Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Statistični dnevi 2006, mednarodno posvetovanje
16. Statistični dnevi, tradicionalno mednarodno posvetovanje statistikov, uporabnikov in dajalcev podatkov z naslovom »Merjenje razvojne vloge in učinkovitosti javnega sektorja in politik« bo potekalo od 6. do 8. 11. v Radencih.
Posebna objava
3.11.2006

Posvetovanje Statistični dnevi 2006, ki ga že šestnajstič organizirata Statististični urad RS in Statistično društvo Slovenije, bo namenjeno razpravam in odprtim vprašanjem o merjenju razvojne vloge in učinkovitosti javnega sektorja in njegovih politik tako na nacionalni ravni kot v okviru Evropske unije. 

Programskemu odboru Statističnih dnevov 2006 predseduje dr. Janez Šuštaršič, direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj. Posvetovanje bosta odprla prof. dr. Andrej Blejec, predsednik Statističnega društva Slovenije, in mag. Irena Križman, generalna direktorica Statističnega urada RS.

Vabljeni najvidnejši statistični strokovnjaki iz tujine in slovenski minister za javno upravo
Uvodoma bodo najvidnejši vabljeni statistiki evropskih statističnih inštitucij spregovorili o problematiki in priložnostih držav članic EU in celotne Evropske unije na področjih moderne informacijske družbe, temelječe na znanju, in statistično spremljanje učinkovitosti njihovih reformnih programov in politik:

  • generalni direktor EUROSTAT-a, gospod Hervé Carré, bo govoril o pomembnosti sistematičnega sodelovanja med nacionalnimi statističnimi uradi v EU, tudi na osnovi zakonodaje Skupnosti;
  • gospod Enrico Giovannini, direktor Statističnega direktorata OECD, bo govoril o vlogi statistike in politike ter o boljši izrabi sodobnih načinov komuniciranja z javnostjo, kot npr. s spletnimi dnevniki (blogi) – vse za družbo, temelječo na znanju;
  • generalni direktor Direktorata za statistiko ECB, gospod Steven Keuning, pa bo pojasnil, kakšne so obveznosti, ki jih morajo prevzeti nacionalni statistični uradi, vključeni v območje z evrom.

Vidike izboljšav v javni upravi v Sloveniji in razmišljanje o možnostih merjenja le-teh pa bo v uvodnem delu posvetovanja predstavil dr. Gregor Virant, minister za javno upravo Vlade RS.

 

Predstavitve in okrogle mize
Tridnevno posvetovanje smo razdelili v pet tematskih sklopov, v katerih bodo udeleženci predstavili različne poglede na razvojno funkcijo države, razmišljali o učinkovitosti sektorja za področje zdravstva, govorili o prenovljeni lizbonski strategiji in njenih dveh poglavitnih nalogah, tj. o ustvarjanju delovnih mest in živahnejši gospodarski rasti, ter o izvajanju nadaljnjih reformnih programov, pa tudi o merjenju doseženih ciljev in učinkovitosti programov in politik.

Statistiki in uporabniki statističnih podatkov bodo razpravljali še o kakovosti v statistiki v najširšem smislu in o pomenu uvedbe Kodeksa ravnanja evropske statistike, ki so ga sprejeli Evropska komisija, kasneje pa še ECOFIN in  Odbor za statistični program. Zadnji del posvetovanja bo namenjen predstavitvi razvojnih dosežkov na različnih področjih statistike.
Posvetovanje bomo popestrili z okroglimi mizami, na katerih bodo udeleženci razpravljali s strokovnjaki različnih področij – o staranju prebivalstva, o varni hrani,  o novi klasifikaciji dejavnosti in o izmenjavi podatkov med institucijami.

Posvetovanja Statistični dnevi 2006 se bo udeležilo okrog 200 strokovnjakov s področja statistike, uporabnikov uradne statistike in dajalcev statističnih podatkov in informacij, med njimi 23 predstavnikov tujih statističnih uradov oz. mednarodnih statističnih agencij ter ministrstev tujih vlad. Program posvetovanja, imena udeležencev in njihovi prispevki so objavljeni na spletnem naslovu: http://www.stat.si/stat_radenci.asp .  

Metodološko opozorilo
Avtor: Ida Repovž Grabnar