Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, februar 2013 – začasni podatki
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v februarju 2013 zabeleženih za 5 % več prihodov turistov kot v februarju 2012, ti  pa so ustvarili za 1 % več prenočitev.
Prva objava
29.3.2013


Slovenski turizem v februarju 2013 uspešen

V februarju 2013 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih v primerjavi s februarjem 2012 zabeleženih za 5 % več prihodov in za 1 % več prenočitev turistov.

Število prihodov domačih turistov je bilo večje za 5 %, število njihovih prenočitev pa nižje za 1 %. Prihodov tujih turistov in prav tako njihovih prenočitev pa je bilo po 4 % več.

Z vidika pomembnejših turističnih trgov pri ruskih in britanskih turistih zabeleženo največje povečanje prenočitev

Tuji turisti so v Sloveniji v februarju 2013 ustvarili 41 % turističnih prenočitev. Ključni evropski trgi, od koder so prihajali turisti, ki so v februarju ustvarili največ prenočitev tujih turistov pri nas, so bili: Italija (18 %), Avstrija in Hrvaška (po 13 %), Združeno kraljestvo, Srbija in Madžarska (po 7 %), Nemčija (6 %) ter Ruska federacija (5 %).

Z vidika pomembnejših turističnih trgov so v Sloveniji v februarju 2013 ustvarili več prenočitev kot v februarju 2012 turisti iz Ruske federacije (za 53 % več), iz Združenega kraljestva (za 12 % več), iz Hrvaške (za 8 % več), iz Madžarske (za 5 % več), iz Avstrije (za 3 % več) in iz Italije (za 1 % več). Manj prenočitev kot v februarju 2012 pa so ustvarili turisti iz Nemčije (za 1 % manj) in iz Srbije (za 9 % manj).

Vse več turistov prihaja v Slovenijo tudi iz čezmorskih dežel

Turisti z oddaljenih, čezmorskih trgov – iz Združenih držav, iz Kanade, iz Japonske, iz Kitajske, iz Republike Koreje in iz drugih azijskih držav – so ustvarili 4 % vseh prenočitev tujih turistov pri nas. Prenočitev kitajskih turistov je bilo v februarju 2013 za 14 % več kot v februarju 2012, iz Združenih držav za 24 % več in iz Kanade za 50 % več. Število prenočitev japonskih turistov pa se je glede na februar 2012 zmanjšalo za 15 %.

V gorskih in obmorskih občinah več prihodov in prenočitev turistov kot lani, v zdraviliških občinah pa manj

Največ turistov je v februarju 2013 obiskalo in prenočevalo v zdraviliških občinah, in sicer je bilo 38 % vseh prenočitev zabeleženih v teh vrsti občin. Po številu turističnih prenočitev so sledile gorske občine (z 31 %) ter obmorske (z 12 %) in mestne občine (z 8 %). Občina Ljubljana je zabeležila 6 % vseh prenočitev turistov.

Največje povečanje števila prenočitev glede na februar 2012 so zabeležile obmorske občine, in sicer 14-odstotno. V gorskih občinah je bilo evidentiranih za 4 % več prenočitev, v mestnih občinah pa za 6 % več. V občini Ljubljana je bilo število prenočitev približno enako kot lani v istem obdobju, zdraviliške občine pa so imele za 6 % manj prenočitev turistov.

Povečanje prihodov in prenočitev turistov izrazitejše na turističnih kmetijah, v mladinskih hotelih ter v zasebnih sobah, apartmajih in hišah

V februarju 2013 je bilo zabeleženih največ prihodov in prenočitev turistov v hotelih, prvih 69 % in drugih 67 %; sledila so apartmajska in počitniška naselja z 9 % prenočitev turistov in zasebne sobe, apartmaji in hiše s 5 %.

Večje povečanje števila prenočitev turistov v februarju 2013 glede na februar 2012 je bilo zabeleženo v mladinskih hotelih (za 29 % več), v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (za 49 % več) in na turističnih kmetijah z nastanitvijo (za 17 % več). Tudi planinski domovi in koče so v opazovanem obdobju zabeležili za 2 % več prenočitev turistov. Upad števila prenočitev pa je bil zabeležen v hotelih (za 1 % manj), v apartmajskih in počitniških naseljih (za 9 % manj) ter v kampih (za 4 % manj).

Tuji turisti ustvarili v letošnjem letu skupno za 5 % manj prihodov, za prav toliko manj je bilo glede na prejšnje leto v enakem obdobju tudi njihovih prenočitev

Prihodov turistov je bilo v prvih dveh mesecih letošnjega leta za 3 % manj kot prejšnje leto v tem obdobju; manj je bilo tudi njihovih prenočitev, in sicer za 5 % manj.

V opazovanem obdobju je bilo manj prihodov in prenočitev pri obeh vrstah turistov; domači so ustvarili za 1 % manj prihodov in za 5 % manj prenočitev, tuji turisti pa za 5 % manj prihodov in za prav toliko manj prenočitev.

Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Vir: SURS

Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, februar 2013
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, februar 2013
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Vir: SURS

Grafikon 3: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, februar 2013
Grafikon 3: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, februar 2013
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, februar 2013 1)
IndeksiStruktura
(%)
II 2013
II 2012
I-II 2013
I-II 2012
I-II 2013
Prihodi turistov
skupaj104,697,2100
  domači105,599,248
  tuji103,795,452
Prenočitve turistov
skupaj100,794,9100
  domači98,795,051
  tuji103,694,849
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Metodološko opozorilo

V mesečnih podatkih niso zajeti turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebne sobe, apartmaji in hiše, prenočišča, turistične kmetije z nastanitvijo ter delavski počitniški domovi in apartmaji. Letni podatki pa zajemajo tudi te nastanitvene objekte.

Začasni podatki se objavljajo kot indeksna števila in deleži najpozneje konec tekočega meseca za pretekli mesec. Ti podatki ustrezajo merilom kakovosti uradnih statističnih podatkov, ne dosegajo pa kakovosti, ki jo je mogoče doseči z dodatnimi statističnimi postopki.

Končne podatke o nastanitvenih zmogljivostih in turističnem prometu pa objavljamo v podatkovnem portalu SI-STAT 55 dni po referenčnem mesecu. Ti podatki temeljijo na popolnejših odgovorih o pojavu in na analizah; podani so v absolutnih številih in so podrobneje razčlenjeni po vrstah nastanitvenih objektov, po statističnih regijah in po vrstah občin (s turističnega vidika).
Avtor: Irena Černič