Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, 2012 – končni podatki
V letu 2012 smo v Sloveniji zabeležili 3,3 milijona prihodov turistov in 9,5 milijona njihovih prenočitev, največ doslej.
Prva objava
18.4.2013


Število prenočitev tujih turistov v letu 2012 rekordno

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v letu 2012 zabeleženih največ prihodov in prenočitev turistov doslej: skoraj 3.298.000 prihodov turistov ali za 2 % več kot v letu 2011 in skoraj 9.511.000 prenočitev turistov ali za 1 % več kot v letu 2011.

Tuji turisti so ustvarili skoraj 2.156.000 prihodov in več kot 5.777.000 prenočitev ali za 6 % več (obojih) kot v letu 2011 in hkrati največ doslej.

Domačih turistov pa je bilo manj: njihovih prihodov je bilo približno 1.142.000 ali za 3 % manj kot v letu 2011, njihovih prenočitev pa okoli 3.733.000 ali za 5 % manj kot v letu 2011.

Tuji turisti so v največjem številu prenočevali v gorskih, domači pa v zdraviliških občinah

Največ prenočitev vseh turistov je bilo v letu 2012 zabeleženih v zdraviliških občinah, skoraj 3.091.000 ali približno toliko kot v letu 2011. Na drugem mestu po številu prenočitev vseh turistov so bile gorske občine; tam je bilo zabeleženih več kot 2.277.000 prenočitev turistov ali za 3 % več kot v letu 2011. V obmorskih občinah pa je bilo zabeleženih manj prenočitev vseh turistov kot v letu 2011, in sicer je bilo teh za 3 % manj. Zaradi večjega obiska tujih turistov je več prenočitev v letu 2012 ustvarila občina Ljubljana, in sicer za 8 % več kot v letu 2011.

Tuji turisti so ustvarili največji delež prenočitev v gorskih občinah, in sicer 27 % vseh prenočitev, domači turisti pa v zdraviliških občinah, 47 % vseh prenočitev domačih turistov.

Turisti bivali v turističnih nastanitvenih objektih povprečno štiri dni, najdlje v zdraviliških občinah

Domači turisti so v letu 2012 v turističnih nastanitvenih objektih prenočili povprečno 3,3-krat, tuji turisti pa povprečno 2,7-krat.

Turisti so se povprečno najdlje zadrževali v zdraviliških občinah, in sicer so tam prenočevali povprečno 3,9-krat. Sledile so obmorske občine; tam so prenočevali povprečno 3,4-krat; v gorskih občinah so prenočevali povprečno 2,6-krat, v občini Ljubljana pa 1,9-krat.

Največ turističnih prenočitev v občini Piran, sledile so občine Ljubljana, Brežice, Bled, Moravske Toplice, Kranjska Gora, Koper, Bohinj in Podčetrtek

Tuji turisti so v letu 2012 nekoliko več kot dve tretjini vseh prenočitev ustvarili v občinah Piran, Ljubljana, Bled, Brežice, Kranjska Gora, Rogaška Slatina, Maribor, Moravske Toplice in Bohinj.

Domači turisti pa so v tem letu največkrat prenočevali v občinah Piran, Brežice, Moravske Toplice, Koper, Podčetrtek, Izola, Kranjska Gora in Zreče (v teh občinah je bilo zabeleženih skupno 55 % vseh njihovih prenočitev). 

Pri nas so največkrat prenočili turisti iz Italije, in sicer v hotelih v obmorskih občinah

Tuji turisti so v letu 2012 ustvarili pri nas 61 % vseh turističnih prenočitev. Ključni evropski trgi, od koder so prihajali turisti, ki so v letu 2012 ustvarili največ prenočitev tujih turistov pri nas, so bili: Italija (17 %), Avstrija in Nemčija (po 12 %), Ruska federacija (6 %) ter Hrvaška in Nizozemska (po 5%).

Turisti iz Italije in Nemčije so pri nas v največjem deležu prenočevali v hotelih v obmorskih občinah, turisti iz Avstrije v hotelih v zdraviliških občinah, hrvaški turisti pa v hotelih v gorskih občinah. Za nizozemske turiste je bilo značilno, da so največ prenočitev ustvarili v kampih (62 % vseh prenočitev v kampih in 22 % v hotelih).

Prenočitev turistov iz Ruske federacije za tretjino več

Z vidika pomembnejših turističnih trgov so v Sloveniji v letu 2012 ustvarili več prenočitev kot v letu 2011 turisti iz Ruske federacije (za 36 % več), iz Nizozemske (za 26 % več), iz Nemčije (za 7 % več), iz Avstrije (za 3 % več) in iz Hrvaške (za 2 % več). Manj prenočitev kot v letu 2011 pa so ustvarili turisti iz Združenega kraljestva (za 6 % manj), iz Italije (za 5 % manj), iz Srbije (za 3 % manj) in iz Madžarske (za 2 %).

Vse več turistov prihaja v Slovenijo tudi iz čezmorskih dežel

Turisti z oddaljenih, čezmorskih trgov – iz Združenih držav, iz Kanade, iz Japonske, iz Kitajske, iz Republike Koreje in iz drugih azijskih držav – so ustvarili 6 % vseh prenočitev tujih turistov pri nas. Prenočitev japonskih turistov je bilo v letu 2012 za 19 % več kot v letu 2011, iz Združenih držav za 17 % več, iz Kitajske za 8 % več in iz Kanade za 1 % več.

Turistom v Sloveniji na voljo skoraj 122.000 turističnih ležišč

V letu 2012 je bilo turistom v Sloveniji na voljo več kot 43.000 sob ali apartmajev s skoraj 122.000 ležišči. Ta so bila v različnih nastanitvenih objektih na voljo v takem obsegu: 41 % v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih (motelih, penzionih, gostiščih, prenočiščih), 19 % v kampih in 40 % v drugih nastanitvenih objektih.

Delovalo 290 hotelov, v vseh skupaj pa je bilo ustvarjenih skoraj dve tretjini vseh prenočitev

V letu 2012 je delovalo 290 hotelov; v njih pa je bilo turistom na voljo 34 % vseh turističnih ležišč. V vseh skupaj je bilo ustvarjenih več kot 5.822.000 ali 61 % vseh prenočitev. Dve tretjini vseh prenočitev v hotelih so ustvarili tuji turisti.

Vseh kampov skupaj je bilo 70 in v teh je bilo ustvarjenih 14 % vseh prenočitev

Kampi, vseh je bilo 70, so imeli v letu 2012 za svoje goste na voljo 7.335 kampirnih mest, na katerih so gostje lahko kampirali v šotorih, prikolicah, avtodomih ali najeli bungalove. Kampi so v letu 2012 lahko skupaj sprejeli skoraj 23.000 oseb. Razpolagali so s približno petino vseh ležišč, ki so bila turistom na voljo v različnih turističnih nastanitvenih objektih.

V kampih je bilo evidentiranih več kot 1.297.000 prenočitev turistov ali 14 % vseh prenočitev. V apartmajskih in počitniških naseljih je bilo ustvarjenih 7 % vseh prenočitev turistov, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah pa 5 % vseh prenočitev turistov.

Povečanje prenočitev turistov izrazitejše v mladinskih hotelih, na turističnih kmetijah ter v zasebnih sobah, apartmajih in hišah

Večje povečanje števila prenočitev turistov v letu 2012 glede na leto 2011 je bilo zabeleženo v mladinskih hotelih (za 29 % več), na turističnih kmetijah z nastanitvijo (za 16 % več) in v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (za 13 % več). Tudi kampi ter apartmajska in počitniška naselja so v opazovanem obdobju zabeležili za 2 % (prvi) oz. za 6 % (drugi) več prenočitev turistov. Upad števila prenočitev pa je bil zabeležen v planinskih domovih in kočah (za 4 % manj). Število prenočitev turistov v hotelih je bilo približno enako kot v letu 2011.

Podrobnejši podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov za leto 2012 so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT. Prikazani so po vrstah nastanitvenih objektov, po statističnih regijah in po občinah.

Grafikon 1: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, 2012
Grafikon 1: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, 2012
Vir: SURS

Grafikon 2: Prenočitve turistov po občinah z največ turističnimi prenočitvami, Slovenija, 2012
Grafikon 2: Prenočitve turistov po občinah z največ turističnimi prenočitvami, Slovenija, 2012
Vir: SURS

Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, 2012
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, 2012
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, 2012
ŠteviloIndeksiStruktura
(%)
20122012
2011
2012
Prihodi turistov
skupaj3.297.556102,5100,0
  domači1.141.94496,734,6
  tuji2.155.612105,865,4
Prenočitve turistov
skupaj9.510.663101,3100,0
  domači3.733.45995,139,3
  tuji5.777.204105,760,7
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
V raziskovanje so mesečno zajete vse enote (polno zajetje), vendar z upoštevanjem t. i. praga. To pomeni, da v mesečnih podatkih niso zajeti turistični nastanitveni objekti pod pragom (to so objekti, ki imajo v svoji ponudbi manj kot 10 stalnih ležišč), vendar ne vsi, temveč le nekatere vrste nastanitvenih objektov (več v Metodoloških pojasnilih).

Letni podatki pa zajemajo tudi enote, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči; zato seštevek mesečnih podatkov o obsegu turističnega prometa ni enak letnemu podatku.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Irena Černič