Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Tuji turisti in njihova potrošnja, 2012 – končni podatki
Objavljamo rezultate Ankete o tujih turistih, ki smo jo izvedli v aprilu (v hotelih) ter v juliju in avgustu 2012 (v hotelih in kampih).
Prva objava
20.3.2013

Tri četrtine tujih turistov v hotelih in kampih v poletnih mesecih so bile v Sloveniji na počitnicah – najbolj so jih pritegnile naravne lepote

Tri četrtine tujih turistov v hotelih in kampih v poletnih mesecih (julij–avgust) so obiskale Slovenijo zaradi počitnic. V gorskih in obmorskih občinah je kar 9 od 10 tujih turistov navedlo, da so v Sloveniji na počitnicah, v zdraviliških občinah 6 od 10 in v Ljubljani 7 od 10 tujih turistov.

V aprilu je bil med tujimi turisti v hotelih delež tistih, ki so v Sloveniji preživljali počitnice, manjši – bilo jih je 61 %.

Tudi tokrat so tuje turiste k preživljanju počitnic v Sloveniji najbolj pritegnile naravne lepote Slovenije, na drugem in tretjem mestu pa sta bila motiva »možnosti za počitek in sprostitev« ter »podnebne razmere«. V najmanjši meri so med navedenimi motivi vplivali na odločitev za prihod v Slovenijo »igre na srečo«, »priročnost ali cenovna ugodnost letalskih letov v državo« ter »nakupovanje«. V aprilu so počitniške turiste pritegnili podobni motivi.

V aprilu vsak sedmi tuji turist obiskal Slovenijo zaradi poslovnih razlogov

Med tujimi turisti, ki so obiskali Slovenijo v aprilu in prenočevali v hotelih, je bilo 14 % takih, ki so prišli v Slovenijo zaradi poslovnih razlogov (poslovni sestanki in tečaji, konference, kongresi ipd.).

Med tujimi turisti, ki so obiskali Slovenijo v juliju in avgustu in prenočevali v hotelih in kampih, je vsak deseti le prespal na poti v kako drugo državo (tranzit).

Tuji turisti obiskali Slovenijo v glavnem v dvoje ali z družino

Največ tujih turistov med tistimi, ki so obiskali Slovenijo v juliju in avgustu in prenočevali v hotelih in kampih, je Slovenijo obiskalo skupaj s partnerjem (38 %) ali z družino (32 %); 11 % jih je izjavilo, da potujejo sami. V aprilu je sam potoval vsak peti tuji turist.

Večina tujih turistov se je za obisk Slovenije odločila 3 mesece ali manj pred prihodom

Za obisk Slovenije se je 26 % turistov v juliju–avgustu in kar 37 % tujih turistov v aprilu odločilo v zadnjem trenutku (pred manj kot 1 mesecem); približno tretjina pa je obisk Slovenije načrtovala 1–3 mesece pred prihodom (30 % v juliju–avgustu in 31 % v aprilu).

Delež prvih je bil v juliju–avgustu največji med turisti iz držav, nastalih na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Več kot polovica turistov iz neevropskih držav pa se je za obisk Slovenije v juliju-avgustu odločila pred več kot 3 meseci.

Na odločitev tujih turistov za obisk Slovenije so najbolj vplivala priporočila sorodnikov in prijateljev, informacije na internetu ter osebne izkušnje

Na odločitev za obisk Slovenije v juliju–avgustu so pri tujih turistih v hotelih in kampih v gorskih občinah in v Ljubljani kot vir informacij v največji meri vplivala priporočila sorodnikov in prijateljev, medtem ko so bile pri tujih turistih v obmorskih in zdraviliških občinah odločilne informacije na internetu. Med tujimi turisti v prestolnici jih je 14 % navedlo druge razloge za prihod, med temi pa največkrat službo oz. posel.

Skoraj tri četrtine tujih turistov so za pripravo na obisk Slovenije v juliju–avgustu uporabile internet. Največkrat so uporabili internet za pridobitev splošnih, prometnih in turističnih informacij (78 %) ter za rezervacijo prenočišča (48 %). V aprilu je internet uporabilo 63 % tujih turistov.

4 od 10 tujih turistov, ki so bili nastanjeni v hotelih in kampih v poletnih mesecih, Slovenijo obiskalo prvič

Med tujimi turisti, ki so obiskali Slovenijo v poletnih mesecih in prenočevali v hotelih in kampih, je bilo 42 % takih, ki so Slovenijo obiskali prvič, 27 % takih, ki so tokrat Slovenijo obiskali drugič, 31 % pa takih, ki so bili v Sloveniji že večkrat. Delež turistov, ki so Slovenijo obiskali prvič, je bil glede na vrsto občin največji v Ljubljani (59 %). Kraj, v katerem so bili tuji turisti anketirani, je v juliju in avgustu obiskalo prvič 60 % turistov.

Za 4 od 10 tujih turistov v juliju–avgustu Slovenija ni bila edini cilj tokratnega potovanja

Za 58 % tujih turistov v juliju–avgustu je bila Slovenija edini cilj potovanja, medtem ko je 42 % tujih turistov med tokratnim potovanjem poleg Slovenije obiskalo še kakšno drugo državo. Delež teh je bil največji med turisti iz neevropskih in iz zahodnoevropskih držav.

Tri četrtine tujih turistov v hotelih in kampih v juliju–avgustu pripotovale v Slovenijo brez pomoči potovalne agencije

Med temi jih je 55 % nastanitev rezerviralo neposredno v prenočitvenem objektu, 45 % pa je prispelo v Slovenijo brez vnaprejšnje rezervacije prenočišča. Samo 18 % tujih turistov v hotelih in kampih v juliju–avgustu je v Slovenijo prišlo ob pomoči turistične agencije; za 49 % izmed teh so potovalne agencije organizirale počitniški paket.

V aprilu pa je s pomočjo potovalne agencije pripotovalo približno četrtina (26 %) tujih turistov, 13 % tujih turistov je v Slovenijo pripotovalo v organizaciji društev, sindikatov, ipd., medtem ko je 61 % teh turistov rezerviralo nastanitev brez pomoči drugih ali pa so se na pot odpravili brez predhodne rezervacije prenočišča.

Več kot tri četrtine tujih turistov v juliju–avgustu so pripotovale v Slovenijo s cestnimi prevoznimi sredstvi

Skoraj dve tretjini (63 %) tujih turistov v hotelih in kampih je pripotovalo v Slovenijo z avtomobilom, vsak deseti z avtodomom, vsak peti pa z letalom.

Splošen vtis tujih turistov o Sloveniji v mejah pričakovanega ali boljši od pričakovanega

53 % tujih turistov v hotelih in kampih v juliju–avgustu (in 61 % v aprilu) je izrazilo, da je bil njihov splošen vtis o Sloveniji »v mejah pričakovanega«, za 46 % tujih turistov pa je bil boljši od pričakovanega.

Med elementi turistične ponudbe so tuji turisti v juliju–avgustu v hotelih in kampih najbolje ocenili naravno okolje in osebno varnost, najslabše pa ponudbo kulturnih prireditev in kakovost cest in storitev ob cestah

Oceno odlično je največ tujih turistov v hotelih in kampih v juliju–avgustu dodelilo naravnemu okolju (63 %), varnosti med bivanjem (49 %) ter gostoljubnosti domačega prebivalstva (45 %). Največ negativnih ocen (zelo slabo in slabo) pa so turisti prisodili ponudbi kulturnih prireditev (8 %) ter kakovosti cest in storitev ob cestah (7 %).

Če določeni elementi turistov niso zanimali ali pa jim niso bili na voljo, so lahko odgovorili, da določenega elementa turistične ponudbe ne morejo oceniti. Tako so največkrat ostali neocenjeni elementi kakovost kongresnih zmogljivosti in storitev, kakovost ponudbe dobrega počutja (wellness), ponudba kulturnih prireditev ter možnosti za zabavo.

Tudi v aprilu so z oceno odlično ocenili večino istih elementov turistične ponudbe kot v poletnih mesecih, medtem ko so oceno slabo in zelo slabo največkrat prisodili možnosti za zabavo.

Tuji turist, nastanjen v hotelu, porabil v juliju–avgustu povprečno 140 EUR na dan, v aprilu pa povprečno 156 EUR na dan

Tuji turisti, ki so bili nastanjeni v hotelih in so prišli v Slovenijo na počitnice, so povprečno porabili 132 EUR (julij–avgust) oziroma 161 EUR (april), turisti, katerih razlog njihovega obiska so bili poslovni sestanki in tečaji, so porabili povprečno 193 EUR (julij–avgust), tisti, ki so Slovenijo le prečkali na poti v neko drugo državo, pa povprečno 121 EUR (julij–avgust) oziroma 92 EUR (april).

Tuji turist, ki je bival v kampu, je na dan povprečno porabil približno trikrat manj kot tuji turist, ki je bival v hotelu

Tuji turist v kampu je v poletnih mesecih porabil na dan povprečno 44 EUR. Najmanj so porabili tuji turisti v kampih v gorskih občinah (povprečno 40 EUR), največ pa v Ljubljani (72 EUR).

Tuji turist, ki je bival v hotelu, je za nastanitev porabil polovico izdatkov, tisti, ki je bival v kampu, pa tretjino

Tuji turist v hotelu je v povprečju približno polovico izdatkov namenil za nastanitev (42 % v aprilu in 55 % v juliju–avgustu), približno desetino pa za hrano in pijačo v restavracijah in lokalih. Čeprav je izdatke za igro na srečo imel le manjši delež tujih turistov, so ti zaradi višjih zneskov predstavljali v strukturi vseh izdatkov tujih turistov v hotelih opazen delež (povprečno 14 % v aprilu in 11 % v juliju–avgustu).

Tuji turist v kampu pa je v povprečju namenil za nastanitev 33 % vseh izdatkov, za hrano in pijačo v lokalih 23 %, 17 % pa za hrano in pijačo v trgovinah.

Za večino tujih turistov izdatki za potovanje in bivanje v Sloveniji v mejah pričakovanj

Za večino tujih turistov (82 % v aprilu in 76 % v juliju–avgustu) so bili izdatki, ki so jih imeli v Sloveniji, v skladu s pričakovanji. Za 17 % tujih turistov v poletnih mesecih in za 12 % v aprilu so bili izdatki v Sloveniji višji od pričakovanih, za 5 % v juliju–avgustu in za 4 % v aprilu pa so bili izdatki nižji od pričakovanih.


Podrobnejši rezultati anketiranja so dostopni na spodnji povezavi. Podatke prikazujemo po vrstah občin, po vrsti turističnega objekta in po državi, v kateri ima turist prebivališče. http://www.stat.si/tema_ekonomsko_turizem_anketa_2012.asp

Tabela 1: Povprečni dnevni izdatki (EUR) na tujega turista v hotelih in kampih po vrsti občine in izbranih državah, Slovenija, izbrani meseci 2012
apriljulij-avgust
HOTELKAMPHOTEL
SKUPAJ155,7944,00139,84
Vrsta občine
zdraviliške občine176,8652,5197,12
gorske občine114,2339,70140,69
obmorske občine131,8341,94121,02
Ljubljana155,1772,15M154,07
mestne in druge občine189,3456,56185,56
Država prebivališča
Avstrija134,98M43,08M113,34
Italija207,2744,13168,79
Nemčija114,65M41,42106,21
M manj natančna ocena - previdna uporaba
Vir: SURS
Tabela 2: Tuji turisti in njihovi izdatki po nekaterih značilnostih potovanj in po izbranih državah, Slovenija, julij–avgust 2012
Skupaj Avstrija Italija Nemčija
%
Povprečni dnevni izdatki za nastanitev v hotelu (s hrano ali brez hrane) na tujega turista 55,059,339,01)56,2
Povprečni dnevni izdatki za nastanitev v kampu (s hrano ali brez hrane) na tujega turista 33,437,7M34,635,0
Tuji turisti, ki so stroške za bivanje v Sloveniji ocenili v mejah pričakovanja75,984,786,672,5
Tuji turisti, ki so se za obisk Slovenije odločali največ 3 mesece pred prihodom55,953,8M70,253,2
Tuji turisti, ki so Slovenijo obiskali prvič41,722,4M26,736,4
Tuji turisti, ki so na svojem potovanju obiskali samo Slovenijo57,579,374,452,3
Tuji turisti, ki so prišli v Slovenijo zaradi počitnic, sprostitve in razvedrila74,281,283,274,1
Tuji počitniški turisti, za katere so bile "naravne lepote" "zelo pomemben" motiv za prihod v Slovenijo53,745,3M38,11)55,2
Tuji turisti, ki so Slovenijo obiskali po priporočilu sorodnikov in prijateljev41,540,91)38,11)44,8
Tuji turisti, ki so si sami organizirali potovanje (brez pomoči potovalne agencije)75,973,082,885,7
Tuji turisti, ki so pri organizaciji potovanja v Slovenijo uporabili internet 72,459,271,369,1
Tuji turisti, ki so se v Slovenijo pripeljali z osebnim avtomobilom ali kombijem62,674,175,071,8
Tuji turisti, ki so v nastanitvenem objektu imeli penzion ali polpenzion36,056,644,026,01)
Tuji turisti, za katere je bil splošen vtis o bivanju v Sloveniji pričakovan53,174,454,866,0
M manj natančna ocena - previdna uporaba
1) Delež za navedeno državo ni najvišji.
Vir: SURS
Metodološko opozorilo

Objavljeni podatki so ocene, pridobljene z anketo, na vzorcu, ki predstavlja populacijo tujih turistov, ki je v aprilu 2012 vsaj enkrat prenočila v hotelu v Sloveniji, ter populacijo tujih turistov, ki je v obdobju julij–avgust 2012 vsaj enkrat prenočila v hotelu ali kampu v Sloveniji.

Povprečni dnevni izdatki na turista vključujejo vse izdatke, ki jih je imel turist med bivanjem v Sloveniji, in sicer za nastanitev, za hrano in pijačo v lokalih in trgovinah, za druge nakupe, za prevoz po Sloveniji, za rekreativne in kulturne dejavnosti, za igre na srečo itd.
Izdatki za prevoz iz kraja bivanja do Slovenije in nazaj so obravnavani posebej in v povprečno dnevno porabo niso vključeni. Izjema so le turisti, ki so imeli počitniški paket; v tem primeru je v strošku nastanitve upoštevana cena počitniškega paketa in ta pa poleg nastanitve vključuje tudi prevoz.

Avtor: Nataša Gostiša, Nataša Jokić