drugem mestu po številu prenočitev vseh turistov so bile gorske občine; tam je bilo zabeleženih okoli 164.000 prenočitev turistov ali za 3 % več kot v februarju 2012.

Največje povečanje števila prenočitev je bilo zabeleženo v obmorskih občinah, in sicer za 13 % več kot v februarju 2012. Zaradi večjega obiska tujih turistov je več prenočitev v februarju 2013 ustvarila tudi občina Ljubljana, in sicer za 1 % več kot v februarju 2012, kjer je bilo zabeleženih 6 % vseh prenočitev turistov v Sloveniji.

Tuji turisti so ustvarili največji delež svojih prenočitev v gorskih občinah, in sicer 29 % vseh svojih prenočitev, domači turisti pa v zdraviliških občinah, in sicer 45 % vseh prenočitev domačih turistov.

Turistom v Sloveniji na voljo okoli 77.000 turističnih ležišč

V februarju 2013 je bilo turistom v Sloveniji v različnih turističnih nastanitvenih objektih na voljo okoli 29.000 razpoložljivih enot (sobe, apartmaji, hiše, koče, bungalovi, parcele za kampiranje, privezi za plovila) z okoli 77.000 ležišči. Ta so bila v različnih nastanitvenih objektih na voljo v sledečem obsegu: 56 % v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih (moteli, penzioni, gostišča, prenočišča), 9 % v kampih, 8 % v zasebnih sobah, apartmajih in hišah ter 6 % v apartmajskih in počitniških naseljih.

Hotelska ležišča zasedena v povprečju 41-odstotno, hotelske sobe 42-odstotno

Približno polovico, 48 %, vseh turističnih ležišč (stalnih in pomožnih) je bilo turistom na voljo v hotelih. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 41-odstotno, v apartmajskih in počitniških naseljih pa 40-odstotno (neto zasedenost).
Hotelske sobe so bile v povprečju zasedene 42-odstotno (neto zasedenost).

Največ prenočitev v hotelih, povečanje prenočitev pa najizrazitejše v zasebnih sobah, apartmajih in hišah

V februarju 2013 je bilo zabeleženih največ prenočitev turistov v hotelih, 67 %; sledila so apartmajska in počitniška naselja z 9 % prenočitev turistov in nato zasebne sobe, apartmaji in hiše s 5 %.

Večje povečanje števila prenočitev turistov v februarju 2013 glede na februar 2012 je bilo zabeleženo v mladinskih hotelih (za 30 % več), v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (za 50 % več) in na turističnih kmetijah z nastanitvijo (za 17 % več). Upad števila prenočitev pa je bil zabeležen v hotelih (za 2 % manj), v apartmajskih in počitniških naseljih (za 8 % manj) ter v kampih (za 4 % manj). Tudi planinski domovi in koče so v opazovanem obdobju zabeležili za 3 % manj prenočitev turistov.

Največ turističnih prenočitev v občinah Kranjska Gora, Piran, Moravske Toplice, Ljubljana, Brežice in Zreče

Domači turisti so nekoliko več kot polovico (52 %) vseh svojih prenočitev ustvarili v občinah Kranjska Gora, Piran, Brežice, Moravske Toplice, Zreče, Podčetrtek in Bohinj.

Tuji turisti so 55 % vseh svojih prenočitev ustvarili v občinah Ljubljana, Kranjska Gora, Piran, Maribor, Bled, Moravske Toplice in Rogaška Slatina.

V prvih dveh mesecih letošnjega leta za 5 % manj prihodov tujih turistov in 6 % manj prenočitev tujih turistov glede na enako obdobje preteklega leta

Prihodov turistov je bilo od začetka januarja do konca februarja 2013 za 3 % manj kot prejšnje leto v tem obdobju; manj je bilo tudi prenočitev turistov, in sicer za 5 % manj.

Prihodov in prenočitev domačih in tujih turistov je bilo manj kot prejšnje leto v tem obdobju; domači turisti so ustvarili za 1 % manj prihodov in za 5 % manj prenočitev, tuji turisti pa za 5 % manj prihodov in za 6 % manj prenočitev.

Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Vir: SURS

Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, februar 2013
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, februar 2013
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Vir: SURS

Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, februar 2013
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, februar 2013
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, februar 2013 1)
ŠteviloIndeksiStruktura
(%)
II 2013I-II 2013II 2013
II 2012
I-II 2013
I-II 2012
I-II 2013
Prihodi turistov
skupaj185.085350.084104,597,1100
  domači101.348169.041105,999,448
  tuji83.737181.043102,995,052
Prenočitve turistov
skupaj542.1841.059.197100,294,7100
  domači320.526536.93998,795,051
  tuji221.658522.258102,594,449
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
V mesečnih podatkih niso zajeti turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebne sobe, apartmaji in hiše, prenočišča, turistične kmetije z nastanitvijo ter delavski počitniški domovi in apartmaji. Letni podatki pa zajemajo tudi te nastanitvene objekte.

Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Nataša Gostiša, Irena Černič