Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Predhodni dostop do nekaterih podatkov
Statistični urad s 16. oktobrom 2006 uvaja predhodni dostop do nekaterih statističnih podatkov najvišjim nosilcem vlade in Banke Slovenije, saj kakovostno komuniciranje z javnostmi o pojavih, ki jih spremljamo s statističnimi podatki, zahteva predhodno pripravo oz. seznanitev s temi podatki. Izhodišče za tak dostop predvideva Kodeks ravnanja evropske statistike in potrjujejo prakse nacionalnih statističnih uradov Evropske unije.
Posebna objava
16.10.2006


Statistični urad s 16. oktobrom 2006 uvaja predhodni dostop do nekaterih statističnih podatkov najvišjim nosilcem vlade in Banke Slovenije, in sicer 6 do 24 ur pred prvo objavo podatkov.

Kodeks ravnanja evropske statistike
Kodeks ravnanja evropske statistike je decembra 2004 sprejela najprej Evropska komisija, kasneje pa še ECOFIN in Odbor za statistični program, z namenom izboljšati kakovost evropske statistike in povečati zaupanje uporabnikov do statističnih podatkov in dajalcev podatkov v neodvisnost in integriteto nacionalnih statistik in Eurostata.
Kodeks v 6. načelu, naslovljenem Nepristranskost in objektivnost, govori o dostopu uporabnikov do statističnih podatkov in informacij in navaja, da morajo statistične službe pri pripravi in izkazovanju evropske statistike upoštevati znanstveno neodvisnost ter ravnati objektivno, strokovno in pregledno ter tako, da so vsi uporabniki obravnavani enako, dostop zunanjih uporabnikov do le-teh še pred objavo pa je omejen, nadzorovan in javnosti znan.

Objavljanje podatkov
Podatke Statistični urad objavlja na svojih spletnih straneh www.stat.si po svojem koledarju, objavljenem na naslovu http://www.stat.si/koledar.asp, praviloma ob 10.30; izjema so podatki o povprečnih mesečnih plačah, ki jih objavlja do konca poslovnega časa.

Predhodni dostop
Na statističnem uradu smo podrobno proučili prakse nacionalnih statističnih uradov Evropske unije; rezultati te študije so pokazali, da skoraj polovica teh uradov omogoča omejenemu krogu uporabnikov, ki zastopajo najvišje funkcije v upravljanju države, predhodni dostop do nekaterih podatkov.
Tudi slovenski statistični urad je tako pripravil postopek dostopa do nekaterih podatkov pred prvo uradno objavo in protokol ravnanja s temi podatki, in sicer le za naslednje nosilce funkcij v upravljanju države: za predsednika Vlade RS, za guvernerja Banke Slovenije, za ministra, pristojna za finance in gospodarstvo ter še za najožjega svetovalca vsakega izmed njih.

Protokol ravnanja s podatki v predhodnem dostopu
Statistični urad ureja predhodni dostop do nekaterih podatkov skrajno restriktivno in upoštevajoč vse predpise slovenske državne statistike, Kodeks ravnanja evropske statistike in dobre prakse tistih nacionalnih statističnih uradov EU, ki so tak dostop že uvedle. Zato smo sprejeli poseben protokol, ki vsebuje pravila ravnanja s podatki, dosegljivimi pred uradno objavo, in obvezen podpis izjave, ki osebe s pravico do predhodnega dostopa do podatkov zavezuje k ustreznemu ravnanju glede na ta protokol.

Podatki v predhodnem dostopu
Statistični urad je v predhodnem dostopu ponudil podatke o četrtletnem BDP, inflaciji, brezposelnosti, plači in zunanji trgovini.
Metodološko opozorilo
Avtor: Ida Repovž Grabnar